Sunteți pe pagina 1din 29

VIZAT, APROBAT

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA DIRECTOR


ING. IGNA CRISTIAN EC. VLAD BÂRGĂU

PLAN DE ASIGURARE
A CALITĂȚII

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE


SĂCUIENI NR.CAD.50419 JUD. BIHOR

DE ACORD, ÎNTOCMIT,
INSPECTOR DE ȘANTIER, RSMQ :
ING. NEGRĂU DORIN ING. BOCOR MARIUS
PROCES-VERBAL DE INSTRUIRE
ȘI LISTA DE DIFUZARE

PERSONALUL MENȚIONAT ÎN TABELUL DE MAI JOS A FOST


INSTRUIT DESPRE CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE EXECUȚIE ȘI A
PROCEDURILOR DE EXECUȚIE:

NR.
NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA SEMNĂTURA
CRT
1. ING. MOS CALIN RSMQ
ŞEF
2. ING. BERINDEA DAN
ŞANTIER
3. ING. IGNA CRISTIAN R.T.E
INSPECTOR
4. ING. NEGRĂU DORIN
ȘANTIER
A. IDENTIFICARE OBIECTIV

A.1. DENUMIRE: CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE

A.2. ADRESĂ: SĂCUIENI Nr. cad. 50419 , jud. BIHOR,

A.3. INVESTITOR: SC CALCULATORUL SMART SRL

A.4. DIRIGINTE DE ȘANTIER: ING. NEGRĂU DORIN

A.5. PROIECT: NR.18/2017;

A.6. ELABORARE PROIECT: SC PÂRVU PROJECT SRL ORADEA

A.7. VERIFICARE PROIECT:


A.8. DATA ÎNCEPERII 29.06.2018
LUCRĂRILOR
A.9. AUTORIZAȚIE DE Nr.2 din 23.05.2018-PRIMARIA
CONSTRUCȚIE SĂCUIENI
A.10.
RESPONSABIL TEHNIC DE ING. IGNA CRISTIAN
EXECUȚIE
A.11. ING. BOCOR MARIUS
CONTROLOR DE CALITATE
A.12. ING. POPOVICI NICOLAE
ȘEF PUNCT DE LUCRU

ÎNTOCMIT,
RSMQ:
ING. BOCOR MARIUS

B. DATE DESPRE OBIECTIV – DESCRIEREA


LUCRĂRILOR
Amplasamentul pe care urmează a se executa obiectivul de investiții
este situat în orașul SĂCUIENI, jud. Bihor, pe terenul cu nr. cad. 50419 in
suprafață de 2160 mp.
Clădirea ce urmează a fi construita reprezintă o construcție cu regim de
înălțime Parter .Construcția se încadrează in categoria de importanta “C” ,
clasa de importanta III.
Din punct de vedere funcțional clădirea este structurata astfel :
- Spațiu comercial
S=553.30 m2
- Cafenea
S=83.22 m2
- Pariuri sportive
S utila = 87.03 mp

Structura de rezistenta a clădirii este formata din următoarele elemente


:
 Infrastructura – este realizata din fundații izolate rigide sub stâlpii
metalici , legate perimetral cu grinzi de fundare , precum si fundații
continue sub pereții de compartimentare PAF-REIA 240min, realizați
din zidărie de BCA de 30 cm grosime. Fundațiile sunt din beton armat,
așezate pe un pat din piatra Sparta compactata in straturi, având
grosimea totala de 40 cm.
Fundațiile izolate rigide prevăzute sub stâlpii metalici sunt realizate
din bloc de beton armat C16/20 si cuzineți din beton C25/30.Sub
fundații a fost prevăzut beton de egalizare C8/10, cu grosimea de
15cm.Inainte de turnarea betonului C16/20 in blocuri se vor poziționa
armaturile de ancorare a cuzinetilor. In cuzineți se vor monta
buloanele de fixare a stâlpilor metalici (carcasele metalice înglobate
C1 cu 4xM24 –gr.6.6,respectiv C2 cu 4xM30-gr.6.6).
Fundațiile continue sunt realizate din beton C16/20, iar elevațiile sunt
din beton C25/30, prevăzute cu centuri 30x25cm la partea inferioara.
Înainte de turnarea betonului in blocuri se vor poziționa mustățile de
ancorare a stâlpișorilor .
Grinzile de fundare dispuse perimetral (GF1- 30x50cm) sunt realizate
din beton armat C25/30.Inainte de turnarea betonului in cuzineți se
vor poziționa carcasele in grinzile de fundare, ancorarea, respectiv
înnădirea barelor longitudinale din centuri se realizează conform
planșelor de execuție.
Placa suport pardoseala are grosimea de 20 cm fiind realizata din
beton armat C25/30 cu plase sudate #Ø4/100mm ȘTAB (106 GA 126)
dispuse la partea superioara si inferioara. Placa se realizează pe
umplutura compactata , fiind intercalate stratul de pietriș pentru
ruperea capilarității, stratul termoizolant si stratul de separate
hidroizolator.
 Suprastructura este metalica, realizata din cadre transversal din
europortofele, calitatea otelului utilizat fiind S275JR (OL44.2k) /
S235JRG2 (OL37.2k) : de tip cadru transversal cu 2 deschideri egale,
cu stâlpi de cadru ( marginali – IE si intermediari – HEI) si rigle de
cadru IE cu vute . Stâlpii metalici IE marginali se fixează articulate in
fundații prin intermediul carcaselor C2.Pentru poziționarea stâlpilor in
plan vertical au fost prevăzute piulițe de calare. Pachetul de strângere
este format din șaibă groasa pătrata , pilita, contrapiulița ; după
montarea stâlpilor metalici pe poziție ( cota -0.25 ) se dispune
mortarul de egalizare M100-T , conținut minim de ciment 600kg/mc,
putând-se trece la betonarea bazei stâlpului.
Riglele de cadru IE cu vute sunt prinse incastrat pe stâlpi , fiind
îmbinate cu flanșe . Riglele longitudinal de stabilizare , realizate din
europortofele IE sau țevi pătrate , sunt fixate articulate la nivelul
stâlpilor , formând împreuna cu contravântuirile de pereți , respective
cu contravântuirile de acoperiș sisteme indeformabile.
Contravântuirile de pereți sunt contravântuiri rigide din profile cornier
cu aripi egale fixate pe stâlpii metalici. Contravântuirile de acoperiș
sunt realizate din otel rotund Ø16mm cu întinzătoare zincate tip
CABALLERO sau echivalent. Tiranții se tensionează la 200daN/câmp;
tensionarea se realizează progresiv , după montarea panilor de
acoperiș si pereți. Panele de acoperiș sunt profile galvanizate cu
pereți subțiri laminate la rece; panele au fost calculate ca si grinzi
continue , cu îmbinare prin suprapunere pe reazem.
 Învelitoarea si închiderile perimetrale sunt realizate din panouri
termoizolante trist rât fixate de profile cu șuruburi autofiletante.
Golurile de porți secționale si uși pietonale au fost brodate cu profile
din țeavă pătrata , respective cu ancore prizon la nivelul pardoselii.
Zidăria de compartimentare din BCA de 30cm grosime este confinata
cu stâlpișori si centuri din beton armat.

