Sunteți pe pagina 1din 21

˝Consiliul Superior al Magistraturii

este garantul independenţei justiţiei˝


(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

VII. CURTEA DE APEL CRAIOVA ŞI INSTANŢELE ARONDATE

a). Date statistice (pe instanţă şi pe judecător);


RECURS 6 luni SUSPENDATE
Nr. FOND APEL
INSTANŢA SECŢII RECURS
crt. 1 an 1 an Comercial Faliment FOND APEL
Com Falim
Civilă 0 8 4 0 1 8
Penală 0 3 5 0 0 2
Comercială 0 2 0 3 1 26 8 2
Contencios 0 0 6 8 0 44
Curtea de Apel
1 Administrativ şi
CRAIOVA
Fiscal
Conflicte de 0 0 21 0 0 206
Muncă
Minori şi Familie 0 0 3 0 0 3
Civilă 11 10 13 80 71 197
Penală 10 0 1 0 0 0
Comercială 13 0 1 150 0 26
Comercial - 227 0 0 17 0 0
Faliment
2 Tribunalul DOLJ Contencios 4 0 0 80 0 0
Administrativ şi
Fiscal
Conflicte de 0 0 0 148 0 0
Muncă
Minori şi Familie 5 2 2 6 18 20
Judecătoria Materie civilă 449 0 0 3196 0 0
3
Craiova Materie penală 26 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 4 0 0 29 0 0
4
Filiaşi Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 3 0 0 0 0 0
5
Băileşti Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 0 0 0 80 0 0
6
Calafat Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 3 0 0 0 0 0
7
Segarcea Materie penală 0 0 0 0 0 0
Civilă 1 0 2 70 67 186
Penală 0 0 0 0 0 0
Tribunalul Comercială 6 0 1 124 0 20
8
MEHEDINŢI Comercial - 62 0 0 1 0 0
Faliment
Litigii de Muncă 1 0 0 373 0 0
Judecătoria Dr. Materie civilă 22 0 0 274 0 0
9
Turnu Severin Materie penală 2 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 10 0 0 81 0 0
10
Orşova Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 12 0 0 334 0 0
11
Strehaia Materie penală 4 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 46 0 0 215 0 0
12
Vînju Mare Materie penală 15 0 0 0 0 0
Judecătoria Baia Materie civilă 27 0 0 135 0 0
13
de Aramă Materie penală 0 0 0 0 0 0
109
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Civilă 0 0 0 27 31 29
Penală 0 0 0 0 0 0
Comercială, 0 0 0 103 0 10
14 Tribunalul GORJ Contencios
Comercial 162 0 0 0 0 0
-Faliment
Litigii de Muncă 0 0 0 205 0 0
Judecătoria Tg Materie civilă 22 0 0 931 0 0
15
Jiu Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Tg Materie civilă 37 0 0 981 0 0
16
Cărbuneşti Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 24 0 0 404 0 0
17
Novaci Materie penală 2 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 80 0 0 340 0 0
18
Motru Materie penală 9 0 0 0 0 0
Civilă 7 0 9 36 1 28
Penală 5 1 0 0 0 0
19 Tribunalul OLT Comercială 4 0 4 12 0 2
Comercial - 168 0 0 0 0 0
Faliment
Judecătoria Materie civilă 19 0 0 828 0 0
20
Slatina Materie penală 1 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 23 0 0 219 0 0
21
Caracal Materie penală 4 0 0 0 0 0
Materie civilă 0 0 0 127 0 0
22 Judecătoria Balş
Materie penală 0 0 0 0 0 0
Judecătoria Materie civilă 2 0 0 80 0 0
23
Corabia Materie penală 0 0 0 0 0 0

CURTEA DE APEL CRAIOVA

Secţia Comercială - s-au constatat 2 dosare mai vechi de un an aflate în


calea de atac a apelului, la completele C2, respectiv C5 (judecători Carmen
Popescu şi Angela Rădulescu, Nela Ochea şi Ecaterina Moleanu) şi trei dosare mai
vechi de 6 luni în recurs , două pe rolul Completului 3 (judeăctori Nagela
Rădulescu , Lotus Gherghină , Sanda Lungu) şi un dosar pe rolul completului 1
( judecători Maria Necşulescu, Tudora Drăcea , Lotus Gherghina)
Secţia contencios administrativ şi fiscal - au fost identificate 6 dosare mai
vechi de 6 luni în recurs, instrumentate complete formate din judecătorii Costinel
Motîrlachie, Gabriela Carneluti, Alina Răescu-2 dosare, Elena Canţăr , Iuliana
Rîciu, Adina Calotă Ponea - 3 dosare, Magdalena Fănuţă, Teodora Bănescu, Doina
Ungureanu-1 dosar.
Secţia Minori şi Familie a Curţii de Apel Craiova - se aflau 3 dosare de
recurs mai vechi de 6 luni, două pe rolul completului 1 ( judecători Tatiana
110
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Rădulescu, Gabriel Viziru, Mariana Pascu) şi un dosar pe rolul completului 2


