Sunteți pe pagina 1din 14

ASIGURAREA DE FIDELITATE

Riscurile cresc mai mult pe zi ce trece şi niciodată nu poţi fi destul de precaut


când vrei să te acoperi împotriva producerii unor prejudicii. Din dorinţa unei îmbogăţiri
rapide, oamenii recurg la desfăşurarea unor activităţi disperate care pot aduce mari
pierderi. Tocmai pentru a evita astfel de pierderi, societăţile de asigurări au conceput un
produs care să îi ajute pe angajatori de prejudiciile pe care le poate aduce salariaţii sau
partenerii de afaceri.
Ţinând cont de studiul făcut de către KPMG în anul 20041 cu privire la fraudă,
putem spune că, cazurile de fraudă au crescut îngrijorător de mult. Astfel 75% dintre
companiile care au răspuns la chestionarul conceput de către KPMG, au menţionat că au
suferit pagube în urma acestui risc, în urma fraudei comise de către angajaţi. Acest
procent de 75% realizat în 2004 este mai mare cu 15 procente decât în anul 2003.
Conform aceluiaşi studiu efectuat de KPMG, frauda comisă de angajaţi le-a costat pe
companiile americane peste 600 de miliarde de dolari în 2003.
Această asigurare acoperă asiguratul împotriva oricărei pierderi directe cât şi
împotriva oricărei pierderi cauzate de una din subsidiarele sale, pierderi care sunt
rezultatul unor riscuri menţionate ca fiind asigurate în poliţă.
Perioada de asigurare este încadrată între momentul semnării poliţei şi a plăţii
primei de asiguare, şi momentul expirării valabilităţii poliţei, momentul anulării ei sau
momentul în care s-a descoperit apariţia riscului asigurat.
Pentru a putea fi plătită despăgubirea, paguba trebuie descoperită în perioada în
care e valabilă poliţa. Descoperirea pagubelor este făcută atunci când unul din acţionari
sesisează apariţia unor evenimente care din vina unei persoane (persoană care de altfel,
trebuie să fie cunoscută), au dus la apariţia unor pagube. Paguba produsă trebuie să fie
rezultatul unui risc care a fost asigurat cu ajutorul poliţei. Descoperirea pagubelor este
validă şi în momentul în care se sesisează o vină potenţială a asiguratului sau a
subsidiarilor săi cu privire la pagube aduse unei a treia părţi. În aceste circumstanţe aceste
pagube sunt acoperite prin acest tip de asigurare.
În mod general, acest tip de poliţă se încheie în ideea unei acoperiri în întreaga
lume, Bineînţeles acest lucru fiind valid numai dacă în poliţa respectivă nu se specifică
altfel.

Riscuri acoperite
Pierderile pe care le poate suferi o companie pot surveni ca urmare a:
1. infidelităţii angajaţilor
2. relei voinţe a unor terţe persoane
3. falsificării ordinelor de plată şi a banilor
4. fraudelor produse prin calculatoare şi prin transferurile de fonduri

1
Sursa: www.kpmg.com – pagina de internet a Companiei KPMG
1. Pierderi survenite ca urmare a infidelităţii angajaţilor

În acest caz, societatea de asigurări va despăgubi asiguratul în următoarele cazuri:


- pentru orice pierdere de bani sau de alte valori cauzate de către un angajat, care a
acţionat singur, sau împreună cu altul, rezultând astfel un act de furt, frudă sau
orice alt act criminal, cu intenţia acestuia fie de a-i provoca asiguratului o
pierdere, fie să obţină câştiguri financiare ilegale pentru el sau pentru alte
persoane. Aceste venituri, ilegal obţinute nu pot lua forma salariilor, bonusurilor,
primelor sau altor beneficii pe care angajatul le-a câştigat în mod normal în
calitatea sa de salariat.
- Pentru orice pagube pentru care asiguratul sau subsidiarii săi sunt responsabili
legal, pegube ce reies ca urmare a relaţiilor acestora cu o a treia parte şi care sunt
cauzate din pricina unui angajat care a acţionat singur sau în complot cu alţii,
rezultând astfel acte de furt, fraudă sau orice alt act criminal.

Dacă piederea suferită de către asigurat nu poate fi atribuită nici unuia dintre angajaţi,
deoarece nu se cunoaşte identitatea acestuia, despăgubirea tot va fi plătită, dacă asiguratul
pune la dispoziţia societăţii de asigurări toate documentele din care reiese faptul că
pierderea suferită este rezultată din acte de infidelitate ale angajaţilor.
Riscurile care nu sunt acoperite petru această clauză sunt:
- orice piedere survenită ca urmare a unor erori de inventar sau ca urmare a erorilor
de calculaţie în stabilirea pierderii şi profitului doar dacă se dovedeşte că paguba
produsă e din vina angajaţilor
- orice pagubă cauzată de un angajat după ce s-a descoperit că el este cel care a
produs şi pagubele anterioare, pagube ce au fost plătite de societatea de asigurări;
- dacă nu se stabileşte altfel, orice pagubă cauzată de un angajat care a fost angajat
de asigurat sau de oricare din subsidiarii săi cu cazier în urma unor manifestări
identice în trecut;
- orice pagubă cauzată de un angajat ce controlează mai mult de 5% din drepturile
de vot sau din acţiuni;
- orice pierdere cauzată de un angajat care a fost deja predat autorităţilor pentru
emitere de cecuri fără contra semnătură sau pentru ordonarea unor tranzacţii.

