Sunteți pe pagina 1din 8

Prin Decrete ale Președintelui Republicii Moldova,

pentru merite deosebite față de stat, muncă îndelungată


şi ireproșabilă în diverse domenii și succese considerabile
în activitatea profesională, s-au conferit:

„Ordinul Republicii”
AXENTI Petru - administrator al Societății
cu Răspundere Limitată „Bogalecon-
Moldova”, raionul Glodeni;
S-a conferit: „Ordinul de Onoare”
MURARU Elena - conferențiar universitar
la Universitatea de Stat din Moldova;
S-a conferit: Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
ANGHELUȚĂ Gheorghe - director general al Societății pe
Acțiuni „Inlac”, raionul Edineț
BARG Leonid - director al Întreprinderii Mixte
„Rediagro” SRL, raionul Donduşeni
DRUC Emil - șef de secție în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării
Europene
FOCA Elizaveta - ex-vicepreședinte al Curții de Conturi
OSTROVSCHI Tudor - profesor-antrenor la Școala Sportivă
Specializată de Polo pe Apă nr.4
„Gheorghe Osipov”, municipiul
Chișinău
SIDORENCO Anatolie - director al Institutului de Inginerie
Electronică și Nanotehnologii
„D.Ghițu” al Academiei de Științe
a Moldovei
2

ȘAUGA Elena - medic la Spitalul Clinic Municipal


de Copii „V.Ignatenco”
URECHEANU Anatolie - Ambasador cu misiuni speciale
în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene;
S-a conferit: Medalia „Meritul Civic” următorilor:
ANDRIUȚA Constantin - conducător al Cooperativei Agricole
de Producție „CVA-Virocagro”,
raionul Soroca
BACAL Vasile - сonducător al Societății cu
Răspundere Limitată „Bavasco-C”,
raionul Ștefan Vodă
CARA Demian - administrator al Societății cu
Răspundere Limitată „Agristan”,
raionul Taraclia
CERCASOV Alexandr - veteran al aviației civile
CUC Vladimir - șef de secție în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării
Europene
CUȚARI Afanasii - președinte al Cooperativei Agricole
de Producţie „Copanca”, raionul
Căușeni
CUZNEȚOV Alexandru antrenor la Școala Specializată pentru
Copii și Tineret a Rezervelor Olimpice
de Polo pe Apă „Delfin”
HMELEVSKII Anatolii - director general al Societății
pe Acțiuni „Vinuri de Comrat”
3

IAȚCO Veaceslav - șef de secție în cadrul Ministerului


Afacerilor Externe şi Integrării
Europene
ISAC Ilie - conducător al Societății cu
Răspundere Limitată „Agrodac-
Grup”, raionul Dubăsari
IUTIȘ Sergiu - administrator al Societății cu
Răspundere Limitată „Sebifab”,
raionul Hîncești.
MURZAC Vilen - șef de secție în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării
Europene
TIMOFTI Vera - specialist principal la Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării
Europene;
S-a conferit: Medalia „Nicolae Testemițanu”
ȚURCAN Raisa - medic la Spitalul Clinic Municipal
„Sfântul Arhanghel Mihail”,
municipiul Chișinău.

Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie


substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare,
activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă și cu prilejul aniversării
a 55-a a fondării Universității Tehnice a Moldovei, s-au conferit:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
BALANUȚĂ Anatol - profesor universitar
BERNIC Mircea - prorector
CIOBANU Nicolae - conferențiar universitar
4

SANDUȚA Tatiana - conferențiar universitar


ȚURCANU Dinu - prorector;
S-a conferit: Medalia „Meritul Civic” următorilor:
BÂRDAN Veaceslav - șef de departament
CILOCI Rafael - decan
DÎNTU Sergiu - decan
PODBORSCHI Valeriu - șef de departament
REȘITCA Vladislav - decan;
S-a conferit: Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
BUGAIAN Larisa - prorector
SOBOR Ion - profesor universitar.

Pentru activitate prodigioasă în domeniul culturii, contribuție


la promovarea valorilor general-umane și moral-spiirituale, înaltă
măiestrie profesională și cu prilejul Zilei actorului, și Zilei naționale
a culturii, s-au conferit:
Titlul onorific „Artist al Poporului” următorilor:
CORNESCU Viorel - actor la Teatrul Național „Satiricus Ion
Luca Caragiale”
DELINSCHI Valentin - actor la Teatrul Național „Satiricus Ion
Luca Caragiale”
IGNAT Victor - regizor și director artistic al Teatrului
Epic de Etnografie şi Folclor „Ion
Creangă”
5