INSTALAȚII

 INSTALAȚII SANITARE
- echiparea grupurilor sanitare cu lavoar din porțelan sanitar de
600 mm si vas WC cu rezervorul de spălare montat la
semiînălțime cada de dus. Oficiul este echipat cu spălător
racordat la coloana de canalizare. Au fost prevăzuți robineți
colțar de siguranța pentru racordarea la conductele de apa a
lavoarelor, spălătoarele si WC-urilor.
- Apa rece menajera va fi asigurata de la rețeaua de alimentare
din zona , urmând a se racorda la aceasta prin intermediul
unui cămin de branșament dotat cu contor.
- Rețeaua de alimentare cu apa potabila se realizează cu 2
conducte PEHD D=50, cu lungimea de 15 m, respective 5 m,
montate subteran in pat de nisip ,sub adâncimea de îngheț.
- Monitorizarea consumului de apa rece menajera se
realizează, individual pentru fiecare spațiu comercial, cu
ajutorul contoarelor. Acestea sunt montate înaintea racordării
oricărui obiect sanitar la conductele de apa rece.
- Apa calda menajera se va prepara local cu ajutorul boilerelor
electrice.
- Sistemul de distribuție a apei reci si a apei calde se va realiza
prin intermediul conductelor din polipropilena pentru instalații
sanitare, montate îngropat in zidărie sau sapa/pardoseala, in
funcție de condițiile locale.
- Legăturile la obiectele sanitare si racordurile de apa se fac din
țeavă din polipropilena, montata prin sapa si/sau zidărie in
funcție de condițiile locale, urmând ca ulterior probelor de
presiune si etanșeitate sa fie îngropate.
- Conductele de apa se fixează pe pereți cu brățări si vor fi
izolate termic cu spuma de polietilena (coeficient de conducție
termica 0,04 W/m·K). Izolația termica a conductelor de apa si
cea de apa calda va avea grosimea de 20mm.
- Conductele de distribuție se executa cu țevi din polipropilena
si fitinguri speciale din material plastic.
- În situația utilizării unor materiale similare, acestea vor trebui
sa fie obligatoriu agrementate tehnic în România, si sa fie
destinate utilizării pentru apa potabila.
 INSTALAȚII DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE SI APEI
PLUVIALE
- Rețeaua de canalizare exterioara se realizează cu conducta
PVC DN 200 , îmbinate cu garnituri , cu lungimea de 20 m,
montata subteran in pat de nisip ,sub adâncimea de îngheț.
- Soluția aleasa pentru canalizare este cu conducte din PP,
special destinat instalațiilor de canalizare pentru construcții,
etanșarea îmbinărilor făcând-se cu inelele de cauciuc ale
sistemului.
- Se va acorda o atenție deosebita montajului pieselor de
canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa 5mm a
fiecărui tub în mufa corespunzătoare, pentru preluarea
dilatărilor.
- Lavoarele si spălătoarele se vor racorda la sistemul de
canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu
ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulița
olandeza si garnitura de etanșare.
- WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale
de racordare cu garnitura de etanșare, pe racordul vasului
WC, din cauciuc. Este interzisa racordarea oricărui obiect
sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu garda
hidraulica.
- Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se
prelungește si se montează un aerisitor cu membrana.
- Pe coloana de scurgere se vor monta piese de curățire,
amplasate la 60-80cm de la pardoseala finita si la fiecare
schimbare de direcție.
- Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie,
urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate si
de eficacitate.
- Ieșirile conductelor de canalizare din imobil se executa cu
conducta PVC , montata îngropat în sol pana la căminul de
racord vizitabil unde se va monta o piesa de curățare si o
clapeta anti reflux.
- Colectarea apelor uzate se va realiza prin intermediul unui
cămin de branșament amplasa la limita de proprietate.
- Rețeaua exterioara si racordarea la căminul de branșament
ape uzate se va realiza in funcție de cota la care se afla
rețeaua centralizata de colectare a apelor uzate.
- In incinta sunt propuse doua rețele de canalizare pluvial, si
anume:
 - rețea de canalizare ape pluviale convențional curate
(ape preluate de pe clădire)
 - rețea de canalizare ape pluviale poluate cu hidrocarburi
(ape preluate de pe platformele betonate si parcaje)
- Apele pluviale, convențional curate, de pe acoperiș se vor
colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor.
- Apele meteorice se vor evacuate spre rețeaua exterioara a
apelor pluviale nou proiectata.
- Apele evacuate din zona spălătoriilor pentru mașini se vor
evacua intr-un separator de hidrocarburi 2 l/s, apoi in sistemul
de colectare al canalizării pluviale convențional curate.
- Apele pluviale poluate cu hidrocarburi sunt preluate prin guri
de scurgere în rețeaua de canalizare ape pluviale poluate si
trecute prin separatorul de hidrocarburi propus 15 l/s.
- Apele pluviale astfel colectate (atât cele trecute prin
separatoare ca si cele convențional caute) se vor descarcă în
sistemul de canalizare pluviala existent in zona prin
intermediul unui cămin de branșament al canalizării pluviale.

 INSTALAȚII TERMICE
- Energia termica este asigurata de la echipamente care
funcționează în sistem pompa de căldura tip aer-aer.
- Aceasta produc energia termica necesara încălzirii sau răcirii
spatiilor din imobil.
- Sistemul de climatizare de tip VRAV este format din unități
exterioare si unități interioare (ventil convectoare de tavan). In
zonele de intrare ale spatiilor comerciale se vor monta perdele
de aer.
- Evacuarea condensului de la unitățile interioare se va face
prin conducte de PP la coloanele sau conductele de
canalizare din apropiere. Evacuarea condensului de la
unitățile interioare se face gravitațional, cu panta descendenta
spre coloane, panta specifica diametrelor conductelor.
- Racordul la coloanele de canalizare se va face prin
intermediul unor piese care sa asigure garda hidraulica pentru
evitarea ieșirii mirosului din conductele de canalizare.
- Alimentarea cu agent termic a unităților interioare de
încălzire/răcire se face prin intermediul conductelor din cupru
pentru agent frigorific de tip freon R410A.
- Susținerea conductelor de condens si a conductelor de
distribuție a agentului termic de răcire/încălzire de la unitatea
exterioara la unitățile interioare si susținerea echipamentelor
se va face de elementele de rezistenta ale construcției prin
bride si elemente specifice de fixare.
- Alegerea sistemului de fixare este la latitudinea executantului,
atâta timp cât respecta standardele si normele în vigoare.
Montajul echipamentelor exterioare va fi conform fisei tehnice
a producătorului, pe sisteme de fixare dotate cu piese de
preluare a vibrațiilor.
- Toate conductele de distribuție agent intre unitatea exterioara
si cele interioare cât si conductele de evacuare a condensului
se vor monta între plafonul fals si planșeu, si vor fi izolate
termic cu tuburi din, iar la traversarea elementelor de
construcție, vor fi protejate cu tuburi de protecție, urmând a fi
etanșeizate cu spuma poliuretanică.
- In vederea încălzirii iarna si răcirii vara a aerului introdus prin
deschiderea frecventa a ușilor principale de acces in spatiile
comerciale si crearea unui confort termic atât vizitatorilor cat
si angajaților, s-a prevăzut amplasarea deasupra ușii a
perdelelor electrice de aer cald/rece.
- Încălzirea din cadrul grupurilor sanitare, oficiilor, spatiilor
tehnice se va realiza cu ajutorul convectoarelor electrice de
perete cu grad de protecție IP 24.
- Evacuarea aerului viciat din zona grupurilor sanitare se va
realiza prin intermediul ventilatoarelor cu temporizator.
 INSTALAȚII ELECTRICE

