Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

Etapele Ti Obi Activitatea Strategia educativă Valori


activității mp ecti comportament
ul vele ale
aloc real
at izat
e
Profesorului Elevului Metode Mijl Forme de
oace organizare
I Captarea 5 -Salutul - salutul -conversația. -frontală -respect
atenției min -Momentul organizatoric -atenția -ascultarea
. atentă
II Actualizar 5 -profesorul propune elevilor să-și -elevii -conversația -individual -gindire logică
ea min amintească cum se defines defines -descrierea -frontal -creativitate
informațiil termenele de,, timp-liber “, ,,educație termenele -asaltul de
or pentru timp liber’’ idei
anterioare
important
e
III Pregatirea 5 -profesorul explică definiții -elevii -expunere Anex -frontală -ascultarea
elevilor min complete: ascultă atent a1 activă
pentru timpul liber reprezintă perioada din -elevii
dezbaterea viaţa omului în care acesta se analizează
etică, eliberează de orice obligaţii şi este fișa
verificarea liber să-şi aleagă anumite activităţi
materialul sau preocupări. Timpul reprezintă o
ui necesar, dimensiune a existenţei umane, care
prevăzul îi permite omului să acumuleze o
anterior . anumită experienţă de viaţă.
Educaţia pentru timpul liber este un
proces intenţionat să faciliteze la
maximum bunăstarea timpului liber.
(Anexa1)
IV Comunica 3 -profesorul anuță elevii că la această -elevii -fișa cu Anex -frontală -ascultare
rea min lecție se va discuta despre timpul lor ascultă atent obiectivele a2 activă
obiectivel liber. -elevii lecției - analiza
or -profesorul prezintă obiectivele adresează
concrete lecției ,Anexa 2 întrebări în
ale caz de
activității. necrarități
V Realizarea 20 O2 -profesorul întreaba dacă cineva -răspund -asaltul de -frontală -respect
dezbaterii. min O3 dorește să și exprime parerea în elevii care idei -individuală reciproc
legatura cu obiectivele lecției. doresc să -analiza -gîndire logică
-profesorul prezintă informația ce expună -lucru în -cooperare
ține de obiectivul 2 despre modelele parerea grup
de programe şcolare destinate -elevii -conversația
educaţiei pentru timpul notează
liber.(anexa3) informația
-profesorul propune: -elevii
1. Se formează echipe din câte 4 -6 asculta atent
elevi. -elevii caută
2. Se prezintă cele şase modele de termenii
programe şcolare destinate educaţiei necunoscuți
pentru timpul liber şi se distribuie la în dicționar
fiecare grup câte un model pentru a și oferă
fi studiat. explicații
3. Se propune elevilor să anticipe -elevii
posibilitatea de realizare a acestor formează
modele peste 5 ani, prin intermediul grupe și
unor tehnici creative (postere, îndepliesc
panouri de prezentare etc.). însărcinarea.
4. Se prezintă produsele activităţii şi
se discută cu scopul compatibilizării
ideilor pe termen scurt.

VI Sistematiz 5 O4 -profesorul foce o mică generalizare -elevii -expunerea -individuala -cooperare


area și min la informația predată . asculta atent -conversația
fixarea -profesorul propune elevelor să -elevii oferă
ideilor adreseze întrebari la tema dată întrebări
important -profesorul propune unui elev doritor -elevii fac
e. să facă o generalizare a temei. geeralizare
la temă
VII Asigurare 2 -profesorul propune ca temă pentru -elevii își -frontală -ascultare
a min acasă elaborarea a uui eseu pe otează tema atentă
circuitelor tema,,Timpul meu liber” pentru acasă -respect fată de
de professor
conexiune
inversă în
legatură
cu
activitatea
educativă
realizată.
Anuțarea
sarcinilor
pentru
acasă.