2. pierderi cauzate de terţe persoane


a. în interiorul comapaniei asiguratului

În acest caz societatea de asigurări va despăgubi asiguratul pentru:


~ orice pierdere de bani sau efecte publice ca urmare a furtului, jafului sau altor acte
criminale de sustragere a valorilor în interiorul sediului asiguratului sau în interiorul
oricărei bănci sau a altor instituţii financiare la care asiguratul are depuşi banii, în conturi
protejate;
~ orice pierdere rezultată ca urmare a:
• furtului, numai dacă uşa seifului era protejată cu o combinaţie secretă şi era
închisă cu cheie, dacă pierderea a fost cauzată de o persoană care a intrat prin
efracţie în încăperea în care erau păstrate valorile şi dacă această efracţie a
fost făcută cu violenţă, ale cărei urme sunt vizibile (există urme vizibile de
explozibil, unelte, electricitate sau substanţe chimice).
• Jafului
Excluderile de riscuri acoperite pentru această clauză sunt:
- orice pierdere sau pagubă cauzată de un angajat, director, partener sau persoană
autorizată de către asigurat sau de unul din subsidiarii săi, în timpul lucrului,
singuri sau în complot cu alte persoane, subliniind faptul că această asigurare nu
acoperă furturile sau jafurile cauzate de cei care au putere de decizie în firmă;
- orice pierdere de bani conţinuţi în aparate de amuzament, la care se operează cu
monede, tonomate, doar dacă suma de bani depozitată în maşina respectivă e
înregistrată în mod continuu printr-un instrument specific;
- orice pierdere sau pagubă cauzată de foc;
- orice pierdere sau pagubă din manuscripte, rapoarte sau alte documente.

b. în exteriorul companiei asiguratului

Societatea de asigurări va despăgubi asiguratul pentru:


- orice pierdere de bani sau efecte publice ca urmare a furtului, jafului sau alte acte
criminale desfăşurate în afara sediului asiguratului în timpul transportului de către
angajaţi sau de către o societate specializată;
- orice pierdere care s-a întâmplat, pe o proprietate, alta decât cea a asiguratului.

3. pierderi rezultate ca urmare a falsificării ordinelor de plată şi a banilor

Societate de asigurări va despăgubi asiguratul pentru următoarele:


- orice pierdere cauzată de buna credinţă a asiguratului sau a unuia din subsidiarii
săi, în schimbul mărfii, serviciilor sau banilor ca urmare a unui ordin de plată fals;
- orice pierdere ca urmare a bunei credinţe a asiguratului în desfăşurarea afacerilor
în care îşi face apariţia banii falsificaţi.

4. pierderi cauzate ca urmare a fraudelor produse prin calculatoare şi prin


transferul de fonduri

Societatea de asigurări va despăgubi asiguratul pentru:


- orice pierdere cauzată de către o a treia parte, care obţine beneficii financiare
directe rezultate ca urmare a unuei inserări neautorizate, ştergere, virusare sau
orice altă metodă de manipulare a datelor, programelor în sistemele asiguratului
sau a subsidiarilor săi;
- orice pierde cauzată ca urmare a acţiunii unei a treia părţi care obţine beneficii
financiare directe prin inducerea unei societăţi financiare să:
o acţioneze asupra unor instrumente electornice (telegraf, fax, cablu, telefon
etc.) neautorizate a cărei ţintă este să transmită asiguratului sau oricăruia
din subsiadiarii săi să deruleze instrucţiuni de debitare a contului
asiguratului, şi de a transfera, plăti sau transmite fonduri din acel cont în
alt cont;
o să acţioneze în urma unei autorizări scrise false care are ca scop să
transmită fonduri din contul asiguratului în alte conturi.

Excluderile acestei clauze sunt:


- pierderi cauzate ca urmare a pierderilor de date din calculator;
- pierderi cauzate ca urmare a renunţării asiguratului asupra proprietăţii sale într-o
cumpărare sau un schimb, chiar dacă este legitimă sau a fost făcută ca urmare a
unui act frudulos;
- orice pierdere cauzată de comportamentul criminal al unui anagajat, director,
partener, reprezentant autorizat al asiguratului sau a oricăruia din subsidiarii săi,
în timpul lucrului sau în timpul liber, care au acţionat singuri sau în complot cu
alţii.

Excluderile şi avantajele încheierii asigurării de fidelitate

Pentru a definitiva şi mai bine acest tip de asigurare şi pentru a întelege mai bine
aplicarea ei în continuare sunt prezentate definiţiile pentru principalii termeni folosiţi în
contextul asigurării de fidelitate.
Astfel:
a. Termenul ANGAJAT se referă la:
 Orice persoană ce se află în serviciul obşnuit al asiguratului sau al unuia din
subsidiarii acestuia (aici incluzându-se şi următoarele treizeci de zile, după ce
angajatul nu mai lucrează pentru asigurat), şi care prin activitatea pe care o
desfăşoară pentru asigurat primeşte salarii, comisioane etc. ;
 Studenţii care se află în perioada de practică în interiorul companiei
asiguratului sau a unuia din subsidiarii săi;
 Orice persoană angajată în mod temporar în numele asiguratului sau a
subsidiarilor acestuia, pentru a desfăşura activitatea normală a unui angajat.
Trebuie specificat faptul că acest tip de poliţă nu acoperă pierderile cauzate de
un asemenea angajat dacă acest risc mai este asigurat încă o dată de firma care a
pus la dispoziţie, pe o perioadă temporară, angajaţii.

