Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnat (ul/a)______________________________________________,
IDNP

domiciliat/ă în _______________________________________________,
strada____________________________ nr.________,
telefon fix / mobil ___________________/____________________, declar
pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 3521 din Codul Penal al
Republicii Moldova, că nu am antecedente penale și că nu mă aflu sub
urmărire penală; documentele şi datele furnizate în dosarul persolal sunt
adevărate.

_______________
Data

__________________
Semnătura

S-ar putea să vă placă și