Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Legături chimice - clasa a – IX - a

Subiectul I. Alege răspunsul corect pentru afirmaţiile de mai jos. Fiecare item are un
singur răspuns corect.
1. Dintre substanţele chimice cu formulele următoare, sunt compuşi ionici:
a) CH4, CO2; b) H2, Cl2; c) CaO, KOH; d) Ar, Ag.

2 .Substanţele ionice se caracterizează prin:


a) puncte de topire ridicate,
b) intervale de înmuiere,
c) sunt insolubile în apă,
d) sunt solubile în solvenţi organici.

3. Prin stabilirea unei legături ionice între două elemente:


a) se formează o moleculă;
b) se formează un compus ionic;
c) se formează o moleculă sau un compus ionic.

4. Din punct de vedere electric, compusul ionic format este:


a) pozitiv;
b) negativ;
c) neutru .

Subiectul II. Completați afirmațiile de mai jos astfel încât să fie adevarate:

a) Legătura ionică se stabilește între atomii unui element cu caracter ................................. şi


atomii unui element cu caracter................................. ......prin transfer de ...................
b) Substanțele ionice sunt........................... în condiții normale.
c) Soluțiile substanțelor ionice................... .......curentul electric.
d) Legătura ionică se realizează în ................ etape
e) Un drob de sare lovit cu ciocanul se sparge pentru cã substanţele ionice sunt.......................

Subiectul III. Alege răspunsul corect pentru afirmaţiile de mai jos. Fiecare item are un
singur răspuns corect.

1. Legătura covalentă este legătura chimică ce se stabileşte:


a) prin punere în comun de electroni;
b) prin transfer de electroni;
c) prin punere în comun sau prin transfer de electroni.

2. Legătura covalentă se stabileşte între:


a) două metale ;
b) două nemetale;
c) un metal şi un nemetal.
3. O legătură covalentă se realizează:
a) într-o singură etapă – punerea în comun a electronilor;
b) în două etape - formarea ionilor şi exercitarea forţei electrostatice;
c) nici un răspuns nu este corect.

4. O legătură covalentă se stabileşte:


a) între hidrogen şi sodiu ;
b) între azot şi hidrogen;
c) între aluminiu şi oxigen.

5. Prin stabilirea unei legături covalente între două elemente:


a) se formează o moleculă;
b) se formează un compus ionic;
c) se formează o moleculă sau un compus ionic.

Subiectul IV.

1. Completaţi schema care indică formarea legăturii ionice .

.. forte
S:
....... + .. +2
Ca + ....... electrostatice ...............

2. Modelează formarea legăturii și specifică tipul de legătură în:


a). molecula de fluor (F2)
b) clorura de potasiu (KCl)
c). molecula de oxigen (O2)
d) oxidul de magneziu (MgO)
e). molecula de clor (Cl2)
f) acid clorhidric (HCl)
g). amoniac (NH3)
h) oxidul de bariu (BaO)

3. Un element A cu numărul atomic (Z=20) se combină cu elementul B care are configurația


1s22s22p63s23p4 . Se cere:
-formula compusului rezultat;
-tipul de legatură care se formeaza;
-cantitatea de compus rezultat din 80 g element A (µA=40 u.a.m si µB=32u.a.m.)