Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Numele elevului _________________________________________________________


Punctaj maxim : 50 puncte Punctaj acumulat __________
CALIFICATIV ______________
Citiţi textul dat şi realizaţi sarcinile propuse.

Aşa l-am cunoscut pe Eminescu

Locuiam într-o casă unde statea în gazdă un actor, vara director de teatru în provincie.
Văzându-mă că citeam într-una dintre zile, actorul îmi zise cu un fel de mândrie:
— Îți place să te ocupi cu literatura… Am și eu un băiat în trupă care citește mult. Este foarte
învățat, știe nemțește și are mare talent: face poezii; ne-a făcut câteva versuri minunate. Eu cred că
ți-ar face plăcere să-l cunoști.
Și-mi povesti cum îl întâlnise pe acel băiat care lucra în curte și la grajd, culcat în fân și
citind în gura mare. În ieslele grajdului, la o parte, era un geamantan, biblioteca băiatului, plin
cu cărți. Era un tânăr foarte blând, bine crescut, isteţ, ajuns aici din cine știe ce împrejurare.
Actorul îi propuse să-l ia sufler, cu șapte galbeni pe lună, și băiatul primi cu bucurie slujba.
Își luase biblioteca și acuma se afla în București. Seara trebuia să vină la directorul lui, astfel
puteam să-l văd. Eram foarte curios să-l cunosc. Nu știu pentru ce, mi-l închipuiam pe tânărul poet
ca pe o ființă extraordinară, un erou, un viitor om mare.
Tânărul sosi. Era o frumusețe! Avea plete mari, negre, o frunte înaltă și senină, niște ochi
mari, curioşi şi un zâmbet blând. Avea aerul unui sfânt coborât dintr-o veche icoană, un copil
predestinat poeziei, pe chipul căruia se vedea talent şi dăruire.
– Mă recomand, Mihail Eminescu.
Așa l-am cunoscut eu. Câte amintiri am depănat împreună toată noaptea aceea cu băietanul
de șaptesprezece ani! Ce veselie! Hotărât, închipuirea nu mă înșelase… Era un copil minunat.
(Ion Luca Caragiale)

1. Continuă enunţurile în baza textului.

 Era un tânăr foarte blând, L012

 Actorul crede că lui Caragiale i-ar plăcea sa-l cunoască pe băiat, deoarece
L012

 Actorul îl angajase pe Mihai sufler la teatru, pentru că


L012

2. Completează cu 3 cuvinte familia lexicală a cuvântului carte.

carte – L0123

3. Colorează cu aceeaşi culoare casetele cu cuvinte cu sens opus.


înaltă aspru veche tânăr bătrân L01234

blând scundă nouă

4. Selectaţi din text cuvinte cu sens apropiat pentru:


L01234
sat - har -
locuia - superb –

5. Crează o propoziţie cu alt sens al cuvântului a depăna decât cel din text.

L0123

6. Selectează din text câte 2 verbe care exprimă:


acţiunea starea existenţa
L0123
L0123

7. Încercuieşte ortograma corectă .


 Odată, o dată , la, l-a Bucureşti l-am cunoscut pe tânărul Eminescu.
L0123
 Neam, ne-am întâlnit vara trecută pe scena teatrului.
456
 Băiatul ia, ea, i-a povestit scriitorului despre fraţii săi, să-i şi la, l-a impresionat cu
dragostea lui faţă de cărţi.

8. Numeşte părţile de vorbire , care denumesc cuvintele date:

 literatura –  senină –
L01234
 extraordinară –  ia – 5678

 frumuseţe –  eu -

 icoană -  sosi -

9. Formulează 2 întrebări pe baza enunţului.


Tânărul băiat trebuia să vină seara la directorul teatrului.

L012

L012

10. Completează enunţurile cu verbe potrivite, care denumesc.


a) acţiune:

 Băiatul versuri minunate.


L012
 Actorul despre viaţa băiatulului unui scriitor renumit.

b) starea:

 Ion Luca Caragiale mereu la copilul minune.


L012
 Mihai să ajungă un mare poet.

c) existenţa:

În curtea casei un graj, în care slujea Eminescu.


L012
Talentatul copil în casa unui director de teatru.