Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Liceul sportiv Alba Iulia


Disciplina: Educaţie muzicală
Profesor: Popa Ovidiu
Clasa: aV-a
Subiect: Intervale muzicale- Prima
Scop: Descifrarea unui cântec în care apare intervalul de primă

Obiective operaţionale:
O.1 să fie capabili să recunoască şi să intoneze intervalul
O.2 să fie capabili să descifreze un cântec cu intervalele respective
O.3 să opereze cu noţiunile de interval şi interval de primă

Premise:
Noţiunea de interval melodic
Elevii trebuie să aibă deprinderea de a intona un cântec în care să apară intervalul de primă, să recunoască pe parcursul melodiei
auditiv şi vizual intervalul

Mijloace didactice de predare învăţare:


Materiale didactice, desene, audiţii
Modele iconice din manual

Oferta de cântec din manual:


Cea de pe urmă noapte a lui Mihai Viteazul, Happy birthday, Răsună codrul
Exerciţii pregătitoare cu modulele specifice fiecărui cântec

Succesiunea secvenţelor didactice:

I. Activităţi introductive:
1. Anunţarea titlului lecţiei şi importanţa ei. Efortul însuşirii modulelor melodice, susţinut de flexibilitatea receptării lor, de marea lor
varietate, timpul acordat, va răsplăti elevul cu satisfacţia de a putea descifra singur linia melodică.
Elevilor trebuie să li se spună că în lecţia prezentă se află secretul cititului muzical.
2. Exerciţii pregătitoare:
-exerciţii de încălzire şi cultură vocală, vocalize, respiraţie, dicţie.
-repetarea cântecelor din repertoriu.
-verificarea celorlalte elemente teoretice învăţate până acum: aşezarea notelor pe portativ, durate de note, chestionări orale şi
exemplificări.

II. Predare:
1. Prezentarea exemplelor spre analiza muzicală. Profesorul prezintă oral câteva exemple de cântece în care apare intervalul de primă.
Elevii trebuie să răspundă, analizând exemplele: cu ce notă şi cu ce desen melodic începe cântecul, unde observă că unele sunete se
repetă (intervalul de primă), câte silabe muzicale (sunete) diferite intonează profesorul, să noteze pe caiet sunetele care se repetă.
2. Prezentarea noţiunii de interval muzical. Profesorul cere elevilor să citească noţiunile din manual (studiu individual) făcând apoi
precizări asupra noţiunilor de: distanţa dintre două sunete apropiate, ce raport de înălţime este între ele, cum se numeşte intervalul în
care două sunete apropiate se repetă.
Elevilor li se cere: să repete fragmentele melodice în care apare intervalul de primă, să identifice alte intervale de primă din cântec,
să ordoneze intervalele descoperite în ordinea înălţimii.

III. Învăţare:
1. Aplicaţii, demonstraţia profesorului.
2. Studiu individual. Se verifică prin sondaj elevii.

IV. Evaluare:
Se aplică probe, pentru un cântec intonat după auz, apoi pentru intonarea pasajelor muzicale in care apare intervalul de primă.