Pentru o clarificare mai în amănut sunt prezentate şi excluderile din definiţia


angajatului; astfel angajatul nu trebuie să fie reprezentat de:
- orice director sau membru al consiliului de administraţie, care nu este angajat al
asiguratului şi pe altă poziţie decât cea menţionată;
- orice broker, intermediar, comisionar, furnizor sau reprezentanţii acestora.

b. termenul BANI se referă la monezi, bancnote, valută, cecuri de călătorie, lingouri de


metal preţios, ordine de plată;
c. termenul de PROPRIETATE se referă la interiorul clădirii care e ocupată de către
asigurat pentru a-şi desfăşura activitatea;
d. Termenul EFECTE PUBLICE se referă la acţiuni obligaţiuni, cambii sau orice
document similar, dar nu se referă la bani;
e. Termenul TERŢĂ PERSOANĂ se referă la orice personă juridică alta decât
asiguratul sau subsidiarii săi.

Excluderi generale:
Acest tip de asigurare nu acoperă:
- orice taxe ( inclusiv taxele pentru avocaţi, cost sau cheltuială rezultată din orice
procedură legală susţinută de sau împotriva asiguratului sau a subsidiarilor
acestuia);
- orice pierdere indirectă, cum ar fi pierderea de profit, de potenţial venit sau
dobândă, penalităţi contractuale, orice pierdere rezultată din dezvăluirile
secretelor profesionale, a metodelor de producţie sau a informaţiilor confidenţiale
de orice natură;
- orice taxe, costuri sau scheltuieli rezultate ca urmare stabilirii proporţiei
pierderilor;
- ca urmare a şantajului, acesta fiind acoperit doar dacă este făcut de către un
angajat, şi de asemenea este menţionat în poliţă ca fiind acoperit;
- ca urmare a unei reacţii nucleare, radiaţii nuclare, sau contaminare radioactivă.
Asigurătorii vor despăgubi asiguratul cu sumele corespunzătoare taxelor şi
cheltuielilor legale, care au survenit şi au fost plătite de asigurat, cu acordul iniţial al
asigurătorului, în urma unui proces legal de apărare, desfăşurat împotriva asiguratului,
proces a cărui natură a fost specificată ca acoperită în conţinutul poliţei. Asiguratul va
anunţa imediat societatea de asigurări cu privire la începerea oricărui proces în care e
implicat asiguratul, şi deasemenea îi va furniza societăţii de asigurări copii ale
documentelor referitoare la procesele respective.
Societatea de asigurări nu va plăti nici o despăgubire până în momentul enunţării
sentinţei. Societatea de asigurări poate dar nu e obligată să conducă partea de apărare în
asemenea procese. La alegerea societăţii de asigurări, asiguratul va permite societăţii de
asigurări sa conducă apărarea sau să recurgă la eliberarea procedurilor legale, în numele
asiguratului asigurat.
Avantajele încheierii asigurării de fidelitate:
- siguranţa financiară;
- costuri reduse;
- verificarea competenţei şi seriozităţii angajaţilor;
- protecţie financiară;
- cunatificarea şi descoperirea rapidă a pierderilor datorită gestionării în amănunt;
- reducerea răspunderii managementului companiei;
- protecţia împotriva unor pierderi majore.
ASIGURAREA BANILOR ŞI/SAU VALORILOR APARŢINÂND
PERSOANELOR JURIDICE

Obiectul asigurării
Se asigura banii şi/sau valorile, precum şi bunurile destinate păstrării valorilor.

Banii şi/sau valorile se pot asigura:


- pe timpul depozitării in seifuri, tezaure, containere, casete de valori, bancomate şi
alte asemenea, special amenajate şi omologate;
- asupra operatorilor şi/sau casierilor în perioada de lucru cu clienţii la ghişee;
- pe timpul transportului, pe rutele şi cu mijloacele de transport convenite (auto, căi
ferate, avion);
- pe timpul transportului prin curieri, casieri, încasatori şi distribuitori, în
exercitarea atributiilor;
Prin bunuri destinate păstrării se înţelege: seifurile, tezaurele, containerele,
casetele de valori, bancomatele şi altele asemenea.
Prin bani şi alte valori se întelege: numerar (bancnote şi monede în circulaţie),
carduri, hârtii de valoare (cecuri de călătorie, timbre poştale şi fiscale, bonuri valorice,
abonamente şi tichete pentru transportul în comun, bilete pentru spectacole), plicuri şi
colete cu valoare declarată, bijuterii, metale preţioase de toate tipurile şi formele şi/sau
obiectele prelucrate din acestea, pietre preţioase şi semi-preţioase, geme.
Acest tip de asigurare se poate încheia pentru banii şi/sau valorile care aparţin
unei persoane juridice sau pentru banii şi/sau valoriile pentru care persoana juridică
respectivă devine legal răspunzător pe timpul preluării şi deţinerii acestora în timpul şi în
executarea unui contract încheiat cu propietarul. Existenţa acestui tip de contract trebuie
anunţată în scris Asigurătorului.
Această asigurare se poate încheia în funcţie de opţiunea Asiguratului, pentru una
sau mai multe din variantele prevăzute mai sus.
Pentru asigurarea banilor şi/sau a valorilor se emite o poliţă de asigurare prin
intermediul căreia Asigurătorul se angajează să despăgubească pe Asigurat, la producerea
riscurilor. Despăgubirea aferentă poliţei se va plăti în forma şi cuantumul prevăzut în
poliţă şi cu condiţia ca riscul să fi survenit pe perioada de valabilitate a contractului.
Pe parcursul desfăşurării poliţei se pot aduce modificări oricând cu privire la
majorarea de sume asigurate, reevaluări, modificarea rutelor de transport, înlocuiri de
seifuri, schimbări de adresă, precizări privind modificarea sistemelor antiefracţie ş.a.

