Sunteți pe pagina 1din 22

REABILITARE CLADIRE LICEU TEORETIC

”GRIGORE MOISIL”-CORP A- LICEU


Oras TULCEA str.1848 nr.3 judet Tulcea

Intocmit
Auditor energetic gr.I
Ing.El. Stariradov

CLADIREA EXISTENTA
Prezenta lucrare-AUDIT se refera la cladire LICEU

1
Liceul ”GRIGORE MOISIL” construit in anul 1971 cuprinde urmatoarele constructii:
 Obiect A - Liceul ”Grigore Moisil” (Stehnic+P+2E);
 Obiect B - Internat (Stehnic+P+2E);

Vecinatati Corp A, Corp B:
-NORD – Școala Generală Nr. 12
-VEST - Strada 1848
-SUD - Strada Ana Ipătescu
-EST - Parcul Victoria

PREZENTARE GENERALA

Corpul A al Liceului ”Grigore Moisil ” cu regimul de inaltime Stehnic+P+2E este o constructie in


forma literei ”H” cu suprafata construita de 1180.11 mp, iar suprafata desfasurata de 3540.33
mp, fiind orientata cu fatada principala spre nord
In plan, cladirea are o lungime de 71.20m si o latime de 44.30 m. Inaltimea constructiei este de
13.60 m de la cota ±0.00 a cladirii. Cota ±0.00 corespunde cotei ce reprezinta nivelul pardoselii
din interior de la parter.
Accesul in cladire se face asfel: o intrare principala (pentru cadrele didactice) la fatada laterala
nord si doua intrari secundare
Accesul pietonal si accesul auto se realizeaza din strada 1848.

Suprafete analizate care se regasesc in auditul energetic sunt;

SUPRAFATA SUBSOL 1045.65 m2


SUPRAFATA INCALZITA PARTER 1030.43 m2
SUPRAFATA INCALZITA ETAJ 1 1038.21 m2
SUPRAFATA INCALZITA ETAJ 2 1035.06 m2
TOTAL SUPRAFATA INCALZITA 3103.7 m2
SUPRAFATA CONSTRUITA 1180.11 m2
SURAFATA CONSTR. DESFASURATA 3540.33 m2
VOLUMUL INCALZIT 13562.491 m3

2
INALTIME MEDIE NIVEL 3.25 m
TEMPERATURA MEDIE CLADIRE 17.42308857 0C
Anvelopa cladirii este alcatuita din suma tuturor elementelor de constructie care despart spatiile
incalzite de cele exterioare sau neincalzite .In anvelopa cladirii CORP-LICEU de la liceul
GROGORE MOISIL nu intra spatiul de la subsol;acesta nu este un spatiu incalzit ,fiind un
spatiu tehnic si de depozitare.
Anvelopa are urmatoarea configuratie ;

Perete exterior opac N PE 447.73


perete exterior opac E PE 340.49
Perete exterior opac S PE 550.61
Perete exterior opac V PE 346.53
Tamplarie exterioara PVC-N FE 335.68
Tamplarie exterioara PVC- E FE 170.76
Tamplarie exterioara PVC- S FE 232.80
Tamplarie exterioara PVC- V FE 164.72
planseu peste subsol sbsol 1046
planseu pod pod 1087
TOTAL 4721.76
Certificatul de performanta energetica si fisa de analiza termica se intocmesc pentru cladirea
existenta ,ambele anexate acestei lucrari.

Descrierea tipurilor de instalaţii interioare de încălzire si alcatuirea


acestora ,apa calda menajera, iluminat
Situatia existenta
Instalatii de incalzire
In prezent incalzirea corpurilor studiate ( liceu, internat) este asigurata de catre 2 cazane cu
functionare pe combustibil gazos .
Camera cazanelor este amplasata langa corpul cantina iar alimentarea cu agent termic a
corpurilor se face prin canal tehnic utilizand conducte preizolate.
Apa calda de consum
Apa calda se obtine de la centrala termica ;
instalatii electrice
instalaţii de iluminat general;
instalaţii de prize si racorduri echipamente;
Apa rece se ia din sistemul orasenesc.
Regimul de ocupare al cladirii de invatamant l-am considerat ca fiind discontinuu,14 ore pe zi-
incalzite ;10 ore pe zi mentinere la 10 0C iar alimentarea cu apa calda menajera proportionala

3
timpului de ocupare cu consumurile mentionate in Metodologia de calcul a performantei
energetice Mc.001/2-2006

Anvelopa cladirii si volumul incalzit al cladirii


Anvelopa reprezinta totalitatea elementelor de constructie ale cladirii, care inchid direct sau
indirect, volumul incalzit.
Volumul incalzit al cladirii cuprinde atat incaperile incalzite direct, cu elemente de incalzire, cat
si incaperi incalzite indirect, fara elemente de incalzire, dar la care caldura patrunde prin peretii
adiacenti, lipsiti de o termoizolatie semnificativa. In acest sens face parte din volumul incalzit al
cladirii: camari, debarale, vestibuluri, holuri de intrare,anexe, si alte spatii comune.
La cladirea analizata subsolul neincalzit nu a fost inclus in cadrul spatiului incalzit.
Totalul suprafetei utile incalzite este de 3104m2.
Volumul incalzit al cladirii 10087 m3 ,
Actuala configuratie a spatiului interior este urmatoare;