- -Toate întrerupătoarele vor fi montate la hm = 1.2 m de la


nivelul pardoselii finite;
- -Instalația electrica de iluminat se va realiza folosindu-se
cabluri de tip C Y Y - F3x1.5 mmp(CYY-F 4x1.5 mmp pentru
corpurile echipate cu kit de emergenta) montate pe
jgheaburile metalice sau in tub PVC 20;
- -Instalația electrica de iluminat de siguranța se va realiza
folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x1.5 mmp montate pe
jgheaburile metalice sau in tub PVC20;
- -Instalația electrica de prize monofazate se va realiza
folosindu-se cabluri de tip CYY-F3x2.5mmp montate pe
jgheaburile metalice sau in tub PVC20;
- -In cazul in care cablurile vor fi pozate pe materiale
combustibile (de ex. lemn), acestea vor fi protejate in tuburi
metalice.
- -Toate corpurile de iluminat montate in depozit vor fi prevăzute
cu dispersor.
- -Daca se vor monta prize in zonele de depozitare acestea vor
fi prevăzute cu protecție diferențiala DDR30mA.

 INSTALAȚII DE DETECȚIE INCENDIU

- - Instalația de detecție incendiu se va realiza cu o centrala de


semnalizare incendiu adresabila, o bucla, amplasata in biroul
administrator de la etaj, folosindu-se cablu de incendiu de tip
JEB(St)H 2 x0.8 E30 protejat in tub P V C ;
- -Centrala de semnalizare incendiu este prevăzută cu
acumulatori pentru a avea o autonomie de 48 ore pe sursa
de rezerva după care trebuie sa funcționeze la încărcarea de
alarma cel puțin 30 minute;
- -Centrala de detecție incendiu va fi prevăzută cu apelator
telefonic;
- -Fereastra pentru desfumare este electrica, si este prevăzută
cu un motor(căutător) la 24 V si va fi realizat conform
normelor EN 12101-2.
- -Instalația electrica de deschidere automata a ferestrei pentru
desfumare se va realiza cu o central pentru desfumare de 8 A,
prevăzută cu acumulatori 2 x 2.3 Ah .
- -Centrala va fi comandata automat prin modul adresabil din
centrala de detecție incendiu.
- -Fereastra pentru desfumare va putea fi deschisa si manual
din butoane.
- -Cablarea pentru alimentarea 24 V al ferestrei pentru
desfumare se va realiza cu cablu rezistent la foc, NHXH 3x2.5
mmp, E30 .
- -Cablarea pentru butonul de deschidere manuala a ferestrei
pentru desfumare se va realiza cu cablu rezistent la foc
JEB(st)H 4x2x0.8, E30.

 INSTALATIE DE PARATRĂSNET

- -PDA-Paratrasnet cu Dispozitiv Electronic de Amorsare,


montat in vârful unui catarg telescopic din 3 tronsoane,
lungime 6,5 metri, din otel galvanizat, astfel încât dispozitivul
de amorsare sa fie montat la înălțimea de+11.17 m .
- -Sunt necesare patru coborâri la priza de pământ, realizate cu
conductor rotund de aluminiu, diametrul 8 mm;
- -Legătura paratrăsnetului la priza de pământ se va face prin
traseu direct si distinct, pe calea cea mai scurta. Coborârea
se va instala direct pe pereții din materiale incombustibile sau
la o distanta de cel puțin 0,1 metri fata de pereții din materiale
combustibile. Daca exista porțiuni de traseu pe care nu se
poate respecta distant de 0,1 metri, pe toata lungimea de
contact sau de apropiere se prevede o protective executata
din materiale incombustibile si electroizolante cu grosimea de
0,5 cm .
- -Fixarea conductorului de coborâre va fi realizata cu 2 fixari
pe metru (distanta intre doua fixări va fi de 0,5 metri). Fixarea
coborârii pe catarg se va realiza cu ajutorul unui colier de
strângere cu șurub sau încercuire cu banda inox.
- -Priza de pământ a instalației IP va fi o priza de pământare
artificiala, comuna cu priza de pământ a instalației electrice
- -Legătura dintre electrozi si platbanda se va realiza prin
sudare si se va proteja împotriva coroziunii prin vopsirea cu
un strat de vopsea anticoroziva si acoperire cu un strat de
bitum.
- -Rezistenta de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie mai
mica de 1 Ohm, indiferent de umiditatea solului sau de
anotimp. Daca la măsurătorile efectuate rezistenta de
dispersie a prizei de pământ va fi mai mare decât cea
prevăzută, se vor lua masuri pentru îmbunătățirea acesteia
prin introducerea de electrozi suplimentari si a unui pat de
bentonita cu grosimea de cca. 20 cm .
 AMENAJĂRI EXTERIOARE

