Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul carierei - studiu de caz OTP Bank

CUPRINS

ARGUMENT

CAPITOLUL I. Introducere în managementul resurselor umane


1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei
1.2 Conţinutul actual şi obiectivele managementului resurselor umane
1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane
din organizaţie
1.4 Gestiunea resurselor umane

CAPITOLUL II. Prezentarea companiei OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi a politicilor de


instruire şi dezvoltare, managementul performanţei şi salarizare şi beneficii
2.1. Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România
2.2 Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile OTP Bank România S.A.
2.3 Organele de conducere ale băncii
2.4 Organizarea băncii
2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale
2.6 Politica de instruire şi dezvoltare
2.7 Politica şi procedura de management al performanţei
2.7.1 Principii
2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces
2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare
2.7.4 Recunoaştere şi recompensă
2.8 Politica de salarizare şi beneficii
2.8.1 Scopul
2.8.2 Principii
2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii
2.8.4 Sistemul special de bonusare
CAPITOLUL III. Studiu de caz privind managementul carierei în cadrul
OTP Bank România S.A.
3.1 Scopul cercetării
3.2 Ipotezele cercetării
3.3 Obiectivele cercetării
3.4 Proiectarea cercetării
3.4.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare
3.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului
3.4.3 Eşantionarea
3.5 Analiza şi interpretarea datelor
3.6 Testarea ipotezelor statistice

CAPITOLUL IV. Concluzii şi propuneri

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

© www.student10.go.ro
@ diplome@mail.com

Lucrari diploma | licenta | disertatie