Sunteți pe pagina 1din 264

Nr Intrebare Explicat

1 Autoritatea Navala Romana se afla in…

2 Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este …

3 Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este indeplinita de…

4 Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este indeplinita de…

5 Autoritatea Navala Romana este un organism tehnic de specialitate al…

6 Autoritati portuare sunt …

7 Inspectia, controlul si supravegherea navigatiei reprezinta o atributie a …

8 Atributiile unei capitanii de port se exercita…

9 Coordonarea activitatilor de asistenta si salvare se realizeaza de …


10 Autoritatea Navala Romana pentru prestatiile sau serviciile efectuate
percepe…
11 Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port acorda acceptul de a
intra in port pentru navele care vin voiaj international numai dupa…

12 Autoritatea Navala Romana are ca organe teritoriale operative …

13 Examenele pentru obtinerea brevetelor si certificatelor se organizeaza


de…

14 Referitor la "cetăţenii români aflaţi în străinătate" Constituţia României


stipulează următoarele:

15 Ce se arată în Constituţia României referitor la "existenţa


neconcordanţelor între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte şi legile interne ?
16 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "accesul liber la
justiţie"?

17 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "accesul liber la


justiţie"?
18 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "dreptul la muncă?

19 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "dreptul la muncă"?

20 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "protecţia socială a


muncii"?

21 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "protecţia socială a


muncii"?

22 Ce se arată în Constituţia României referitor la "munca forţată" ?

23 Ce se arată în Constituţia României referitor la "dreptul la grevă" ?

24 Ce se arată în Constituţia României referitor la "dreptul la grevă" ?

25 Ce se stipulează în Constituţia României referitor la "indatoririle


fundamentale privind respectarea Constituţiei şi a legilor"?
26 Desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica…

27 Desfacerea disciplinara a contractului de munca, constituie…


28 Retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o
perioada de 1-3 luni sau diminuarea acesteia cu 5-10% pe aceiasi perioada
constituie …
29 Debarcarea disciplinara de pe nava pe o perioada de 1-6 luni si trecerea
intr-o functie inferioara, constituie …
30 Constituie sanctiune disciplinara specifica navigatorilor …

31 Care dintre abaterile disciplinare mentionate pot fi sanctionate cu


desfacerea disciplinara a contractului de munca …

32 Care dintre sanctiunile disciplinare de mai jos se aplica doar navigatorilor


33 Calea de atac impotriva unei sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate


ataca cu …

34 Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se


solutioneaza de …

35 Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare e obligatorie…

36 Aplicarea sanctiunii disciplinara se dispune in termen de …

37 Termenul limita pentru contestarea sanctiunii ca urmare a savarsirii unei


abateri disciplinare este de …
38 Abaterea disciplinara este …

39 Conform legii sanctiunea disciplinara poate fi contestata la…

40 Fapta unui salariat prin care s-a cauzat un prejudiciu unitatii din vina sa si
in legatura cu munca sa constituie …
41 Paguba materiala se recupereaza prin emiterea unei …
42 Pentru prejudiciul creat angajatorului de catre salariat acesta raspunde in
temeiul …
43 Pentru prejudiciul creat angajatorului de catre salariat acesta raspunde…

44 Termenul limita de recuperare a unei pagube produse de salariat este de45 Ratele prin care se recupereaza un prejudiciu nu pot fi mai mari de …

46 Nemultumirea cu privire la stabilirea raspunderii pentru eventualele


pagube materiale stabilite in sarcina salariatului pot fi contestate la …

47 La bordul navelor personalul navigant are dreptul la cazare si hrana …

48 Contractul individual de ambarcare se incheie …

49 Contractul individual de ambarcare poate contine clauze mai


dezavantajoase decat contractul colectiv de munca al companiei …

50 Contractul individual de munca poate inceta …

51 Instructajul de protecte a muncii la personalul navigant se efectueaza


conform…

52 Normele de protectie a muncii pentru personalul navigant au ca scop...

53 Echipamentul de protectie se ofera salariatilor...

54 Instructajul pentru protectia muncii pentru functiile nebrevetate de la


bordul navei se asigura de…
55 Instructajul pentru protectia muncii se efectueaza consecutiv la un interval
de…
56 Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine …

57 Materialele de protectie a muncii se verifica de sefii de servicii…


58 Pentru materialele pirotehnice instruirea de folosire se efectueaza…
59 Salariatul trebuie sa poarte echipamentul de protectie …

60 Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul …

61 Vizita medicala pentru personalul navigant este …

62 Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care are loc in timpul


procesului de munca si care provoaca incapacitatea temporara de munca
de cel putin 3 zile, invaliditate constituie …
63 Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie…
64 La aparitia unui pericol salariatul are obligatia sa …

65 Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii


poate fi …
66 In cazul in care compania nu a asigurat masurile de protectie a muncii si
din culpa s-a produs un prejudiciu salariatului acesta are dreptul la …

67 Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza68 In cazul producerii unui eveniment, cel aflet in imediata apropriere are
obligatia sa…

69 In cazul producerii unui accident de munca comandantul navei va… ,

70 Definitia navei este …

71 Navele se clasifica din punct de vedere juridic in …


72 In cadrul navelor de categoria I-a intra …

73 In cadrul navelor de categoria I-a intra …

74 In cadrul navelor de categoria a II-a intra …

75 In cadrul navelor de categoria a III-a intra …

76 Navele se inmatriculeaza in …

77 Navele in constructie se transcriu in …

78 Transcrierea drepturilor reale instituite asupra navelor, in registrele


matricole ale capitaniilor au ca efect…
79 O nava care nu este inmatriculata nu are dreptul ...

80 In registrele matricole pot fi inscrise numai navele care…

81 Inmatricularea este conditionata de acordarea dreptului de arborare a


pavilionului roman …
82 Inmatricularea navelor se efectueaza de…

83 Evidenta centralizata a navelor se tine de …

84 Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se


individualizeaza printr-un …
85 Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I-a
se individualizeaza printr-un …
86 Navele de categoria a II-a se individualizeaza printr-un …
87 Pentru a putea fi inmatriculate navele trebuie sa…

88 Inregistrarea reprezinta…

89 Inmatricularea unei nave inseamna …

90 Dreptul de arborare a pavilionului roman se acorda …

91 Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se


acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca …

92 Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se


acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca :

93 Navele care arboreaza pavilionul roman sunt …

94 Dreptul de arborare a pavilionului roman se dovedeste prin…

95 Navele proprietatea persoanelor fizice sau juridice romane pot solicita


daca inchiriaza nava unor persoane juridice sau fizice straine...

96 Navele nou construite sau dobandite de la persoane fizice sau juridice


straine de catre persoane fizice sau juridice romane pot naviga pe baza…

97 Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage:

98 Publicitatea garantiilor reale mobiliare la nave se face prin…

99 Publicitatea garantiilor si sarcinilor instituite asupra navelor se realizeaza


prin depunerea…
100 Formularul de aviz de garantie reala mobiliara se face public in…

101 Situatia juridica a navei se poate demonstra prin…

102 Capitania portului, organele administratiei locale si centrale, parchetului


si cele jurisdictionale pot retine o nava…
103 Agentul economic pentru debite ale proprietarului ori operatorului navei
poate retine o nava …
104 Dupa trecerea celor 24 de ore agentul economic trebuie sa prezinte pentru
a putea retine nava….
105 Codul Comercial al Romaniei prevede ca nava nu poate fi sechestrata
cand…

106 Reclamatia de retinere a navei trebuie sa fie obligatoriu….

107 Raspunderea pentru retinerea nejustificata a navei revine…

108 O nava retinuta poate parasi portul daca…

109 In cadrul celor 24 de ore in cazul unei retineri de nava nu se iau in


calcul….
110 Personalul minim de siguranta pentru navele reprezinta…

111 Echipajul unei nave reprezinta…

112 Evidenta personalului navigant roman se tine in…

113 Personal navigant brevetat reprezinta …


114 Personalul navigant nebrevetat reprezinta …

115 Personal navigant auxiliar reprezinta …

116 Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta


reprezinta …

117 Nava in exploatare inseamna …

118 Nava scoasa din exploatare inseamna …

119 Nava la parcul rece inseamna …

120 Nava dezarmata inseamna …


121 Regulamentul Serviciului la Bordul navelor prevede…

122 Ierarhia membrilor de echipaj la bordul navelor reprezinta…

123 Structura echipajului navei reprezinta…

124 Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de…

125 Se considera personal ambarcat …

126 Ambarcarea/debarcarea se efectueaza in Carnetul de serviciu de…

127 Lipsa de la bord a oricarei persoane care face parte din personalul minim
de siguranţa a navigaţiei va atrage...
128 Atribuţiile membrilor echipajului sunt prevazute in …

129 La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre …

130 Carnetul de serviciu constituie …

131 Carnetul de serviciu este valabil…

132 Carnetul deserviciu poate fi prelungit in mod exceptional…

133 La prelungirea valabilitatii in mod exceptional a carnetului de serviciu


prezentarea avizului medical este…
134 Evidenta personalului navigant roman se tine de…

135 Personalul auxiliar trebuie sa posede …

136 Conform prevederilor interne si internationale personalul navigant trebuie


sa aibe varsta minima necesara de …
137 Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea
probelor de mars trebuie sa posede urmatoarele documente specifice
personalului navigant …
138 Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este
stabilit de…

139 La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din
personalul navigant …

140 Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca
sunt la bord ambarcate persoane care exced personalului minim de
siguranta.
141 Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin:
142 Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de…

143 La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta
cetatenie decat cea romana …

144 Comandantul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la


bordul unei nava sub pavilion roman de catre persoane straine ...

145 La bordul unei nave romane persoanele care fac parte din echipaj dar nu
sunt de nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii
ca si personalul roman la bordul navei …
146 Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain

147 Formalitatile de ambarcare debarcare se efectueaza de catre…

148 Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain


personalul navigant roman trebuie sa prezinte …

149 Drepturile si obligatiile personalului navigant se stabilesc pe baza …

150 Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de …

151 Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu …


152 Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ
In veniturile salariale ale personalului navigant spre impozitare….

153 Contravaloarea hranei asigurate la bordul navelor sub pavilion roman…

154 Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul


contravalorii hranei pentru personalul navigant roman se stabileste prin…

155 Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care
nu au legatura cu serviciul sau din vina sa are dreptul la…

156 Comandantul este investit cu autoritate asupra:

157 La bordul unei nave in mars comandantul are calitatea de ofiter de stare
civila cu privire la...
158 Comanda navei poate trece de la comandant in cazul in care acesta este in
imposibilitatea de a exercita comanda asupra navei catre...

159 Preluarea comenzii navei se inscrie in…


160 Responsabil de starea de navigabilitate a navei este …
161 Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum
si documentele navei trebuie sa...

162 Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de


autoritatile altui stat trebuie sa…

163 Raportul de avarie in cazul unui eveniment la bordul navei se depune de


164 In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale,


raportul scris de avarie se depune la…
165 In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie
in afara apelor navigabile nationale, raportul scris de avariese depune la…

166 Raportul scris de avarie se depune in termen de…

167 Nedepunerea raportului scris de avarie in termenul legal conduce la:

168 Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a


personelor sau lucrurilor aflate pe nava poate fi…
169 Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei
nasteri, unei casatorii ori a unui deces precum si pentru certificarea unui
testament care se incheie la bordul navei are calitatea de...

170 Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate navigatorilor cu


virsta cuprinsa intre 50 si 65 aninu poate depasi:
171 Valabilitatea cursurilor obligatorii specifice de Convente este de…

172 In cazul in care un navigator este gasit slab pregatit profesional, pentru
functia pe care o detine, punand astfel in primejdie siguranta navigatiei
poate duce la…

173 Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pe o


perioada de…
174 Fapta comandantului de a angaja la bordul unei nave o persoana care nu
detine brevetul/certificatul corespunzator duce la…

175 Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura


raspunderea civila sau penala …
176 Se poate suspenda brevetul/certificatul de capacitate pentru…

177 Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pentru…


178 Poluarea din culpa conduce la…

179 Suspendarea brevetelor de capacitate poate fi dispusa de..

180 Savarsirea unei infractiuni specifice activitatii de navigatie conduce la…

181 Anularea si suspendarea certificatului de capacitate se face prin…

182 Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate in cazul in care se


considera ca este nejustificata se ataca cu…

183 Atributiile personalului navigant sunt reglementate de…

184 Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri..

185 Cine reglementează transportul naval în România?

186 Cui se aplică Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă,
aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

187 Cui se aplică Ordonanţa nr. 42/1997 privind navigaţia civilă, aprobată
prin Legea nr. 412 /2002?
188 Cui se aplică Ordonanţa nr. 42/1997 privind navigaţia civilă, aprobată
prin Legea nr. 412 /2002?

189 Cine este Autoritatea de stat în domeniul transportului naval în


coformitate cu Ordonanţa nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

190 Cum îşi exercită Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii rolul de


autoritate de stat în domeniul transportului naval?

191 Care sunt funcţiile exercitate potrivit competenţelor atribuite organismelor


ce formează sistemul instituţional din domeniul transportului naval,
conform Legii nr. 412 /2002 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 42/1997?

192 Care sunt funcţiile exercitate potrivit competenţelor atribuite organismelor


ce formează sistemul instituţional din domeniul transportului naval,
conform Legii nr. 412 /2002 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 42/1997?
193 Ce este Autoritatea Navală Română?

194 Ce este Autoritatea Navală Română?

195 Care sunt organele teritoriale operative ale Autorităţii Navale Române?

196 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi


navigabile?

197 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi


navigabile?

198 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi


navigabile?
199 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi
navigabile?

200 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi


navigabile?

201 Care este obiectul de activitate al Administraţiilor portuare şi/sau de căi


navigabile?

202 Cum este asigurată pregătirea şi perfecţionarea personalului care


deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de
transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora?

203 Cum este asigurată pregătirea şi perfecţionarea personalului care


deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de
transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora?
204 Cum este asigurată pregătirea şi perfecţionarea personalului care
deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de
transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora?

205 Care sunt considerate "activităţi de transport naval" în sensul Ordonanţei


nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

206 Care sunt considerate "activităţi de transport naval" în sensul Ordonanţei


nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

207 Care sunt considerate "activităţi de transport naval" în sensul Ordonanţei


nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?
208 Care sunt condiţiile impuse navelor care navigă sau staţionează în apele
naţionale, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în scopul de a nu
constitui un pericol pentru siguranţa navigaţiei, a persoanelor şi a
mărfurilor transportate, precum şi pentru mediu?

209 Cine exercită supravegherea navigaţiei şi controlul traficului în apele


naţionale navigabile şi în porturi?
210 Cine exercită autoritatea asupra navelor care arborează pavilion român şi
navigă în marea liberă şi în apele teritoriale navigabile ale altor state?

211 Cine are competenţa de a reglementa, supraveghea şi controla navigaţia în


apele naţionale, altele decât cele navigabile?

212 Cine are competenţa de a organiza activitatea de supraveghere şi control a


navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele navigabile?

213 Care ape se constituie "ape naţionale navigabile ale României" conform
Ordonanţei nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

214 Care ape se constituie "ape naţionale navigabile ale României" conform
Ordonanţei nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

215 Care ape se constituie "ape interioare navigabile ale României" ?


216 Care ape se constituie "ape interioare navigabile ale României" ?

217 Care ape se constituie "ape interioare navigabile ale României" ?


218 Care ape se constituie "căi navigabile interioare ale României" ?

219 Care ape se constituie "căi navigabile interioare ale României" ?

220 Ce sunt "acvatoriile portuare"?

221 Ce sunt "radele" care fac parte din "apele naţionale navigabile ale
României"?

222 Cine stabileşte regulile de siguranţă a navigaţiei în apele naţionale


navigabile şi în porturi

223 Ce sunt "navele" în înţelesul Ordonanţei nr. 42/1997, aprobată prin Legea
nr. 412 /2002?
224 Ce se stipulează în Ordonanţa nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /
2002 referitor la obligaţiile navelor, indiferent de pavilionul pe care îl
arborează, pe timpul cât navighează în apele naţionale navigabile ale
României, operează sau staţionează în porturile româneşti?

225 Ce se stipulează în Ordonanţa nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /
2002 referitor la activitatea de control efectuată de reprezentanţii
Autorităţii Navale Române şi a căpităniilor de port, la bordul navelor
aflate în apele naţionale navigabile sau în porturile româneşti?

226 Care sunt navele din "categoria I" în clasificarea făcută în scopul ţinerii
evidenţei navelor?

227 Care sunt navele din "categoria a II-a" în clasificarea făcută în scopul
ţinerii evidenţei navelor?

228 Care sunt navele din categoria "nave de agement" în clasificarea făcută în
scopul ţinerii evidenţei navelor?
229 Cum se individualizează navele, aparatele şi instalaţiile plutitoare cu
propulsie proprie, de categoria I?

230 Cum se individualizează navele, aparatele şi instalaţiile plutitoare fără


propulsie, de categoria I?

231 Cum se individualizează navele de categoria a II-a şi navele de agrement?

232 Unde se înscrie numele navei sau numărul prin care navele se
individualizează?

233 Cine constituie "personalul navigant român" conform Ordonanţei nr.


42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /2002?

234 Cine ţine evidenţa personalului navigant român?

235 Cine constituie echipajul unei nave?


236 Cine poate îndeplini funcţii la bordul navelor care arborează pavilion
român?

237 Care este documentul de identitate al fiecărui membru de echipaj al


navelor care arborează pavilionul român?

238 Cum este categorisit personalul navigant din punct de vedere a activităţii
desfăşurate la bordul navei?
239 Cum este categorisit personalul navigant din punct de vedere a activităţii
desfăşurate la bordul navei?
240 Cum este categorisit personalul navigant din punct de vedere a activităţii
desfăşurate la bordul navei?
241 Cum este categorisit personalul navigant din punct de vedere al
calificării?
242 Cum este categorisit personalul navigant din punct de vedere al
calificării?
243 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?

244 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?


245 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?

246 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?


247 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?

248 Din ce este format personalul auxiliar de la bordul navelor?

249 Care este ierarhia funcţiilor în cadrul echipajului navei


250 Care este ierarhia funcţiilor persoanelor care posedă certificate de
capacitate?

251 Ce se stipulează în Ordonanţa nr. 42/1997, aprobată prin Legea nr. 412 /
2002referitor la echipajul minim de siguranţă al unei nave care arborează
pavilionul român?

252 Cum pot fi obţinute brevetele sau certificatele de capacitate?

253 Cine stabileşte funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de


posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate?
254 Cine stabileşte condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau
anulare a brevetelor şi a certificatelor de capaitate?

255 Cine stabileşte durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare


necesare pentru participarea la examenul de obţinere a brevetelor şi
certificatelor de capacitate?
256 Referitor la pregătirea şi perfecţionarea personalului navigant şi a
personalului auxiliar, care sunt cerinţele pentru a putea îndeplini o funcţie
la bordul navei?

257 Ce cetăţenie trebuie să aibă personalul navigant care face parte din
echipajul navelor care arborează pavilionul român?

259 Pe ce nave se poate ambarca personalul navigant român?

260 Care sunt obligatţiile Agenţiilor de personal navigant, persoane juridice


române, pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului?
261 Care sunt obligaţiile Agenţiilor de personal navigant, persoane juridice
române, pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului?

262 Ce trebuie să aibă în vedere personalul navigant român care a fost


ambarcat pe nave care arborează pavilion străin, pentru a i se lua în
considerare stagiul de ambarcare?

263 Pe ce bază se stabilesc raporturile de muncă ale membrilor echipajelor


navelor care arborează pavilionul român, cu angajatorii lor?

264 Cine stabileşte timpul de lucru şi cel de odihnă, precum şi drepturile şi


condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor care arborează pavilionul
român ?

265 Care sunt drepturile personalului care formează echipajul navei, pe


perioada în care se află ambarcat?

266 Cum trebuie să procedeze comandantul navei în situaţii deosebite privind


echipajul navei?
267 Care sunt sarcinile comandantului referitor la naşteri, căsătorii şi decese
care au loc la bordul navei ?

268 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de …"remorcaj de
manevră a navelor maritime în porturi"

269 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de …"remorcaj de
manevră a navelor fluviale în porturi"

270 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr. 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de … "transport nave
cu remorchere / împingătoare între porturile româneşti"

271 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr. 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează …"transportul piloţilor care
asigură pilotajul la intrarea şi ieşirea din porturi, în interiorul acestora şi
pe căile navigabile" ?
272 Coform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează …"cabotajul, respectiv
transportul de mărfuri, poştă şi pasageri efectuat prin îmbarcarea dintr-un
punct situat pe teritoriul României şi având ca destinaţie un alt punct
situat pe acelaşi teritoriu" ?

273 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de …"asistenţă şi
salvarea în apele naţionale navigabile a persoanelor, navelor şi
aeronavelor, precum şi a încărcăturii acestora" ?
274 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr. 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de …"scoaterea
navelor scufundate, a epavelor şi a încărcăturii acestora ,aflate în apele
naţionale navigabile" ?

275 Conform Ordonantei nr.42/1997 aprobata prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectueaza activitatea de …"pescuitul"?

276 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează…"serviciile de interes local
pentru desfăşurarea activităţii organelor administraţiei publice centrale şi
ale administraţiei publice locale, precum şi altele asemenea" ?
277 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează …"lucrările pentru realizarea şi
continuarea construcţiilor hidrotehnice şi pentru asigurarea condiţiilor
tehnice privind siguranţa navigaţiei" ?

278 Conform Ordonanţei nr.42/1997 aprobată prin Legea nr., 412/2002 cu care
mijloace de transport naval se efectuează activitatea de …"exploatarea si
explorarea mării sau a fundului mării, în condiţiile legii" ?

279 Care sunt obligaţiile comandantului unei nave care arborează pavilionul
român pentru asistenţa si salvarea navelor aflate în pericol pe mare sau în
apele naţionale navigabile, a bunurilor, a încărcăturii şi a persoanelor
aflate la bordul acestora ?
280 În ce condiţii se efectuează asistenţa şi salvarea unei nave aflate în pericol,
a încărcăturii şi/sau a bunurilor aflate pe aceasta?

281 Care sunt obligaţiile căpitănieii de port privind asistenţa şi salvarea unei
nave aflate în pericol în zona de activitate a acesteia?

282 Care sunt obligaţiile căpităniei de port în a cărei zonă de activitate se află
o navă în pericol, iar comandantul, proprietarul sau operatorul acesteia
întârzie nejustificat încheierea unei înţelegeri pentru asistenţă şi salvare?

283 Care sunt obligaţiile căpităniei de port în a cărei zonă de activitate se află
o navă în pericol, iar comandantul, proprietarul sau operatorul acesteia
întârzie nejustificat încheierea unei înţelegeri pentru asistenţă şi salvare?
284 Cum se fac decontările cheltuielilor ocazionate de intervenţia de asistenţă
şi salvare ordonată de căpitănia de port, în a cărei zonă de activitate se află
nava în pericol?

285 Care sunt sarcinile căpităniei de port în acărei zonă de activitate apar
cazuri de sinistru, calamitate, de pericol, poluare şi altele asemenea sau de
interes general, pe mare, în apele naţionale navigabile sau în porturi?

286 Ce se stipulează în Ordonanţa nr.42/1997 aprobată prin Legea nr.


412/2002 referitor la asistenţa şi salvarea navelor remorcate sau împinse
ori a încărcăturii acestora de către nava care le remorchează sau le
împinge?

287 Cine este îndreptăţit să primească o parte din recompensa de salvare în


urma participării la operaţiunile de asistenţă şi salvare?

288 Cine este îndreptăţit să primească o parte din recompensa de salvare în


urma participării la operaţiunile de asistenţă şi salvare?

289 Cine organizează activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare


şi în apele naţionale navigabile ale României?
290 Cine suportă contravaloarea activităţii de căutare şi salvare a vieţii
omeneşti pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României?

291 Cine asigură fondurile necesare pentru achiziţionarea şi întreţinerea


navelor, a echipamentelor şi instalaţiilor utilizate la căutarea şi salvarea
vieţii omeneşti de către instituţiile publice, regiile autonome sau
companiile naţionale aflate sub autoritatea sau în subordinea M.T.?

292 Cine organizează şi coordonează activitatea de prevenire a poluării apelor


de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi de intervenţie pentru
depoluare?

293 Cine efectuează activitatea de intervenţie în caz de poluare a apelor


naţionale navigabile de către nave?

294 Cine are obligaţia de a suporta cheltuielile ocazionate de intervenţia


pentru depoluarea apelor nationale navigabile, limitarea şi îndepărtarea
consecinţelor poluării, în cazul poluării acestora de către nave?

295 Cine are obligaţia de a dezeşua sau de a ranflua nava şi de a curăţi albia în
cazul în care o navă eşuează sau se scufundă în apele naţionale
navigabile?
296 Care este termenul limită de începere a operaţiunilor de dezeşuare sau de
ranfluare a unei nave în apele naţionale navigabile, notificat în scris de
căpitănia de port în a cărei zonă de activitate s-a produs evenimentul,
proprietarului sau operatorului navei?
297 Ce trebuie să facă Căpitănia de port în cazul în care proprietarul sau
operatorul unei nave scufundate sau eşuate în apele naţionale navigabile,
nu respectă termenul limită notificat în scris, de începere a operaţiunilor
de dezeşuare sau de ranfluare a navei şi de curăţire a albiei?

298 Care sunt reglementările privind mărfurile sau alte bunuri scufundate în
apele naţionale navigabile şi recuperate de către Administraţia portuară
şi/sau de căi navigabile, la solicitarea căpităniei de port, în a cărei zonă de
activitate s+a produs evenimentul?

299 Care este procedura în cazul în care căpitănia de port consideră că eşuarea
sau scufundarea unei nave în apele naţionale navigabile constituie un
pericol iminent pentru navigaţie?

300 Cum se procedează în cazul în care proprietarul sau operatorul navei, nu


restituie cheltuielile ocazionate de operaţiunile de dezeşuare sau ranfluare
şi de curăţare a albiei?

301 Cum pot fi utilizate sumele obţinute din vânzarea navei dezeşuate sau
ranfluate, cât şi a bunurilor găsite de către administraţia portuară şi/sau
de căi navigabile a zonei respective, în condiţiile legii?
302 Ce se întâmplă în cazul în care cheltuielile ocazionate de operaţiunile de
dezeşuare sau ranfluare şi de curăţare a albiei, depăşesc suma obţinută
prin vânzarea navei şi a bunurilor solvate?

303 Ce reprezintă "pilotajul navelor maritime" în porturi şi pe căi navigabile?

304 Care nave sunt obligate ca, la intrarea în apele naţionale navigabile sau în
porturile româneşti, să respecte dispoziţiile privind intrarea şi navigaţia în
apele naţionale navigabile, staţionarea, operarea şi ieşirea din porturi,
prevăzute de legislaţia naţională?

305 Care sunt locurile permise pentru ancorarea sau acostarea navelor de orice
categorie, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care intră în apele
naţionale navigabile?
306 Care sunt locurile permise pentru ancorarea sau acostarea navelor de orice
categorie, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care intră în apele
naţionale navigabile?

307 Cine exercită activitatea de supraveghere şi control al navigaţiei în porturi


şi în apele naţionale navigabile ale României?

308 Cine eliberează acceptul de intrare în port pentru navele care vin din voiaj
internaţional?

309 Care sunt situaţiile în care căpităniile de port pot interzice ieşirea din
porturi şi/sau continuarea navigaţiei în apele naţionale navigabile a
navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează?

310 Care sunt situaţiile în care căpităniile de port pot interzice ieşirea din
porturi şi/sau continuarea navigaţiei în apele naţionale navigabile a
navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează?

311 Care sunt situaţiile în care căpităniile de port pot interzice ieşirea din
porturi şi/sau continuarea navigaţiei în apele naţionale navigabile a
navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează?

312 Care sunt situaţiile în care căpităniile de port pot interzice ieşirea din
porturi şi/sau continuarea navigaţiei în apele naţionale navigabile a
navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează?
313 În ce situaţii Căpităniile de port pot interzice plecarea oricărei nave dintr-
un port sau dintr-un loc de staţionare aflat în apele naţionale navigabile
ale României?

314 Care sunt reglementările în ceea ce priveşte solicitarea interzicerii plecării


unei nave dintr-un port sau dintr-un loc de staţionare aflat în apele
naţionale navigabile ale României, de către autorităţi publice ale statului
sau de căre unii agenţi economici?

315 Care sunt reglementările în ceea ce priveşte solicitarea interzicerii plecării


unei nave dintr-un port sau dintr-un loc de staţionare aflat în apele
naţionale navigabile ale României, de către autorităţi publice ale statului
sau de căre unii agenţi economici?

316 Care sunt drepturile şi obligaţiile Căpităniilor de port în cazul în care


primesc în scris sesizări sau reclamaţii referitoare la infracţiuni la regimul
navigaţiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele şi orice
avarie?

317 Care sunt drepturile şi obligaţiile Căpităniilor de port în cazul în care în


urma unui sinistru sau a unui naufragiu, o navă, indiferent de pavilionul
pe care îl arborează, s-a pierdut ori a fost abandonată de echipajul ei, sau
numai de comandant?

318 Calitatea de organ de cercetare penala pentru infractiunile ce privesc


regimul transporturilor navale o are…
319 In anchetarea faptelor care pot constiti infractiuni din domeniul
transporturilor navale Capitania de port prin Capitanul Sef de Port are
calitatea de…
320 Luarea de masuri sau efectuarea de cercetari la bordul navei se pot efectua
numai in prezenta…
321 Litigiile in legatura cu transporturile navale sunt de competenta sectiilor
instantelor….
322 Infractiunea se defineste ca fiind:

323 Starea de necesitate constituie…

324 Legitima aparare conduce la….

325 Constrangerea morala si fizica reprezinta…

326 Diferenta dintre infractiune si contraventie este data de …

327 Exercitarea obligatiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice de


catre personalul navigant care asigura siguranta navigatiei civile,
constituie…
328
Este considerata in stare de ebrietate persoana care are o imbibaţie
alcoolica in sange...
329 Conducerea unei nave de o persoana care nu are brevetul/certificatul de
capacitate corespunzator constituie…
330 Incredintarea de catre comandant conducerea navei unei persoane fara
brevet sau certificat de capacitate atrage…
331 Refuzul personalului care concura la siguranta navigatiei la bordul navei
de a se supune recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii
alcoolemiei se pedepseste…
332 Fapta de a parasi postul sau nava ori fapta de a dormi in timpul
serviciului de cart sau garda de catre personalul navigant constituie
infractiune numai daca…
333 Fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda, daca prin aceasta
s-ar putea intrerupe navigatia ori pune in pericol nava, incarcatura sau
echipajul, constituie….

334 Conducerea unei nave de catre o persoana fara brevet sau certificat de
capacitate corespunzator, constituie infractiune…
335 Parasire de catre comandant a navei sale care este in pericol, inainte de a-
si fi exercitat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei constituie…

336 Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi


efectuat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei, constituie….

337 Comandantul savarseste o infractiune daca…

338 In cazul infractiunilor contra sigurantei navigatiei in cazurile in care se


produc si accidente de navigatie legea apreciaza ca …

339 Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu privind


siguranta navigatiei si a navei, constituie…

340 Lovirea superiorului de catre inferior, constituie…

341 Lovirea inferiorului de catre superior, constituie…

342 Actiunea penala pentru infractiunile prevazute contra ordinii si disciplinei


se pune in miscare si prin…

343 Arborarea fara drept la o nava a pavilionului roman face parte din
urmatoarea grupa de infractiuni....
344 Neexecutarea de catre pasageri a ordinului comandantului navei in timpul
unui sinistru naval, constituie….
345
Folosirea navei sau a incarcaturii navei ori dispunerea de acestea, fara
drept, in tot sau in parte, pentru sine sau pentru altul, de catre comandant
sau un alt membru al echipajului constituie...
346

Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, in urma


producerii unui accident de navigaţie, ordona sau face ca nava sa
paraseasca locul faptei constituie…
347 Infractiunile la normele legale privind navigatia civila sunt reglementate
de …

348 Încălcarea cu vinovăţie de către persoana încadrată în muncă, indiferent


de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a
normelor de comportare, constituie:
349 Ce reprezintă abaterea disciplinară?