Riscuri acoperite in cazul asigurării banilor şi/sau valorilor:


În funcţie de opţiunea Asiguratului, menţionată expres în poliţă, asigurarea poate
fi încheiată pentru următoarele riscuri (situaţii pentru care se acordă despăgubiri):
a. furtul prin efracţie sau acte de tâlhărie;
b. incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri de pe clădiri sau mijloace de
transport, cutremur, inundaţie, prăbuşire/alunecare de teren, avalanşă, furtună,
uragan, vandalism, terorism şi accidente ale mijloacelor de transport.
Excluderi

Există situaţii în care nu se acordă despăgubiri, iar dintre acestea se pot menţiona:
a. război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern;
b. război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie;
c. confiscare, expropiere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau
avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau al oricărei autorităţi
publice;
d. explozie atomică, radiaţii sau infestării radioactive;
e. poluare sau contaminare din orice cauză;
f. uzura şi/sau îmbătrânirea normală, deteriorarea graduală, precum şi consecinţele
acestora, ruginirea sau oxidarea, pagube provocate de molii, viermi, ciuperci,
bacterii ş.a.;
g. orice procese sau lucrări de reparaţii, restaurare, retuşare ori alte similare acestora,
ruginirea sau oxidarea, pagube provocate de molii, viermi, ciuperci, bacterii ş.a.;
h. exces sau lipsă de umiditate, expunerea îndelungată la lumină intensă ori
temperaturi ridicate, mai puţin situaţiile în care se poate dovedi că pagubele
provocate de asemenea fenomene se pot atribui în mod direct riscurilor
menţionate mai sus ca fiind acceptate;
i. orice distrugeri sau avarii, totale ori parţiale, cheltuieli ori răspunderi cauzate de
sau care provin din infidelitatea constatată prin acte încheiate de organele în drept
şi abilitate, a oricărui director, funcţionar sau angajat al Asiguratului sau al
companiilor angajate în transportul şi securitatea banilor/valorilor, precum şi din
orice conspiraţii puse la cale de oricare din propietarii banilor/valorilor asigurate
cu oricare din persoanele menţionate mai înainte, indiferent dacă aceştia
acţionează singuri sau în colaborare cu alte persoane;
j. daune de consecinţă: orice daună care nu este efect direct al riscului strict
nominalizat în poliţă;
k. pierderi datorate deprecierilor de valoare şi/sau inflaţiei, precum şi orice pierderi
datorate dificultăţilor de natură financiară ale Asiguratului;
l. distrugerea ori avarierea, totală sau parţială, precum şi dispariţia banilor/ valorilor
asigurate, ca urmare a utilizării necorespunzătoare ori greşite a echipamentului
electronic de orice natură sau a bazelor electronice de date sau defectarea din
orice cauză a acestuia, cu ajutorul cărora se efectuează plăţi ori se ţine evidenţa
contabilă sau de orice natură, a banilor/valorilor asigurate;
m. viciul propriu al banilor/valorilor transportate, lipsa ori defecţiunile ambalajului,
lipsa adresei, adresa incompletă sau greşită a destinatarului, nerespectarea
dispoziţiilor societăţii de transport ori ale autorităţilor. În aceste cazuri, societate
de asigurare nu va acorda despăgubiri în nici o circumstanţă, nici chiar dacă
acţiunea acestor riscuri la data întâmplării evenimentului asigurat nu poate fi
dovedită, însă este evident că pagubele sunt urmarea unuia dintre aceste riscuri;
n. culpa organelor de conducere, a prepuşilor, împuterniciţilor Asiguratului în
producerea pagubei. Se consideră culpă în producerea pagubei, pentru care nu se
acordă despăgubiri, următoarele cazuri:
a. incendierea intenţionată în scopul distrugerii sau producerea unei explozii
în clădiri, seifuri/tezaure şi/sau vehicule adăpostind sau transportând banii,
dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţie,
pompieri, alte organe de cercetare);
b. favorizarea comiterii infracţiunii, dovedită cu acte emise de organele de
cercetare abilitate (procuratură, poliţie etc.);
o. pretenţii de despăgubire în legătură cu acceptarea de către Asiguratul sau prepuşii
acestuia de bancnote şi monedă falsificată.