- Amenajarea spațiului exterior consta in crearea unei parcări


pentru clienți, a unui trotuar de garda din beton, a unui trotuar
asfaltat, rigola din beton armat cu grătar carosabil D400 si
spatii verzi.
- Parcarea pentru clienți are accesul si ieșirea in DN 1.
Parcarea este marcata pentru direcționarea fluxului de
autoturisme cat si pentru parcarea lor. Parcarea este realizata
din îmbrăcăminte asfaltica așezata pe piatra sparta.
Capacitatea parcării este de 59 de autoturisme.
- Pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafețele betonate
si asfaltate se montează rigole cu grătare carosabile si guri de
scurgere.
- Spațiul verde se va delimita cu borduri carosabile sau
pietonale după caz.
B. PLAN DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ȘI
ÎNCERCĂRI- PCCVI
NR CATEGORIA DOCUMENTE DE ÎNREGISTRĂRI DE CINE
ETAPE
CRT. DE LUCRĂRI REFERINȚĂ CALITATE PARTICIPĂ
NUMIRE PERSONAL CU
RESPONSABILITĂȚI M.M.I., P.S., D.D.E
PREGĂTIREA DECIZII SCRISE
1. ORDIN ÎNCEPERE LUCRĂRI C+I
LUCRĂRILOR PROCES-VERBAL
PREDARE-PRIMIRE D.D.E., A.C.
AMPLASAMENT
VERIFICAREA EXISTENȚEI
PROCESELOR-VERBALE
D.D.E+P.V. - C+I
PENTRU LUCRĂRI
ANTERIOARE
TRASARE AXE
D.D.E. PROCES-VERBAL C+B
CONSTRUCȚIE
MATERIALIZARE AXE
D.D.E. - C
CONSTRUCȚIE
VERIFICARE TRASARE D.D.E. PROCES-VERBAL C+B
VERIFICARE EXTRASE
D.D.E. - C
ARMĂTURĂ
VERIFICAREA EXISTENȚEI
CERTIFICATULUI DE CERTIFICATE
CALITATE PENTRU CALITATE - C+I
ARMĂTURI DE LA FURNIZORI
FURNIZORI
VERIFICAREA EXISTENȚEI REZULTATE
REZULTATELOR DE ÎNCERCĂRI
PROCES-VERBAL C+I
LABORATOR PRIVIND EFECTUATE DE
ÎNCERCAREA OȚELULUI LABORATOR
FASONAREA ARMĂTURILOR
D.D.E. - C
EXECUȚIE DIN DOCUMENTAȚIE
2. INFRASTRUC EFECTUARE SĂPĂTURĂ D.D.E. PROCES-VERBAL C+B
TURA SPRIJINIRE MALURI D.D.E. PROCES-VERBAL C+I
POLIZARE FUND SĂPĂTURĂ D.D.E. - C
VERIFICARE COTĂ
D.D.E. PROCES-VERBAL C+I
FUNDARE
VERIFICARE NATURĂ TEREN L.10/95 PROCES-VERBAL C+B+G
PROCES-VERBAL ,
VERIFICARE GRAD DE BULETIN VERIFICARE
D.D.E C+B
COMPACTARE UMPLUTURI GRAD DE
COMPACTARE
D.D.E., R.T.E.,
TURNARE EGALIZARE CONDICĂ BETOANE C+B
NE012/99
COFRARE SI MONTARE
PROCES VERBAL DE
ARMATURI FUNDATII-
D.D.E. CONTROL IN FAZA C+B+P+I
PREMERGATOR TURNĂRII
DETERMINANTA
BETONULUI
ASPECT BETON ÎN FUNDAȚII D.D.E. PROCES-VERBAL C+B
CERTIFICAT
BULETIN DE
CALITATE BETON CALITATE LABORATOR
ÎNCERCARE
FURNIZOR
PROCES VERBAL
RECEPȚIA
D.D.E., PV RECEPȚIE C + B + PISC
INFRASTRUCTURA.
CALITATIVA
3. EXECUȚIE VERIFICAREA EXISTENȚEI
SUPRA- PROCESULUI-VERBAL
D.D.E+P.V. - C+B
STRUCTURA PENTRU LUCRĂRI
ANTERIOARE
TRASARE ȘI VERIFICARE D.D.E. PROCES-VERBAL C+I
AXE STRUCTURA COTA 0.00
PROCES VERBAL
RECEPȚIE MONTARE STÂLPI
D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+I
METALICI
CALITATIVA
VERIFICARE GRAD DE BULETIN GRAD
PROCES-VERBAL C+B+G
COMPACTARE UMPLUTURI DE COMPACTARE
PROCES VERBAL
RECEPȚIE ARMARE PLACA
D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+B
SUPORT PARDOSEALA
CALITATIVA
RECEPȚIE MONTARE PROCES VERBAL
ELEMENTE STRUCTURALE D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+B
PRINCIPALE METALICE CALITATIVA
C+B+P+I
MONTARE STRUCTURA D.D.E R.T.E, ACTE PROCES-VERBALE
METALICA , STÂLPI , GRINZI, DE CALITATE DE CONTROL IN FAZA
CONTRAVÂNTUIRI LA FURNIZOR DETERMINANTA
D.D.E., R.T.E,
MONTARE PANE ACOPERIȘ
ACTE DE
SI ELEMENTE SECUNDARE PROCES-VERBAL C+B
CALITATE DE LA
DE ÎNCHIDERE
FURNIZOR
C+B+P+I
PROCES-VERBAL DE
RECEPȚIA
D.D.E., PV CONTROL IN FAZA
SUPRASTRUCTURII
DETERMINANTA
TRASAREA POZIȚIEI
OBIECTELOR SANITARE, - PROCES-VERBAL
BATERIILOR, ACCESORIILOR DE PREDARE
D.D.E+P.V. C+B
SI A CIRCUITELOR DE AMPLASAMENT SI
DISTRIBUTIE APA SI TRASARE LUCRĂRI
CANALIZARE
VERIFICAREA
CARACTERISTICILOR SI
ACTE DE CALITATE A
CALITĂȚII D.D.E. C+B
MATERIALELOR
MATERIALELOR PUSE ÎN
OPERA
MONTAREA OBIECTELOR
SANITARE SI A PROCES VERBAL
CIRCUITELOR DE D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+B
DISTRIBUȚIE A APEI SI CALITATIVA
CANALIZARE
PROBA DE ETANȘEITATE LA
INSTALAȚII PRESIUNE LA RECE D.D.E R.T.E,
4 PROCES-VERBALDE
SANITARE PENTRU CONDUCTE DE APA ACTE DE
CONTROL IN FAZA C+B
SI ÎNCERCAREA DE CALITATE DE LA
DETERMINANTA
ETANȘEITATE PENTRU FURNIZOR
CANALIZĂRI
ÎNCERCAREA DE
PROCES VERBAL
FUNCȚIONARE LA APA
D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+B
RECE, APA CALDA SI
CALITATIVA
CANALIZARE
PROCES VERBAL
RECEPȚIA LA TERMINAREA RECEPȚIE LA
D.D.E+P.V. C+B+P
LUCRĂRILOR TERMINAREA
LUCRĂRILOR
D.D.E., R.T.E,
ACTE DE
RECEPȚIA FINALA, DUPĂ PROCES VERBAL
CALITATE DE LA
EXPIRAREA PERIOADEI RECEPȚIE LA C+B+P
FURNIZOR,
DE GARANȚIE DEFINITIVA
PROCESE
VERBALE
TRASAREA POZIȚIEI
CORPURILOR DE
ÎNCĂLZIRE, A CIRCUITELOR PROCES-VERBAL DE
DE DISTRIBUȚIE SI PREDARE
D.D.E+P.V. C+B
POZIȚIONAREA AMPLASAMENT SI
ECHIPAMENTELOR TRASARE LUCRĂRI
INTERIOARE SI
EXTERIOARE
VERIFICAREA
CARACTERISTICILOR SI
ACTE DE CALITATE A
CALITĂȚII D.D.E. C+B
MATERIALELOR
MATERIALELOR PUSE ÎN
OPERA
MONTAREA CIRCUITELOR
DE DISTRIBUȚIE SI A PROCES VERBAL
ECHIPAMENTELOR D.D.E+P.V. RECEPȚIE C+B
INTERIOARE SI CALITATIVA
INSTALATII EXTERIOARE
5
TERMICE PROBA DE REZISTENTA SI
ETANȘEITATE LA RECE BEE D.D.E R.T.E, ACTE
PROCES-VERBALDE
FAN SE ÎNTOCMEȘTE DE CALITATE DE C+B
PROBA DE PRESIUNE
PROCES VERBAL DE PROBA LA FURNIZOR
DE PRESIUNE
PROBA LA CALD SI PROBA PROCES VERBAL
DE EFICACITATE A D.D.E+P.V. FAZA C+B+P
INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE DETERMINANTA
PROCES VERBAL
RECEPȚIA LA TERMINAREA RECEPȚIE LA
D.D.E+P.V. C+B+P
LUCRĂRILOR TERMINAREA
LUCRĂRILOR
D.D.E., R.T.E,
ACTE DE
RECEPȚIA FINALA, DUPĂ PROCES VERBAL
CALITATE DE LA
EXPIRAREA PERIOADEI RECEPȚIE LA C+B+P
FURNIZOR,
DE GARANȚIE DEFINITIVA
PROCESE
VERBALE
6 VERIFICAREA PROIECTULUI
DE INSTALAŢII ELECTRICE REFERAT
D.D.E+P.V. C+B
DE VERIFICATORI PROIECTE VERIFICARE
ATESTAȚI DE PVTL (IE)
PREDAREA PROIECTULUI
D.D.E. PV B, E
EXECUTANTULUI
PREDARE AMPLASAMENT D.D.E+P.V. PV B, E, P.
D.D.E R.T.E, ACTE
EXECUTIA PRIZEI DE
DE CALITATE DE PVLA B, E
PĂMÂNT
LA FURNIZOR
VERIFICAREA REZISTENȚEI
INSTALATII DE DISPERSIE A PRIZEI DE D.D.E+P.V. BM B, E, I
ELECTRICE PĂMÂNT
EXECUŢIE COLOANE DE
ALIMENTARE
EXECUŢIE TRASEE PVC,
D.D.E+P.V. B, E
CIRCUITE ELECTRICE PVLA
EXECUŢIE TRASEE
CIRCUITE CURENȚI SLABI
D.D.E., R.T.E,
MONTARE APARATE ACTE DE
ELECTRICE, APARATE DE CALITATE DE LA
PVC B, E
ILUMINAT, TABLOURI FURNIZOR,
ELECTRICE PROCESE
VERBALE
VERIFICAREA BM, PVFD B, E, P, F
INSTALAȚIILOR ELECTRICE
SI PUNEREA LOR IN
FUNCȚIUNE
RECEPŢIA LA TERMINAREA
PVTL CR, I
LUCRĂRILOR
URMĂRIREA CALITĂȚII ȘI
FUNCȚIONĂRII B
INSTALAȚIILOR
RECEPȚIA FINALĂ PVRF CRI
CONTROLUL LUCRARILOR
LUCRARI DE PREGATITOARE CONSTATARI
TERASAMEN - defrisari; VIZUALE PENTRU
TE - ÎNAINTE PVRF B, E
- curatire teren; RESPECTAREA
DE - decapare strat vegetal; DOCUMENTATIEI
ÎNCEPEREA - asanarea zonei
EXECUTIEI VERIFICAREA TERENULUI DE DETERMINARE
LUCRARILOR FUNDATIE GRAD DE PVRF B, E, LAB, G
- gradul de compactare; COMPACTARE
LUCRARI DE
7 TERASAMEN
VERIFICAREA CALITATII DETERMINARE
TE - ÎN
LUCRARILOR PE GRAD DE PVRF B, E, LAB, G
TIMPUL COMPACTARE
PARCURSUL EXECUTIEI
EXECUTIEI
LUCRARILOR
LUCRARI DE
TERASAMEN
TE - LA BULETINE,
MASURATORI DE NIVELMENT PVFD B+P+C
TERMINAREA MASURATORI
EXECUTIEI
LUCRARILOR
VERIFICAREA PUNERII ÎN
OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE
- receptionare strat suport
ÎMBRACAMIN - temperaturaexterioara
TI - verific.utilaj deasternere
BITUMINOAS - amorsarea suprafetei strat
8 E suport si rost lucru PERMANENT PV contro B+E+LAB
CILINDRATE - temp.mixturi asfaltice la
LA CALD asternere min. °C
- grosimea stratului de mixtur
afânata
- decalaj rosturi transvers. si
longitudinale