(judecători Carmen Tomescu, Ligia Epure, Elena Stan)
Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Curţii de Apel Craiova
- se aflau 21 de dosare mai vechi de 6 luni în recurs pe rolul următoarelor
complete: C.1 ( Ioana Bodri, Bunoiu C. Tamara, M. Preda Popescu)- 8 dosare, C.2
( Marin Panduru,Ioana Moţăţăianu,Marian Lungu) – 4 dosare, C.3 ( Dorin
Stoichin, Florica Diaconescu, Corneliu Maria) – 5 dosare, C.4 ( Mihaela Mitrancă,
Lucian Bunea, Doina Vişan)- 4 dosare:
Secţia civilă – se aflau 8 dosare mai vechi de 1 an ( apel) înregistrate la
următoarele complete: C1A (Tania Ţăpurin, Mihaela Loredana Nicolau
Alexandroiu), C2A( Emilian Lupean, Alexandrina Marica), C5A( Paula Păun,
Costinela Sălan) câte un dosar , C6A( Marin Covei, Sorin Drăguţ)- 5 dosare ,
precum şi 4 dosare mai vechi de 6 luni în recurs pe rolul completelor C1R (Stela
Popa, Paraschiva Belulescu, Sorin Drăguţ) C2R (Gabriela Ionescu, Oana Ghiţă,
Sorin Pascu) C3R ( Nela Drăguţ, Mariana Mudava, Mihaela Loredana Nicolau
Alexandroiu, C6R Paula Păun, Costinela Sălan, Tania Ţăpurin).
Secţia penală - se află 6 dosare mai vechi de 6 luni în recurs înregistrate la
următoarele complete: completul 2( judecători Liana Balaci, Sorina Petria Mitran
şi George Ciobanu), completul 3 (judecători Doru Filimon, Valentina Trifănescu şi
Mircea Şelea) şi completul 1( judecători George Ciobanu, Gheorghe Vintilă şi
Doru Filimon) - câte un dosar, completul 4 ( judecători Gheorghe Vintilă, Ştefan
Făurar şi Constantin Mereanu) două dosare, precum şi 3 dosare mai vechi de 6 luni
în apel înregistrate la următoarele complete: completul CA 8 ( judecători
Valentina Trifănescu şi Doru Filimon) şi completul CA 10 (judecători Ştefan
Făurar şi Constantin Mereanu)- câte un dosar , completul CA 9 alcătuit din
judecătorii Doru Filimon şi Mircea Şelea – două dosare.

TRIBUNALUL DOLJ

Secţia Civilă a Tribunalului Dolj - existau 13 dosare de recurs mai vechi


de 6 luni instrumentate de completele formate din judecătorii Carmen Mititelu,
Mihai Lucian Zamfir şi Mirela Negoiţă – 4 dosare; Dobrin Rodica, Colceag
111
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Cristina şi Eugenia Vărzaru – 6 dosare; Beucă L., Marinescu Simona, Cercel Ana-
Maria– 1 dosar; Gabriela Simion , Aurelian Cadea, Carmen Cojocaru – 2 dosare.
Totodată, pe rolul acestei secţii se mai aflau 10 dosare de apel, instrumentate
de completele formate din judecătorii C1A( judecători Mititelu C., Zamfir L.M.) –
6 dosare; C2A ( judecători Dobrin R., Izabela Colceag) - 3 dosare; C4A
(judecători Adriana Caimac şi Emilia Bălteanu)-1 dosar.
Pe rol la această secţie existau 11 dosare de fond mai vechi de un an aflate la
următorii judecători: C3 – judecător Nedelcu M - 2 dosare; C8 – judecător
Marinescu Simona . – 6 dosare; C9 - judecător Zamfir Lucian Mihai – 2 dosare;
C12 – judecător Simion Gabriela 1 dosar.
Secţia penală - la data de 30 aprilie 2007 existau 10 dosare în fond mai
vechi de un an instrumentate de judecătorii: Cojocaru – Bichea Camelia – 1 dosar,
Nicola Maria – 1 dosar, Badea Ion – 2 dosare, Ghervase Denis Gabriela – 1 dosar,
Badea Ion două dosare, Tiugan Verinica un dosar, Diaconescu Bogdan un dosar,
Stănilă Dan Verginica două dosare , Georcotina Marioara două dosare.
De asemenea, pe rolul acestei secţii, la data menţionată se mai afla şi un
dosar de recurs mai vechi de 6 luni, în instrumentarea completului format din
judecătorii Ion Badea , Camelia Cojocaru Bichea şi Marioara Georcotină).
Secţia comercială - la data efectuării controlului existau 13 dosare de fond
mai vechi de un an instrumentate de următorii judecători: Ciolofan Alina - 7
dosare, Vasile Valentina – 4 dosare şi Liliana Dragomir -2 dosare.
De asemenea, pe rolul acestei secţii existau un număr de 227 dosare având
ca obiect procedura insolvenţei.
Secţia pentru cauze cu minori şi familie - la data efectuării verificărilor
existau două dosare mai vechi de un an în apel înregistrate pe rolul completelor
C1A( judecători Amalia Moleanu şi Ştafana Bădulescu) şi C3A( judeăcotr Laura
Udrea şi Gabriela Vasilescu), 5 dosare mai vechi de un an în fond înregistrate pe
rolul judecătorilor Amalia Moleanu - 4 dosare şi judeăctor Ştefana Bădulescu ,
precum şi două dosare mai vechi de 6 luni în recurs pe rolul completului 1 R
(judecători Laura Udrea, Gabriela Vasilescu şi Ştefana Bădulescu).
Secţia de contencios administrativ şi fiscal - se aflau 4 dosare în primă
instanţă aflate pe rolul completelor C1 ( judecători Lavinia Barbu şu Carmen Arif)
şi C3 ( judecători Gheorghe Zorilă şi Carmina Mitru)
112
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Secţia conflicte de muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Dolj, la


data verificărilor nu nici un dosar mai vechi de un an .

JUDECĂTORIA CRAIOVA

Exista un număr de 457 dosare civile şi 26 penale mai vechi de un an.


Aceste dosare mai vechi sunt instrumentate de următorii judecători: Gabriela
Filimon – 11 dosare; Simona Grigoraşcu - 15 dosare; Ecaterina Sandu – 5 dosare;
Domnica Stroe – 19 dosare; Claudia Preda – 4 dosare; Daniel Stancu – 18 dosare;
Liliea Canache – 7 dosare; Carmen Rotaru – 11 dosare; Melania Ilie – 11 dosare;
Adina Ghiţă – 19 dosare; Monica Ivănuş – 12 dosare; Daniela Mecleneanu – 16
dosare; Marcela Mincă – 44 dosare; Daniel Otovescu – 7 dosare; Cristina
Vîrtopeanu – 7 dosare , Daniela Sprînceană – 24 dosare; Anişoara Ghealdîr – 8
dosare; Cristina Crăciunoiu -31 dosare, Claudia Măriuţă – 23 dosare; Florica Dudu
– 19 dosare; Andreea Tiţoiu – 9 dosare; Simona Bivolaru – 13 dosare; Liliana
Lazăr – 7 dosare; Raluca Bontea – 32 dosare; Liliana Dună – 5 dosare; Alis
Velicovici – 27 dosare; Simona Busuioc – 17 dosare, Marian Moise un dosar,
Marius Plugărescu 3 dosare, Firan Veronica 13 dosare, Leontina Putere 3 dosare,
Ciontu Gabriele 2 dosare, Cornel Caian 5 dosare, Camelia Macamente 2 dosare,
Cristina Tudor Olteanu –un dosar.