Tot evenimente care nu sunt acceptate în acordarea de despăgubiri, sunt


următoarele situaţii de furt:
- pierdere inexplicabilă, dispariţie misterioasă ( dispariţie a cărei cauză nu se poate
cunoaşte sau nu se poate explica), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greşeli de
contabilitate sau greşeli de numărare în timpul inventarului;
- furt simplu, înşelătorie;
- pierderea banilor la sediul Asiguratului sau în alte locuri unde se se efectuează
plăţi în numerar, atunci când acestea sunt fără pază;
- pierderi din vehicule nepăzite;
- desfiinţarea sau scoaterea din funcţiune, de către Asigurat, a sistemelor de pază şi
protecţie existente la data încheierii poliţei ( fără a căror existenţă contractul nu s-
ar fi încheiat);
- orice pierdere întâmplată datorită fraudei sau lipsei de onestitate (necinstei) a
organului de conducere, prepuşilor, împuterniciţilor Asiguratului sau a
companiilor angajate în transportul şi securitatea banilor;
- cazurile în care se constată că paznicii nu au fost prezenţi la serviciu sau nu şi-au
îndeplinit datoria pe motiv că se aflau în stare de ebrietate.
Nu sunt acoperite daunele produse obiectelor de artă (definite ca lucrări sau
colecţii unicat, evaluate şi/sau cu valoare recunoscută de către orice insitituţie naţională
sau internaţională autorizată pentru asemenea operaţiuni) şi valorilor aparţinând
patrimoniului naţional.

Suma asigurată şi modalitatea de derulare a poliţei

Suma asigurată la care vor fi asigurate banii/ valorile se vor face astfel:
- pentru asigurările pe timpul depozitării în seifuri, tezaure, containere, casete de
valori, bancomate şi alte asemenea, special amenajate şi omologate suma
asigurată va fi egală cu suma totală a banilor/valorilor declarată de Asigurat, ca
fiind depozitată în seifuri, tezaure, containere, casete de valori, bancomate aflate
la aceeaşi adresă. Această sumă reprezintă limita de răspundere a Asigurătorului
şi, după caz, se poate defalca pe seifuri, tezaure, containere, bancomate etc. În
cazul existenţei mai multor sedii, se face defalcarea obligatorie a limitei de
răspundere pe fiecare sediu în parte, suma astfel defalcată reprezentând limita
maximă de răspundere a societăţii de asigurări de fiecare eveniment asigurat.
Suma totală înscrisă, explicit în poliţă, reprezintă limita maximă de răspundere a
societăţii de asigurări pentru toate evenimentele asigurate înregistrate în întreaga
perioadă de valabiliate a asigurării
- pentru asigurările banilor/valorilor aflaţi asupra operatorilor şi/sau casierilor în
perioada de lucru cu clienţii la ghişee suma asigurată va fi egală cu suma totală a
banilor/ valorilor declarată de Asigurat ; perioada de lucru va trebui scrisă în
poliţa de asigurare; suma asigurată este limita maximă de răspundere a societăţii
de asigurări pentru toate evenimentele asigurate înregistrate în întreaga perioadă
de valabilitate a asigurării;
- pentru asigurările pe timpul transportului, pe rutele şi cu mijloacele de transport
convenite (auto, căi ferate, avion), suma asigurată va fi egală cu suma (valoarea)
maximă declarată de Asigurat ce se poate găsi la un moment dat într-unul din
mijloacele de transport pe oricare dintre rute, reprezentând limita de răspundere a
societăţii de asigurări pentru fiecare daună;
- pentru asigurările pe timpul transportului prin curieri, casieri, încasatori şi
distribuitori, în exercitarea atributiilor, suma asigurată va fi egală cu suma
(valoarea) maximă declarată de Asigurat ce se poate găsi la un moment dat asupra
unui casier, curier sau încasator, reprezentând limita de răspundere a societăţii de
asigurări pentru fiecare daună.
Pentru asigurările pentru bunurile destinate păstrării banilor/valorilor, suma
asigurată va fi egală cu valoarea de înlocuire (din nou) reprezentând costul constituirii,
producerii ori procurării din nou a bunurilor respective, rezultată din devize, facturi,
contracte sau alte documente de procurare.
Poliţa de asigurare poate fi încheiată cu aplicarea unei franşize, ce reprezintă
partea din daună suportată de asigurat pentru fiecare eveniment. Franşiza se va stabili şi
se va consemna în poliţă în aceeaşi valută ca şi suma asigurată.
Poliţa se poate încheia doar pe baza cererii scrise a Asiguratului, făcută prin
completrea cererii-chestionar care, împreună cu toate celelalte declaraţii făcute în scris de
Asigurat, inclusiv specificaţia de asigurare ori clauzele aferente, care fac parte integrantă
din poliţă.
Răspunderea societăţii de asigurări începe cel mai devreme în ziua următoare
datei emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada
pentru care s-a încheiat asigurarea.
Aceste tipuri de poliţe se încheie pe un an sau pot fi pe perioade subanuale, dar
aceste perioade nu pot fi mai mici de 3 luni; dar şi în această situaţie poate exista o
excepţie, cazurile în care se asigură un singur transport de bani şi/sau valori şi în care
perioada asigurată reprezintă perioada în care se desfăşoară transportul respectiv.
Primele de asigurare aferente poliţei de asigurare a banilor şi/sau valorilor se
achită anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă, sau în rate, din
care prima rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei, iar următoarele anterior
datelor scadente menţionate în aceasta.
Numărul şi cuantumul ratelor sunt cele înscrise în poliţa de asigurare.
Neachitatrea unei rate de primă la data scadentă are drept consecinţă rezilierea automată a
poliţei de asigurare, fără ca o notificare, somaţie, punere în întârziere sau altă formalitate
prealabilă să mai fie necesară.
Dacă se va dori repunerea în vigoare a poliţei, vor trebui respectate următoarele
condiţii:
- în termen de 30 de zile lucrătoare de la data scadentă a ratei de primă datorate,
asiguratul trebuie să solicite, în scris, repunerea în vigoare a poliţei, cu precizarea
expresă că nu ridică pretenţii de despăgubire pentru eventualele pagube produse
în perioada în care a fost reziliată;
- întocmirea de către reprezentantul societăţii de asigurări a unui raport de inspecţie
de risc;
- plata ratei de primă restante, într-un temren de maximum 5 zile lucrătoare de la
data solicitării repunerii în vigoare a poliţei;
- poliţa de asigurare se consideră repusă în vigoare începând cu ora 24 a zilei în
care s-a plătit rata de primă restantă şi s-a emis suplimentul de asigurare.
La asigurările încheiate pe perioade mai mici de 6 luni, primele de asigurare lunare se
calculează pentru fiecare lună în proporţie de 1/10 din prima anuală. Pentru perioade mai
mari de 6 luni inclusiv, prima de asigurare pentru fiecare lună se calculează în proporţie
de 1/12 din prima anuală.