JACOTĂ Vitalie - actor, regizor, scenarist la Centrul


de Cultură şi Artă „Ginta Latină”
MITREANU Igor - actor la Teatrul Național „Satiricus Ion
Luca Caragiale”
TUZ Svetlana - actriță la Teatrul Dramatic Rus de Stat
„A.P.Cehov”
ȚĂRNĂ Nicolae - actor, regizor la Centrul de Cultură
şi Artă „Ginta Latină”
VLAD Veaceslav - actor, director general al Teatrului
Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi
ZAVALIONNÎI Vladimir - maestru principal al scenei la Teatrul
Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”;

S-a conferit: Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:


BADICU Iurie - producător muzical, compozitor
BADRAJAN Svetlana - conducător al Ansamblului Folcloric
„Urmașii lui Orfeu”, municipiul
Chișinău
CAPITAN Petru - dirijor al Orchestrei de Muzică
Populară „Ciobănaș”, orașul Călărași
CARTAVCENCO Vladimir - conducător artistic al Ansamblului
de Dansuri Moderne „Ritmurile
Secolului”, municipiul Chișinău
CHIRIAC Mihai - conducător artistic al Ansamblului
de Dansuri Populare „Busuiocul”,
municipiul Chișinău
6

COCEA Valentina - conducător artistic al Ansamblului


de Dansuri Populare „Miorița”,
municipiul Chișinău
CONSTANTIN Nicolae - conducător artistic al Ansamblului
de Dansuri Populare „Vatra Horelor”,
satul Slobozia Mare, raionul Cahul
COȘCIUG Tamara - conducător artistic al Ansamblului
Vocal-Coral „Divinitate”, municipiul
Soroca
DICUSARÎ Diana - director general al Centrului Național
de Conservare și Promovare
a Patrimoniului Cultural Imaterial
DOBZEU Viorica - actriță la Teatrul Republican de Păpuşi
„Licurici”
GUȚU-CUCU Olga - actriță la Teatrul Național „Mihai
Eminescu”
IOFCIU Natalia - conducător al Ansamblului de Vioriști
„Elegie”, municipiul Comrat
IONICĂ Svetlana - maestru de concert la Academia
de Muzică, Teatru și Arte Plastice
MARIAN Elena - dirijor al Corului „Cantabile”,
municipiul Chișinău
MUNTEANU Ion - actor la Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”
NEGRUȚĂ Eugen - prim-dirijor al Ansamblului
de Acordeoniști „Concertino”
7

OLARU Ion - maestru de concert al Orchestrei


Departamentului Trupelor
de Carabinieri al Ministerului
Afacerilor Interne
POPOV Ivan - dirijor al Orchestrei de Muzică
Populară „Ciocîrlia”, municipiul
Edineț
POPOVICI Anatolie - conducător artistic al Ansamblului
de Dans „Elegance”, municipiul
Chișinău.
SIMINICĂ Mihail - conducător artistic al Ansamblului
Etnofolcloric „Romanița”, municipiul
Chișinău
STANȚOI Natalia - maestru de concert al Ansamblului
Vocal „Budjaan Sesleri”, municipiul
Comrat
ȘTIUCĂ Petru - profesor la Liceul-Internat Republican
„Ciprian Porumbescu”
TARANENCO Iurii - conducător artistic al Fanfarei
Guvernatorului (Bașkanului)
Găgăuziei (Gagauz-Yeri);
S-a conferit: Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
COSOVAN Veronica - șef de secție la Biblioteca Națională
DOHOTARU Maia - lector universitar la Academia de
Muzică, Teatru și Arte Plastice
MATEI Ema - profesoară la Școala de Arte „Alexei
Stârcea”;
S-a conferit: Titlul onorific „Artist Emerit” următorilor:
8

AZAROVSCHI Veaceslav - actor la Teatrul Dramatic de Stat


pentru Tineret „S Ulițî Roz”
BOTNARI Ludmila - actriță la Teatrul „Alexei Mateevici”
BRAGA Valeri - maestru principal al scenei la Teatrul
Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”
CHIȚAC Raisa - maestru principal al scenei la Teatrul
Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”
DOBZEU Mariana - interpretă de muzică populară
MUNTEANU Valentin - actor la Teatrul Republican
„Luceafărul”
NEGRUȚĂ Vitalie - artist instrumentist în Ansamblul
de Acordeoniști „Concertino”
OSTACIUC Ion - actor la Teatrul Republican de Păpuşi
„Licurici”
PATRAȘCU Anatol - corist la Teatrul Național de Operă
și Balet „Maria Bieșu”
PIDGHIRNÎI Igor - artist-instrumentist în Orchestra „Duz-
Ava”, UTA Găgăuzia
SPATARI Ivan - artist-instrumentist în Orchestra
Simfonică Națională a Companiei
„Teleradio-Moldova”
STAMATI Iurii - corist la Teatrul Național de Operă
și Balet „Maria Bieșu”
ȚURCANU Victoria - actriță la Centrul de Cultură şi Artă
„Ginta Latină”.