Sunteți pe pagina 1din 46

Senzori quasi-digitali

• Sensorii quasi-digitali combina simplitatea si


universalitatea caracteristica unui senzor analog
si acuratetea si imunitatea la zgomote, proprii
sensorilor cu iesire digitala
• Sensorii quasi-digitali sunt senzori de tip
frecventa-timp cu iesire in:

– frecventa (70%);
– perioada (1%);
– factor de umplere (9%);
– numar de impulsuri (3%);
– impulsuri modulate (PWM), (16%);
– modificare de faza (1%), etc.
Principalii parametrii ai senzorilor
Frecventa- Domeniu Timp
• Principalii parametrii ai senzorilor Frecventa- Domeniu
Timp sunt:
-frecventa (fx)
- perioada (Tx)
- raportul de frecvente sau diferenta lor (f1/f2)
- abaterea de frecventa(Δf)
- factorul de umplere (%)
- intervalul de timp (t2-t1)
- largimea impulsului (ti)
- numarul de impulsuri (N)
- gradul de modulare a impulsului (PWM)
- modificarea de faza (φ).
Clasificarea senzorilor quasi-digitali

• Senzorii quasi-digitali pot fi de trei tipuri;

– Senzori cu conversie x(t)  F(t)

– Senzori cu conversie x(t)V(t)F(t)

– Senzori cu conversie x(t)P(t)F(t)


Senzori cu conversie x(t)  F(t)
• Sunt senzorii ce pot genera direct o frecventa la iesire, in
functie de valoarea marimii de masurat
• Sunt insa necesare circuite electronice de putere pentru
realizarea amplificarii si adaptarii de impedanta
• La baza functionarii acestor senzori stau fie fenomene
de rezonanta (piezoelectrice, cristale de cuart, unde
acustice de suprafata, oscilatoare duale, etc.) sau un
modificarea periodica a structurii geometrice a
senzorului (senzori de deplasare unghiulara sau
encodere)
• Exemple: senzori inductivi, senzori cu impulsuri
fotoelectrice, senzori de tip cuarda vibranta, senzori
acustici si cu stralucire (scintilatie)
Senzori cu conversie
x(t)V(t)F(t)
• Este cea mai mare categorie de senzori
• Avand iesirea in tensiune acestia necesita
o simpla conversie tensiune-frecventa
si/sau curent-frecventa
• Exemple : senzori Hall, senzori de tip
termocouplu, senzori de tip fotoelectric
sau fotovoltaic (celule fotoelectrice)
Conversie x(t)V(t)
Conversie V(t)F(t)
Senzori cu conversie
x(t)P(t)F(t)
• Din aceasta categorie, foarte numeroasa
de altfel, fac parte senzorii bazati pe
oscilatoare electronice
• Senzorul (elementul sensibil) este cel ce
determina el insusi frecventa oscilatorului
• Exemple: senzor inductiv, senzor
capacitiv, senzor parametric rezistiv (cu
modulare)
conversie x(t)P(t)F(t)

distantaL[µH]  F(t)
LuminaR[Ω]  F(t)

NivelC[nF]  F(t)
Avantajele utilizarii frecventei
• Imunitate mare la zgomot
• Semnal de putere mare
• Gama dinamica larga
• Precizie mare a semnalului de referinta
• Interfatare Simpla
• Integrare si Codare Simpla
Imunitate mare la zgomot
Proprietati si avantaje:
• Posibilitatea de utilizare a modulatiei in
frecventa
• Frecventa unui semnal poate fi transmisa prin
linii de comunicatie la foarte mare distanta
• Pentru transmiterea unui anumit semnal nu sunt
necesare decat doua fire
• Transmiterea de date nu necesita o anumita
sincronizare
• Transmiterea semnalelor in frecventa este
ideala pentru medii industriale cu zgomot ridicat
Semnal de putere mare
• Puterea de iesire a unui senzor si deci cea de
intrare in amplificator constitue o problema de
baza in configurarea unui canal de transmitere a
semnalului la o putere acceptabila
• Pierderile de putere ce provin din aceasta parte
nu pot fi sau sunt greu de compensat printr-o
procesare de semnal.
• Puterea de iesire a senzorilor cu iesire in
frecventa este de regula considerabil de mare
Gama dinamica larga
• Gama dinamica a senzorilor cu iesire in
frecventa nu este limitata de sursa de
alimentare si de nivelul zgomotelor
• Gama dinamica a senzorilor cu iesire in
frecventa poate ajunge cu usurinta la
peste 100 dB
Precizie mare a semnalului de
referinta
• Oscilatoarele cu cristal de cuart pot fi realizate
foarte stabile in comparatie cu tensiunile de
referinta
• Oscilatoarele cu cristal de cuart necompensate
au de obicei erori de (150)·10-6
• Oscilatoarele cu cristal de cuart compensate cu
temperatura pot ajunge la erori de 10-8 10-10
• Eroarea minima posibila pentru masurarea de
frecventa prin utilizarea cuantizarii standard este
de 10-14 iar pasul minim de cuantizare pentru
intervale de timp este de 10-12 secunde
Interfatare Simpla
• Tensiunile electromotoare parazite, rezistentele
de transfer, de intrare directe, diferentiale si de
mod comun ale canalelor de multiplexare
analogice, atunci cand se utilizeaza senzori
analogici sunt sursa unor importante erori.
• Modularea in frecventa a semnalelor nu este
sensibila la niciunul din factorii de mai sus
• Multiplexoarele de frecventa de la iesirea
senzorilor cu iesire in frecventa sunt suficient de
simple si nu introduc erori suplimentare
Integrare si Codare Simpla
• Drept integratoare se utilizeaza
numaratoarele digitale de impulsuri care
asigura o integrare cu un timp de
masurare practic nelimitat
• Frecventa semnalului de la iesirea
senzorului poate fi procesata prin
intermediul controlerelor fara a necesita
alte circuite aditionale
Senzori
cu
interfatare directa
Senzori cu interfatare directa

