Sunteți pe pagina 1din 47

MANAGER DE PRODUS

Versiunea: 0

27.10.2011

27.10.2014

NIVERSITATEA T CLUJ-NAPOCA

Echipa de redactare:

BRAD Stelian, Profesor universitar doctor inginer Universitatea Tehnic din Cluj-
Napoca
BRADEA lina Inginer, consultant senior Romarketing, manager de proiect
POP Liliana M.B.A. Inginer, Centrul pentru Transfer Tehnologic i de Cuno tinte (CTTC),
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca
u, Director de vânz ri, Bucure ti, Office
MOLDOVAN- Radu Manager de produs, Bucure ti, Office
BORZA Ioana, Director marketing, Cluj- Napoca
Gabriela, Director de produs, Cluj-Napoca
BOCANICIU Ovidiu, Director general

Verificator sectorial:
DAN Marius, director general SC CALITOP SRL

Comisia de validare:
expert din partea Comitetului sectorial Publice
POPOVICI Mircea Dan director general ASTIQ PROIECT SRL
director adj. SC CALITOP SRL

Denumirea documentului electronic: SO_Manager de produs_ 00

Comitetului Sectorial

1
Descriere:

este: Manager de produs


Cod COR 241938.
iei Manager de produs este a i
servici spunde sau anticipa nevoile consumatorilor.
Managerul de p leg
între toa nd ca princ tre client.
Rolurile unui Manager de p
matorilor, de a analiza
i de a s i serviciilor specifice.
Activitatea Managerului de produs i pe teren.

i te procesul inovativ pentru a


ine rezultatul dorit.
Un oare activitatea în cadul departamentului de marketing al
n departamentul de cercetare-dezvoltare, d ie

produs/serviciu sau la dezvoltarea unuia existent.


Managerul de produs trebuie e din domenii variate: macroeconomie, marketing,
e îi sunt necesare pentru a
produs sau serviciu,
i timp focalizarea asupra nevoii
Activitatea M în cooperare atât cu colegii din
i cu cei din alte departamente/compartimente.

Câteva dintre instrumentele principale de lucru care constituie bagajul unui Manager de produs de
succes sunt:
-

-
-
- analiza cost-beneficiu;
-
vânzare, de dezvoltare a parteneriatelor, de cer
- metodologii de dezvoltare a produsului;
-
-
-
- instrumente pentru managementul prin obiective;
- matrice pentru definirea atributelor de produs;
-
- ializarea produsului.

2
Nivelul de
responsabilit

autonomie
CNC/EQF
: Nivel de
reponsabilitat
4/5
CNC/EQF
3/4
C 3/4
4/
3/4
nivelul
4/5
european
3/4
3/
4/5
3
C 3/4
3
4
3
4
3
:

Realizarea managementului in or 3/4


Conducerea echipei 3/4
4/5
de lucru 3/4

Dezvoltarea p 4/5
3/4
5/6
ul 5/6

4/3

Supervizarea echipei tehnice 4/5


Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate 4/5
: 5/6
ii 9: 4/5
10: Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de 3/4
dezvoltare produs
11: Monitorizarea riscului legat de un proiect de dezvoltare de produs 5/6
12: Planificarea lor 4/5
13: rii standardelor de calitate pentru 3/4
materialele de promovare a produselor

3
Nivelul de
Realizarea managementului in
autonomie
CNC/EQF
3/4
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
competen modului de îndeplinire a

1. 1.1. Sursele de culegere a datelor sunt Identificarea surselor de culegere


sursele de identificate î . a datelor se face cu obiectivitate,
culegere a 1.2. Sursele de culegere a datelor sunt ia .
datelor identificate în fun .
1.3. Sursele de culegere a datelor sunt
identificate .
2. 2.1.
colectate având în vedere sursele utilizate.
despre produs 2.2. Datele obiectivitate, meticulozitate i
colectate în format electronic sau pe hârtie. .
2.3.
colectate utilizând instrumente standardizate.
2.4.
colectate în vederea transimiterii lor
departamentele interesate.
2.5. e despre produs sunt
colectate în mod structurat.
3. 3.1. Dat unt analizate
datele/ în vederea
ile . obiectivitate ie.
colectate 3.2.
.
3.3. unt analizate

4. 4.1. e Î lui
studiul tehnic lor colectate.
4.2. - ie
tehnic i respectând la detalii.
formatul stabilit.
4.3.
.
5. 5.1.
i
. flexiblitate în comunicare.
5.2. osind
canalele de comunicare adecvate.
5.3. diseminate la nivelul

4
Contexte:
Managementul informa iilor presupune o activitate pe teren sau a calculatorului, operarea
cu i surse de informare . Rolul Managerului
de produs, iile din mediul in i de a la transmite
într- În prima etap , sunt identificate toate sursele de
informare relevante i despre produs, a i structurate
sub forma unui raport care se disemin ilor interesate.
Gama de variabile:
probleme legate de
al cu
ncii; coduri de bune practici în industrie.
-

financiare;
ie.
Tehnicile de co i pot fi de la chestionare aplicate în domeniile de interes,
la alte tipuri de sondaje realizate c ii. Exemple de tehnici de
colectare a datelor: inte

chestionare personale sau indirecte;

Echipamentele utilizate pot fi: copiatoare, computere, fax.