C – CONSTRUCTOR
B – BENEFICIAR (PRIN DIRIGINTE DE ŞANTIER)
P – PROIECTANT
G – GEOTEHNICIAN
LAB – LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ATESTAT
ISC – INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
SCHEMA CADRU A
COMPARTIMENTULUI DE
CONTROL TEHNIC DE
CALITATE

Organigrama investitiei

DIRECTOR GENERAL

Birou calitate,
mediu, SSM SANTIER
RET

Baza de productie,
Birou tehnic MANAGRER
mecanizare
LUCRARE

Conducerea nemijlocita a lucrarilor va fi realizata de Seful de santier si manager


lucrare.
Urmarirea din punct de vedere tehnic si calitativ a lucrarilor va fi asigurata de
Responsabilul tehnic cu executia, RTE, respectiv de Responsabilul cu controlul calitatii
lucrarilor, CTC.
Responsabilitatea tuturor angajatilor sunt stabilite in Fisele posturilor, Regulamentul
de ordine interioara, Regulamentul de organizare de functionare, Manualul de
management integrat, procedurile de sistem, procedurile operationale, documentatia
aferenta proceselor din organizatie. Acestea sunt comunicate si mentinute in cadrul
organizatiei.
Principalelle responsabilitati privind conducerea si executia lucrarilor definite prin
fisa postului, Regulamentul de organizare si functionare al santierului, Regulamentul de
ordine interioare sunt urmatoarele:

Sef santier

Atribuţii şi competenţe generale


- implementarea sistemului calitate în activităţile desfăşurate;
- respectarea stabileşte programul de lucru pe faze de execuţie,
- Răspunde re realizarea sarcinilor de productie conform graficelor aprobate.
efectuearea instructajul pe linie de calitate pentru personalului din subordine,
- Respectă ROF şi procedurile de lucru privitoare la post.
Atribuţii şi competenţe pe linia de asigurare a calităţii
- implementarea sistemului calitate în activităţile desfăşurate;
- asigura aprovizionarea cu materiale şi răspunde de introducerea în lucrare
numai a materialelor recepţionate calitativ;
- asigură respectarea documentaţiilor/proiectelor tehnice şi a tehnologiilor /
procedurilor / instrucţiumilor de lucru aprobate;
- duc la îndeplinire toate acţiunile corective stabilite în conformitate cu soluţiile
ce se impun / aprobate;
- duc la îndeplinire / rezolvă toate neconformităţile constatate conform
soluţiilor tehnice stabilite;
- urmaresc realizarea tuturor verificărilor şi încercarilor prevăzute în
programul / planul de control a calităţii, verificări şi încercări;
- urmaresc / răspund de întocmirea înregistrărilor calitaţii care să ateste
calitatea lucrărilor/produselor realizate şi transmiterea acestora la factorii de
răspundere.

Responsabil Tehnic cu Executia - atestat de ISC cu experienta profesionala


in domeniu
Responsabilul tehnic cu executia atestat raspunde, conform atributiilor ce le revin
(Legea nr. 10/1995), pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati, acestia au următoarele
obligaţii:
- admite executia numai in conditiile prevazute in procedurile de lucru, caietul
caietul de sarcini, normele si reglementarile in vigoare;
- verifica si avizeaza fisele fabricatie, fisele de inspectie a fabricatiei, manipularii
si incarcarii, planul calitatii;
- opreste executia fabricatiei sau executia lucrarii in cazul in care s-au produs
abateri grave de calitate sau de la prevederile procedurilor, caietului de sarcini, normelor
si reglementarilor in vigoare;
- raspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor si
exigentelor prevazute de prevederile procedurilor, caietului de sarcini, normelor si
reglementarilor in vigoare;
- realizeaza interfata intre statia de preparare si organele de specialitate.