SUBSOL Suprafata mp
Subsol tehnic 1045.7 mp
TOTAL 1045.7 mp

PARTER Suprafata
1.Winfang 9.99 mp
2.Hol 25.28 mp
3.Director 20.39 mp
4.Director adjunct 21.20 mp
5.Coridor 17.21 mp
6.Arhiva 19.55 mp
7.Secretariat 22.22 mp
8.Coridor 250.49 mp
9.Casa scarii 1 15.78 mp
10.Grup sanitar 14.96 mp
11.Winfang 6.62 mp
12.Cabinet medical 14.01 mp
13.Sala de clasa 53.75 mp
14.Asteptare 8.62 mp
15.Cabinet stomatologic 17.71 mp
16.Sala de clasa 53.52 mp
17.Sala de clasa 53.75 mp
18.Grup sanitar 14..96 mp
19.Sala de clasa 55.44 mp
20. Sala de clasa 53.75mp
21.Sala de clasa 53.75 mp
22.Sala de clasa 53.72 mp
23.Grup sanitar 18.07 mp
24.Laborator de fizica 73.34 mp

4
25.Cabinet laborator fizica 16.86 mp
26.Winfang 7.77 mp
27.Casa scarii 2 16.78 mp
28.Winfang 10.21 mp
29.Amfiteatru 90.96 mp
TOTAL 1030.43 MP

ETAJ 1 Suprafata
1.Bufet 35.80 mp
2.Cabinet metodic 34.15 mp
3.Cancelarie 46.49 mp
4.Vestiar profesori 22.60 mp
5.Grup sanitar profesori 9.79 mp
6.Coridor 236.23 mp
7.Casa scarii 1 28.95 mp
8.Sala de clasa 53.75 mp
9.Sala de clasa 53.72 mp
10.Contabilitate 18.10 mp
11.Material didactic 17.77 mp
12.Sala de clasa 53.44 mp
13.Sala de clasa . 53.75 mp
14.Sala de clasa 53.75 mp
15.Sala de clasa 53.72 mp
16.Grup sanitar fete 18.07 mp
17.Cbinet stiinte naturale 26.73 mp
18.Sala stiinte naturale 90.96 mp
19.Cabinet laborator chimie 16.86 mp
20.Casa scarii 2 25.29 mp
21.Laborator chimie 73.34 mp
TOTAL 1038.21 MP

Functiune Suprafata
1.Sala de clasa 53.95 mp
2.Sala de clasa 52.30 mp
3.Coridor 276.82 mp
4. Sala de clasa 53.44 mp
5. Sala de clasa 53.75 mp
6. Sala de clasa 53.75 mp
7.Sala de clasa 53.72 mp
8.Grup sanitar fete 18.07 mp
9.Laborator fizica 73.34 mp
10.Cabinet laborator fizica 16.86 mp
11.Casa scarii 2 25.29 mp
12.Sala muzica desen 90.96 mp

5
13.Cabinet muzica desen 12.78 mp
14. Vestiar personal 12.78 mp
TOTAL 1035.06 MP
Suprafete analizate care se regasesc in auditul energetic sunt;

SUPRAFATA SUBSOL 1045.65 m2


SUPRAFATA INCALZITA PARTER 1030.43 m2
SUPRAFATA INCALZITA ETAJ 1 1038.21 m2
SUPRAFATA INCALZITA ETAJ 2 1035.06 m2
TOTAL SUPRAFATA INCALZITA 3103.7 m2
SUPRAFATA CONSTRUITA 1180.11 m2
SURAFATA CONSTR. DESFASURATA 3540.33 m2
VOLUMUL INCALZIT 13562.491 m3
INALTIME MEDIE NIVEL 3.25 m
TEMPERATURA MEDIE CLADIRE 17.42308857 0C

Anvelopa cladirii este alcatuita din suma tuturor elementelor de constructie care despart spatiile
incalzite de cele exterioare sau neincalzite .In anvelopa cladirii CORP-LICEU de la liceul
GROGORE MOISIL nu intra spatiul de la subsol;acesta nu este un spatiu incalzit ,fiind un
spatiu tehnic si de depozitare.
Anvelopa are urmatoarea configuratie ;

Perete exterior opac N PE 447.73


perete exterior opac E PE 340.49
Perete exterior opac S PE 550.61
Perete exterior opac V PE 346.53
Tamplarie exterioara PVC-N FE 335.68
Tamplarie exterioara PVC- E FE 170.76
Tamplarie exterioara PVC- S FE 232.80
Tamplarie exterioara PVC- V FE 164.72
planseu peste subsol sbsol 1046
planseu pod pod 1087
TOTAL 4721.76
Coeficientul global de izolare termica G
Coeficientul global de izolare termica pentru cladiri cu destinatie invatamant ,este relevant
pentru gradul de izolare al cladirii .Pentru un regim de incalzire discontinuu ,in cazul de fata
G1=1/V[ΣAI*ƬI/R’]
G1=0.706722 iar
G1ref=1/V[A1/a+A2/b+A3/c+d*P+A4/c]
G1 ref =0.443315

6
Conditia ca o cladire sa fie bine izolata dupa masuri de reabilitare este ca
G1<G1ref.
Se constata ca pentru actuala cladire ,aceasta conditie nu este indeplinita.

