Sunteți pe pagina 1din 2

Teamwork, Training and

Technology Network
No 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW

Exemplu de bună practică în desfășurarea activităților de învățare

1. Titlul activității: “ Plutirea corpurilor”

2. Contextul activității:Această activitate a fost realizată de Rarinca Lucreția, cadru didactic


la Grădinița cu Program Normal Budila, jud.Brașov

3. Vârsta copiilor: 6 ani

4. Grupul țintă (caracteristicile elevilor, dimensiunea grupului): preșcolari din grupa mare

5. Disciplina/ disciplinele: Domeniul științe-cunoașterea mediului


Tema:” Plutirea corpurilor”

6. Obiective:-să observe modul în care se scufundă obiectele;


- să înțeleagă raporturi cauzale între acțiuni, fenomene prin observarea
experimentului;

7. Durata: 40 min

9. Scurtă descriere a activității:- se pregătesc vase transparente cu apă și obiecte de


scufundat (frunze, agrafe de birou, fructe,cuburi de lemn)
-copiii au introdus pe rând frunze, castane, pănuși de porumb, pietricele,cuburi de
lemn,etc.
-au notat în fisa anexa ce cred ca se întâmplă și ce s-a ântâmplat de fapt;
-s-au tras concluziile experimentului;
-am diseminat activitatea în cadrul activitatii metodice la nivelul unității și în cadrul
cercurilor pedagogice la nivel județean.

10. Evaluare: preșcolarii au fost evaluați în activitate în funcție de ceea ce au


completat în anexa experimentului, pe tot parcursul investigației în funcție de
implicarea în activitate și modul de implicarea și colaborare cu membrii echipei.
11. Materiale, resurse, specificații tehnice:
Resurse materiale:
- cutii cu apă;
- frunze ;
- castane;
- cuburi de lemn;
- agrafe birou;
- pănuși de porumb;
- conuri de brad;
- pietricele;
- minge/măr.
Concluzii:
Copiii au realizat predicții privind unele obiecte dacă vor pluti sau nu, au
experimentat șiînțeles ce se întâmplă cu cele care sunt mai ușoare (au rămas la
suprafața apei) și cu cele care sunt mai grele (s-au scufundat).

12. Sugestii pentru cadre didactice. Context teoretic (dacă este cazul) sau context curricular

- Se poate realiza astfel de activități(experimente) realizând la grupă un CDS


(optional).
- Îmbunătățirea abilităților sociale prin munca în echipă;
- Realizatrea de activități intereseante prin utilizarea de metode moderne, fapt
care a îmbunătățit rezultatele preșcolarilor;