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI

La data controlului se aflau 3 dosare civile mai vechi de un an instrumentate


de judecătorii Oprea Marin, Gaciu Petre şi Belu Floarea.

JUDECĂTORIA CALAFAT

Existau 1dosar civil mai vechi de un an instrumentat de judecătorul


Veronica Stanciu.

113
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

JUDECĂTORIA SEGARCEA

Existau 3 dosare civile mai vechi de un an instrumentate de judecătorii Daşu


Gheorghe un dosar şi Irina Enăşoiu 2 dosare.

JUDECĂTORIA FILIAŞI

Au fost raportate un număr de 4 dosare civile mai vechi de un an, din care 2
dosare instrumentate de judecător Goşa Cătălin şi 2 dosar2 de judecător Colţan
Loredana.

TRIBUNALUL MEHEDINŢI

La Secţia civilă a Tribunalului Mehedinţi, la data efectuării controlului au


fost identificate 1 dosar mai vechi de un an (fond) la completul alcătuit din
judecătorul Mazilescu Cristina şi 2 dosare mai vechi de 6 luni în recurs: 1
dosar la completul alcătuit din judecătorii Nisulescu Dorina, Mazilescu Cristina,
Chis Titi şi 1 dosar la completul alcătuit din judecătorii Ghenciu Mariana,
Baran Lona şi Popescu Cerasela.
La Secţia Penală a Tribunalului Mehedinţi, la data controlului nu s-au
înregistrat dosare mai vechi de un an în fond şi apel şi dosare mai vechi de 6
luni în recurs.
Pe rolul Secţiei Comerciale şi contencios administrativ a Tribunalului
Mehedinţi, se află 6 dosare mai vechi de un an fond, repartizate astfel: judecător
Tudor Eugenia - 2 dosare, judecător Geamănă Alexandru - 2 dosare, completul
Pavelescu Anica - Stancu Marian - 2 dosare şi un dosar mai vechi de 6 luni
(recurs) înregistrat la completul CR2- judecător Popescu Corneliu, judecător
Popescu Norel şi judecător Tudor Eugenia - 1 dosar.
În ceea ce priveşte numărul cauzelor de insolvenţă, s-au identificat 62
dosare de faliment mai vechi de un an.
La Secţia Conflicte de Muncă a Tribunalului Mehedinţi se afla un singur

114
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

dosar mai vechi de un an, instrumentat de judecători Sfinţescu Liliana şi


Pavelescu Cornel.

JUDECĂTORIA DROBETA TURNU-SEVERIN

S-au constatat 24 dosare mai vechi de un an, repartizate la următorii


judecători: Popescu Dumitru s-au identificat 4 dosare; la judecător Sârbu Elena s-
au identificat 3 dosare, iar la judecător Epure Laura 2 dosare; la judecător
Grigorescu Liliana - 1 dosar, la judecător Guran Dumitru - 2 dosare, la
judecător Olaru Mihaela - 5 dosare, la judecător Tudosie Alina - 4 dosare, la
judecător Tinca Magdalena - 1 dosar, la judecător Toşa Tatiana - 1 dosar şi la
judecător Căpitănescu Sorina - 1 dosar.

JUDECĂTORIA STREHAIA

S-a constatat existenţa a 16 dosare mai vechi de un an (12 civile + 4


penale). Astfel, la completul prezidat de judecătorul Vărzaru Sorinel s-a constatat 4
dosare mai vechi de un an, la judecător Ciovârnache Emil - 5 dosare, la
judecătorul Gorganeanu Cornelia Nicoleta - 2 dosar, la judecătorul Dijmărescu
Cosmin - 2 dosar, Buta Octavian - 2 dosare şi judecător Fuiorea Raluca - 1 dosar.

JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMĂ

S-au constatat înregistrate pe rolul acestei instanţe 27 dosare mai vechi de un


an (fond) repartizate astfel: judecător Brandibur Claudiu – 4 dosare, Bajmatără
Claudia - 23 dosare.

JUDECĂTORIA ORŞOVA

S-a constatat existenţa a 10 dosare civile mai vechi de un an (fond): la


completul de judecată prezidat de judecător Popescu Gheorghe s-au identificat 7
dosare civile mai vechi de un an; la judecător Birău Monica s-au identificat 3
dosare civile mai vechi de un an.
115
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

JUDECĂTORIA VÂNJU MARE

S-a constatat existenţa a 61 dosare mai vechi de un an, repartizate la


judecătorii: Falcan Camelia Aurora - 12 dosare, Dorobanţu Petre - 32 dosare,
Buzatu Gheorghe - 4 dosare, Neagoe Anişoara - 13 dosare.