LUCRARILE DE INTERVENTIE /REABILITARE


Auditul care urmeaza este facut pentru cladirea existenta Solutiile de reabilitare termica
propuse se refera numai la anve-lopa cladirii.
Avand datele de plecare la cladirea existenta am intocmit auditul energetic .
Creşterea economică depinde în mod direct de procesul de invatamant. De aceea se impune
îmbunătăţirea calităţii invatamantului ca o condiţie indispensabilă şi care, în ultimă instanţă,
implică majorarea şi optimizarea structurală a investiţiilor publice şi private în sectoarele-cheie
ale dezvoltării umane, în primul rînd, în educaţie şi sănătate.
Pentru lucrarea de fata se preconizeaza urmatoarele masuri de reabilitarea termica a
anvelopei cladirii
Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii ,scopul cresterii performantei energetice
prevazute la art 4 lit a) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 18/2009 din Ordinul
MDRAPFE- 2641/2017 se vor stabili dupa realizarea calculului transferului de caldura prin
elementele de construcţie pentru cladirea izolata termic, verificarea asigurării confortului termic
interior din punct de vedere termotehnic şi evitarea apariţiei condensului pe elementele
anvelopei.
Aceste lucrari au ca scop atingerea ţintei de reducere a consumului anual specific de energie
primara de incalzire de 120 kwh/m2/an prevazut in “Ghidul solicitantului” de accesare a
fondurilor POR/2017 in functie de zona si categoria cladirii.
si de reducere a emisiilor echivalente CO2 de 20 kg/mp/an din acelasi program.

Descrierea solutiilor de reabilitare


În urma inspecţiei pe teren s-au constatat deficienţe cu influenţă negativă privind siguranţa
exploatării şi performanţele energetice ale cladirii.Acestea se vor reduce sau chiar anula prin
masuri de reabilitare termice ale anvelopei.
a) tencuiala faţadelor exterioare necesita masuri de refacere,

Nu exista masuri de izolare termică a elementelor exterioare de construcţie; nu se respecta


valorile minime ale rezistentelor termice ale peretilor exteriori , în conformitate cu
reglementările în vigoare, valorile rezistenţelor termice ale pereţilor exteriori si terasei situandu-
se cu mult sub valorile minime obligatorii, menţionate în Normativul C107/1-2005;modificat cu
ordinul 1590/2012 si ordinul 2641/2017
b)-tamplaria exterioara avand o suprafata mare , puntile termice din jurul ei trebuie eliminate
prin termoizolarea glafurilor pe toata lungimea.
c) planseu peste ultimul nivel incalzit ,spre pod nu are izolatie termica;
d)-planseul peste subsolul neincalzit necesita masuri de izolare termica.

7
e) –se vor propune si masuri de reducere a noxelor cu efect de sera ,prin montarea de surse
neconventionale de energie;
panouri solare si panouri fotovoltaice.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus ; pierderile prin anvelopa cladirii sunt mari
depasind cu mult normele actuale ,se recomanda masuri de reabilitare a anvelopei cladirii prin
care se vor reduce consumurile si implicit costurile ,asigurand totodata un climat interior
corespunzator cerintelor actuale.

Consideratii generale privind masurile de reabilitare.


Îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant .
Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
• privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai
mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;
• condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor
termoizolante trebuie să fie cel puţin egală cu 60 kg/m 3;
• condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte
stabilitate dimensională şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcţie de
structura elementelor de construcţie în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecţie
astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza
solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor atmosferici sau acţiunilor
excepţionale;
• condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în
concordanţă cu durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate;
• condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate
trebuie să fie în concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa
la foc, astfel încat să nu deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt
aplicate/înglobate;
• condiţii din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolaţiei termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în decursul
exploatării mirosuri, substanţe toxice, radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru
sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător; în cazul utilizării
izolaţiei termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă
(produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă sau
înglobarea în structuri protejate a acestora;
condiţii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie stabile la
umiditate sau să fie protejate împotriva umidităţii;
• condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
să reziste la acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate sau protejate cu straturi de protecţie;

8
• condiţii speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura
elementelor de construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor; materialele
termoizolante nu trebuie să conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu
care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin
procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai
mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricaţie cu un
strat de protecţie;
• condiţii privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o punere
în operă care să garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de izolare termică în
condiţii de exploatare;
• condiţii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiţionale produse în
străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în
construcţii; toate materialele termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate
privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în
standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricaţie ale produselor
respective. În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricaţie
(standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.); transportul,
manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor
măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcţionale ale acestor
materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor
termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice
sau normelor tehnice ale produselor respective; condiţiile de depozitare, transport şi
manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea în opera (produse
combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate
în normele tehnice ale produsului precum şi în avizele de expediţie eliberate la fiecare livrare.
Ceea ce priveşte terasa ;se recomandă termoizolarea cu polistiren extrudat /vata minerala
de mare densitate. Se vor aplica straturile de hidroizolatie si apoi de protectie .Propunerile de
mai sus au fost facute teoretic,urmand ca hotararea definitiva sa se ia in momentul executiei.

