Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie A


DATA: 13.01.2020
PROPUNĂTOR: Todoran Cristina-Maria
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: TSI
TEMA SĂPTĂMÂNII: Crăiasa Zăpezii
TEMA ACTIVITĂŢII: Crăiasa zăpezii la noi în oraș

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


- ADP: Întâlnirea de dimineață: De vorbă cu Crăiasa Zăpezii
- ALA: Joc liber
- Nisip și apă – „Drumul pe unde vine Crăiasa”
Bibliotecă-„ Imagini cu anotimpul iarna”
- ADE: ,,Crăiasa zăpezii la noi în oraș” (DȘ- Anotimpu iarna -observare; DEC- Crăiasa
zăpezii-cântec)
- ALA – „Hora copiilor fericiți!”

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Conceptul de sine
Activare și manifestare a potențialului creativ
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

COMPORTAMENTE VIZATE:
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
Manifestă creativitate în activități diverse.
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
MIJLOC DE REALIZARE: Anotimpul iarna- observare Crăiasa zăpezii- cântec;
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Identificarea caracteristicilor anotimpului iarna observate prin
comparație cu celelalte anotimpuri cunoscute de copii. Formarea deprinderii de a intona corect,
expresiv și omogen cântecul;

OBIECTIVE:
O1 – Să identifice cel puțin două asemănări între caracteristici ale anotimpului iarna făcând
apel la imaginile de pe panou expuse de educatoare ;
O2 – Să identifice cel puțin trei diferențe între anotimpul iarna și celelalte anotimpuri făcând
apel la imaginile de pe panou expuse de educatoare;
O3 –Să redea corect linia ritmico-melodică a noului cântec, respectând poziția corectă în timpul
interpretării;
O4 - Să interpreteze cântecul în mai multe variante: cu întreaga grupă și pe grupuri mici de copii;
O5 - Să execute corect mișcările în concordanță cu textul jocului cu cânt „Crăiasa zăpezii”;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia
Resurse materiale: fișă, panou, imagini, nisip, boxe, laptop etc.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
DURATA ESTIMATĂ: 1 zi

Scenariul activității
Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând
versurile:
Dimineaţa a sosit,
Noi la grădi am venit.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos să ne salutăm.

Educatoarea le transmite un salut, însoţit de o apreciere:,,Bună dimineaţa, copii isteţi și frumoşi!


Mă bucur că suntem şi astăzi împreună!’’Aceştia vor răspunde salutului adresat de
educatoare:,,Bună dimineaţa, doamna educatoare!’’. Copiii se salută unul pe altul, de la stânga la
dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt, utilizând un fulg de zăpadă , folosind formula
de salut ,,Bună dimineaţa!’’şi numele colegului pe care îl salută.

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină copiii
în evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă. Li se cere copiilor să
identifice ziua din săptămână în care se găsesc. Drept urmare, li se va propune să audieze melodia
,,În ce zi suntem azi?’’ În continuare, copiii sunt invitaţi să completeze tabela de prezenţă (stupul
de albine, care are tot atâtea ferestre câţi copii sunt în grupă). Fiecare copil vine la stup şi îşi
atașază o biluță de prezență în dreptul imaginii. Educatoarea rosteşte numele copilului, iar acesta
este aplaudat de către colegi.
În continuare, li se solicită copiilor să închidă ochii; educatoarea va afișa pe panou o imagine cu o
frumoasă crăiasă a zăpezii , copiii deschid ochii și se arată impresionați de imaginile expuse.
Copii sunt solicitați să cunoască cum este vremea afară pentru a cunoaște dacă este potrivit modul
în care ne-am îmbrăcat astăzi pentru a venii la grădiniță. În acest context, se trece la completarea
calendarului naturii: anotimpul, vremea.

Subliniindu-se faptul că, atunci când se joacă în spațiul de joacă din sala de grupă sau din curtea
grădiniței, este nevoie să se respecte nişte reguli, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o
formulă specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de
nevoie, să vorbiți pe un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur şi să fiţi buni ecologişti:
să admirați florile plantate ce ne înfrumusețează grupa și grădinița, să ne respectăm și să fim tot
timpul buni prieteni unii cu ceilalți etc. Energia de dimineață se folosește în timpul realizării
gimnasticii de înviorare, desfăşurată sub formă de exerciţii motrice ușoare (diferite forme de
mers, alergare ușoară, mișcări de brațe, întinderi etc.), unele pe fond muzical.

