Sunteți pe pagina 1din 7

REZULTATE

R3.1:

-1 mediu on-line creat si functional;

-minim 50 de firme contactate;

-1 baza de date create.

R3.2:

-minim 15 intalniri pentru semnarea de acorduri;

-minim 15 contracte de practica reactualizate (Acorduri de colaborare);

-minim 10 contracte de practica cu firme noi (Acorduri de colaborare);

-1 Targ de job-uri/ participarea la un targ de job-uri;

-3 intalniri cu angajatorii;

-3 pachete de competente transversale;

-66 de contracte de munca (reprezentand 44% din total GT-indicator de realizare) semnate la finalul
proiectului.

R3.3:

-1 set de achizitii realizate pentru laborator;

-1 laborator dotat si functional;

-80 de studenti instruiti pentru dobandirea de competente comune in cadrul a maxim 15 sesiuni de
instruire, in grupe de cate maxim 28 de participanti – certificati ANC;

-3 workshop-uri;

-2 traininguri;

-2 seminarii;

-150 studenti participanti;

-4 sesiuni de instruire derulate;

-4 seturi de materiale suport seminariile de instruire

GRUP TINTA
Beneficiarii direcţi ai proiectului (indicatorul 4S129 persoane (cursanti/studenti) care beneficiaza de
sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa) sunt 150 studenţi (ISCED 5-7) ai Universităţii
Politehnica Timişoara, de la Facultăţile Inginerie din Hunedoara, ai Facultăţii de Chimie Industrială şi
Ingineria Mediului şi ai Facultăţii de Construcţii repartizat aproximativ astfel:

• 60 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara


• 20 studenţi din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

• 70 studenţi din cadrul Facultăţii de Construcţii

Grupul ţintă format din cei 150 studenţi ai Universităţii Politehnica Timişoara din cadrul facultăţilor
amintite anterior, este reprezentat de minim 10% din totalul studenţilor proveniţi din mediul rural,
iar min 20% din totalul studenţilor fiind femei. Studenţii, provind în cea mai mare parte din Regiunea
Vest, regiune mai puţin dezvoltată conform clasificărilor actuale din documentele startegice care
fundamentează intervenţiile POCU. Toti membrii grupului tinta vor beneficia de servicii de informare-
consiliere pentru piata muncii si participarea la stagii de practica conform OMECT nr. 3955/09.5.2008
privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare.

Activităţile de stagii de practică se vor face corelat cu programa de învăţământ şi se va derula astfel:

* 240 ore studenţii Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului,

* 200 ore studenţii Facultăţii de Inginerie din Hunedoara,

* 120 ore studenţii Facultăţii de Construcţii.

ACTIVITATI

A3.1. Crearea unui sistem dual de informare inteligenta (DU-IN)