Colectarea datelor poate avea ca scop: identificarea
harta proceselor;
iilor se pot folosi: Surse primare si Surse secundare. Sursele

Instrumentele de colectare pot fi:


-
-simulare,
-

- siei multipl iei.

stadiul prelucrarii. În raportul finalizat ma te în primul rând


i baza de decizie i factori de decizie).
Tipurile de rapoarte pe care le poate genera un manager de produs po i
supo irea unui produs/proces.
Tipurile de comunicare pe care le poate folosi sunt verbale, scrise, non-verbale.

M ; utilizarea bazelor de date; ; comunicarea


; scrierea de rapoarte; tehnici de colectare a datelor; ;
canalele de comunicare;

5
Nivelul de
Conducerea echipei
( autonomie
CNC/EQF
3/4
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. Membrii Selectarea membrilor echipei se


membrii echipei i face cu rigurozitate, prin
aptitudini. i cu deschidere

.
2. 2.1. Activitatea echipei este ilor echipei
activitatea echipei se face cu rigurozitate,
echipei. i focalizare pe
2.2. Activitatea echipei este obiective.

stabilite.
2.3. Activitatea echipei este

existente.
3. ine ei
echipei este su membrilor echipei se face cu
membrilor echipei acordarea de sprijin în realizarea
sarcinilor asumate. ie.

identificarea nevoilor lor de


dezvoltare.
a echipei este

elor membrilor.
Contexte:
Managerul de produs poate conduce fie o echipa de proiect embrii ai diferitelor

; echipa din
i continue.

6
Gama de variabile:

ia meniul specific: Codul Muncii,


ale ionale.
ii echipei: planifica ilor în
cadrul echipei, buget, etc.

andardele

i la nivel de membrii a
încadrarea în terme inerea rezultatelor proiectului de dezvoltare a
produsului/serviciului.

ei membrilor echipei se face cu r i cu


aplic iei în vigoare, în special a Codului muncii.
elor membrilor echipei se face folosind instrumente de evaluare specifice
iei, acordând feedba
membru al echipei.
Evaluarea se poate face folosind instrumente diferite: online, de tip creion-

a postulu
ia de pos
membrilor echipei.
Dezvoltarea echip
coaching, mentoring sau prin atragerea de furnizori externi.

il o a poate fi
mpete ele limitate ale membrilor echipei sau de atitudinea
i.

Managementul resurselor umane; conducerea echipei; management prin obiective; evaluarea


ck.

7
Nivelul de
ii
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. Planificarea propriilor


propriile prin raportarea lor la nivel individual.
1.2. re i
. receptivitate.
1.3. stabilite
inâ iune.
2.1. inând Întocmirea propriului plan de
propriul plan seama de raportul de activitate precedent. cu
2.2. pe obiectivitate, rigurozitate
b - viziune.
2.3. este întocmit inând

2.4.

3.1 Planificarea auto- Pla


auto- face la nivel de profesionale se face cu
dezvoltarea . i deschidere spre
3.2 Planificarea auto- nou.
.
Contexte:

oda ABC (Eisenhower) sau metoda ABCDE


(Brian Tracy) sau alte instrumente care îi sunt familiare. Auto-

Auto-dezvoltarea se poate face în cadrul


Auto-
dezvoltarea poate fi f i pe e manageriale.
Gama de variabile:
Pentru p i Managerul de produs poate utiliza instrumente de planificare
iei sau individuale (diagrama Gantt, agenda, Lotus notes, etc.)
În i; managerul de produs va tr e atât propriile
alte compartimente.
Obiectivele s
inerea interesului pentru anumite produse, încadrarea în termene
iilor introduse.
.

Managementul timpului, Managementul auto- M


muncii, Eficientizarea muncii, Managementul prin obiective.

8
de lucru Nivelul de
necesar pentru personalul din subordine
(unitate de compet gener autonomie
CNC/EQF 3/4
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
e elementul

1. 1.1. ei locului de
legal privind securitatea muncii este asigurat asumarea
. ii i cu
securitatea 1.2. meticulozitate.
muncii securitatea muncii este asigurat
.

securitatea muncii este asigurat respectând


specificul departamentului.
2. 2.1. Implementarea procedurilor de
proceduri de control al pericolelor sunt implementate în
identificare,
rtament. , responsabilitate i
control al 2.2. rigurozitate.
pericolelor control al pericolelor sunt implementate

2.3.
control al pericolelor sunt implementate
n vigoare.
3. 3.1.
conform
i manualului de a
iei. responsabilitate i .
3.2.
conform
standardelor specifice industriei.
3.3.
la
n i a
echipei de proiect.
Contexte:
Instruirea a
sau de persoana res .
Gama de variabile:
u

9
i în

ritoare la

u.