SOLUTII DE REABILITARE

Soluţie de reabilitare prin termoizolarea peretilor exteriori opaci ai


cladirii (S1)
-Avand in vedere consideratiile generale de mai sus ,am propus termoizolarea peretilor
exteriori cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm;aceast material elimina aparitia
punctului de roua intre pereti si izolatie cat si asigura aerisirea si eliminarea umiditatii din pereti.
Se constata o imbunatatire a rezistentei termice la peretii exteriori.;de la o valoare medie de
R’=0.42 m2k/w la R’=3.2 m2k/w
Suprafata peretilor exteriori este de 1685 m2 (masurati la interiorul cladirii )
Se va izola soclul cladirii liceului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime ,iar perimetralul
ferestrelor si usilor spre exterior se va izola cu polistire/vata minerala de 3 cm grosime
Suprafata soclu cladire este de 190 m2 iar lungimea perimetrala a tamplariei exterioare este de
1037ml.
Soluţia prezintă următoarele avantaje

9
• mareste considerabil rezistenta termica in camp curent a peretilor exteriori
• corectează punţile termice
• conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii
termice;
protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele
variaţiei de temperatură a mediului exterior;
-nu conduce la micşorarea ariilor utile;
-permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării faţadelor;
-nu necesită modificarea poziţiei corpurilor de încălzire şi a conductelor instalaţiei de încălzire;
-permite utilizarea spatiului de locuire în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi
modernizare;
-nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente;
-durată de viaţă garantată, de regulă, cel puţin 20 ani.
-economie la costurile de reabilitare
Este foarte important ca recepţia finală a lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza
termogramelor în infraroşu realizate cu camere cu rezoluţie mare.

Solutii de termoizolare a planseului catre pod (S2)


Se va izola planseul peste ultimul nivel incalzit cu polistiren expandat /vata minerala bazaltica
de inalta densitate de 20 cm grosime..
Se va aplica un strat de protectie din OSB pentru asigurarea cailor de acces .
In calculele termotehnice de la aceasta solutie ,am tinut seama numai de grosimea izolatiei
,urmand ca restul de straturi de protectie sa se hotarasca ulterior .
Suprafata podului este de 1087 m2.Se constata o imbunatatire a rezistentei termice a
panseului pod de la R’=0.67 m2k/w la R’=6.081m2k/w

Soluţii de termoizolare a planseului peste subsol neincalzit c (S3)


Se va izola intrados planseul peste subsol neincalzit cu polistiren expandat /vata minerala
bazaltica de 10 cm grosime.
Se va reduce pierderea de caldura catre un spatiu neincalzit realizand o temperature
confortabila in zona parterului.

Solutii alternative de energie ;montare panouri solare si panouri


fotovoltaice (S4)
Se propune montarea de panouri solare pentru obtinerea apei calde menajere din resurse
regenerabile ;se va monta o baterie de 40 panouri solare de cate 20 tuburi fiecare si un boiler
de 1000 l
Se va monta o baterie de 20 buc. panouri fotovoltaice cu instalatia aferenta.

10
Mentionez ca suprafetele luate in calcul sunt masurate la interiorul anvelopei
,conform metodologiei ,iar calculele economice se vor face la valoarea si suprafetele
peretilor exteriori.
Aceste solutii vor fi unite in pachete de solutii astfel ca :

Pachetul 1 de solutii va fi alcatuit din S1+S2+S3 adica


-se va aplica termosistem din saltele din vata minerala bazaltica de 10 cm ,
-termosistem de 3 cm pe conturul exterior al tamplariei exterioare.
-termosistem la soclulu cladirii (zona demisol) cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
-izolare planseu spre pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 20 cm grosime
-izolare intrados placa peste subsol neincalzit cu polistiren expandat de min 8 cm.
Pentru pachetul de solutii valoarea coeficientuli de cuplaj este;

Pachetul2 de solutii va fi alcatuit din S1+S2+S3+S4 adica


-masurile de pa pachetul P1 de solutii plus montare de panouri solare si fotovoltaice

ANALIZA ENERGETICA A SOLUTIILOR DE REABILITARE


Rezistentele termice medii si coeficientul global de izolare termica pe cladire propusa si
cladirea reabilitata sunt prezentate in tabelul

Solutii si pachet de Cladire


S1 S2 S3 S4 P1 P2
reabilitare reala
R' medie (m2K/W) 0.66236 1.3864 0.7273 0.7141 0.7149 2.01412 2.01117
G1 discontinuu
0.71 0.3376 0.6436 0.6555 0.6548 0.23
(W/m2/K) 0.23275
Gref 0.40

CONDITIA CA O CLADIRE SA FIE BINE IZOLATA ,TREBUIE CA G1<G1ref


Se constata ca la pachetele de solutii se indeplineste aceasta conditie ;motiv in plus ca aceste
masuri de reabilitare sa fie aplicate in totalitate .
Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate
cu MC001/3, ţinând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică si ordinul
2641/2017

11
Consumurile totale şi specifice de energie si clasa de eficienta energetica CLADIREA
EXISTENTA (cladirea reala) sunt prezentate în tabelul de mai jos. Suprafata incalzita de 3104
m2

Apa calda
Consumator Incalzire Iluminat Climatizare Total
menajera

Consum de
550555.85 47019.76 37860 0 635435.61
energie[mwh/an]
Consum specific
de 177.39 15.15 12.20 0 204.73
energie[kwh/m2an]
Clasa de eficienta
C B A 0 C
energetica

Consumurile totale şi specifice de energie după aplicarea pachetelor de soluţii de reabilitare


sunt prezentate în tabelul

Solutii / Pachete
Apa calda
de solutii de Consumator Incalzire Iluminat Climatizare Total
menajera
reabilitare

