Sunteți pe pagina 1din 1

Listă de verificare a portofoliilor profesorilor

NUMELE SI PRENUMELE PROFESORULUI Debucean Alina


COMISIA METODICA Olaru Dorinela

Există Nu există Comentarii


Structura anului şcolar
I. Informaţii Orarul
personale Fişa postului
Curriculum Vitae
Programa şcolară
Documente de planificare (anuală şi pe unităţi de învăţare)
Proiecte didactice (debutanti)
Teste de evaluare (testele iniţiale, formative, testele
sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau date la
II. Activitatea sfârşit de semestru sau an şcolar)
didactică Titlurile portofoliilor realizate de elevi
Fişe de monitorizare a progresului elevilor / planuri
individualizate
Programe de pregătire suplimentară a elevilor
Lista cu materiale didactice necesare / existente
Fişe cu asistenţele, interasistentele la ore

Comunicări metodice si stiintifice prezentate la conferinte


III. sau simpozioane
Performanţe Calendarul concursurilor şcolare
ale elevilor si
Rezultate obtinute la concursurile scolare
cadrelor
Planificarea pregătirii suplimentare
didactice
Rezultatele obţinute de elevi la diferite etape ale
examenelor / concursurilor școlare
IV. Proiecte lista cu proiectele realizate sau proiectele propuse pe o
personale anumită perioadă
V. Dezvoltare Dovezi de la activităti metodice, de formare continuă şi de
profesională perfecţionare la care a participat (diplome, certificate)
VI. Alte
Scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese ale ISJ /
materiale şi
Ministerului Educatiei etc.
documente