Sunteți pe pagina 1din 1

Renasterea – Miscare ce i-a amploare pe continentul european ce dureaza 2 secole.

Primii umaniști au regăsit modelele artei antice pe care si-au mulat stilul și
perfecțiunea; au adăugat treptat prestigiul limbii și-al literaturii; s-au întors
înspre limba și cultura latină cu o prețuire deosebită a lui Cicero și a lui Plutar;
au înlocuit filisofia scolastică, cu una mai liberă inspirată din surse mai vechi și
capabilă să confere minții o mai mare independență; răspândirea cărții prin
intermediul cărturarilor creștini, arabi și evrei;studiul limbii eline se alătură cu
drept de deplină egalitate celui al limbii latine; studiul erudit al limbilor și
culturilor clasice, care la înceăut era perceput alături de virtute, practica binelui
și perfectibilitate; natura a fost percepută ca obiect de observație și analiză,
laborator de substanțe și puteri secrete, operă desăvârșită a unui artist genial.
Natura este un model de demiurgie.
Pentru acasa: Renașterea italină, Francesco Precarta