- n ,L ia

10
Nivelul de
Dezvoltarea res
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

de compe
1. 1.1. Dezvoltarea portofoliului de
de colaborare cu în elei de colaborare
e de tipul de industrie în care se face cu ,
de sine i responsabilitate.
1.2.
în
tribuitori
specifici domeniului.
1.3
ie sunt stabilite
respectând iile strategice de
dezvoltare ale companiei.
2.1. Suportul intermediarilor si Acordarea suportului pentru
intermediarilor/distri distribuitorilor este acordat conform intermediari se realiz
buitorilor i a
nivelului de
2.2. Suportul interm i
distribuitorilor este acordat în

din nivelul de dezvoltare.


2.3. i
distribuitorilor este acordat pe baza
scopului comun agreat.
3.1.
i produselor
produsele firmei caracteristicile acestora.
3.2. le firmei
sunt promovate pe baza planului
intern agreat.
rodusele firmei
inând seama de
alitate
specifice.
ei
iunilor
agreate în planul de promovare.

11
Contexte:

ii indirecte cu intermediari.
tipurile de distr i
ionali. Prima categorie, co s ti,
franchisor, e

Tipurile de produse sau servicii ie,


, etc. , etc).

ilor.
Gama de variabile:

format

organizarea în
timp
Se poate folosi n

cont cer ia consumatorilor; coduri

direct
plan de marketing.
A le de negociere pot include: îm
ul valoric; construirea încrederii; reducerea conflictelor; managementul
stresului; empatizare.
Strategiile de dezvoltare a lei de colaborare pot include:
participarea la seminarii; calitatea de contactelor
permanente; marketing individual; distribuirea de materiale de promovare.
n ia cu
furnizorii; ntale; a
grupuri consultative constituite ad hoc; comitete de supraveghere;
grupuri care fac lobby cu scopul de a inf a legislativul; grupuri locale inter- grupuri
suport sau cu interese specifice.

M , Negociere.

12
Nivelul de

( autonomie
CNC/EQF 3/4
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
rez modului de îndeplinire a

1.
inând seama de planul
de promovare. i meticulozitate.

planificate cu încadrarea planului


de marketing general.
1.3.
planificate
caracteristicile consumatorilor.
1.4.
planificate
.
2. Coordonea 2.1. Coordonarea
coordonat
teptate în urma responsabilitate, i
. flexibilitate.
2.2.
inând seama de tipul de
contract: intern sau extern se

ie.
2.3.
coordonate inând seama de trendul
de promovare din industrie.
3. 3.1 Colaborarea cu factorii
i în promovare se va face în campaniile de promovare se
campaniile de fo
promovare anterioare. profesionalism.
3.2 Colaborarea cu factorii
i în campaniile de
promovare se face în baza
raportului calitate/cost.
3.3 Colaborarea cu factorii
i în promovare se va face
având în vedere atitudinea de
business a firmei partenere.

13
Contexte:
toate n de
realizarea pr

tori

-
servcii în care se vor
Gama de variabile:
ile de promovare a produselor

de promovare
produs ; reclame; pagini web;
se poate utiliza produsul / serviciul ii, etc.

Grupurile implicate în p

managementul; fondurile alocate ; tehnologia;


localizarea; disponibilitatea produselor
i serviciilor
i d i; planurile de marketing; structura echipelor;
s
aptitudini, c
codul bunelor practici.
e
a profesionalre; r ne; r
Feedback-ul cu preluat din diverse surse cum ar fi:
i ordine de vânzare; date
grupuri de interese.

Tipuri i de promovare, iilor, elemente de marketing.

14
Nivelul de

(unitate de c autonomie
CNC/EQF 5/6
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1.
sunt identificate inând
cont de factorii externi de mediu.
1.2. flexibilitate.
sunt identificate
de dezvoltare

1.3.
sunt identificate
ialul firmei.
2. 2.1. rii este
introducerea inând cont de responsabilitate,
posibil adaptabilitate

2.2. ii este

i practicile interne din


organi .

inând cont de factorii de


risc, impactul asupra obiectivelor
i resursele implicate.
3. 3.1.
inând
seama de factorii de risc. flexibilitate, i
3.2. responsabilitate.
inând
seama de obiectivele nale
definite.
3.3.
inând
cont de resursele implicate.
Contexte:

i mediu extern, folosind instrumente cum ar fi:


- s

15
- PEEST (mediu extern factor politic, economic, ecologic, social, tehnologic) sau alte
.

ipative.

premizele acestuia. Tipurile de inovare pot fi la nivel de produs sau proces, radicale sau
.