Responsabil Tehnic cu Executia urmareaste :


- Daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate precizate
in documentatia de executie si daca aceste lucrari sunt realizate in conformitate cu
normativele si legile in vigoare;
- Existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor respectiv:
procese verbale calitative, procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse, procese
verbale de faze determinante, buletine de analize si incercari In cazul in care lucrarile
nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in proiectul de executie, caietul de
sarcini, procedura tehnica de executie, vor opri executia, voi intocmi R.N.C. (raport de
neconformitate) si se va face analiza cauzelor neconformitatilor impreuna cu dirigintele
de santier si proiectantul lucrarii.
Responsabil Tehnic cu Executia are urmatoarele atributii aferente
urmatoarelor conditii referitoare la sistemul calitatii:
Controlul documentelor si al datelor
- Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa verifice documentele externe si
daca proiectul de executie este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati,
daca contine planul de control pentru fazele determinante, daca contine toti parametrii
privind verificarile de calitate, documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse
(certificate de calitate);
- Responsabilul tehnic cu executia verifica si avizeaza :documentele interne
elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat,planul calitatii
aferent investitiei si programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de
executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare , grafic de asigurare de forta
de munca, si utilaje etc), planul de control de calitate.
-
Controlul procesului de executare a lucrarilor

Pentru indeplinirea aceastei conditie referitoare la sistemul calitatii s-au elaborat


procedurile de sistem aferente investitiei in vederea stabilirii sarcinilor pentru
identificarea, pregatirea si planificarea lucrrailor de constructii montaj pentru asigurarea
calitatii acestora conform specificatiilor, standardelor si documentatiei de executie.
Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii privind
executia:
- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor
functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate
si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala
si profesionala de care dispune societatea;
- avizeaza: fisele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie,
planul de control de calitate, isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei
lucrarii. Acest plan va fi avizat de Director, participa la verificarea profesionala a sefului
punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.

Responsabilul cu controlul calitatii (CTC) se subordoneaza Directorului calitate şi


acţioneaza în cadrul funcţiunii calitate în cadrul societăţii şi are urmatoarele atribuţii si
responsabilităţi:
- exercita controlul calitatii la lucrarile executate de firma conform plasnului calităţii
-PC- pentru fiecare lucrare / serviciu în construcţii şi PCCVI aprobat de conducerea
firmei;
- participa la receptia materialelor si produselor aprovizionate, cerifica
conformitatea cu cerintele din documentele de insotire;
- verifica calitatea materialelor depozitate ;
- interzice introducerea în producţie a produselor neconforme;
- înscrie in RNC neconformitatile constatate in timpul controalelor;
- urmareste aplicarea corectiilor pâna la remedierea defectelor produse în urma
nneconformităţilor;
- urmareşte indeplinirea actiunilor preventive/corective dispuse de conducere;
- coordonează şi după caz participa la activitatea de verificari/încercari de
laborator;
- întocmeste şi gestioneaza conform dispozitiilor Responsabilului sistem
management integrat - RSMI documente sistemului de management al calitatii.

INFORMATII DOCUMENTATE (inregistrari)

Sistemului de management al calitatii – SMC stabileste modul de gestionarea si


prezentare a informatiilor documentate si documentele cerute de standardul de referinta
referitoare la:
Sistemul de management al calităţii şi procesele sale;
Politica si obiectivele referitoare la managementul calităţii;
Dovezi ale contextului si competenţei organizatiei;

Planificarea şi controlul proceselor realizate (documentate pentru a avea


încredere în faptul că procesele au fost realizate conform planului şi pentru a demonstra
conformitatea produselor şi serviciilor cu cerinţele aplicabile);
Controlul proceselor, produselor şi serviciilor furnizate din exterior;
Monitorizare, măsurare, analize şi evaluare.

Controlul informatiilor documentate

Se identifica, realizează şi ţin sub control informatii documentate (înregistrări) în


scopul demonstrării conformităţii proceselor/produselor/lucrarilor/serviciilor realizate cu
cerinţele specifice şi cu cerinţele sistemului de management integrat calitate si mediu
implementat.
În cadrul organizatiei funcţinează şi se aplica un sistem de identificare, codificare,
indexare, îndosariere, protejeare, arhivare, retragere şi distrugere a tuturor informatiilor
documentate (înregistrări). Se înregistrează:
Lista documentelor sistemului de management integrat în vigoare (interne, cu
ediţie, revizie, etc.);
Politica si obiectivele referitoare la managementul calităţii si mediului
Dovezi ale contextului si competenţei organizatiei;
Listă părţile interesate implicate;
Documente de planificare:
- Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor / Registru surse de risc
(identificare, analiza, reactia la risc inclusive pentru riscurilor legate de
protectia muncii / protectiei mediului);
- Planuri calitate si PCCVI pentru fiecare lucrare (secventierea, derularea în
timp si durata testelor);
- Programe de instruire si constientizare in domeniul securitatii muncii /
protectiei mediului
Suport:
- Resurse : Infrastructura
- Resurse: Organizare
- Comunicare : politica, obiectivele si rezultatele referitoare la calitate si
mediu precun si
- reactii primite de la clienţi şi alte părţi interesate.
Operare
Planificare si control operational (tehnic, ofertare, contractare)
Intocmirea programului calitatii pentru fiecare lucrare si produs realizat
(Planificarea proceselor de realizare a produselor, serviciilor)
Planificarea cantitativă a producţiei – grafic fizic si valoric
Validarea proceselor special- PV Validare
Registru de evidenta EMM. Fişa de evidenţă EMM
Programul anual de verificari / etalonari / reparatii
Buletin de etalonare / Buletin de verificare metrological / Etichetă metrologică
Cerinte pentru produse si servicii
Date de intrare privind cerintele clientilor :
- fisa date licitatii
- proiect de executie faza PT (piese scrise, piese desenate, caiete de
sarcini, fise tehnice)
Registrul de oferte / contracte;
Fişa de analiză a ofertei/comenzii/contractului;
Procese verbale de receptive la terminarea lucrarilor / receptie finala;
Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior - Aprovizionare
- Criterii de evaluare furnizori;
- Lista furnizorilor acceptati ;
- Comanda aprovizionare;
- Nota de receptoie - NRCD
Productie si furnizare de servicii
- Planul calitatii si programul de faze determinante aprobat de IJC;
- Informatii documentate pentru planificarea inspectiilor – PCCVI si lista
instructiunilor tehnice de lucru / procedure tehnice de executie ;
- Înregistrări referitoare la calitatea executiei lucrarilor: Registru de procese
verbale de lucrari ascunse si receptii: PV in FD, PV receptie materiale
(inregistrari privind performanta materialelor si echipamentelor folosite,
dovezi privind trasabilitatea si receptia, PV de receptive a lucrarilor ce
devin ascunse, etc.

Eliberarea produselor si serviciilor


Dovezi de fabricaţie produse realizate: Standard de referinat / proiect,
plansa si detalii de executie, plan control proces de fabricatie
(echipamente, material, control pe flux fabricatie, control produs finit,
documente de livrare)
Controlul elementelor de iesire neconforme
- Registrul dispozitii de santier (opis cu toate dispozitiile de santier emise ca
urmare a unor evenimente care afecteaza siguranta in exploatare a
constructiei din punct de vedere al cerintelor fundamentale si modul de
rezolvare a acestora
- Registrul rapoartelor de neconformitate si modul de solutionare al acestora
Evaluarea conformarii. Monitorizare, masurare, analizare si evaluare
- Audit intern
- Monitorizarea satisfactiei clientului
- Analiza efectuata de management
- Imbunatatire continua
- Program pentru adecvarea şi eficacitatea sistemului de management
implementat ca parte a imbunatatirii continue a acestuia.