Consum de
320932.97 47042.24 37860.00 0.00 405835.21
energie[kwh/an]
S1 Consum specific
de 103.40 15.16 12.20 0.00 130.76
energie[kwh/m2an]
Consum de
511567.70 47042.24 37860.00 0.00 596469.95
energie[kwh/an]
S2 Consum specific
de 164.83 15.16 12.20 0.00 192.18
energie[kwh/m2an]
Consum de
518876.14 47042.24 37860.00 0.00 603778.39
energie[kwh/an]
S3 Consum specific
de 167.18 15.16 12.20 0.00 194.54
energie[kwh/m2an]
Consum de
518445.32 13190.73 16728.94 0.00 548364.99
energie[kwh/an]
S4 Consum specific
de 167.04 4.25 5.39 0.00 176.68
energie[kwh/m2an]
Consum de
252330.04 47042.24 37860.00 0.00 337232.28
energie[kwh/an]
P1=S1+S2+S3 Consum specific
de 81.30 15.16 12.20 0.00 108.65
energie[kwh/m2an]
P2=S1+S2+S3+S4 Consum de 252508.94 13190.73 16745.14 0.00 282444.81
energie[kwh/an]

12
Consum specific
de 81.36 4.25 5.40 0.00 91.00
energie[kwh/m2an]
Rezultatele eficientei energetice pe fiecare solutie si pachete de solutii sunt prezentate in
urmatorul tabel inclusiv clasa energetica a fiecare solutie si pachet de solutii propuse .

consum
varianta, consum consum
anual consum economia anuala Nota Clasa
solutie, anual specific
incalzire total ΔE energetica energetica
pachet incalzire total
specific

- kwh/an kwh/m2an kwh/m2an kwh/an kwh/an (%) - -

EXISTENT 550555.85 177.39 204.73 635435.61 - - 91.91 C


S1 320932.97 103.40 130.76 405835.21 229600.40 36.13 100.17 B
S2 548531.84 164.83 192.18 596469.95 38965.67 6.13 94.57 B
S3 518876.14 167.18 194.54 603778.39 31657.22 4.98 92.80 B
S4 518445.32 167.04 176.68 548364.99 87070.62 13.70 94.39 B
P1 252330.04 81.30 108.65 337232.28 298203.33 46.93 102.03 A
P2 252508.94 81.36 91.00 282444.81 352990.80 55.55 103.53 A

Notă: Conform cu Mc001-2006, grilele de valori pentru încadrarea în clasele de eficienţă


energetică sunt aceleaşi pentru toate tipurile de clădiri (rezidenţiale, birouri, spitale, centre
comerciale etc.).

Analiza eficientei economic a lucrarilor de interventie –breviar de


calcul economic
Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie are la baza urmatoarele date
considerate strict necesare:
▪ costul unităţii de căldură ,este de 0.175 lei/kwh (combustibil gaz matan)
▪ costul specific al fiecărei lucrări de intervenţie,solutii pachete de solutii (lei/m 2);din devize de
lucrari
▪ estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare categorie
de lucrare de intervenţie în parte).
Mentionez ca valorile de calcul pentru costurile fiecarei solutii si pachete de solutii sunt
estimative ;acestea au fost puse la dispozitie de proiectant
Perioadele de viata ale investitiei ,care au fost trecute in aceasta lucrare sunt pur teoretice ,in
realitate acestea sunt considerabil mai mari.
Rata de depreciere a monedei am considerat-o i.k= 2%
Rata de cresterii a costului caldurii am considerat-o i.i=5 %
Rata de schimb valutar am considerat-o 1euro= 4.566 lei-la nivelul lunii iunie 2017

13
Costul Durata de
Costul lucrarilor Economie recuperare
Masuri
specific de de a investitiei
interventie energie NR
- m2 lei/m2 lei kwh/an ani
S1-Termoiz.pereti ext.cu
saltele minerale de vata
1853.89 269.37 302772.92 229600.40 6.75
baz.de 10 cm+soclu+glafuri
ferestre

S2-Termoiz.pod cu saltele vata 1087.00 52.25 153049.60 38965.67 19.27


de 20 cm
S3-termoizolare intrados
1087.00 47.59 51727.50 31657.22 8.26
planseu peste sb. neinc.

S4-panouri solare+panouri
1045.00 192.13 200780.84 87070.62 11.49
fotovoltaice

P1 =S1+S2+S3 3103.7 163.53 507550.02 298203.33 8.60

P2=S1+S2+S3+S4 3103.7 228.2214342 708330.865 352990.80 10.06

Pentru pachetul de solutii P1 ,P2 valoarea 3103.7 m2 reprezinta suprafata incalzita totala
,valoare la care au fost calculate si consumurile unitare caldura .
Analiza economică a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a unei clădiri existente se
realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiţiei. Dintre aceştia cei mai importanţi
sunt următorii:
 valoarea netă actualizată aferentă investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect
de reabilitare/modernizare energetică şi economiei de energie rezultată prin aplicarea
VNA (m)
proiectului menţionat, [lei] ;
 durata de recuperare a investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de
reabilitare/modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul
realizării investiţiei în modernizarea energetică a unei clădiri şi momentul în care
valoarea acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea
măsurilor de modernizare energetică, adusă la momentul iniţial al investiţiei;
 costul unităţii de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea
investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare
energetică şi economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de
recuperare a investiţiei.
Valorile indicatorilor economici reprezinta rezultatele obtinute din formulele urmatoare:
3 N t N t
1  f   1 
VNA  C0   C Ek   1  ki   CM   1  i 
k 1 t 1   t 1  
în care:
C0 – costul investiţiei totale în anul “0” [Euro];
CE – costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de referinţă [Euro/an];
CM – costul anual al operaţiunilor de mentenanţă, la nivelul anului de referinţă
[Euro/an];
f – rata anuală de creştere a costului căldurii [ 5% ];
i – rata anuală de depreciere a monedei (Euro) [ 2% ];
k – indice în funcţie de tipul energiei utilizate (1 – gaz natural, 2 – energie termică,
3 – energie electrică)
N – durata fizică de viaţă a sistemului analizat [ani].