Gama de variabile:

Schimbarea poate include:


r introducerea unor tehnologii noi;
ucru în
ie de obiective.

directoare/politica

politica anti-discriminare,

ate;
costurile cu rebuturile;
întârzieri.
Tehnologiile noi pot include: sisteme de calcul; internet/intranet; e-mail; software; telefon; fax.
Îndr
; -
a ideilor valoroase;
agini pozitive a colectivului; rezolvarea problemelor;

specifice procesului de schimbare pot


include: feedback de la
furnizori; reducerea costurilor;
pot include:
colaborare; reducerea/
aplanarea conflictelor; managementul stresului; empatizare.

Tehnici de comunicare, , , Managementul


proiectelor

16
Nivelul de

autonomie
(unitate CNC/EQF 5/6
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
rezultatului act modului de îndeplinire a

1.1. Procesului de management al Definirea procesului de


de management al
subprocesele implicate. biectivitate,
1.2. Procesului de management al rigurozitate, atitudine p i
inovatoare.
.
2.1. Procesul de management al Implementarea procesului de
procesul de la nivel man
management al de i la nivel de individ. responsabilitate,
2.2. Procesul de management al obiectivitate.

cont de domeniul de activitate al


.
2.3 Procesul de management al

cont de obiectivele strategice ale


.
2.4. Procesul de management al
în
.

3. 3.1. Procesul de management al Î


procesul de
management al deschidere,
monitorizare. maleabilitate i proactivitate.
3.2. Procesul de management al

, definind
punctele de control de la început.
3.3. Procesul de management al
baza

inute.

17
Contexte:

etc.
Exemple de in
dusele noi sau
de idei sau concepte aflate în procesare în unita
pentru C&D ca procent din vânzare, etc.

Gama de variabile:

abile pot fi:

din vânzare.

iduri, etc.
iei procesului inovativ, impactul
iei ilor, factorii
de risc posibili , resursele utilizate, etc.
Ac
ia înainte de manife irea resurselor, abaterea de la
iei, impact negativ asupra altor comprtimente, etc.).
Proiectele interne de îmbun te ei
sistemelor utilizate, eficientizar irea unor servicii oferite, etc.

, Managemnentul proceselor, Negociere,

18
Nivelul de
inovative
( autonomie CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de r Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. având în Elaborarea structurii


structura vedere . face cu
1.2. p ,s ,
. responasbilitate.
1.3.
onibile pentru

2. Conduce 2.1 Procesul de ionale Conducerea procesului de


procesul de este condus schimbare a structurii
schimbare a ionale se face cu
structurii activitatea.
ionale 2.2. Procesul de schimbare a structu ionale flexibilitate.

pentru transpu .
3. 3.1. Procesul de dezvoltare a unui produs sau serviciu Implementarea procesului de
competitiv este implementat având în vedere
procesul de i. serviciu competitiv se face cu
dezvoltare a 3.2. Procesul de dezvoltare a unui produs sau serviciu responsabilitate, adaptabilitate.
competitiv este implementat având în vedere
serviciu i.
competitiv
4. 4.1 este Evaluarea impactului
impactul evaluat au
afaceri. serviciului asupra rezultatelor
produsului sau 4.2. firmei se face organizat,
serviciului este evaluat . focalizat pe obiective,
asupra 4.3.
rezultatelor este evaluat ele din planul de
firmei marketing agreat.
Contexte:
Specificul depinde de contextul socio- .
Gama de variabile:
evaluarea structurilor existente, identificarea
noii structuri necesare, propunerea structurii alternative, validarea structurii cu obiectivele orga i cu
factorii de succes.
Produsul ine iei, infrastr
ie, ie.

Manageme , M , Managementul proceselor

19
Nivelul de
Supervizarea echipei tehnice
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate

1. 1.1. Problemele de produs sau proces din Identificarea problemelor de produs


problemele de iei sunt identificate în
produs sau proces n. face cu i
în cadrul 1.2. Problemele de produs sau proces din meticulozitate.
ei iei sunt identificate în
extern.
1.3. Problemele de produs sau proces din
iei sunt având în vedere
.
2.1. Ec inând Formarea echipei tehnice se face cu
formarea echipei cont de obiectivele definite pentru responsabilitate, obi
tehnice aceasta.
2
ele necesare.

ie de perioada de derulare a
ilor.
3 3.1.Rapoartele tehnice interne sunt Redactarea rapoartelor tehnice interne
rapoartele tehnice inând cont de structura rigurozitate,
interne standard. meticulozitate.
3.2. Rapoartele tehnice interne sunt
redactate inând e
.
3.3. Rapoartele tehnice interne sunt
redactate respectând procesul asupra
.
4. 4.1. Colaborarea cu echipa de cercetere, Colaborarea cu echipa de cerce
echipa de ie inând seama de ie se face prin asumare,
cercetare, obiectivele comune stabilite.
p 4.2. Colaborarea cu echipa de cercetare,
ie
pentru realizarea prototipului.
4.3. Colaborarea cu echipa de cercetare,
are în vedere gradul de succes
pentru prototip.