OPERARE

Planificare şi control operaţional

Organizaţia noastră planifică procesele necesare pentru realizarea produselor


în concordanţă cu cerinţele generale, identifică obiectivele calităţii şi de protecţia
mediului, cerinţele pentru produs/lucrare, necesarul de documente şi resurse,
activitatile privind verificările, validările, monitorizării, inspecţarii, încercării şi criteriile
de acceptare, dovezi de satisfacere a cerinţelor clientului.

Cerinta Activităţi implementate Documente / înregistrări necesare


Planificare şi - Planificarea proceselor de - Planuri ale calităţii
control operaţional realizare a lucrarilor, serviciilor, - Planuri de inspecţii şi
proceselor prin: încercări.
- Intocmire PCCVI (programare - Proceduri tehnioce de
activităţi de verificare, validare, executie / instrucţiuni de
încercare / testare, criterii de lucru.
acceptare) pe fazele principale de - Dosare de validare
executie, conform programului de procese speciale
control al executiei intocmit de
proiectant si a programului de
verificari in fazele determinante –
FD;
- Intocmire proceduri cadru /
tehnologii şi specificaţii de executie
pentru fiecare tip de lucrare ;
- cerinţe pentru mijloace de
producţie;

Cerinte pentru produse si servicii

Societatea noastră identifica cerintele contractuale pentru produse / lucrari de


constructii / servicii, inclusive constructie si post constructie (după predarea lucrărilor),
cerinte nespecificate dar necesare, cerinte legale si reglementări legale, şi alte cerinţe
suplimentare identificate de organizatie.
Înainte de aprobarea comenzilor sau contractelor cu clientii, identifica :
- cerintele specificate de client, inclusiv cerintele referitoare la activitati de livrare
si post-livrare ;
- cerinte nespecificate de client dar necesare pentru lucrarea solicitata ;
- cerinte legale referitoare la executia lucrarii ;
- alte cerinte identificate de organizatie.

Cerinta Activităţi implementate Documente / înregistrări necesare


Cerinte Determinarea
pentru produse
completă a cerinţelor clientului - Fişa de analiză a
si servicii referitoare la lucrare / ofertei/comenzii/contractului,
ele specificate de client, referitoare la serviciu. - Registru comunicari cu
lucrare, inclusiv la Identificarea cerinţelor clientul / si tratarea
asistenţa dupa receptie; legislative de reglementare reclamatiilor
ele nespecificate de client, dar care
sunt necesare pentru PSI 8.2 Cerinte pentru
utilizarea in exploatare a produse si servicii
lucrarii;
ele referitoare la lucrare şi serviciu,
inclusiv cerinţe legale şi de
reglementare;
Orice alte cerinţe
suplimentare
Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior
(APROVIZIONARE / SERVICII SUBCONTRACTORI
S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L determina şi să aplica criterii pentru evaluarea,
selecţionarea, monitorizarea performanţelor şi reevaluarea furnizorilor săi externi.
Procesul produselor si serviciilor furnizate din exterior este condus în spiritul
realizării cerinţei ca toate produsele ce urmează a fi înglobate în lucrări să îndeplinescă
cerintele reglementate sau suplimentare din contracte. În acest sens procesele care se
interconecteaza pentru indeplinirea cerintei sunt :
- stabilirea caracteristicilor produselor şi comanda la furnizor ;
- stabilirea criteriilor de evaluare a furnizorilor şi intocmirea listei de accepatre a
acestoara ;
- efectuarea de controale la furnizor (dacă este cazul) ;
- efectuarea verificarilor la preluarea materialelor ;
- stabilirea înregistrarilor care trebuie menţinute şi a documentelor ce se
arhivează.
Controlul la furnizor se dispune în cazul unor produse care au o influentă
hotaratoare asupra lucrarilor executate sau în cazul unor cantităţi importante şi este
efecuat prin audit de catre auditorii interni ai firmei sau angajati pe baza de contract.
Furnizorii care corespund cerintelor sunt inregsitrati pe o lista care se
actualizează periodic de catre compartimentul aprovizionare.
Informatii privind produselor si serviciilor furnizate din exterior
Caracteristicile privind cerintele produselor ce urmează a fi aprovizionate sunt
precizate de client prin specificatii tehnice, fise tehnologice, caiete de sarcini la
propunerea proiectantului.
În funcţie de caracteristici prin proiect se impun condiţii suplimentare privind :
- cerinţe de aprobare a produsului, procedurilor si echipamentelor ;
- cerinţe privind calificarea personalului
- cerinte privind sistemul de management al calitatii al furnizorului.

In cadrul procesului de aprovizionare se verifica indeplinirea cerintelor


reglementate în ceea ce priveste exigentele impuse de reglementari.
Verificarea produselor si serviciilor furnizate din exterior
Receptia materialelor se face de către comisia de recepţie numita de directorul
general, în baza verificărilor, inspectiei şi analizei documentelor la sediul furnizorului sau
la sosirea în şantier / depozit, functie de conditiile din contract. Comisia de receptie
consemneaza constatarile si hotareste acceptarea sau nu a produselor aprovizionate.
Atunci când în procesul de realizare a lucrarilor se folosesc produse sau servicii
furnizate de client, acestea sunt identificate, pastrate şi înregistrate separat de celelalte.
În ceea ce priveste aceasta situatie, orice incident, pierdere, neconcordanta cu
cerinţele din specificaţii şi proiect este comunicat clientului şi de comun acord se
stabilesc măsurile ce trebuiesc luate.
Comunicarea cu clientul se realizeaza în scris, iar înregistrarile sunt menţinute.

Cerinta Activităţi implementate Documente / înregistrări necesare


Criterii pentru Stabilirea de procese de Criterii de evaluare furnizori
evaluarea, aprovizionare, inclusiv Lista furnizorilor acceptati
selecţionarea, selecţionarea şi evaluarea - Comenzi, contracte.
monitorizarea furnizorilor adecvaţi - Specificaţii de produs.
performanţelor şi - Criterii de recepţie. / criterii de
reevaluarea PSI 8.4 Controlul acceptare
furnizorilor săi externi proceselor, produselor si Nota de receptie - NRCD
serviciilor furnizate din Înregistrări referitoare la
exterior calitatea executiei lucrarilor:
Registru de procese verbale de
lucrari ascunse si receptii: PV
in FD, PV receptive materiale
(inregistrari privind performanta
materialelor si echipamentelor
folosite, dovezi privind
trasabilitatea si receptia, PV de
receptive a lucrarilor ce devin
ascunse, etc.)