Mai 2019 - Septembrie 2019
Aceasta subactivitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu activitatea:
Crearea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat
catre reþeaua unitaþilor de învaþamânt privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitaþile
de învaþamânt catre întreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pieþei
muncii la nivel regional /local.
Aceasta activitate presupune:
1.Contactarea firmelor a caror activitate este specifica domeniilor din care provine grupul tinta,
existente pe piata in momentul implementarii proiectului, pentru a le informa despre proiect si
despre oportunitatea de colaborare cu universitatea Politehnica din Timisoara prin intermediul
acestui proiect;
2.Realizarea unei baze de date cu aceste firme, respectiv cu firmele care doresc colaborarea prin
intermediul proiectului;
3.Realizarea unui mediu on-line gratuit de comunicare (ex. one-drive).
Prin intermediul DU-IN, firmele posteaza anunturile cu locurile de munca, posteaza cerintele
specifice fiecarui loc de munca, competentele si abilitatile cerute viitorilor angajati, dar si alte
informatii relevante (noutati in domeniu, modificari de competente cerute pentru anumite
joburi, oferte de intership, oferte diverse de colaborare, schimbari date firma, zilele portilor
deschise in cadrul firmei, noi absolventi angajati, etc); Echipa proiectului posteaza anunturi
pentru Targuri de job-uri, intalniri intre mediul de afaceri si studenti/cadre didactice, invitatii
pentru prezentari de firma, produse, propuneri de colaborare, propuneri de parteneriate pentru
asistarea studentilor in realizarea lucrarii de licenta/disertatie, alte informatii cerute de
angajatori privind plan de invatamant, sylabusuri, competente, etc pentru corelerea cerintei
angajatorilor cu oferta universitatii, propuneri de sustinere de seminarii/workshop-uri prin care
studentii sa dobandeasca competente specifice angajatorului/angajatorilor.
Prin intermediul DU-IN, echipa proiectului va putea realiza o baza de date cu locurile de munca
pe care o va pune la dispozitia studentilor prin intermediul paginii proiectului. Aceasta baza va
fi actualizata lunar.
Partenerul responsabil de aceasta activitate este S, dar participa si M1 prin Responsabilul
consiliere si formare (RCF)
Persoana responsabila de aceasta activitate este Expertul angajabilitate (EANG), Expertul
suport (ES), iar la realizarea activitatii participa, Expertii grup tinta (EGT 1,2,3).
-1 mediu on-line creat si functional;
-minim 50 de firme contactate;
-1 baza de date creata.
Prin aceasta subactivitate contribuim atat la realizarea obiectivul general al proiectului cat si
obiectivele specifice, in special la OS 2 si OS 4, dar si la atingerea indicatorului de realizare
cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care beneficiaza de sprijin pentru tranziþia de la
scoala la viaþa activa.
Sediu proiect - Str. Bv. Mihai Viteazu, nr. 1, Municipiul Timisoara, cod postal 300222, judeþul
Timis, România
Sediu beneficiar - Str. P-ta Victoriei , nr. 2, Municipiul Timisoara, cod postal 300006, judeþul
Timis, România
Biblioteca UPT - Str. Bd Vasile Parvan, nr. 2, Municipiul Timisoara, cod postal 300223, judeþul
Timis, România
Spatiu activitati Danke Consulting SRL - Str. str. Prof. Constantin Martiniuc, nr. 9, Miroslava,
cod postal 707317, judeþul Iasi, România
Punct de lucru - Facultatea de Inginerie Hunedoara - Str. Str. Revoluþiei, nr. 5, Municipiul
Hunedoara, judeþul Hunedoara, România
Amplasamente
R3.1:
-1 mediu on-line creat si functional;
-minim 50 de firme contactate;
-1 baza de date creata ;
Acestea reprezinta rezultatele subactivitatii A3.1. Crearea unui sistem dual de informare
inteligenta (DU-IN) din cadrul activitatii A3. CREAREA UNUI PARTENERIAT
INTELIGENT ÎNTRE UNIVERSITATE SI MEDIUL DE AFACERI – PA-IN
(INTELLIGENT PARTNERSHIP).
Prin aceste rezultate contribuim atat la realizarea obiectivul general al proiectului cat si
obiectivele specifice, in special la OS 2 si OS 4, dar si la atingerea indicatorului de realizare
cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care beneficiaza de sprijin pentru tranziþia de la
scoala la viaþa activa.
Rezultate previzionate

A3.2 Organizarea de intalniri cu mediul de afaceri si crearea de parteneriate si jobshop-


uri. Noiembrie 2017 - Martie 2019

Aceasta activitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu activitatea:


Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant/institutii de
invatamant superior) si partenerii de practica (potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in
special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC
si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI).
Aceasta subactivitate va presupune:
1. semnarea a 10 noi acorduri de parteneriat (si reinoirea celor semnate deja);
2. min 2 intalniri cu profesori din universitate si angajatori/angajati din domeniile de unde
provin membrii din GT - 150 studenti, pentru a cunoaste nevoile pietei muncii si pentru a adapta
curricula la acestea. In cadrul acestor intalniri se va realiza scheletul pachetului de competente
transversale necesare studentilor pentru o incluziune usoara pe piata muncii, cresterea nivelului
de adaptare la locul de munca si mentinerea locului de munca. Prima intalnire in luna 4 de
proiect si a doua in luna 18 de proiect;
3.realizarea unui pachet privind competentele transversale necesare accesului pe piata muncii,
pentru fiecare domeniu, plecand de la Planul de invatamant (al fiecarei specializari), fisele
disciplinelor si cerintele pietei muncii;
4. organizarea unui targ de job-uri ( sau participarea la un targ de job-uri organizat local).
Membrii parteneriatului impreuna cu membrii echipei de implementare vor organiza un
Jobshop. Scopul actiunii este de a facilita intalnirea studentilor cu firmele potential angajatoare
si de a accelera procesul de recrutare si selectie, in vederea angajarii.
Pentru organizarea targului de job-uri se parcurg urmatoarele etape:
-Se identifica firmele cu potential de angajare a studentilor din proiect;
-Se identifica temele de compatibilitate intre firme si studenti si se verifica compatibilitatea cu
studentii, pentru a ne asigura ca fiecare firma participanta poate angaja minim un student;
-Sunt invitate firmele (invitatie personala, telefonica, e-mail);
-Se pregateste locatia, astfel incat fiecare firma va avea o masa, respectiv un spatiu de
expunere;-Se pregateste o sala in care fiecare firma va face o scurta prezentare in plan a firmei.
Dupa prezentarea fiecarei firme, studentii sunt incurajati sa treaca pe la fiecare masa, similar ca
la o expozitie, pentru a discuta cu reprezentantii firmelor si a se prezenta atat personal, cat si ca
portofoliu de activitate.
Firmele sunt incurajate sa puna intrebari studentilor si sa isi noteze pe fisa primita de la
organizatori numele studentilor evaluati ca potriviti pentru angajare si ordinea preferintelor.
Dupa eveniment, se centralizeaza rezultatele si se identifica preferintele firmelor si eventualele
suprapuneri.
Partenerul responsabil de aceasta activitate este S, dar participa si M1.
Persoana responsabila de aceasta activitate este Expertul suport (ES), iar la realizarea
activitatii participa Expertul angajabilitate (EANG), Expertii grup tinta (EGT1,2,3),
Responsabil consiliere si formare (RCF), Coordonator activitati partener (CAP).
-minim 15 intalniri pentru semnarea de acorduri;
-minim 15 contracte de practica reactualizate (Acorduri de colaborare)
-minim 10 contracte de practica cu firme noi (Acorduri de colaborare)
-1 Targ de job-uri/ participarea la un targ de job-uri;
-3 intalniri cu angajatorii;
-3 pachete de competente transversale;
- 66 de contracte de munca (reprezentand 44% din total GT-indicator de realizare) semnate la
finalul proiectului.
Prin aceasta subactivitate contribuim atat la realizarea obiectivul general al proiectului cat si
obiectivele specifice, in special la OS 2 si OS 4, dar si la atingerea indicatorului de realizare
cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care beneficiaza de sprijin pentru tranziþia de la
scoala la viaþa activa, respectiv indicatorii comuni de rezultat 4S114 si 4S115.
Sediu proiect - Str. Bv. Mihai Viteazu, nr. 1, Municipiul Timisoara, cod postal 300222, judeþul
Timis, România
Sediu beneficiar - Str. P-ta Victoriei , nr. 2, Municipiul Timisoara, cod postal 300006, judeþul
Timis, România
Biblioteca UPT - Str. Bd Vasile Parvan, nr. 2, Municipiul Timisoara, cod postal 300223, judeþul
Timis, România
Punct de lucru - Facultatea de Inginerie Hunedoara - Str. Str. Revoluþiei, nr. 5, Municipiul
Hunedoara, judeþul Hunedoara, România
Spatiu activitati Danke Consulting SRL - Str. str. Prof. Constantin Martiniuc, nr. 9, Miroslava,
cod postal 707317, judeþul Iasi, România
Amplasamente
R3.2:
-Minim 15 intalniri pentru semnarea de acorduri;
-Minim 15 contracte de practica reactualizate (Acorduri de colaborare)
-Minim 10 contracte de practica cu firme noi (Acorduri de colaborare)
-1 Targ de job-uri/ participarea la un targ de job-uri;
-3 intalniri cu angajatorii;
-3 pachete de competente transversale;
-66 de contracte de munca (reprezentand 44% din total GT-indicator de realizare) semnate la
finalul proiectului.
Acestea reprezinta rezultatele subactivitatii A3.2 Organizarea de intalniri cu mediul de afaceri
si crearea de parteneriate si job-shop-uri din cadrul activitatii A3. CREAREA UNUI
PARTENERIAT INTELIGENT ÎNTRE UNIVERSITATE SI MEDIUL DE AFACERI – PA-
IN (INTELLIGENT PARTNERSHIP). Prin aceste rezultate contribuim atat la realizarea
obiectivul general al proiectului cat si obiectivele specifice, in special la OS 2 si OS 4, dar si la
atingerea indicatorului de realizare cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care beneficiaza
de sprijin pentru tranziþia de la scoala la viaþa activa, respectiv indicatorii comuni de rezultat
4S114 si 4S115.
Rezultate previzionate