20
Contexte:

P
timpul disponibil pen
compatibilitatea resurselor, etc.
E

Gama de variabile:

timp ie al
.
ile memebrilor echipei tehnice pot fi: e i
dezvoltare, gestionarea factoriloir de risc.

Rapoartele pot fi generate pen itul procesului de dezvoltare a


produsului/serviciilor.

M , Management , Managementul echipei, Scrierea de rapoarte,


Managemen ei,

21
Nivelul de
Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. C respectând Realizarea de pia


cercetarea de modul de definire a e se face cu p ,
p stabilte. rigurozitate, organizare.
1.2.
de planificarea .
1.3. având în
vedere analiza datelor.
2. 2.1 Planul de marketing este întocmit respectând Întocmirea planului de
planul de . marketing se face cu
marketing 2.2 Planul de marketing este întocmit nt obiectivitate, flexibilitate,
nivelul de e al . i viziune.
2.3 Planul de marketing este întocmit
seama de .
3. 3.1. Planul de marketing este prezentat avînd în Prezentarea planului de
planul de vedere obiectivele . marketing se face structurat, cu
marketing 3.2. Prezentarea planului de marketing flex i cu
.

4. 4.1. Implementarea activit ilor de


Implementeaz . marketing se face cu
4.2.
de marketing .
4.3.
se face respectând nevoile tuturor factorilor
i.
Contexte:
Planul de marketing pentru produsele coordonate se va corela cu: planul de marketing la nivelul
.
Gama de variabile:
Fa iei
procese inovativ
tere, introducere de
inere, etc.

T Tehnici de negociere, Dezvoltarea planului de marketing

22
Nivelul de
( )
autonomie CNC/EQF 5/6
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
descrise de elementul de modului de îndeplinire a

1. 1.1. Planul de lansare a unui produs sau Elaborarea planului de lansare se


de lansare a unui serviciu inovativ se elabor în face cu rigurozitate,
produs sau serviciu planul de marketing. obiectivitate.
inovativ 1.2. Planul de lansare a unui produs sau
serviciu inovativ se elabor inând cont
de .
1.3. Planul de lansare a unui produs sau
serviciu inovativ se elabor ie de
resursele disponibile.
2. 2.1. Implementarea planului de lansare a
implementarea unui produs sau serviciu inovativ este planului de lansare a unui produs
planului de lansare a . sau
unui produs sau 2.2. Implementarea planului de lansare a cu flexibilitate
serviciu inovativ unui produs sau serviciu inovativ este deschidere.
.
2.3 Implementarea planului de lansare a
unui produs sau serviciu inovativ este
inând cont de prognoza
.
3. 3.1. Lansarea unui produs sau serviciu este nui produs sau
lansarea unui produs î . serviciu i
sau serviciu 3.2. Lansarea unui produs sau serviciu este rigurozitate.
respectând indicatorii de
.
Contexte:
L , managerul de produs
mirea planului de lansare, respectiv
va monitoriza implementarea. În cazul în car ie, managerul de produs va

dusului.
Gama de variabile:
iciului inovativ;

produsului / serviciului; alte elemente ale mix-ului de marketing.


Competitivitatea depinde de: calitatea produsului/
serv
Angajamentul depinde de: interesul managementului de vârf.

Dezvoltarea planului de marketing, Management strategic, Evaluarea riscului

23
Nivelul de responsabilitate
Coordonarea procesului de stabilire a p
( CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. în Form

de volumul cererii.
1.2. S viziune.
având în vedere posibilitatea de segmentare a
, .
1.3.

.
2. 2.1. Procedura de stabil urilor este Elaborarea procedurilor de
procedura de urilor se face cu
stabilire a ale.
2.2 urilor este responsabilitate.
cont de resursele disponibile.
2.3 Procedura de stabilire
.
3. 3.1. Implementarea procesului de stabilire a Coordonarea i
implementarea inând cont procesului de stabilire a
procesului de lansare a produsului. urilor se face cu
stabilire a 3.2. Implementarea procesului de stabilire a i
inând cont de decizia
.
3.3. Implementarea procesului de stabilire a
respectând concu a.
4. 4.1. în Evaluarea impactului se face
impactul cu obiectivitate
strategiei de sau serviciu.
4.2. este evaluat inând
seama de indicatorii de perfor .
4.3. având
în vedere .
Contexte:
S factorii de mediu

Gama de variabile:

Strategiile pot fi de: luarea caimacului sau penetrare.