TRIBUNALUL OLT

La Secţia civilă a Tribunalului Olt la data controlului s-au identificat doar


6 dosare mai vechi de un an în fond, aflate în instrumentarea judecătorilor Maican
Maria – 1 dosar, Pârvan Ioana - 1 dosar, Popescu Liliana şi Samoilescu Claudia
- 2 dosare, Mircescu Ioana şi Beşliu Ion - 2 dosare şi 9 dosare mai vechi de 6
luni aflat în calea de atac a recursului, repartizate astfel: complet - Herţoiu
Alexandru, Popa Ioana, Maican Maria - 3 dosare; complet - Diaconescu Dan
Mihai Lucinel, Iliescu Gherghina, Pârvan Ioana, 2 dosare, complet - Herţoiu
Alexandru, Beşliu Ion, Popa Ioana - 4 dosare.
La Secţia Penală a Tribunalului Olt s-a constatat existenţa a 5 dosare mai
vechi de un an în fond, repartizate astfel: judecător Biolan Gheorghe -2 dosare,
Maruşcă Gheorghe - 1 dosar, judecător Oancea Silviu - 2 dosare şi 1 dosar aflat
în calea de atac a apelului, la completul alcătuit din judecătorii Oancea Silviu şi
Piţu Marin Constantin - 1 dosar.
Pe rolul Secţiei comerciale şi de contencios administrativ a
Tribunalului Olt se afla 4 dosare mai vechi de un an, repartizate astfel: judecător
Slujitoru Tudorel - 1 dosar, judecător Meşină Nuţi Florentina - 1 dosar,
judecători Achimescu şi Vasile Sorinel - 1 dosar, judecători Bâlţoi Maria,
Goanţă Bărbulescu Tatiana Mirela - 1 dosar şi 4 dosare aflate în calea de atac a
recursului, la completele alcătuite din judecătorii Istrate Georgeta, Bălţoi
Maria, Achimescu Viorel - 1 dosar; Slujtoru Tudorel, Meşină Nuţi Florentina
Olt, Goanţă Bărbulescu Mirela Tatiana - 3 dosare.

116
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

JUDECĂTORIA SLATINA

S-a constatat existenţa a 20 dosare mai vechi de un an, instrumentate de


judecătorii Caramaliu Camelia – 4 dosare, Harthman Roxana Maria- 1 dosar,
Mitrache Roxana - 2 dosare, Savu Mihaela – 8 dosare, Andrei Maria - 2 dosare,
Barbu Ion – 1 dosar, Călin Dragoş - 1 dosar şi judecătorul Mitrache Cosmin -
1 dosar.

JUDECĂTORIA CARACAL

Au fost identificate 27 dosare mai vechi de un an repartizate astfel:


Grozevescu Ion – 2 dosare, Rezeanu Ion – 4 dosare, Stoicea Mihaela – 7
dosare, Ivan Marian - 1 dosar, Vilherlmina Ilie - 1 dosar, Defta Doina - 2
dosare, Floroiu Elena – 6 dosare, Alexandroiu Gabriela - 2 dosare, Soare
Daniela - 1 dosar; Bărbulescu Ion – 1 dosar.

JUDECĂTORIA CORABIA

Au fost identificate 2 dosare civile mai vechi de un an repartizate


judecătorului Sorbală Ruslana.

JUDECĂTORIA BALŞ

Nu s-au identificat dosare mai vechi de un an.

TRIBUNALUL GORJ

La data efectuării controlului au fost identificate 162 de cauze în fond mai


vechi de un an , având ca obiect derularea procedurii insolvenţei.

117
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

JUDECĂTORIA TÂRGU-JIU

Au fost identificate 22 dosare mai vechi de un an la următorii judecători:


Popescu Janeta - 7 dosare, Stănculete Carmen - 2 dosare, Ivănişi Dorina – 1 dosar,
Rădoi Luminiţa – 1 dosar, Morie Carina - 1 dosar, Dogaru Geanina -2 dosare,
Lupulescu Petriţor - 1 dosar, Tătăroiu Simona - 1 dosar, Berculescu luminiţa
- 1 dosar, Duţescu pantelimon - 3 dosare şi Popescu Elena - 1 dosar.

JUDECĂTORIA NOVACI

S-a constatat că existau la data controlului 24 dosare mai vechi de 1 an


în materie civilă şi 2 dosare mai vechi de un an în materie penală
repartizate următorilor judecători: Dafinescu Elena - 5 dosare, Bădiţă Gheorghe
- 8 dosare, Ţămbălaru Sofia -1 dosar, Pârvu Mircea - 5 dosare, Vlad Marinela -
4 dosare.

JUDECĂTORIA MOTRU

S-au înregistrat cele mai multe dosare mai vechi de un an, atât în materie
civilă (80 dosare), cât şi penală (9 dosare), acestea fiind instrumentate de următorii
judecători: Aldulescu Ştefan – 21 dosare, Cocheci Diana Mihaela – 2 dosare,
Bădoiu Daniela Carmen – 13 dosare, Iacob Constantin – 26 dosare şi Bădoiu
Vasile – 27 dosare.

JUDECĂTORIA TÂRGU CĂRBUNEŞTI

Au fost raportate un număr de 37 dosare mai vechi de 1 an în materie


civilă, instrumentate de următorii judecători: Andrei Antonela Marinela – 11
dosare, Pena Emilia Cristina– 11 dosare, pop Simion Mirela Claudia - 7
dosare, Dascălu Constantin - 6 dosare, Cârstescu Damian - 1 dosar şi Merişescu
Mihaela Carmen - 1 dosar.

118
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

b). Cauze de tergiversare a dosarelor

1) întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor datorată părţilor,


avocaţilor, martorilor, experţilor şi altor participanţi la proces;

Dificultăţi în administrarea probei cu expertiza .În dosarul nr.


7000/54/2006 de pe rolul Curţii de Apel Craiova, după acordarea a 8 termene de
judecată în vederea întocmirii raportului de expertiză dispus în cauză, prin
încheierea din 17.04.2007 se dispune aplicarea unei amenzi expertului în
conformitate cu prevederile art.1081pct.2 lit c Cod procedură civilă, pentru ca la
termenul următor din 08.05.2007 să se constate din nou neîndeplinirea a obligaţiei
privind întocmirea raportului de expertiză.
După încheierea şedinţei de judecată din ziua de 08.05.2007 şi amânarea
cauzei, prin serviciul registratură a fost depus de către expert raportul de expertiză
dispus de către instanţă la termenul din 15.09.2006.
La termenul din 29.05.2007 instanţa încuviinţează obiecţiunile formulate de
apelantă cu privire la raportul de expertiză, dispunând completarea acestuia. La
termenul acordat în 19.06.2007 se constată lipsa răspunsului la obiecţiuni şi se
dispune emiterea unui noi adrese către expert în vederea întocmirii şi depunerii
lucrării , cu avertisment de amendă.
În condiţiile în care nici la termenul din 27.08.2007 nu a fost depus
răspunsul la obiecţiuni se dispune din nou amendarea expertului şi înlocuirea
acestuia potrivit art.205 al.2 Cod procedură civilă.
Nici noul expert desemnat în cauză nu îşi îndeplineşte obligaţia de a depune
în termenul stabilit raportul de expertiză, astfel încât la data de 10.09.2007 cauza
suferă o nouă amânare. În condiţiile în care nici la următorul termen de judecată nu
a fost depus raportul de expertiză, prin încheierea din data de 24.09.2007 se
dispune din nou înlocuirea expertului.
În mod similar în dosarul nr. 99/201/2006 al Judecătoriei Calafat s-au
acordat 5 termene în vederea efectuării raportului de expertiză topometrică şi ,
ulterior, alte 4 pentru efectuarea raportului de expertiză privind evaluare terenului,
fără a se proceda la aplicarea unei sancţiuni în privinţa expertului.

