Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA CADRULUI DIDACTIC

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1. Numele şi prenumele: ZAHA MIHAELA-DANA


2. Specialitatea dobândită prin studii universitare, conform diplomei de absolvire a studiilor universitare
ISTORIE
3. Unitatea de învăţământ/unităţile de învăţământ angajatoare în anul şcolar COLEGIUL NAȚIONAL
“AVRAM IANCU”, ȘTEI
4. Statutul: titular/detaşat/ suplinitor calificat/ suplinitor necalificat TITULAR
5. Studii universitare FACULTATEA DE ISTORIE-GEOGRAFIE, SPECIALITATEA ISTORIE,
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
postuniversitare _________________________________________________________________
de conversie profesională__________________________________________________________
6. Nota obţinută la examenul pentru definitive 9,41 în anul 2005 la disciplina ISTORIE
7. Nota obţinută la examenul pentru gradul II 9,62 în anul 2010la disciplina ISTORIE
8. Nota obţinută la examenul pentru gradul I 10 în anul 2014 la disciplina ISTORIE
9. Titlul lucrării metodico-ştiintifice pentru gradul I PREDAREA ISTORIEI CENTRATĂ PE ELEV
___________________________________________________________________________________
10. Doctorat: DA/NU în specialitatea________-_________obţinut în anul__________________
11. Titlul tezei de doctorat____________-_____________________________________________________

12. Calitatea activităţii didactice: calificativele anuale obţinute în fiecare dintre ultimii cinci ani şcolari:
Nr. Anul şcolar Denumirea unităţii de învăţământ angajatoare Calificativul obţinut
crt.
1. 2013-2014 Colegiul Național “AVRAM IANCU”, Ștei FOARTE BINE

2. 2014-2015 Colegiul Național “AVRAM IANCU”, Ștei FOARTE BINE

3. 2015-2016 Colegiul Național “AVRAM IANCU”, Ștei FOARTE BINE

4. 2016-2017 Colegiul Național “AVRAM IANCU”, Ștei FOARTE BINE

5. 2017-2018 Colegiul Național “AVRAM IANCU”, Ștei FOARTE BINE


13. Cursuri de perfecţionare absolvite în ultimii cinci ani:
Nr. Anul Denumirea cursului Denumirea furnizorului de Certificarea obţinută
crt. formare
1. 2017 Cominicarea eficientă în mediul CCD Bihor 15
educațional
2. 2017 Parteneriatul educațional școală- CCD Bihor 15
comunitate

14.Numărul de credite obţinut în ultimii cinci ani: 90

15. Rezultate obţinute cu elevii, în ultimii cinci ani, la olimpiadele şcolare:


Nr. Anul Etapa Premiul Numele şi prenumele elevului Clasa
crt. judeţeană/naţională obţinut
1. 2015- Etapa județeană Mențiune Vaisărhofer Iulia Clasa a X-
2016 a

16. Rezultate obţinute cu elevii, în ultimii cinci ani, la concursurile şcolare specifice disciplinei de
specialitate:
Nr. Anul Denumirea Etapa Premiul Numele şi prenumele Clasa
crt. concursului judeţeană/naţională obţinut elevului

17. Lucrări publicate, în ultimii cinci ani:


Nr. Anul Titlul lucrării Lucrare publicată în (titlul volumului, editura,
crt. locul şi anul apariţiei)

18. Participare la simpozioane, conferinţe, în ultimii cinci ani:


Nr. Anul Denumirea manifestării Titlul lucrării
crt.

19. Implicarea în comisiile de lucru, specifice disciplinei de specialitate, în ultimii cinci ani:
Nr. Anul Denumirea comisiei de lucru, conform Calitatea deţinută în comisia de lucru
crt. deciziei

20. Discipline opţionale propuse şi predate în, ultimii cinci ani:


Nr. Anul şcolar Denumirea disciplinei opţionale Clasa
crt.
1. 2017-2018 Istoria monarhiei în România a XII-a
2. 2017-2018 Istoria evreilor. Holocaustul a XI-a

21. Participare la programe şi proiecte educative în ultimii cinci ani:


Nr. Anul şcolar Denumirea proiectului Statutul în cadrul proiectului
crt. (coordonator, organizator,
participant etc.)
1. 2014-2015 Dăruind, vei dobândi Organizator

22. Materiale didactice/Auxiliare didactice realizate în ultimii cinci ani:


Nr. Anul şcolar Denumirea auxiliarului didactic Clasa
crt.

23. Materiale didactice/Auxiliare didactice achiziţionate în ultimii cinci ani:


Nr. Anul şcolar Denumirea auxiliarului didactic Clasa
crt.

24. Nivelul de utilizare a computerelor şi tehnicilor multimedia în procesul de învăţământ:


FB ____; B __X___ ; S ______

25. Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză Nivel FB ____; B __X___ ; S ______
26. ORARUL PROFESORULUI
Ora
Luni XI C XC IXD XID V XIB
Marţi - - - - - VI
Miercuri XC XID IXD VII - VII
Joi - XIC - XID - XC
Vineri XIC IXA XC V XIB XA
27. Adresa: sat Băleni, nr. 23.com. Lazuri de Beiuș
28. Tel 0740358972

29. E – mail mihaela_bh@yahoo.com