Sunteți pe pagina 1din 5

Regulament pentru concursul de afise „Prim plan pe liceul tau”

Art. 1. Organizatorul concursului


1.1. Concursul este organizat de Centrul de Proiecte Educationale si Sportive
Bucuresti - PROEDUS , cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr 2, sector
5, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Dl. Florin Diaconescu, in calitate de Di-
rector, denumită în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului document, denumit în


continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toț i participanț ii.

1.3 Concursul de afise „Prim plan pe liceul tau” este un proiect Multimedia, care
are ca scop incurajarea si promovarea abilitatilor elevilor de liceu bucuresteni pa-
sionati de design si concepte grafice, dar si promovarea unitatilor de invatamant
prin mijloace artistice si multimedia.

Art. 2. Obiectivele concursului


Art.2.1 Identificarea nevoii elevilor pentru perfectionarea in domeniul designului
grafic

Art. 2.2 Promovarea viziunii si a limbajului artistic din spatele unei creatii grafice
create de elevii de liceu

Art. 2.3 Identificarea cunostintelor de baza in domeniu si incurajarea creativitatii


prin realizarea unor afise ce promoveaza unitatea de invatamant participanta

Art. 3. Tematica concursului


Art. 3.1. Tematica concursului face referire la modalitati unice si creative de
promovare a unitatii de invatamant, designul grafic al afisului respectand specificul
fiecarui liceu.

Art. 4. Participanț ii concursului ș i coordonarea acestora

Art 4.1. Concursul se adresează elevilor de liceu din Bucuresti, din clasele IX -
XII. Fiecare liceu inscris in concurs poate participa cu o echipa formata din 3 - 5
membri si un profesor coordonator.

Art.4.2 Echipa( formata din elevi si profesorul coordonator) se va inscrie in con-


curs prin completarea formularului de inscriere postat pe paginile de facebook ale
organizatorului, Scoala Tv Oficial si Proedus, dar si pe site-ul www.scoalatv.ro.
Art. 4.3. Fiecare echipa participanta va avea un profesor coordonator în vederea
pregătirii afisului. Rolul profesorului coordonator este acela de a superviza pro-
cesul de creaț ie, dar ș i conformitatea cu specificaț iile mentionate de organizator.
Art. 4.4. Fiecare liceu se poate înscrie în concurs cu un singur afis.

Art 5. Perioada de desfasurare a concursului

Art. 5.1 Concursul „Prim plan pe liceul tau” se desfasoara in perioada 29 ianuarie –
18 mai 2018 astfel:
a.In intervalul 29.01.2018 – 02.02.2018 promovarea evenimentului la nivelul unitat-
ilor de invatamant liceale din Bucuresti, prin ISMB, pe paginile de facebook( Scoala
Tv Oficial si Proedus) si pe site-urile Beneficiarului( www.scoalatv.ro,
www.proedus.ro)
b.In intervalul 12.02.2018 - 28.02.2018 completarea formularului de inscriere
c.In intervalul 01.03.2018 – 05.03.2018 perioada de evaluare a formularelor de in-
scriere
d.In intervalul 06.03.2018 – 30.03.2018 perioada de realizare a conceptului grafic
pentru afis
e. In intervalul 01.04.2018 - 06.04.2018 perioada de evaluare si jurizare a afiselor si
postarea acestora pe pagina de facebook Scoala Tv Oficial
f.In intervalul 09.04.2017 - 30.04.2018 perioada in care publicul isi exprima votul
g.In interval 14.05.2018 - 18.05.2018 expunerea afiselor in cadrul TOE si ceremonia
de desemnare a castigatorilor

Art.6. Specificaț ii pentru realizarea posterului

Art.6.1 . Posterul va fi unidimensional ș i va fi realizat în una dintre următoarele


tehnici: desen, grafică, colaj, tehnici computerizate (Photoshop, Corel, etc).
Art.6.2. Mesajul afisului format din text si/sau grafica trebuie sa fie clar si relevant
pentru liceu

Art 6.3 Pe afis trebuie sa se regaseasca elemente de autenticitate specifice liceului


Art.6.4. Dimensiunea posterului va fi A1 ( 594 x 841mm ), orientare portrait.
Acestea vor fi trimise pe mail-ul scoalatv@gmail.com, in format digital (.PDF sau
.PNG/.JPEG).

Art 6.5. Afisul ar trebui sa reprezinte o lucrare de sine stătătoare, care poate trasn-
mite mesajul ș i în afara concursului.