Obligaţiile asiguratului şi plata despăgubirilor


A. Obilgaţiile asiguratului
Pe întreaga perioadă de valabilitate a poliţei Asiguratul este obligat:
a. să păstreze banii, valorile şi bunurile asigurate în conformitate cu
dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat, să ia
toate măsurile necesare pentru siguranţa acestora şi să ţină o evidenţă
riguroasă a banilor/valorilor în registrele sale;
b. să permită Asigurătorului să verifice modul în care sunt păzite şi
întreţinute banii/valorile şi bunurile asigurate;
c. să comunice societăţii de asigurări orice modificare intervenită în legătură
cu datele luate în considerare la închiderea poliţei, precum şi schimbarea
împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
d. să asigure şi să întreţină în stare de funcţionare mijloacele tehnice pentru
înlăturarea sau diminuarea riscurilor şi să se conformeze măsurilor
stabilite de către organele ablitate, prin norme generale sau specifice
obiectivului, bunului sau activităţii desfăşurate;
e. atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe perioada valabilităţii
acesteia să declare existenţa altor asigurări pentru aceleaşi valori, bani şi
bunuri la asigurători diferiţi;
f. să se asigure că toate măsurile fizice de protecţie şi siguranţă (declarate
societăţii de asigurări la încheierea asigurării), sunt operaţionale şi în
funcţiune pe tot timpul cât locurile de asigurare sunt nepăzite, precum şi în
afara orelor de program normal, astfel încât locurile de asigurare (locurile
convenite de comun acord şi menţionate în poliţă sau anexe unde
banii/valorile se consideră cuprinse în asigurare) să fie în siguranţă;
g. să avizeze de îndată societatea de asigurări, la orice modificare a
procedurilor şi/sau modalităţilor de derulare a operaţiunilor, faţă de cele
declarate în chestionar la încheierea asigurării;
h. în cazul în care se schimbă prestatorul la sistemul de supraveghere, pază,
transport sau renunţă la serviciile acestuia, să anunţe imediat societatea de
asigurări în scris;
i. să respecte pe întreaga perioadă de valabilitate a asigurării măsurile
tehnico-organizatorice existente la încheierea poliţei;
j. să avizeze societatea de asigurări imediat, în scris, despre orice modificare
ce ar putea agrava riscul, chiar dacă această modificare are loc împotriva
voinţei lui;
k. în cazul în care la încheierea asigurării Asigurătorului stabileşte măsuri
obligatorii cu termen de realizare a acestora, asiguratul este obligat la
realizarea acestora; în caz contrar imediat după expirarea termenului poliţa
se reziliează fără ca o altă formalitate să fie necesară.
Dacă asiguratul nu îndeplineşte aceste obligaţii, societatea de asigurări are dreptul
să denunţe asigurarea de la data constatării, fără restituirea primelor pentru perioada
scursă de la încheierea asigurării.
Asiguratul are obligaţia ca după producerea riscului asigurat sa îndeplinească
următoarele cerinţe:
a. potrivit cu împrejurările, să ia măsuri pentru limitarea pagubelor, pe seama
societăţii de asigurări şi în cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea;
b. să înştiinţeze imediat, în caz de incendiu, explozie sau furt, după caz, pompierii,
poliţia sau alte organe de cercetare (inclusiv, dacă este cazul, societatea care efectuează
transportul), cele mai apropiate, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele
şi împrejurările producerii evenimntului asigurat;
c. să avizeze în scris societatea de asigurări, în termen de 24 de ore de la luarea la
cunoştinţă, despre producerea riscului asigurat, împrejurările în care acesta a intervenit,
cu estimarea pagubelor produse şi natura lor (în avizare se vor arăta locul, data, ora,
cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat, locul unde se află banii, valorile şi/
sau bunurile avariate sau distruse);
d. să păstreze părţile afectate şi să le pună la dispoziţia reprezentanţilor sau
experţilor societăţii de asigurări, pentru constatare;
e. să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de societatea de
asigurări şi să permită acesteia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea
pagubei;
f. să conserve dreptul de regres al societăţii de asigurări împotriva celor vinovaţi de
producerea pagubei;
g. în eventualitatea producerii furtului:
 să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână neatinse
până la cercetarea faptelor;
 să ia toate măsurile necesare, în cazul pierderii banilor/ valorilor asigurate,
pentru invalidarea efectuării titlurilor de valoare sustrase, deschiderea
procedurii de publicare a declaraţiei de nulitate şi să ia toate măsurile
necesare pentru prevenirea oricărei posibile fraude;
 să trimită societăţii de asigurări şi poliţiei o listă semnată de asigurat
cuprinzând sumele de bani, valorile şi bunurile lipsă, distruse sau avariate;
 să permită societăţii de asigurări să întreprindă investigaţii referitoare la
cauza şi cuantumul pagubei şi la mărimea despăgubirii, furnizându-i toate
informaţiile şi documentele ce ar putea fi necesare sau relevante
permiţându-i, la cerere, accesul la registrele sale, inclusiv finaciar-
contabile, pentru stabilirea întinderii daunei;
 dacă banii, valorile sau, după caz, bunurile furate au fost găsite, să
înştiinţeze despre aceasta societatea de asigurări în 24 de ore, indiferent
dacă banii/valorile/bunurile au fost găsite înainte sau după plata
despăgubirii;
 să pună la dispoziţia societăţii de asigurări actele de constatare ale
organelor de poliţie.

