Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII


LA DATA DE 31 MARTIE 2019

Indemniz
ație

Nivel studii
Indemnizație/ pentru Total

Gradație
Nr. Spor condiții

Grad
Denumirea funcției salariul de deținerea venit FP / PC
crt. vătămătoare
bază titlului brut
științific
de doctor
Observații
1 Ministru S 21840 21840
2 Secretar de Stat S 16640 16640
3 Subsecretar de stat S 14560 14560
4 Secretar General S 15539 2331 17870 FP
5 Secretar General Adjunct S 14933 2240 17173 FP
6 Director general S II 14328 2149 16477 FP
7 Director general S II 14328 2149 950 17427 FP
8 Director general adjunct S II 13723 2058 15781 FP
9 Director S II 13723 2058 15781 FP
10 Director adjunct S II 10422 1449 11871 FP
11 Șef serviciu S II 11591 367 11958 FP
12 Șef serviciu S II 11952 367 12319 FP
13 Șef serviciu S II 11660 367 12027 FP
14 Șef serviciu S II 12512 1877 14389 FP audit
15 Șef birou S II 10494 1574 12068 FP
16 Director de cabinet S 4 9561 1399 10960 PC
17 Consilier personal S 5 9422 1413 10835 PC
18 Consilier personal S 4 9193 1379 10572 PC
19 Consilier personal S 2 8541 1281 9822 PC
20 Consilier personal S 3 8968 1345 10313 PC
21 Consilier personal S bază 7567 1135 8702 PC
22 Consilier personal S 1 8136 1220 9356 PC

Consilier, inspector, expert,


23 consilier juridic ; superior S 5 7992 282 8274 FP

Consilier, inspector, expert,


24 consilier juridic ; superior S 5 7992 1127 9119 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


25 consilier juridic ; superior S 5 10310 493 950 11753 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


26 consilier juridic ; superior S 5 7992 282 950 9224 FP
Consilier, inspector, expert,
27 consilier juridic ; superior S 5 8024 1106 9130 FP

Consilier, inspector, expert,


28 consilier juridic ; superior S 5 8024 1134 9158 FP

Consilier, inspector, expert,


29 consilier juridic ; superior S 5 8024 247 8271 FP

Consilier, inspector, expert,


30 consilier juridic ; superior S 5 8024 282 8306 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


31 consilier juridic ; superior S 5 10386 493 10879 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert, Legea


32 consilier juridic ; superior S 5 10374 282 10656 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


33 consilier juridic ; superior S 5 8182 230 8412 FP

Consilier, inspector, expert,


34 consilier juridic ; superior S 5 7992 223 8215 FP

Consilier, inspector, expert,


35 consilier juridic ; superior S 4 7828 223 8051 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


36 consilier juridic ; superior S 4 10054 494 10548 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert, Legea


37 consilier juridic ; superior S 4 10163 1493 11656 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


38 consilier juridic ; superior S 4 7828 282 8110 FP

Consilier, inspector, expert,


39 consilier juridic ; superior S 4 7828 1106 8934 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


40 consilier juridic ; superior S 4 10204 282 10486 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert, Legea


41 consilier juridic ; superior S 4 9743 458 10201 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


42 consilier juridic ; superior S 4 8611 282 8893 FP Viză CFP
Consilier, inspector, expert,
43 consilier juridic ; superior S 4 7859 223 8082 FP

Consilier, inspector, expert,


44 consilier juridic ; superior S 4 7859 1112 8971 FP

Consilier, inspector, expert,


45 consilier juridic ; superior S 4 7859 282 8141 FP

Consilier, inspector, expert,


46 consilier juridic ; superior S 4 7983 290 8273 FP

Consilier, inspector, expert,


47 consilier juridic ; superior s 3 7667 282 950 8899 FP

Consilier, inspector, expert,


48 consilier juridic ; superior s 3 7667 1085 950 9702 FP

Consilier, inspector, expert,


49 consilier juridic ; superior S 3 7667 1085 8752 FP

Consilier, inspector, expert,


50 consilier juridic ; superior S 3 7667 282 7949 FP

Consilier, inspector, expert,


51 consilier juridic ; superior S 3 7667 223 7890 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


52 consilier juridic ; superior S 3 9955 223 10178 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert, Legea


53 consilier juridic ; superior S 3 9955 1465 11420 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


54 consilier juridic ; superior S 3 7826 1117 8943 FP

Consilier, inspector, expert,


55 consilier juridic ; superior S 3 7826 282 8108 FP

Consilier, inspector, expert,


56 consilier juridic ; superior S 2 7454 282 7736 FP

Consilier, inspector, expert,


57 consilier juridic ; principal S 5 6411 200 6611 FP

Consilier, inspector, expert,


58 consilier juridic ; principal S 5 6344 854 7198 FP
Consilier, inspector, expert,
59 consilier juridic ; principal S 5 6344 167 6511 FP