350 În cazul unei abateri disciplinare, persoana încadrată în muncă poate


răspunde:
351 Persoana încadrată în muncă care încalcă mai multe îndatorii de serviciu
va fi sancţionată cu:

352 O singură sancţiune disciplinară se aplică persoanei încadrate în muncă


care încalcă:
353 În cazul săvârşirii unei abateri disciplinare, se poate acorda:

354 Retragerea uneia sau mai multor gradaţii ori trepte de retribuire pe o
perioadă de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu retribuţia la nivelul de
bază, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioadă constituie:

355 Sancţiunea disciplinară constă în:

356 Sancţiunea disciplinară constă în:

357 Sancţiunea disciplinară constă în:

358 Sancţiunea disciplinară constă în:


359 Sancţiunea disciplinară constă în:

360 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă, constituie:


361 Constituie sancţiune disciplinară specifică personalului navigant, ridicarea
permisie de a ieşi la uscat, în porturile străine, până la:
362 Ridicarea permisiei de a ieşi la uscat, în porturile străine, până la 5 zile
constituie sancţiune disciplinară specifică:
363 Constituie sancţiune disciplinară specifică personalului navigant, reţinerea
în cabină până la:
364 Sancţiunea debarcării de pe navă pe o perioadă de 1-6 luni şi trecerea într-
o funcţie inferioară, corespunzătoare pregătirii profesionale, în aceeaşi
localitate se aplică:
365 Încălcarea regulilor privind activităţile de protecţie a muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi accesul în unităţi, este una dintre faptele care
constituie:
366 Neprezentarea la solicitarea conducerii pentru înlăturarea urmărilor
accidentelor, avariilor, incendiilor, în scopul restabilirii transporturilor,
este una dintre faptele care constituie:
367 Nerespectarea programului de lucru, este una dintre faptele ce constituie:

368 Folosirea abuzivă a mijloacelor de transport, precum şi a bunurilor


aparţinând unităţii, este una dintre faptele care constituie:
369 Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum
şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau incomplete, este una
dintre faptele care constituie:
370 Neprezentarea la controalele şi verificările periodice privind starea
sănătăţii sau a aptitudinilor şi la examenele psihologice ale personalului
de siguranţa navigaţiei, este una dintre faptele ce constituie:

371 Neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control, este una


dintre faptele care constituie:
372 Pe nave, cercetarea prealabilă în vederea aplicării unei sancţiuni
disciplinare poate fi dispusă de:
373 Sancţiunea disciplinară va fi comunicată în scris de persoana în drept a o
aplica, persoanei încadrate în muncă, în termen de:

374 Sancţiunea disciplinară va fi stabilită în termen de:


375 Aplicarea unei sancţiuni disciplinare nu se mai face:

376 Sacţiunea disciplinară este executorie:

377 Contestaţia împotriva desfacerii disciplinare a contractului de muncă se


soluţionează de către:

378 Dreptul de a agrava sancţiunea disciplinară aplicată, dar neexecutată o


are:

379 În cazul apariţiei de noi dovezi în favoarea celui sancţionat disciplinar,


cererea de revizuire se introduce de cel sancţionat în termen de:

380 Cererea de revizuire a sancţiunii disciplinare se rezolvă în termen de:

381 Efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legătură cu


obligaţiile de serviciu constituie:
382 Neîncunoştiinţarea şefilor ierarhici asupra unor deficienţe de natură a
stânjeni activitatea normală a transporturilor constituie:
383 Neprezentarea la data şi ora stabilită de unitate pentru constituirea sau
completarea echipajelor de schimb nave constituie:

384 Nu constituie sancţiune disciplinară:

385 Nu constituie sancţiune disciplinară:

386 Nu constituie sancţiune disciplinară:

387 Sancţiunea ridicării permisie de a ieşi la uscat, în porturile străine, se ia de


către:
388 Sancţiunea reţinerii în cabină se ia de către:

389 Reţinerea în cabină aplicată unui membru din echipaj constă în:
390 Ridicarea permisiei de a ieşi la uscat în porturile străine constă în:

391 Pentru abaterile disciplinare săvârşite de o persoană încadrată în muncă,


pe perioada detaşării, sancţiunea "mustrare" se aplică de către:

392 Neluarea măsurilor disciplinare la timp, atrage răspunderea:

393 În cazul în care persoana încadrată în muncă a fost trimisă în judecată


pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, angajatorul poate:

394 Care este organul central al statului care coordonează activitatea în


transporturi?
395 Pentru abaterile disciplinare săvârşite de o persoană încadrată în muncă,
pe perioada detaşării, sancţiunea "avertisment" se aplică de către:

396 Mustrarea se aplică, de regulă, persoanei care a săvârşit, pentru prima


dată:
397 Avertismentul se aplică persoanei care repetă abaterea pentru care a fost
sancţionat cu:

398 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă,se aplică persoanei care:

399 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă se aplică persoanei care:

400 Contravenţiile la norme privind transporturile pe ape naţionale navigabile


şi în porturi sunt stabilite de:
401 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile

402 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind


transporturile pe ape şi în porturi sunt de competenţa:
403 Sancţiunile prevăzute în normele privind transporturile pe apele naţionale
navigabile se aplică:
404 Aruncarea sau pierderea în apă de către nave sau instalaţii plutitoare de
gunoaie, pietre, zgură, resturi de marfă în port, pe canalele navigabile sau
în alte locuri sau condiţii stabilite de către căpitănia portului se
sancţionează cu:

405 Neînscrierea denumirii navei pe corp şi pe suprastructură, stabilită în


actul de naţionalitate şi a însemnelor de identificare a navelor, constituie:

406 Responsabilitatea anunţării la căpitănia porturilor a deteriorării ori a


deplasării mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la uscat necesare
navigaţiei, revine:
407 Părăsirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de căpitănie,
fără permisul de plecare şi actele de bord sau cu actele de bord expirate
constituie:
408 Neîntreţinerea corespunzătoare a punţilor, santinelor, compartimentului
maşini, hambarelor şi a încăperilor navei, prezentând pericol de poluare,
incendiu, explozii, îmbolnăviri, accidente de muncă, se pedepseşte cu:

409 Nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a


instalaţiilor plutitoate sau a ambarcaţiunilor în staţionare sau în marş
constituie:
410 Staţionarea sau ancorarea unei nave într-o trecere îngustă sau într-o curbă
bruscă ori în apropierea navelor care transportă mărfuri periculoase se
pedepseşte cu:

411 Începerea construcţiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive a


dezmembrării navelor de categoria a II-a fără autorizaţie emisă de
căpitănia portului constituie:
412 Săparea de gropi, şanţuri, canale sau plantarea de instalaţii de-a lungul
căii de halaj constituie:
413 Pierderea carnetului de marinar, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, se
pedepseşte cu:
414 Nerespectarea zonelor şi a culoarelor de navigaţie de către comandanţii
navelor de categoria a II-a constituie:

415 Staţionarea în port a unei nave mai mult de 12 ore după primirea
permisului de plecare, fără a se depune din nou actele de bord la căpitănia
portului, constituie:

416 Folosirea jurnalelor de bord, de maşini şi radiotelegrafic fără a fi


numerotate, sigilate şi parafate de căpitănia portului constituie:
417 Efectuarea, fără autorizaţia căpităniei portului, de probe la maşinile cu
punere în mişcare a elicelor sau zbaturilor, de către navele aflate în port
legate la chei sau la ancoră se pedepseşte cu:

418 Refuzul oricărui membru din echipaj de a se supune cercetărilor ce se fac


de către căpităniile portului în raza de coordonare a acestora, constituie:

419 Încărcarea şi descărcarea produselor petroliere şi a mărfurilor periculoase


ambalate, la alte dane sau în alte locuri decât cele stabilite pentru aceasta,
precum şi depozitarea acestor produse pe dane se sancţionează cu:

420 Nedepunerea, în termen de 14 zile, la căpitănia portului a actelor necesare


pentru înmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de
schimbare a domiciliului armatorului se sancţionează cu:

421 Înfiinţarea de puncte de lucru pentru operaţiuni la nave în afara limitelor


portului sau în ape navigabile, fără autorizarea scrisă a căpităniei portului,
constituie:
422 Exploatarea unei nave sau instalaţii plutitoare care a fost clasată ca epavă
sau clasată, constituie:
423 Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în "Avize către navigatori"
comunicate sau afişate, constituie:
424 Transportul mărfurilor, indiferent de felul expediţiei, precum şi
remorcarea sau împingerea navelor fără întocmirea documentelor de
transport, constituie:
425 Refuzul de a se permite organelor căpităniei portului vizitarea navelor,
instalaţiilor, magaziilor, hambarelor şi a altor asemenea, aflate în zona de
jurisdicţie pentru control şi cercetări, constituie:
426 Nerespectarea regulilor de navigaţie la trecerea prin ecluze şi stăvilare,
constituie:
427 Exploatarea navelor fără mijloace de salvare conform normelor în vigoare,
constituie:
428 Nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din
încărcătura navei, care prezintă pericol pentru navigaţie se pedepseşte cu:

429 Transportul de mărfuri periculoase fără respectarea condiţiilor stabilite


prin actele normative interne şi prin convenţii internaţionale la care
România este parte se pedepseşte cu:
430 Executarea de manevre fără pilot la bord, precum şi navigarea fără pilot şi
refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu, constituie:
431 Efectuarea de reparaţii la nave în zona petrolieră, fără aprobarea căpităniei
portului se sancţionează :

432 Acostarea în dană dublă şi andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu


excepţia navelor specializate pentru bunkerare se sancţionează:

433 Pierderea, din neglijenţă a actului de naţionalitate a navelor constituie:

434 Deversarea materialelor dragate în alte locuri decât cele stabilite


constituie:

435 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

436 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

437 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

438 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

439 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

440 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
441 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile:

442 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

443 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

444 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

445 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

446 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
447 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile:

448 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

449 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

450 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

451 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

452 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

453 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

454 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
455 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile:

456 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

457 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

458 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

459 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

460 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

461 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

462 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

463 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

464 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
465 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile:

466 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

467 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

468 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

469 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

470 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

471 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

472 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
473 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale
navigabile:

474 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

475 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

476 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

477 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:
478 Constituie contravenţie la normele privind transporturile pe apele
naţionale:

479 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

480 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

481 Constituie contravenţie la normele de transport pe ape naţionale


navigabile:

482 Care dintre actele normative mentionate mai jos reglementeaza stabilirea
si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele
nationale navigabile si in porturi…

483 Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale se


sanctioneaza cu…
484 Sanctiunile contraventionale sunt…

485 In cadrul sanctiunilor contraventionale principale intra…

486 Sanctiuni contraventionale complementare sunt…

487 Pentru personalul navigant sanctiune complementara poate constitui….


488 Avertismentul consta in …

489 Avertismentul se aplica pentru…

490 Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin intocmirea …

491 Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient …

492 Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de…

493 Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de


contraventie nu este comunicat in termen de...
494 Executarea sanctiunii amenzii se prescrie in termen de...

495 Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele privind


transporturile pe apele nationale, sunt de competenta...

496 Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului


constatator si a contravenientului precum si a descrierii faptei savarsite, a
datei acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage…

497 In cazul in care personalul navigant refuza sa se identifice in fata ofiterilor


de capitanie acestia pot apela la …

498 In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului verbal acesta


trebuie confirmat de cel putin…
499 In lipsa unui martor la semnarea procesului verbal de contraventie
agentul constatator are obligatia sa…

500 Pentru savarsirea mai multor contraventii in acelasi timp se incheie…

501 Contravenientului i se comunica procesul verbal…

502 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data


incheierii procesului verbal de contraventie…
503 In ce interval de timp contravenientul poate achita jumatate din minimul
amenzii…

504 Procesului verbal de contraventie se poate ataca cu…


505 Plangerea impotriva procesului verbal de contraventie se depune la…

506 Plangerea contravenientului conduce la…

507 Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza plangerea poate fi atacata cu…

508 Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale


navigabile si in porturi se aplica…
509 Tractarea de catre nave a altor obiecte decat cele care sunt admise la
remorcare, impingere sau cuplare constiruie…
510 Nearborarea de catre nave a pavilionului lor national in apele nationale
romane, la sosirea in port, in stationare si la plecare; nearborarea
pavilionului roman sau arborarea in stare necorespunzatoare, precum si
refuzul de ridicare a pavoazului la dispozitia data de capitania portului
constituie...

511 Refuzul prezentarii carnetului de marinar la cererea organelor


Inspectoratului navigatiei civile si a capitaniilor de port pentru dovedirea
identitatii personalului navigant, precum si a actelor de identitate ale
persoanelor gasite la bordul navelor constituie....

512 Stationarea navelor de categoria a II-a in alte locuri si in alte moduri decat
cele stabilite de capitania portului constituie…
513 Mentinerea debarcaderelor si a pontoanelor de acostare in stare
necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si al curateniei constituie…

514 Legarea in aceeasi dana a mai mult de doua nave care executa operatiuni
de incarcare/descarcare sau transbordare de marfuri In afara limitelor
portului sau pe caile navigabile constituie…
515 Aruncarea sau pierderea in apa de catre nave sau instalatii plutitoare de
gunoaie, pietre, zgura, resturi de marfa in port, pe canale navigabile sau in
alte locuri sau conditii decat cele stabilite de capitania portului
constituie…

516 Neinscrierea denumirii navei pe corp si pe suprastructura, stabilita in


actul de nationalitate, si a insemnelor de identificare a navelor constituie…

517 Neanuntarea la capitania portului, de catre comandantii navelor, a


deteriorarii ori a deplasarii mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la
uscat necesare navigatiei constituie….
518 Navigarea unei nave fara sa aiba la bord materialele si instalatiile necesare
mentinerii vitalitatii navei, precum si fara mijloacele de salvare prevazute
In actele de bord constituie….
519 Parasirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de capitanie,
fara permisul de plecare si actele de bord sau cu actele de bord expirate
constituie…
520 Neintretinerea corespunzatoare a puntilor, santinelor, compartimentului
masini, hambarelor si a incaperilor navei, prezentand pericol de poluare,
incendii, explozii, imbolnaviri, accidente de munca constituie…

521 Nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a


instalatiilor plutitoare sau a ambarcatiunilor in stationare sau in mars
constituie…
522 Stationarea sau ancorarea unei nave intr-o trecere ingusta sau intr-o curba
brusca ori in apropierea navelor care transporta marfuri periculoase
constituie…
523 Inceperea constructiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive, a
dezmembrarii navelor de categoria a II-a fara autorizatia emisa de
capitania portului constituie…
524 Saparea de gropi, santuri, canale sau plantarea de instalatii de-a lungul
caii de halaj constituie…
525 Pierderea carnetului de marinar, cu exceptia cazurilor de forta majora
constituie:
526 Nerespectarea zonelor si a culoarelor de navigatie de catre comandantii
navelor de categoria a II-a constituie:
527 Pierderea actelor de bord, cu exceptia actului de nationalitate, si
neanuntarea pierderii la capitania portului constituie:
528 Stationarea in port a unei nave, mai mult de 12 ore dupa primirea
permisului de plecare, fara a se depune din nou actele de bord la capitania
portului constituie…
529 Folosirea jurnalelor de bord, de masini si radiotelegrafic fara a fi
numerotate, sigilate si parafate de capitania portului, pastrarea lor in
conditii necorespunzatoare si in termenul prevazut de lege, precum si
necompletarea lor constituie…

530 Nedepunerea sau depunerea incompleta la capitania portului, de catre


comandantul navei sau reprezentantul sau autorizat, in termenul fixat de
lege, a actelor de bord si a declaratiei, precum si neaducerea la cunostinta
capitaniei portului a evenimentelor petrecute la bord sau pe navele din
convoi atat in cursul navigatiei, cat si in stationare constituie:

531 Neinscrierea pe nave, in locurile indicate, a numarului maxim de calatori


stabilit a se transporta, precum si neinscrierea pe navele ce executa treceri
a tonajului maxim, a numarului de autovehicule sau de animale mari pe
care le pot transporta constituie...
532 Efectuarea, fara autorizatia capitaniei portului, de probe la masinile cu
punere in miscare a elicelor sau zbaturilor, de catre navele aflate in port
legate la chei sau la ancora constituie…
533 Neprezentarea comandantului unei nave de categoria a II-a, venita din
apele straine, la capitania portului pentru indeplinirea formalitatilor de
sosire, imediat dupa acostarea in port constituie:
534 Ancorarea sau acostarea unei nave, in afara limitelor portului, in alte
locuri decat cele stabilite sau semnalizate in acest sens, fara o permisiune
prealabila din partea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta
majora constituie…

535 Neanuntarea la capitania portului a evenimentelor de: abordaje, incendii,


avarii, poluare, inec, disparitie a navei si altele asemenea constituie…

536 Degradarea malurilor, digurilor, instalatiilor sau a lucrarilor hidrotehnice


din zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile constituie…

537 Nerespectarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor date de


capitania portului cu privire la introducerea si parcarea navelor in locurile
stabilite pentru iernatic si neluarea de catre comandantii iernaticelor si
conducatorii de nave a masurilor de paza, securitate si taiere a ghetii In
jurul navelor pe durata iernaticului constituie....

538 Fumatul in locurile de pe nava unde se afla depozitate marfuri, in


interiorul magaziilor si in imediata apropiere a acestora, unde interzicerea
fumatului este semnalata prin afise sau semne corespunzatoare
constituie…

539 Refuzul oricarui membru din echipaj de a se supune cercetarilor ce se fac


de organele capitaniei portului in raza de coordonare a acestora
constituie…
540 Incarcarea si descarcarea produselor petroliere si a marfurilor periculoase
ambalate, la alte dane sau in alte locuri decat cele stabilite pentru aceasta,
precum si depozitarea acestor produse pe dane constituie…

541 Neanuntarea imediat capitaniei portului sau pichetului de graniceri, de


catre comandantul navei, a debarcarii pe mare sau pe coasta a unei parti
din incarcatura, in caz de forta majora constituie….

542 Nedepunerea, in termen de 14 zile, la capitania portului a actelor necesare


pentru inmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de
schimbare a domiciliului armatorului constituie…
543 Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare pentru accesul la
bordul navelor si pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare
la nave, precum si neiluminatul acestora pe timpul noptii constituie…

544 Infiintarea de puncte de lucru pentru operatiuni la nave in afara limitelor


portului sau in ape navigabile, fara autorizarea scrisa a capitaniei portului
constituie…
545 Legarea de o nava, fara permisiunea comandantului acesteia, a altei nave,
in timpul navigatiei sau in stationare la ancora, precum si acostarea si
legarea oricaror nave de cele aflate in ancora, in raza porturilor, sau de
cele acostate in porturi, fara autorizarea capitaniei portului constituie:

546 Incarcarea, descarcarea sau transbordarea de marfuri, materiale sau


persoane, inainte ca nava sa fi obtinut libera practica, permisul de
acostare, precum si efectuarea acestor operatiuni, in alt loc sau in alt mod
decat cele stabilite de capitania portului constituie...

547 Alaturarea, fara aprobarea capitaniei portului, a unor nave la o nava sosita
in port inainte ca aceasta sa fi obtinut libera practica, cu exceptia navelor
de manevra si in cazuri de forta majora constituie…

548 Exploatarea unei nave sau instalatii plutitoare care a fost clasata ca epava
sau casata constituie:
549 Neluarea masurilor de punere in siguranta a navelor sau a instalatiilor
plutitoare aflate in deriva pe calea navigabila de catre comandantii
navelor sau ai convoaielor care le intalnesc constituie…

550 Nerespectarea regulilor de navigatie privind pescajul, viteza, compunerea


convoiului, trecerea pe sub poduri sau stationarea pe canalele navigabile
constituie…
551 Extragerea din albia apelor navigabile, porturi, rade si plaje de pietris,
nisip si alte asemenea materiale, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului
navigatiei civile constituie…
552 Lipsa rolurilor de incendiu, abandon si a celui pentru gaura de apa
constituie…
553 Exploatarea unei nave care nu este dotata cu mijloace de semnalizare
fonica si optica regulamentare sau defectuoase constituie…
554 Transportul de convoaie formate dintr-un numar mai mare de nave decat
cele stabilite prin regulamentul de navigatie pentru sectorul respectiv si
efectuarea de remorcaje, de impingeri sau duceri cuplat de catre nave sau
ambarcatiuni care nu au acest drept constituie...

555 Exploatarea in continuare a cladirilor, buteliilor de aer si a recipientelor


sub presiune, dupa expirarea actului de verificare a acestora constituie….

556 Neexecutarea sau executarea defectuoasa a serviciului "Salvamar" in


posturile de salvare si prim-ajutor, in zona plajelor amenajate si a
strandurilor constituie…
557 Parasirea serviciului de garda (paza) si siguranta la bordul navelor si al
instalatiilor plutitoare constituie…
558 Refuzul comandantilor sau al membrilor din echipajul navelor de a se
ajuta reciproc la manevre, atunci cand siguranta navei impune aceasta
constituie…
559 Lipsa sitelor de la cosurile navelor aflate in zona petroliera constituie…

560 Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar


rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie…

561 Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar


rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie…

562 Comportamentul necorespunzator, aducerea de injurii, insultarea,


amenintarea organelor de capitanie, cand acestea se afla in exercitiul
functiunii, cu exceptia cazurilor cand fapta constituie infractiune
constituie…

563 Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat cel permis de adancimile
de langa dane sau in punctele unde se efectueaza aceste operatiuni
constituie…
564 Incarcarea navelor peste limitele stabilite in actele de bord constituie:

565 Intrarea, iesirea sau trecerea navelor in/si prin fata portului sau trecerea
pe langa nave care efectueaza diferite lucrari de salvare, hidrotehnice etc.
sau operatiuni de incarcare/descarcare, alimentare combustibil etc., fara a
micsora din timp viteza constituie...

566 Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat la bordul navelor


constituie…
567 Refuzul persoanelor straine de echipaj de a cobori de pe nava la somatia
comandantului navei sau a organelor de capitanie constituie…

568 Neanuntarea capitaniei portului despre inceperea manevrelor in port si in


rada sau a trecerilor de la un mal la altul constituie…
569 Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor de rulaj ale
macaralelor sau de alte instalatii portuare care nu sunt destinate acestui
scop constituie…
570 Construirea de garduri sau asezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit
in rade, porturi, canale, senale navigabile si in alte locuri unde acestea
impiedica navigatia constituie…
571 Nesupunerea, intocmai si la timp, a comandantilor de nave, sau de catre
membrii echipajelor acestora, la somatiile organelor capitaniei portului
constituie…
572 Deratizarea, dezinsectia sau dezinfectarea navelor, fara permisiunea
capitaniei portului si in alte locuri decat cele stabilite constituie…

573 Ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum si schimbarea locului
initial, in limitele portului, in alt loc decat cel indicat de catre capitania
portului sau fara incuviintarea acesteia, cu exceptia cazurilor de forta
majora constituie…

574 Neinscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau inscrierea


acestora in alte locuri decat cele stabilite, precum si neintretinerea lor in
buna stare constituie….
575 Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate inainte de
a fi puse in siguranta, sau ancorarea in conditii nesigure constituie….

576 Inceperea lucrarilor de constructii, reconstructii, transformari de nave si


instalatii plutitoare, de scoatere si inlocuire a masinilor, cladirilor si
motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare la apa si dezmembrare a
navelor fara autorizarea scrisa, prealabila, a capitaniei portului, sau
efectuarea acestor lucrari in alte locuri decat cele indicate constituie....

577 Neprezentarea la nava, intarzierea sau parasirea acesteia de catre pilot,


daca prin aceasta este afectata siguranta navei si a navigatiei constituie…

578 Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, de


catre personalul de bord constituie…
579 Nerespectarea dispozitiilor regulamentare privind intalnirea si depasirea
navelor, precum si taierea drumului unei alte nave sau impiedicarea
navigatiei normale constituie…
580 Refuzul de a se permite organelor capitaniei portului vizitarea navelor,
instalatiilor, magaziilor, hambarelor si a altora asemenea, aflate in zona de
jurisdictie pentru control si cercetari constituie…

581 Efectuarea, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile, in


porturi, in zona maritima si fluviala si pe caile navigabile, de lucrari si
amenajari de orice fel, care pot impiedica navigatia sau care ascund
amenajarile facute in interesul navigatiei ori impiedica folosirea lor
constituie...

582 Neanuntarea, de catre piloti, a evenimentelor de navigatie pe perioada in


care s-au aflat la bordul navei in serviciul de pilotaj, precum si
neprezentarea imediata la capitania portului pentru depunerea raportului
de eveniment constituie…

583 Exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decat cel stabilit pentru
siguranta navigatiei, precum si lipsa de la bordul navelor a echipajului
minim necesar pentru efectuarea manevrelor stabilite constituie…

584 Blocarea drumurilor de acces si de circulatie pe dane, prin depozitarea


marfurilor sau parcarea autovehiculelor, daca prin aceasta se pericliteaza
siguranta navei sau a navigatiei constituie…

585 Neorganizarea serviciului de garda si siguranta de catre comandanti la


bordul navelor si al instalatiilor plutitoare constituie…

586 Neorganizarea posturilor de salvare si prim-ajutor pe plaje, in afara


portului, precum si utilizarea de personal neautorizat in serviciul
"Salvamar" si postul de salvare constituie…
587 Folosirea la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare de persoane care nu
poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe
care o exercita, daca aceasta fapta nu constituie infractiune constituie…

588 Suprimarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere fara


aprobarea scrisa a capitaniei portului, daca aceasta nu intruneste
elementele constitutive ale unei infractiuni constituie…
589 Organizarea de plaje, serbari nautice, curse de inot sau alte manifestari
sportive pe apa si in port fara permisiunea organelor Inspectoratului
navigatiei civile si fara autorizarea scrisa a capitaniei portului, precum si
nerespectarea masurilor indicate de capitania portului pentru prevenirea
accidentelor constituie...

590 Nerespectarea regulilor de navigatie la trecerea prin ecluze si stavilare


constituie…
591 Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor in locurile unde sunt
instalate semnalele de interzicere a ancorarii, cu exceptia cazurilor de forta
majora constituie…
592 Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace de stins incendiu
necorespunzatoare si nerespectarea normelor de prevenire si stingere a
incendiilor constituie…
593 Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform normelor in vigoare
constituie…
594 Nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din
incarcatura navei, care prezinta pericol pentru navigatie constituie…

595 Punerea in imposibilitate de manevra a navelor aflate in exploatare prin


scoatere din functiune a aparatului motor, fara autorizarea prealabila a
capitaniei portului constituie…
596 Inceperea dezmembrarii navelor inaintea depunerii documentatiei de
radiere si fara autorizatia capitaniei portului, neterminarea lucrarilor de
dezmembrare in termenul stabilit cu capitania portului, necuratarea
terenului de materiale rezultate din dezmembrarea navei, precum si
executarea acestor operatiuni in alte locuri decat cele stabilite de capitania
portului constituie...

597 Permiterea, de catre administratia punctului sau a bazinului de petrol, a


intrarii in zona petroliera a mijloacelor de transport rutiere care produc
scantei, fara a avea site de esapament si care sunt in stare
necorespunzatoare din punct de vedere tehnic constituie...

598 Refuzul persoanelor fizice sau juridice care sunt autorizate sa lucreze
obisnuit in porturi, pe maluri si in apele nationale, de a da ajutor in caz de
incendiu, inundatii sau in oricare alt caz de pericol, la cererea organelor
capitaniei portului constituie...

599 Neintretinerea in stare corespunzatoare a mijloacelor de legare la mal a


navelor constituie…
600 Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de
arma ori emiterea de semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, in
afara celor admise de regulamentele de navigatie constituie…

601 Folosirea de catre nave a telegrafiei fara fir si a statiilor radio in fonie,
sigilate in port sau in rada, fara autorizarea capitaniei portului, cu exceptia
cazurilor de forta majora constituie…
602 Transportul de marfuri periculoase fara respectarea conditiilor stabilite
prin actele normative interne si prin conventii internationale la care
Romania este parte constituie…
603 Stationarea, acostarea sau ancorarea navelor incarcate cu marfuri
periculoase in alte locuri decat cele stabilite pentru aceste nave
constituie…
604 Nerespectarea de catre comandantii de nave a prevederilor din actele de
bord cu privire la numarul maxim de persoane admise a se transporta de
catre nave constituie…
605 Nerespectarea termenului stabilit de capitania portului pentru repunerea
in functiune a mijloacelor de semnalizare a senalului navigabil, plutitoare
si de la uscat, de zi si de noapte constituie…
606 Executarea operatiunilor de degazare sau spalare a tancurilor in alte locuri
decat cele fixate de capitania portului, precum si introducerea, fara
autorizatia capitaniei portului, a tancurilor nedegazate in bazine
constituie…

607 Neanuntarea compartimentului "Port control" al capitaniei portului la


intrarea in rada, port si la plecarea din port sau rada, precum si
nerespectarea dispozitiilor date de serviciul "Port control" al capitaniei
portului constituie…

608 Deversarea materialelor dragate in alte locuri decat cele stabilite


constituie…
609 Nerespectarea regulilor speciale privind incarcarea de marfuri pe punte
constituie…
610 Pierderea, din neglijenta, a actului de nationalitate a navelor constituie…

611 Neexecutarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor capitaniei


portului cu privire la schimbarea locului de acostare sau de ancorare a
navei sau la efectuarea altei manevre necesare constituie…

612 Neintretinerea corespunzatoare a mijloacelor de semnalizare plutitoare si


costiere, a instalatiilor care servesc sigurantei navigatiei, precum si
nerefacerea sistemelor de semnalizare in termenul stabilit de capitania
portului constituie…

613 Neluarea masurilor cerute de capitania portului privind balizajul,


culoarele de navigatie pentru fiecare tip de nava si de activitate in parte
constituie…
614 Neexecutarea, in termenele stabilite, a lucrarilor sau operatiunilor cerute
de capitania portului pentru securitatea navelor aflate in navigatie sau
legate la chei constituie….
615 Nementinerea in buna stare de exploatare si etanseitate a tubulaturii
aeriene si a instalatiei de incarcare a navelor cu produse petroliere,
precum si neluarea masurilor corespunzatoare de depoluare si curatare a
zonelor afectate unitatilor sau persoanelor fizice specializate in asemenea
activitati constituie....
616 Nerespectarea dispozitiilor capitaniei portului, sub aspectul ordinii si
sigurantei navigatiei, de catre persoanele fizice si juridice care folosesc
porturile si apele nationale navigabile constituie…
617 Efectuarea de reparatii la nave in zona petroliera, fara aprobarea capitaniei
portului constituie…
618 Executarea de lucrari cu foc deschis in zona petroliera a portului
constituie…
619 Instalarea si construirea de poduri sau instalarea de conducte si cabluri
peste sau sub apele navigabile, fara autorizatia scrisa a autoritatii de stat
competente, precum si nesemnalizarea acestora conform dispozitiilor
Inspectoratului navigatiei civile sau, dupa caz, ale capitaniei portului
constituie...

620 Acostarea in dana dubla si andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu


exceptia navelor specializate pentru bunkerare, preluare de ape uzate
constituie…
621 Executarea de manevre fara pilot la bord, precum si navigarea fara pilot si
refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu constituie…

622 Neanuntarea capitaniei portului, de catre comandantii de nave sau de


catre administratia portului si societatile care exploateaza zonele portuare
respective, asupra scurgerilor din nave sau din conductele terestre de
produse poluante constituie…

623 Depozitarea oricaror materiale sau marfuri in porturi, pe platforme si


maluri, in zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile, fara respectarea
normelor tehnice privind sarcina admisa pe unitatea de suprafata
constituie…

624 Instalarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a cablurilor


subacvatice, fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, precum si
nesemnalizarea oricarui obstacol aflat in senalul navigabil, care constituie
pericol pentru siguranta navigatiei reprezinta...

625 Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum si apele navigabile de frontiera


ori apele maritime interioare constituie…

626 Apele navigabile interioare si marea teritoriala constituie…

627 Regulamentele cu privire la regulile de navigatie se aplica…

628 Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi se efectueaza…


629 Remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi se efectueaza cu
nave…
630 Transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile
romanesti se efectueaza…
631 Transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi,
in interiorul acestora si pe caile navigabile se efectueaza…
632 Cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin
imbarcarea dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca
destinatie un alt punct situat pe acelasi teritoriu se efectueaza…

633 Asistenta si salvarea in apele nationale navigabile a persoanelor, navelor si


aeronavelor, precum si a incarcaturii acestora se efectueaza…

634 Scoaterea navelor scufundate, a epavelor si a incarcaturii acestora, aflate in


apele nationale navigabile se efectueaza…
635 Pescuitul se efectueaza…

636 Serviciile de interes local pentru desfasurarea activitatii organelor


administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale, precum
si altele asemenea se efectueaza…
637 Lucrarile pentru realizarea si continuarea constructiilor hidrotehnice si
pentru asigurarea conditiilor tehnice privind siguranta navigatiei se
efectueaza…
638 Explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii, in conditiile legii se
efectueaza…

639 Care din navele ce naviga in apele nationale navigabiele ale Romaniei
trebuie sa respecte dispozitiile legale referitoare la intrarea, stationarea si
iesirea navelor din port…
640 Operatiunile care se efectueaza in afara limitelor portului au nevoie de…

641 Navele au dreptul sa acosteze sau sa ancoreze la tarm in afara limitelor


portului…

642 Navele la intrarea intr-un port sunt obligate sa respecte dispozitiile…

643 Navele odata intrate intr-un port sunt obligate sa depuna actele navei in
termen de…
644 Ca regula navele pot incepe operatiuni inainte de depunerea actelor…

645 Deplsarea cu toata viteza catre o nava care se afla in pericol si transmite
un mesaj de ajutor pentru ai acorda asistenta este…

646 Comandantul nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in


care….

647 Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe


aceasta se fac...

648 In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si


comandantul sau proprietarul intarzie nejustificat incheierea unei
intelegeri pentru asistenta sau salvare si capitania de port, considera ca
respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei,
pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, aceasta poate...

649 Cand capitania de port ordona interventia pentru salvare unor institutiilor
specializate sau altor nave disponibile cheltuielile efectuate cu asistenta si
salvarea navei vor fi suportate de…
650 Ordinele de interventie pentru salvare ale capitaniei de port, sunt
obligatorii pentru…

651 Actul de confirmare incheiat de capitanie cu ocazia finalizarii unei


operatiuni de salvare si aprobat de Autoritatea Navala Romana
constituie...
652 Activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora se coordoneaza
de….

653 Executarea titlului executoriu eliberat pentru salvarea unei nave, de catre
unitatea creditoare, se face...
654 Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii
acestora de catre nava care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul
salvatorilor la recompensa numai….

655 Comandantul navei care acorda asistenta pentru salvare unei nave aflate
in pericol, este obligat imediat dupa abordaj sa...

656 Asistenta si salvarea pe mare sau in apele nationale navigabile se acorda…

657 Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la


operatiunile de asistenta si salvare in cazul in care operatiunile de
asistenta si salvare a avut loc intre nave apartinand aceleiasi persoane
juridice sau fizice sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa
de salvare ...

658 Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, pe mare si in apele


nationale navigabile, se efectueaza :

659 Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti


pe mare se organizeaza si functioneaza:
660 Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de
catre navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru
depoluare, functioneaza in cadrul:
661 Obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru
depoluarea apelor nationale navigabile, limitarea si indepartarea
consecintelor poluarii, in cazul poluarii acestora de catre nave apartine:

662 Navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate in apele nationale


navigabile reprezinta:
663 Dezesuarea sau ranfluarea unei nave esueate sau scufundate in apele
nationale navigabile si de a curata albia, reprezinta…

664 In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave refuza sa efectueze
salvarea si capitania de port este nevoita sa solicite administratiei portuare
sa efectueze aceste operatiuni adesea se efectueaza …

665 Anuntarea accidentelor sau evenimentelor petrecute cu o nava,


nerespectarea regulilor de navigatie, precum si orice modificari aparute in
zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei
reprezinta…

666 Navele pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile
numai…

667 Aprobarea pentru locurile in care este permisa ancorarea sau acostarea
unei nave este data de…

668 Navele pot acosta si in afara zonelor aprobate numai…

669 Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se


atesta de:

670 In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii


acesteia sau pentru evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost
descarcata, partial sau integral, pe malul caii navigabile, comandantul are
obligatia sa…

671 Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau


de pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste
activitati se pot desfasura se stabilesc de...
672 Activitatea de supraveghere si control a navigatiei civile se efectueaza de...

673 Acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din


port se acorda de…
674 Permisele de acostare se acorda de…

675 In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port
se elibereaza numai dupa...

676 Autoritatea Navala Romana poate controla navele care arboreaza


pavilionul altor state…

677 Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port in cazul in care


constata ca navele sub pavilion strain nu respecta prevederile acordurilor
si conventiilor internationale la care Romania este parte se va….

678 In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in


portul in care nava a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate...

679 Autoritatea Navala Romana poate monitoriza navele care arboreaza


pavilionul roman cu privire la...

680 Controlul statului portului (PSC) reprezinta…


681 Controlul statului pavilionului (FSC) reprezinta…

682 Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la…

683 Navelor cu gaura de apa le sunt...

684 Functionarea defectuoasa a instalatiilor de guvernare si a celor de


ancorare conduce la...