119
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

În dosarul nr. 1237/63/2007 al Tribunalului Dolj se dispune prin încheierea


din 08.12.2006 completarea raportului de expertiză dispus în cauză, care se
depune după acordarea a trei termene de judecată şi aplicarea unei amenzi
expertului.
Ulterior, prin încheierea din 04.05.2007 se constată însă nulitatea acestui
raport de expertiză, ca urmare a nerespectării de către expert a dispoziţiilor art. 208
Cod procedură civilă, dispunându-se refacerea lucrării. După alte două termene se
depune raportul de expertiză refăcut, instanţa constatând însă prin încheierea din
14.09.2007 că nu răspunde obiectivelor stabilite de către instanţă şi dispune din
nou emiterea unei adrese către expert în vederea completării raportului. Întrucât la
termenul din 05.10.2007 instanţa constată neîndeplinirea obligaţiei stabilite în
sarcina expertului se dispune înlocuirea acestuia.
În mod similar, în dosarul nr. 1532/2006 al Judecătoriei Corabia au fost
acordate 7 termene de judecată pentru a i se da posibilitatea expertului să depună
raportul de expertiză, fără a fi luată nici o măsură de sancţionare a acestuia.
În dosarul nr. 4324/215/2006 al Judecătoriei Craiova administrarea probei cu
expertiză a necesitat acordarea a 7 termene acordate pentru comunicarea unei liste
cu experţi contabili de către biroul local de expertize, depunerea de către părţi a
precizărilor sau a documentelor de către expert solicitate de către acesta la două
termene diferite, precum şi alte 4 termene pentru a i se da posibilitatea întocmirii
raportului.
În dosarul nr. 6819/215/2006 al Judecătoriei Craiova a fost dispusă
efectuarea unei expertize topo la termenul din 05.06.2007, pentru efectuarea căreia
au fost acordate 4 termene pentru emiterea unei adrese către biroul local de
expertize în vederea depunerii unei liste de experţi şi depunerii de către reclamant a
obiectivelor expertizei şi pentru a da posibilitatea expertului să întocmească
raportul de expertiză. După ce la trei termene s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei
stabilite sarcina expertului s-a dispus înlocuirea acestuia, la data efectuării
controlului proba nefiind încă administrată.
Dosarul nr. 2841/101/2006 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia civilă,
având ca obiect Legea 10/2001, Legea 33/1994, s-au acordat mai multe
termene de judecată pentru neefectuarea raportului de expertiză, respectiv
pentru că expertul desemnat să răspundă la obiecţiunile formulate.
120
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Pentru acelaşi motiv şi în dosarul nr. 720/101/2006 al Tribunalului


Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ, având ca obiect
acţiune în constatare, au fost acordate mai multe termene de judecată.
Datorită înlocuirii expertului de către instanţă, cauza a fost amânată, de
asemenea, pentru lipsa raportului de expertiză şi, ulterior, pentru studierea
raportului, depunerea de obiecţiuni, respectiv pentru ca expertul să răspundă
la obiecţiunile formulate de părţi.
În mod similar şi în dosarul nr. 4/101/2005 al Tribunalului Mehedinţi -
Secţia comercială şi de contencios administrativ, având ca obiect pretenţii, în
care s-au disjuns cererile accesorii cu privire la dobânzile aferente şi
cheltuielile de judecată, cauza a fost amânată pentru lipsa raportului de
expertiză.
Acelaşi motiv a determinat şi amânarea dosarelor nr. 8992/311/2006 al
Judecătoriei Slatina, nr. 1726/213/2006 al Judecătoriei Corabia, nr.
10/181/2005, 362/181/2006, 339/181/2006 ale Judecătoriei Baia de Aramă, nr.
42/225/2005, 7/225/2004 ale Judecătoriei Drobeta - Turnu Severin, nr.
211/274/2006 al Judecătoriei Orşova, nr. 4/313/2004, 430/313/2006 ale
Judecătoriei Strehaia.
Un număr de 15 termene de judecată au fost acordate pentru lipsa
raportului de expertiză şi în dosarul nr. 630/313/2006 al Judecătoriei Strehaia,
având ca obiect anulare act. Instanţa a dispus în cauză, în repetate rânduri,
sancţionarea expertului procedând, în final, la înlocuirea acestuia.
De asemenea, un număr de 5 termene de judecată au fost acordate
pentru lipsa raportului de expertiză şi, ulterior, pentru înlocuirea expertului şi
în dosarul având ca obiect drept de autor şi drepturi conexe, înregistrat la
Tribunalul Olt - Secţia civilă sub nr. 2835/104/2006.
Lipsa raportului de expertiză grafologică, respectiv dificultatea
administrării acestei probe, a determinat şi amânarea la 6 termene a
dosarului nr. 980/104/2006 al Tribunalului Olt - Secţia penală, având ca obiect
luare de mită (art. 254 Cod penal) - art. 215 alin. 1 şi 3 Cod penal cu
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
În dosarul 11182/R/2005 al Judecătoriei Slatina, instanţa a încuviinţat
efectuarea unei expertize specialitatea topografie - cadastru, cauza a suferit trei
121
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

amânări pentru lipsa raportului de expertiză, întrucât expertul desemnat singurul de


