Sunteți pe pagina 1din 2

CREDINCIOS INTR-O LUME A PROVOCĂRILOR

1. Mai multa grija pentru cei din casa noastră (1 Tim.5:8, Tit 1:6,1Tim.3:4,5)
- E responsabilitatea noastră să asigurăm familiei bunurile de strictă necesitate;
- E responsabilitatea noastră să asigurăm îngrijirea specifică membrilor familiei cu nevoi
speciale;
- E responsabilitatea noastră să asigurăm un climat spiritual elementar in căminul nostru
( citirea Scripturii, rugăciune,părtăşia cu biserica locală);
- E responsabilitatea noastră să ne asigurăm că suntem un exemplu bun pentru toţi
membrii familiei noastre (la nivel practice, nu teoretic).

2. Mai multă atenţie la păstrarea curăţiei morale personale

- să ne asigurăm că nu alimentăm poftele cărnii intr-o măsură care ne-ar duce in


domeniul ispitelor care nu pot fi biruite (1Cor.9:27, 1Tes.4:4,5);

- să ne asigurăm că nu dăm prilej diavolului prin alegerea companiilor nepotrivite,


inclusiv in procesul consilierii (personae de sex opus, oameni cu principia morale
îndoielnice 2Tes.3:6);

- împlineşte-ti nevoia naturală de relaţii intime doar in relaţiile cu soţia ta, discută cu ea
despre aceste nevoi şi ai grijă la provocările care pot veni din exterior (1Cor.7:1-5).

3. Mai multă smerenie în tot ceea ce fac. Rom:12:3

- despre mine o părere în acord cu textul din Fil.2:5,6,7.

4. Mai multă atenţie la motivaţia slujirii

- nu putem sluji lui Dumnezeu şi lui mamona (Mt. 6:24);

- nu ce-mi iese, ci cât de mulţumit este Dumnezeu de ceea ce fac ( 1Tim.6:9,10);

- nu credincios doar în lucrurile spectaculoase, mari, ci şi în detalii - ele ne definesc


(Lc.16:10).

5. Mai multă colaborare şi mai puţină concurenţă (Gal. 6:1,2)

- nu există un număr limitat pentru cei care pot primi premiul, este loc şi pentru fratele
meu;

- să dăm dovadă de solidaritate pozitivă (v.2).


6. Mai multă preocupare pentru adevărurile fundamentale şi mai puţină dorinţă de a
impresiona prin lucruri deosebite

- multe erezii pornesc din dorinţa de a veni cu ceva nou (1Ioan 1:7, 1 Ioan 2:24);

In privinţa posibilelor erezii:

- grijă pentru biserica în care slujim (1Ioan)

- grijă pentru casa noastră (2Ioan 10,11)

- grija pentru persoana noastră (3Ioan11)

7. Mai puţină bârfă

- bârfa este o caracteristică a oamenilor fără Dumnezeu care acceptă in viaţa lor păcate
grele (Rom.1:30);

- bârfa aduce prejudicii majore bisericii locale mai ales dacă este o practică a liderilor
(2Cor. 12:20);

8. Mai puţină ipocrizie (făţărnicie)

- ipocrizia nu este un păcat secundar, neînsemnat ci dimpotrivă (Lc. 12:1), unul la care
trebuie să fim atenţi în primul rând.

9. Mai puţină răzvrătire

-faţă de autorităţile spirituale (1 Tes.5:12, Rom.12:10, 1Tim.5:17);

-faţă de autorităţile laice (Rom:13:1-7, 1 Pt.2:17).