Art. 7. Comisia de jurizare


Art.7.1 Juriul va fi compus din 3 persoane numite prin decizia directorului
Proedus.

Art.7.2. Comisia de evaluare îș i rezervă dreptul de a selecta, pentru a intra în com-
petiț ie, doar lucrările care respectă condiț iile de participare.

Art.8. Criterii de validare


Art.8.1. Sunt eligibile si vor intra in procesul de votare afisele care indeplinesc
urmatoarele conditii :
a. respectă fomatul solicitat , iar conceptul se incadreaza in specificatiilor solici-
tate de organizator prin prezentul Regulament

b. compozitia elementelor fundamentale dintr-o lucrare de design grafic precum:


configuratia, proportia, echilibrul si armonia partilor componente

c. imbinarea culorilor in designul afisului


d. viziunea din spatele imaginii

e. claritatea, dar si consistenta mesajului transmis (scris sau/si vizual)

f. originalitatea si creativitatea
g. imbinarea tuturor elementelor

Art. 8.2. Afisele care vor fi declarate eligibile in procesul de votare vor fi urcate pe
pagina de facebook Scoala Tv Oficial si vor putea fi votate de public.
Art.8.3.cCâș tigătorii vor fi desemnaț i pe baza voturilor obț inute. În ordine de-
screscătoare, vor fi stabiliti câș tigătorii locurilor I, II, III .

Art 9. Originalitate ș i copyright


Art.9.1. Echipa care înscrie un afis în competiț ie trebuie să fie autoarea conceptului
grafic al acestuia. Posterul ș i ideea ilustrată trebuie să fie autentice ș i create în to-
talitate de echipa(elevii si profesorul coordonator) care înscrie afisul in concurs.
Art.9.2. Orice încălcare a drepturilor de autor ș i de copyright nu vor fi asumate de
către Organizator.

Art. 9.3. Prin înscrierea la acest concurs, participanţ ii acordă PROEDUS dreptul de
utilizare perpetuă a imaginilor cu postere înscrise în scopuri necomerciale, pentru
publicare pe site-ul propriu ş i social media, pentru expunere în locuri publice.

Art. 10. Premii ș i ceremonia de premiere


Art.10.1 Organizatorul va asigura tiparirea afiselor selectate pentru competitie si va
organiza o expozitie unde vor fi premiati castigatorii concursului.

Art.12.1. Câș tigătorii vor fi premiaț i în cadrul unei ceremonii care va avea loc la
”Targul Oferta Educationala”, ce se va desfasura in perioada 14 - 18 Mai 2018.

Art 12.2. În cadrul prezentului concurs se vor acorda premii ce constau în bani si
tabere pe litoralul romanesc astfel:
a. Locul I - 500 lei + Tabara la Costinesti pentru fiecare elev, membru al echipei si
500 lei + Stagiu de pregatire la Vama Veche pentru profesorul coordonator

b. Locul al II-lea - 300 lei + Tabara la Costinesti pentru fiecare elev, membru al
echipei si 300 lei + Stagiu de pregatire la Vama Veche pentru profesorul coordona-
tor
c. Local al III-lea - 200 lei + Tabara la Costinesti pentru fiecare elev, membru al
echipei si 300 lei + Stagiu de pregatire la Vama Veche pentru profesorul coordona-
tor
Art 12.3. Toț i participanț ii la concurs, elevi ș i profesori coordonatori, care au au
înscris un poster eligibil vor obț ine diplome de participare.

Art. 12.4. Posterele câş tigătoare dar ş i alte postere selectate de juriu vor fi
promovate pe site-urile si paginile de facebook ale Organizatorului, dar vor fi
folosite si în realizarea materialor informative.

Art. 13. Forta majora

13.1 Prezentul concurs si ceremonia de premiere pot inceta in urmatoarele cazuri:


a. in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legis-
latiei in vigoare
b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul
scoalatv.ro, pe paginile de facebook Proedus si Scoalatv Oficial, cu minimum 24 de
ore inainte de incetare.
c.in caz de dizolvare a organizatorului

Art. 14. Regulamentul Concursului


Art.14.1. Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul Organizatorului, la adresa
www.scoalatv.ro

Art.14.2. Întrebări, nelămuriri sau informaț ii suplimentare pot fi adresate organiza-


torilor la adresa: scoalatv@gmail.com sau la telefon 0374.832.309, persoana de
contact: Corina Craciun.