Consilier, inspector, expert,


60 consilier juridic ; principal S 4 6255 200 6455 FP

Consilier, inspector, expert,


61 consilier juridic ; principal S 3 6223 167 6390 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


62 consilier juridic ; principal S 3 8052 200 8252 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


63 consilier juridic ; principal S 3 6103 200 6303 FP

Consilier, inspector, expert,


64 consilier juridic ; principal S 2 5396 200 5596 FP

Consilier, inspector, expert,


65 consilier juridic ; principal S 1 5877 817 6694 FP

Consilier, inspector, expert,


66 consilier juridic ; asistent S 5 5076 131 5207 FP

Consilier, inspector, expert,


67 consilier juridic ; asistent S 5 5284 706 5990 FP

Consilier, inspector, expert,


68 consilier juridic ; asistent S 4 4710 706 5416 FP

Consilier, inspector, expert, Legea


69 consilier juridic ; asistent S 4 6514 150 6664 FP 490/2004

Consilier, inspector, expert,


70 consilier juridic ; asistent S 4 5037 150 5187 FP

Consilier, inspector, expert,


71 consilier juridic ; asistent S 3 4845 130 4975 FP

Consilier, inspector, expert,


72 consilier juridic ; asistent S 2 4617 131 4748 FP

Consilier, inspector, expert,


73 consilier juridic ; asistent S 2 4745 130 4875 FP

Consilier, inspector, expert,


74 consilier juridic ; asistent S 2 4617 622 5239 FP
Consilier, inspector, expert,
75 consilier juridic ; asistent S 1 4834 131 4965 FP

Consilier, inspector, expert,


76 consilier juridic ; asistent S 1 4834 150 4984 FP

Consilier, inspector, expert,


77 consilier juridic ; asistent S 1 4530 131 4661 FP

Consilier, inspector, expert,


78 consilier juridic ; asistent S 1 4833 632 5465 FP

Consilier, inspector, expert,


79 consilier juridic ; asistent S 1 4519 131 4650 FP
80 Consilier juridic asistent S 1 4562 625 5187 FP

Consilier, inspector, expert,


81 consilier juridic ; asistent S 0 4496 131 4627 FP
82 Consilier debutant S 0 3725 518 4243 PC
83 Auditor superior S 5 9800 1470 11270 FP
84 Auditor superior S 5 9800 1434 11234 FP
85 Auditor principal S 3 5599 227 5826 FP
86 Referent superior M 5 4722 115 4837 FP
87 Referent superior M 5 4722 639 5361 FP
88 Referent superior M 5 4722 150 4872 FP
89 Referent superior M 4 4605 150 4755 FP
90 Referent principal M 5 3967 511 4478 FP
91 Referent principal M 5 3967 94 4061 FP
92 Şef serviciu II 8935 1242 10177 PC
93 Şef serviciu II 9193 1345 10538 PC
consilier de afaceri
94 europene S 5 7427 0 7427 PC
consilier de afaceri Legea
95 europene S 4 9417 0 9417 PC 490/2004
consilier de afaceri
96 europene S 4 7204 0 7204 PC
consilier de afaceri
97 europene S 3 7098 0 7098 PC
consilier de afaceri
98 europene S 2 6761 0 6761 PC
consilier de afaceri
99 europene S 2 6803 0 6803 PC
100 consilier gr.IA S 5 6049 829 6878 PC
101 consilier gr.IA S 5 6049 829 950 7828 PC
102 consilier gr.IA S 4 6096 848 6944 PC
103 consilier gr.IA S 3 5947 827 6774 PC
104 consilier gr.II S 3 4753 629 5382 PC
105 consilier gr.II S 2 4382 571 4953 PC
106 consilier gr.I S 2 5324 740 6064 PC
107 Asistent șef ; 1/2 normă S 5 2675 120 2795 PC
108 șofer I M 5 4080 155 4235 PC
109 șofer I M 4 3963 155 4118 PC

NOTĂ :
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiază de
vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din OUG nr.8/2009, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, personalul
din cadrul Ministerului Sănătăţii va beneficia de o singură indemnizație de vacanță pentru fiecare salariat, sub formă
de vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 lei.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, în perioada 2019-2020, personalul din
cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiază de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
În anul 2019, se acordă lunar, personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii, indemnizaţia de hrană, reprezentând a
12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.
Indemnizaţia de hrană este în valoare de 347 lei/lună, se plăteşte odată cu salariul de bază şi se acordă proporţional
cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata.

FP/PC : funcționar public/personal contractual