685 Nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a


incendiilor, de semnalizare si de ancorare conduce la…

686 Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica


vizibilitatea in navigatie conduce la...
687 Stivuirea si armarea marfurilor in magazii ce sunt defectuoase, periclitand
siguranta navigatiei conduce la...

688 Depasirea pescajului navei pescajul maxim prevazut in actele navei


conduce la…

689 Daca pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale
navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze se impune…

690 Imbarcarea de pasageri la bordul unei nave peste numarul maxim


prevazut in actele navei conduce la…

691 Membrii echipajului care nu poseda brevete sau certificate de capacitate


corespunzatoare functiilor impune…

692 Lipsa echipajului minim de siguranta la bordul navei conduce la…


693 In cazurile in care siguranta navei este periclitata sau o nava ar periclita
siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o
sursa evidenta de poluare se poate dispune…

694 Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau
dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile pentru …

695 Solicitarea privind interzicerea plecarii navei pentru debite trebuie


facuta...
696 Pentru luarea masurii de a interzice plecare a unei nave din port la
solicitarea unui tert, raspunderea revine...

697 Capitania de port poate la solicitarea unui tert interzice plecarea unei nave
din port pentru o perioada ce nu poate depasi...
698 Retinerea unei nave in port pentru eventuale datorii poate inceta daca…

699 Retinerea unei nave in port nu poate continua peste limita admisa prin
lege decat daca…

700 Navele care arboreaza pavilion strain si sunt folosite pentru servicii
guvernamentale pot fi retinute…
701 Capitaniile de port in cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii
referitoare la infractiuni la regimul navigatiei, rapoartelor privind
sinistrele, abordajele si orice avarie au dreptul si obligatia sa...
702 Ce tip de poluare este sanctionata de catre capitaniile de port…

703 Ce act normativ stabileşte personalul minim de siguranţă pentru navele şi


instalaţiile plutitoare fluviale şi de ape interioare navigabile?

704 Personalul minim de siguranţă este reprezentat de persoanele calificate şi


atestate conform reglementărilor în vigoare desemnate să asigure:

705 Persoanele calificate şi atestate conform reglementărilor în vigoare,


desemnate să asigure siguranţa navei şi a navigaţiei, reprezintă:
706 Navigatorii, posesori de brevete şi certificate de capacitate, calificaţi şi
atestaţi conform reglementărilor în vigoare, cu care
proprietarul/operatorul navei suplimentează personalul minim de
siguranţă pentru realizarea scopurilor economice ale voiajului şi a
activităţilor de întreţinere a navei, reprezintă:

707 Se admit derogări de la instrucţiunile privind personalul minim de


siguranţă la:

708 Certificatul privind încadrarea navei cu personal minim de siguranţă emis


de A.N.R. Se va găsi la bordul navei:
709 Certificatul privind încadrarea navei cu personal minim de siguranţă este
emis de:
710 Instrucţiunile privind personalul minim de siguranţă la bordul navei se
aplică:

711 Instrucţiunile privind personalul minim de siguranţă la bordul navei nu se


aplică:

712 Pentru navele care prin natura lor constructivă, pot efectua mai multe
activităţi, căpitănia portului va emite certificate privind încadrarea navei
cu personal minim de siguranţă, conform declaraţiei proprietarului sau
operatorului pentru:

713 Se pot acorda derogări de la personalul minim de siguranţă al navei, în


cazuri temeinic justificate de către:
714 Personalul minim de siguranţă pentru navele fluviale sub pavilion
romînesc va fi format numai din:
715 Personalul navigant brevetat reprezintă:
716 Navigatorii care posedă un brevet recunoscut de autoritatea de stat în
domeniu, reprezintă:
717 Personalul navigant nebrevetat reprezintă:

718 Navigatorii care posedă un certificat de capacitate recunoscut de


autoritatea de stat în domeniu, reprezintă:
719 Personalul navigant auxiliar reprezintă:

720 Navigatorii care posedă un certificat de capacitate recunoscut de


autoritatea de stat în domeniu, reprezintă:

721 Membrii de echipaj care nu posedă brevet sau certificat de capacitate, dar
îndeplinesc funcţii la bord, în baza calificării speciale, reprezintă:

722 Navă în exploatare înseamnă:

723 Atunci când starea corpului navei asigură flotabilitatea, maşinile,


instalaţiile, echipamentele şi dotările sunt complete şi în stare de
funcţionare, echipajul este complet, iar nava este aptă de a fi imediat
folosită conform destinaţiei sale, nava este considerată ca fiind:

724 Nava scoasă din exploatare înseamnă:


725 Atunci când starea corpului navei asigură flotabilitatea, maşinile,
instalaţiile, echipamentele şi dotările sunt, parţial sau total scoase din
starea de funcţionare, echipajul este redus ca număr faţă de situaţia în care
nava este în exploatare, iar nava este aptă de a fi folosită, conform
destinaţiei sale, numai după terminarea lucrărilor de reparaţii şi după
completarea echipajului, nava este considerată ca fiind:

726 O navă la parcul rece înseamnă o navă:

727 Atunci când starea corpului navei asigură flotabilitatea, maşinile,


instalaţiile, echipamentele şi dotările sunt complete şi puse în stare de
conservare, nu are echipaj, dar paza e asigurată de personal calificat din
rândurile navigatorilor iar nava este aptă de a fi folosită, conform
destinaţiei sale, numai după deconservarea mijloacelor tehnice din dotare,
după completarea echipajului şi după aprovizionare, nava este
considerată ca fiind:

728 O navă în iernatic înseamnă:

729 O navă dezarmată înseamnă:

730 Atunci când starea corpului navei asigură flotabilitatea, maşinile,


instalaţiile, echipamentele şi dotările sunt, parţial sau total demontate şi
debarcate, nu are echipaj, ci doar pază asigurată de personal calificat din
rândul navigatorilor, iar nava este aptă de a fi folosită conform destinaţiei
sale, numai după rearmarea corespunzătoare, nava este considerată ca
fiind:

731 Personalul minim de siguranţă al navei este format din:


732 Pe timpul staţionării în porturi sau în afara porturilor la navele/instalaţiile
plutitoare fluviale aflate în exploatare, serviciul de gardă se va organiza
conform:

733 La nava în exploatare pe timpul staţionării în porturi sau în afara


porturilor al cărei personal minim de siguranţă este format dintr-un
posesor al unui certificat de capacitate punte şi dintr-un posesor al unui
certificat de capacitate maşini, serviciul de gardă şi de siguranţă va fi
asigurat de:

734 La navele fluviale tehnice, desemnate pentru intervenţii care îsi desfăşoară
activitatea continuu, pe timpul staţionării, personalul minim de siguranţă
trebuie:

735 Personalul necesar pazei şi siguranţei navelor aflate în iernatic, se va


stabili conform:
736 Pentru nava aflată în conservare, în funcţie de starea ei, personalul pentru
pază şi siguranţă va fi stabilit de către:

737 Schimbarea zonei de navigaţie impune revizuirea certificatului privind


încadrarea navei cu personal minim de siguranţă?
738 Schimbarea caracteristicilor sau a clasei navei impune revizuirea
certificatului privind încadrarea navei cu personal minim de siguranţă?

739 Situaţiile care nu sunt prevăzute în instrucţiunile privind stabilirea


personalului minim de siguranţă pentru navele din marina civilă română,
se reglementează pentru fiecare caz în parte de către:

740 Navele nu pot pleca în voiaj dacă nu au personal minim de siguranţă la


bord, conform cu Certificatul privind încadrarea navei cu personal minim
de siguranţă?
741 Personalul navigant îmbarcat are dreptul la cazare la bordul navei:

742 Repartizarea cabinelor la bordul navei se face în raport de:

743 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului


îmbarcat:
744 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului
îmbarcat:

745 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului


îmbarcat:
746 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului
îmbarcat:
747 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului
îmbarcat:

748 Referitor la repartizarea şi folosirea cabinelor, se interzice personalului


îmbarcat:

749 Cabina se ia în primire de către:

750 Cabina se predă pe bază de:

751 Lista de inventar a cabinei trebuie să fie afişată în interiorul cabinei?

752 Cabina se predă pe bază de:

753 La plecarea din cabină este obligatoriu să se stingă lumina?


754 La plecarea din cabină este obligatorie scoaterea din priză a aparatelor
electrice?
755 La plecarea din cabină este obligatorie închiderea hublourilor?
756 Pe timpul cât în cabină se află una sau mai multe persoane, este interzis a
se ţine uşa încuiată:
757 Careurile navei sunt încăperi cu destinaţie:
758 Personalul îmbarcat are dreptul la hrană gratuită pe tot timpul cât se află
la bord, în limita:

759 Meniul va fi acelaşi pentru

760 Hrana echipajului şi a pasagerilor se prepară:


761 Masa se serveşte la bordul navei, numai în:
762 Personalul navigant care lucrează în condiţii grele sau vătămătoare au
dreptul la supliment de hrană şi la alimentaţie de protecţie, în
conformitate cu:
763 La manipularea la bord a alimentelor ambalate şi a ambalajelor de pe
covertă în cambuză, participă toţi membrii echipajului care:
764 Manipularea alimentelor se face cu respectarea:

765 De la ce surse se îmbarcă apa de băut?


766 Tancurile de apă potabilă se verifică, se curăţă şi se cimentează cel puţin:

767 Pompele şi furtunurile destinate îmbarcării apei potabile se păstrază:

768 Pompele şi furtunurile destinate îmbarcării apei potabile se întrebuinţează


şi în alte scopuri?
769 Fiecare membru al echipajului este obligat să se îngrijească de:

770 Fiecare membru al echipajului este obligat să se îngrijească de:

771 Se interzice să poarte barbă pe timpul cât sunt îmbarcaţi:

772 Depozitarea la bord a lenjeriei de pat şi a prosoapelor se face în:

773 Ordinea şi curăţenia în careuri şi oficii se asigură zilnic de către:

774 Păstrarea veselei şi a tacâmurilor se face în dulapuri sau stative speciale,


curate, la adăpost de:
775 Curăţirea şi igienizarea bucătăriei şi a spaţiilor anexe acesteia, precum şi a
utilajelor şi veselei de bucătărie, se efectuează de către bucătar:

776 Ordinea şi curăţenia în magaziile de materiale se asigură de către:

777 Curăţenia la grupurile sanitare comune se execută zilnic de către


persoanele care le folosesc, conform graficului întocmit de:
778 Cine poate dispune dezinfecţia şi dezinsecţia parţială sau totală a navei?

779 Deratizarea navei se face de regulă cu aprobarea:

780 Organizarea echipajului şi stabilirea atribuţiilor acestuia, face parte din


activitatea de:
781 Organizarea şi planificarea activităţilor echipajului face parte din
activitatea de:
782 Luarea deciziilor de perspectivă şi curente pentru desfăşurarea
activităţilor echipajului, face parte din activitatea de:

783 Urmărirea şi controlul desfăşurării activităţilor echipajului şi a îndeplinirii


sarcinilor stabilite, face parte din activitatea de:
784 Asigurarea fluxului informaţional între toate nivelurile ierarhice de la
bord, face parte din activitatea de:
785 Conducerea de către comandant şi de fiecare şef în parte se exercită:
786 Cine este persoana care are autoritate asupra întregului personal îmbarcat
pe navă?
787 Şeful de serviciu de la bordul navei are autoritate asupra:

788 Cine este persoana care are autoritate asupra personalului de cart/gardă
subordonat lui pe perioada executării serviciului de cart/gardă?

789 Şeful stabilit prin rolurile de echipaj are autoritate asupra personalului
prevăzut prin rol în subordinea sa pe timpul:

790 Conducerea la bordul navei este:

791 Cine este persoana căreia armatorul îi încredinţează nava?

792 Comandantul poartă răspunderea pentru:

793 Fiecare dintre şefii de la bordul navei trebuie să aibă prestabilit:

794 Activităţile de întreţinere curentă a corpului navei, a maşinilor, utilajelor,


instalaţiilor şi echipamentelor navei se execută de către personalul din:

795 Ordinea pe punte, curăţenia interioară şi exterioară a navei, întreţinerea


corpului navei şi a instalaţiilor de punte, întreţinerea materialelor de
vitalitate, salvare, stingere a incendiului şi a altor materiale de inventar,
lucrările de matelotaj, lucrările de protejare a mărfurilor de la bord,
reprezintă lucrările ce se execută zilnic de către personalul din cadrul:

796 Curăţenia în compartimentul maşini şi în spaţiile anexe, lucrările de


întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor, întreţinerea de vitalitate şi de
stingere a incendiilor reprezintă lucrările ce se execută zilnic de către
personalul din cadrul:

797 Curăţenia în spaţiile destinate pasagerilor, serviciul curent la bucătarii,


oficii, careuri, restaurante, întreţinerea materialelor de inventar, activităţi
necesare pentru asigurarea păstrării alimentelor în bune condiţii, etc.,
reprezintă lucrările ce se execută zilnic de către personalul din cadrul:

798 Asigurarea conducerii în siguranţă a navei în navigaţie şi menţinerea unei


veghe permanente vizuale şi auditive, este relizată prin organizarea:

799 Serviciul de cart se instituie şi se execută pe timpul cât nava se află în:
800 Supravegherea permanentă a punţii de comandă reprezintă unul din
aspectele de care trebuie să se ţină seama la stabilirea componenţei echipei
din cadrul:
801 Unul dintre aspectele de care trebuie să se ţină seama la stabilirea echipei
de cart pe puntea de comandă este:
802 Imediata vecinătate a pericolelor de navigaţie este unul din aspectele de
care trebuie să se ţină seama la stabilirea:
803 Posibilitatea de folosire şi starea de funcţionare a aparatelor de navigaţie,
este unul din aspectele de care trebuie să se ţină seama la stabilirea:

804 De regulă, echipa de cart pe puntea de comandă, se compune din:

805 Durata unui cart este de:

806 Serviciul de cart pe puntea de comandă, atunci când voiajul real nu


depăşeşte 48 de ore, se execută:
807 În caz de sinistru, personalul aflat în serviciul de cart pe puntea de
comandă rămâne la post până la venirea înlocuitorilor prevăzuţi în:

808 Este interzisă părăsirea postului în timpul serviciului de către:

809 Este interzisă întreruperea activităţii sau încredinţarea executării


atribuţiilor de serviciu altei persoane, de către:
810 Pe timpul serviciului de cart pe puntea de comandă, personalului din
echipa de cart i se interzice:

811 Pe timpul serviciului de cart pe puntea de comandă, personalului din


echipa de cart i se interzice să întreţină discuţii cu comandantul, cu ceilalţi
membrii ai echipei de cart, cu pilotul sau cu alte persoane aflate pe puntea
de comandă, în probleme care nu privesc direct:

812 Ofiţerul şef de cart pe puntea de comandă este reprezentantul:

813 Ofiţerul şef de cart pe puntea de comandă are în subordine şi conduce:

814 Ofiţerul şef de cart pe puntea de comandă are ca responsabilitate


principală:

815 Pe timpul cartului, ofiţerul de cart trebuie să fie preocupat în mod special
de evitarea:
816 Ofiţerul de cart trebuie să cunoască:

817 Ofiţerul de cart trebuie să cunoască:

818 Ofiţerul de cart pe puntea de comandă are la dispoziţia sa, pe timpul


executării serviciului următoarele echipamente şi instalaţii ale navei:

819 Ofiţerul de cart pe puntea de comandă are la dispoziţia sa, pe timpul


executării serviciului următoarele echipamente şi instalaţii ale navei:

820 Ofiţerul de cart pe puntea de comandă are la dispoziţia sa, pe timpul


executării serviciului următoarele echipamente şi instalaţii ale navei:

821 Ofiţerul de cart pe puntea de comandă are la dispoziţia sa, pe timpul


executării serviciului, următoarele echipamente şi instalaţii ale navei:

822 Supravegherea neîntreruptă a deplasării şi a manevrei navelor aflate în


limitele de vizibilitate optică, în condiţii de vizibilitate bună, reprezintă
una dintre atribuţiile de serviciu ale:
823 Documentul juridic de evidenţă şi control al activităţilor desfăşurate şi al
evenimentelor produse la bordul unei nave, poartă denumirea de:

824 Jurnalul de bord este:

825 Jurnalul de bord în care se operează trebuie să fie:

826 Jurnalele de bord completate se păstrează la bord timp de:

827 Asigurarea exploatării în siguranţă şi întreţinerea maşinilor, utilajelor,


instalaţiilor şi echipamentelor pentru propulsia navei şi pentru celelalte
activităţi vitale ale navei reprezintă scopul:
828 Serviciul de cart în compartimetul maşini se instituie şi se execută pe
timpul cât nava se află în:
829 Persoana care are obligaţia de a se asigura că serviciul de cart în
compartimetul maşini este adecvat pentru menţinerea unei supravegheri
sigure în timpul funcţionării instalaţiilor, este:
830 Supravegherea adecvată, în orice moment, a instalaţiilor care afectează
siguranţa navei, este unul din aspectele care trebuie avute în vedere la
stabilirea componenţei:
831 Cunoaşterea stării şi siguranţei în funcţionare a oricăror instalaţii de
propulsie şi de guvernare acţionate de la distanţă şi a tablourilor de
comandă, precum şi a procedurilor necesare pentru trecerea acestora pe
modul de operare manual, în caz de avarie sau urgenţă, este unul din
aspectele ce trebuie avute în vedere la stabilirea componenţei:

832 Cunoaşterea amplasării şi folosirii instalaţiilor şi aparatelor fixe de


detectare, stingere sau oprire a extinderii incendiilor, este unul din
aspectele ce trebuie avute în vedere la stabilirea componenţei:
833 Cunoaşterea folosirii şi a condiţiilor de exploatare a instalaţiilor auxiliare
şi de avarie care afectează siguranţa navigaţiei, operaţiunile de acostare şi
andocare a navei, este unul din aspectele ce trebuie avute în vedere la
stabilirea componenţei:

834 Pregătirea personalului navigant de maşină (mecanici, electricieni) pentru


executarea serviciului de cart în compartimentul maşini se face de către:

835 De regulă, echipa de cart în compartimentul maşini se compune din cel


puţin:
836 Pe timpul serviciului, personalului de cart din compartimentul maşini, i se
interzice:
837 Funcţionarea sigură, eficientă şi la regimul ordonat, precum şi întreţinerea
maşinilor, instalaţiilor şi echipamentelor care afectează siguranţa navei,
reprezintă pentru ofiţerul mecanic de cart în compartimentul maşini o
responsabilitate:

838 Asigurarea funcţionării la regimul de lucru stabilit a utilajelor tehnologice,


asigurarea activităţilor navei cu utilităţile necesare, manevrarea lichidelor
din tancuri pentru menţinerea asietei şi a stabilităţii, la ordinul
comandantului, reprezintă pentru ofiţerul mecanic de cart în
compartimentul maşini o responsabilitate:

839 Pe timpul serviciului de cart în compartimentul maşini, mecanicul de cart


are ca atribuţii:
840 Jurnalul de maşini este:

841 Documentul de evidenţă şi control al activităţilor şi evenimentelor


desfăşurate în compartimentul maşini şi spaţiile anexe, reprezintă:
842 Jurnalul de maşini în care se operează, trebuie să fie:

843 Şeful mecanic verifică şi semnează jurnalul de maşină:


844 Jurnalele de maşini completate se păstrează la bord timp de:

845 Siguranţa vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei in port


sau rada , a mărfurilor de la bord, siguranţa portului, prevenirea şi
stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea intervenţiei pentru
stingerea incendiilor în apropierea ei, precum şi lupta pentru vitalitatea
navei proprii, reprezintă scopul organizării pe navă a serviciului de:

846 Serviciul de gardă pe navă se instituie şi se execută pe timpul:

847 De regulă, echipa de gardă pe navă se compune din:

848 Pe timpul serviciului de gardă, responsabilitatea conducerii întregului


personal din echipa de gardă o are:
849 Serviciul de gardă pe navă se execută, de regulă în:
850 În timpul serviciului, personalului de gardă pe navă i se interzice
următoarele:
851 În timpul serviciului, personalului de gardă pe navă i se interzice
următoarele:
852 În timpul serviciului, personalului de gardă pe navă i se interzice
următoarele:
853 La executarea serviciului de ofiţer de gardă pe navă participă:

854 Ofiţerul de gardă pe navă se subordonează:

855 Ofiţerul de gardă pe navă răspunde de:


856 Ofiţerul de gardă pe navă răspunde de:

857 La luarea în primire a serviciului, ofiţerul de gardă pe navă trebuie să fie


asigurat personal în ceea ce priveşte:

858 La luarea în primire a serviciului, ofiţerul de gardă pe navă trebuie să fie


asigurat personal în ceea ce priveşte:

859 La luarea în primire a serviciului, ofiţerul de gardă pe navă trebuie să fie


asigurat personal în ceea ce priveşte:

860 La luarea în primire a serviciului, ofiţerul de gardă pe navă trebuie să fie


asigurat personal în ceea ce priveşte:

861 La luarea în primire a serviciului, ofiţerul de gardă pe navă trebuie să fie


asigurat personal în ceea ce priveşte:

862 În timpul serviciului de gardă, ofiţerul de gardă pe navă are următoarele


atribuţii:

863 În timpul serviciului de gardă, ofiţerul de gardă pe navă are următoarele


atribuţii:

864 În timpul serviciului de gardă, ofiţerul de gardă pe navă are următoarele


atribuţii:
865 Atributiile personalului navigant sunt reglementate de…

866 Echipajul unei nave reprezinta…

867 mecanicul de gardă răspunde de:

868 mecanicul de gardă răspunde de:

869 Autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale

870 Ducerea la îndeplinire a obligaţiilor care revin statului din acorduri şi


convenţii internaţionale la care România este parte revine:

871 Funcţia de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile este îndeplinită


de:

872 Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile sunt controlate în ceea ce


priveşte aplicarea O.G. 22/1999, privind administrarea porturilor şi
serviciile în porturi de către:

873 Suprafeţele delimitate din teritoriul naţional, situate la malul mării sau al
unei căi navigabile protejate natural sau artificial împotriva vânturilor,
valurilor, curenţilor şi gheţurilor, construite şi echipate astfel încât să
permită în principal primirea şi adăpostirea navelor, încărcarea,
descărcarea, depozitarea mărfurilor, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor,
poartă denumirea de:

874 Apele navigabile ale României, zonele maritime, terenurile pe care sunt
amplasate porturile, digurile, cheiurile, canalele navigabile, ecluzele,
apărările şi consolidările de maluri, drumurile tehnologice din interiorul
porturilor, poartă denumirea de:
875 Totalitatea acvatoriilor, terenurilor, construcţiilor hidrotehnice, şenalelor
de acces, radelor interioare, clădirilor, magaziilor, platformelor,
instalaţiilor şi echipamentelor aflate în perimetrul unei zone formează:

876 Limitele terenurilor portuare se stabilesc de către:

877 Totalitatea suprafeţelor apelor incluse în limitele porturilor formează:

878 Acvatoriile destinate adăpostirii sau staţionării în vederea intrării în port,


operării navelor, poartă denumirea de:

879 Limitele radelor se stabilesc de către:

880 Pentru funcţionarea unui port este necesară o autorizaţie obţinută pe baza
unui caiet de sarcini emisă de către:
881 Din punct de vedere al aşezării geografice, porturile pot fi:

882 Din punct de vedere al aşezării geografice, porturile pot fi:

883 Fâşia de teren situată de-a lungul ţărmului mării sau al apelor interioare
navigabile, cu o lăţime stabilită de lege, măsurată de la marginea apei spre
interiorul uscatului, constituie:

884 Zonă maritimă sau de cale navigabilă are de regulă o lăţime de:

885 Zonă maritimă sau de cale navigabilă este destinată:

886 Zonă maritimă sau de cale navigabilă este destinată:

887 Zonă maritimă sau de cale navigabilă este destinată:

888 Zonă maritimă sau de cale navigabilă este destinată:

889 În zona maritimă sau de cale navigabilă, lucrările şi orice late instalaţii şi
amenajări care ar putea periclita siguranţa navigaţiei se pot executa numai
cu autorizarea:
890 Lucrările în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile, dragajele de
extracţie se pot executa, în condiţiile legii, numai cu autorizarea:

891 Administraţiile din porturi sau de pe căile navigabile unde infrastructura


portuară aparţine domeniului public, se înfiinţează prin:

892 Regulamentele de exploatare portuară sunt întocmite de:

893 Regulamentele de exploatare portuară sunt aprobate de:

894 Procedurile ce trebuie îndeplinite pentru intrarea şi ieşirea în/din porturi,


precum şi documentele aferente acestor proceduri, se stabilesc prin:

895 Danele în care navele urmează să opereze sunt alocate de către:

896 Permisul de acostare în dane a navelor, se eliberează de către:

897 Acceptul de intrare în port se dă de către:

898 Dreptul de a interzice sau de a opri operaţiunile de încărcare/descărcare a


navelor, îl are:
899 Munca specifică în porturi este prestată de către:

900 Construirea unui port sau a unei instalaţii portuare fără avizele necesare,
constituie:

901 Distrugerea sau deteriorarea semnelor şi semnalelor de navigaţie,


constituie:
902 Nerespectarea procedurilor la intrarea/ieşirea navelor din porturi
constituie:

903 Efectuarea de lucrări sau construirea de instalaţii şi amenajări care


împiedică navigaţia, constituie:
904 Nerespectarea interdicţiei de oprire a operaţiunilor de
încărcare/descărcare constituie:
905 Efectuarea de activităţi de transport naval fără autorizare, se sancţionează
cu:
906 Executarea neautorizată de lucrări în albia căilor navigabile, se pedepseşte
cu:
907 Efectuarea îmbarcării/debarcării pasagerilor în afara locurilor autorizate
constituie:
908 Efectuarea încărcării/descărcării mărfurilor în afara locurilor autorizate
constituie:
909 Organul tehnic de specialitate din subordinea ministerului Lucrărilor
Publice Transporturilor şi Locuinţei care exercită funcţia de autoritate de
stat în domeniul navigaţiei civile, poartă denumirea de:

910 Funcţia de pregătire şi perfecţionare a personalului care deserveşte


mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de transport
naval se asigură de către:

911 Acordarea de brevete, certificate de capacitate, atestate şi certificate de


conformitate pentru personalul navigant român se face de către:

912 Sesiunile de examen pentru obţinerea brevetelor şi a certificatelor de


capacitate se organizează de către:
913 Supravegherea navigaţiei şi controlul traficului de nave în apele naţionale
navigabile şi în porturile româneşti se face de către:
914 Inspecţia şi controlul navelor în apele naţionale navigabile şi în porturile
româneşti privind respectarea prevederilor legale naţionale în domeniu şi
ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte,
este de competenţa:

915 Activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, a navelor şi aeronavelor


în pericol pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României sunt
coordonate de:
916 Activităţile de prevenire a poluării apelor de către navele aflat în apele
naţionale navigabile sunt coordonate de către:
917 Controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român
se efectuează de către:
918 Controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state
în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti se efectuează de
către:
919 Certificarea conformităţii companiilor care operează nave care arborează
pavilion român cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România
este parte, se face de către:
920 Evenimentele şi accidentele de navigaţie sunt cercetate de:

921 Certificatele de tonaj al navelor care arborează pavilionul român este


eliberat de:
922 Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii drepturilor reale asupra
navelor care arborează pavilion român se face de către:
923 Persoanele care încalcă prevederile legale privind navigaţia civilă, dacă
faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni,
sunt sancţionate contravenţional de către:
924 Supravegherea navigaţiei şi controlul traficului în apele navigabile şi în
porturile româneşti se exercită de către ministerul transporturilor, prin.

925 Reprezentanţii autorizaţi ai A.N.R şi ai căpităniilor de port au dreptul de


vizită şi control la bordul navelor:

926 Accesul la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl abordează,


aflate în porturile româneşti sau în afara acestora, în limitele apelor
naţionale navigabile, al reprezentanţilor organelor abilitate pentru
inspecţii, intervenţii, reconstituiri sau cercetări se face:

927 Lucrările în albia căilor navigabile, lucrările în acvatoriile porturilor şi


radelor se execută:

928 Dreptul de arborare a pavilionului român, suspendarea sau retragerea


acestui drept se face în numele Guvernului de către ministerul
transporturilor prin
929 Naţionalitatea română a navelor şi dreptul de arborare a pavilionului
român se atestă printr-un act de naţionalitate eliberat de căpitănia portului
şi semnat de:
930 Actul de naţionalitate pentru navele maritime de categoria I, destinate
pentru voiaje internaţionale poartă denumirea de:

931 Actul de naţionalitate al navelor cu excepţia navelor de agrement şi a


navelor maritime de categoria I, destinate voiajelor internaţionale, poartă
denumirea de:
932 Totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet
sau certificat de capacitate şi care au dreptul de a îndeplini funcţii la
bordul navelor au dreptul de a îndeplini funcţii la bordul navelor
formează:

933 Evidenţa personalului navigant se ţine:

934 Valabilitatea carnetului de marinar este de:


935 Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru eliberarea
carnetului de marinar sunt:

936 Controlul navelor care staţionează, operează sau fac escală într-un port
românesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare se efectuează de
către:
937 Permisul de intrare în port a navelor se eliberează de către:
938 Responsabilitatea privind starea de navigabilitate a navei, de menţinere la
bord a condiţiilor pentru navigaţia în siguranţă şi de protecţie a mediului
a navelor aflate în porturi sau navigaţie revine:

939 Navele aflate în porturi pot pleca în voiaj numai după:

940 Pilotarea navelor se face de către persoana autorizată şi calificată care


trebuie să îndeplinească condiţiile:

941 Un pilot poate fi refuzat, din motive bine justificate, de către:

942 Solicitarea de schimbare a unui pilot se face la:

943 Modul de desfăşurare a activităţilor de pilotaj, remorcare şi asitenţă cu


remorchere la manevre se reglementează prin:
944 În marea teritorială şi în porturile maritime activitatea de căutare şi
salvare este coordonată de:
945 Coordonarea operaţiunilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale,
sinistru, evenimente pe căi navigabile interioare şi în porturile situate pe
acestea revine:
946 Controlul statului pavilionului se face de către:

947 Acţiunile de control şi monitorizare a navelor se desfăşoară de către:

948 Controlul statului pavilionului se face pentru navele care arborează


pavilionul românesc astfel:

949 Navele de razboi sunt supuse de regula regimului…


950 Prin trecerea inofensiva se intelege….

951 Apele nationale navigabile ale Romaniei sunt compuse din ….

952 Apele interioare navigabile sunt compuse din….

953 Pentru navigatia pe apele nationale se aplica reglemntarile din


domeniul…
954 Navele straine cu propulsie nucleara sau care transpota substante
radioactive pot intra in rade sau in porturi de pe teritoriul Romaniei…

955 Navele straine cu propulsie nucleara si navele care transporta substante


radioactive sau alte substante periculoase sint obligate, atunci cind se afla
in trecere prin marea teritoriala, sa…

956 Navele straine cu propulsie nucleara sau care transporta substante


radioactive ori alte substante sau deseuri periculoase ori nocive vor
utiliza...

957 Prevenirea si pedepsirea transportului de sclavi pe navele aflate sub


pavilionul lor (orice sclav refugiat pe o nava este socotit a fi liber)
constituie pentru fiecare stat…
958 Cooperarea pentru reprimarea pirateriei in marea libera sau in orice alt loc
situat in afara jurisdictiei unui stat constituie pentru fiecare stat…

959 Cooperarea pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante si substante


psihotrope in marea libera constituie pentru fiecare stat…

960 Cooperarea pentru reprimarea emisiunilor neautorizate de radio si


televiziune difuzate de pe marea libera constituie pentru fiecare stat…
Raspuns1 URL Data Raspuns2 URL Data
Subordinea Ministerului 1 Sub autoritatea Ministerului 0
Transportului si infrastructurii Transporturilor,Constructiilor si
Turismului.

Ministerul Transportului si 1 Compania Nationala 0


Infrastructurii Administratia Porturilor
Maritime Constanta

Autoritatea Navala Romana 1 Compania National 0


Administratia Porturilor
Maritime Constanta

Autoritatea Navala Romana 1 Compania National 0


Administratia Porturilor
Maritime Constanta

Administratiei publice centrale. 1 Administratiei publice locale. 0

Capitania, Vama, Politia de 1 Capitania, Administratiile 0


frontiera, Politia sanitara, Politia portuare, Politia de frontiera,
Transporturilor, Politia Politia de transporturi
fitosanitara, Politia veterinara

Grupului de Interventii si Salvare 0 Autoritatii Navale Romane 1


Navale (GISN)
Pe intreg teritoriu Romaniei. 0 Numai in zona de jurisdictie 1
alocata.
Garda de coasta 0 Autoritatea Navala Romana 1
Tarife. 1 Taxe. 0

Obtinerea liberei practici sanitare. 1 Efectuarea controlului de sosire 0


de catre echipa de control.

Capitanii Zonale, Inspectorate 1 Departamente si Directii. 0


Teritoriale Tehnice, Servicii.
Autoritatea Navala Romana. 1 Capitaniile Zonale de Port. 0

Cetăţenii români beneficiază de 0 Cetăţenii români au obligaţiile 0


toate drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţia
consacrate prin Constituţia României şi în întreaga legislaţie
României naţională
Au prioritate legile interne 0 Au prioritate reglementările 1
internaţionale
Orice persoană se poate adresa 1 Trebuie respectate legile care 0
justiţiei pentru apărarea îngrădesc exercitarea acestui
drepturilor, a libertăţilor şi a drept
intereselor sale legitime
Dreptul la muncă nu poate fi 0 Alegerea profesiei şi alegerea 0
îngrădit locului de muncă sunt libere
Salariaţii au dreptul la grevă 0 Nici o lege nu poate îngrădi 1
pentru apărarea intereselor exercitarea acestui drept
profesionale, economice şi sociale

Alegerea profesiei şi alegerea 1 Salariaţii au dreptul la protecţie 0


locului de muncă sunt libere socială a muncii
Dreptul la muncă nu poate fi 0 Alegerea profesiei şi alegerea 0
îngrădit locului de muncă sunt libere

Alegerea profesiei este liberă 0 Măsurile de protecţie a muncii 1


privesc securitatea şi igiena
muncii, regimul de muncă al
femeilor şi al tinerilor, instituirea
unui salariu minim pe economie,
repaosul săptămânal, concediul
Munca forţată este interzisă 1 de odihnă
Durata plătit,aprestarea
normală muncii
zilei de lucru 0
în
este, în medie, de cel mult 8alte
condiţii grele, precum şi ore
situaţii specifice

Dreptul la negocieri colective în 0 Salariaţii au dreptul la protecţie 0


materie de muncă este garantat socială a muncii

Legea stabileşte condiţiile şi 1 Munca forţată este intezisă 0


limitele exercitării acestui drept,
precum şi garanţiile necesare
asigurării serviciilor esenţiale
pentru societate

Ziua naţională a României este 1 0 Respectarea Constituţiei, a 1


Decembrie supremaţiei sale şi a legilor este
obligatorie
Celui care savarseste o abatere 1 Celui care a savarsit o abatere 0
disciplinara foarte grava, prin disciplinara usoara.
efectul produs asupra bunului
mers al unitatii.