T

T , Managementul echipei, M

24
Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare Nivelul de
produs
(unitate de c autonomie
CNC/EQF 3/4
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. Coordonarea procesului de


procesul de produsului este coordonat respectând
analiza de rentabilitate, solvabilitate i se face cu obiectivitate,
lichiditate. ie la detalii.
produsului 1.2.
produsului este coordonat având în vedere
i pierderi, fluxul de
numerar, etc.
2. Propune bugetul 2.1. Propunerea bugetului necesar
este propus inând cont de resursele ce cu
produsului necesare. obiectivitate
2.2. profesionalism.
este propus inând seama de impactul
i asupra afacerii.
2.3.
este propus
financiar al firmei.
3. Previzion 3.1. Fluxul de numerar este previzionat Previzionarea fluxului de
fluxul de numerar estimate. numerar se face cu
3.2. Fluxul de numerar este previzionat pe responsabilitate, meticulozitate
i a veniturilor ie.
prognozate.
4. 4.1. Analiza cost- Efectuarea analizelor cost-
analize cost - ie la
beneficiu . detalii, obiectivitate, comunicare
4.2. Analiza cost- i responsabilitate.
entabilitate
.
4.3. Analiza cost-

Contexte:
Analizele finan
M .
Gama de variabile:
Capitolele de buget su ul de buget la fel. Este important ca
abordarea managerului o iei.

Management financiar, principii de întocmire a bugetului, cashflow, analiza cost-beneficiu

25
Nivelul de
Planificarea lor
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a

1. 1.1. pentru Elaborarea planului


produsul coordonat este elaborat în pentru un produs se face cu
produsul coordonat creativitate
canal .
1.2. pentru
produsul coordonat este elaborat
implicate.
1.3. pentru
produsul coordonat este elaborat

2. 2.1. Colaborarea cu echipa de Colaborarea


iunilor se face cu deschidere, comunicare
implementarea inând cont
de obiectivele comune.
2.2. Colaborarea cu echipa de
iunilor
propuse este f
.
3. Evalueaz 3.1. Rezulta iunilor este Evaluarea
rezultatul ac iunilor evaluat i
. responsabilitate.
3.2 iunilor este
evaluat respectând indicatorii de

lansare.
3.3.
ie de contextul

4. Propune ac iuni de 4.1.


îmbun ire ie de evaluarea se face cu claritate,
rezultatelor. i creativitate.
4.2.
propuse ile
iei.
4.3.
propuse ie de feedback-ul

26
Contexte:

Planul d

Managerul de produs va ine seama de faptul c echipa de vânzari este în contact direct cu
lniri periodice pentru a afla feedback-ul.

Gama de variabile:

accesibilitatea in

Angajamentul depinde de: in i de sprijinul pe care acesta îl

M , Instrumente de evaluare.

27
Monitorizarea respectarii standardelor de calitate pentru materialele Nivelul de
de promovare a produselor
( autonomie
CNC/EQF 4/5
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
elementul de com

1.1. Criteriile de calitate pentru produsele Corelarea criteriilor de calitate


criteriile de calitate noi sunt corelate cu manualul de calitate se face cu organizare,
pentru produsele noi existent. ie la
1.2. Criteriile de calitate pentru produsele detalii.
noi sunt corelate cu cele specifice
industriei sau domeniului de activitate.
1.3. Criteriile de calitate pentru produsele
noi sunt stabilite având în vedere nevoile
consmuatorilor identificate în cercetarea

2. 2.1. Realizarea materialelor de promovare


realizarea este monitoriza având în vedere materialelor se face cu
materialelor de standardele de calitate.
promovare 2.2. Realizarea materialelor de promovare ie la detalii.

stabilite;
3. Integreaz mesajul 3.1. Mesajul inovativ este integrat în Integrarea mesajului inovativ
inovativ în materialele de promovare inând cont de se face cu creativitate,
materialele de tipul de consumator. i
promovare 3.2. Mesajul inovativ este integrat în comunicare.
materialele de promovare având în vedere
ie ales.
3.3. Mesajul inovativ este integrat în
materialele de promovare inând seama de
standardele de imagine ale organiza iei.
Contexte:
- standardele de calitate se vor respecta pentru a nu aduce prejudicii de imagine firmei.
-a
-
Gama de variabile:
ialele de

pentru realizarea materialelor de promo sursei

M , Elemente de design

28
CALIFI
MANAGER DE PRODUS

Cod RNC
Nivel: 5

Sector:
Versiunea: 0

27.10.2011

27.10.2014

Echipa de redactare:

BRAD Stelian, Profesor universitar doctor ingine -


Napoca
Inginer, consultant senior Romarketing, manager de proiect
POP Liliana M.B.A.
-Napoca
BOR
MOLDOVAN-
BORZA Ioana, Director marketing, Cluj- Napoca
Director de produs, Cluj-Napoca
BOCANICIU Ovidiu, Director general

Verificator sectorial:

DAN Marius, director general SC CALITOP SRL

Comisia de validare:

expert din partea Comitetului sectorial Publice


POPOVICI Mircea Dan director general ASTIQ PROIECT SRL
director adj. SC CALITOP SRL

Denumirea documentului electronic: Q_manager_de_produs._00

29
Manager de produs

Descriere
punte de

Pentru a putea deve


inov i,
de conducere a echipei.

