Sunteți pe pagina 1din 42

Fotogrammetrie în cartografie și cadastru / Nistor / LA Geomorfometrie / Chendeş / LGF2

proiect proiect
examen examen
Sisteme de îmbunătățiri funciare în România. Organizarea teritoriului / Demeter /

proiect
Analiza cartografică a reliefului / Achim / LGF1 GEOMORFOLOGIE ENVIRONMENTALĂ / Dobre / Ilie (LG1)

proiect proiect
examen examen
Dobre / Ilie (LG1)
GEOMORFOLOGIE ȘI CARTOGRAFIE CU ELE

505
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°° Fotogrammetrie în cartografie și cadastru / Nistor / LA

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°° FOTOGRAMMETRIE ÎN CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU / M

16°°-18°° Geomorfometrie / Chendeş / LGF2

18°°-20°° GEOMORFOMETRIE / Chendeş / LGF2

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°Sisteme de îmbunătățiri funciare în România. Organizarea teritoriului / Demeter /


JOI

14°°-16°° SISTEME DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ÎN ROMÂNIA. ORGANIZAREA TERIT

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°° Analiza cartografică a reliefului / Achim / LGF1


INERI
08°°-10°° Analiza cartografică a reliefului / Achim / LGF1

10°°-12°° ANALIZA CARTOGRAFICĂ A RELIEFULUI / Achim / L


VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°° GEOMORFOLOGIE ENVIRONMENTALĂ / Dobre / Ilie

12°°-14°°

14°°-16°° Geomorfologie environmentală / Dobre / Ilie (LG1)

16°°-18°°
TOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU

506

Fotogrammetrie în cartografie și cadastru / Nistor / LA

RIE ÎN CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU / Mihai / LA

OMORFOMETRIE / Chendeş / LGF2

ARE ÎN ROMÂNIA. ORGANIZAREA TERITORIULUI / Demeter / LGF2

Sisteme de îmbunătățiri funciare în România. Organizarea teritoriului / Demeter / LGF2

Geomorfometrie / Chendeş / LS
Geomorfometrie / Chendeş / LS

RTOGRAFICĂ A RELIEFULUI / Achim / LGF1

Analiza cartografică a reliefului / Achim / LGF1

OGIE ENVIRONMENTALĂ / Dobre / Ilie (LG1)

Geomorfologie environmentală / Dobre / Ilie (LG1)


MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AC

501
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°° Managementul calităţii serviciilor turistice / Stănciulescu /

16°°-18°° Valorificare resurselor geomorfice în turism / Săndulache / LB

18°°-20°° MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR TURIS

08°°-10°° Climatologie turistică / Iordache / 4A

10°°-12°° Strategiile şi managementul firmelor şi agenţiilor de turism / Drăghici / II3 Vuia


MIERCURI

12°°-14°° VALORIFICAREA RESURSELOR GEOMORFICE ÎN TU

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°° ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ŞI

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°° CLIMATOLOGIE TURISTICĂ / Iordac


JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°° Organizarea şi conducerea activităţilor turistice şi tehnica de ghid / Uscatu / JE 108

08°°-10°° STRATEGIILE ŞI MANAGEMENTUL FIRMELOR ŞI AGENŢIIL

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI 14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
RSELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR TURISTICE

502

Valorificare resurselor geomorfice în turism / Săndulache /

Managementul calităţii serviciilor turistice / Stănciulescu / 4B Info

ALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE / Stănciulescu / ST

Strategiile şi managementul firmelor şi agenţiilor de turism / Drăghici / LGF1

Climatologie turistică / Iordache / 207 Istorie

RSELOR GEOMORFICE ÎN TURISM / Săndulache / 2B

CTIVITĂŢILOR TURISTICE ŞI TEHNICA DE GHID / Uscatu / JA 101

OLOGIE TURISTICĂ / Iordache / LGF1

Organizarea şi conducerea activităţilor turistice şi tehnica de ghid / Uscatu /

TUL FIRMELOR ŞI AGENŢIILOR DE TURISM / Drăghici / LGF2


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI
10°°-12°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
CLIMATOLOGIE ȘI RESURSE DE APĂ

503

Poluarea aerului / Tișcovschi / 4A

CLIMA ȘI SOCIETATEA / Tișcovschi/ 4A

Clima și societatea / Tișcovschi / 4A

MANAGEMENTUL RISCURILOR HIDRICE / Zaharia / Trufaș (LH)

Managementul riscurilor hidrice / Zaharia / Trufaș (LH)

POLUAREA AERULUI / Tișcovschi / 4A


DIAGNOZĂ ȘI PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ ȘI CLIMATOLOGICĂ / Georgescu / LA
Diagnoză și prognoză meteorologică și climatologică / Georgescu / LA
HIDROLOGIE APLICATĂ / Diaconu / Trufaș (LH)

Hidrologie aplicată / Diaconu / Trufaș (LH)


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°
JOI 18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
PLANIFICARE TERITORIALĂ ȘI MANAGEMENTUL
LOCALITĂȚILOR URBANE ȘI RURALE

504

STRUCTURI GEODEMOGRAFICE SI SOCIO-CULTURALE / Nae / I1 Vuia

GESTIUNEA SISTEMELOR DE AȘEZĂRI / Ianoș / Tufescu (ST)