A3.3. Activitati pentru dezvoltarea de competente necesare integrarii pe piata muncii Mai
2019 - Iulie 2019

Aceasta activitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec. 1.3. cu activitatea:
Pilotarea de soluþii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere,
orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC.
Aceasta subactivitate va presupune urmatoarele etape:
- Amenajarea unui laborator informatic la UPT care va facilita integrarea mai usoara a
studentilor in activitatea ulterioara din cadrul intreprinderilor sau firmelor partenere de practica.
Solicitantul va amenaja un laborator informatic pentru desfasurarea optima a trainingurilor,
workshop-urilor si cursurilor pentru studentii din GT ( mobilier si 10 calculatoare).
- Organizarea activitatii. In aceata etapa se va realiza si afisa programul cu privire la training-
uri, workshop-uri si cursuri organizate pentru studentii din GT si se vor pregati materialele
suport pentru sesiunile de instruire (cursuri);
- Desfasurarea de training-uri, workshop-uri, seminarii si cursuri:
Se vor organiza:
1) 4 cursuri de instruire acreditate ANC, cursuri care rezulta din analiza facuta, necesare pentru
dezvoltarea de competente care trebuiesc pentru accesarea unui loc de munca pentru minim 80
de studenti. Cursurile vor fi organizate din cele 2 propuse de fiecare partener.
Propunerea de cursuri se va realiza in urma activitatii de informare-consiliere si a analizei facute
la nivelul univesitatii, studentilor si a angajatorilor, activitate care presupune si realizarea unei
Fise de compatibilitate (particularizata pe mai multe ocupatii).
Doua sesiuni de cursuri vor fi sustinute de catre solicitant si doua sesiuni de catre partenerul
(M1).
2) 3 Sesiuni de instruire/trainig-uri pe domeniul aplicatiilor IT in industrie, care vor fi sustinute
de specialisti de la partenerii de practica (voluntar). Sesiunile de lucru se vor derula in cadrul
laboratorului creat in proiect cu lectori in regim de voluntariat din cadrul universitatii sau din
mediul privat.Sesiunile vor avea o durata de 4-6 ore pe zi timp de 3 zile.
3) 2 seminarii pentru intocmire lucrari stiintifice. Studentii vor fi pregatiti pentru a putea realiza
o lucrare stiintifica, iar prin realizarea si sustinerea acestor lucrari studentii isi dezvolta/aplica
competente de comunicare, structurare informatii, competente IT (prelucrare text, imagini,
grafice), competente lingvistice (prin realizarea lucrarii intr-o limba de circulatie
internationala), public speaking, cautare avansata in mediul on-line etc. Seminariile vor avrea
o durata de 4-6 ore pe zi timp de 3 zile si vor putea fi derulate si in regim on-line;
4) 2 traininguri in vederea deschiderii de start-up-uri, care vor fi sustinute de specialisti de la
partenerii de practica (voluntar). Training-urile vor avrea o durata de 4 ore pe zi timp de 3 zile
si vor putea fi deluate si in regim on-line.
Prin implementarii Activitatii 3 a proiectului, partenerii vor aloca min.10% din bugetul eligibil
