Sunteți pe pagina 1din 1

Tabel privind corespondența Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023 (SDL) a GAL

cu sub-Măsurile din PNDR 2014-2020, funcție de scopul proiectului finanțat prin măsura din SDL

Cod Articol din Reg. in Sub-măsuri


Masura din Denumirea Măsurii care se incadrează corespondente din
SDL PNDR
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole art.19, alin1, lit.b 6.4
M1/1A/6A
Sprijin pentru activități non-agricole în teritoriul GAL art.19, alin1, lit.a, ii 6.2
M2/1A/6A
Investitii in prelucrarea / procesarea produselor din sectorul pomicol art.17,alin.1,lit.a,b
M3/1A/6A
4.2a
Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului art.20,alin.1,lit.b,e 7.2 7.5 7.6
M4/1B/6B
Promovarea și facilitarea valorificării produselor locale art.16,alin.1,lit.b,i/ 7.2 7.6
M5/1B/6B
art.35,1,a, 2,b,e
Investiții în infrastructura socială a teritoriului art.20,alin.1,lit.b,d 7.2
M6/1B/6B
Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din teritoriul GAL art.20,alin.1,lit.b,d 7.2
M7/1B/6B
Sprijin pentru tinerii fermieri art.19, alin.1,lit.a,i 6.1
M8/2B/2B
Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole art.17 alin.1,lit.a 4.1a
M9/2A/2A
Investiţii în active fizice pentru exploataţii Agricole art.17,alin.1,lit.a 4.1
M10/2A/2A
Sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe art.14,alin.1,2 1.1
M11/2B/2B

La întocmirea dosarului cererii de plată (DCP), beneficiarii vor utiliza formularele aferente Sub-măsurii din PNDR în care se încadrează
scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare, disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea Informații utile /
Tipizate, versiunea în vigoare la data depunerii DCP.