Nivelul de studii minim necesar


Studii superioare

Rute de progres

Nu este cazul

30
Manager de Produs
Cod RNC:
Nivel: 5
le

Cod Nivel Credite


CNC/EQF
4/5
3/4

3/4

3/4
4/5
3/4

4/5
C7.Compete
3/4
G1.Realizarea managementului in 3/4
G2.Conducerea echipei 3/4
4/5

3/4
de lucru
S1.
4/5
colaborare
S2 3/4
S3. i 5/6
S 4.
5/6

S5.
4/3

S6.
4/5
inovare
S7. Elaborarea planului de marketing pentru produsele
4/5
coordonate
S8.
5/6
inovativ
S9.
4/5
produselor
S10. Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect
3/4
de dezvoltare produs
S11. Monitorizarea riscului legat de un proiect de
5/6
dezvoltare de produs
S12.
4/5

S13.
3/4
pentru materialele de promovare a produselor

31
Cod:
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:
Deprinderi

1. - m ;
, în - ;
- utilizarea bazelor de date;
- tehnici de colectare a datelor;
- instrumente de colectare a datelor
2. - ;
produs - tipuri de comunicare;
- de redactare;
formatul în care sunt cole - scrierea de rapoarte;
- tipuri de canale de comunicare;
3. - planificare;
- utilizarea echipamentelor de birou;
- i, codurilor
folosind standardelor .
instrumente standardizate
4.

conform

5. Disemi
în
,
folosind canalele de comunicare adecvate la

Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;
e la locul de activitate;
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul


tutelar.
portofoliu;
proiect.

32
Conducerea echipei
Cod:
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:

Deprinderi

1. cu - managementul resurselor umane;


în - conducerea echipei;
- management prin obiective;
- evaluarea pe
echipei. - dezvoltarea colaboratorilor
2. Planifi proprii;
- acordarea de feedback;
- în vigoare;
-
3. - instrumente de evaluare;
- definirea de obiective.
prin acordarea de sprijin în realizarea
sarcinilor asumate,
identificarea nevoilor lor de dezvoltare

membrilor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru ace

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul


tutelar.
portofoliu;
proiect.

33
Cod:
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1. - managementul timpului,
cu responsabilitate, adaptabil i - managementul auto-
receptivitate prin raportarea lor la nivel - m
individual, - organizarea muncii,
. - eficientizarea muncii,
2. - managementul prin obiective;
- instrumente de planificare;
rezultatelor auto- nând seama de - stabilirea obiectivelor.
raportul de activitate precedent, de
individual i
3. -

acumulare i ele definite la nivel de individ


.
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului
rea
colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul
tutelar.
portofoliu;
proiect.

34
pentru personalul din subordine
Cod:
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:

Deprinderi

1. -
locul de mun ;
- ia
, respectând specificul ;
departamentului . - Procesul de identificare a pericolelor la
2. locul de

, de
specific
i .
3.
cu
conform
manualului de SSM, manualului de calitate al
, standardelor specifice industriei,
la nivelul
de proiect.
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul


tutelar.
portofoliu;
proiect.

35
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1.
-
e de tipul de - ;
industrie î de - negociere;
tipurile de distribuitori specifici domeniului; -

ale companiei. -
2. colaborare;
- ie;
-
e

dezvoltare pe baza scopului comun agreat.


3.
firmei în
, de
planul intern de promovare agr

Metode de evaluare

Deprinder

test scris;
ce
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

36
Cod
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:

Deprinderi

1. cu
- tipuri i de promovare;
planul de promovare, planul de marketing - iilor;
general, de caracteristicile consum - elemente de marketing;
- l
2. cu
;
- tipuri de grupuri implicate în promovare;
- gestionarea resurselor;
de promovare din industrie. - ile specifice
3. Colaboreaz procesului de promovare;
campaniile de promovare - metode de acordare a feedback-ului;
-
promovare.

partenere.
Metode de evaluare

Deprinderi

obse test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

37
Cod
Nivel CNC/EQF: 5/6
Credite:

Deprinderi

1.
cu - tehnici de comunicare;
flexibilitate, - m ;
mediu, - m ;
. - managementul proiectelor;
2. cu -
- ii de risc;
- noile tehnologii;
in , -
, de factorii de risc, impactul asupra -
de resursele
implicate.
3.
cu
responsabilitate promovat
factorii de risc, de obiectivele
definite
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;
le de la locul de activitate;
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