14
VNA  C0   C Ek Xk
k
în care:
N t
1  f 
X k  1  ki 
t 1 
VNA( m )  C( m )    C Ek  Xk
k
în care:
C(m) – costul investiţiei aferente proiectului de modernizare energetică [Euro];
ΔCE – reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicării proiectelor de
modernizare energetică la nivelul anului de referinţă, [Euro/an]:
C Ek  c k  E k
în care:
ΔEk - reprezintă economia anuală de energie k estimată, obţinută prin implementarea unei
măsuri de modernizare energetică, [kWh/an],
ck - reprezintă costul actual al unităţii de energie [Euro / kWh].
Condiţia ca o investiţie (în soluţia de modernizare energetică) să fie eficientă este următoarea:
VNA (m)  0
Se va tine cont de urmatoarele ipoteze si valori:
- Rata de creştere a costului căldurii se consideră a avea o valoare constantă pe durata de
viaţă a tehnică a sistemului si in analiza economica a fost apreciata la valoarea de 0,05./an
Pentru proiectele destinate construcţiilor rata anuală de depreciere a indicelui de inflatie este
intre 0,03 – 0,05. In analiza economica a fost apreciata la 0,02.
- Rata anuala de depreciere a monedei nationale in raport cu Euro se calculeaza in functie de
cursul stabilit de Banca Nationala impreuna cu Banca Europeana de Investitii cu un an in urma
la data de 01 octombrie . Calculele economice se efectueaza in Euro, considerand un curs de
schimb valutar valabil la intocmirea Auditului Energetic de 4,566 lei/Euro
Durata de recuperare a investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare
energetică, NR, se determină prin înlocuirea duratei de viaţă estimată cu NR ca valoare
VNA (m)  0
necunoscută şi prin punerea condiţiei de recuperare a investiţiei: :
k NR t
 1  fk 
C( m )   c k   E k      0
k 1 t 1 1  i 
Costul unităţii de energie economisită prin implementarea proiectului de modernizare
energetică a unei clădiri existente (sau costul unui kWh economisit) se determină cu relaţia:
C( m )
e
N  E [Euro/kWh]
Introducand datele prezentate mai sus in relatiile de calcul se obtine:
N t
 1  fk 
X k    
t 1 1  i 
ck = 0,175 Lei/kWh, .....
Sinteza analizei tehnico-economice a soluţiilor şi pachetelor de soluţii de reabilitare este
prezentată în tabelele urmatoare. cu valori in lei, conform exemplului din Metodologia de calcul
al performantei energetice a cladirilor Mc ¼-2009 si in Euro, conform Mc 001/3 -2006.

Ns NR
Solutia ani Co ΔE c Δ CE Δ VNA e ani
- - euro kWh/an euro/kWh euro/an euro euro/kWh ani
S1 20 66310 229600.40 0.038 8799.8401 -175648.02 0.014 6.75
S2 20 33519 38965.67 0.038 1493.4278 -7543.54 0.043 19.27

15
S3 20 11329 31657.22 0.038 1213.3189 -11801.38 0.024 8.26
S4 20 43973 87070.62 0.038 3337.135 -19644.78 0.034 11.49
P1 20 111159 298203.33 0.038 11429.168 -202098.15 0.019 8.60
P2 20 155132 352990.80 0.038 13528.995 -215678.29 0.022 10.06

Ns NR
Solutia ani Co ΔE c Δ CE Δ VNA e ani
- - lei kWh/an lei/kWh lei/an lei lei/kWh ani
S1 20 302773 229600.40 0.175 40180.07 -802008.84 0.066 6.75
S2 20 153050 38965.67 0.175 6818.9914 -34443.79 0.196 19.27
S3 20 51728 31657.22 0.175 5540.0141 -53885.11 0.109 8.26
S4 20 200781 87070.62 0.175 15237.358 -89698.05 0.154 11.49
P1 20 507550 298203.33 0.175 52185.583 -922780.16 0.085 8.60
P2 20 708331 352990.80 0.175 61773.391 -984787.05 0.100 10.06

Se constata ca la toate solutiile Δ VNA respecta conditia sa fie negativ;perioada de


recuperare este mai mare decat perioada de viata estimate a investitieie.

