Sunteți pe pagina 1din 1

Poluarea Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit

© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE


Materiale oferite prin
amabilitatea

Poluarea luminoasă Efecte asupra altor viețuitoare


La multe viețuitoare, creșterea și dezvoltarea,
comunicarea, reproducerea și alte procese sunt
Poluarea luminoasă sau fotopoluarea reprezintă prezența în mediu, în cursul nopții, a
influențate de intensitatea luminii, iar poluarea
luminii artificiale. Ca orice altă formă de poluare, poluarea luminoasă produce perturbări luminoasă are un impact negativ asupra desfășurării
în ecosisteme și are efecte negative asupra sănătății umane. normale a acestor procese vitale.

Lumina artificială, în orice cantitate, afectează mediul Exemple de surse de poluare luminoasă: Iată câteva exemple:
natural, dar efectele sunt proporționale cu intensitatea • instalații de iluminat stradal • multe insecte (de exemplu, diverse specii de fluturi
luminii. • instalații de semnalizare de noapte) sunt atrase de lumină și vin în număr mare
Poluarea luminoasă este un efect secundar important al • instalații de iluminat ale clădirilor, interioare și spre surse de lumină artificială; unele dintre aceste
urbanizării, fiind mai severă în zonele industrializate și exterioare, fie utilitare, fie decorative surse emit și căldură intensă, care provoacă moartea
dens populate. • panouri luminoase pentru reclame insectelor.
• instalații de iluminat ale stadioanelor • poluarea luminoasă afectează reproducerea
• farurile vehiculelor licuricilor; aceștia emit ei înșiși lumină, cu ajutorul
căreia își găsesc parteneri de împerechere, iar lumina
Deși unele dintre aceste surse sunt, fără îndoială, utile pentru confortul și siguranța locuitorilor (faruri, becuri pentru artificială îi derutează și îngreunează perceperea
iluminatul stradal), în lumea modernă există și excese care au consecințe grave asupra mediului și oamenilor și care ar semnalelor luminoase ale potențialilor parteneri.
putea fi evitate. • unele păsări migratoare sunt dezorientate de luminile
artificiale pe care le întâlnesc când zboară în timpul
Efecte asupra oamenilor nopții
• puii unor țestoase marine ies din ouăle depuse în
Iluminatul nocturn interferă cu ritmul circadian, un nisipul plajelor; ieșind din ou în timpul nopții, ei
ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, ar trebui să se îndrepte imediat spre ocean, dar,
fiziologice sau comportamentale prezente la organismele dezorientați de lumina artificială, se îndreaptă spre
vii, inclusiv la oameni. Oamenii au un ritm biologic șosele și hoteluri, ceea ce le micșorează șansele de
natural, care, timp de sute de mii de ani, de la apariția supraviețuire. Poluarea luminoasă – inamica
speciei umane și până azi, a fost corelat cu ciclul natural
caracterizat prin alternanța zi/noapte, lumină/întuneric.
Scăderea populațiilor anumitor specii afectează rețelele astronomilor
trofice și alte relații dintre viețuitoare, determinând
Iluminatul nocturn poate perturba acest ritm, absolut Un aspect particular este influența negativă a
perturbări în ecosistem.
necesar pentru menținerea sănătății umane. fotopoluării asupra observațiilor astronomice. Pentru ca
Ciclul somn/veghe este reglat, în mare măsură, de astronomii să poată observa obiecte cu strălucire slabă
un hormon numit melatonină, a cărui secreție este (cum sunt unele stele îndepărtate, galaxii, nebuloase,
influențată de intensitatea luminii ambientale. Iluminatul comete), trebuie ca fundalul cerului să fie cât mai
nocturn poate perturba secreția acestui hormon, ceea ce Pericolul luminii albastre întunecat, astfel încât să existe un contrast suficient între
poate duce la tulburări de somn. Nu numai intensitatea luminii, ci și componența acestei acest fond și obiectele astronomice care emit lumină. De
influențează fiziologia umană. Lumina emisă de sursele aceea, cele mai performante observatoare astronomice
de lumină întâlnite în viața de zi cu zi este alcătuită sunt construite în zone izolate, neafectate de poluarea
dintr-un amestec de radiații cu diferite lungimi de undă. luminoasă.
Așa-numita lumină albastră (care conține, predominant, De altfel, nu e nevoie să fim astronomi pentru a observa
radiații cu lungimea de undă de 460–480 nanometri), fenomenul: în zonele cu cer întunecat, departe de
specifică ecranelor de computer, tabletă, telefon mobil, luminile marilor orașe, putem vedea, în nopțile senine,
inhibă secreția de melatonină, având drept consecință un cer “spuzit de stele” și putem observa galaxia Calea
tulburarea somnului. Specialiștii recomandă să renunțăm Lactee, unde se află și planeta noastră, Terra.
la utilizarea acestor dispozitive cu cel puțin 2 ore înainte
de culcare, pentru a ne asigura un somn odihnitor,
absolut necesar sănătății. Lipsa lui provoacă dificultăți
de concentrare și învățare, tulburări de comportament și Aplicație Documentați-vă pe site-ul Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, pentru a afla mai
slăbește sistemul imunitar, făcându-ne mai vulnerabili la multe despre influența poluării luminoase asupra observațiilor astronomice și despre metodele
boli. de a reduce poluarea luminoasă. Realizați un poster cu desene care ilustrează aceste metode.