Dacă nu sunt respectate aceste obligaţii, societatea de asigurări are dreptul să


refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza sau mărimea
reală a daunei produse din riscurile asigurate.
În cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de către
societatea de asigurări împreună cu asiguratul ( reprezentanţii acestuia).
Cererea de despăgubire se face de către asigurat, în scris, şi trebuie să aibă
anexate următoarele documente justificative:
 poliţa de asigurare în original, documentul specific de transport evidenţă
şi însoţire a banilor şi/sau valorilor, în cazurile în care valorile au fost
avariate ori pierdute pe timpul tranzitului;
 documentaţia specifică privind evaluarea ori valoarea bunurilor asigurate,
documentele din care să rezulte împrejurările întâmplării daunei, adrese
sau rapoarte ale poliţiei sau pompierilor, după caz, acte de constatare,
procese împotriva cărăuşilor când transporturile s-au efectuat în baza
contractului cu o firmă specializată precum şi copia contractului de
prestare servicii;
 facturi, chitanţe ori alte dovezi privind cheltuielile efectuate, ori alte
documente relevante privind producerea evenimentului asigurat şi
susţinerea cererii de despăgubire.

B. Despăgubirile aferente poliţei


După caz, pentru acordarea despăgubirilor, se vor considerea următoarele baze de
calcul:
 pentru valorile proprietatea asiguratului, suma asigurată a acestora la data
întâmplării evenimentului asigurat;
 pentru valorile aparţinând unor terţe persoane, sumele pentru care
asiguratul devine legal răspunzător faţă de acestea, în limitele sumei
asigurate înscrise în poliţă şi a limitei de răspundere negociate pentru
cazul respectiv.
Prin daună totală se înţelege distrugerea în întregime a banilor/valorilor, bunurilor
asigurate sau dispariţia, fără resturi care se mai pot întrebuinţa sau valorifica, sau
distrugerea în aşa mod încât, deşi au mai rămas resturi ce se mai pot întrebuinţa sau
valorifica, refacerea pe cale de reparaţie nu mai este posibilă sau rentabilă din punctul de
vedere al costului, sau costul reparaţiei este egal ori depăşeşte suma asigurată din poliţă,
cu excepţia cazurilor de subevaluare.
Prin daună parţială se înţelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor părţi ale
banilor/ valorilor, bunurilor asigurate astfel încât acestea pot fi refăcute şi readuse la
starea sau la valoarea anterioară producerii riscului asigurat ori valorificate în cazul
bunurilor depreciate, iar costul reparaţiei nu depăşeşte suma asigurată din poliţă.
Pentru riscurile privind furtul prin efracţie sau acte de tâlhărie, după ce s-a
constatat răspunderea societăţii de asigurări, în limita sumelor asigurate menţionate în
poliţă, drepturile de despăgubire reprezintă banii, valorile sau bunurile furate, iar pentru
riscurile incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri de pe clădiri sau mijloace de
transport, cutremur, inundaţie, prăbuşire/alunecare de teren, avalanşă, furtună, uragan,
vandalism, terorism şi accidente ale mijloacelor de transport drepturile de despăgubire
reprezintă banii, valorile sau bunurile distruse în totalitate sau costul recondiţionării
refacerii şi reparării în cazul distrugerii parţiale.
În cazul hârtiilor de valoare (acţiuni, timbre fiscale, carduri şi alte asemenea),
despăgubirea se plăteşte doar dacă reducerea fizică a acestora şi acceptarea legală de
către societăţile emitente nu mai este posibilă; în caz contrar despăgubirea va reprezenta
costul refacerii acestor documente, prin emiterea altor valori în schimb. În limita sumei
asigurate menţionate expres în poliţă, se acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile
suplimentare pentru continuarea transportului în urma întâmplării evenimentului asigurat,
şi numai dacă aceste cheltuieli sunt strict necesare ori sunt efectuate la recomandarea
societăţii de asigurări.
În cazul în care asiguratul probează că în perioada scursă de la comiterea furtului
şi până la recuperarea valorilor/bunurilor a achiziţionat bunuri similare celor sustrase,
bunurile eventual recuperate se vor cuveni de drept societăţii de asigurări care prin plata
despăgubirii a devenit proprietar de fond şi de drept al acestora. Dacă, cu ocazia
efectuării reparaţiilor ca urmare a pagubelor produse din riscuri asigurate, asiguratul a
efectuat unele operaţiuni suplimentare, înlocuiri sau îmbunătăţiri faţă de avariile
constatate şi menţionate în procesul verbal care conduc la sporirea valorii bunului, peste
