Sunteți pe pagina 1din 2

Având în vedere încrederea manifestată de populaţie faţă de Biserică, al rolului pe care Biserica

Ortodoxă Română şi l-a asumat în special în educaţia copiilor, a tinerilor şi faptul că tot mai mulţi dinte
aceştia îşi petrec timpul liber în faţa calculatoarelor şi telefoanelor mobile de ultimă generaţie, unde se
promovează imoralitatea, egoismul şi dependenţa de vicii, fiind capturaţi de acest sindrom al
ecranului, propunem prezentul proiect ca o alternativă creştină pentru petrecerea timpului liber, cu un
caracter socio-cultural-religios pe termen lung.
Astfel la iniţiativa preoţilor Catedralei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, fostul sediu al
Protoieriei din Topoloveni a fost transformat într-un loc primitor pentru desfăşurarea diverselor
activităţi ce se vor iniţia aici. Pe data de 6 decembrie 2016 s-a şi sfinţit acest nou lăcaş de cultura şi
educaţie, de către preoţii Catedralei şi în prezenţa Domnului Primar Gheorghiţă Boţîrcă ce a dăruit o
icoană cu Sfântul Nicolae, ierarhul ce a fost şi ales ca hram al acestui centru catehetic.
Centrul cultural catehetic se doreşte a fi înainte de toate un loc de întâlnire şi manifestare
pentru copii, tineri şi adulţi, un spaţiu unde să se poată exprima şi un loc în care cineva să îi asculte. De
cele mai multe ori tinerii sunt văzuţi doar ca receptori ai educaţiei adulţilor şi de prea puţine ori adulţii
îşi amintesc ceea ce Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos a spus : „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fii precum
pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 18; 3).
Folosirea spaţiilor de cult în vecinătatea bisericilor în activităţi sociale de incluziune, aduc un plus
de respect şi pioşenie, făcând comunitatea şi în special copiii, să crescă într-un mediu intercultural şi
religios, cu profunde influenţe creştine, respect faţă de semenii noştri şi de Dumnezeu, aşa cum este
poporul nostru român.
Ascultându-i pe tineri realizăm cel puţin două lucruri foarte importante. Mai întâi putem să ne
folosim de frumuseţea şi energia spirituală specifice vârstei lor. Apoi putem afla ce îşi doresc ei, ce
căutări au ei înlăuntrul lor, şi astfel procesul educaţional, demersul catehetic se poate plia pe nevoile
reale ale copiilor, tinerilor şi a adulţilor, pe frământările uneori zbuciumate pe care le poartă şi pe care
nu are cine sa le ia în seamă pentru că nimeni nu ascultă “Glasul Celui ce strigă în pustie.”
Din nevoia de a dărui din puţinul nostru şi altora a luat naştere aceasta idee de a da
funcţionalitate oricărui spaţiu al Catedralei din Topoloveni şi astfel spaţiul aferent fostei protoieri a
devenit loc pentru educaţie al copiilor noştrii, a devenit motiv de întâlnire cu enoriaşii parohiei pentru
cateheze si alte activităţi cultural-religioase.
Voluntariatul enoriaşilor şi al cadrelor calificate din învăţământ şi sănătate va fii cheia succesului
pe care se bazează întreg proiectul nostru.
Principalele ameninţări ce pot duce la falimentul acestui proiect pot fi:
1. dezinteresul părinţilor/enoriaşilor faţă de acest proiect;
2. ideea de voluntariat care este foarte prost percepută în ţara noastră.
Obietive generale:
- Apropierea tinerilor de învăţăturile Bisericii şi de membrii din desfăşurarea de activităţi cu
caracter formativ şi recreativ, ca suport de transmitere a unor modele de învăţare şi socializare (grupe
de cateheze, cercuri de: informatică, literatură, pictură, muzică, folclor, teatru, activităţi sportive jocuri,
concursuri s.a.);
- Cursuri de engleză, franceză şi italiană;
- Organizarea de excursii şi perelinaje la obiective religioase şi turistice ;
- Formarea unor deprinderi religios-morale la copiii, tinerii şi adulţii din parohie;
- Vor fi seri de film duhovnicesc, seri de muzică şi multe alte activităţi menite să ofere
posibilitatea petrecerii timpului liber într-un mod frumos şi constructiv.
Este timpul să începem un dialog. În egală măsură toţi avem nevoie de înnoire spirituală.
Probabil aşteptaţi anumite indicaţii concrete, special adaptate pentru dumneavoastră şi realizabile chiar
şi într-o lume care pare a nu mai lăsa loc lui Dumnezeu; anumite indicaţii concrete care se pot prezenta
drept o propunere de reînnoire a vieţii creştine.
Încrederea şi respectul dumneavoastră ne motivează şi pe noi, preoţii şi cateheţii. De aceea, vă
suntem recunoscători.

VĂ MULTUMIM!
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

S-ar putea să vă placă și