Sanctiune disciplinara cu caracter 1 Sanctiune disciplinara specifica 0


general. navigatorilor.
Sanctiune penala 0 Sanctiune disciplinara. 1

Sanctiune disciplinara cu caracter 0 Sanctiune aplicata ca urmare a 0


general. savarsirii unei contraventii.
mustrarea 0 Retinerea in cabina pana la 3 zile. 1

Sustragerea sub orice forma de 1 Efectuarea in timpul programului 0


bunuri apartinand unitatii. a unor lucrari ce nu au legatura
cu obligatiile de serviciu.

Retrogradarea in functie sau 0 Mustrarea 0


categorie in cadrul aceleasi
profesii pe o perioada de 1-3 luni.

Contestatie in scris in termen de 1 Contestatie in scris in termen de 0


30 de zile de la comunicarea 30 de zile de la savarsirea abaterii
deciziei de sanctionare. disciplinare.

Persoana care ocupa functia 0 Tribunalul muncii din raza careia 1


ierarhica superioara celui care isi are sediul unitatea
aplica sanctiunea.

Inlocuirea disciplinara din functie 0 Suspendarea din functie a 0


a salariatului care a savarsit salariatului in cauza.
abaterea.

30 de zile de la data cand cel in 1 15 zile de la data cand cel in 0


drept a o aplica a luat la drept a o aplica a luat la
cunostinta de savarsirea abaterii. cunostinta de savarsirea abaterii.

30 de zile de la luarea la 1 15 de zile de la savarsirea abaterii. 0


cunostinta.
Fapta savarsita cu vinovatie,care 0 Incalcarea cu vinovatie de catre 1
prezinta pericol social si e persoana incadrata in munca a
prevazuta de legea penala. obligatiilor de serviciu, inclusiv a
normelor de comportare.

Tribunal ca instanta de judecata 0 Organul ierarhic superior. 1


competenta.
Raspundere contraventionala. 0 Raspundere disciplinara. 0
Decizii de imputare. 1 Decizii de sanctionare. 0
Normelor si principiilor civile 1 Principiilor dreptului penal. 0
contractuale.
Patrimonial. 1 Comercial. 0

3 ani de la producerea ei. 1 1 an de la data producerii ei. 0

1/2 din salariul lunar net. 0 1/3 din salariul lunar net. 1

Directia de finanta publice. 0 Conducerea firmei. 0

Contra cost. 0 Cu titlu gratuit. 1

Benevol. 0 Daca doreste angajatorul. 0


Da. 0 Nu. 1

La solicitarea Directiei de munca. 0 La implinirea termenului pentru 1


care s-a incheiat, prin acordul
partilor.

Rolurilor de echipaj. 0 Normelor specifice de protectie a 1


muncii pentru transporturilor
navale.

Protejarea armatorului de 0 Efectuarea serviciului la bordul 1


evenimente. navei in siguranta.
Contra cost. 0 In mod gratiut. 1

Comandanrul navei. 0 Capitanul secund sau seful 1


mecanic dupa caz.
Comandanrul navei. 0 De o luna. 1

Sindicatului. 0 Angajatorului. 1

Cel putin o data pe luna. 1 O data la 3 luni. 0


Cel putin o data in cursul unui 1 Cel putin o data pe luna. 0
voiaj.
In mod obigatoriu in vederea 1 Numai atunci cand considera 0
prevenirii accidentelor de munca salariatul.
conform normelor de protectie a
muncii.

Posibilitatii de a renunta la ea sau 0 Cresterii rezistentei organismului 1


de a se pretinde echivalentul pentru cei ce lucreaza in conditii
acesteia vatamatoare sau periculoase.

Benevola. 0 Obligatorie si periodica. 1

Suprasolicitare. 0 Stres. 0

O obligatie 1 Un drept. 0
Continuie cu grija fara sa sufere 0 Opreaste lucrul si sa informeza de 1
accidente. indata.
Penala, administrativa, 0 Civila, penala, patrimoniala, 0
disciplinara civila. contraventionala.
Zile suplimentare de odihna. 0 Despagubiri. 1

Cu amenda contraventionala. 1 Cu inchisoare penala. 0

Anunte conducatorul locului de 1 Sa se salveze pe sine in limita 0


munca si sa acorde primul ajutor. posibilitatilor.

Numi, prin decizie scrisa, o 1 Cerceta singur cauzele producerii 0


comisie de cercetare. accidentului.

Un mijloc de transport maritima 1 Un mijloc de deplasare prin 0


sau fluviala de orice tip, portanta dintr-un port in alt port.
propulsate sau nepropulsate, care
navigheaza la suprafata sau in
imersie, destinate transportului
de marfuri si/sau de persoane,
pescuit, remorcaj sau impingere.

Tipuri de nave: cargou, vrachier, 0 Mobile, Imobile si plutitoare. 0


Ro-ro, petrolier, chimice, etc.
Navele cu propulsie cu o putere 0 Navele cu propulsie cu o putere 1
mai mare de 100 kw. mai mare de 136 de kw.

Navele fara propulsie care au o 1 Navele, aparatele si instalatiile 0


capacitate de incarcare mai mare plutitoare indiferent de
de 10 tone si aparatele cu capacitatea de incarcare si
instalatiile plutitoare cu un deplasamentul acestora.
deplasament mai mare de 15
tone.

Navele cu sau fara propulsie 0 Celelalte categorii de nave, 1


destinate transportului de inclusiv ambarcatiunile mici care
marfuri si/sau de persoane, nu se incadreaza la categoria I-a.
remorcarii sau impingerii.

Navele fara propulsie. 0 Navele de agrement precum 1


veliere si iahturi, indiferent de
deplasament, construite pentru
calatorii de lunga durata, precum
si cele destinate activitatilor
sportive si de agrement.

Registre matricole. 1 Registre de evidenta centralizata. 0


Registre matricole. 0 Registre de matricole pentru nave 0
de categoria a II-a.
Consfintirea dreptului real. 0 Opozabilitatea fata de terti a 1
drepturilor reale transcrise.
Sa navige in apele nationale 1 Sa stationtionezein vreun port. 0
navigabile.

Corespund din punct de vedere 1 Numai navele noi. 0


al starii tehnice stabilite prin
conventii.

Nu. 0 Da. 1

Ministerul Transportului si 0 Administratiile portuare. 0


Infrastructurii
Ministerul Transportului si 0 Autoritatea Navala Romana. 1
Infrastructurii
Numar. 0 Nume. 1

Numar. 1 Nume. 0

Numar si semn. 0 Nume si semn. 0


Obtina in prealabil dreptul de 1 Nu aibe o vechime mai mare de 0
arborare a pavilionului roman. 10 ani.

Transcrierea dreptului de 1 Inmatricularea unei nave nou 0


proprietate a noului proprietar. construite.

Transcrierea dreptului de 0 Transcrierea unei nave nou 1


proprietate a noului proprietar. construite sau dobandite.

Navelor proprietate a persoanelor 0 Navelor care arboreaza 0


fizice si juridice straine. pavilioane de complezenta.

Incheie un contract de asociere cu 0 Nava este de constructie 0


o persoana juridica romana. romaneasca.

Vor naviga cu nava in apele 0 Sunt inchiriate prin contract bare- 1


nationale romane. boat sau leasing unei persoane
fizice sau juridice romane.

Nave de nationalitate romana si 1 Nave de nationalitate romana si 0


nu pot naviga sub pavilionul altui pot naviga si sub paviloane de
stat. complezenta.

Certificatul de situatie juridica. 0 Certificatul de nationalitate sau 1


Atestatul de bord.
Suspendarea dreptului de 1 Retragerea dreptului de arborare 0
arborare a pavilionului roman pe a pavilionului roman pe perioada
perioada derularii contractului. derularii contractului.

Contractului de constructie ori de 0 Certificatului de clasa. 0


vanzare-cumparare.

a) la solicitarea celui ce are o 0 a) la solicitarea statului care a 0


creanta maritima asupra navei; b) acordat pavilionul; b) La
cand este arestata nava; c) cand expirarea certificatului de clasa; c)
nava nu mai corespunde tehnic. Cand nava mai arboreaza inca un
pavilion.

Arhiva electronica nationala. 0 Registrul matricol al Capitaniilor. 1

Contractului de constructie ori de 0 Aviz de garantie reala mobiliara. 1


vanzare-cumparare.
Foaia matricola a registrului 1 Cartea Funciara 0
matricol unde este inregistrat
titlul de proprietate asupra navei.

Certificatul de situatie juridica 1 Declaratia pe proprie raspundere 0


emis de capitania portului de a proprietarului navei.
inmatriculare.

Cel mult 24 de ore. 0 Cel mult 30 de zile. 0

Nelimitat 0 Cel mult 30 de zile. 0

O plangere penala formulata 0 O hotarare de punere sub 1


parchetului. sechestru.
Nava este gata de plecare si are 1 Nava a terminat de incarcat . 0
asupra sa documentele necesare
pentru efectuarea voiajului.

Scrisa. 1 Verbala. 0

Capitaniei care a procedat la 0 Persoanei la cererea caruia a fost 1


retinerea navei retinuta nava.
Reuseste sa fuga din dana. 0 Proprietarul sau operatorul navei 1
depun o garantie suficienta care a
fost acceptata.

Zilele in care nava nu este inca 0 Zilele in care nava are defectiuni 0
incarcata. la masina.
Numarul maxim al membrilor de 0 Membrii de echipaj ce asigura 0
echipaj de la bordul unei nave. paza navei.

Totalitatea membrilor brevetati si 1 Totalitatea persoanelor care urca 0


nebrevetati care indeplinesc o la bordul unei nave.
functie la bordul unei nave.

Registre de evidenta a 1 Rolul de echipaj. 0


personalului navigant.
Navigatorii care poseda un 0 Navigatorii care poseda carnet de 0
certificat de capacitate recunoscut marinar.
de autoritatea de stat in domeniu
Navigatorii care poseda carnet de 0 Comandantul navei si ofiterii. 0
marinar.

Navigatorii care indeplinesc 0 Membrii de echipaj care nu 1


functii de raspundere la bordul poseda brevet sau certificat de
navei. capacitate,dar indeplinesc functii
la bord in baza calificarii
specifice.

Documentul emis de armator 0 Documentul emis de ANR prin 1


pentru fiecare nava in parte unde capitania portului de
se inscriu numarul si functiile inmatriculare pentru fiecare nava
personalului minim de siguranta. in parte, in care se inscriue
numarul si functia personalului
minim de siguranta.

Starea corpului asigura 1 Nava utilizata efectiv conform 0


flotabilitatea, dotari si echipaj destinatiei.
complete, apta de a fi imediat
folosita conform destinatiei, chiar
daca nu e utilizata efectiv.

Nava fara echipaj sau cu echipaj 0 Starea corpului nu asigura 1


redus. flotabilitatea, dotarile sunt scoase
partial/total din functiune,
echipaj redus, apta de a fi folosita
numai dupa terminarea lucrarilor
de reparatii si completarea
echipajului.

Nava dezafectata, amplasata in 0 Nava ancorata cu personal minim 0


afara senalului navigabil. de siguranta.

Nava dezmembrata. 0 Nava in stare de flotabilitate, cu 1


mijloace tehnice demontate, fara
echipaj, dar cu paza asigurata de
personal calificat (navigatori).
Drepturile si obligatiile 1 Modul de acordare a pavilionului 0
personalului navigant. unei nave.
Impartirea echipajului pe functii . 1 Impartirea echipajului pe servicii. 0

Comandantul, personal brevetat, 0 Impartirea personalului navigant 1


personal nebrevetat, personal pe servicii: de punte, de masini,
auxiliar. de radiocomunicatii, auxiliar.

COLREG 0 Regulamentul de Navigatie pe 0


Dunare.
Cei care au Carnet de marinar. 0 Cei care sunt angajati de un 0
armator.

Capitania de port. 0 Armatorul Navei. 0

Reducerea clasei de navigatie. 0 Oprirea navei din navigaţie, 1


conform prevederilor legale.
Regulamentul Navigatiei pe 0 Ordonanta Guvernului 0
Dunare nr.42/1997 privind transporturile
navale

Comandantul navei. 1 Seful mecanic. 0

Act de identitate pentru 1 Act notarial 0


personalul navigant.
Maximum 2 ani in functie de 1 Minim 2 ani in functie de 0
valabilitatea avizului medical. valabilitatea avizului medical.
Pe o perioada de maximum 3 luni 1 Maximum 6 luni de la data 0
de la data expirarii. expirarii.

Facultativa. 1 Obligatorie. 0

Autoritatea Navala Romana prin 1 Directiile de munca si protectie 0


Capitaniile de port. sociala.

Certificate de capacitate 0 Brevete 0


21 de ani. 0 18 ani. 1

Nici un document. 1 Carnet de serviciu. 0


Actul normativ cu privire la 0 Capitania de port. 1
stabilirea echipajului minim de
siguranta.

Nu, intrucat nu indeplinesc o 0 Da daca persoana isi asuma riscul 0


functie la bordul navei. unui eveniment.

Sa imbarce un numar de persoane 1 Sa nu le permita ambarcarea fara 0


care sa fie in limita locurilor si sa posede un pasaport.
mijloacelor de salvare existente la
bordul navei.
Din oficiu. 0 Din oficiu si prin Examen. 1
Centrele de pregatire si 0 Institutiile de invatamant 0
perfectionare a personalului universitar.
navigant.

Da, 1 Nu se pot ambarca mavigatori de 0


alta nationalitate.

Nu. 0 Da 1

Nu. 0 Da, numai daca se prevede in 0


contractul individual de
ambarcare.

Da. 1 Numai daca renunta la cetatenia 0


romana.
Directiile de munca si protectie 0 Autoritatea Navala Romana prin 1
sociala. Capitaniile de port.
Carnetul de marinar cu 0 Contractul individual de 1
ambarcarea/debarcarea efectuata ambarcre si adeverinta privind
de nava. perioada de ambarcare, eliberata
de la nava.

Intelegerilor verbale dintre 0 Posibilitatii armatorlui. 0


armator si navigator.

Angajator. 1 Navigator. 0

Legislatia dreptului 0 Legislatia muncii, acordurile si 1


administrativ. conventiile internationale.
Da. 0 Numai cand nu se efectueaza 0
voiaj international.

Se reţine din diurna in valuta pe 1 Nu se retine fiind obligatia 0


perioada voiajului. armatorului sa o asigure gratuit.

Conventii incheiate cu ITF. 0 Contractul colectiv de munca si 1


contractul individual de
ambarcare.

Despagubire in limita 0 Despagubire in limita bunurilor 0


contractului individual de pierdute sau distruse.
ambarcare.

Tuturor persoanelor ambarcate. 1 Numai asupra ofiterilor brevetati 0

Nastere, casatorie si deces. 1 Nastere, deces, mostenire. 0

Seful mecanic 0 Secund. 1

Jurnalul de bord al navei. 1 Jurnalul de masini al navei. 0


Secundul navei. 0 Comandantul navei. 1
O abandoneze imediat. 0 Sa se salveze singur impreuna cu 0
documentele navei.

Informeze de indata Misiunea 1 Sa incerce sa se sustraga arestarii, 0


diplomatica a Romaniei si retinerii ori sechestrarii.
Autoritatea Navala Romana.

Navigatorul care are legatura cu 0 Comandantul Navei. 1


evenimentul ca martor direct.

Autoritatea locala. 0 Politia de Transporturi. 0


Autoritatea locala competenta in 1 Administratia portuara. 0
domeniul navigatiei a statului
unde s-a produs evenimentul sau
a primului port de escala pentru
evenimentele din marea libera..

24 de ore de cand s-a efectuat 0 24 de ore de la sosirea navei in 1


raportul. port sau de la producerea
evenimentului.

Pierderea valabilitatii raportului 0 Tragerea la raspundere a 0


scris. armatorului pentru pierderea
probelor sau a imposibilitatii
conservarii lor.

Izolat. 1 Detasat. 0

Avocat sau consilier juridic. 0 Ofiter de stare civila sau notar 1


public.

2 ani. 0 10 ani. 0

5 ani de la data absolvirii. 1 5 ani de la efectuarea vizitei 0


medicale.
Promovarea in functie. 0 Sanctionarea disciplinara si/sau 1
suspendarea
brevetului/certificatului de
capacitate.

24 de luni. 0 De la 6 la 12 luni. 0

Suspendarea brevetului 1 Tragerea la raspundere penala a 0


comandantului. comandantului.

Da. 0 Nu. 1

Neprelungirea valabilitatii 0 Neefectuarea vizitei medicale. 0


Carnetului de marinar.

Consumarea de bauturi alcoolice 1 Neefectuarea de voiaje pe o 0


sau a drogurilor si efectuarea perioada mai mare de 5 ani.
serviciului sub influenta acestora.
Anularea 0 Suspendarea 1
brevetului/certificatului de brevetului/certificatului de
capacitate capacitate.

Autoritatea Navala Rmana, 0 Autoritatea Navala Romana, 0


organele de cercetare penala ori administratiile portuare,
administratiile portuare operatorii portuari.

Anularea brevetului / 1 Suspendarea 0


certificatului de navigatie. brevetului/certificatului de
capacitate.

Comunicare verbala. 0 Decizie ce se comunica in 10 zile 1


de la emitere cu retragerea
documentelor.

Contestatie in termen de 30 de 1 Cu actiune in justitie in trei zile 0


zile de la suspendare. de la comunicarea Deciziei..

Codul Muncii. 0 Regulamentul Serviciului la 1


Bordul Navelor
Cand nu sunt activitati la bordul 0 In situatii critice, de urgenta, in 1
navei. timpul exercitiilor sau conditii de
exceptie.

Transportul naval este 0 Este reglementat prin normele 0


reglementat prin prevederile specifice aplicabile transportului
Ordonanţei Guvernului nr. naval şi normele specifice privind
441/21.06.1995 şi Legea nr. 17 / desfăşurarea în siguranţă a
1990 navigaţiei, aprobate de către
Departamentul Transporturilor
Navale şi Administraţiile
portuare

Navelor care arborează pavilion 1 Navelor militare 0


străin şi navighează în apele
naţionale navigabile ale României

Navelor militare româneşti 0 Navelor care arborează pavilionul 1


român
Porturile maritime sau fluviale 0 Personalului navigant român sau 0
militare străin

Ministerul Lucrărilor Publice, 1 Parlamentul României 0


Transporturilor şi Locuinţei

Prin personalul care deserveşte 0 Prin Direcţia generală a 1


mijloacele de transport naval transporturilor maritime, pe
Dunăre şi căi navigabile, din
cadrul ministerului

Funcţia de coordonare, 0 Funcţia de autoritate de stat în 0


supraveghere şi control, inspecţie domeniul siguranţei navigaţiei,
şi autorizare, efectuată de Direcţia îndeplinită de administraţiile
generală a transporturilor portuare şi/sau de căi navigabile
maritime, pe Dunăre şi căi
navigabile, din cadrul
ministerului

Funcţia de autoritate portuară 1 Funcţia de autoritate de stat în 0


şi/sau de căi navigabile, domeniul siguranţei navigaţiei,
îndeplinită de administraţiile îndeplinită de Căpităniile de port
portuare şi/sau de căi navigabile şi zonale
Este un organ tehnic de 0 Este un organism din subordinea 1
specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi
Administraţiilor portuare şi/sau Infrastructurii, care îndeplineşte
de căi navigabile funcţia de autoritate de stat în
domeniul siguranţei navigaţiei

Este o instituţie publică, cu 0 Este o instituţie publică, înfiinţată 0


personalitate juridică, cu prin fuziunea Inspectoratului
finanţare de la buget Navigaţiei Civile - I.N.C. Cu
Regia Autonomă "Registrul Naval
Român", fără personalitate
juridică şi cu finanţare de la buget

Căpităniile de port şi 1 Centrele de pregătire şi 0


inspectoratele tehnice perfecţionare a personalului din
domeniul transportului naval

Duce la îndeplinire obligaţiile ce 0 Aplicarea politicii portuare şi de 1


revin statului din acordurile şi căi navigabile, elaborată de M.T.
convenţiile internaţionale la care
România este parte

Certifică conformitatea 0 Acordă brevete, certificate de 0


companiilor care operează nave capacitate, atestate şi certificate
care arborează pavilion român cu de conformitate personalului
prevederile convenţiilor navigant român
internaţionale la care România
este parte

Implementarea programelor de 1 Acordă dreptul de arborare a 0


dezvoltare a infrastructurilor de pavilionului român, dispune
transport naval suspendarea sau retragerea
acestui drept şi eliberează actele
de naţionalitate navelor care au
obţinut dreptul de arborare a
pavilionului român
Efectuează inspecţia şi controlul 0 Organizarea şi funcţionarea 1
navelor, indiferent de pavilionul activităţilor în porturi şi pe căile
acestora, în apele naţionale navigabile
navigabile şi în porturile
româneşti privind respectarea
prevederilor legale naţionale în
domeniu şi ale acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care
România este parte

Efectuează controlul statului 0 Coordonează activităţile de 0


portului la navele care arborează căutare şi salvarea vieţii
pavilionul altor state şi care se omeneşti, a navelor şi
află în apele naţionale navigabile aeronavelor aflate în pericol pe
şi în porturile româneşti mare şi în apele naţionale
navigabile ale României

Desfăşurarea activităţilor de 1 Cercetează evenimentele şi 0


transport naval, a activităţilor accidentele de navigaţie
conexe şi a activităţilor auxiliare
acestora stabilite prin lege

Prin centre de pregătire şi 0 Prin centre de pregătire şi 1


perfecţionare aflate în subordinea perfecţionare aflate în subordinea
sau sub autoritatea Ministerului sau sub autoritatea M.T.I.
Educaţiei şi Cercetării

Prin societăţi comerciale, asociaţii 0 Prin centre de pregătire şi 0


şi fundaţii acreditate de perfecţionare acreditate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Prin centre de pregătire şi 1 Prin societăţi comerciale 0
perfecţionare a personalului din acreditate de Ministerul Educaţiei
domeniul transportului naval şi Cercetării
aflate în subordinea sau sub
autoritatea M.T.I.

Activitatea de supraveghere a 0 Transporturile publice maritime 1


navigaţiei şi controlul traficului sau fluviale de persoane şi/sau
de nave în apele naţionale de mărfuri, efectuate de către
navigabile şi în porturile persoane juridice
româneşti

Activitatea de control a statului 0 Activitatea de control a statului 0


pavilionului la navele care portului la navele care arborează
arborează pavilionul român pavilionul altor state şi care se
află în apele naţionale navigabile
şi în porturile româneşti

Activitatea de transport de 1 Activităţi de prevenire a poluării 0


bunuri şi/sau persoane în interes apelor de către navele aflate în
personal pe apele naţionale apele naţionale navigabile şi
navigabile, efectuată de persoane intervenţiile pentru depoluare
fizice pentru satisfacerea
cerinţelor proprii de transport pe
apă, pentru sport sau pentru
agrement
Administraţiile acestor nave 0 Aceste nave trebuie să fie 1
trebuie să fie parte la Convenţia conforme cu regulile de
Internaţională MARPOL 73/78 clasificare şi cu regulile tehnice,
precum şi cu condiţiile de muncă
şi viaţă la bordul navelor,
prevăzute în acodurile şi
convenţiile internaţionale la care
România este parte

Administraţiile portuare şi/sau 0 Căpităniile de porturi zonale 0


de căi navigabile
M.L.P.T.L prin Autoritatea 1 Armatorul navei respective 0
Navală Română

M.L.P.T.L prin persoane fizice 0 Consiliile judeţene, respectiv 1


autorizate Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, pe teritoriul cărora se
află aceste ape

M.L.P.T.L prin Autoritatea 0 Administraţiile portuare şi/sau 0


Navală Română căi navigabile, cu aprobarea
M.L.P.T.L.

Marea teritorială şi bazinele 1 Fluviul Dunărea, râurile, canalele 0


şantierelor navale şi lacurile, pe porţiunile lor
navigabile sau nenavigabile

Apele navigabile sau 0 Apele interioare navigabile, 1


nenavigabile de frontieră, de la radele şi acvatoriile portuare
malul românesc, până la linia de
frontieră

Marea teritorială şi bazinele 0 Apele maritime exterioare 0


şantierelor navale
Apele navigabile de frontieră, de 1 Fluviul Dunărea, râurile, canalele 0
la malul românesc, până la linia şi lacurile situate în interiorul
de frontieră teritoriului României, , în zonele
lor navigabile sau nenavigabile

Radele interioare şi exterioare 0 Apele maritime interioare 1


Acvatoriile portuare 0 Radele interioare şi exterioare 0

Apele navigabile de frontieră, de 1 Marea teritorială a României 0


la malul românesc, până la linia
de frontieră

Sunt suprafeţe de apă din incinta 0 Sunt constituite din totalitatea 1


şantierelor navale destinate suprafeţelor apelor incluse în
activităţilor de construcţii şi limitele porturilor
reparaţii de nave

Sunt suprafeţe de apă ce fac parte 0 Sunt suprafeţe de apă din incinta 0
din căile navigabile interioare ale şantierelor navale destinate
României activităţilor de construcţii şi
reparaţii de nave

M.T.I. 1 Administraţiile portuare şi/sau 0


căi navigabile, cu aprobarea
M.T.I.

Sunt navele fluviale şi maritime 0 Sunt navele maritime şi fluviale 1


de orice tip, propulsate sau de orice tip, inclusiv instalaţiile
nepropulsate, care navighează la plutitoare care în mod normal nu
suprafaţă sau în imersie destinate sunt destinate deplasării sau
transportului de mărfuri şi/sau efectuării de lucrări speciale, cum
persoane, pescuitului, ar fi: docuri plutitoare,
remorcajului sau împingerii, debarcadere plutitoare, pontoane,
aparate plutitoare şi instalaţii hangare plutitoare pentru nave,
plutitoare, construite în platforme de foraj şi altele
conformitate cu normele tehnice asemenea, farurile plutitoare,
naţionale obligatorii de ambarcaţiunile mici şi cele
construcţie a navelor, aprobate de destinate activităţilor de
Ministerul Industriilor agrement
Nava trebuie să aibă la bord 0 Să aibă la bord toate actele, 0
echipajul minim de siguranţă certificatele şi documentele navei
prevăzut în legislaţia Autorităţii şi ale echipajului, valabile,
Navale Române eliberate de autorităţile
competente din statul al cărui
pavilion îl arborează şi care să fie
în concordanţă cu legislaţia
naţională a României

Aceştia au dreptul la vizită, la 1 Controlul efectuat la navele care 0


orice oră din zi sau din noapte, arborează un pavilion, altul decât
controlul desfăşurându-se în cel român, se efectuează numai cu
conformitate cu legislaţia aprobarea conducerii navei
naţională în vigoare şi cu respective
prevederile acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care
România este parte

Velierele şi iahturile, indiferent de 0 Navele cu propulsie proprie 1


deplasament, construite şi destinate transportului de
echipate pentru călătorii de lungă mărfuri şi/sau de persoane,
durată, precum şi cele destinate remorcării sau împingerii, cu o
activităţilor sportive şi de putere mai mare de 136 KW
agrement

Navele cu propulsie proprie 0 Velierele şi iahturile, indiferent de 0


destinate transportului de deplasament, destinate
mărfuri şi/sau de persoane, activităţilor sportive şi de
remorcării sau împingerii, cu o agrement
putere mai mare de 136 KW şi
navele fără propulsie care au o
capacitate de încărcare mai mare
de 10 tone

Velierele şi iahturile, indiferent de 1 Velierele şi iahturile cu un 0


deplasament, construite şi deplasament de sub 2 tone şi
echipate pentru călătorii de lungă ambarcaţiunile mici
durată, precum şi cele destinate
activităţilor sportive şi de
agrement
Printr-un număr de înmatriculare 0 Printr-un nume propus de 1
acordat de Autoritatea Navală proprietar şi aprobat de
Română Autoritatea Navală Română

Printr-un nume propus de 0 Printr-un număr de înmatriculare 0


proprietar şi aprobat de acordat de căpitănia portului de
Autoritatea Navală Română înmatriculare

Printr-un număr acordat de 1 Printr-un număr de înmatriculare 0


căpitănia portului de acordat de Autoritatea Navală
înmatriculare Română

Numai pe suprastructura 0 Pe ambele borduri şi în pupa 1


acesteia, în mod vizibil, pe navei, pe colacii, plutele, bărcile şi
ambele borduri şalupele de salvare cu care este
echipată aceasta şi, după caz, şi
pe suprastructura acesteia

Este alcătuit din totalitatea 0 Este alcătuit din navigatori cu 0


personalului care participă la brevete, navigatori fără brevete,
realizarea activităţilor de personal auxiliar şi pasageri
transport naval, format din
marinari şi personal de uscat, care
au cetăţenie română

Autoritatea Navală Română, prin 1 Administraţiile portuare şi/sau 0


căpităniile de port, în registrele căi navigabile şi Armatorii
de evidenţă a personalului
navigant

Echipajul este format din 0 Componenţa acestuia se stabileşte 1


personal navigant, personal conform tipului şi destinaţiei
auxiliar şi pasageri navei, din personal navigant şi
personal auxiliar
Personalul care îndeplineşte 0 În afara echipajului, pot fi 0
condiţia de vârstă şi calificare îmbarcate şi alte persoane, în
profesională corespunzătoare limita mijloacelor de salvare
existente la bord, cu acordul şi pe
răspunderea
proprietarului/operatorului
navei şi cu aprobarea căpităniei
portului de îmbarcare, care nu
sunt obligate să posede carnet de
marinar, dar pot îndeplini
anumite funcţii la bord

Carnetul de serviciu, eliberat în 1 Brevetul, carnetul de marinar sau 0


numele Guvernului, de către certificatul de capacitate
M.T.I.. Prin Autoritatea Navală
Română

Personalul navigant posesor de 0 Personal de punte 1


brevete
Comandant 0 Şef mecanic 0

Personal de radiocomunicaţii 1 Personal medico-sanitar 0

Personal de punte 0 Personalul navigant posesor de 1


brevete
Personal de radiocomunicaţii 0 Personal tehnologic 0

Personal medico-sanitar 1 Personal de punte 0

Personal de maşini 0 Personal sanitar-veterinar 1


Personalul navigant posesor de 0 Personal de punte 0
brevete
Personal tehnologic 1 Personal de punte 0
Personal navigant posesor de 0 Personal administrativ 1
certificate de capacitate
Personalul navigant posesor de 0 Personal navigant posesor de 0
brevete certificate de capacitate
Capitan fluvial, timonier fluvial, 1 Comandant, şef mecanic, secund, 0
şef mecanic fluvial, mecanici, alţi ofiţeri de punte,ofiţeri mecanici,
ofiţeri ofiţeri electricieni
Conducător de şalupă fluvial, Şef 1 Şef de echipaj, fitter, timonier, 0
de echipaj fluvial, marinar conducător de şalupă, ajutor
,electrician mecanic, electrician, pompagiu,
fochist, motorist, marinar

Echipajul minim de siguranţă se 1 Echipajul minim de siguranţă se 0


stabileşte în funcţie de tipul şi stabileşte de Autoritatea Navală
destinaţia navei, de mărimea Română pentru fiecare categorie
acesteia, de numărul de nave din de navă, pentru asigurarea unei
convoi, de gradul de bune funcţionări a
automatizare a navei, numai echipamentelor şi instalaţiilor în
pentru situaţia de navă în anotimpul rece al anului
exploatare
Se obţin după promovarea unui 1 Se obţin după promovarea unui 0
examen susţinut în faţa unei examen susţinut după finalizarea
comisii stabilite de Autoritatea unui "curs de promovare"
Navală Română sau, după caz, efectuat la unul dintre centrele de
prin echivalare, la cerere pregătire şi perfecţionare
Administraţiile portuare şi/sau 0 Se aprobă de M.T.I
acreditate către M.T.I.., la 1
de căi navigabile, la propunerea propunerea Autorităţii Navale
armatorilor Române
Administraţiile portuare şi/sau 0 Se aprobă de către Autoritatea 0
de căi navigabile, la propunerea Navală Română, la propunerea
armatorilor armatorilor

Centrele de pregătire şi 0 M.T.I., la propunerea Autorităţii 1


perfecţionare din subordinea Navale Române
M.T.I.