a. Clasic (integraţi) b.Cu interfatare directa


Senzori cu interfatare directa

Ieșirea analogică a senzorului poate fi măsurată direct în domeniul digital,


de exemplu utilizând un cronometru digital încorporat; astfel de semnale de
ieșire sunt, de asemenea, cunoscute ca cvasi-digitale, deoarece informația
analogică (de exemplu, perioada sau intervalul de timp) poate fi măsurată
direct printr-un sistem digital (microcontroler).
Senzori cu interfatare directa
Două metode de măsurare au fost propuse până acum pentru a
construi circuitul de interfață directă:

1. Interfețe directe bazate pe un circuit RC, unde μC măsoară


intervalul de timp necesar pentru încărcarea (sau descărcarea) a
unei capacități C la un anumit prag de tensiune printr-o rezistență R;
această metodă a fost aplicată pentru măsurarea senzorilor rezistivi
și capacitivi.
2. Interfețe directe bazate pe transferul de sarcină, unde μC numără
numărul de cicluri de transfer de încărcare necesare pentru
încărcarea unui condensator de referință la o anumită tensiune de
prag printr-un senzor capacitiv; această metodă a fost aplicată doar
pentru măsurarea senzorilor capacitivi.
Cea mai mare parte a lucrărilor de cercetare cu privire la interfețele
directe a fost axată pe cele bazate pe circuite RC
Senzori cu interfatare directa

a. Circuit RC b. încărcare c. descărcare


Senzori cu interfatare directa
Senzori rezistivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori rezistivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori rezistivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori rezistivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori rezistivi
Senzori cu interfatare directa
Aplicaţii
Senzori cu interfatare directa
Senzori capacitivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori capacitivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori capacitivi

Cu pierderi
Senzori cu interfatare directa
Senzori capacitivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori capacitivi
Senzori cu interfatare directa
Aplicaţii
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi

Circuitul de interfață bazată pe microcontroler pentru senzori inductivi cu o auto-


inductanță variabilă, pe lângă microcontrolerului (uC) și senzor, necesită doar un
rezistor extern și un inductor de referință, astfel încât se formează două circuite
RL.
Microcontrolerul excită în mod adecvat astfel de circuite RL pentru a măsura timpul
de descărcare a tensiunii pe fiecare inductor (de exemplu, de detectare și de
referință) și apoi se utilizează astfel de perioade de descărcare pentru a estima
inductanța senzorului.
Testele experimentale folosind diferite μCs comerciale la diferite frecvențe de ceas
arată limitele (în special, datorită rezistențelor parazite și cuantificări) și
performanța circuitului propus atunci când se măsoară inductanțe în intervalul
milliHenry. O eroare de bază non-linearitate mai mică de 0,3% Full-Scale Span
(FSS), precum și o rezoluție de 10 biți sunt realizate, care sunt valori remarcabile
avand in vedere simplitatea circuitului.
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi
Senzori cu interfatare directa
Senzori inductivi
Exemplu program Arduino
digitalWrite(13, HIGH);

pulse = pulseIn(11,HIGH,5000);

Frecventa (1/T): f=1/2*pulsIn()

Frecventa circuitului LC: f=1/2π*sqrt(LC)

Inductanta: L=1/4*C*f²*π²
Program Arduino
double pulse, frequency, capacitance, inductance;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(11, INPUT); // ieșire comparator
pinMode(13, OUTPUT); // se conectează la 150Ω
Serial.println(“Masurare inductanta sub 200uH");
delay(200);
}
void loop()
{

digitalWrite(13, HIGH);
delay(5); //se acorda un timp pentru incarcarea bobinei.
digitalWrite(13,LOW);
delayMicroseconds(100);
pulse = pulseIn(11,HIGH,5000); //returneaza 0 daca timeout
if(pulse > 0.1) {
capacitance = 2.E-6;
frequency = 1.E6/(2*pulse);
inductance=1./(capacitance*frequency*frequency*4.*3.14159*3.1
4159);
inductance *= 1E6;
Serial.print(“Durata High microsec:");
Serial.print( pulse );
Serial.print("\tfreventa Hz:");
Serial.print( frequency );
Serial.print("\tinductanta uH:");
Serial.println( inductance );
delay(20);
}
}
Observatii
• Pentru inductante mari, este posibil să trebuiasca
crescuta durata de timp pe pulsIn () de la 5000 la 10000.
pulse = pulseIn(11,HIGH,10000);

• Pentru inductante foarte mici (sub 200uH) se crește


delayMicroseconds() la o valoare mai mare
~ 500uS .
Observatii
• Daca se utilizeaza comparatorul intern se conecteaza referinta de tensiune la
pin AIN0 (Arduino Digital 6) si se masoara tensiunea pe pinul AIN1 (Arduino
Digital 7). Iesirea comparatorului este pe bitul ACO a registrului ACSR.

• Se poate seta o intrerupere bazata pe schimbarea bitului ACO:

void setupComparator(){
SFIOR &= ~_BV(ACME);//clear ACME-set AIN1 intrare comparator
ACSR &= ~_BV(ACD); // activeaza comparator
}
byte comparatorBowl(){
return(ACSR & _BV(ACO)); // ACO setat rezulta LED set
}