cea avută anterior producerii riscului, costurile acestora nu se despăgubesc.
În caz de furt sau tâlhărie:
- despăgubirile se acordă după trecerea a unei perioade etalon, de obicei de 30 de
zile de la data înştiinţării poliţiei, interval necesar efectuării cercetărilor, şi dacă
poliţia confirmă în scris că banii, valorile sau bunurile sustrase nu au fost găsite în
acest interval;
- dacă banii, valorile şi/sau bunurile furate au fost găsite înainte de plata
despăgubirii, despăgubirile se acordă numai pentru eventualele pagube produse ca
urmare a furtului sai tâlhăriei;
- dacă banii, valorile şi/sau bunurile furate au fost găsite după plata despăgubirii, şi
restituite asiguratului, acesta este obligat să restituie către societatea de asigurări,
într-o perioadă stabilită în momentul încheierii polţei, de obicei de 15 zile
despăgubirea încasată sau diferenţa dintre aceasta şi costul reparaţiilor ori
înlocuirii părţilor găsite avariate ori incomplete cu excepţia cazului în care
asiguratul probează că în perioada scursă de la comiterea furtului şi până la
recuperarea valorilor/bunurilor a achiziţionat bunuri similare celor sustrase. În
cazul în care asiguratul nu se va conforma cu aceste obligaţii, societatea de
asigurări este în drept să ceară deschiderea unei acţiuni civile împotriva
asiguratului, în vederea recuperării despăgubirilor nerestituite de către acesta şi
păstrate necuvenit.
Dacă pagubele au fost mărite (agravate) din alte cauze decât riscurile asigurate,
despăgubirea se va stabili numai pentru acea parte din pagubă care, în urma constatărilor
ce se mai pot face cu certitudine, se stabileşte a fi fost cauză a evenimentului asigurat.
Despăgubirile aferente se vor încasa în moneda în care s-a plătit prima de
asigurare, cu următoarele specificaţii:
a. sumele transportate în lei se despăgubesc în lei;
b. facturile în lei pentru reparaţii, înlocuiri etc. se despăgubesc în lei;
c. în cazul în care asigurarea s-a încheiat în lei, respectiv sumele asigurate prevăzute
în lei şi plata primelor de asigurare în lei, iar obiectul cererii de despăgubire îl
reprezintă bani/valori sau transporturi în valută, despăgubirea se va acorda în lei,
la cursul B.N.R. de la data daunei.
Din cuntumul total al despăgubirii se vor scade:
 franşiza;
 valoarea resturilor recuperabile. Dacă nu se cade de acord asupra reducerii din
despăgubire a resturilor recuperabile, prin plata despăgubirii societatea de asigurări
poate intra în posesia valorilor şi/sau bunurilor pentru care despăgubirea fost plătită.
Intrarea în posesie se face pe baza procesului – verbal de predare – primire. Dacă
societatea de asigurare nu îşi exercită opţiunea într-o perioadă de timp determinată,
de obicei de 60 de zile de la data plăţii despăgubirii, asiguratul rămâne propietarul
valorilor (bunurilor) şi are dreptul să decidă asupra destinaţei acestora;
 orice prime datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare;
 eventualele avansuri acordate în contul despăgubirii.
În cazul în care, la data producerii evenimentului asigurat, există o altă asigurare
acoperind acelaşi risc pentru valoarea respectivă, societatea de asigurare va contribui la
despăgubire în mod proporţional cu suma asigurată.
Despăgubirile trebuie plătite într-un interval de timp stabilit, de obicei maximum
30 de zile de la data depunerii documentaţiei la societatea de asigurări şi în baza
acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite.
Dacă împotriva asiguratului a fost instituită o anchetă sau o procedură penală în
legătură cu dauna, societatea de asigurare are dreptul să amâne plata despăgubirii până la
finalizarea anchetei sau procedurii.
În limita despăgubirilor plătite, societatea de asigurări este subrogată în toate
drepturile asiguratului contra persoanelor răspunzătoare de producerea sau mărirea
daunelor.
Societatea de asigurări este împuternicită să folosească numele asiguratului,
oricând consideră necesar şi pe propia sa cheltuială, toate mijloacele legale de care
dispune, pentru recuperarea parţială sau totală a banilor, valorilor şi/sau bunurilor care fac
obiectul unei pretenţii de daună în baza acestei poliţe de asiguare. Asiguratul are obligaţia
să-i acorde asistenţă şi sprijin în acest scop. După plata despăgubirii, toate drepturile şi
pretenţiile pe care le are asiguratul faţă de terţi trec asupra societăţii de asigurări, până la
concurenţa sumei plătite drept despăgubire.