Trebuie să facă dovada că au 1 Să facă dovada că este în posesia 0


absolvit cursurile de pregătire şi unei diplome de absolvire a unei
perfecţionare organizate în şcoli, cerute de brevetul sau
conformitate cu reglementările certificatul de capacitate pe care îl
naţionale şi acordurile şi posedă sau funcţia auxiliară, ce o
convenţiile internaţionale
Orice cetăţenie, cu condiţialasăcare 0 prestează
Personalullabrevetat
bord trebuie să fie 0
România este parte
posede brevete şi certificate de de cetăţenie română, iar
capacitate corespunzătoare personalul cu certificate de
Numai perespective
funcţiilor navele care arborează 0 Se poate ambarca
capacitate poate fişişipe
denave
altă care 1
pavilion român arborează
cetăţenie pavilionul altor state,
pe cont propriu sau prin
intermediul agenţiilor de
Se încheie contracte ferme cu 0 Să respecte
personal legislaţia română
navigant 0
proprietarii sau operatorii de referitoare la echipajele de
nave care solicită echipajul siguranţă
Să constituie garanţia stabilită 1 Să testeze pregătirea profesională 0
pentru a asigura cheltuielile de a personalului ce urmează a se
repatriere a membrilor ambarca pe navele respective
echipajului în cazul în care
proprietarul sau operatorul navei
nu îşi îndeplineşte această
obligaţie

Trebuie să aibă înscris în carnetul 0 Trebuie să prezinte la căpitania 1


de marinar perioada de de port la care este înregistrat
ambarcare de la nava respectivă, copie de pe contractele
cu semnatura comandantului şi individuale de ambarcare şi
ştampila navei adeverinţele privind perioadele
Pe baza unor înţelegeri scrise 0 de ambarcare
Sunt raporturieliberate la nave
pe bază de etică şi 0
privind drepturile şi îndatoririle echitate privind condiţiile de
ambilor semnatari rezultate în muncă şi viaţă la bordul navelor
urma negocierilor

Se stabilesc de către M.T.I. în 1 Se stabilesc de către Autoritatea 0


conformitate cu legislaţia muncii, Navală Română, la propunerea
cu acordurile şi convenţiile organizaţiilor de sindicat şi a
internaţionale la care România Ministerului Muncii şi Protecţiei
este parte Sociale

Pentru echipamentul propriu 0 Echipajul navei are dreptul la 1


pierdut sau distrus în timpul cazare gratuită pe navă, la hrană
ambarcării, din cauza serviciului sau la alocaţie zilnică de hrană,
sau a unui eveniment de care se acordă în cuantumul şi în
navigaţie şi fără culpa sa, condiţiile stabilite prin contractul
echipajul are dreptul la o colectiv de muncă şi/sau prin
despăgubire al cărei cuantum este contractul individual de
stabilit prin hotărâre a ambarcare, pentru societăţile
În situaţii deosebite
Guvernului, comandantul
pentru societăţile 0 Comandantul
comerciale, sauare dreptul
prin să ceară
hotărâre a 0
trebuie să ia legătura cu
comerciale permisiunea angajatorului
Guvernului pentru instituţiipentru
angajatorul pentru a-i aproba apublice
izola orice persoană
sau regii aflată la
autonome
impunerea unor măsuri bord, dacă acţiunile acesteia, pun
excepţionale la bordul navei , în în pericol siguranţa navei, a
funcţie de gravitatea situaţiei persoanelor sau a lucrurilor aflate
pe navă
Comandantul are dreptul şi 1 Comandantul poate înregistra în 0
obligaţia de a certifica jurnalul de bord, naşterile,
testamentul unei persoane aflate căsătoriile şi decesele, solicitând
la bord , când nava se află în pentru aceasta aprobarea
marş, certificarea acestuia fiind angajatorului
echivalentă cu certificarea
acordată de un notar public

Numai cu nave sub pavilion 0 Cu autorizarea M.T.I.. se pot 1


străin utiliza nave sub pavilion străin,
dacă navele sub pavilion român
nu sunt disponibile, dacă nu
există nave specializate sub
pavilion român sau dacă
caracteristicile tehnice ale celor
disponibile nu permit efectuarea
Se poate efectua şi cu remorchere 1 Numai
acestor cu nave sub
activităţi pavilionul
la parametrii 0
şi împingătoare care arborează administraţiei
corespunzătoriportului respectiv
solicitărilor
pavilionul altui stat, dacă nu sunt
disponibile nave de manevră care
arborează pavilionul român şi cu
aprobarea căpităniei de port

Numai cu nave sub pavilion 0 Numai cu nave sub pavilionul 0


străin administraţiei portului respectiv

Numai cu nave sub pavilionul 0 Numai cu nave sub pavilion 1


administraţiei portului respectiv român sau cu aprobarea M.T.I..,
se pot folosi şi nave sub pavilion
străin
Nu este nici o reglementare în 0 Numai cu nave sub pavilionul 0
acest sens administraţiei portului respectiv
sau cu alte nave sub pavilion
străin cu aprobarea căpitaniei de
port

Dacă în acordurile sau în 1 De regulă numai cu nave sub 0


convenţiile internaţionale la care pavilion român, dar, cu aprobarea
România este parte se prevede în căpitaniei portului se pot folosi şi
mod expres, aceste activităţi se nave sub pavilion străin
pot efectua şi cu nave care
arborează pavilionul statelor care
sunt părţi la respectivele acorduri
sau convenţii
Nu este nici o reglementare în 0 Daca în acordurile sau în 1
acest sens convenţiile internaţionale la care
România este parte se prevede în
mod expres, aceste activităţi se
pot efectua şi cu nave care
arborează pavilionul statelor care
sunt părţi la respectivele acorduri
Numai cu nave sub pavilion 0 sau este
Nu convenţii
nici o reglementare in 0
roman, dar, cu aprobarea acest sens
capitaniei portului si a societatii
comerciale de pescuit, se pot
folosi si nave sub pavilion strain

Numai cu nave sub pavilion 1 Nu este nici o reglementare 0


român, dar cu aprobarea M.T.I., pentru această activitate
se pot folosi şi nave sub pavilion
străin
Numai cu nave aparţinând 0 Numai cu nave sub pavilion 1
agentului economic executant al român, dar cu aprobarea M.T.I..,
lucrării se pot folosi şi nave sub pavilion
străin

Nu este nici o reglementare 0 Numai cu nave sub pavilion 0


specifică pentru această activitate român, dar cu aprobarea M.T.I..,
se pot folosi şi nave sub pavilion
străin

În cazul în care primeşte un mesaj 1 Chiar dacă comandantul navei 0


că o nava se află în pericol, aflate în pericol refuză expres
comandantul este obligat ca, în ajutorul, comandantul navei care
măsura în care nu îşi pune în a primit mesajul trebuie să se
pericol nava, echipajul, pasagerii deplaseze la locul indicat pentru
şi/sau încărcătura, să se a acorda asistenţa necesară
deplaseze cu toată viteza posibilă
în respectivele circumstanţe către
acea navă pentru a-i acorda
asistenţa necesară şi pentru a
salva persoanele aflate în pericol
la bordul acelei nave
Aceasta se face fără nici un fel de 0 Aceasta se face potrivit înţelegerii 1
înţelegere scrisă sau verbală între cu comandantul navei asistate
părţi, pentru a se asigura sau cu proprietarul sau cu
operativitatea operaţiunii de operatorul acesteia; înţelegerea
salvare poate fi scrisă sau transmisă prin
orice mijloc de comunicaţie şi
consemnată în jurnalul de bord

Observă şi înregistrează toate 0 Intervine pentru salvarea 0


activităţile de asistenţă şi salvare documentelor oficiale ale navei

Dacă căpitănia de port consideră 1 Ordinele căpităniei de port 0


că respectiva navă constituie un privind operaţiunile de asistenţă
pericol real pentru siguranţa şi salvare sunt obligatorii pentru
navigaţiei, pentru mediu sau navele sub pavilion român, dar
pentru populaţia din împrejurimi, nu şi pentru cele sub alt pavilion
aceasta poate ordona intervenţia arborat
pentru salvare instituţiilor
Cât timp nu sau
specializate s-a încheiat
altor nave 0 Căpitănia de port poate ordona 1
înţelegerea
disponibile între părţi privind intervenţia pentru salvare
asistenţa şi salvarea, căpitănia instituţiilor specializate sau altor
portului nu poate ordona nave disponibile, indiferent de
intervenţia pentru salvare pavilionul pe care îl arborează,
instituţiilor specializate sau altor dacă consideră că respectiva navă
nave disponibile, chiar dacă nava constituie un pericol real pentru
aflată în pericol constituie un siguranţa navigaţiei, pentru
pericol real pentru siguranţa mediu sau pentru populaţia din
navigaţiei ,pentru mediu sau împrejurimi
pentru populaţia din împrejurimi
Căpitănia de port are obligaţia să 0 În conformitate cu legislaţia 0
întocmească un document care naţională, ordinele căpităniei de
trebuie să cuprindă situaţia de port sunt obligatorii pentru toate
pericol în care se află nava, navele, indiferent de pavilionul
coordonarea operaţiunilor de pe care îl arborează şi, deci
salvare ordonate de ea, numele intervenţia de asistenţă şi salvare
navelor şi ale persoanelor care au ordonată nu poate fi retribuită
participat la solicitarea sa, participanţilor, persoane juridice
precum şi calculul cheltuielilor
justificate de participarea la
Căpitănia de port
salvare. Acest cere concursul
document îl 1 Intervine pentru salvarea 0
navelor şi echipajelor
negociază cu proprietarul aflatesau
în documentelor oficiale ale navei
port
operatorul navei, pentru sumaşi
sau în apropiere, precum
al oricăreifiecărui
cuvenită persoane care
participant,
desfăşoară o activitate
persoană juridică. de
transport naval, acestea fiind
obligate să acorde sprijinul
solicitat şi să respecte ordinele
Salvatorii au dreptul
date de căpitănia la
de port 0 Salvatorii au dreptul la 1
recompensă necondiţionată recompensă numai în cazurile în
care evenimentul nu s-a produs
din culpa echipajului
remorcherului sau al
împingătorului, dacă acesta a
prestat servicii excepţionale care
nu pot fi considerate ca efectuate
Comandantul şi ceilalţi membrii 0 în îndeplinirea
Personalul contractului de
Administraţiei 0
ai echipajului navei asistate şi remorcare
portuare şi/sau căi navigabile din
salvate zona respectivă

Comandantul şi ceilalţi membrii 1 Nu sunt îndreptăţiţi să primească 0


ai echipajelor navelor care au o parte din recompensa de
participat la operaţiunile de salvare comandanţii şi membrii
asistenţă şi salvare, precum şi echipajelor navelor care au
angajaţii aparţinând unităţilor de participat la operaţiunile de
uscat participante, care au asistenţă şi salvare a unei nave
contribuit efectiv la organizarea şi aparţinând aceleaşi persoane
efectuarea operaţiunilor de fizice sau juridice
asistenţă şi salvare, sunt
îndreptăţiţi să primească o parte
Administraţiile
din recompensaportuare şi/sau
de salvare 0 M.T.I. în conformitate cu 1
de de căi navigabile care deţin acordurile şi convenţiile
mijloacele necesare internaţionale la care România
este parte
Societatea armatoare a navei 0 Centrul de coordonare a 0
respective activităţii de căutare şi salvare a
vieţii omeneşti pe mare, care
funcţionează în cadrul Autorităţii
Navale Române

Se asigură din alocaţii de la 1 Se asigură din veniturile 0


bugetul de stat pentru cheltuieli extrabugetare ale Centrului de
de capital, în limita sumelor coordonare a activităţii de căutare
prevăzute cu această destinaţie în şi salvare a vieţii omeneşti pe
bugetul M.T.I. mare, care funcţionează în cadrul
Autorităţii Navale Român

Agenţii economici care deţin 0 Centrul de coordonare a 1


mijloacele necesare activităţii de prevenire a poluării
apelor de către navele aflate în
apele naţionale navigabile şi de
intervenţie pentru depoluare din
cadrul Autorităţii Navale Române
Poluantul are obligaţia de a 0 Această activitate intră în sarcina 0
interveni prin toate mijloacele Centrului de coordonare a
pentru limitarea şi eliminarea activităţii de prevenire a poluării
efectelor poluării apelor naţionale apelor de către navele aflate în
navigabile apele naţionale navigabile şi de
intervenţie pentru depoluare din
cadrul Autorităţii Navale Române
Cel care a efectuat poluarea 1 Centrul de coordonare a 0
activităţii de prevenire a poluării
apelor de către navele aflate în
apele naţionale navigabile şi de
intervenţie pentru depoluare

Căpitănia de port în a cărei zonă 0 Proprietarul sau operatorul navei 1


de activitate s-a produs respective
evenimentul
Între 4 şi 5 zile în funcţie de 0 În maxim 10 zile în cazul ăn care 0
situaţia concretă căpitănia de port consideră că
eşuarea sau scufundarea navei
constituie un pericol iminent
pentru navigaţie
Căpitănia de port în a cărei zonă 1 Căpitănia de port va realiza în 0
de activitate s-a produs scris o nouă notificare
evenimentul, va solicita proprietarului sau operatorului
Administraţiei portuare şi/sau de navei să procedeze în maxim 24
căi navigabile a zonei respective ore de la noua notificare, la
să efectueze aceste operaţiuni în începerea operaţiunilor de
contul şi pe cheltuiala scoatere a navei şi la curăţarea
proprietarului sau operatorului fundului albiei
navei, direct sau prin intermediul
Aceste bunuri
unui agent vor fi păstrate
economic şi
specializat 0 Administraţia portuară şi/sau de 1
conservate, neputând fi vândute căi navigabile a zonei respective
decât numai cu aprobarea este îndreptăţită să vândă, în
proprietarului sau operatorului condiţiile legii, cu avizul
navei căpităniei de port, bunurile ce nu
se pot păstra, sau a căror
conservare necesită o cheltuială
mai mare decât valoarea lor

Căpitănia de port va notifica în 0 Căpitănia de port în a cărei zonă 0


scris proprietarului sau de activitate s-a produs
operatorului navei să procedeze evenimentul va notifica în scris
în maxim 48 ore de la notificare, proprietarului sau operatorului
la începerea operaţiunilor de navei că a solicitat administraţiei
scoatere a navei şi la curăţarea portuare şi/sau de căi navigabile
fundului albiei să efectueze imediat aceste
operaţiuni în contul şi pe
cheltuiala proprietarului navei,
Nava şi toate bunurile recuperate, 1 Administraţia
care constituie portuară şi/sau de
titlu executoriu 0
rămase în custodia administraţiei căi navigabile
pentru creditora zonei respective
portuare şi/sau de căi navigabile este îndreptăţită să distrugă
a zonei respective, vor fi vândute bunurile ce nu se pot păstra, sau a
de către aceasta în confornitate cu căror conservare necesită o
prevederile legale cheltuială mai mare decât
valoarea lor

Sumele obţinute prin vânzare vor 0 Sumele obţinute din vânzare vor 1
fi păstrate de administraţia fi utilizate pentru acoperirea
portuară şi/sau de căi navigabile cheltuielilor ocazionate de
respectivă şi vor sta integral la operaţiunile de dezeşuare sau
dispoziţia celor care fac dovada ranfluare şi de limitare şi
că au fost proprietarii acelor îndepărtare a consecinţelor,
bunuri precum şi de curăţare a albiei,
plata creanţelor către căpitănia de
port şi administraţia portuară
şi/sau de căi navigabile care
grevează nava, eventuala
diferenţă rămânând la dispoziţia
proprietarului sau a operatorului
navei
Diferenţa obţinută se acoperă de 0 Diferenţa obţinută este suportată 0
la bugetul de stat de administraţia portuară şi/sau
de căi navigabile a zonei
respective

Este un serviciu de siguranţă de 1 Este un serviciu reglementat prin 0


interes naţional care se efectuează convenţii bilaterale, multilaterale
sub controlul statului pentru incheiate între ţările riverane
toate navele indiferent de interesate
pavilionul pe care acestea îl
arborează în mod
nediscriminatoriu privind durata,
calitatea şi tarifele practicate

Numai navele sub pavilion 0 Toate navele, de orice categorie, 1


românesc indiferent de pavilionul pe care îl
arborează

Nu există restricţii în această 0 Numai în locurile aprobate de 0


privinţă, decât in zona apelor poliţia de frontieră şi de
navigabile de frontieră administraţia portului în a cărei
zonă de activitate se află acestea
În orice loc, în cazuri de forţă 1 Numai în zonele aprobate de 0
majoră, cu condiţia luării tuturor AFDJ şi semnalizate
măsurilor pentru a nu stânjeni corespunzător
navigaţia în siguranţă a celorlalte
nave şi cu informarea imediată a
căpităniei de port şi, după caz, a
poliţiei de frontieră, în a cărei
zonă de jurisdicţie s-a produs
acostarea

Autoritatea de supraveghere 0 Autoritatea Navală Română, prin 1


sanitară căpităniile de port

Administraţa portuară şi/sau de 0 Autoritatea de supraveghere 0


căi navigabile sanitară cară dă "liberă practică
sanitară"

Membrii echipajului nu posedă 1 Nava are încărcătură pe punte 0


brevete sau certificate de
capacitate corespunzătoare
funcţiilor

Pescajul navei este mai mic decât 0 La bordul navei nu se află 1


cel permis pentru trecerea prin echipajul minim de siguranţă
zonele din apele naţionale
navigabile prin care acestea
urmează să navigheze

Înzestrarea navei cu mijloace de 0 Numărul pasagerilor îmbarcaţi 0


salvare, de stingere a incendiilor, este mai mic decât numărul
de semnalizare şi de ancorare este prevăzut în actele navei
satisfăcătoare

În orice situaţie în care siguranţa 1 Stivuirea şi arimarea mărfurilor 0


navei este periclitat, sau nava ar în magazii sunt satisfăcătoare
periclita siguranţa navigaţiei, ori
nava constituie o sursă evidentă
de poluare
La solicitarea administraţiilor 0 La solicitarea în scris a Autorităţii 1
portuare şi/sau de căi navigabile Navale Române
făcută prin orice mijloace: scris,
verbal, telefonic, fax, etc.

Interdicţia de plecare nu poate 0 Solicitarea privind interzicerea 0


depăşi 30 de zile calendaristice plecării navei va fi făcută prin
orice mijloc de comunicaţie scris,
verbal, fax, etc.

Interdicţia de plecare a navei nu 1 În calculul celor 24 de ore de 0


poate depăşi 24 de ore de la interdicţie a plecării navei, se iau
momentul solicitării privind în considerare şi orele din zilele
interzicerea plecării, după această declarate legal ca nelucrătoare
perioadă nava va fi reţinută
numai dacă solicitantul prezintă
la căpitănia de port o încheiere
Să raporteze conducerii 0 Să efectueze cercetări, să solicite 1
excutorie a instanţelor
Autorităţii Navale Române sau să accepte efectuarea de
judecătoreşti competente de
despre informaţiile primite şi să expertize şi să administreze probe
punere a navei sub sechestru
execute dispoziţiile primite în limitele competenţelor lor

Căpitănia de port în a cărei zonă 0 Căpitănia de port nu poate să 0


de activitate s-a produs acest înceapă cercetările decât numai
eveniment are obligaţia să dacă primeşte o cerere în scris în
informeze în scris Autoritatea sensul acesta
Navală Română şi să procedeze
conform cu dispoziţiile date de
aceasta

Autoritatea Navala Romana prin 0 Parchetul. 0


Inspectorul Sef.
Organ de urmarire penala. 0 Politie portuara 0

Capitaniei de port. 1 Politiei transporturilor. 0

De contencios administrativ. 0 De maritim si fluvial. 1

Fapta care constituie pericol 0 Fapta care este savarsita cu 0


social si este savarsita cu vinovatie dar nu prezinta pericol
vinovatie ce nu este prevazuta de social desi este prevazuta de lege.
lege.

O cauza care inlatura caracterul 1 O cauza care agraveaza savarsirea 0


penal al faptei faptei

Condamnarea inculpatului. 0 Inlaturarea raspunderii penale. 1

Cauze ce diminueaza 0 Elemente care agraveaza 0


raspunderea penala savarsirea faptei ce poate
constitui infractiune.

Gradul de pericol social al faptei. 1 Faptul ca sunt prevazute prin 0


lege.

Contraventie la normele privind 0 Infractiune contra sigurantei 1


transporturile. navigatiei.

0 1

mai mare de 0,60 g/l alcool pur. mai mare de 0,80 g/l alcool pur.
Infractiune. 1 Abatere disciplinara. 0

Raspunderea administrativa a 0 Raspunderea penala a 1


comandantului comandantului
Nu face obiectul unei pedepse. 0 Cu amenda penala. 0

S-ar fi putut intrerupe navigatia 1 Navigatorul este prins in flagrant 0


ori pune in pericol nava, in timpul serviciului ca paraseste
incarcatura sau echipajul. nava.
Contraventie la normele privind 0 Infractiune contra sigurantei 1
transporturile pe apele nationale navigatiei.
navigabile.

Contra ordini si disciplinei la 0 Contra altor infractiuni. 0


bord.
O infractiune. 1 O contraventie. 0

Abatere disciplinara specifica 0 Infractiune contra sigurantei 1


navigatorilor. navigatiei.

Acorda ajutor unei nave aflate in 0 Comunica navei pe care o 0


pericol. salveaza datele de identificare a
navei proprii.

Fapta este mai grava si pedeapsa 1 Fapta poate fi considerata ca 0


cu inchisoarea este marita. facuta in legitima aparare.

Contraventie la normele privind 0 Infractiune contra disciplinei la 1


transporturile. bord.

Abatere disciplinara specifica 0 Abatere disciplinara cu caracter 0


navigatorilor. general.
Infractiune contra ordinei si 1 Abatere disciplinara specifica 0
disciplinei la bord. navigatorilor.
Reclamatia persoanei vatamate. 0 Plangerea prealabila a persoanei 1
vatamate.

Infractiuni contra ordinei si 0 Infractiuni contra sigurantei 0


disciplinei la bord. navigatiei.
Infractiune. 1 Abatere disciplinara specifica 0
navigatorilor.
Contraventie. 0 Infractiune. 1

Contraventie la normele privind 0 Sanctiune disciplinara specifica 0


transporturile. navigatorilor.
Legea nr.191/2003 1 O.G. 42/1997 privind 0
transporturile navale

Contravenţie 0 Abatere disciplinară 1

Încălcarea cu vinovăţie de către 1 Încălcarea cu vinovăţie de către 0


persoana încadrată în muncă, persoana încadrată în muncă,
indiferent de funcţia sau postul indiferent de funcţia sau postul
pe care-l ocupă, a obligaţiilor de pe care-l ocupă, a secretului
serviciu, inclusiv a normelor de profesional, inclusiv a normelor
comportare de comportare

Numai disciplinar 0 Disciplinar şi penal 1

O singură sancţiune disciplinară 1 Un număr de sancţiuni egale cu 0


numărul îndatoririlor de serviciu
încălcate

O singură îndatorire de serviciu 0 Două îndatoriri de serviciu 0

Sancţiune şi întregului personal al 0 Sancţiune şi compartimentului de 0


unităţii muncă din care face parte cel care
a săvârşit abaterea disciplinară

Sancţiune materială 0 Sancţiune contravenţională 0

Retragerea uneia sau mai multor 1 Retragerea uneia sau mai multor 0
gradaţii ori trepte de retribuire pe gradaţii ori trepte de retribuire pe
o perioadă de 1-3 luni o perioadă de 1-4 luni

Diminuarea salariului cu 1-5% pe 0 Diminuarea salariului cu 5-7% pe 0


o perioadă de 1-3 luni o perioadă de 1-3 luni
Mustrare 1 Atenţionare 0

Atenţionare 0 Atenţionare în faţa colectivului 0


Diminuarea salariului şi a 0 Diminuarea salariului şi a 0
indemnizaţiei de conducere pe o indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni, cu 1-2% perioadă de 1-3 luni, cu 1-3%

Sancţiune materială 0 Sancţiune contravenţională 0


5 zile 1 3 zile 0

Personalului navigant de punte 0 Personalului navigant de maşină 0

4 zile 0 5 zile 0

Numai comandantului navei şi 0 Pentru tot personalul navigant 1


şefului mecanic

Controvenţie 0 Infracţiune 0

Abatere disciplinară 1 Infracţiune 0

Contravenţie 0 Abatere disciplinară 1

Abatere disciplinară 1 Contravenţie 0

Infracţiune 0 Contravenţie 0

Abatere disciplinară 1 Infracţiune 0

Abatere disciplinară 1 Contravenţie 0

Comandantul navei 1 Comandantul navei numai cu 0


avizul armatorului
60 zile 0 45 zile 0

45 zile de la data când cel în drept 0 30 zile de la data săvârşirii 0


a o aplica a luat cunoştinţă de abaterii
săvârşirea abaterii
Mai târziu de 3 luni de la data 0 Mai târziu de 6 luni de la data 1
săvârşirii abaterii săvârşirii abaterii
După ce s-a dat răspuns 0 Din momentul când a fost 1
contestaţiei comunicată
Organul superior celui care a 0 Instanţele judecătoreşti 1
aplicat sancţiunea competente

Conducătorul ierarhic superior 1 Conducătorul ierarhic superior 0


celui ce a aplicat sancţiunea celui ce a aplicat sancţiunea cu
avizul sindicatului

15 zile de la data luării la 0 30 zile de la data luării la 1


cunoştinţă de noile dovezi cunoştinţă de noile dovezi

45 zile de la data primirii cererii 0 60 zile de la data primirii cererii 0

Contravenţie 0 Abatere disciplinară 1

Abatere disciplinară 1 Contravenţie 0

Abatere disciplinară 1 Contravenţie 0

Desfacerea contractului 0 Amenda până la 500 000 lei 1


individual de muncă
Avertismentul 0 Retrogradarea în funcţie sau în 0
categorie, în cadrul aceleiaşi
profesii, pe o durată de 1-3 luni

Amenda până la 350 000 lei 1 Retragerea uneia sau mai multor 0
gradaţii ori trepte de retribuire pe
o perioadă de 1-3 luni

Comandantul navei cu avizul 0 Comandantul navei 1


secundului
Comandantul navei 1 Şeful de echipaj 0

Interzicerea părăsirii cabinei de 0 Interzicerea îndeplinirii 1


către cel în cauză serviciilor de cart la bordul navei
Interzicerea de ieşi la uscat când 1 Interzicerea de a părăsi limitele 0
ceilalţi membri ai echipajului portului străin unde nava a
primesc această învoire acostat

Unitatea la care este detaşată 1 Unitatea la care este încadrată 0

Conducătorului unităţii 0 Celor din vina cărora nu s-au 1


putut lua măsurile disciplinare

Să o suspende din funcţie 0 Să nu-i plătească drepturile 0


salariale pe perioada suspendării
din funcţie

Parlamentul României 0 Guvernul României 0

Unitatea la care este încadrată 0 Unitatea la care este detaşată 1

O abatere disciplinară gravă 0 O abatere disciplinară de mare 0


importanţă
Retragerea uneia sau mai multor 0 Diminuarea salariului cu 5-10% 0
gradaţii ori trepte de salarizare pe pe o perioadă de 1-3 luni
o perioadă de 1-3 luni

Săvârşeşte o abatere de mare 0 Săvârşeşte o abatere de mică 0


importanţă importanţă
Încalcă obligaţiile de serviciu, 0 Încalcă normele de comportare în 0
inclusiv normele de comportare unitate
în unitate

H.G. 253/1995 0 O.G. 443/1995 0

Tractarea de către nave a 0 Tractarea de către nave a altor 1


obiectelor admise la împingere obiecte decât cele admise la
sau cuplare împingere sau cuplare

Poliţiei 0 Inspectorilor de navigaţie din 1


cadrul A.N.R.
Agenţii economici care au ca 0 Comandantului navei pe care 0
angajaţi persoanele vinovate persoana vinovată este îmbarcată
Amendă penală 0 Amendă contravenţională 1

Contravenţie 1 Infracţiune 0

Secundului navei 0 Comandantului navei 1

Contravenţie 1 Infracţiune 0

Amendă contravenţională 1 Debarcarea disciplinară de pe 0


navă pe o perioadă de 1-6 luni

Abatere disciplinară şi infracţiune 0 Infracţiune 0

Retrogradarea în funcţie în cadrul 0 Amendă contravenţională 1


aceleiaşi profesii pe o durată de 1-
3 luni

Contravenţie 1 Abatere disciplinară 0

Infracţiune 0 Nu se pedepseşte 0

Amendă contravenţională 1 Amendă penală de la 500 000 lei 0


la 1000 000 lei
Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Nu se pedepseşte până în 16 ore 0 Contravenţie 1


după primirea permisului de
plecare

Infracţiune 0 Contravenţie 1
Nu se pedepseşte 0 Se pedepseşte n+K221umai în 0
cazul producerii de pagube
materiale

Abatere disciplinară 0 Infracţiune 0

Amendă contravenţională 1 Numai cu amendă penală 0

Amendă penală 0 Amendă contravenţională 1

Infracţiune 0 Contravenţie 1

Infracţiune 0 Contravenţie 1

Contravenţie 1 Abatere disciplinară 0

Infracţiune 0 Contravenţie 1

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Amendă contravenţională 1 Amendă penală 0

Amendă penală 0 Amendă contravenţională 1

Contravenţie 1 Faptă penală 0


Penal 0 Contravenţional 1

Contravenţional 1 Penal 0

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Nearborarea de către nave a 0 Nearborarea de către nave a 0


pavilionului lor naţional în apele pavilionului lor naţional în apele
naţionale române, la sosirea în naţionale române, la plecarea din
port şi în staţionare port

Nearborarea pavilionului român 1 Nearborarea pavilionului român 0


sau arborarea în stare sau arborarea lui în perioade
necorespunzătoare necorespunzătoare

Refuzul de ridicare a pavoazului 1 Acceptul de ridicare a pavoazului 0


la dispoziţia dată de căpitănia la dispoziţia dată de căpitănia
portului portului

Refuzul prezentării brevetelor la 0 Refuzul prezentării certificatelor 0


cererea organelor căpităniilor de de capacitate la cererea organelor
port căpităniilor de port

Refuzul prezentării actelor de 1 Acceptul prezentării actelor de 0


identitate ale persoanelor găsite la identitate ale persoanelor găsite la
bord, organelor căpităniilor de bord, organelor căpităniilor de
port port

Menţionarea debarcaderelor şi a 0 Menţionarea debarcaderelor şi a 0


pontoanelor de acostare în stare pontoanelor de acostare în stare
necorespunzătoare din punct de necorespunzătoare din punct de
vedere al curăţeniei vedere tehnic
Legarea în aceeaşi dană a mai 0 Legarea în aceeaşi dană a mai 1
puţin de două nave care execută mult de două nave care execută
operaţiuni de operaţiuni de
încărcare/descărcare sau încărcare/descărcare sau
transbordare de mărfuri în afara transbordare de mărfuri în afara
limitelor portului sau pe căile limitelor portului sau pe căile
navigabile navigabile

Navigarea unei nave fără să aibă 0 Navigarea unei nave ce are la 0


la bord materialele şi instalaţiile bord mijloacele de salvare
necesare menţinerii vitalităţii prevăzute în actele de bord
navei

Neînscrierea pe nave, în locurile 0 Neînscrierea pe nave, în locurile 0


indicate, a numărului minim de indicate, a numărului legal de
călători stabilit a se transporta călători stabilit a se transporta

Neînscrierea pe navele ce execută 0 Neînscrierea pe navele ce execută 1


treceri a tonajului maxim treceri a tonajului maxim, a
numărului de autovehicule sau
de animale mari pe care le pot
transporta

Nedepunerea sau depunerea 1 Nedepunerea sau depunerea 0


incompletă la căpitănia portului incompletă la administraţia
de către comandantul navei sau portuară de către comandantul
reprezentantul său autorizat, în navei sau reprezentantul său
termenul fixat de lege, a actelor autorizat, în termenul fixat de
de bord şi a declaraţiei lege, a actelor de bord şi a
declaraţiei

Neaducerea la cunoştinţa 0 Neaducerea la cunoştinţa 0


administraţiei portuare a administraţiei portuare a
evenimentelor petrecute la bord evenimentelor petrecute la bord
sau pe navele din convoi în cursul sau pe navele din convoi pe
navigaţiei timpul staţionării
Ancorarea sau acostarea unei 0 Ancorarea sau acostarea unei 0
nave în afara limitelor portului, în nave în afara limitelor portului, în
alte locuri decât cele stabilite, fără alte locuri decât cele semnalizate,
o permisiune prealabilă din fără o permisiune prealabilă din
partea administraţiei portuare, cu partea administraţiei portuare, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră excepţia cazurilor de forţă majoră

Neanunţarea la administraţiile 0 Neanunţarea la autoritatea 0


portului a evenimentelor de: portuară a evenimentelor de:
abordaje, incendii, avarii, poluare, abordaje, incendii, avarii, poluare,
înec, dispariţie a navei şi altele înec, dispariţie a navei şi altele
asemenea asemenea

Degradarea malurilor, digurilor 0 Degradarea malurilor, digurilor, 1


din zona maritimă instalaţiilor sau lucrărilor
hidrotehnice din zona maritimă,
fluvială şi a altor căi navigabile

Fumatul în locurile de pe navă 1 Fumatul în apropierea 0


unde se află depozitate mărfuri compartimentelor de locuit

Fumatul în interiorul magaziilor 1 Fumatul în apropierea cabinelor 0


şi în imediata apropiere a de locuit
acestora

Folosirea scărilor pentru accesul 0 Folosirea schelelor pentru accesul 0


la bordul navelor şi pentru la bordul navelor şi pentru
efectuarea operaţiunilor de efectuarea operaţiunilor de
încărcare/descărcare la nave încărcare/descărcare la nave

Iluminatul scărilor pentru accesul 0 Iluminatul schelelor pentru 0


la bordul navelor şi pentru accesul la bordul navelor şi
efectuarea operaţiunilor de pentru efectuarea operaţiunilor
încărcare/descărcare la nave de încărcare/descărcare la nave

Legarea de o navă, fără 1 Legarea de o navă, a altei nave, în 0


permisiunea comandantului timpul navigaţiei sau în
acesteia, a altei nave, în timpul staţionarea la ancoră
navigaţiei sau în staţionarea la
ancoră
Acostarea oricăror nave de cele 0 Legarea oricăror nave de cele 0
aflate în ancoră, fără autorizarea aflate în ancoră, fără autorizarea
administraţiei portuare administraţiei portuare

Încărcarea, descărcarea sau 0 Încărcarea, descărcarea sau 0


transbordarea de mărfuri, transbordarea de mărfuri,
materiale sau persoane înainte ca materiale sau persoane înainte ca
nava să fi obţinut liberă practică nava să fi obţinut permisul de
acostare

Efectuarea operaţiunilor de 0 Efectuarea operaţiunilor de 0


încărcare, descărcare sau încărcare, descărcare sau
transbordare de mărfuri, transbordare de mărfuri,
materiale sau persoane în alt loc materiale sau persoane în alt loc
sau în alt mod decât cel stabilit de sau în alt mod decât cel stabilit de
administraţia portului autoritatea portuară

Alăturarea, fără aprobarea 0 Alăturarea, fără aprobarea 1


administraţiei portuare a unor căpităniei portului a unor nave la
nave la o navă sosită în port o navă sosită în port înainte ca
înainte ca aceasta să fi obţinut aceasta să fi obţinut libera
libera practică, cu excepţia practică, cu excepţia navelor de
navelor de manevră şi în cazuri manevră şi în cazuri de forţă
de forţă majoră majoră

Nerespectarea regulilor de 1 Nerespectarea regulilor de 0


navigaţie privind pescajul navigaţie privind lungimea navei

Nerespectarea regulilor de 0 Nerespectarea regulilor de 1


navigaţie privind deplasamentul navigaţie privind viteza navei
navei

Nerespectarea regulilor de 0 Nerespectarea regulilor de 0


navigaţie privind puterea navigaţie privind puterea
împingătorului remorcherului

Nerespectarea regulilor de 0 Nerespectarea regulilor de 1


navigaţie privind trecerea pe sub navigaţie privind trecerea pe sub
cablurile electrice poduri

Nerespectarea regulilor de 1 Nerespectarea regulilor de 0


navigaţie privind staţionarea pe navigaţie privind trecerea pe
canale canale

Lipsa rolurilor de incendiu şi 0 Lipsa rolurilor de incendiu şi 0


abandon în cabine gaură de apă în cabine
Exploatarea unei nave care nu 0 Exploatarea unei nave care nu 0
este dotată cu mijloacele de este dotată cu mijloacele de
semnalizare fonică, semnalizare optică,
regulamentare regulamentare

Transportul de convoaie formate 0 Transportul de convoaie formate 0


dintr-un număr mai mic de nave dintr-un număr mediu de nave
decât cele stabilite prin decât cele stabilite prin
regulamentul de navigaţie şi regulamentul de navigaţie şi
efectuarea de remorcaje şi efectuarea de remorcaje şi
împingeri de către nave sau împingeri de către nave sau
ambarcaţiuni care nu au acest ambarcaţiuni care nu au acest
drept drept

Părăsirea serviciului de gardă la 1 Părăsirea serviciului de siguranţă 0


bordul navelor şi instalaţiilor la bordul navelor şi instalaţiilor
plutitoare plutitoare

Comportamentul 0 Comportamentul 0
necorespunzător, aducerea de necorespunzător, aducerea de
injurii, insultarea, ameninţarea injurii, insultarea, ameninţarea
organelor administraţiei portuare organelor autorităţii portuare
când acestea se află în exerciţiul când acestea se află în exerciţiul
funcţiunii, cu excepţia cazurilor funcţiunii, cu excepţia cazurilor
când fapta constituie infracţiune când fapta constituie infracţiune

Încărcarea navelor la un pescaj 0 Încărcarea navelor la un pescaj 0


mai mare decât cel permis de mai mare decât cel permis de
adâncimile de lângă maluri sau în adâncimile de pe şenal sau în
punctele unde se efectuează punctele unde se efectuează
aceste operaţiuni aceste operaţiuni

Încărcarea navelor peste limitele 1 Încărcarea navelor peste limitele 0


stabilite în actele de bord stabilite în documentele navei

Folosirea mijloacelor de încălzit la 0 Folosirea mijloacelor de iluminat 0


bordul navelor la bordul navelor

Refuzul persoanelor străine de 0 Refuzul persoanelor străine de 1


echipaj de a coborî de pe navă la echipaj de a coborî de pe navă la
somaţia secundului navei somaţia comandantului navei sau
a organelor de căpitănie
Deratizarea, dezinsecţia sau 1 Deratizarea, dezinsecţia sau 0
dezinfectarea navelor, fără dezinfectarea navelor, fără
permisiunea căpităniei portului şi permisiunea administraţiei
în alte locuri decât cele stabilite portuare şi în alte locuri decât
cele stabilite

Ancorarea, acostarea sau legarea 0 Ancorarea, acostarea sau legarea 0


unei nave, precum şi schimbarea unei nave, precum şi schimbarea
locului iniţial, în limitele portului, locului iniţial, în limitele portului,
în alt loc decât cel indicat de către în alt loc decât cel indicat de către
administraţia portuară sau fără autoritatea portuară sau fără
încuviinţarea acesteia, cu excepţia încuviinţarea acesteia, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră cazurilor de forţă majoră

Deţinerea de băuturi alcoolice la 0 Deţinerea de băuturi alcoolice la 0


bordul navei de către personalul bordul navei de către personalul
brevetat nebrevetat

Folosirea la bordul navelor şi 1 Folosirea la bordul navelor şi 0


instalaţiilor plutitoare de instalaţiilor plutitoare de
persoane care nu posedă brevetul persoane care nu posedă carnetul
sau certificatul de capacitate de marinar corespunzător funcţiei
corespunzător funcţiei pe care o pe care o exercită, dacă această
exercită, dacă această faptă nu faptă nu constituie infracţiune
constituie infracţiune

Aprinderea de materiale 0 Aprinderea de materiale 0


inflamabile sau fumigene, inflamabile sau fumigene,
tragerea de focuri de armă sau tragerea de focuri de armă sau
emiterea de semnale fonice sau emiterea de semnale fonice sau
luminoase de la bordul navei, în luminoase de la bordul navei, în
afara celor admise de căpitănia afara celor admise de
portului administraţia portului
Executarea operaţiunilor de 0 Executarea operaţiunilor de 0
degazare sau spălare a tancurilor degazare sau spălare a tancurilor
în alte locuri decât cele fixate de în alte locuri decât cele fixate de
administraţia portului, precum şi autoritatea portuară, precum şi
introducerea, fără autorizaţia introducerea, fără autorizaţia
administraţiei portului, a autorităţii portuare a tancurilor
tancurilor nedegajate în bazine nedegajate în bazine

Deversarea materialelor aruncate 0 Deversarea materialelor aruncate 1


în alte locuri decât cele amenajate în alte locuri decât cele stabilite

Nerespectarea regulilor locale 0 Nerespectarea regulilor de 0


privind încărcarea de mărfuri pe navigaţie privind încărcarea de
punte mărfuri pe punte

Executarea de lucrări cu foc mare 0 Executarea de lucrări cu foc 1


în zona petrolieră a portului deschis în zona petrolieră a
portului

D. 360/1976. 0 H.G. 441/1995. 1

Amenda penala. 0 Inchisoare. 0

Principale si complementare. 1 Principale si secundare. 0

Avertismentul, confiscarea 0 Avertismentul, amenda 1


bunurilor, suspendarea contraventionala, munca in
autorizatiei de functionare, folosul comunitatii, inchisoarea
inchisoare contraventionala. contraventionala.