MANAGEMENTUL TERITORIAL / Peptenatu / Birou

POLITICI DE LOCUIRE ŞI GESTIUNE A ZONELOR REZIDENŢIALE / Suditu / LGF1

INTRODUCERE ÎN URBANISM ȘI PROIECTAREA URBANĂ / Suditu / Tufescu (ST)

Managementul teritorial / Peptenatu / LGF1


Structuri geodemografice si socio-culturale / Taloș / I 1 Vuia

Politici de locuire şi gestiune a zonelor rezidenţiale / Vlad / Bratescu

Introducere în urbanism și proiectarea urbană / Suditu / 4B Info

Gestiunea sistemelor de așezări / Cercleux / LGF1


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°
08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GESTIUNEA SPAȚIULUI TURISTIC ȘI SERVICII
DE OSPITALITATE

507

ECOLOGIA SERVICIILOR TURISTICE / Matei / Foto

PROMOVARE ŞI IDENTITATE TURISTICĂ / Dumbrăveanu / Foto

Ecologia serviciilor turistice / Matei / 2B

Promovare şi identitate turistică / Tudoricu / S2 Chimie

Managementul patrimoniului (natural, istoric şi cultural) / Tudoricu /

MANAGEMENTUL AGENȚIILOR DE TURISM / Comănescu / Decanat

Managementul agențiilor de turism / Comănescu / Decanat

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI (NATURAL, ISTORIC ŞI CULTURAL) / Dumbrăveanu / 2B

RESURSELE SANITARE ȘI TURISMUL DE SĂNĂTATE / Dumitrache / Tufescu (ST)

GESTIUNEA SERVICIILOR DE AGREMENT / Stanciulescu / Foto


Resursele sanitare şi turismul de sănătate / Mareci / 406

Gestiunea serviciilor de agrement / Stanciulescu / S2 Chimie

GESTIUNEA STRUCTURILOR DE PRIMIRE ÎN TURISM / Lupu / LGF1

Gestiunea structurilor de primire în turism / Lupu / LGF1

ETICĂ ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ / Cercleux / LGF1

Etică și comunicare interculturală / Cercleux / LGF1


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI
10°°-12°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE

508

SERVICII CARTOGRAFICE WEB / Crăciunescu / Ilie (LG1)

Servicii cartografice WEB / Crăciunescu / Ilie (LG1)

Aplicații SIG în meteorologie și hidrologie / Constantinescu / M415 Litere


APLICAȚII SIG ÎN METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE / Constantinescu / IR

STANDARDIZAREA DATELOR GEOSPAȚIALE / Tomoioagă / LA


SERVICII BAZATE PE LOCAȚIE / Tomoioagă / LA

Standardizarea datelor geospațiale / Budileanu / Năstase (4B)

Servicii bazate pe locație / Budileanu / Năstase (4B)

Aplicații SIG pentru bonitatea terenurilor agricole / Nistor / Năstase (4B)


APLICAȚII SIG PENTRU BONITATEA TERENURILOR AGRICOLE / Nistor / Bratescu
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°
JOI
18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GEODEMOGRAFIE ȘI VULNERABILITĂȚI SOCIO-
TERITORIALE

511

Metode cantitative și calitative de cercetare / Dumbrăveanu /

MODELE DEMO-CULTURALE / Gheorghilaș / Iancu (MI)

Modele demo-culturale / Gheorghilaș / Iancu (MI)

METODE CANTITATIVE ȘI CALITATIVE DE CERCETARE / Dumbrăveanu / Foto


COMPORTAMENT DEMOGRAFIC, STRUCTURI FAMILIALE ȘI GEN / Preda / IR
Îmbătrânirea demografică și consecințe socio-teritoriale / Bogan / Ilie (LG1)
Comportament demografic, structuri familiale și gen / Preda / Ilie (LG1)
ÎMBĂTRÂNIREA DEMOGRAFICĂ ȘI CONSECINȚE SOCIO-TERITORIALE / Bogan / Ilie (LG1)

RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI DEMOGRAFICE / Zamfir / LGF3

Riscuri și vulnerabilități demografice / Zamfir / LGF3

ECONOMIE SOCIALĂ ȘI COEZIUNE TERITORIALĂ / Teodorescu / LGF3

Economie socială și coeziune teritorială / Teodorescu / LGF3


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI
VINERI 12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTELIGENTĂ

512

Regenerarea și reconversia teritoriilor / Nae / I1 Vuia

Guvernanță teritorială inteligentă / Stadler / I 1 Vuia

Regiuni inovatoare şi teritorii funcţionale / Stadler / I 1 Vuia

REGENERAREA ȘI RECONVERSIA TERITORIILOR / Nae / IR

Planificare teritorială strategică / Vlad /

PLANIFICARE TERITORIALĂ STRATEGICĂ / Tălângă / Iancu (MI)

Vulnerabilități și riscuri în dezvoltarea așezărilor umane / Calcatinge /

MARKETING TERITORIAL / Suditu / IR

Marketing teritorial / Vlad / II 3 Vuia


VULNERABILITĂȚI ȘI RISCURI ÎN DEZVOLTAREA AȘEZĂRILOR UMANE / Mitrea / Foto

GUVERNANȚĂ TERITORIALĂ INTELIGENTĂ / Pascariu / LGF2

REGIUNI INOVATOARE ŞI TERITORII FUNCŢIONALE / Pascariu / LGF2