specialitate din judeţ, a formulat cereri succesive de amânare, justificând
nedepunerea raportului prin volumul mare de lucrări pe care le are de efectuat. Şi
în acest dosar s-au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză şi la suplimentul
întocmit ulterior, dovedindu-se astfel lipsa de profesionalism a expertului.
Şi după depunerea răspunsului la obiecţiuni, părţile şi-au exprimat din nou
nemulţumirea faţă de conţinutul acestuia, instanţa dispunând completarea
raportului de expertiză.
Întrucât expertul nu s-a conformat măsurilor dispuse de instanţă în privinţa
repetărilor măsurătorilor, instanţa a revenit cu adresă la expert şi totodată a dispus
amendarea acestuia în baza art. 1081 pct. 2 lit. c Cod procedură civilă.
În dosarul nr. 12956/R/2005 al Judecătoriei Slatina a fost înregistrat pe rolul
acestei instanţe după casarea cu trimitere spre rejudecare la data de 16.11.2005.
În urma repartizării aleatorii cauza a primit termen de judecată la data de
12.12.2005. Reclamanta deşi cunoştea cursul procesual al dosarului nu a făcut
suficiente diligenţe pentru angajarea unui apărător, astfel că, la primul termen de
judecată a solicitat instanţei termen pentru lipsă de apărare.
Instanţa a încuviinţat reclamantei administrarea de probe constând în
efectuarea unor expertize de specialitate construcţii civile şi agricultură.
Instanţa, dând dovadă de îngăduinţă, a acordat un suplimentar termen
reclamantei pentru achitarea onorariilor experţilor desemnaţi în cauză, deşi Codul
de procedură civilă la articolul 170, dispune decăderea părţii din această probă în
cazul în care nu face dovada plăţii expertului în termen de 5 zile de la încuviinţare.
Şi în această cauză ,ca în majoritatea celor care au înregistrat o vechime mai
mare de un an, instanţa a acordat mai multe termene de judecată pentru depunerea
rapoartelor de expertiză de către experţi, precum şi a răspunsului la obiecţiunile
formulate.
Pentru lipsa raportului de expertiză în dosarul nr. 24/11/2006 al
Judecătoriei Târgu Jiu s-a amânat judecata 6 termene. În acelaşi dosar,
pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate s-a amânat judecata
cauzei încă 3 termene. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în dosarul nr.
67/318/2006 al aceleaşi instanţe unde pentru lipsa raportului de expertiză s-au
acordat 15 termene, precum şi în dosarele 5149/318/2006 şi 1459/318/2006.
122
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

De asemenea, se constată o practică a desemnării expertului în baza unei


liste comunicate de către biroul local de expertize ceea ce presupune acordarea a
încă două termene ( de exemplu: dosarele nr. 30404/2002 şi 4324/215/2006 al
Judecătoriei Craiova al Judecătoriei Craiova, dosarul 99/201/2006 al Judecătoriei
Calafat ) .
Astfel cum rezultă din cele menţionate, deseori efectuarea raportului de
expertiză, în cauzele în care s-a dispus administrarea unei asemenea probe, a avut
loc după multe termene de judecată.
În unele situaţii, instanţele au luat măsuri de sancţionare a experţilor. În
alte cazuri, însă, instanţele au întârziat dispunerea unor măsuri procedurale ferme
(înlocuirea/amendarea expertului) care să determine accelerarea judecăţii, iar
acest fapt, la rândul său, a condus la temporizarea soluţionării cauzelor
respective.
Se recomandă aplicarea dispoziţiilor art. 1081 şi 205 al 2 Cod procedură
civilă cu mai multă fermitate, încă de la primul termen la care se constată
nerespectarea obligaţiilor stabilite de către instanţă în sarcina expertului , din
motive imputabile acestuia.
În conformitate cu art. 201 Cod procedură civilă, când pentru lămurirea
unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor
specialişti, va numi unul sau trei experţi, stabilind prin încheiere punctele asupra
cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze
expertiza.
Desemnarea experţilor se face odată cu încuviinţarea administrării probei,
în condiţiile art. 202 Cod procedură civilă, în urma învoielii părţilor sau prin
tragere la sorţi, în şedinţă publică, de pe lista cuprinzând toate persoanele
autorizate, potrivit legii, să efectueze expertizele judiciare.
La acelaşi termen instanţa trebuie să stabilească prin încheiere obiectul
expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, potrivit art. 201 Cod
procedură civilă şi art. 17 O.G. nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002,
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.
Administrarea probei cu martori. Tergiversarea soluţionării cauzelor se
mai datorează şi neprezentării martorilor la termenele pentru care instanţa a
dispus audierea acestora. Astfel, în dosarul nr. 426/313/2006 al Judecătoriei
123
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

Strehaia, instanţa a dispus citarea cu mandat de aducere a martorilor propuşi


de inculpat în apărare şi a acordat mai multe termene de judecată pentru
îndeplinirea acestora. Acelaşi motiv a determinat şi amânarea dosarelor nr.
75/332/2006 şi nr. 162/332/2006 ale Judecătoriei Vânju Mare.
În mod similar, pentru lipsa nejustificată a martorilor în dosarul nr.
4813/318/2006 al Judecătoriei Târgu Jiu s-au acordat 4 termene.
Neprezentarea apărătorului inculpatului în cauzele în care asigurarea
asistenţei juridice este obligatorie. În dosarul nr. 1851/63/2006 al Tribunalului
Dolj au fost acordate 6 termene de judecată fie faţă de lipsa inculpatei minore a
cărei prezenţă la judecată era obligatorie , potrivit art. 484 Cod procedură penală şi
neexecutării mandatelor de aducere dispuse în privinţa sa, fie ca urmare a
neprezentării avocatului din oficiu.
Modificările aduse cererii de chemare în judecată sau formularea unor
cereri privind introducerea unor alte persoane în judecată, în mod repetat, pe
parcursul procesului. Potrivit art. 132 Cod procedură civilă, reclamantul va putea
solicita numai până la prima zi de înfăţişare un termen pentru întregirea sau
modificarea cererii.
Practica instanţelor judecătoreşti nu este unitară în stabilirea caracterului
imperativ al acestei norme procedurale, în mod frecvent apreciindu-se că
modificarea cererii de chemare în judecată se poate face şi după prima zi de
înfăţişare cu condiţia ca pârâtul să consimtă tacit sau expres.
De asemenea, cererile reconvenţionale şi a cererile de chemare în judecată a
altor persoane formulate în afara termenului prevăzut de lege nu se pot soluţiona
separat decât în condiţiile în care părţile nu consimt să se judece în împreună,
conform art. 135 Cod procedură civilă.
Se constată formularea în mod frecvent a unor cereri modificatoare şi
reconvenţionale după prima zi de înfăţişare în condiţiile în care părţile adverse nu
se opun, prelungindu-se în acest mod procesul prin acordarea unor termene în
vederea comunicării şi formulării întâmpinării în cadrul dosarelor: 41/183/2005 al
Judecătoriei Băileşti şi dosarul nr. 30404/2002 al Judecătoriei Craiova.

