Sunteți pe pagina 1din 1

Epoca victoriană.

La Belle Époque
-schița lecției-

Epoca victoriană

=perioada domniei reginei Victoria a Marii Britanii (1837-1901);

-plan extern: evitarea conflictelor militare majore și imperialismul colonial;

-în jurul anului 1900, la nivel mondial au început să se afirme două state din afară Europei: Japonia și
SUA;

-progrese înregistrate: orașe populate, preocupări pentru confortul urban și pentru asigurarea sănătății
locuitorilor (s-au construit rețele de canalizare, s-a introdus iluminatul public, s-au construit teatre,
muzee și biblioteci), au fost adoptate legi privind asigurările sociale, durata și condițiile de muncă,
interzicerea muncii copiilor, muncitorii s-au organizat în sindicate ca să-și apere drepturile, afirmarea
femeii în societate.

A doua revoluție industrială

=trecerea la noi surse de energie: electricitatea, gazele naturale, petrolul;

-invenții: becul electric, automobilul, telefonul, aparatul de fotografiat, cinematograful, avionul.

Belle Époque

=sfârșitul secolului al XIX-lea – 1914;

-numele face referire la atmosfera de pace și de bunătate specific îndeosebi Europei și Americii;

-înflorirea culturii și a științei.