Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Ciucurencu,, Tulcea


Data: 4.02.2020
Clasa: a IV-a B, C
Efectivul: 24 + 24 elevi
Profesor : Cosma Cristian, Onofrei Simona.

Teme :
1.Gimnastică acrobatică
- consolidarea elementelor acrobatice statice și dinamice însușite
2.Forța
- dezvoltarea forţei generale (Circuit ateliere)

Competente generale:
- dezvoltarea capacităţii motrice generale a elevilor;
- adaptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonlale și de grup.

Competente specifice:
- efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine și expresivitate;
- aplicarea regulilor specifice dezvoltării calităţilor motrice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
O.C.1. –să denumească deprinderile motrice utilizate ;
O.C.2. – să descrie exerciţiile din circuit;

Motrice:
O.M.1.– să execute corect deprinderile motrice din gimnastica acrobatică învăţate;
O.M.2 – să execute corect exerciţiile pentru dezvoltarea forţei generale;

Afective:
O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
O.A.2. – să dovedească încredere în forţele proprii;

Loc de desfăşurare: sala de sport


Materiale sportive: saltele gimnastică, 1 cronometru, 1 fluier, bănci de gimnastică
Mijloace/procedee: exerciţiul fizic, circuit
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea, observarea curentă, problematizarea, modelarea, aprecierea
verbală, etc.
Strategii didactice
Veriga Conținuturi, mijloace, sisteme de acționare,
Dozare Metode/ Obs.
şi durata exerciții Forme de lucru Indicații metodice
evaluare
V.1. - adunarea; 10’’
Organizarea - alinierea; 10’’ - în linie pe un rând - exersare frontala - să răspundă la
colectivului de - raportul; 15’’ comenzi;
elevi - salutul; 10’’ - să păstreze distanţa
2 min. - controlul ţinutei; 15’’
- controlul stării de sănătate; 20’’
- anunţarea temelor 40’’
V.2 - alergare ușoară; 20m
Pregătirea - alergare cu pendularea gambelor inapoi; 20m - în linie pe un rând - exersarea; - să răspundă la
organismului - mers pe loc cu exercitii de respiratie; 15m - demonstraţia; comenzi;
pentru efort - alergare cu genunchii sus; 20m - observaţia. - să păstreze ritmul de
6 min. - mers pe loc cu exercitii de respiratie; 15m execuţie
- alergare, la un fluier- ghemuire, 20m
la doua fluiere – alergare cu spatele
- mers pe loc cu exerciţii de respiraţie 15m

V.3. 1. Stând depărtat , mâinile pe şold : s


Influențarea 1- aplecarea capului înainte - în coloană de - exersarea; - să păstreze locul în
selectivă a 2- arcuire; gimnastică - demonstraţia; formaţie;
aparatului 3-extensia capului - explicaţia; - să execute corect
locomotor 4 - arcuire - aprecierea. exerciţiul;
7 min. 5 - aplecarea capului lateral stânga
6- arcuire
7- aplecarea capului lateral dreapta
8- arcuire ;

2. Stând depărtat , mâinile pe şold :


1-4 : rotiri de cap spre stânga ; - demonstratie
5-8 : rotiri de cap spre dreapta ; insotita de
descriere
3. Stând depărtat , mâinile pe şold : - exersare frontala
1-4 : rotiri de umeri înainte ;
5-8 : rotiri de umeri înapoi ;
- sa execute corect
exercitiul
4. Stând depărtat , brațele pe lângă trunchi : - în coloană de
1-4 : rotiri de braţe simultan înainte ; gimnastică - demonstraţie
5-8 : rotiri de braţe simultan înapoi ; însoţită de
1-4 : rotiri de braţe alternativ înainte ; descriere
5-8 : rotiri de braţe alternativ înapoi ; - exersare frontala
5. Stând depărtat , brațele îndoite la nivelul
pieptului :
1-2 : extensie cu arcuire a braţelor îndoite (plan
orizontal) ;
3-4 : extensie cu arcuire a braţelor întinse (plan
orizontal );

