Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC

„SF. DIMITRIE”

Grafic privind
realizarea unui program individual (pe elevi) de recuperare ( unde este cazul)
la cultura de specialitate
invatamant liceal zi

An școlar 2019-2020

Clasa Modulul Profesor /Maistru Ziua și ora


instructor
a IX-a Modulul 1 Bazele contabilității Gherga Maria Daniela Marți, 14.00-15.00
Modulul 2 Calitatea in turism și Ieneaa Daiana/m.i. Moacă Petru Joi,14.00-15.00
alimentație
Modulul 3 Structuri de primire turistică Tudoran Ana/ m.i. Moacă Petru Joi, 14.00-15.00
Modulul 4 Procese de bază în alimentație Bica T. Ioan/ m.i. Moacă Ana Joi, 15.00-16.00
/a X-a Modulul 1 Etică și comunicare Ienea Daiana Elisaveta Luni, 14.00-15.00
profesională
Modulul 2 Contabilitate generală Gherga Maria Daniela Marți, 15.00-16.00
Modulul 3 Patrimoniul turistic Tudoran Ana Vineri, 14.00-15.00
a XI-a Modulul 1 Administrarea firmei Tudoran Ana Joi, 14.00-15.00
Modulul 2 Marketing Tudoran Ana Joi, 14.00-15.00
Modulul 3 Contabilitate Gherga Maria Daniela Joi, 14.00-16.00
Modulul 4 Cazarea turiștilor Ienea Daiana Luni, 15.00-16.00
Modulul 5 CDL: Produsul turistic Bica T. Ioan Luni, 15.00-16.00
Modulul 6 Stagiu de practică privind Luni, 14.00-15.00
cazarea turiștilor m.i. Moacă Aa
a XII-a Modulul 1 Politici de marketing Gherga Maria Daniela Luni, 14.00-15.00
Modulul 2 Analiza economico-financiară Gherga Maria Daniela Luni, 14.00-15.00
Modulul 3 Negociere și contractare Ienea Daiana Elisaveta Luni, 15.00-16.00
Modulul 4 Decontarea serviciilor prestate Bica T. Ioan Joi, 14.00-15.00
Modulul 5 CDL Promovarea produselor Tudoran Ana Miercuri, 15.00-
și serviciilor 16.00
Modulul 6 Stagiu de practică privind m.i. Moacă Petru Marți,14.00 -15.000
decontarea serviciilor prestate

Întocmit,
Responsabilul comisiei metodice, prof. Ana TUDORAN