Confiscarea bunurilor, inchiderea 0 Amenda , confiscarea bunurilor. 0


unitatii economice, avertismentul
si blocarea contului bancar.

Suspendarea brevetului sau 1 Blocarea contului bancar. 0


certificatului de capacitate.
O amenda mica. 0 Atentionare verbala sau scrisa. 1

O fapta savarsita cu intentie. 0 O fapta care nu are consecinte 0


materiale.
Procesului verbal de contraventie. 1 Protestului de mare. 0

Pe fiecare fila. 0 Pe fiecare pagina. 1

1 an. 0 Niciodata. 0

O luna. 1 2 luni. 0

1 an de la data aplicarii. 0 2 ani de la data aplicarii. 1

Ofiterilor de politiei in calitate de 0 Ofiterilor politiei de frontiera. 0


organ constatator.

Nulitatea procesului verbal. 1 Refacerea procesului verbal. 0

Armamentul din dotare. 0 Organele de politie, jandarmerie 1


sau gardienii publici.

Doi martori. 0 Nici un martor. 0

Precizeze motivele care au 1 Sa-l anuleze. 0


condus la incheierea lui in acest
mod.

Pentru fiecare contraventie un 0 Un singur proces verbal de 1


proces verbal. contraventie.
In original. 0 Si originalul si o copie. 0

Jumatate din minimul amenzii. 1 Un sfert din minimul amenzii. 0

24 de ore de la incheierea 0 48 de ore de la incheierea 1


procesului verbal. procesului verbal.

Plangere in termen de 30 de zile 0 Reclamatie la organul ierarhic 0


de la data inmanarii sau superior.
comunicarii acestuia.
Organul contestator care il 1 Judecatorie. 0
depune in cel mai scurt timp la
judecatorie.

Anularea precesului verbal de 0 Suspendarea executarii 1


contraventie. despagubirilor sau masura
confiscarii.

Apel. 0 Reclamatie . 0

Numai persoanelor fizice. 1 Peroanelor fizice si juridice. 0

Contraventie. 1 Infractiune. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0


Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1
Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0


Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0


Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0


Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1
Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0


Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0


Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1
Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Abatere disciplinara. 0 Infractiune. 0

Contraventie. 1 Abatere disciplinara. 0

Infractiune. 0 Contraventie. 1

Ape interioare navigabile. 1 Zone fluviale si maritime. 0

Zone maritime si fluviale 0 Ape nationale navigabile. 1

Pentru toate apele curgatoare si 0 Numai pe caile navigabile. 0


necurgatoare de pe teritoriul tarii.

Cu nave sub pavilion roman si 1 Numai cu nave sub pavilion 0


strain in anumite conditii. strain.
Numai cu nave sub pavilion 0 Numai cu nave sub pavilion 1
strain. romanesc.
Numai cu nave sub pavilion 0 Numai cu nave sub pavilion 0
romanesc. strain.
Cu nave sub pavilion roman si 1 Numai cu nave sub pavilion 0
strain in anumite conditii. romanesc.
Numai cu nave sub pavilion 0 Cu nave sub pavilion roman si 1
romanesc. strain in anuite conditii.

Numai cu nave sub pavilion 0 Numai cu nave sub pavilion 0


strain. romanesc.

Cu nave sub pavilion roman si 1 Numai cu nave sub pavilion 0


strain in anumite conditii. strain.
Numai cu nave sub pavilion 0 Cu nave sub pavilion roman si 1
strain. strain cu aprobarea autoritatii
competente.

Numai cu nave sub pavilion 0 Numai cu nave sub pavilion 0


romanesc. strain.

Cu nave sub pavilion roman si 1 Numai cu nave sub pavilion 0


strain in anumite conditii. romanesc.

Numai cu nave sub pavilion 0 Cu nave sub pavilion roman si 1


strain. strain cu aprobarea autoritatii
competente.

Numai navele sub pavilion 0 Numai navele sub pavilion strain. 0


roman.

Autorizare prealabila. 1 Nu au nevoie de nici o autorizare. 0

Acolo unde pot ancora sau acosta 0 Numai in locurile fixate in acest 1
mai bine. scop si cu totul exceptional in
cazuri de forta si alte locuri.

Proprietarului Navei. 0 Autoritatii Navale Romane si 1


Capitaniilor de Port.
Maximum 24 de ore de la sosirea 0 Maximum 12 ore de la sosirea 1
navei. navei.
Da, pentru cazurile in care nava 0 Nu, actele trebuiesc depuse 1
este in intarziere cu programul. anterior inceperii operatiunilor.

Acordat un premiu pentru fiecare 0 La latitudinea proprietarului 0


navigator salvat in parte. navei ce poate acorda ajutor.

Comandantul navei aflate in 1 Comandantul navei care este in 0


pericol refuza expres ajutorul, drum spre a acorda ajutor se
precum si atunci cand s-a primit razgandeste.
informatia ca ajutorul nu mai este
necesar.

Potrivit intelegerii ce poate fi 0 Potrivit vointei salvatorului. 1


scrisa sau transmisa prin orice
mijloc de comunicatie este
consemnata in jurnalul de bord
cu comandantul navei sau cu
proprietarul ori cu operatorul
acesteia

Obliga la o intelegere intre 0 Prelungi starea de pericol. 0


salvator si cel aflat pericol.

Proprietarul sau operatorul navei 1 Salvator. 0


ori, dupa caz, proprietarul marfii
salvate.

Navele sub pavilion roman. 0 Toate navele, indiferent de 1


pavilionul pe care il arboreaza.

Retributia de salvare. 0 Ordin de plata pentru celtuielile 0


efectuate cu ocazia salvarii.

Capitaniile de port. 1 Administratiile portuare. 0

Dupa achitarea tuturor creantelor 0 Cu prioritate inaintea oricarei alte 1


maritime. creante.
In cazurile in care evenimentul s- 0 in cazurile in care evenimentul 0
a produs din culpa echipajului poate fi considerat ca efectuate in
remorcherului sau al indeplinirea contractului de
impingatorului si daca acesta a remorcare.
prestat servicii exceptionale ca
efect in indeplinirea contractului
de remorcare.

Sa se identifice indicand celeilalte 1 Sa salveze marfa si nava. 0


nave numele propriei sale nave,
portul sau de inmatriculare si
portul cel mai apropiat la care va
ajunge.

Numai navelor. 0 Navelor, aeronavelor ori 1


persoanelor cazute de la bordul
acestora.

Nu 0 Nu pentru ca apartin aceluiasi 0


proprietar..

In mod gratuit de statul roman, in 1 Contra cost, in conformitate cu 0


conformitate cu prevederile prevederile acordurilor si
acordurilor si conventiilor conventiilor internationale la care
internationale la care Romania Romania este parte, pentru orice
este parte, pentru orice persoana, persoana, indiferent de
indiferent de nationalitatea nationalitatea acesteia.
acesteia.

In cadrul Administratiilor 0 In cadrul Autoritatii Navale 1


portuare. Romane.
Politiei de frontiera. 0 Administratiilor portuare 0

Poluatorului. 1 Ministerului Mediului. 0

Un pericol pentru submarine. 0 Un pericol pentru siguranta 1


navigatiei.
O obligatie a statului. 0 Un drept al proprietarului sau 0
operatorului navei.

In contul si pe cheltuiala 1 In contul si pe cheltuiala 0


proprietarului sau operatorului administratiei portuare, direct sau
navei, direct sau prin intermediul prin intermediul unui agent
unui agent economic specializat. economic specializat

O obligatie a personalului 1 Un lucru benevol. 0


navigant.

in locurile in care considera ca le 0 in locurile stabilite in acest scop si 1


permite pescajul. care sunt semnalizate
corespunzator.

Societatea de remorcaj in a carei 0 Administratia de port de port in a 0


zona de activitate se afla acestea. carei zona de activitate se afla
acestea.

in cazuri de forta majora, cu 1 in cazuri de stare de necesitate, cu 0


conditia luarii tuturor masurilor conditia luarii tuturor masurilor
pentru a nu stanjeni navigatia in pentru a nu stanjeni navigatia in
siguranta a celorlalte nave si cu siguranta a celorlalte nave si cu
informarea imediata a capitaniei informarea imediata a capitaniei
de port in a carei zona de de port in a carei zona de
activitate si, dupa caz, a politiei activitate si, dupa caz, a politiei
de frontiera in a carei zona de de frontiera in a carei zona de
jurisdictie s-a produs acostarea. jurisdictie s-a produs acostarea.

Administratia portului in a carei 0 Capitania de port in a carei zona 1


zona de activitate s-a produs de activitate s-a produs
evenimentul sau de catre evenimentul sau de catre
administratia portului de capitania portului de destinatie.
destinatie.

Informeze serviciul vamal. 0 Informeze administratia de port . 0

Catre Autoritatea Navala 1 Administratorul zonei respective. 0


Romana.
Ministerul Lucrarilor publice, 0 Autoritatea Navala Romana si 1
Transporturilor si locuintei capitaniile de port.
Politiei de frontiera. 0 Administratiile portuare. 0

Administratia portului. 1 Politia de frontiera. 0

Depunerea actelor navelor. 0 Obtinerea liberei practici sanitare. 1

Nu are dreptul sa controleze 0 Da indiferent unde s-ar afla si cu 0


aceste nave. precadere in ceea ce priveste
respectarea prevederilor
acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania
este parte.

Retine nava pana la remedierea 1 Sechestra nava pana la 0


deficientelor constatate. remedierea deficientelor
constatate.

Sa dispuna retragerea 0 Autoriza plecarea navei catre alt 1


pavilionului roman. port, daca aceasta poate naviga in
conditii minime de siguranta, iar
daca portul respectiv se afla in alt
stat, va notifica in mod
corespunzator autoritatii
competente din acel stat.

Modul in care isi desfasoara 0 Respectarea regimului armelor si 0


activitatea comerciala. munitiilor.

Controlul efectuat de Autoritatea 1 Controlul efectuat de Autoritatea 0


Navala Romana navelor care Navala Romana navelor care
arboreaza pavilionul altor state, arboreaza pavilionul roman,
aflate in apele nationale aflate in apele nationale
navigabile si in porturile navigabile si in porturile
romanesti. romanesti.
Controlul efectuat de Autoritatea 0 Controlul efectuat de Autoritatea 1
Navala Romana navelor care Navala Romana navelor care
arboreaza pavilionul strain, aflate arboreaza pavilionul roman,
in/sau afara apele nationale aflate in/sau afara apele
navigabile si in porturile nationale navigabile si in
romanesti. porturile romanesti.

Permisiunea de a naviga pana in 0 Permisiunea de a mai efectua un 0


primul port. singur voiaj in aceste conditii.

Oprite de catre capitaniile de 1 Permise a efectua un singur voiaj 0


port la iesirea din porturi si/sau in aceste conditii.
continuarea navigatiei in apele
nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il
arboreaza.

Permisiunea de a naviga pana in 0 Interdictia data de catre 1


primul port. capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza.

Permisiunea de a mai efectua un 0 Permisiunea de a naviga pana in 0


singur voiaj in aceste conditii. primul port.

Interdictia data de catre 1 Permisiunea de a mai efectua un 0


capitaniile de port la iesirea din singur voiaj in aceste conditii.
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza
Permisiunea de a naviga pana in 0 Interdictia data de catre 1
primul port. capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permisiunea de a mai efectua un 0 Permisiunea de a naviga pana in 0


singur voiaj in aceste conditii. primul port.

Interdictia data de catre 1 Permisiunea de a putea forta 0


capitaniile de a continua trecerea in aceste conditii pe
navigatia in apele nationale raspunderea comadantului.
navigabile, indiferent de
pavilionul pe care il arboreaza
nava.

Permisiunea de a naviga pana in 0 Interdictia data de catre 1


primul port. capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permisiunea de a mai efectua un 0 Permisiunea de a naviga pana in 0


singur voiaj in aceste conditii. primul port.

Interdictia data de catre 1 Permisiunea de a mai efectua un 0


capitaniile de port la iesirea din singur voiaj in aceste conditii.
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza
Permisiunea de a naviga pana in 0 Interdictia data de catre 1
primul port. capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Creante ale proprietarului sau 0 Credite ale proprietarului sau 0


operatorului navei ori ale operatorului navei ori ale
proprietarului marfii aflate pe proprietarului marfii aflate pe
nava, fata de respectivele nava, fata de autoritati sau agenti
autoritati sau respectivii agenti economici.
economici.

In scris. 1 Prin statie. 0

Capitaniei. 0 Solicitantului. 1

12 ore. 0 Doua zile. 0

Proprietarul sau, dupa caz, 1 Proprietarul sau, dupa caz, 0


operatorul navei ori proprietarul operatorul navei ori proprietarul
marfii a facut dovada constituirii marfii depune jumatate din
unor garantii suficiente in raport creanta invocata si aceasta a fost
cu creanta invocata si aceasta a acceptata de cel care a solicitat
fost acceptata de cel care a retinerea.
solicitat retinerea.

Solicitantul prezinta la capitania 0 Solicitantul prezinta la capitania 1


de port o notificare a de port o incheiere executorie a
recunoasterii datoriilor. instantelor judecatoresti
competente de punere a navei
sub sechestru.

Uneori. 0 Da. 0

Efectueze cercetari, sa solicite sau 1 Efectueze cercetari, cu depasirea 0


sa accepte efectuarea de expertize limitelor competentelor lor.
si sa administreze probe in
limitele competentelor lor.
Poluarea produsa de nave. 1 Poluarea produsa de instalatiile 0
marine.

O.M.T.C.T. nr. 319/2006 1 O.M.T. nr. 444/1997 0

Numai siguranţa navei 0 Numai siguranţa navigaţiei 0

Personalul navigant 0 Personalul de siguranţă 0

Personalul necesar exploatării 0 Personalul necesar întreţinerii 0


navei navei

Navele şcoală 0 Navele de pasageri 0

Obligatoriu 1 Nu este obligatoriu 0

Orice căpitănie din România 0 A.N.R. prin căpitănia portului de 1


înmatriculare
Navelor civile sub pavilion 1 Navelor sub pavilion străin 0
românesc

Navelor fluviale care aparţin 1 Navelor fluviale care aparţin 0


Ministerului Apărării Naţionale Ministerului Transportului

Activitatea pe care o desfăşoară 1 Pentru toate activităţile pe care le 0


nava poate desfăşura nava

Căpitănia portului de 0 A.N.R. 1


înmatriculare
Navigatori de cetăţenie română 1 Navigatori de cetăţenie română şi 0
străină
Navigatorii care posedă carnet de 0 Navigatorii care posedă un brevet 1
marinar recunoscut de autoritatea de stat
în domeniu
Personal navigant de bord 0 Personal navigant brevetat 1

Navigatorii care posedă carnet de 0 Marinarii şi motoriştii 0


marinar

Personalul navigant nebrevetat 1 Personalul navigant de bord 0

Navigatorii care nu îndeplinesc 0 Membrii de echipaj care nu 1


funcţii de conducere la bordul posedă brevet sau certificat de
navei capacitate, dar îndeplinesc funcţii
la bord

Personalul navigant nebrevetat 1 Personalul navigant de bord 0

Personalul navigant de bord 0 Personalul navigant nebrevetat 0

Navă utilizată conform destinaţiei 0 Starea corpului asigură 1


flotabilitatea dotări şi echipaj
complet, aptă de a fi imediat
folosită conform destinaţiei, chiar
dacă nu e utilizată efectiv

Navă în funcţiune 0 Navă în exploatare 1

Nava fără echipaj sau echipaj 0 Starea corpului nu asigură 1


redus flotabilitatea, dotările sunt scoase
parţial/total din funcţie, echipaj
redus, aptă de a fi folosită numai
după terminarea lucrărilor de
reparaţii şi completarea
echipajului
Navă scoasă din funcţiune 0 Navă scoasă din exploatare 1

În iernatic 1 Dezarmată 0

Navă dezarmată 0 Navă scoasă din funcţiune 0

Starea corpului asigură 1 Fără echipaj 0


flotabilitatea,, mijloacele tehnice
sunt în conservare, fără echipaj,
dar cu paza asigurată de personal
calificat din rândurile
navigatorilor

Navă în parcul rece 0 Navă în stare de flotabilitate, cu 1


mijloace tehnice demontate, fără
echipaj, dar cu pază asigurată de
navigatori

Navă scoasă din exploatare 0 Navă dezarmată 1

Tot echipajul navei 0 Persoanele calificate şi atestate 1


conform reglementărilor în
vigoare, desemnate să asigure
siguranţa navei şi a navigaţiei
Regulamentului de ordine 0 Regulamentului serviciului la 1
interioară bord

Fiecare din ei, pe rând 1 Numai de cel ce deţine certificat 0


de capacitate punte

Să se afle în permanenţă la bordul 1 Să se afle la bord numai pe 0


navei timpul misiunilor

Regulamentului serviciului la 0 Instrucţiunilor pentru 1


bordul navei organizarea iernaticelor
Căpitănia portului în raza căreia 1 Proprietarul navei 0
staţionează

Da 1 Nu 0

Nu 0 Da 1

A.N.R. 1 Căpitănia portului de 0


înmatriculare a navei

Pot pleca 0 Nu pot pleca 1

Contra cost 0 Gratuit 1

Funcţia persoanelor şi gradul de 0 Funcţia persoanelor şi destinaţia 1


confort al cabinei cabinei
Schimbarea mobilierului din 0 Schimbarea destinaţiei cabinelor 1
cabine
Transformarea cabinelor în 0 Transformarea cabinelor în 0
bucătării careuri

Depozitarea în cabine a 1 Depozitarea în cabine a armelor 0


materialelor pirotehnice
Depozitarea în cabine a 0 Depozitarea în cabine a 0
materialelor dăunătoare materialelor degradante
Repartizarea cabinelor care sunt 0 Repartizarea cabinelor care sunt 0
dotate cu aparatură specială sau dotate cu aparatură specială sau
cu diferite dispozitive de cu diferite dispozitive de
semnalizare sau de manevră, semnalizare sau de manevră,
persoanelor care nu au calificarea persoanelor nebrevetate
necesară

Cedarea cabinelor echipajului în 0 Cedarea cabinelor echipajului în 0


favoarea delegaţilor armatorului favoarea reprezentanţilor
guvernului

Şeful de serviciu 0 Secundul navei 0

Proces verbal de predare-primire 0 Contract 0

Da 1 Nu 0

Contract 0 Deviz 0

Nu 0 Da 1
Nu este specificat 0 Da 1

Da 1 Nu 0
Pe timpul zilei 0 Pe timpul nopţii 0

Colectivă 1 Multiplă 0
Salariului stabilit conform 0 Alocaţiei de străinătate stabilită 0
reglementărilor legale în vigoare conform reglementărilor legale în
vigoare

Personalul navigant brevetat 0 Personalul navigant nebrevetat 0

Săptămânal 0 Din două în două zile 0


Cabine 0 Careuri 1
Prevederile armatorului 0 Reglementările legale în vigoare 1

Sunt nebrevetaţi 0 Fac parte din personalul auxiliar 0

Normelor de transport şi 0 Normelor igienico-sanitare 1


manipulare
De la reţeaua oraşului 0 De la reţeaua aprobată 0
O dată la 6 luni 0 O dată la3 luni 0

În magazii speciale 0 În locuri speciale 0

Da 0 Nu 1

Igiena sa corporală şi de igiena 0 Igiena sa corporală şi de igiena 0


îmbrăcăminţii sale încălţămintei sale

Curăţenia la locul său de cazare 0 Curăţenia la locul său de muncă 0

Personalul navigant nebrevetat 0 Personalul navigant auxiliar 0

Magazii speciale 0 Magazii separate pentru rufe 1


curate şi rufe murdare
Personalul navigant nebrevetat 0 Personalul de serviciu 1

Produsele inflamabile şi de praf 0 Praf, insecte şi rozătoare 1

Zilnic 1 La două zile 0

Personalul de serviciu 0 Persoanele care le au în primire 1

Comandantul navei 0 Secundul navei 0

Comandantul navei 1 Armatorul navei 0

Comandantului 0 Armatorului 1

Organizare a voiajului 0 Conducere a navei 1

Organizare a muncii 0 Organizarea activităţii de 0


navigaţie
Organizare a voiajului 0 Organizare a muncii 0

Organizare a serviciului de cart 0 Organizare a voiajului 0

Organizare a voiajului 0 Conducere a navei 1

Personal 0 Direct şi personal 1


Armatorul navei 0 Comandantul navei 1

Personalului navigant nebrevetat 0 Personalului navigant brevetat 0


din cadrul serviciului său din cadrul serviciului său

Secundul navei 0 Şeful de echipaj al navei 0

Voiajului 0 Cartului 0

Unică 1 Multiplă 0

Asiguratorul 0 Comandantul 1

Oportunitatea şi legalitatea 1 Oportunitatea ordinelor pe care le 0


ordinelor pe care le dă dă
Un ajutor 0 Un înlocuitor 1

Serviciul de maşină 0 Serviciul de punte 0

Serviciului punte 1 Serviciului de maşină 0

Serviciului de gardă 0 Serviciului de maşină 1

Serviciului de punte 0 Serviciului de gardă 0

Serviciului de gardă 0 Serviciului de cart pe puntea de 1


comandă

În marş 1 Staţionare 0
Serviciului de cart pe navă 0 Serviciului de cart pe puntea de 1
comandă

Starea navei 0 Starea vremii 1

Echipei de cart pe navă 0 Echipei de cart pe puntea de 1


comandă
Echipei de intervenţie 0 Echipei de gardă pe navă 0

Un conducator de nava 1 Un ofiţer de cart, un şef de 0


echipaj şi un marinar de veghe

6 ore 0 4 ore 1

În 4 carturi, de câte 6 ore fiecare 0 În 3 carturi, de câte 6 ore fiecare 0

Ierarhia la bord 0 Rolurile de echipaj 1

Personalul de cart pe navă 0 Personalul de cart pe puntea de 1


comandă
Personalul de maşină 0 Personalul de punte 0

Să doarmă 1 Să fumeze 0

Serviciul de cart pe navă 0 Conducerea navei 1

Agentului navei 0 Comandantului navei 1

Personalul de punte aflat în 0 Personalul de maşină aflat în 0


serviciul de cart pe navă serviciul de cart pe navă

Conducerea în siguranţă a navei 0 Menţinerea unei veghe 0


corespunzătoare

Abordajelor şi eşuării 1 Abordajelor 0


Locurile de amplasare ale tuturor 0 Modul de funcţionare şi de 0
echipamentelor de navigaţie şi de exploatare ale tuturor
siguranţă de la bordul navei echipamentelor de navigaţie şi de
siguranţă de la bordul navei

Caracteristicile constructive ale 0 Caracteristicile de manevră ale 1


navei sale navei sale
Toate aparatele şi echipamentele 1 Toate echipamentele de siguranţă 0
de navigaţie

Instalaţia de santină 0 Instalaţia de guvernare 1

Instalaţia de santină 0 Instalaţia de balast 0

Instalaţia de alarmare a 1 Instalaţia de stins incendiul 0


echipajului

Ofiţerului de cart pe puntea de 1 Ofiţerului de gardă pe navă 0


comandă

Jurnal de seară 0 Jurnal de bord 1

Documentul juridic de evidenţă şi 0 Documentul juridic de evidenţă şi 0


control al activităţilor desfăşurate control al evenimentelor produse
la bordul unei nave la bordul unei nave

Numerotat şi parafat de către una 0 Şnuruit şi parafat de către una 0


din căpităniile de port din căpităniile de port

3 ani de la data ultimei 0 4ani de la data ultimei înregistrări 0


înregistrări
Serviciului de cart pe puntea de 0 Serviciului de cart în 1
comandă compartimetul maşini

Staţionare 0 În marş 1
mecanicul 1 Comandantul navei 0

Echipei de gardă pe navă 0 Echipei de cart în compartimentul 1


maşini

Serviciului maşină 0 Echipei de gardă pe navă 0

Echipei de gardă pe navă 0 Echipei de cart pe puntea de 0


comandă

Serviciului de maşină 0 Echipei de cart în compartimentul 1


maşini

Armator 0 Comandantul navei 0

un mecanic 1 Un şef mecanic de cart 0

Părăsirea postului 1 Părăsirea navei 0

Secundară 0 Principală 1

Secundară 1 Principală 0

Să inspecteze permanent maşinile 0 Să inspecteze periodic maşinile şi 1


şi instalaţiile aflate sub instalaţiile aflate sub
responsabilitatea sa responsabilitatea sa
Documentul de evidenţă şi 0 Documentul de evidenţă şi 0
control al activităţilor desfăşurate control al evenimentelor produse
în compartimentul maşini şi în compartimentul maşini şi
spaţiile anexe spaţiile anexe

Jurnalul de maşini 1 Jurnalul de bord 0

Numerotat şi parafat de către una 0 Şnuruit şi parafat de uan din 0


din căpităniile de port căpităniile de port

Săptămânal 0 La două zile 0


3 ani de la data ultimei 0 4 ani de la data ultimei 0
înregistrări înregistrări
Cart 0 Gardă 1

Staţionării navei în şenal 0 Staţionării navei în port sau în 1


radă
Un ofiţer de punte de gardă pe 0 Un ofiţer de punte de gardă pe 0
navă, un ofiţer mecanic de gardă navă, un timonier de gardă şi un
şi un motorist de gardă în marinar pe punte
compartimentul maşini

Comandantul navei 0 Ofiţerul de gardă pe navă 1

2 ture 0 3 ture 1
Să citească 0 Să doarmă 1

Să întreţină discuţii cu alte 0 Să consume băuturi alcoolice 1


persoane
Să părăsească nava 0 Să părăsească cabina 0

Ofiţerii de punte 1 Ofiţerii+K468 mecanici 0

Secundului navei 0 Comandantului navei 1

Siguranţa vieţii persoanelor de la 0 Paza şi securitatea navei şi a 0


bord mărfurilor
Instruirea echipajului privind 0 Instruirea celorlalte persoane 0
respectarea regulilor de ordine şi îmbarcate privind respectarea
de siguranţă la bordul navei şi în regulilor de ordine şi de siguranţă
port la bordul navei şi în port

Starea legăturilor navei şi a 1 Starea instalaţiilor de santină şi 0


lanţului de ancoră balast

Ridicarea semnalelor, respectiv 1 Ridicarea pavilioanelor 0


aprinderea luminilor la bord,
corespunzătoare situaţiei în care
se află nava

Respectarea regulilor de protecţie 0 Respectarea măsurilor de 1


a muncii siguranţă şi a regulilor de
prevenire a incendiilor

Cunoaşterea naturii mărfurilor 0 Cunoaşterea măsurilor 0


periculoase care se corespunzătoare ce trebuie luate
încarcă/descarcă în caz de vărsare şi împrăştiere a
mărfurilor periculoase sau de
incendiu

Condiţiile exterioare şi 1 Condiţiile exterioare şi 0


circumstanţele care ar putea pune circumstanţele care ar putea pune
în pericol nava proprie, precum şi în pericol nava proprie
faptul dacă nava proprie nu pune
în pericol celelalte nave

Să acorde o atenţie deosebită în 0 Să acorde o atenţie deosebită în 0


ceea ce priveşte paza şi ceea ce priveşte paza şi
securitatea navei securitatea mărfurilor

Să acorde o atenţie deosebită în 0 Să acorde o atenţie deosebită în 0


ceea ce priveşte poziţia scării de ceea ce priveşte starea scării de
acces la bord a lanţului de ancoră acces la bord a lanţului de ancoră
şi a legăturilor navei şi a legăturilor navei

În condiţii de vreme rea, să ia 0 În condiţii de vreme rea, să ia 1


măsurile necesare de siguranţă măsurile necesare de siguranţă
pentru navă şi personal pentru navă, personal şi
mărfurile de la bord
Codul Muncii. 0 Regulamentul Serviciului la 1
Bordul Navelor

Totalitatea membrilor brevetati si 1 Totalitatea persoanelor care urca 0


nebrevetati care indeplinesc o la bordul unei nave.
functie la bordul unei nave.

