Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 10

Nr………./…………………………….

UNITATEA ȘCOLARĂ
……………………………………………………………………………

EXAMENUL
DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII
PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ………………………
(după caz: stagii de practică,liceal, postliceal)

Nivelul 3/4/5 de calificare

Candidat:
Clasa:
Forma de învăţământ: zi / seral
Profil :
Domeniul de calificare:
Calificarea profesională:
Anul absolvirii: 2018
Îndrumător de proiect: Prof.

2018
UNITATEA ȘCOLARĂ
……………………………………………………………………………

TEMA proiectului:

Candidat:
Clasa:
Forma de învăţământ: zi / seral
Profil :
Domeniul de calificare:
Calificarea profesională:
Anul absolvirii: 2018
Îndrumător de proiect: Prof.

2018
CUPRINS

2
Pag.
ARGUMENT
Capitolul I.

1.1.

1.2.

1.3.

Capitolul II.

2.1.

2.2.

2.3.
.
.
.

Capitolul III. NORME DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ŞI P.S.I. LA


BIBLIOGRAFIE

ANEXE

AR GU ME NT

3
4
C A P I T O L E 1, 2….

5
BIBLIOG RAFIE

[1] Autori., Titlul lucrării, publicațției, editura, anul.


[2] www.qqq.ro/ secțiunea…..

6
ANEXE