Fundamentarea alegerii materialelor utilizate

SC IGNA CONSTRUCT SRL tine sub control Procesul de aprovizionare fapt ce


garanteaza calitatea lucrarilor realizate.
Toate materialele aprovizionate respecta prevederile legale, respectiv:
• Regulamentul UE nr. 305/2011;
• HGR nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii cu modificarile si completarile ulterioare
In cadrul S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L este stabilita si mentinuta o procedura
pentru controlul produsului neconform pentru a asigura ca nu sunt utilizate produsele si
nu sunt prestate serviciile care nu indeplinesc conditiile de calitate specificate sau nu
sunt intreprinse actiuni de tratare a produsului neconform. Procedura are drept scop
stabilirea unui mod coerent de tratare a neconformitatilor in cadrul societatii si
reglementeaza urmatoarele :
- modul de identificare a produselor, serviciilor sau actiunilor neconforme;
- modul de izolare, marcare, documentare si analiza a produselor, serviciilor sau
actiunilor neconforme ;
- instiintarea ( notificarea ) functiilor implicate ;
- documentarea analizelor si deciziilor ;
Necomformitatea este tratata prin una sau mai multe din urmatoarele metode :
- prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate ;
- prin autorizarea utilizarii lui, a eliberarii sau acceptarii cu derogare dupa
fabricatie data de o autoritate relevanta si acolo unde este aplicabil, de catre
client ;
- prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea lui
intentionata initial.

Cerinta Activităţi implementate Documente / înregistrări necesare


Controlul Registrul dispozitii de santier
elementelor de iesire Produselor / serviciiolor / fazelor (opis cu toate dispozitiile de
neconforme santier emise ca urmare a
de lucrari neconforme (de livrat /
unor evenimente care
livrate / lucrari ce devin ascunse
afecteaza siguranta in
Neconformităţile în prin continuarea executiei) li se
exploatare a constructiei din
cadrul activităţilor aplica urmatoarele tratamente :
punct de vedere al cerintelor
firmei sunt identificate - Identificarea neconformităţilor
fundamentale si modul de
în etapele de control - Analiza şi tratarea
rezolvare a acestora)
şi se referă la : neconformităţilor (oprirea,
-materiale, verificări suplimentare mergând Registrul rapoartelor de
echipamente pâna la 100%); analiza neconformitate si modul de
aprovizionate care nu produselor / activităţilor
solutionare al acestora
sunt conforme cu neconforme; acceptarea în
specificatiile tehnice; condiţiile existente; refacerea;
- probe labirator / reconditionarea; reclasificarea;
teste neconforme rebutarea)
-Verificarea execuţiei remedierii
conform soluţiei date.
- Confirmarea calitatii
remedierilor pe formularul RNC
şi pe înregistrarile de calitate
numai dupa ce
`

EVALUAREA CONFORMARII. MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE


SI EVALUARE

Procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire sunt


planificate si implementate in cadrul S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L, pentru :
- a demonstra conformitatea serviciului cu conditiile specificate in contracte,
autorizatii
- a se asigura conformitatea sistemului de management cu standardele de
referinta
- a imbunatatii continuu eficacitatea sistemului de management,
Monitorizarea, masurarea, analiza si imbunatatirea proceselor se asigura prin :
- auditul intern;
- monitorizarea percepţiei clienţilor cu privire la măsura în care au fost îndeplinite
necesităţile şi aşteptările;
- analiza efectuata de management in scopul de a evalua periodic rezultatele
monitorizării şi măsurării, performanţele şi eficacitatea SMI C&M.
LISTA PROCEDURILOR DE LUCRU

Proceduri tehnice lucrări civile


1 Trasarea pe teren a construcțiilor PT-CONST-01
Executarea lucrărilor de săpături și sprijiniri
2 pentru fundații și alte lucrări de construcții și PT-CONST-02
instalații
3 Executarea umpluturilor compactate PT-CONST-03
Executarea fundațiilor din beton și beton armat,
4 PT-CONST-04
inclusiv lucrări de consolidare fundații
Executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje,
5 PT-CONST-05
schele
Fasonarea şi montarea armăturilor
6 PT-CONST-06
nepretensionate
Execuția lucrărilor din betoane la construcții civile
7 PT-CONST-07
și industriale
8 Execuția lucrărilor pe timp friguros PT-CONST-08
Zidărie și pereții, inclusiv lucrări de reabilitarea
9 structurilor portante istorice și consolidarea la PT-CONST-09
zidării din cărămidă
Execuția și controlul lucrărilor de dulgherie pentru
10 PT-CONST-10
șarpante
11 Controlul învelitorilor la construcții PT-CONST-11
Controlul lucrărilor de tâmplărie și a lucrărilor de
12 PT-CONST-12
reabilitare
13 Executarea pardoselilor la construcții PT-CONST-13
Tencuieli interioare și exterioare și renovare ale
14 PT-CONST-14
finisajelor exterioare pe bază de mortare
Executarea și controlul lucrărilor de placaje
15 PT-CONST-15
ceramice realizate la pereţii interiori şi exteriori
Procedura tehnică de control, execuţie şi plan de
16 inspecţii şi încercări, execuţia construcțiilor și PT-CONST-16
confecțiilor din oțel
17 Montare elemente prefabricate din beton PT-CONST-17
18 Izolatii termice la clădiri PT-CONST-18
19 Confecționare elemente prefabricate din beton PT-CONST-19
20 Pereți din gipscarton PT-CONST-20
21 Lucrări de zugraveli și vopsitorii PT-CONST-21
22 Executarea hidroizolatiilor PT-CONST-22
Proceduri tehnice instalatii in constructii
Executarea lucrarilor de instalatii electrice –
23 de iluminat normal, siguranta si luminat PT-INST-01
exterior
Executarea de obiecte sanitare cu armaturile
24 PT-INST-02
aferente
Executarea instalatii de incălzire - corpuri de
25 PT-INST-03
incălzire
26 Instalații de încălzire cu conducte din otel PT-INST-04
Instalații în incinta:rețele de alimentări cu apa:
27 PT-INST-05
execuție, probe, receptie
Proceduri tehnice instalatii edilitare
Retele edilitare
30 PT- EDIL -01
Camine prefabricate din beton armat
Rețele edilitare
31 PT- EDIL -02
Montare cămine din pvc
Retele edilitare
32 Execuția îmbinărilor sudate cap la cap a PT- EDIL -03
țevilor și fitingurilor din pehd
Retele edilitare executia subtraversărilor prin
33 PT- EDIL -04
foraj orizontal
34 Retele edilitare canalizare pvc PT- EDIL -01
35 Retele edilitare reţele de alimentare cu apă PT- EDIL -01
Proceduri tehnice lucrări speciale
Efectuarea lucrărilor de inslatare și întreținere
PL I
36 a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,
SEMNALIZARE 01
alarmare și alertare în caz de incendiu
Efectuarea lucrarilor
De instalare și intretinere a sistemelor și
37 instalaţiilor de limitare și stingere a incendiilor PL I LIMITARE 02
cu excepția celor care conțin anumite gaze
flourate cu efect de seră
Proceduri de lucru specifice protecţia la foc
PL
cu vopsele termospumante efectuarea
38 TERMOPROTECTII
lucrărilor de termoprotecţie cu vopsele
01
termospumante
Proceduri tehnice drumuri și platforme
39 Terasamente drumuri PTE-D-01
40 Fundatii rutiere din balast PTE D-02
41 Execuţia stratului din piatră spartă PTE-D-03
Prepararea și punerea în operă a mixturilor
42 PTE D-04
asfaltice
Scurgerea apelor – santuri și rigole pereate,
43 PTE-D-05
podete
44 Execuție lucrari din beton armat PTE D-06
45 Semnalizare rutieră pe verticală - indicatoare PTE D-07
Execuție îmbrăcăminți rutiere din beton
46 repararea îmbrăcăminților din beton de PTE D-08
ciment aeroportuare

S-ar putea să vă placă și