Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat din Tiraspol

Catedra Pedagogie şi Psihologie generală


Elena Rusu,
doctor, conferențiar

TEMATICA REFERATELOR PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL


LA PSIHOLOGIE

1. Psihicul – rezultat al evoluţiei materiei organice


2. Transformările calitative ale activităţii psihice în procesul antropogenezei.
3. Caracterul reflectoric al psihicului.
4. Esenţa deosebirilor dintre psihicul omului şi al animalelor.
5. Apariţia şi dezvoltarea psihicului în filogeneză, ontogeneză, sociogeneză
6. Factorii de bază ce au condiţionat apariţia şi dezvoltarea conştiinţei umane
7. Testele psihologice , posibilităţile şi valoarea lor
8. Abordarea problemei personalităţii în viziunea diferitor şcoli psihologice
9. Rolul eredităţii şi a mediului în dezvoltarea personalităţii
10. Personalitatea ca fenomen bio-psiho-socio-cultural
11. Personalitatea ca subiect al relaţiilor sociale
12. „Eu-l” ca sistem de autoreglare
13. Autoaprecierea şi nivelul pretenţiilor personalităţii
14. Sistemul motivaţional uman, structura şi caracteristica lui
15. Particularităţile individual-psihologice ale personalităţii în cadrul comunicării
16. Comunicarea – necesitate psihosocială de bază a omului
17. Conformismul şi nonconformismul în procesul comunicării
18. Activitatea ca premisă şi principiu de dezvoltare a omului
19. Rolul activităţii în dezvoltarea intelectuală
20. Esenţa şi funcţiile atenţiei în activitatea omului
21. Sensibilitatea şi măsurarea ei, fenomenul adaptării
22. Complexitatea percepţiei şi deosebirea ei de senzaţii
23. Montajul perceptiv, legile gestaltice
24. Iluziile perceptive pro şi contra
25. Reprezentările în activitatea omului
26. Importanţa memoriei în activitatea omului
27. Memoria omului şi „memoria” maşinii
28. Esenţa uitării, fenomenul reminiscenţei
29. Intelectul şi componentele lui structurale
30. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor
31. Limbajul ca instrument al gândirii
32. Fantezia în creaţia ştiinţifică şi artistică
33. Emoţiile la om şi la animale
34. Stresul şi afectul ca stări psihice deosebite, cauzele apariţiei lor.
35. Sentimentele superioare şi natura lor
36. Calităţile volitive ale personalităţii şi formarea lor
37. Autoeducarea voinţei
38. Rolul temperamentului în activitatea instructivă şi de muncă a oamenilor
39. Stereotipul dinamic şi caracterul
40. Caracterul – ansamblu de atitudini - valori
41. Wunderkinzii şi problema aptitudinilor
42. Necesitatea şi dificultăţile cunoaşterii psihologice a elevilor
43. Etapele însuşirii de către copii a limbajului
44. Activităţile specifice unor stadii de dezvoltare a copilului
45. Modalităţi de studiere şi reglare a relaţiilor interpersonale în grupurile de copii
46. Preadolescenţa - vârsta vulnerabilă
47. Personalităţi accentuate şi psihopatice la copii
48. Tehnici de formare a caracterului la elevi
49. Rolul comunicării în dezvoltarea intelectuală a copiilor
50. Efectele programelor televizate ce conţin elemente de violenţă asupra psihicului copilului
51. Particularităţile aprecierii şi autoaprecierii la elevi
52. Analiza psihologică a cauzelor nereuşitei la şcolari
53. Dezvoltarea psihică a elevilor în condiţiile computativării jocului şi instruiri
54. Formele de manifestare a devierilor comportamentale la elevi
55. Problema accelerării şi retardantismului la adolescenţi
56. Predispoziţiile situative ale agresivităţii la copii
57. Copilul agresiv - cauze şi soluţii
58. Importanţa familiei în procesul de învăţare
59. Dezvoltarea laturii morale şi formarea idealurilor la elevi
60. Formarea valorilor materiale şi spirituale la elevi.

Notă: Referatele se constituie din:


1 - foia de titlu;
2 - plan sau cuprins (3-5 puncte);
3 - conţinutul sau textul de bază;
4 - bibliografie;
5 - anexe.
Volumul 7-10 pag., font Times New Roman, caracter 12, interval 1,5.