38
G
Cod
Nivel CNC/EQF: 5/6
Credite:

Deprinderi

1.
cu obiectivitate, rigurozitate, - m ;
atitudine p i - managemnentul proceselor;
subprocesele implicate - negociere;
specifice. - c ;
2. -
cu responsabilitate, -
obiectivitate la nivel de - t
la nivel de individ,
, de obiectivele
de tipul de
inovare.
3.
cu deschidere,
proactivitate
la monitorizare, ,
definind punctele de control de la început, pe

.
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

39
inovative
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/3
Credite:
Deprinderi

1.
p s - m ;
responasbilitate având în vedere modelele - m ;
, cultura - managementul proceselor.
organ ,
disponibile .
2. Conduce procesul de schimbare a
cu responsabilitate,

e
de

.
3.
cu
responsabilitate adaptabilitate, având în
vedere parametrii
.
4.
produsului sau serviciului asupra rezultatelor
firmei organizat, focalizat pe obiective, cu

în planul de afaceri, de factorii de succes ai


firmei
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;
orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat

superiori ierarhici / forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

40
Supervizarea echipei tehnice în derularea ac
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1.
rigurozitate, - m ;
, - m ;
intern - managementul echipei;
anterioare. - managementul proceselor.
2. cu
resp
ectivele definite, de

3.
cu rigurozitate, meticulozitate
structura standard,
respectând procesul asupra
.
4. Colaborea
prin
deschidere seama de obiectivele
comune stabilite,
realizarea prototipului .
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

41
Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1. cu
p rigurozitate, organizare - t ;
respectând modul de definire a - tehnici de negociere;
obiectivele stabilte, de planificarea - dezvoltarea planului de marketing.,
de rezultatul analizei datelor. -
2. cu

nivelul de e al
i .
3. cu
fl
avînd în vedere obiectivele strategice ale
.
4.
marketing cu
,
de resursele alocate

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate ad

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

42
Cod
Nivel CNC/EQF: 5/6
Credite:

Deprinderi

1. lansare a unui
produs sau serviciu inovativ cu rigurozitate - dezvoltarea planului de marketing;
obiectivitate în - management strategic;
marketing, - evaluarea riscului.
de resursele disponibile.
2.
de lansare a unui produs sau serviciu inovativ
cu

.
3. sau
serviciu obiectivitate, în
i indicatorii de
.
Metode de evaluare
:

Deprinderi

test scris;
în
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

43
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1.
viziune - tehnici de s ;
, de - managementul echipei;
volumul cererii, de posibilit de segmentare - m ;
, de produs -
i. -
2. -
cu meticu
responsabilitate
, de resursele
disponibile .
3.
de cu deschidere,
de
, de decizia de
, .
4.

obiectivele stabilite pentru noul produs sau


serviciu, de indicatorii
i de .
Metode de evaluare
Metodele de

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului
tea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

44
Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare produs
Cod
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:

Deprinderi

1.
cu obiectivitate, - management financiar;
respectând - principii de întocmire a bugetului;
analiza de rentabilitate, solvabilitate - cashflow;
lichiditate - analiza cost-beneficiu;
pierderi, fluxul de numerar, etc. -
2.
produsului prin obiectivitate, responsabilitate,

necesare, de impactul
asupra afacerii
firmei.
3. de numerar cu

estimate

4. beneficiu cu

responsabilitate.
, de

.
Metode de evaluare

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului
rea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

45
Planificarea lor
Cod
Nivel CNC/EQF: 4/5
Credite:

Deprinderi

1.
produsul coordonat cu creativitate, comunicare - m
;
, de costurile - instrumente de evaluare;
-
2. Colabor
cu

cont de obiectivele comune.


3. Evalueaz rezultatul ac iunilor cu

, de indicatorii de

4. Propune ac iuni de îmbun

de evaluarea rezultatelor
k-ul

Metode de evaluare

Deprinderi C

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

46
Monitorizarea respectarii standardelor de calitate pentru materialele de
promovare a produselor
Cod
Nivel CNC/EQF: 3/4
Credite:

Deprinderi

1.
produsele noi - manageme ;
- elemente de design.
calitate existent, criteriile specifice industriei

consumatorilor identificate în cercetarea de

2. aterialelor
de promovare
având în vedere standardele
de calitate criteriile stabilite.
3. Integreaz mesajul inovativ în
materialele de promovare cu creativitate,
nd
cont de tipul de consumator, de canalul de
de standardele de imagine ale
.
Metode de evaluare
sunt:

Deprinderi

test scris;

simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului

colaboratorilor/ superiori ierarhici /


forul tutelar.

portofoliu;
proiect.

47

Evaluare