În momentul în care copiii sunt solicitați prea tare, copiii se aşază pe scăunele, în semicerc, iar
educatoarea prezintă copiilor pe panou mai multe imagini cu emoțiile umane.
Educatoarea va propune copiilor să formuleze nişte sfaturi pentru alții copiii în ceea ce privește
emoția pe care aceștia o exprimă. Prin procedeul ,,copiii dictează, educatoarea scrie’’vor fi notate
2-3 mesaje pe panoul de la Jurnalul zilei sau pe tablă.
Se trece astfel la ALA, pe centre
Împărţirea copiilor pe cele trei centre de interes deschise se realizează prin intermediul cadrului
didactic care le indică copiilor locul unde să se așeze.

Copiii vor lucra la :


-sectorul Nisip și apă-,„ Drumul pe une vine crăiasa zăpezii”
-sectorul Bibliotecă- ,,Imagini cu anotimpul iarna”

La finalul activităţii se realizează o expoziţie a tuturor lucrărilor la zona Nisip și apă. Se va pune
accent pe autoevaluarea copiilor.

DȘ-,,Anotimpul iarna ” –observare


Educatoarea le expune copiilor imagini care conțin elemente caracteristice ale anotimpului iarna
în comporație cu celelalte notimpuri. Aceștia vor observa cu atenție cele mai importante
caracteristici ale fiecărui anotimp și vor identifica asemănările și deodebirile dintre acestea. Se
vor identifica caracteristicile fiecărui anotimp în parte punându-se îndeosebi accentul pe
anotimpul iarna. În continuarea activității se va realiza observarea comparativă a diferitelor
anotimpuri iarna-toamna, iarna-vara, iarna-primăvara. Observarea copiilor este dirijată de către
educatoare prin intermediul întrebărilor ajutătoare: Ce au la fel cele două anotimpuri? Ce se
întâmplă în anotimpul iarna, dar în anotimpul primăvara? Cum ne putem da seama că persoana din
imagine este îmbrăcată corespunzătorul anotimpului? Se va realiza o sinteză parțială mai apoi o
sinteză finală a întrebărilor adresate de educatoare.
DEC(Educație muzicală)- „Crăiasa zăpezii”
Educatoarea realizează împreună cu copiii câteva exerciții de pregătire vocală pentru învățarea
cântecului. Se vor realiza câteva exerciții de respirație (Suflăm puful păpădiei, Să facem pufff)
exerciții melodice( la, ma , ta, ta, ta, ra-silabe pe două pătrimi) exerciții de dicție și ritmice ( Lu-
nă,lu-nă no-uă/Ta-ie pâi-nea-n do-uă) . Mai apoi educatoarea intonează cântecul- model trecându-
se apoi la memorarea versurilor, recită repetându-se o dată sau de mai multe ori prima strofă, după
care solicită unul sau doi copii să o repete. Totodată se asigură de înțelegerea textului cântecului,
verificând copiii cu privire la cuvintele noi, necunoscute. Explică cuvintele necunoscute mai apoi
le solicită copiilor să formuleze propoziții cu acestea. Se trece mai apoi la strofa a doua fiind
cântată împreună cu prima strofă. Urmează mai apoi cântecul în lanț în ordinea copiilor de pe
scăunele și pe grupe- fete, băieți.

(ALA): Hora copiilor fericiți- joc de mișcare


Fiecare copil va trebui să fie atent la versurile cântecului deoarece acesta când se va opri copilul
fericit trebuie să fie nemișcat. Copilul care nu este atent și nu se oprește din dansat la momentul
opririi cântecului va ieși din joc și se va așeza pe scăunel unde va deven copil trist.
Activitatea zilei se încheie prin completarea „Jurnalului zilei”, copiii îşi vor aminti activităţile zilei,
vor aşeza jetoanele potrivite pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, completând, astfel,
,,Jurnalul zilei’’. Vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre activitatea preferată a zilei sau
despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte.
Evaluarea activităţii se realizează printr-o formă de autoevaluare, gen ştafetă. La primirea jucăriei,
fiecare copil, îşi exprimă, în termeni corespunzători nivelului de vârstă şi de dezvoltare, părerea
despre activitatea desfăşurată pe întreg parcursul zilei. Se emit aprecieri generale şi individuale
din partea educatoarei referitoare la comportamnetul copiilor și la activitatea desfășurată.