124
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

2) întârzierea nejustificată a soluţionării cauzei datorată instanţei;

În cadrul dosarului nr. 3049/2004 al Judecătoriei Vânju Mare având ca obiect


ieşirea din indiviziune se constată că prelungirea procedurii judiciare pe o durată
de aproape trei ani, fără a pronunţa o încheiere de admitere în principiu în primă
instanţă, s-a datorat atât atitudinii procesule a părţilor şi a martorilor, cât şi
modului de administrare a procesului de către instanţă.
Astfel, deşi potrivit art. 156 Cod procedură civilă, instanţa poate acorda un
singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată, în cauză au fost acordate
patru asemenea termene prin încheierile din 20.01.2005, 19.01.2006, 07.06.2006 şi
23.01.2007.
De asemenea, formularea unei cereri de strămutare nu împiedică
desfăşurarea procesului în faţa instanţei învestite prin cererea de chemare în
judecată, suspendarea judecăţii acesteia putând fi dispusă numai de către
preşedintele instanţei competente să soluţioneze cererea de strămutare, potrivit art.
40 al 2 Cod procedură civilă.
Deşi nu s-a constat luarea măsurii suspendări cauzei în condiţiile art. 40 al 2
Cod procedură civilă, în dosar au fost acordate trei termene de judecată
( 01.09.2005, 06.10.2005, 27.10.2005) în vederea soluţionării cererii de strămutate
formulată de către reclamantă.
Concluziile scrise cuprinzând susţinerile părţilor în privinţa fondului
litigiului dedus judecăţii sunt depuse, potrivit art. 146 din Codul de procedură
civilă, după închiderea dezbaterilor, instanţa putând eventual amâna pronunţarea în
acest scop.
În cauză au fost acordate două termene de judecată la 20.09.2006 şi
25.10.2006 pentru a ca părţile să depună concluzii scrise, în condiţiile în care
dezbaterile asupra fondului nu fuseseră închise.
S-a constat o practică a părţilor cu privire la depunerea înscrisurilor în
şedinţă publică la termene succesive( 16.02.2004, 14.04.2005, 05.04.2006,
05.07.2006, 05.06.2007), ceea ce duce la amânarea cauzei pentru a se da
posibilitatea părţii adverse de a lua cunoştinţă de conţinutul acestora, potrivit art.
96 Cod procedură civilă.

125
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

De asemenea, sunt acordate patru termene de judecată la 15.03.2006,


17.05.2006, 22.11.2006 şi 24.04.2007 pentru a li se da posibilitatea părţilor de a
depune înscrisuri, de cele mai multe ori nefiind indicate înscrisurile avute în
vedere.
Potrivit art. 112 şi 116 Cod procedură civilă, părţile trebuie să ataşeze cererii
de chemare în judecată şi întimpinării copii ale înscrisurilor de care înţeleg să se
folosească în cauză pentru dovedirea pretenţiilor, pentru a fi comunicate părţii
adverse până la prima zi de înfăţişare.
Dacă nu au fost depuse în condiţiile art. 112 sau la prima zi de înfăţişare,
în condiţiile art. 132, dovezile , inclusiv alte înscrisuri decât cele indicate iniţial,
pot fi invocate în cursul procesului numai în cazurile prevăzute de art. 138 Cod
procedură civilă. În ipoteza amânării cauzei din acest motiv, partea este obligată să
le depună , sub sancţiunea decăderii , cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat
pentru judecată.
Sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a mai administra proba cu
înscrisuri pe care nu a solicitat-o prin cererea de chemare în judecată sau
întâmpinare ori, în condiţiile art. 132 Cod procedură civilă, până la prima zi de
înfăţişare şi nu sunt îndeplinite cerinţele art. 138 Cod procedură civilă, nu prezintă
întotdeauna eficienţă, avându-se în vedere că părţile pot administra fără restricţii
această probă pentru prima oară atât în apel, cât şi în recurs, cu consecinţa
desfiinţării sentinţei instanţei de fond .
Cu toate acestea, în condiţiile formulării unor cereri repetate a părţilor cu
privire la acordarea unor termene de judecată în vederea depunerii de înscrisuri şi
prelungirii excesive a procedurii judiciare, instanţa poate solicita părţilor, odată cu
încuviinţarea probelor, să indice care sunt înscrisurile de care înţeleg să se
folosească în cauză şi să se stabilească obligaţia acestora de a le depune la dosar
cu 5 zile înainte termenul de judecată fixat în acest sens, eventual cu aplicarea
prevederilor art. 1081 al. 2 lit.b Cod procedură civilă.
În măsura în care pe parcursul judecăţii sunt solicitate şi alte termene în
vederea depunerii înscrisurilor, instanţa trebuie să analizeze în conformitate cu art.
167 Cod procedură civilă, pertinenţa şi utilitatea probei, precum şi împrejurările
care au dus la imposibilitatea administrării ei în condiţiile art. 112 şi 132 Cod