Inspectarea şi testarea, după caz, 0 Funcţionarea şi testarea după caz 0


a tuturor maşinilor, instalaţiilor a tuturor maşinilor, instalaţiilor şi
şi echipamentelor aflate sub echipamentelor aflate sub
responsabilitatea sa responsabilitatea sa

Funcţionarea părţii mecanice a 0 Funcţionarea părţii mecanice a 0


instalaţiei de instalaţiei de ancorare/manevră
încărcare/descărcare

Administraţia portuară 0 Căpităniile 0

Administraţiei portuare 0 Asociaţiei armatorilor 0

Administraţiile portuare şi/sau 1 Căpitănii 0


de căi navigabile

Direcţia Generală a 1 Parchetul de pe lângă Tribunal 0


Transporturilor Maritime, pe
Dunăre şi Căi Navigabile

Domeniu public 0 Porturi 1

Infrastructură de transport naval 1 Zone portuare 0


Portul 1 Rada portului 0

Administraţia portuară 0 Autoritatea portuară 0

Rada portuară 0 Acvatorii portuare 1

Rada portuară 1 Zonă portuară 0

Administraţia portuară 0 Autoritatea portuară 0

Căpitănie 0 Minister 1

Porturi comerciale 0 Porturi militare 0

Porturi situate pe căi navigabile 1 Porturi de agrement 0


interioare
Zonă maritimă sau de cale 1 Teritoriu portuar 0
navigabilă

30 metri 1 12 mile 0

Instalării semnelor şi semnalelor 1 Construcţiei de amenajări 0


de navigaţie necesare desfăşurării portuare
navigaţiei

Accesului pentru supraveghere şi 1 Amplasării de magazii portuare 0


intervenţii vizând siguranţa
navigaţiei

Construirii de instalaţii portuare 0 Asigurării vizibilităţii semnelor şi 1


semnalelor de navigaţie

Construcţiei de infrastructuri 0 Asigurarea condiţiilor de 1


portuare consolidare şi protecţie a căilor
navigabile

Administraţiei portuare 0 Ministerului 1


Administraţiei portuare 0 Autorităţii portuare 0

Hotărâre a consiliului local al 0 Hotărâre de Guvern 1


primăriei

Administraţiile portuare 1 Ministerul Transporturilor si 0


Infrastructurii
Autoritatea Navală Română 0 Ministerul Transporturilor si 1
Infrastructurii
Decizii ale autoritaţii navale 0 Decizii ale autorităţii portuare 0
române

Căpitănii 0 Administraţia portuară 1

Căpitănii 0 Administraţia portuară 1

Autoritatea Navală Română 0 Căpitănie 1

Căpitănia 0 Autoritatea Navală Română 0

Marinari 0 Muncitori portuari 1

Abatere disciplinară 0 Contravenţie, dacă nu se 1


întrunesc elementele constitutive
ale unei infracţiuni

Abatere disciplinară 0 Infracţiune 0

Abatere disciplinară 0 Se ia o măsură administrativă 0

Abatere disciplinară 0 Se ia o măsură administrativă 0

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Amendă contravenţională 1 Închisoare de la 5-10 ani 0


Amendă contravenţională 1 Închisoare contravenţională 0

Contravenţie 1 Infracţiune 0

Abatere disciplinară 0 Contravenţie 1

Autoritatea Navală Română 1 Transportul Navigaţiei Civile 0

Centre de pregătire şi 1 Autoritatea Navală Română 0


perfecţionare a personalului din
domeniul transportului naval

Autoritatea Navală Română 1 Centre de perfecţionare a 0


personalului navigant

Centre de perfecţionare a 0 Autoritatea Navală Română 1


personalului navigant
Autoritatea portuară 0 Administraţia portuară 0

Autorităţii Navale Române 1 Autorităţii portuare 0

Ministerul Transporturilui si 0 Autoritatea Navală Română 1


Infrastructurii

Autoritatea portuară 0 Autoritatea Navală Română 1

Autoritatea portuară 0 Administraţia portuară 0

Direcţia Generală a 0 Autoritatea Navală Română 1


Transporturilor Maritime, pe
Dunăre şi Căi Navigabile

Direcţia Generală a 0 Autoritatea Navală Română 1


Transporturilor Maritime, pe
Dunăre şi Căi Navigabile

Autoritatea Navală Română 1 Autoritatea portuară 0

Autoritatea Navală Română 1 Autoritatea portuară 0


Şantierul naval care a construit 0 Autoritatea Navală Română 1
nava
Autoritatea portuară 0 Autoritatea Navală Română 1

Administraţiile portuare 0 Autoritatea Navală Română 1

Numai pe navele care abordează 0 Pe navele care abordează pavilion 0


pavilion românesc străin numai în cazul când se află
în porturile româneşti

În asistenţa căpitanului portului 1 În asistenţa reprezentantului 0


sau a reprezentantului acestuia administraţiei portuare

Cu avizul facultativ al căpităniilor 0 Cu avizul obligatoriu al 1


de port căpităniilor de port

Autoritatea Navală Română 1 Autoritatea publică centrală 0

Directorul general al A.N.R 1 Ministerul transporturilor 0

Atestat de bord 0 Certificat de naţionalitate 1

Atestat de bord 1 Certificat de naţionalitate 0

Personal navigant român 1 Personal brevetat 0

Centre de pregătire şi 0 Autoritatea Navală Română 1


perfecţionare a personalului
navigant

3 ani. 0 2 ani 1
Condiţii de vârstă, sănătate şi 1 Condiţii de cazier judiciar, 0
calificare profesională sănătate, calificare profesională

Căpităniile de port. 1 Autoritatea portuară 0

Autoritatea portuară 0 Administraţia portuară 0


Proprietarul navei 0 Comandantului navei 1

Obţinerea permisului de plecare 1 După terminarea operaţiunilor de 0


eliberat de căpitănia de port încărcare/descărcare

Cetăţean român cu brevet valabil 1 Nu contează cetăţenia, trebuie să 0


pentru zona de navigaţie pentru deţină brevetul valabil pentru
care se asigură pilotajul navei zona de navigaţie pentru care se
asigură pilotajul navei

Comandantul navei 1 Secundul navei 0

Agenţia de pilotaj 0 Căpitănia portului 1

Hotărâre a guvernului 0 Regulamente de exploatare şi 1


funcţionare a porturilor
Administraţia portuară 0 Autoritatea portuară 0

Administraţiilor locale 0 Administraţiilor portuare 0

Ministerul de interne în 0 Autoritatea Navală Română 1


colaborare cu ministerul
transportului

Experţi specializaţi din cadrul 1 Personal autorizat din cadrul 0


A.N.R administraţiei portuare

Numai cât timp navele se află în 0 Când navele se află în apele 1


apele naţionale navigabile naţionale navigabile, cât şi în
afara acestora

De a trece inofensiv. 0 Autorizarii sau notificarii 1


prealabile.
Navigarea prin marea libera in 0 Navigarea prin marea teritoriala 0
scopul de a traversa fara a ancora in scopul de a incarca/descarca
sau a face escala, exceptand nava in afara limitelor portului,
cazurile de forta majora sau iar operatiunea trebuie sa fie
nevoile impuse de navigatie, rapida si neintrerupta.
trecerea trebuie sa fie rapida si
neintrerupta .

Marea teritoriala si apele 1 Ape maritime si fluviale. 0


interioare navigabile.

Fluviile, raurile, canalele si 0 Fluviile, raurile, canalele si 1


lacurile situate in interiorul lacurile situate in interiorul
teritoriului Romaniei, pe teritoriului Romaniei, pe
portiunile navigabile si apele portiunile navigabile;apele
navigabile de frontiera, de la navigabile de frontiera, de la
malul romanesc pana la linia de malul romanesc pana la linia de
frontiera frontiera si apele maritime
considerate, potrivit legii, ape
interioare.

Legislatiei vamale. 0 Legislatiei frontierei de stat. 0

Cu conditia sa nu aibe emisii 0 Numai cu aprobarea prealabila a 1


radioactive. organelor romane competente,
care va fi solicitata cu cel putin 30
de zile inainte de data intrarii.

Le arunce in apa in caz de pericol. 0 Detina substante de neutralizare a 0


radiatiilor.

Numai caile de navigatie 1 Caile de navigatie desemnate pe 0


desemnate de autoritatea romana hartile de navigatie si vor
competenta si vor respecta respecta dispozitivele de separare
dispozitivele de separare a a traficului uzuale.
traficului prescrise.

O liberalitate. 0 O obligatie. 1
Un drept. 0 O liberalitate. 0

O obligatie. 1 Un drept. 0

O liberalitate. 0 O obligatie. 1
Raspuns3 URL Data Raspuns4 URL Data
Sub autoritatea Guvernului. 0

Autoritatea Navala Romana 0

Ministerul Transporturilor, 0
Constructiilor si Turismului

Ministerul Transporturilor, 0
Constructiilor si Turismului

Asociatiei patronale. 0

Politia de frontiera, Capitania, 0


Agentii economici portuari,
Operatorii portuari,
Administratia locala in unele
porturi

Ministerul Transporturilor, 0
Constructiilor si Turismului
Pe toate apele nationale 0
navigabile.
Administratiile portuare 0
Onorarii. 0

Servicii si birouri. 0

Servicii si birouri. 0

Centrele de Pregatire Profesionala 0


a Personalului Navigant.

Cetăţenii români se bucură în 1


străinătate de protecţia statului
român

Au prioritate drepturile cele mai 0


favorabile omului
Salariaţii au dreptul la protecţie 0
socială a muncii

Nici o lege nu poate îngrădi 1


exercitarea acestui drept
Caracterul obligatoriu al 0
convenţiilor colective sunt
garantate

La muncă egală femeile au 0


salariul egal cu bărbaţii
Durata normală a zilei de lucru 1
este, în medie, de cel mult 8 ore

Dreptul la muncă nu poate fi 0


îngrădit

Constituie muncă forţată şi 0


munca unei persoane
condamnate, prestată în condiţii
normale în perioada de detenţie
sau de libertate condiţionată

Salariaţii au dreptul la grevă 1


pentru apărarea intereselor
profesionale, economice şi sociale

Dreptul la negocieri colective în 0


materie de muncă şi caracterul
obligatoriu al convenţiilor
colective sunt garantate

Legea dispune numai pentru 0


viitor, cu excepţia legii penale
mai favorabile
celui care a savarsit o fapta ce 0
constituie contraventie conform
legislatiei in vigoare.

Sanctiune aplicata ca urmare a 0


savarsirii unei infractiuni.
Sactiune contraventionala. 0

Sanctiune disciplinara specifica 1


navigatorilor.
Avertismentul. 0

Nerespectarea programului de 0
lucru.

Ridicarea permisiei de a iesi la 1


uscat in porturile straine, pana la
5 zile.

Exprimarea nemultumirii in 0
audienta la seful ierarhic
superior.

Conducere al unitatii. 0

Efectuarea unei cercetari 1


prealabile a faptei si incheierea
unui proces-verbal in care sunt
consemnate concluziile cercetarii.

30 de zile de la savarsirea faptei. 0

45 de zile de la emiterea deciziei 0


de snctionare.
Fapta savarsita cu vinovatie ,care 0
prezinta pericol social mai redus
decat o infractiune si e prevazuta
de legi, O.G.,H.G. .

Cel care a emis decizia de 0


sanctionare.
Raspundere materiala. 1
Dicizie administrativa. 0
Normelor si principiilor 0
disciplinare.
Contraventional. 0

Pe toata perioada cat salariatul 0


este angajat.
2/3 din salariul tarifar net. 0

Organul jurisdictional competent. 1

Se suporta jumatate de salariat 0


jumatate de conducatorul
companiei.

Obligatoriu si in scris. 1
Numai daca partile - navigator / 0
armator - se inteleg astfel.

La expirarea contractului colectiv 0


de munca.

Regulamentului serviciului la 0
bordul navelor.

Marirea atributiilor de servici. 0

Se suporta jumatate de salariat 0


jumatate de conducatorul
companiei.

De catre armatorul navei. 0

De catre armatorul navei. 0

Salariatului. 0

Cand se constata o defectiune. 0


Cand se constata ca ar exista 0
pericolul unui eveniment de
navigatie.
numai daca i s-a facut instructajul 0
de protectia muncii

Unei negocieri. 0

Efectuata numai in cazul unei 0


imbolnaviri.
Accident de munca 1

Un beneficiu 0
Indeparteze pericolul 0

Disciplinara, materiala, 1
contraventionala, penala.
Conditii mai bune de munca. 0

Cu desfacerea contractului de 0
munca.
Sa ascunda producerea 0
evenimentului.

Oferi celui ce a produs accidentul 0


competenta sa ancheteze motivele
producerii acestuia.

Un corp mobil destinat 0


transportului de marfuri si care
este supus transcrierii in
registrele matricole ale capitaniei.

Trei categorii. 1
Navele care sunt cu propulsie 0
indiferent de puterea propulsiei.

Velierele si iahturile, indiferent de 0


deplasament, construite si
echipate pentru calatorii de lunga
durata.

Navele care sunt cu propulsie 0


indiferent de puterea propulsiei.

Navele destinate activitatilor 0


portuare.

Registre pentru nave in 0


constructie.
Registre de evidenta a navelor in 1
constructie.
Aducerea la cunostinta 0
autoritatilor.
Sa fie in stare de exploatare si sa 0
efectueze activitati de comert.

Cele care au o vechime de minim 0


8 ani.

Numai daca solicita proprietarul 0


de nava.
Capitaniile de port. 1

Capitaniile de port 0

Semn. 0

Semn. 0

Numar si/sau semn. 1


Fie libera de sarcini. 0

Inmatricularea unei nave nou 0


dobandite.

Inregistrarea unei nave. 0

Navelor proprietate a persoanelor 1


fizice sau juridice romane.

Au domiciliul sau sediul unei 1


filiale in Romania.

Nava este de constructie 0


romaneasca.

Nave de nationalitate romana ce 0


mai pot arbora inca un pavilion
daca este inmatriculata si in alt
registru.

Certificatul de Clasa al navei. 0

Scoaterea din evidenta a navei. 0

Permisului provizoriu de 1
arborare a pavilionului roman.

a) La solicitarea proprietarului 1
navei; b) Daca nu mai sunt
indeplinite conditiile prevazute la
acordaea pavilionului; c)in cazul
in care o nava romaneasca incalca
in mod repetat respectarea
legislatiei nationale.
Registrul de la grefa judecatoriei. 0

Cererea creditorului si 0
debitorului in persoana
proprietarului de nava.
Registrul de evidenta centralizata 0

Certificatul de nationalitate. 0

Pana la incetarea cauzei care a 1


determinat retinerea.
Cel mult 24 de ore. 1

O lista a datoriilor. 0

Cand nava a ridicat schela de 0


acces la bord.

Suficient daca este anuntata prin 0


statie.
Comandantului si armatorului 0
navei
Nava este gata incarcata pentru 0
efectuarea voiajului.

Orele din zilele declarate legal ca 1


nelucratoare.
Acei membrii de echipaj destinati 1
sa asigure siguranta navei.

Totalitatea pasagerilor de la 0
bordul unei nave.

Registru de scara. 0

Navigatorii care poseda un brevet 1


recunoscut de catre autoritatea de
stat in domeniu.
Navigatorii care poseda un 1
certificat de capacitate recunoscut
de autoritatea de stat in domeniu

Membri de echipaj fara carnet de 0


marinar.

Documentul emis de centrele de 0


pregatire si perfectionare a
personalului navigant.

Nava cu echipaj si dotari 0


complete.

Nava aflata in reparatii. 0

Nava cu starea corpului ce 1


asigura flotabilitatea, cu mijloace
tehnice in stare de conservare,
fara echipaj, dar cu paza asigurata
de personal calificat din randul
navigatorilor.

Nava aflata la iernatic. 0


Infractiunile si contraventiile 0
aplicabile transportului naval.
Impartirea ecipajului in cei ce fac 0
serviciul de garda si cei ce fac
serviciu de cart..

Personal administrativ, personal 0


tehnologic si medico-sanitar.

Regulamentul Serviciului la 1
Bordul Navelor.
Cei care au ambarcarea efectuata 1
in Carnetul de serviciu.

Comandantul navei. 1

Reducerea serviciilor si 0
operatiunilor la bordul navei.
Regulamentul Serviciului la 1
Bordul Navelor.

Consiliul de bord. 0

Act de atestare profesionala a 0


personalului navigant.
Maximum 1 ani. 0

Nu se poate prelungi intrucat nu 0


se prezinta un aviz medical.

Imperativa. 0

Administratiile portuare unde isi 0


desfasoara activitatea personalul
navigant.

Carnete de serviciu 1 Cursuri de pregatire si perfectionare. 0

16 ani. 0

Brevet sau certificat de capacitate. 0


Santierul naval. 0

Da, cu conditia sa existe un 1


numar corespunzator de locuri si
mijloace de salvare .

Sa detina un Carnet de serviciu. 0

Numai prin examen. 0


Autoritatea Navala Romana. 1

Da, cu exceptia comandantului, 0


care poate fi inlocuiti cu
aprobarea Autoritatii Navale
Romane.

Da. 0

Da. 1

Numai daca au aprobarea 0


Autoritatii Navale Romane.
O firma de crewing. 0

Adeverinta de la o firma de 0
crewing.

Contractului Colectiv de Munca 1


al companiei si contractului
individual de ambarcare.

Comandant. 0

Legislatia civila 0
Nu. 1

Se acorda gratuit numai cand se 0


efectueaza voiaje in apele
nationale navigabile.

statul de plata. 0

Nu poate primi despagubiri In 1


aceste conditii.

Numai asupra ofiterilor brevetati 0


de la punte.
Casatorie, decese, donatie. 0

Consiliul de bord. 0

In registrul de scara. 0
Armatorul navei. 0
Sa nu paraseasca nava decat cu 1
exceptia cazului cand nu mai
exista sanse reale de salvare a
navei.

Sa Instraineze nava cat mai 0


repede pentru a nu marii
prejudiciile.

Armatorul navei. 0

Capitania de portului unde s-a 1


produs evenimentul sau la prima
capitanie de port romanesc
pentru navele ce sosesc din voiaj.
Autoritatea Navala Romana. 0

24 de ore de cand s-a sesizat 0


autoritatea competenta.

Tragerea la raspundere a 1
comandantului pentru pierderea
probelor sau a imposibilitatii
conservarii lor.

Promovat in functie. 0

Judecator sau executor. 0

5 ani. 1

10 ani de la data absolvirii. 0

Marirea stagiului pentru 0


promovarea in functia superioara.

De la 1 la 12 luni. 1

Suspendarea brevetului sau 0


certificatului de capacitate al
navigatorului.

Da, uneori in functie de 0


eveniment
Nerespectarea prevederilor 1
cuprinse in regulamentele de
navigatie.

Neefectuarea de voiaje pe o 0
perioada de 7 ani.
Prelungirea perioadei de 0
suspendare a
brevetului/certificatului de
capacitate peste cele12 luni.

Autoritatea Navala Romana, 1


organele penale ori judecatoresti.

Nulitatea 0
brevetului/certificatului de
capacitate.

Prin ANUNT CATRE 0


NAVIGATORI.

Reclamatie la organul ierarhic 0


superior in termen de 15 zile de la
suspendare.

Normele de protectie a muncii in 0


transporturile navale.
Cand comandantul navei doreste 0
sa ajunga mai repede la
destinatie.

Transportul naval este 1


reglementat O.G nr. 42/1997
privind navigaţia civilă şi a altor
acte normative emise de Guvern
sau de autoritatea de stat
competentă, precum şi prin
prevederile aordurilor şi
convenţiilor instrucţionale la care
România este parte

Porturilor militare 0

Navelor militare străine, care


navighează în apele naţionale
navigabile ale României
Activităţilor de transport naval, 1
activităţilor conexe şi activităţilor
auxiliare acestora, care se
desfăşoară în apele naţionale
navigabile şi în porturile
româneşti

Guvernul României 0

Prin personalul care efectuează 0


activităţi de reglementare,
autorizare, coordonare, inspecţie,
control, supraveghere şi
certificare a infrastructurilor de
transport naval, din porturile
maritime fluviale

Funcţia de pregătire şi 1
perfecţionare a personalului care
deserveşte mijloacele de transport
naval sau care desfăşoară
activităţi de transport naval,
activităţi conexe şi activităţi
auxiliare acestora

Funcţia de pregătire şi 0
perfecţionare a personalului care
deserveşte mijloacele de transport
naval sau care desfăşoară
activităţi de transport naval,
activităţi conexe şi activităţi
auxiliare acestora, îndeplinită de
Autoritatea Navală Română, prin
centrele de perfecţionare din
subordine
Este un organ tehnic de 0
specialitate care îndeplineşte
funcţia de pregătire şi
perfecţionare a personalului care
deserveşte mijloacele de transport
naval

Este un organ tehnic de 1


specialitate, înfiinţat ca instituţie
publică cu personalitate juridică,
cu finanţare extrabugetară, prin
fuziunea I.N.C. cu R.N.R

Administraţiile portuare şi/sau 0


de căi navigabile

Certifică şi monitorizează 0
conformitatea navelor sub
pavilion român şi a
echipamentelor cu normele
tehnice naţionale şi cu
prevederile convenţiilor
internaţionale la care România
este parte

Coordonează activităţile care se 1


desfăşoară în porturi şi pe căile
navigabile

Efectuează supravegherea 0
navigaţiei şi controlul traficului
de nave în apele naţionale
navigabile şi în porturile
româneşti
Efectuează controlul statului 0
pavilionului la navele care
arborează pavilionul român

Administrarea infrastructurilor 1
de transport naval

Sanţionează contravenţional 0
persoanele care încalcă
prevederile legale privind
navigaţia civilă şi prevederile
legale privind poluarea apelor
naţionale navigabile de către
nave, dacă faptele acestora nu
întrunesc elementele constitutive
ale unei infracţiuni

Prin instituţii publice sau regii 0


autonome neacreditate de M.T.I.,
dar cu avizul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării

Prin intermediul unor instituţii 1


publice, societăţi comerciale,
asociaţii, fundaţii şi regii
autonome acreditate de către
M.T.I.., cu avizul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării
Prin instituţii publice sau regii 0
autonome din subordinea sau sub
autoritatea M.T.I., altele decât
centrele de pregătire şi
perfecţionare, acreditate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Activitatea de inspecţie şi control 0


a navelor, indiferent de
pavilionul acestora, în apele
naţionale navigabile şi în
porturile româneşti privind
respectarea pierderilor legale
naţionale în domeniu şi ale
acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România
este parte

Activitatea de transport de 1
persoane şi/sau de mărfuri în
folos propriu, pe apele naţionale
navigabile, efectuate ca activitate
accesorie unei alte activităţi
economice, efectuate de persoane
juridice sau fizice care le
organizează, mărfurile
transportate fiind proprietatea
acestora sau rezultatul activităţii
lor, iar persoanele transportate
fiind angajaţii lor

Activităţi de coordonare a 0
lucrărilor ce se desfăşoară în
porturi şi pe căile navigabile
Condiţiile privind regulile de 0
clasificare şi regulile tehnice
conforme cu acordurile şi
convenţiile internaţionale la care
România este parte, nu se aplică
navelor care navigă sau
staţionează în apele naţionale
altele decât cele navigabile

M.L.P.T.L prin Autoritatea 1


Navală Română
M.L.P.T.L prin persoane fizice 0
autorizate

M.L.P.T.L prin Autoritatea 0


Navală Română

Consiliile judeţene, respectiv 1


Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, pe teritoriul cărora se
află aceste ape, cu avizul
Autorităţii Navale Române

Apele maritime interioare, 0


navigabile sau nenavigabile

Apele maritime interioare, 0


navigabile sau nenavigabile

Fluviul Dunărea, râurile, canalele 1


şi lacurile situate în interiorul
teritoriului României, pe
porţiunile lor navigabile
Acvatoriile portuare 0

Bazinele şantierelor navale 0


Fluviul Dunărea, râurile, canalele 1
şi lacurile situate în interiorul
teritoriului României, pe
porţiunile lor navigabile

Radele şi acvatoriile portuare ale 0


României

Sunt suprafeţe de apă destinate 0


adăpostirii sau staţionării navelor
şi, în cazuri speciale, operării
navelor

Sunt suprafeţe de apă destinate 1


adăpostirii sau staţionării navelor
şi, în cazuri speciale, operării
navelor

Consiliile judeţene, respectiv 0


Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, cu avizul Autorităţii
Navale Române

Sunt construcţii complexe, care 0


trebuie să satisfacă cerinţele
exploatării în condiţii tehnico-
economice şi de siguranţă optimă
Nava trebuie să aibă la bord toate 1
actele navei şi echipajul minim de
siguranţă prevăzut în certificatul
eliberat de autoritatea
competentă din statul al cărui
pavilion în arborează nava, sau
de organizaţii recunoscute de
respectiva autoritate

Controlul se desfăşoară în 0
conformitate cu dispoziţiile
M.T.I.. Şi cu prevederile
acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România
este parte, dar numai pe timp de
zi, respectându-se timpul de
odihnă al echipajului

Navele fără propulsie care au o 0


capacitate de încărcare mai mică
de 10 tone, aparatele şi instalaţiile
plutitoare cu un deplasament mai
mic de 15 tone

Navele cu propulsie proprie, cu o 1


putere mai mică de 136 KW,
navele fără propulsie cu o
capacitate de încărcare mai mică
de 10 tone, aparatele şi instalaţiile
plutitoare cu un deplasament mai
mic de 15 tone şi ambarcaţiunile
mici

Navele destinate activităţilor 0


sportive şi de agrement,
ambarcaţiunile mici, cât şi navele
cu sau fără propulsie cu un
deplasament de sub 3 tone
Printr-un nume, sau după caz 0
număr acordat de căpitănia
portului de înmatriculare

Printr-un număr de înmatriculare 1


acordat de Autoritatea Navală
Română

Printr-un nume dat de 0


Autoritatea Navală Română

În locuri vizibile din toate 0


direcţiile

Este constituit din totalitatea 1


persoanelor care au cetăţenie
română şi care posedă un brevet
sau un certificat de capacitate,
obţinut în conformitate cu
prevederile legale şi care dă
dreptul acestora să îndeplinească
funcţii la bordul navelor

M.L.P.T.L. prin societăţile 0


comerciale armatoare

Echipajul este format din 0


personal brevetat, personal
nebrevetat, personal auxiliar şi
specialişti cu paşaport, în limita
mijloacelor de salvare existente la
bord, cu acordul şi pe
răspunderea proprietarului navei
În cadrul echipajului pot fi 1
îndeplinite aceste funcţii numai
de personalul navigant care
posedă brevete sau certificate de
capacitate corespunzătoare, după
caz

Cartea de identitate, buletinul de 0


identitate sau carnetul de marinar

Personalul navigant posesor de 0


certificate de capacitate
Personal de maşini 1

Personal administrativ 0

Personal de maşini 0

Personalul navigant posesor de 1


certificate de capacitate
Personalul navigant posesor de 0
certificate de capacitate
Personal de radiocomunicaţii 0
Personal de pescuit şi de 1
prelucrare a peştelui
Personal de maşini 0
Personal de radiocomunicaţii 0

Personal pentru alte activităţi de 1


la bordul navei
Personal brevetat, personal 0
auxiliar, personal cu certificat de
capacitate
Şef de echipaj, conducător de 0
şalupă fitter, ajutor mecanic,
electrician, timonier, pompagiu,
marinar, motorist, fochist

Echipajul minim de siguranţă 0


asigură conducerea navei în
siguranţă în timpul navigaţiei şi
al manevrelor, paza şi siguranţa
navei în staţionare, vitalitatea
navei, prevenirea şi stingerea
incendiilor la bord, prevenirea
poluării mediului, exploatarea în
siguranţă a instalaţiilor
Se pot obţine şi a
în urma finalizării 0
echipamentelor
unei facultăţi dede propulsie,
specialitate,
guvernare,
respectiv manevră,
a unei şcoli navigaţie
de şi
telecomunicaţii
specialitate pentru personalul cu
certificate de capacitate
Se aprobă de către Autoritatea 0
Navală Română, la propunerea
armatorilor
Se aprobă de către M.T.I., la 1
propunerea Autorităţii Navale
Române

Autoritatea Navală Română, la 0


propunerea centrele de pregătire
şi perfecţionare

Să se perfecţioneze continuu prin 0


autoinstruire

În general, trebuie să aibă 1


cetăţenie română

Numai pe navele care arborează 0


pavilion român sau al altui stat,
altele decât petroliere
Să respecte prevederile 1
convenţiilor internaţionale la care
România este parte, referitoare la
echipaje
Să constituie garanţia că 0
personalul navigant român va
beneficia de aceleaşi drepturi ca şi
membrii echipajului de alte
naţionalităţi

Trebuie să se prezinte la căpitănia 0


de port la care este înregistrat
pentru confirmarea şi înscrierea
în registrul matricol a perioadelor
de ambarcare înscrise în carnetul
de baza
Pe marinar de către comandantul
prevederilor legislaţiei 1
navei respective
naţionale, ale acordurilor şi ale
convenţiilor internaţionale la care
România este parte

Se stabilesc de către Autoritatea 0


Navală Română, la propunerea
armatorilor şi a organizaţiilor
sindicale

In cazul efectuării unui voiaj 0


internaţional, membrii
echipajului au dreptul la o diurnă
în valută pe perioada voiajului,
din care se reţine contravaloarea
hranei asigurate la bord, iar
nivelul diurnei şi moneda în care
se plăteşte se stabilesc prin
Comandantul are obligaţia
hotărâre a Guvernului de a
pentru 1
face cercetările
societăţile care se impun în
comerciale
cazul în care la bordul navei sunt
descoperite elemente ale unei
infracţiuni prevăzute de legislaţia
română, să acorde persoanei
acuzate dreptul la apărare, să o
protejeze pe ea şi proprietăţile ei ,
să o reţină în condiţii normale de
viaţă la bord şi să o predea
autorităţilor competente din
primul port de escală, împreună
cu documentele întocmite în
timpul cercetării
Comandantul are dreptul de a 0
certifica testamentul unei
persoane aflate la bord, când
nava se află în marş, urmând ca la
sosirea în primul port românesc
să obţină certificarea legală a unui
notar public

Cu nave sub pavilion român sau 0


cu nave sub pavilion străin cu
aprobarea căpităniei de port

Cu nave sub pavilion român sau 0


cu nave sub pavilion străin cu
aprobarea M.T.I.

Numai cu nave sub pavilion 1


român sau cu aprobarea M.T.I..,
se pot folosi şi nave sub pavilion
străin
Nu este nici o reglementare în 0
acest sens

Numai cu nave sub pavilion 1


român sau cu aprobarea M.T.I..,
se pot folosi şi nave sub pavilion
străin

Numai cu nave sub pavilionul 0


administraţiei portului respectiv
Aceste activităţi se fac numai cu 0
nave sub pavilion român, dar, cu
aprobarea căpitaniei portului
respectiv se pot folosi şi nave sub
pavilion străin

Aceasta activitate poate fi 1


efectuata cu nave care arboreaza
pavilionul altor state, numai cu
aprobarea autoritatilor
competente pentru domeniul de
activitate respectiv
Prin excepţie se poate efectua şi 0
cu nave sub pavilion străin, cu
aprobarea căpitaniei de port

Prin excepţie se poate efectua şi 0


cu nave sub pavilion străin, cu
aprobarea căpitaniei de port

Această activitate poate fi 1


efectuată cu nave care arborează
pavilionul altor state, numai cu
aprobarea autorităţilor
competente pentru domeniul de
activitate respectiv

În cazul în care comandantul unei 0


nave primeşte un mesaj care
indică faptul că o navă se află în
pericol, după care primeşte un alt
mesaj că ajutorul nu mai este
necesar, acesta este obligat să se
deplaseze cu toată viteza posibilă
în respectivele circumstanţe către
acea navă pentru a se asigura că
nu mai este necesară asistenţa de
salvare a bunurilor, încărcăturii
sau persoanelor aflate la bordul
acelei nave
Atâta timp cât nu s-a încheiat 0
înţelegerea între părţi privind
asistenţa şi salvarea, nimeni nu
poate ordona intervenţia pentru
salvare, instituţiilor specializate
sau altor nave disponibile, chiar
dacă nava aflată în pericol
constituie un pericol real pentru
siguranţa navigaţiei, pentru
mediu sau pentru populaţia din
împrejurimi

Coordonează toate activităţile de 1


salvare şi la limitare a efectelor
acestora (poluare şi altele
asemenea sau de interes general)

Căpitănia de port coordonează 0


toate activităţile de salvare şi de
limitare a efectelor acestora,
respectând ordinele şi dispoziţiile
date de comandantul,
proprietarul sau operatorul navei
asistate sau salvate, care vor
Căpitănia de port poate
suporta cheltuielile ordonade
ocazionate 0
intervenţia pentru
ordonatăsalvare, dacă
de căpitănia
consideră
de port că nava respectivă
constituie un pericol real pentru
siguranţa navigaţiei, iar după
terminarea operaţiunii negociază
cu proprietarul sau operatorul
navei ori, după caz, proprietarul
mărfii salvate, cheltuielile
ocazionate de intervenţia
ordonată de căpitănia de port
Documentul final întocmit de 1
căpitănia de port, aprobat de
Autoritatea Navală Română,
constituie titlu executoriu pentru
recompensa de salvare cuvenită
fiecărui participant, persoană
juridică

Observă şi înregistrează toate 0


activităţile de asistenţă şi salvare,
coordonarea acestora ramânând
în sarcina instituţiei specializate
de salvare

Salvatorii au dreptul la o 0
recompensă necondiţionată chiar
şi în situaţia în care operaţiunile
de asistenţă şi salvare au avut loc
între nave aparţinând aceleeaşi
persoane juridice sau fizice

Personalul din cadrul Autorităţii 1


Navale Române şi personalul
operativ din cadrul căpităniilor
de port, care coordonează şi
participă direct la operaţiunile de
salvare, au dreptul la o primă de
salvare, în cuantum de 5% din
valoarea netă a recompensei de
salvare
Nu suntpe care beneficiarii
îndreptăţiţi să primească 0
reompensei
o parte din recompensaau
de salvare de
obligaţiapersonalul
salvare să o plătească
instituţiilor
specializate de asistenţă şi salvare
cât şi persoanelor fizice care-şi
desfăşoară activitatea într-o
unitate de transport naval şi
cărora li s-a ordonat de către
căpitănia de port să participe la
acţiunea respectivă, conform cu
Căpitănia portului din zona
legislaţia naţională 0
supusă căutării
Această activitate se efectuează în 1
mod gratuit de statul român,
pentru orice persoană, indiferent
de naţionalitatea acesteia

Se asigură din fondurile 0


extrabugetare ale Autorităţii
Navale Române

Căpitănia portului din zona 0


respectivă

Activitatea de intervenţie în caz 1


de poluare a apelor naţionale
navigabile de către nave se
efectuează de agenţii economici
care deţin mijloacele necesare, la
solicitarea Autorităţii Navale
Române
Agenţii economici care deţin 0
mijloacele necesare la solicitarea
Autorităţii Navale Române

Autoritatea Navală Română 0

În funcţie de situaţia concretă 1


acest termen va fi cuprins între 10
şi 60 de zile de la data notificării
Căpitănia de port în a cărei zonă 0
de activitate s-a produs
evenimentul, ia măsuri de
efectuare a lucrărilor de
dezeşuare sau ranfluare a navei
respective, urmând ca plata
contravalorii acestor operaţiuni să
fie solicitată prin intermediul
organelor de justiţie, în urma
Aceste
stabiliriibunuri pot fi vândute
vinovatului de de 0
Administraţia portuară
producere a evenimentului şi/sau de
căi navigabile a zonei respective
cu avizul căpităniei de port, iar
sumele obţinute din vânzare vor
fi folosite pentru acoperirea
cheltuielilor ocazionate de
operaţiunile de recuperare a
acestor bunuri, iar eventuala
diferenţă se consemnează şi se
face venit la bugetul de stat

În situaţii excepţionale, în care 1


pericolul de navigaţie sau poluare
determină acţiunea imediată,
căpitănia de port dispune
administraţiei portuare şi/sau de
căi navigabile a zonei respective
efectuarea operaţiunilor, fără
notificarea scrisă adresată
proprietarului sau operatorului
Nava şi toate bunurile recuperate
navei 0
rămase în custodia căpităniei de
port în a cărei zonă de activitate
s-a produs evenimentul, va
proceda la vânzarea acestora
după un termen de 90 de zile de
la data înştiiţării celor interesaţi

Sumele rezultate din vânzare sunt 0


utilizate pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate cu ocazia
operaţiunilor de ranfluare a
navei, a cheltuielilor şi a primei
de salvare, după caz a plăţii
taxelor şi altor plăţi către bugetul
de stat, iar suma rămasă este
consemnată de către căpitănia de
port şi în termen de 24 ore de la
consemnare, se face venit la
bugetul de stat
Proprietarul/operatorul navei 1
sau reprezentanţii acestora rămân
obligaţi la plata diferenţei, pe
baza documentelor de confirmare
a operaţiunilor, întocmite de
căpitănia de port şi însoţite de
calculele justificative, care
constituie titlu executoriu şi care
se face cu prioritate înaintea
oricărei alte creanţe de către
unitatea creditoare

Este un serviciu care asigură 0


desfăşurarea în condiţii de
siguranţă a navigaţiei navelor în
porturi şi pe căi navigabile prin
intermediul unie persoane fizice
calificate şi autorizate în acest
sens care face parte din
personalul navigant şi se
substituie comandantului în
timpul serviciului de pilotaj

Numai navele sub alt pavilion 0


decât cel românesc

Numai în locurile aprobate de 1


căpitănia de port în a cărei zonă
de activitate se află acestea, iar
pentru apele navigabile d
efrontieră, este necesar acordul
prealabil al poliţiei de frontieră
Numai în zonele aprobate de 0
poliţia de frontieră şi de
autoritatea de supraveghere
sanitară a portului

Administraţiile portuare şi/sau 0


de căi navigabile

Autoritatea Navală Română, prin 1


căpităniile de port, după
obţinerea "liberei practici
sanitare"

Pescajul navei este mai mic decât 0


pescajul maxim prevăzut în actele
navei

Funcţionarea instalaţiilor de 0
guvernare şi a celor de ancorare
este satisfăcătoare

Navele au gaură de apă 1

Sunt respectate prevederile 0


convenţiilor internaţionale la care
România este parte, privind
standardele tehnice şi condiţiile
de muncă şi viaţă la bord
La solicitarea prin fax, telefon sau 0
verbal a unor agenţi economici
pentru debite ale proprietarului
sau operatorului navei, ori ale
proprietarului mărfii aflată la
bord faţă de respectivii agenţi
economici

Solicitarea privind interzicerea 1


plecării navei va fi făcută în scris,
răspunderea pentru interdicţia de
plecare revenind solicitantului

Solicitarea de interdicţie a plecării 0


navei va fi făcută în scris,
răspunderea pentru aceasta
revenind căpităniei de port

Căpităniile de port nu au dreptul 0


să efectueze "din oficiu"
cercetarea accidentelor de
navigaţie sau altele cu privire la
sinistre, avarii sau abordaje

Căpitănia de port în a cărei zonă 1


de activitate s-a produs acest
eveniment are obligaţia de a
începe fără întârziere cercetările,
să stabilească circumstanţele în
care s-a produs sinistrul sau
naufragiul, cauzele care au
condus la pierderea navei, să
adune probe materiale, să
întocmească un raport pentru a fi
înaintat organelor abilitate şi să
stabilească responsabilităţile

Capitanul sef de port. 1


Organ de cercetare penala. 1

Politiei de frontiera. 0

De dreptul muncii. 0

Fapta ce prezinta pericol social, 1


fiind savarsita cu vinovatie si este
prevazuta de legea penala.