Prevederile din “Ghidul solicitantului “ de accesare a fondurilor


europene POR/2017-axa 3 , mentioneaza valori tehnice
minimale care trebuie respectate.Aceste valori sunt
mentionate in urmatoarele sistematizari tabelare;

Date de intrare:
Suprafata utila
incalzita 3104 mp
Centrala termica - gaze naturale pentru incalzire si apa calda de consum
Energia electrica pentru iluminat - din SEN
Climatizare - COP 0
1 tep = 11,628 kWh

Energia finală/primară - din Raportul de audit energetic


Consum specific energia finala Consu Consu Indicele
factor m total m total de Consum
conve (din certificatul de performanta anual anual emisii total
rsie in energetica) specific specific echival anual de
energi incalzi ilumin climati de de ent energie
e acm energie energie CO2 finala/pri
re at zare
[kWh/
primar [kWh/ [kWh/ [kWh/ finala primara [kg mara
mp,
a mp, mp, mp, [kWh/m [kWh/m CO2/m [kWh/an]
an]
an] an] an] p,an] p,an] p,an]
gaze 177.3
naturale 1.17 9 15.15
electricit
ate SEN 2.62 12.20
energie 0.00

16
racire
energie 635,435.
finala 204.73 43.12 61
energia 207.5 798,356.
17.73 31.96 0.00 257.23 43.12
primara 4 67

Energia finală/primară - după implementarea măsurilor/pachetelor de


măsuri
APLICARE MASURI FARA RES
Consum specific energia finala Consu Consu Indicele
(dupa aplicarea m total m total de Consum
factor masurilor/pachetelor de masuri, anual anual emisii total
conve fara/cu RES) specific specific echival anual de
rsie in incalz ilumin climati de de ent energie
acm
energ ire at zare energie energie CO2 finala/pri
[kWh/
ie [kWh/ [kWh/ [kWh/ finala primara [kg mara
mp,
prima mp, mp, mp, [kWh/m [kWh/m CO2/m [kWh/an]
an]
ra an] an] an] p,an] p,an] p,an]
gaze
natural
e 1.17 81.30 15.16
electric
itate
SEN 2.62 12.20
energi
e
racire 0.00
energi
e 337,232.
finala 108.65 36.73 28
energi
a
primar 449,458.
a 95.12 17.73 31.96 0.00 144.81 36.73 77

APLICARE MASURI RES.utilizare surse regenaribile pentru incalzire ,acm.iluminat

energie finala
utilizand surse
regenerabile
de energie
(peleti si PV) 0.00 10.91 6.80 0.00 17.71 3.05 0.43 54,967.01
energie finala
utilizand surse
fosile 81.30 4.25 5.40 0.00 90.95 181.89 23.42 282,268.13
energie
primara
utilizand surse
fosile 114.23 23.85 354,534.17

17
total energie
primara
(surse
regenerabile
si fosile) 117.28 24.27 364,011.97
% utilizare
surse
regenerabile
din total
consum
energie
primara dupa
implementarea
masurilor 19.01%

Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței


energetice (utilizand RES)
Indicatori de realizare/ de proiect
Valoarea Valoarea Reducere
indicatorului la indicatorului la
Indicator
începutul finalul
(exemplu) Valoare %
implementării implementării
proiectului proiectului
Scăderea anuală
estimată a gazelor cu
133.82 75.33 58.49 43.71%
efect de seră
[echivalent to CO2/an ]

Scăderea consumului
anual de energie
798,356.67 449,458.77 348,897.90 43.70%
primară
[kWh/an]

Scăderea consumului
anual specific de
energie primară pentru
177.39 81.30 96.09 54.17%
încălzire din surse
neregenerabile
[kWh/m2/an]

Scăderea consumului
anual de energie finală
din surse 54.647 29.00 25.65 46.93%
neregenerabile
[tep]

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a


eficienței energetice (fara utilizare RES)

18
Indicatori de realizare/ de proiect
Valoarea Valoarea Reducere
indicatorului la indicatorului la
Indicator
începutul finalul
(exemplu) Valoare %
implementării implementării
proiectului proiectului

Scăderea anuală
estimată a gazelor cu
efect de seră 133.82 113.99 19.84 14.82%
[echivalent to
CO2/an ]

Scăderea
consumului anual de
energie primară
798,356.67 449,458.77 348,897.90 43.70%
[kWh/an]
Scăderea
consumului anual
specific de energie
primară pentru 644,150.34 295,226.14 348,924.20 54.17%
încălzire din surse
neregenerabile
[kWh/m2/an]
Scăderea
consumului anual de
energie finală din 68.658 38.65 30.00 43.70%
surse neregenerabile
[tep]

Indicatori de proiect
[kWh/an]
Consum anual de
energie primara
54,967.01
folosind surse
regenerabile, din care:
- pentru încălzire 0.00
- pentru acm 33,849.29
- electric (pentru
21,117.73
iluminat)

Mentionez ca valorile de investitie mentionate in aceasta


lucrare sunt numai pentru reabilitare termica a cladirii si
sunt estimative.