6. Stând depărtat brațele îndoite la nivelul - în coloană de - demonstraţie


pieptului : gimnastică însoţită de
1-: răsucirea trunchiului spre stânga descriere
2- arcuire ; - exersare frontala
3- răsucirea trunchiului spre dreapta
4- arcuire ;

7 – Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe


şold - în coloană de
1- – îndoire laterală a trunchiului spre stânga gimnastică - exersarea;
2- arcuire - demonstraţia;
3 – îndoire laterală a trunchiului spre dreapta - observaţia;
4- arcuire - aprecierea.
5-– îndoire laterală a trunchiului spre stânga
6- braţul drept coroană deasupra capului,
7-– îndoire laterală a trunchiului spre dreapta - demonstratie
8- bratul stâng coroană insotita de
; descriere - să execute corect
- exersare frontala exercitiul
8. Stând depărtat , brațele pe lîngă trunchi
T1-2 : extensia trunchiului cu ridicare pe vârfuri - în coloana de
și ducerea braţelor prin înainte sus /arcuire ; gimnastică
T3-4 : îndoirea trunchiului cu ducerea braţelor
la vârful picioarelor /arcuire ;

9. Stând :
1-8. Sarituri cu apropierea si departarea
picioarelor - în coloană de
. gimnastică

V. 4. Tema1.Consolidarea elementelor acrobatice


Învățarea, statice şi dinamice însuşite
consolidarea, 4x
perfecționarea Tema 1: Legări de elmente: 6-8 grupe a cate 4-5 se execută, în
si evaluarea Elevii execută elementele învăţate: podul de elevi prealabil, 2-3 exerciţii
deprinderilor jos, semisfoara, lumânarea, cumpăna pe 4x - exersarea; speciale pentru
motrice genunchi, etc. - demonstraţia; mobilizarea
22 min (Stând, ghemuit cu mainile pe saltea, rostogolire - observaţia; articulaţiilor și
înainte din ghemuit în ghemuit, revenire în - aprecierea musculaturii
culcat dorsal, executarea lumânării, revenire,
2x interesate.
ridicare în pod, revenire, rulare în culcat pe
piept, cumpăna pe genunchi, semisfoara,
săritură în ghemuit, ridicare în stând;)
V.5 - să realizeze o
Dezvoltarea Tema 2. Circuit execuţie cât mai
calitatilor Atelierul 1 corectă
motrice  culcat facial, bratele la spate, de maini
8 min apucat, extensii ale trunchiului.
Atelierul 2 se executa pe
 Stând lateral faţă de un obstacol; sărituri 2x echipe/perechi
cu desprindere de pe ambele picioare de - să realizeze o
pe o parte pe alta a obstacolului. execuţie cât mai
Atelierul 3 corectă
 culcat dorsal braţele incrucisate la nivelul
pieptului, picioarele pe sol, flexate la 45 de 30sec/30 - demonstraţie - să realizeze o
grade: ridicarea trunchiului. (abdomene) p însoţită de execuţie cât mai
Atelierul 4 descriere; corectă
 copiii sunt asezati pe doua linii, fata in fata, - exersarea ;
cu bratele indoite, mainile la piept si stau - aprecierea.
intr-un picior. Ei sunt "cocosii". Dupa - să realizeze o
comanda de incepere a jocului, prin sarituri execuţie cât mai
pe un picior inainte si inapoi se izbesc scurt 30sec/30 se executa pe, perechi corectă
cu umarul, urmarind fiecare dezechilibrarea p
partenerului. Invingatori sunt declarati acei
"cocosi" care in tot timpul luptei reusesc sa
nu atinga solul si cu celalalt picior.

V.6. - alergare ușoară; 20m


Revenirea - mers cu exerciţii de respiraţie; 15 m - în coloană câte unul; - exersarea - să efectueze corect
organismului - mers cu exerciţii de relaxare. 15 m - demonstraţia exerciţiile de
după efort respiraţie.
3 min.
V.7. - reorganizarea colectivului de elevi;
Concluzii şi - aprecieri pozitive și negative asupra - în linie câte unul; - conversaţia
aprecieri activităţii desfășurate;
2 min. - salutul.