Sunteți pe pagina 1din 2

NUME :

CLASA a IX a B
PROFESOR: CIORPAC SABINA
FISA DE LUCRU
CLASIFICAREA INTREPRIDERILOR
SUBIECTUL I
I.1 Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos , scrieţi litera corespunzătoare răspunsului
corect.
1. Regiile autonome fac parte din cadrul întreprinderilor ce aparţin:
a. sectorului privat;
b. sectorului public;
c. sectorului mixt.
2. Clasificarea întreprinderilor în întreprinderi de producţie, comerţ şi de prestări servicii are la
bază criteriul :
a. apartenenţa naţională;
b. gradul de mărime;
c. obiectul de activitate.
3. Volumul de producţie este foarte mare la :
a. producţia de serie;
b. producţia de masă
c. producţia individuală.
4. Întreprinderile care produc o nomenclatură restrânsă de produse în cantităţi mari sunt:
a. universale;
b. mixte;
c. specializate.

5. Companiile naţionale fac parte din cadrul întreprinderilor care aparţin:


a. sectorului public;
b. sectorului privat
c. sectorului mixt.
6. Clasificarea întreprinderilor în mari, mijlocii şi mici are la bază criteriul :
a. gradul de specializare;
b. gradul de mărime;
c. obiectul de activitate.
I.2. Citiţi cu atenţie enunţul şi notati în dreptul acestuia litera A, dacă apreciaţi că enunţul
este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

1. Producţia individuală poate fi mare, mijlocie şi mică.


2. Numărul de acţionari la societatea pe acţiuni poate fi de minim 2.
3. Locurile de muncă la producţia de masă sunt specializate tehnologic.
4. Întreprinderile care au ca şi obiect de activitate turismul, asigurările, transporturile
sunt întreprinderi de prestări servicii.
5. Actul constitutiv la SRL este format doar din contractul de societate.
NUME :
CLASA a IX a B
PROFESOR: CIORPAC SABINA
II.1 În coloana A sunt indicate criteriile de clasificare a întreprinderilor, iar în coloana B
formele acestora. Scrieţi pe foaia de lucru, asocierea corectă dintre fiecare cifră din coloana
A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A. Obligaţiile comerciantului B.Caracteristici

1. forma de proprietate asupra capitalului a. întreprinderi prelucrătoare


2. natura obiectului de activitate b. întreprinderi mixte
3. natura materiei prime c. întreprinderi cooperatiste
4. gradul de specializare d. întreprinderi specializate
5. apartenenţa naţională e. întreprinderi de comerţ
f. întreprinderi private

III.Realizaţi un scurt eseu intitulat “ Societatea comercială” , pornind de la următoarele


aspecte:
-definiţia societăţii comerciale;
-actul constitutiv;
-clasificarea acestora în funcţie de forma de proprietate asupra capitalului social.
-principalele tipuri de societăţi comerciale, caracteristicile acestora.

S-ar putea să vă placă și