19
CONCLUZII
In urma reabilitarii termice se vor lua urmatoarele masuri
Se vor izola toate fatadele cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime,soclul cladirii cu polistiren
extrudat de 10 cm,si conturul glafurilor de la tamplaria exterioara cu polistiren de 3 cm grosime
Se va izola placa peste ultimul nivel spre pod se va termoizola cu saltele de vata minerala bazaltica de
20 cm
Se va termoizola intradosul placii peste subsolul neincalzit ,pe intrados placa cu polistiren expandat de
10 cm grosime.
Se vor monta panouri solare; 40 buati de panouri solare de cate 20 tuburi fiecare si 20 panouri
fotovoltaice pe latura de sud a acoperisului.
:Economiile cele mai importante se gasesc la placarea peretilor verticali cu vata minerala
bazaltica de 10 cm grosime si a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime Cea mai mare
parte a energiei utile pentru incalzire spatiilor in cladire este reprezentata de caldura necesara
pentru acoperirea pierderilor prin transfer, prin partile opace ale peretilor exteriori =35.47%
economie anuala de energie
 Termoizolatia de 10 cm vata minerala bazaltica este suficienta pentru zona climatica II
pentru cladiri cu inchideri din caramida. Peste aceasta valoare economiile rezultate nu mai sunt
atractive din punct de vedere tehnic si economic;
 Totodata este necesara verificarea aspectului zidariei (prezenta fisurilor) precum si
integritatea tencuielii.
 Inainte de aplicarea termosistemului, se vor indeparta zonele de tencuiala neaderente,
fisurate sau crapate, se vor repara local dupa care se poate aplica vata minerala bazaltica.
 In vederea realizarii indicatorilor tehnico-economici este necesara respectarea
caracteristicilor tehnice recomandate in proiectul tehnic pentru materialele utilizate in reabilitare.
 Din acest motiv, se recomanda luarea unei decizii care sa asigure protectia
beneficiarului pe o cat mai indelungata perioada de timp.
Pentru pachete P2 de solutii de reabilitare energetice propus se constata urmatoarele imbunatatiri ale
eficientei energetice :

Cladirea reala Cladirea referinta Cladire reabilitata cu P2

QincalQincalzire [kwh/m2.an] 177.39 81.7 81.36

Qtotal Qtotal[kwh/m2.an] 204.73 109.04 91.0

Reduc emisii CO2[kg.CO2/m2/an] 43.12 23.5 19.16

Econoeconomia anuala de 252991


energie[kwh/an]

Economia relativa de 55.55


energie[%]

Durata de recuperare a 10
investitiei[ani]

Reducerea perioadei de 21
incalzire [zile]

Economie combustibil [ tep] 30.38

20
SE CONSTATA CA VALORILE CONSUMUL ANUAL SPECIFIC DE ENERGIE ,CAT SI
EMISIILE ECHIVALENTE DE CO2 ,MENTIONATE MAI SUS SUNT SUB LIMITELE MAXIME
PREVAZUTE in Anexa 3.1.B.3 a si anexa 3.1.B-3b din Ghidul solicitantului privind
conditiile specifice de accesare a fondurilor ; POR /2017-axa 3 sunt indeplinite

Măsuri suplimentare de reducerea consumurilor de energie primara ;


montarea la usile exterioare de dispozitive de inchidere pe perioada de neutilizare

 adaptarea şi reglarea sistemului de încălzire discontinuu/continuu al cladirii, la


necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenţie la anvelopa

 scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum şi iluminat;

 menţinerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor ocupate;-daca este cazul

 înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu


cât şi la nivel de detaliu;

 desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare


termică;

 stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a


energiei în exploatare;

 încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce


consumul de energie;

 înregistrarea regulată a consumului de energie;

 analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor,


dacă este cazul;

 angajarea unui responsabil energetic;

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care
să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);
măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:

 montarea de robineti cu cap termostatic la toate radiatoarele

 demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor

 îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

 introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecteze căldura
radiantă către clasa;

 echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic,


reţelei de distribuţie în general;
măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum:

 înlocuirea garniturilor la robinete şi repararea armăturilor defecte;

măsuri asupra instalaţiilor de iluminat:

 inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

21
RECOMANDARI
Aceste lucrări de reabilitare/modernizare şi/sau întreţinere au efecte pozitive directe asupra
consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.
Având în vedere costul relativ ridicat al reabilitarii cladirii Liceului GRIGORE MOISIL din
municipiul Tulcea , care majorează în final valoarea clădirii, se consideră raţional şi oportun ca
modernizarea energetică să se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenţă cu un grad ridicat
de siguranţă.
Prin urmare, reabilitarea termică este condiţionată de refacerea unor lucrări de expertizare
tehnică privind cerinţa esentiala “REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE” menţionată în legea
10/1995 (Calitatea în construcţii), lucrări în urma cărora se vor stabili eventualele soluţii de
consolidare a clădirii. Este obligatoriu ca în timpul şi mai ales după reabilitarea termotehnică şi
energetică, acţiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii să nu aibă ca efect producerea
unuia din următoarele evenimente:
In final
Se recomanda ;
Masuri specifice de imbunatatire a pierderilor de caldura prin anvelopa cladirii astfel;
-aplicare termosistem din vata minerala bazaltica de min.10 cm grosime pe peretii exteriori opaci
-termoizolare perimetralul ferestrelor si usilor exterioare cu polistiren de 3 cm grosime cat si
izolare soclu cladire cu polistiren extrudat de 10 cm .
-se va izola intrados placa peste subsol neincalzit (cu exceptia salii de gimnastica ) cu polistiren
expandat /vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.
-se va izola planseul spre pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 20 cm grosime.
Pe latura de sud a acoperisului
-se vor monta panouri solare pentru acoperirea consumului de apa calda menajera
Am propus montarea de 40 buc. panouri solare de cate 20 tuburi fiecare cu accesoriile
aferente;boiler ,pompe.
-se vor monta panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica
Am propus montarea de 20 buc.panouri fotovoltaice cu accesorii aferente;acumulatori,invertor
de tensiune,regulator de incarcare
Aceste panouri fotovoltaice acopera partial consumul de energie electrica necesar iluminatului
55%

Eficienta acestor masuri cumulate in pachetul de solutii P2,este sintetizata in tabelul prezentat la
capitolul concluzii.
-

Ing.ELENA STARIRADOV
Auditor energetic Gr .I

22