Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
DIRECŢIA EDUCAŢIEI SÎNGEREI
INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ GRIGORE VIERU”

DOSAR
pentru participare la
concursul
,,CEL MAI REUȘIT
DEBUT
PEDAGOGIC”
Aliona Romanova
profesor de limba și literatura română

Anul de studii 2019-2020


Oferta de
participare
Subsemnata, Aliona Romanova,
profesor de limba și literatura
română în Instituţia Publică
Gimnaziul „Grigore Vieru”,
rog să fiu inclusă în lista de
participare a concursului
„ Pedagogul anului”.
Vă mulțumesc!
CHESTIONAR:

1. Numele ,prenumele Aliona Romanova


2. Data, anul , locul naşterii 21.09.1991, or.Bălți
3. Locul de muncă Instituţia Publică Gimnaziul “Grigore Vieru” s. Heciul Nou
4. Studiile (denumirea instituţiei absolvite şi anul absolvirii) Universitatea de
Stat “ Alecu Russo” din or.Bălți
01 septembrie 2013- 05 iulie 2017-Studii superioare,ciclul I, licență
01 septembrie 2017- 05 iulie 2019-Studii superioare,ciclul II, master
5. Vechimea în activitatea pedagogică primul an
6. Gradul didactic -
7. Publicaţii -
8. Rezultatele discipolilor la olimpiade/concursuri de diferite nivele -
9. Numele , prenumele discipolilor renumiţi -
10.Cunoaterea limbilor străine româna, rusa, franceză
11.Diriginte de clasă -
12.Calităţile care vă remarcă între alţi pedagogi: Sinceră, Realistă, Sociabilă,
Modestă, Comunicabilă.
13.Calitatea principală pe care doriţi să o formaţi la discipolii Dvs. Abilitatea
elevilor de a dirija procesul educational.
14.Calităţile şi abilităţile pe care doriţi să vi le formaţi: măiestria pedagogică,
profesionalismul didactic, creativitatea.
15.Motoul vieţii/ activităţii: Nu oricine poate face orice, dar oricine poate face
ceva.
16.Hobby-urile , talentele: lectură, explorarea calculatorului
17.Mesajul Dvs către învingătorul concursului . Priveşte viaţa cu ochi de
învingător, dar cu picioarele pe Pămănt! Succes, curaj şi multă baftă!
18.Mesajul Dvs către organizatorul concursului . Obiectivitate şi multă răbdare.
19.Adresa poştală, adresa electronică , telefonul ( de la serviciu, domiciliu,
mobil) sinchetru@bk.ru mob 069891802

Data 24.01.2020

Semnătura participantului