Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:…………………………………. Data: 10.05.

2017
Calificativ:

TEST DE EVALUARE
UNITĂȚI DE MĂSURĂ
pentru lungimea, masa și volumul corpurilor

1. Realizează următoarele transformări:


a)
160 hm=...............m 8 m=.............cm
3600 dm= ..............cm 1900 dm=..............dam
7100 dam=............km 30 km și 7 hm =............dam
b)
2000 ml=......... cl 50 l și 4 dl=........ ....dl
100 dl=........l=...........dal 3 kl=..........hl=............dal=........l
800 cl=............dl 5000 l=..........dal=.........hl=.........kl
c)
900 cg=.........g 30 kg=.............dag=...............g
200 mg=...........dg 80 q=..............t=....................kg
............cg= 6 dg 78000 kg=............dag=.............g
2. Calculează:
40 dag+ 100 g=............g 700 cm - 70 mm=............cm 40 cl+ 60 cl=.............l
300 g - 40 dg=............g 15 hm- 410 m=................dam 900 dl+ 40 dl=.............l
8 m+ 4 dam=..............m 1 dam- 280 cm=..............dm 690 hl+ 260 hl=.................kl
172 km+ 600 dam=...........km 320 dal+ 830 dal=............hl 16 dal- 1700 cl=............l
3. Ordonează crescător: 1500 mg, 12 dg, 8 g, 50 cg, 50 mg, 2 mg.
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. La un depozit de lemne se află 576 t de lemne. Într-o zi s-au vândut 570 q. Câte kg de lemne au rămas la
acel depozit?
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Un biciclist a parcurs într-o zi 37 km, a doua zi 1800 dam, iar în a treia zi 750 hm. Câți kilometri a
parcurs în total?
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Un teren de formă triunghiulară are 2 laturi cu lungimea de 84 dam fiecare, iar a treia cât jumătate din
lungimea uneia dintre cele două. Câți centimetri are perimetrul acelui teren?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. În trei recipiente se află 18 kl de motorină. Știind că în primul se află 600 dal, în al doilea cu 200 dal mai
mult decât în primul, să se afle câți kilolitri se află în al treilea butoi.
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. De la moară s-au încărcat 2 camioane cu câte 15 saci a câte 25 kg de făină. Jumătate din cantitate a fost
trimisă la o fabrică de pâine, restul cantității fiind distribuită la 5 magazine în mod egal. Câte kg de făină a
primit fiecare magazin?
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

9. În trei magazii se află 936 t de porumb. În prima magazie se află cu 36 t mai puțin porumb decât în a
doua, iar în a treia magazie cât jumătate din cantitatea de porumb aflată în prima magazie. Ce cantitate de
porumb se află în fiecare magazie?
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

10. În două vase se află motorină. În primul vas sunt de 7 ori mai mulți litri decât în al doilea. Dacă luăm
din primul vas 14 l și turnăm în al doilea, în acesta rămân de trei ori mai mulți litri decât în al doilea. Să se
afle câți litri de motorină erau în fiecare vas.
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Atenţie la ciornă! Transcrieţi corect rezultatele obţinute!


Atenţie la scris! Scrieţi ordonat, citeţ, ca să nu încurcaţi cifrele!
Atenţie la aşezarea produselor parţiale de la calculele în scris!
FIŞĂ
Privind rezultatele obţinute la
PROBA DE EVALUARE

 DATA 10. 05 .2017


 CLASA a IV-a C
 DISCIPLINA: MATEMATICA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Unități de măsură
COMPETENȚE:
4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv
pentru validarea unor transformări
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări
OBIECTIVE:
O1 – să efectueze transformările mărimilor date în unitățile de măsură precizate;
O2 – să calculeze operațiile de adunări și scăderi folosind unitățile de măsură pentru lungime, masă,
capacitate;
O3 - să ordoneze crescător șirul unităților de măsură;
O4 - să rezolve problemele propuse în care intervin unitățile de măsură standard ( inclusiv cu transformări).

 Descriptori de performanță
ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1 18 răspunsuri corecte 10-17 răspunsuri corecte 4-9 răspunsuri corecte
2 12 răspunsuri corecte 6-11 răspunsuri corecte 2-5 răspunsuri corecte
3 6 răspunsuri corecte 3-5 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte
4 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
5 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
6 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
7 Scrie datele problemei si rezolvă Scrie datele problemei, dar Scrie datele problemei și
corect are o greșeală de calcul are 2 greșeli de calcul
8 Scrie datele problemei si rezolvă Scrie datele problemei, dar Scrie datele problemei și
corect are o greșeală de calcul are 2 greșeli de calcul
9 Scrie datele problemei si rezolvă Scrie datele problemei, dar Scrie datele problemei și
corect are o greșeală de calcul are 2 greșeli de calcul
10 Scrie datele problemei si rezolvă Scrie datele problemei, dar Scrie datele problemei și
corect are o greșeală de calcul are 2 greșeli de calcul

 APRECIEREA CU CALIFICATIVE

CALIFCATIV FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


NR. ELEVI
 GREŞELI FRECVENTE
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 OBSERVAŢII (aprecieri, măsuri)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 REZULTATE OBŢINUTE

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 CALIFICATIV


Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22