126
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

procedură civilă, ceea ce presupune ca părţile să indice înscrisurile pe care


intenţionează să le depună.
Pe parcursul celor trei ani componenţa completului de judecată a fost
modificată de 5 ori, ceea ce a avut un impact negativ asupra exercitării rolului activ
al instanţei şi studierii cererilor şi înscrisurilor depuse de părţi.
Astfel, la un an şi patru luni de la introducerea cererii instanţa constată că
părţile nu au menţionat suprafeţele de teren şi vecinătăţile construcţiilor a căror
partajare o solicită, aspecte care trebuiau lămurite de la primul termen de judecată,
potrivit art. 114 al 2 Cod procedură civilă. Problema a fost ridicată abia la
15.02.2006, când s-a dispus pentru prima oară repunerea pe rol a cauzei.
Ulterior, după încă un an de zile, se constată de către instanţă că nu există
acte suficiente care să demonstreze legătura de filiaţie între reclamante şi autoarea
lor, cu privire la care solicitaseră dezbaterea succesiunii şi partajarea bunurilor
comune, aspecte care ar fi trebuit puse în discuţie părţilor la prima zi de înfăţişare,
odată cu discutarea administrării probelor. În consecinţă, la data de 13.03.2007
cauza este repusă din nou pe rol.
În dosarul nr. 4504/318/2006 al Judecătoriei Târgu Jiu, pentru a se ataşa
dosarul nr. 15660/2004 al aceleaşi instanţe s-a amânat judecata cauzei de la
07.02.2007 până la 21.03.2007.
Neaplicarea sancţiunilor impuse de nerespectarea obligaţiilor stabilite de
către instanţă. În dosarul nr. 8992/215/2007 al Judecătoriei Craiova având ca
obiect contestaţie la executare s-au acordat 6 termene de judecată pentru
comunicarea de către executorul judecătoresc de copii ale actelor din dosarul de
executare silită, procedând la aplicarea unei amenzi acestuia în temeiul art. 108 1
Cod procedură civilă abia la al şaptelea termen de judecată.
Pentru evitarea unor astfel de situaţii se impune aplicarea sancţiunii amenzii
imediat ce se constată neîndeplinirea obligaţiei stabilite de către instanţă privind
înaintarea dosarului de executare, în condiţiile în care potrivit art. 373 1 Cod
procedură civilă, executorul judecătoresc este obligat să depună un exemplar al
fiecărui act de executare în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia la instanţa
de executare
În mod similar, în dosarul nr. 4324/215/2006 al Judecătoriei Craiova având
ca obiect contestaţie la executare au fost acordate trei termene de judecată în
127
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

vederea depunerii dosarului de executare de către organele fiscale, fără aplicarea


unei sancţiuni.

3) întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor datorată altor autorităţi;

În dosarul nr. 6819/215/2006 al Judecătoriei Craiova au fost acordate 7


termene de judecată în vederea obţinerii de relaţiilor necesare de la Comisia
judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, demers
îngreunat atât de comunicarea unor relaţii şi acte incomplete care impuneau
solicitarea de date suplimentare, cât şi de cererile succesive ale reclamantului
privind comunicarea unor documente suplimentare.
Dosarul nr. 296/101/2006 al Tribunalului Mehedinţi – Secţia comercială şi
de contencios administrativ, a suferit mai multe amânări determinate atât de lipsa
unui dosar de executare, cât şi de necesitatea ataşării unui dosar aflat la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, care nu a fost restituit.
Întârzierea în soluţionarea dosarului penal nr. 9/225/2005 al Judecătoriei
Drobeta - Turnu Severin s-a datorat şi netransferării inculpatului arestat.

4) întârzierea soluţionării cauzelor din alte motive;

Un motiv de prelungire a duratei procedurilor judiciare este reprezentat şi de


suspendarea judecăţii acestora în baza art. 244 Cod procedură civilă, până la
soluţionarea altor cauze aflate pe rolul instanţelor sau în conformitate cu
prevederile art. 1551 Cod procedură civilă, urmare a neîndeplinirii obligaţiilor
impuse în sarcina reclamantului de către instanţă ( dosarele nr. 984/2004 al
Judecătoriei Filiaşi, dosarul nr. 1760/2004 al Judecătoriei Segarcea, dosarul nr.
1917/2005 al Judecătoriei Băileşti, dosarul civil nr. 8596/311/2006 al
Judecătoriei Slatina ).
În cadrul dosarului nr. 30404/2002 al Judecătoriei Craiova având ca obiect
cererea de ieşire din indiviziune s-a dispus prin încheierea din 27.10.2003
admiterea în principiu a cererii, potrivit art. 6736 Cod procedură civilă. Împotriva
încheierii părţile au formulat apel în condiţiile în care Codul de procedură civilă
prevedea exercitarea separată a căii de atac împotriva încheierii de admitere în
128
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro
˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

INSPECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

principiu, motiv pentru care la data de 02.02.2004 cauza a fost scoasă de pe rolul
Judecătoriei Craiova.
Prin decizia civilă nr. 315/07.04.2005 a fost soluţionat apelul formulat de
părţi , dispunându-se modificarea în parte a dispoziţiilor cuprinse în încheierea de
admitere în principiu. Prin decizia nr. 352/29.09.2005 Curtea de Apel Craiova a
admis recursul formulat împotriva deciziei pronunţate de tribunal, dispunând
desfiinţarea acesteia şi trimiterea cauze spre rejudecarea apelului Tribunalului
Dolj.
În urma rejudecării , Tribunalul Dolj admite în parte apelul reclamantului şi
respinge apelul pârâtei împotriva încheierii de admitere în principiu, decizie
devenită irevocabilă prin decizia civilă nr. 89/04.05.2007 a Curţii de Apel Craiova.
În acest fel, în perioada 02.02.2004-24.09.2007 fondul cauzei aflat pe rolul
Judecătoriei Craiova a stat în nelucrare, în prezent fiind în curs de administrare a
probei cu expertiza necesară atribuirii bunurilor şi stabilirii sultei.

129
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.141B,, Sector 6
Tel./Fax:311.69.57, 311.69.58
Web: www.csm1909.ro