Sunteți pe pagina 1din 3

Nr de inregistrare ..............................

SCOALA GIMNAZIALA “S. MEHEDINTI” SOVEJA

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL


anul şcolar 2016-2017
Comisia metodică a profesorilor

In contextul actual, cand are loc un proces intens de innoiri substantiale in


sistemul educational, analizele periodice pe care le efectuam au drept scop stabilirea
situatiei reale si a masurilor ce se impun pentru depasirea disfunctionalitatilor ce pot
aparea in procesul instructiv-educativ.
In anul scolar 2016-2017, Comisia metodica a profesorilor si-a desfasurat
activitatea conform programelor de specialitate si a planificarilor calendaristice
individuale, documente vizate si aprobate de catre directorul institutiei si de catre
responsabilul comisiei metodice.
In anul scolar 2016-2017, membrii comisiei au avut in centrul activitatii
obiective precum :
- discutarea programei si a bibliografiei;
- selectarea manualelor ;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au
sustinut examene la disciplina limba si literatura romana si matematica.
La începutul anului şcolar s-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile
frecvente , s-au propus si urmarit masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent
elevilor evaluari formative si sumative , precum si un program de pre-
gatire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea notiunilor, in
vederea sustinerii Evaluarii Nationale.
In cadrul activitatilor metodice si educative derulate , amintim urmatoarele
activitati :
1. “Zilele Mehedinti” –comemorare ;
2. “Focul lui Sumedru”
3. “ Sarbatorim Halloween-ul”(concursuri, prezentari PowerPoint,
expozitie)
4. “Cine a fost Mihail Sadoveanu?”(vizionare Power Point pe tema activi-
tatii literare ; prezentarea temelor operei marelui scriitor)
5. “Eminescu,poet international” ( sesiune de comunicari, recital poetic,
expozitie de desene)
6. “Dragobetele saruta fetele”; “Valentine’s Day (sesiune de
comunicari,concurs,realizari de felicitari,expozitie de desene)
7. Serbare de Craciun
8. “Unirea in suflet de copil”- ziua Principatelor Romane
9. 1 Martie- expozitie de martisoare
10. ”Ce draga imi este mama!”-realizari de felicitari, expozitie de desene
11. Pregatirea serbarii de sfarsit de an scolar.
12. Sustinerea unor referate de membrii comisie conform planului de
activitati.
Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elabora-
te conform programei scolare si a standardelor de performanta propuse, s-au rea-
lizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru individuale, in functie de nivelul
real al elevilor, dandu-li-se fiecaruia sansa de a se implica in actul de predare-inva-
tare-evaluare.
Membrii comisiei s-au straduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne in
procesul de predare-invatare-evaluare,in scopul savarsirii unui invatamant de calitate
si a unui demers didactic de exceptie, inovator, care sa aduca performante scolare
deosebite in viitor.
De asemenea membrii catedrei au participat la activitatile cercurilor pedagogice
de specialitate, în încercarea continua de a se perfectiona si de a se alinia la
exigentele societatii actuale.

Responsabil Comisie Metodica,

prof. Lipsa Georgiana