Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de agresivitate (AQ)

Chestionar de agresivitate (AQ)

Autori: Arnold H.Buss și Mark Perri

Scop: Măsurarea a patru aspecte/dimensiuni ale agresivității

Descriere: Acest instrument cu 29 de itemi măsoară patru aspecte ale


agresivității:

 Agresivitatea fizică (PA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 25, 27, 29)
 Agresivitatea verbală (VA: 3, 7, 11, 15, 19)
 Furia/mânia (A: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 23)
 Ostilitatea (H: 5, 9, 13, 17, 21, 24, 26, 28)

AQ reprezintă o prelucrare a Inventarului de ostilitate, un instrument folosit în


mare măsură/la scară largă dezvoltat peste treizeci de ani. AQ a fost dezvoltat
dintr-un lot de 52 de itemi, dintre care mulţi au aparţinut Inventarului de
ostilitate, cu ajutorul analizei factorului component principal şi al factorului de
întărire/confirmator. Instrumentul permite să se aprecieze/evalueze nu doar cât
de agresiv este cineva, utilizând scorul total, ci şi cum se manifestă agresivitatea
sa, ceea ce se determină prin scorurile subscalelor.

Norme: Pentru un eșantion de 612 studenți în anii terminali de gen masculin,


scala AQ a avut următoarele semnificații (și deviații standard): PA=24,3 (7,7);
VA=15,2 (3,9); A=17,0 (5,6); H=21,2(5,5). Semnificația scorului total pentru acest
eșantion a fost 77,8 cu o deviație standard de 16,5.(5,5).

Pentru un eșantion de 641 studenți de gen feminin semnificația (și deviațiile


standard) pentru subscale au fost PA=17,9 (6,6); VA=13,5 (3,9); A=16,7 (5,8);
H=20,2 (6,3). Scorul total a avut o semnificație de 68,2 și o deviație standard de
17,0.

Scoruri: Itemii 1 și 25 sunt primele scoruri inversate (se ranversează ). Scorurile


subscalelor sunt suma scorurilor itemilor pentru acei itemi din subscală. Scorul
total este suma tuturor scorurilor itemilor și variază între 29 și 145. Scorurile
înalte reflectă mai multă agresivitate.

Fidelitate: Consistența internă a AQ este foarte înaltă. Coeficientul alpha a avut


valori de 85, 72, 83 și 77 pentru scalele PA, VA, A și H. Scorul total a avut o
valoare alpha de 89. AQ este un instrument stabil cu o bună fidelitate test-retest;
după o perioadă de nouă săptămâni corelația test-retest a fost 80, 76, 72 și 72
pentru scalele PA, VA, A și H, și 80 pentru scorul total.

Validitate: Scorurile AQ au fost corelate cu fiecare în parte. Atunci când variația


în corelațiile datorate scorului A a fost fragmentată, corelațiile nu au fost
semnificative; aceasta susține validitatea teoretică a AQ prin faptul că asocierile
între agresivitatea fizică, cea verbală și ostilitate sunt datorate conexiunii lor cu
furia. Scorurile au avut și o bună validitate concurentă, fără asocieri semnificative
între PA și VA și emoționalitate/afectivitate, dar cu corelații semnificative între
afectivitate și subscalele A și H. Scorurile celor patru scale corelează cu
impulsivitatea, competiția și asertivitatea, deși au fost găsite corelații scăzute
între asertivitate și scalele PA și H. Validitatea de construct a fost evidențiată prin
corelații între AQ și rangurile agresivității, sociabilității și timidității.

Referințe: Buss, A.H. și Perry, M. (1992). The Agression Questionnaire, Journal


of Personality and Social Psychology, 63, 452-459. Instrument reproduced with
permission of Arnold Buss and the Americam Psychological Association.