Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele : ………………….................................... Data:.......................

CALIFICATIVUL / SEMNĂTURA
PUNCTAJUL OBŢINUT PĂRINTELUI PROBĂ DE EVALUARE –
Literele h,H

1. Dictare: (2,50 puncte)

2. Scrie trei nume de persoane: (0,60 puncte)

3. Desparte ȋn silabe cuvintele: (1 punct)

mamă -
hambar
mamă- ramură--- -
hipopotam
ramură
ramură
ramură

hidrocentralǎ -

4. Uneşte cuvintele care au acelaşi ȋnţeles: (1 punct)


poianǎ- amic
prieten - pajişte
trist- ajutǎ
sprijinǎ mohorât

5.Uneşte cuvintele care au sens opus: (1 punct)


vesel nehotǎrât
hotǎrât sǎlbatic
domestic leneş
harnic trist
6Delimiteazǎ cuvintele şi scrie propoziţia obţinutǎ: (1 punct)
un, este, Haiduc, puternic, cal.

7.Completeazǎ silaba care lipseşte: (0,60 puncte)


har - hol-- hal- -re

8Compune trei cuvinte folosind literele date: t, , o, h, e, l / p, i , t , c, o, r /


m, d, i, c, e.
(0,90 puncte)

9Completează cu un cuvânt potrivit fiecare propoziţie şi pune semnul de punctuaţie


corespunzător la sfârşit: (0,90 puncte)
5.
Mălina
Horia e cue cu

- Unde e situat

-Mălina
E la dreapta
e cu

10. Adaugă litera h în faţa cuvintelor : (0,60 puncte)

am an inac
ac
ac
ac in

Cum te simţi azi?


Descriptori de performanţă :
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
9 – 10 PUNCTE 7 – 8,99 PUNCTE 5 – 6,99 PUNCTE SUB 5 PUNCTE

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


Nr.crt Numele şi prenumele CALIFICATIVUL OBŢINUT
Calificativ
Nr. elevi 1. Balica Maria-Ioana

2. Brădiceanu Alexandru_Lucian

3. Bruder Sebastian-Ionut

4. Cernitoiu Andrei

5. Cioplea Maria

6. Durnescu Patricia-Georgiana

7. Făgaş Daria-Andreea

8. Filip Albert-Andrei

9. Ghiga Justin-Andrei

10. Giorgi Şerban-Costin

11. Jocu Maronidis Nicol-Maria

12. Lazăr Giulia-Constantina

13. Niţică Georgiana-Daria

14. Oprea Alex-Dumitru

15. Popa Alexa-Maria

16. Popescu Alexandra

17. Popescu Daria

18. Raicu Ioana-Ştefania

19. Raţă Răzvan


20. Rusta Andreea-Amalia

21. Tudorache Dumitru-Ionuţ

22. Tunaru Horaţiu-Alexandru

23. Ursăchianu Bianca-Maria

24
Vapină Florin-Alexandru

MĂSURI:...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................

Dictare:
Horia şi Hermina au plecat ȋn satul Hotarele, la nişte prieteni.La stânga satului
se aflǎ hipodromul.Acolo au loc curse de cai.Prietenii lor au un cal bun de
curse.Se numeşte Haiduc.