O cauza care conduce la 0


condamnarea invinuitului.

Se considera ca persoana este 0


vinovata dar nu se pedepseste.

Cauze care inlatura raspunderea 1


penala a faptei.

Sunt savarsite cu vinovatie. 0

Contraventie la ordinea publica. 0

sub 0,80 g/l alcool pur.


Contraventie. 0

Raspunderea disciplinara a 0
comandantului
Cu inchisoarea. 1

Fapta se produce imediat dupa 0


terminarea serviciului.
Infractiune contra ordinei si 0
disciplinei la bord.

Contra sigurantei navigatiei. 1

O abatere disciplinara. 0

Infractiune contra ordinei si 0


disciplinei la bord.

Nu acorda asistenta si salvare 1


unei navei aflate in pericol ce
solicita ajutor.

Fapta este considerata cu un grad 0


de pericol mai redus.

Infractiune contra sigurantei 0


navigatiei.

Infractiune contra ordinei si 1


disciplinei la bord.
Contraventie la normele privind 0
transporturile
Contestatia persoanei vinovate. 0

Alte infractiuni. 1

Abatere disciplinara cu caracter 0


general.
Abatere disciplinara. 0

Infractiune 1
H.G. 441/1995 privind 0
contraventiile la regimul
transporturilor navale.

Infracţiune 0

Încălcarea fără vinovăţie de către 0


persoana încadrată în muncă,
indiferent de funcţia sau postul
pe care-l ocupă, a obligaţiilor de
serviciu, inclusiv a normelor de
comportare

Contravenţional şi penal 0

Un număr de sancţiuni egale cu 0


jumătate din numărul
îndatoririlor încălcate, dar nu mai
mult de 5

Mai multe îndatoriri de serviciu 1

Sancţiune numai persoanelor care 1


au săvârşit abatere disciplinară

Sancţiune disciplinară 1

Retragerea uneia sau mai multor 0


gradaţii ori trepte de retribuire pe
o perioadă de 1-5 luni

Diminuarea salariului cu 5-10% 1


pe o perioadă de 1-3 luni
Atenţionare în faţa colectivului 0

Avertisment 1
Diminuarea salariului şi a 1
indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%

Sancţiune disciplinară 1
Nu constituie sancţiune 0
disciplinară
Întregului personal navigant 1

3 zile 1

Numai navigatorii cu brevete 0

Abatere disciplinară 1

Contravenţie 0

Infracţiune 0

Infracţiune 0

Abatere disciplinară 1

Contravenţie 0

Infracţiune 0

Comandantul navei numai cu 0


avizul şefului de echipaj
30 zile 1

30 zile de a data când cel în drept 1


a o aplica a luat cunoştinţă de
săvârşirea abaterii
Mai târziu de 5 luni de la data 0
săvârşirii abaterii
Din momentul când s-a stabilit 0

Curtea de Arbitraj competentă în 0


raza căreia îşi are sediul
angajatorul

Conducătorul ierarhic superior 0


celui ce a aplicat sancţiunea cu
avizul consiliului disciplinar

45 zile de la data luării la 0


cunoştinţă de noile dovezi

30 zile de la data primirii cererii 1

Infracţiune 0

Infracţiune 0

Infracţiune şi abatere disciplinară 0

Mustrarea 0

Amenda până la 250 000 lei 1

Reducerea retribuţiei şi reducerea 0


indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10 % în
cazul celor ce ocupă funcţii de
conducere cu retribuţii fixe

Comandantul navei numai cu 0


avizul şefului de echipaj
Comandantul navei cu avizul 0
secundului
Interzicerea îndeplinirii 0
serviciilor de gardă la bordul
navei
Interzicerea de a părăsi nava 0
atunci când se află la încărcare
sau descărcare

Unitatea la care este detaşată, cu 0


avizul unităţii la care este
încadrată

Conducătorul ierarhic superior 0


celor din vina cărora nu s-au
putut lua măsurile disciplinare

Să o menţină pe funcţia deţinută 1

Ministerul Transporturilor 1

Unitatea la care este detaşată, cu 0


avizul unităţii la care este
încadrată

O abatere disciplinară de mică 1


importanţă
Mustrare 1

Săvârşeşte o abatere foarte gravă 1

Încalcă în mod repetat obligaţiile 1


de serviciu

H.G. 876/2007 1

Netractarea de către nave a 0


obiectelor admise la împingere
sau cuplare

Inspectorilor de mediu 0

Persoanei fizice ce a săvârşit 1


contravenţia
Muncă în folosul comunităţii 0

Nu se pedepseşte penal sau 0


contravenţional

Pilotului 0

Abatere disciplinară 0

Amendă penală 0

Contravenţie 1

Înlocuirea disciplinară din 0


funcţie, având drept consecinţă
debarcarea de pe navă

Infracţiune 0

Contravenţie 1

Amendă penală de la 250 000 lei 0


la 500 000 lei
Faptă penală 0

Abatere disciplinară 0

Abatere disciplinară 0
Amendă contravenţională 1

Contravenţie 1

Se instituie răspunderea materială 0


plus amendă penală

Nu se pedepseşte 0

Nu se sancţionează 0

Nu se sancţionează 0

Infracţiune 0

Abatere disciplinară 0

Infracţiune 0

Infracţiune 0

Infracţiune 0

Nu se pedepseşte contravenţional 0
sau penal

Nu se pedepseşte contravenţional 0
sau penal

Nu se sancţionează penal sau 0


contravenţional
Nu se sancţionează penal sau 0
contravenţional

Nu este prevăzut de normele 0


legale în vigoare

Nu se sancţionează 0

Nu se sancţionează 0
contravenţional sau disciplinar

Nearborarea de către nave a 1


pavilionului lor naţional în apele
naţionale române, la sosirea în
port, în staţionare şi la plecare

Nearborarea pavilionului român 0


sau arborarea lui în locuri
necorespunzătoare

Prelungirea timpului de ridicare a 0


pavoazului de la primirea
dispoziţiei de la căpitănia
portului

Refuzul prezentării carnetului de 1


marinar la cererea organelor
căpităniilor de port

Refuzul prezentării actelor de 0


identitate ale persoanelor găsite la
bord organelor administraţiei
locale

Menţionarea debarcaderelor şi a 1
pontoanelor de acostare în stare
necorespunzătoare din punct de
vedere tehnic şi al curăţeniei
Legarea în aceeaşi dană a două 0
nave care execută operaţiuni de
încărcare/descărcare sau
transbordare de mărfuri în afara
limitelor portului sau pe căile
navigabile

Navigarea unei nave fără să aibă 1


la bord materialele şi instalaţiile
necesare menţinerii vitalităţii
navei, precum şi fără mijloacele
de salvare prevăzute în actele de
bord

Neînscrierea pe nave, în locurile 1


indicate, a numărului maxim de
călători stabilit a se transporta

Neînscrierea pe navele ce execută 0


treceri a numărului de
autovehicule sau de animale mari
pe care le pot transporta

Nedepunerea sau depunerea 0


incompletă la administraţia
portuară de către secundul navei
sau reprezentantul său autorizat,
în termenul fixat de lege, a actelor
de bord şi a declaraţiei

Neaducerea la cunoştinţa 1
căpităniei portului a
evenimentelor petrecute la bord
sau pe navele din convoi atât în
cursul navigaţiei, cât şi în
staţionare
Ancorarea sau acostarea unei 1
nave în afara limitelor portului, în
alte locuri decât cele stabilite sau
semnalizate, fără o permisiune
prestabilită din partea
administraţiei portuare, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră

Neanunţarea la căpitănia 1
portului a evenimentelor de:
abordaje, incendii, avarii, poluare,
înec, dispariţie a navei şi altele
asemenea

Degradarea instalaţiilor sau a 0


lucrărilor hidrotehnice din zona
fluvială

Fumatul în apropierea 0
bucătăriilor

Fumatul în vecinătatea 0
compartimentului de maşini

Folosirea scărilor şi schelelor 1


necorespunzătoare pentru accesul
la bordul navelor şi pentru
efectuarea operaţiunilor de
încărcare/descărcare la nave

Neiluminatul scărilor şi schelelor 1


pentru accesul la bordul navelor
şi pentru efectuarea operaţiunilor
de încărcare/descărcare la nave

Legarea de o navă, fără 0


permisiunea armatorului acesteia,
a altei nave, în timpul navigaţiei
sau în staţionarea la ancoră
Acostarea şi legarea oricăror nave 1
de cele aflate în ancoră, fără
autorizarea căpităniei portului

Încărcarea, descărcarea sau 1


transbordarea de mărfuri,
materiale sau persoane înainte ca
nava să fi obţinut liberă practică
şi permisul de acostare

Efectuarea operaţiunilor de 1
încărcare, descărcare sau
transbordare de mărfuri,
materiale sau persoane în alt loc
sau în alt mod decât cel stabilit de
căpitănia portului

Alăturarea, fără aprobarea 0


autorităţii portuare a unor nave la
o navă sosită în port înainte ca
aceasta să fi obţinut libera
practică, cu excepţia navelor de
manevră şi în cazuri de forţă
majoră

Nerespectarea regulilor de 0
navigaţie privind lăţimea navei

Nerespectarea regulilor de 0
navigaţie privind încărcarea navei

Nerespectarea regulilor de 1
navigaţie privind compunerea
convoiului

Nerespectarea regulilor de 0
navigaţie privind trecerea peste
conducte

Nerespectarea regulilor de 0
navigaţie privind întoarcerea pe
canale

Lipsa rolurilor de incendiu, 1


abandon şi gaură de apă
Exploatarea unei nave care nu 1
este dotată cu mijloace fonice şi
optice, regulamentare

Transportul de convoaie formate 1


dintr-un număr mai mare de nave
decât cele stabilite prin
regulamentul de navigaţie şi
efectuarea de remorcaje,
împingeri sau duceri cuplat de
către nave sau ambarcaţiuni care
nu au acest drept

Părăsirea serviciului de gardă şi 0


siguranţă la bordul navelor şi
instalaţiilor plutitoare

Comportamentul 1
necorespunzător, aducerea de
injurii, insultarea, ameninţarea
organelor de căpitănie când
acestea se află în exerciţiul
funcţiunii, cu excepţia cazurilor
când fapta constituie infracţiune

Încărcarea navelor la un pescaj 1


mai mare decât cel permis de
adâncimile de lângă dane sau în
punctele unde se efectuează
aceste operaţiuni

Încărcarea navelor peste limitele 0


stabilite în actele de registru

Folosirea mijloacelor improvizate 1


de încălzit şi iluminat la bordul
navelor

Refuzul persoanelor străine de 0


echipaj de a coborî de pe navă la
somaţia organelor administraţiei
portuare
Deratizarea, dezinsecţia sau 0
dezinfectarea navelor, fără
permisiunea autorităţii portuare
şi în alte locuri decât cele stabilite

Ancorarea, acostarea sau legarea 1


unei nave, precum şi schimbarea
locului iniţial, în limitele portului,
în alt loc decât cel indicat de către
căpitănia portului sau fără
încuviinţarea acesteia, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră

Exercitarea atribuţiilor de serviciu 1


sub influenţa băuturilor alcoolice,
de către personalul de bord

Folosirea la bordul navelor şi 0


instalaţiilor plutitoare de
persoane care nu posedă
documentele de calificare
corespunzătoare funcţiei pe care
o exercită, dacă această faptă nu
constituie infracţiune

Aprinderea de materiale 1
inflamabile sau fumigene,
tragerea de focuri de armă sau
emiterea de semnale fonice sau
luminoase de la bordul navei, în
afara celor admise de
regulamentele de navigaţie
Executarea operaţiunilor de 1
degazare sau spălare a tancurilor
în alte locuri decât cele fixate de
căpitănia portului, precum şi
introducerea, fără autorizaţia
căpităniei portului, a tancurilor
nedegajate în bazine

Deversarea materialelor aruncate 0


în alte locuri decât cele legale

Nerespectarea regulilor speciale 1


privind încărcarea de mărfuri pe
punte

Executarea de lucrări cu foc închis 0


în zona petrolieră a portului

D. 443/1972. 0

Amenda contraventionala. 1

Inchisoarea contraventionala si 0
amenda penala.
Avertismentul, blocarea contului 0
bancar, amenda.

Confiscare bunurilor, 1
suspendarea sau anularea
autorizatiei de functionare,
inchiderea unitatii, blocarea
contului bancar, suspendarea
activitatii agentului economic,
retragerea licentei pentru
activitati de comert exterior,
desfintarea unor lucrari.

Avertismentul. 0
Expunerea la Aviz catre 0
navigatori.
O fapta de gravitate foarte 1
redusa.
Raport de teren. 0

Doar la sfarsitul procesului 0


verbal.

6 luni. 1

Trei luni. 0

3 ani de la data aplicarii. 0

Ofiterilor capitaniei de port si 1


inspectorilor Autoritatii Navale
Romane.

Prescrierea aplicarii procesului 0


verbal.

Masuri in forta. 0

Cel putin un martor. 1

Sa nu il mai intocmeasca. 0

Cate intra pe procesul verbal iar 0


la nevoie se suplimenteaza.
O copie. 1

Contravaloarea intregii amenzi. 0

12 ore de la incheierea procesului 0


verbal.

Plangere in termen de 15 zile de 1


la data inmanarii sau comunicarii
acestuia.
Organul ierarhic imediat 0
superior.

Prelungirea celor 48 de ore in care 0


sa se achite jumatate din minim.

Recurs. 1

Numai persoanelor juridice. 0

Abatere disciplinara. 0

Abatere disciplinara 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0
Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0
Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0
Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1
Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0
Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0
Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0
Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0
Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0
Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Contraventie. 1

Infractiune. 0

Abatere disciplinara. 0

Cai navigabiel. 0

Ape de frontiera. 0

Pe apele nationale navigabile. 1

Numai cu nave sub pavilion 0


romanesc.
Cu nave sub pavilion roman si 0
strain in anumite conditii.
Cu nave sub pavilion roman si 1
strain in anumite conditii.
Numai cu nave sub pavilion 0
strain.
Numai cu nave sub pavilion 0
strain.

Cu nave sub pavilion roman si 1


strain in anumite conditii.

Numai cu nave sub pavilion 0


romanesc.
Numai cu nave sub pavilion 0
romanesc.

Cu nave sub pavilion roman si 1


strain in anumite conditii.

Numai cu nave sub pavilion 0


strain.

Numai cu nave sub pavilion 0


romanesc.

Toate navele indiferent de 1


pavilion.

Contract de transport. 0

Nu trebuie sa respecte nici o 0


obligatie fiind in afara portului.

Administratorului portuar. 0

Minim 12 de ore de la sosirea 0


navei.
Da daca marfa este gata pentru a 0
fi incarcata sau descarcata.

O obligatie a oricarui navigator 1


care poate acorda ajutor.

Comandantul navei salvatoare 0


primeste dispozitie de la
prorietarul navei sa nu se abata
din drum pentru a acorda ajutor.

Potrivit vointei proprietarului 0


navei salvate.

Ordona interventia pentru salvare 1


institutiilor specializate sau altor
nave disponibile.

Capitania de port care a ordonat 0


salvare.

Navele sub pavilion strain. 0

Titlu executoriu pentru 1


cheltuielile de salvare cuvenite
fiecarui participant.

Operatorii portuari. 0

In ordinea dispusa de instanta. 0


In cazurile in care evenimentul nu 1
s-a produs din culpa echipajului
remorcherului sau al
impingatorului, daca acesta a
prestat servicii exceptionale care
nu pot fi considerate ca efectuate
in indeplinirea contractului de
remorcare.

Sa constate daca pe nava sunt 0


persoane vatamate.

Persoanelor si bunurilor. 0

Da. 1

In mod gratuit de statul roman, in 0


conformitate cu prevederile
acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania
este parte, pentru persoanele
nationalitate romana si contra
cost pentru cele straine.

Garzii de coasta 0

Autoritatii Navale Romane. 1

Administratia portuara ce 0
administreaza zona respectiva.

Un pericol pentru mediu. 0


O obligatie a proprietarului sau 1
operatorului navei esuate sau
scufundate.

In contul si pe cheltuiala 0
capitaniei de port care a dispus
salvarea , direct sau prin
intermediul unui agent economic
specializat

Un drept al personalului 0
navigant.

Acolo unde ii dispune armatorul. 0

Capitania de port in a carei zona 1


de activitate se afla acestea.

in cazuri de constrangere, cu 0
conditia luarii tuturor masurilor
pentru a nu stanjeni navigatia in
siguranta a celorlalte nave si cu
informarea imediata a capitaniei
de port in a carei zona de
activitate si, dupa caz, a politiei
de frontiera in a carei zona de
jurisdictie s-a produs acostarea.

Camera de Comert Industrie si 0


Navigatie.

Informeze cea mai apropiata 1


capitanie de port si, dupa caz,
politia de frontiera.

Politia de frontiera. 0
Politia de frontiera. 0

Autoritatea Navala Romana, prin 1


capitaniile de port.
Autoritatea Navala Romana, prin 0
capitaniile de port.
Obtinerea permisului de acostare 0

Numai daca se afla in apele 1


nationale navigabile si in
porturile romanesti si numai in
ceea ce priveste respectarea
prevederilor acordurilor si
conventiilor internationale la care
Romania este parte.

Aresta navele pana la remedierea 0


deficientelor constatate.

Dispune intrarea intr-un Santier 0


naval.

Respectarea conditiilor si 1
prevederilor acordurilor si
conventiilor internationale la care
Romania este parte inclusiv
atunci cand aceste nave se afla in
afara apelor nationale navigabile.

Controlul efectuat de Autoritatea 0


Navala Romana navelor care
arboreaza pavilionul altor state,
aflate in apele internationale.
Controlul efectuat de Autoritatea 0
Navala Romana navelor care
arboreaza pavilionul straine,
aflate in afara apele nationale
navigabile si in porturile
romanesti.

Interdictia data de catre 1


capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permise a naviga pana in primul 0


port.

Permisiunea de a mai efectua un 0


singur voiaj in aceste conditii.

Interdictia data de catre 1


capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permisiunea de a naviga pana in 0


primul port.
Permisiunea de a mai efectua un 0
singur voiaj in aceste conditii.

Interdictia data de catre 1


capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permisiunea de a naviga cu 0
ajutorul unui remorcher.

Permisiunea de a mai efectua un 0


singur voiaj in aceste conditii.

Interdictia data de catre 1


capitaniile de port la iesirea din
porturi si/sau continuarea
navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent
de pavilionul pe care il arboreaza

Permisiunea de a naviga pana in 0


primul port.
Permisiunea de a mai efectua un 0
singur voiaj in aceste conditii.

Debite ale proprietarului sau 1


operatorului navei ori ale
proprietarului marfii aflate pe
nava, fata de autoritati sau agenti
economici.

Verbal. 0

Proprietarului sau operatorului 0


navei care nu si-a achitat
datoriile.

24 de ore. 1

Proprietarul sau, dupa caz, 0


operatorul navei ori proprietarul
marfii promite ca va plati datoria.

Proprietarul navei prezinta la 0


capitania de port o incheiere
executorie a instantelor
judecatoresti competente de
punere sub sechestru a uneia din
navele sale.

Nu. 1

Efectueze cercetari, sa solicite sau 0


sa accepte efectuarea de expertize
si sa administreze probe numai
dupa primirea unei aprobari din
partea politiei.
Poluarea efectuata prin evacuarea 0
provenita din surse terestre.

O.M.T. nr. 322/1999 0

Siguranţa navei şi a navigaţiei 1

Personalul minim de siguranţă 1

Personalul necesar exploatării şi 1


întreţinerii navei

Şalupele de stins incendiul până 1


la 1000 c.p

Nu se prevede în legislaţie. 0

Biroul din cadrul M.L.P.T.L. 0

Navelor ce aprţin Ministerului de 0


Interne

Navelor fluviale care aparţin 0


unităţilor de învăţământ

Pentru jumătate din numărul 0


activităţilor pe care le poate
desfăşura nava

Ministrul Transportului 0

Nu se prevede în legislaţie 0
cetăţenia navigatorilor
Navigatorii care posedă un 0
certificat de capacitate recunoscut
de autoritatea de stat în domeniu
Personal navigant nebrevetat 0

Navigatorii care posedă un 1


certificat de capacitate recunoscut
de autoritatea de stat în domeniu

Personalul navigant brevetat 0

Membrii de echipaj fără carnet de 0


marinar

Personalul navigant brevetat 0

Personalul navigant auxiliar 1

Nava cu echipaj şi dotări 0


complete

Navă aptă 0

Nava care nu poate fi folosită 0


conform destinaţiei
Navă scoasă din reparaţie 0

Fără echipaj 0

Navă în parcul rece sau navă în 1


iernatic

Navă dezafectată, amplasată în 0


afara şenalului navigabil

Navă dezmembrată 0

Navă scoasă din funcţiune 0

Personalul necesar exploatării şi 0


întreţinerii navei
Aprobării obţinute de la A.N.R. 0

Numai de cel ce deţine certificat 0


de capacitate maşini

Ca jumătate din numărul 0


personalului minim de siguranţă
să fie la bordul navei permanent

Dispoziţiilor date de armator 0

Conform Ordinului Ministrului 0


Transporturilor, nr. 1023/1998

Este opţional 0

Este opţional 0

Direcţia de navigaţie din cadrul 0


Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei

Pot pleca dacă, în primul port de 0


acostare îşi întregeşte echipajul

Nu este specificat 0

Vârsta persoanelor şi destinaţia 0


cabinei
Schimbarea aparaturii din cabine 0

Transformarea cabinelor în 1
magazii de materiale

Depozitarea în cabine a muniţiilor 0

Depozitarea în cabine a 1
materialelor periculoase
Repartizarea cabinelor care sunt 1
dotate cu aparatură specială sau
cu diferite dispozitive de
semnalizare sau de manevră,
persoanelor care nu fac parte din
echipajul navei

Cedarea cabinelor echipajului în 1


favoarea pasagerilor

Persoana căreia i-a fost 1


repartizată
Listă de inventar 1

Nu este specificat 0

Proces verbal de predare-primire 1

Nu este specificat 0
Nu 0

Nu este specificat 0
Atât ziua cât şi noaptea 1

Specială 0
Alocaţiei de hrană stabilită 1
conform reglementărilor legale în
vigoare

Tot echipajul navei 1

Zilnic 1
Nu este specificat 0
Prevederile autorităţii portuare 0

Nu sunt de serviciu în acel 1


moment
Normelor de prevenire şi stingere 0
a incendiilor
De la reţeaua portului 1
O dată pe an 1

Curate 1

Numai pentru materii lichide care 0


nu sunt nocive
Igiena sa corporală şi de igiena 1
îmbrăcăminţii şi a încălţămintei
sale

Curăţenia la locul său de cazare şi 1


de muncă
Bucătarul, brutarul şi cofetarul 1

În aceeaşi magazie atât rufele 0


curate, cât şi cele murdare
Personalul navigant auxiliar 0

Praf şi produse chimice 0

Săptămânal 0

Personalul navigant auxiliar 0

Şeful de echipaj 1

Autorităţile portuare 0

Administraţiei portuare 0

Organizare a activităţii de 0
navigaţie
Conducere a navei 1

Conducere a navei 1

Conducere a navei 1

Organizare a muncii 0

Direct 0
Agentul navei 0

Întregului personal din cadrul 1


serviciului său

Şeful echipei de cart/gardă 1

Alarmei 1

Nu este specificat 0

Agentul 0

Legalitatea ordinelor pe care le dă 0

Un intermediar 0

Serviciul de zi 1

Serviciului de gardă 0

Serviciului de punte 0

Serviciului administrativ 1

Serviciului de cart 0

Sub operaţiuni de 0
încărcare/descărcare
Serviciului de gardă pe navă 0

Starea maşinilor navei 0

Echipei de gardă pe navă 0

Echipei de cart pe puntea de 1


comandă

Un ofiţer de cart, un marinar şi 0


un marinar de veghe

3 ore 0

În 2 carturi, de câte 6 ore fiecare 1

Regulamentele interne 0

Personalul de gardă pe navă 0

Personalul de cart pe puntea de 1


comandă
Să utilizeze aparatele de navigaţie 0

Serviciul de cart pe puntea de 0


comandă

Armatorului 0

Tot personalul aflat în serviciul 1


de cart pe navă

Conducerea în siguranţă a navei 1


şi menţinerea unei veghe
corespunzătoare

Eşuării 0
Locurile de amplasare, modul de 1
funcţionare şi de exploatare ale
tuturor echipamentelor de
navigaţie şi de siguranţă de la
bordul navei

Caracteristicile instalaţiilor de 0
ancorare a navei sale
Toate echipamentele de vitalitate 0

Instalaţia de balast 0

Instalaţia şi mijloacele de 1
semnalizare optică şi sonoră

Instalaţia de lansare a bărcilor de 0


salvare

Ofiţerului de serviciu punte 0

Jurnal de maşină 0

Documentul juridic de evidenţă şi 1


control al activităţilor desfăşurate
şi al evenimentelor produse la
bordul unei nave

Numerotat, şnuruit şi parafat de 1


către una din căpităniile de port

5 ani de la data ultimei 1


înregistrări
Servciului de gardă pe navă 0

Sub operaţiuni de 0
încărcare/descărcare
Secundul navei 0

Echipei de cart pe puntea de 0


comandă

Echipei de cart în compartimentul 1


maşini

Echipei de cart în compartimentul 1


maşini

Echipei de gardă pe navă 0

Şeful mecanic 1

Un şef mecanic 0

Părăsirea compartimentului 0
maşini
Normală 0

Normală 0

Să inspecteze numai când este 0


cazul maşinile şi instalaţiile aflate
sub responsabilitatea sa
Documentul de evidenţă şi 1
control al activităţilor şi
evenimentelor desfăşurate în
compartimentul maşini şi spaţiile
anexe

Jurnalul de hidrocarburi 0

Numerotat, şnuruit şi parafat de 1


către una din căpităniile de port

Zilnic 1
5 ani de la data ultimei 1
înregistrări
De punte 0

Staţionării navei în apropierea 0


malurilor
Un ofiţer de punte de gardă pe 1
navă,

Armatorul 0

4 ture 0
Să mănânce 0

Să consume băuturi nealcoolice 0

Să părăsească postul 1

Personalul nebrevetat de punte 0

Şefului de serviciu punte 0

Siguranţa vieţii persoanelor de la 1


bord, paza şi securitatea navei şi a
mărfurilor
Instruirea echipajului şi a 1
celorlalte persoane îmbarcate
privind respectarea regulilor de
ordine şi de siguranţă la bordul
navei şi în port

Starea punţilor 0

Ridicarea antenelor radio 0

Respectarea regulilor de navigaţie 0

Cunoaşterea naturii mărfurilor 1


periculoase care se
încarcă/descarcă şi a măsurilor
corespunzătoare ce trebuie luate
în caz de vărsare şi împrăştiere a
mărfurilor periculoase sau de
incendiu

Dacă nava proprie nu pune în 0


pericol celelalte nave

Să acorde o atenţie deosebită în 1


ceea ce priveşte paza şi
securitatea navei şi mărfurilor

Să acorde o atenţie deosebită în 1


ceea ce priveşte poziţia şi starea
scării de acces la bord a lanţului
de ancoră şi a legăturilor navei

În condiţii de vreme rea, să ia 0


măsurile necesare de siguranţă
pentru navă, şi mărfurile de la
bord
Normele de protectie a muncii in 0
transporturile navale.

Totalitatea pasagerilor de la 0
bordul unei nave.

Inspectarea, funcţionarea şi 1
testarea, după caz, a tuturor
maşinilor, instalaţiilor şi
echipamentelor aflate sub
responsabilitatea sa

Funcţionarea părţii mecanice a 1


instalaţiei de
încărcare/descărcare şi a
instalaţiei de ancorare/manevră

Ministerul Transportului si 1
Infrastrycturii

Ministerului Transportului si 1
Infrastructurii

Primării 0

Căpitănii 0

Rade portuare 0

Hărţi de navigaţie 0
O zonă de acces la ţărm 0

Minister 1

Portul 0

Port 0

Minister 1

Guvern 0

Porturi situate pe malul mării 1

Porturi pescăreşti 0

Domeniu public 0

45 metri 0

Nu are o destinaţie specială 0

Construirii de instalaţii portuare 0

Amplasării de căi ferate 0

Amplasării de faruri 0

Autorităţii portuare 0
Ministerului 1

Ordin al ministrului 0

Căpitănie 0

Căpitănii 0

Hotărâre de Guvern 1

Autoritatea Navală Română 0

Autoritatea Navală Română 0

Administraţia portuară 0

Administraţia portuară 1

Agenţi economici 0

Încălcarea obligaţiilor 0
contractuale

Contravenţie 1

Contravenţie, dacă nu se 1
întrunesc elementele constitutive
ale unei infracţiuni

Contravenţie 1

Măsură administrativă 0

Amendă penală în valoare de 0


până la 50 000 000
Muncă în folosul comunităţii 0

Abatere disciplinară 0

Infracţiune 0

Administraţie portuară 0

Autoritatea portuară 0

Autoritatea portuară 0

Autoritatea portuară 0

Autoritatea Navală Română 1

Administraţiei portuare 0

Autoritatea portuară 0

Administraţia portuară 0

Autoritatea Navală Română 1

Autoritatea portuară 0

Autoritatea portuară 0

Administraţia portuară 0

Şantierul naval care a construit 0


sau reparat nava
Autoritatea portuară 0

Administraţia portuară 0

Autoritatea portuară şi de căi 0


navigabile

indiferent de pavilionul pe care îl 1


abordează, aflate în apele
naţionale navigabile sau în
porturile româneşti

În asistenţa reprezentantului 0
administraţiei publice centrale

Nu este necesară nici o aprobare 0


dacă se semnalizează zonele de
lucrări

Administraţia portuară 0

Ministerul transporturilor şi 0
ministerul de interne

Carnet de naţionalitate 0

Carnet de naţionalitate 0

Personal nebrevetat 0

Ministerul transportului 0

1 an 0
Condiţii de îmbarcare, vârsta, 0
sănătate, calificare profesională şi
cazier judiciar

Administraţia portuară 0

Căpitănia de port 1
Secundului 0

Verificarea stării de navigabilitate 0


a navei

Orice persoană brevetată care 0


deţine buletinul de pilotaj

Şeful de echipaj 0

Administraţia portuară 0

Prin ordin al directorului general 0


A.N.R
Centrul de coordonare organizat 1
în cadrul A.N.R
Căpitanului şef al portului din 1
zonă

Administraţia portuară 0

Comisii din cadrul administraţiei 0


portuare şi căpităniei

Numai cât timp navele se află în 0


porturi româneşti.

Pactului de neagresiune. 0
Navigarea prin marea teritoriala 1
in scopul de a traversa fara a
ancora sau a face
escala,exceptand cazurile de forta
majora sau nevoile impuse de
navigatie, trecerea trebuie sa fie
rapida si neintrerupta .

Zone maritime si zone fluviale. 0

Apele maritime considerate, 0


potrivit legii, ape interioare.

Legislatiei transporturilor navale. 1

Numai cu aprobarea prealabila a 0


organelor romane competente,
care va fi solicitata cu cel putin 10
de zile inainte de data intrarii.

Aibe documentele prevazute de 1


acordurile internationale pentru
aceste nave si incarcatura pe care
o transporta si sa ia masurile
speciale de precautie prevazute
de aceste acorduri.

Caile de navigatie maritime si vor 0


ocoli dispozitivele de separare a
traficului prescrise.

Un drept. 0
O obligatie. 1

O liberalitate. 0

Un drept. 0

S-ar putea să vă placă și