Sunteți pe pagina 1din 4

PROFESOR: NIAZI ȘEILA - DENIS

DISCIPLINA: CHIMIE
CLASA A IX-A, 2 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LEGĂTURI CHIMICE


NR. DE ORE ALOCATE: 8
Detalieri de C.S. Activităţi de învăţare Resurse materiale Resurse proceduale Resurse Modalităţi Obs.
conţinut de timp de evaluare
Legătura 1.1., -definirea valenţei -sistem periodic -problematizarea -evaluare
ionică 4.1., -clasificarea elementelor -modele ionice -modelarea curentă
4.2. chimice după valenţă -fişă de lucru -conversaţia
-definiţia ionilor -labortor AeL -IAC 2h
-prezentarea procesului de
ionizare
-modelarea formării ionilor de
sarcini diferite
-clasificarea ionilor după
sarcină
-clasificarea ionilor după
numărul electronilor implicaţi
în procesul de ionizare
-definirea legăturii ionice
-probleme de recunoaştere a
substanţelor ce sunt formate din
ioni
-prezentarea structurii şi
proprietăţilor cristalului de
NaCl

Legătura 1.2., -definirea moleculelor -sistem periodic -problematizarea -evaluare


covalentă 4.1., -definirea legăturii covalente -modele -modelarea curentă
4.2. -modelarea formării legăturii structurale -conversaţia
covalente prin punerea în -planşe
comun de electroni -fişă de lucru 2h
-dezbatere asupra formării
moleculelor
-prezentarea diferenţei dintre
substanţe ionice şi cele
covalente
-clasificarea moleculelor după
felul atomilor din componență
-clasificarea moleculelor după
numărul atomilor componenți
-recunoaşterea substanţelor
covalente

Legături 1.2., -definirea legăturii polare şi -modele -exerciţiul -evaluare


polare şi 4.1., nepolare structurale -modelarea curentă
nepolare, 4.2. -exprimarea legăturii dintre -sistem periodic -conversaţia
coordinative electronegativitatea elemntelor -fişă de lucru -problematizarea
componente unei molecule şi -rebus -jocul didactic 2h
polaritatea legăturii
-exerciţii de determinare a
polarităţii unor molecule
-reprezentarea deplasării
electronilor în moleculă prin
săgeţi
-definirea moleculelor polare
-observarea relaţiei legătură
polară- moleculă polară
-prezentarea unor molecule
apolare ce conţin legături polare
-exerciţii de recunoaştere a unor
molecule polare
-prezentarea legăturii covalente
coordinative
.prezentarea importanţei
moleculelor ce conţin legături
coordinative

Legături inter- 1.2., -clasificarea legăturilor -modele -dezbaterea -evaluare


moleculare 4.2. intermoleculare structurale -exerciţiul curentă
-definirea legăturii van der -fişe de lucru -modelarea
Waals -conversaţia
-definirea legăturii hidrogen 1h
-compararea legăturilor
intermoleculare ăn funcţie de
tărie
-prezentarea unor molecule
capabile de a forma legături
hidrogen
-observarea relaţiei tip de
legătură intermoleculară-
proprietăţi fizice
-exerciţii de recunoaştere a
moleculelor ce participă la
legături intermoleculare

Evaluare -recapitularea noţiunilor -test de evaluare -sistematizarea -evaluare


dobândite legate de sistemul -evaluarea sumativă
periodic şi legături chimice, 1h
respectiv intermoleculare
-sistematizarea noţiunilor
dobândite
-rezolvarea unui test de
evaluare sumativă