al proiectului pentru indeplinirea temei secundare "Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a
calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor".
Partenerul responsabil de aceasta activitate este S si la realizarea activitatii participa si
partenerul M1.
Persoana responsabila de aceasta activitate este , Expertul suport (ES) si Responsabilul de
consiliere si formare (RCF), Expertii de formare EF 1,2, (S) si (M1), iar la realizarea activitatii
mai participa Expertii grup tinta (EGT1,2,3,4), specialisti (voluntar), precum si evaluatorii
ANC (MCEX1-8).
Rezultate asteptate:
-1 set de achizitii realizate pentru laborator;
-1 laborator dotat si functional;
-minim 80 de studenti instruiti pentru dobandirea de competente comune in cadrul a maxim 15
sesiuni de instruire, in grupe de cate maxim 28 de participanti – certificati ANC.
-3 sesiuni de instruire/traininguri;
-2 traininguri;
-2 seminarii;
-150 studenti participanti;
-4 sesiuni de instruire derulate
-4 seturi de materiale suport seminariile de instruire.
Prin aceasta subactivitate contribuim atat la realizarea obiectivul general al proiectului cat si
obiectivele specifice, in special la OS1 , OS 2 si OS 4, dar si la atingerea indicatorului de
realizare cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care beneficiaza de sprijin pentru tranziþia
de la scoala la viaþa activa, respectiv indicatorii comuni de rezultat 4S114, 4S115, 4S117.
Sediu proiect - Str. Bv. Mihai Viteazu, nr. 1, Municipiul Timisoara, cod postal 300222, judeþul
Timis, România
Biblioteca UPT - Str. Bd Vasile Parvan, nr. 2, Municipiul Timisoara, cod postal 300223, judeþul
Timis, România
Punct de lucru - Facultatea de Inginerie Hunedoara - Str. Str. Revoluþiei, nr. 5, Municipiul
Hunedoara, judeþul Hunedoara, România
Spatiu activitati Danke Consulting SRL - Str. str. Prof. Constantin Martiniuc, nr. 9, Miroslava,
cod postal 707317, judeþul Iasi, România
Amplasamente
R3.3:
-1 set de achizitii realizate pentru laborator;
-1 laborator dotat si functional;
-80 de studenti instruiti pentru dobandirea de competente comune in cadrul a maxim 15 sesiuni
de instruire, in grupe de cate maxim 28 de participanti – certificati ANC.
-3 workshop-uri;
-2 traininguri;
-2 seminarii;
-150 studenti participanti;
-4 sesiuni de instruire derulate
-4 seturi de materiale suport seminariile de instruire.
Acestea reprezinta rezultatele subactivitatii A3.3. Activitati pentru dezvoltarea de competente
necesare integrarii pe piata muncii din cadrul activitatii A3. CREAREA UNUI
PARTENERIAT INTELIGENT ÎNTRE UNIVERSITATE SI MEDIUL DE AFACERI – PA-
IN (INTELLIGENT PARTNERSHIP). Prin aceste rezultate contribuim atat la realizarea
obiectivul general al proiectului cat si obiectivele specifice, in special la OS1 , OS 2 si OS 4,
dar si la atingerea indicatorului de realizare cod 4S129 - Persoane (cursanþi, studenþi) care
beneficiaza de sprijin pentru tranziþia de la scoala la viaþa activa, respectiv indicatorii comuni
de rezultat 4S114, 4S115, 4S117.