Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE,

încheiat în data de 06.05.2019 și înregistrat la


AJFP Ilfov sub Nr. 6083700 / 07.08.2019,

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

D-l. SINTIE BOGDAN cu domiciliul in ISRAEL–HERTLYA, str. Rehova


Papius, nr. 11, legitimat cu Pasaport, nr. 15425861, eliberat de ROU, la data de
04.12.2009, valabil pana la data de 04.12.2019, cnp. 1671013433040, e-mail
bogdansintie@gmail.com, nr tel. 0760396465, în calitate de PROPRIETAR
(LOCATOR),
Si
Dl. ABU AL RUB MAHMOUD, cetățean canadian și iordanian, rezident în
România, Jud. Ilfov, Voluntari, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 5C, vila A3, posesor al
Permisului de Ședere Temporară serie/nr.: RO/05512244, eliberat de IGI Ilfov la data
31.10.2019, valabil 30.10.2020, CNP 77200701400035, în calitate de CHIRIAȘ
(LOCATAR), a intervenit prezentul Act Adițional cu următorul articol unic:

II. ARTICOL UNIC

- Proprietarul – Dl. SINTIE BOGDAN – este de acord sa asigure folosința bunului


imobil, ce face obiectul Contractului de Închiriere în cote părți egale atât
Dlui. ABU AL RUB MAHMOUD cât și fiicei sale d-ra ABU AL RUB ALESAR,
cetățean canadian si iordanian, posesoare a pasaportului, serie/nr.: AM/012910, eliberat
de Ambasada Canada la Amman, la data de 30.07.2019, valabil pana la data de
30.07.2024, in calitate de CO-CHIRIAS (CO-LOCATAR). Totodată cele două părți
declară în baza prezentului act adițional că celelalte clauze ce fac obiectul Contractului de
Închiriere rămân neschimbate iar d-ra ABU AL RUB ALESAR urmează să se supună
prevederilor Contractului de Închiriere în întregime de la momentul semnării lui și
respectiv înregistrării sale la A.J.F.P. Ilfov .

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, data 27.01.2020, în 3 exemplare


originale, dintre care un exemplar pentru fiecare și un exemplar pentru a fi depus la
A.J.F.P. Ilfov.

DATA
27.01.2020

PROPRIETAR CHIRIAȘ
SINTIE BOGDAN ABU AL RUB MAHMOUD