Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: mare
NIVEL II
EDUCATOARE: CANTA NICOLETA
DATA: 11.03.2014
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA PROIECTULUI: Micii exploratori
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Prietenii pădurilor
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: ,,Cum este...?”(ursul/vulpea)
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată DLC+ DOS+ALA
DLC-,,Ursul păcălit de vulpe”-povestea educatoarei
DOS-valori morale: prietenie, adevăr/minciună, curaj/ frică, hărnicie/lene, bunătate răutate,
frumos/urât
ALA- ARTĂ:,,Vulpea”- pictură
-CONSTRUCȚII:,,Vizuina ursului”
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupuri, individuală
TIMP: o zi
STRATEGII DIDACTICE:
a)Metode şi procedee: explicația, conversația, exercițiul
b)Mijloace de învăţământ: urs de pluș, fișe, acuarele, pensule, imagini din poveste, carte de
povești, cuburi
c)Moduri de organizare: frontal, individual, pe grupuri
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să povestească povestea pe baza imaginilor
-să formuleze propoziții cu cuvintele noi învățate (naiv, hoață, leneșă, vicleană, șireată, lacomă,
rea, încredere, milă, tristețe, ciudă)
-să clasifice personajele în pozitive și negative
-să găsească un nou sfârșit poveștii
-să realizeze o pictură a unui personaj utilizând corespunzător materialele de lucru
-să construiască adăpostul ursului
Etapele Demersul didactic Strategii didctice Evaluare
activităţii Metode Mijloace Organiza-
re
1.Moment Voi asigura condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii:
organizatoric -am pregătit materialele didactice necesare desfăşurării activităţii;
-am aranjat scăunelele în careu;
-intrarea organizată a copiilor.
2.Captarea Pe drum spre grădiniță m-am întâlnit cu ursul, care mi-a povestit conversația Urs de pluș Frontal Observarea
atenţiei pățania lui cu vulpea, pe care am să v-o spun și vouă astăzi. După ce sistemică
mi-a povestit ce s-a întâmplat, ursul m-a rugat să-I fac dreptate. Nu
am prea știut ce să-I spun, dar i-am promis că o să-l las să vă spună
vouă pățania lui și poate voi veți reuși să îl ajutați.
4.Anunţarea O să vă citesc povestea ,,Ursul păcălit de vulpe”, după care voi va conversația Frontal Observarea
temei şi a trebui să îl ajutați pe urs să înțeleagă ce I s-a întâmplat, dându-vă cu sistemică
obiectivelor părerea despre comportamentul vulpii. Vom picta vulpea și vom
construi bârlogul ursului unde acesta s-a retras supărat de ce pățise.
5.Dirijarea Citesc povestea ,,Ursul păcălit de vulpe” și prezint copiilor imaginile Conversația Carte de Frontal Observarea
învăţării- din poveste. explicația povești sistemică
După o discuție despre personajele din poveste, felul cum ele arată, Fisa Proba
cu ce se hrănesc, ce fel de animale sunt, cum se numește casa lor Acuarele, practică
copiii vor merge la Centrul unde vor picta ,,Vulpea” pensule
-Ursul nu mai are răbdare și vrea să audă părerea voastră despre cele
întâmplate.
Adresez copiilor întrebări. Exemplu:
-De ce s- a întins vulpea la pământ când a văzut căruța cu pește?(s-a Proba orală
prefăcut moartă ca să fure, leneșă)
-Este bine ce a făcut ea?(este rău)Cum a fost ea?(șireată, vicleană)
-Ce i-a spus ea ursului?A spus adevărul?(a mințit)De ce a mințit
vulpea? (a fost lacomă și rea)
-De ce a dat dovadă ea atunci când l-a trimis pe urs să stea cu coada
în apa înghețată?(răutate)
-De ce a crezut ursul că vulpea a pescuit peștii din baltă?(a fost naiv
și a avut încredere prea mare)
-Ce sentimente aveți pentru urs?(milă, tristețe)
-Ce sentimente aveți pentru vulpe?(ciudă)
6.Obţinerea Ursul supărat că a rămas fără coadă, dar care și-a dat seama că și el exercițiul Fișă de Pe grupuri Proba
performanţei are o parte din vină, pentru că a crezut că vulpea este prietena lui și a lucru practică
avut încredere în ea, vrea să meargă în bârlogul lui să doarmă, iar
voi o să îi contruiți casuța. La Centrul Construcții copii construiesc
bârlogul ursului și îl pun să doarmă.
7.Realizarea Pe baza imaginilor din poveste copii repovestesc povestea. Exercițiul Imagini din frontal Proba orală
feed-back- Cer copiilor să găsească un alt sfârșit poveștii. conversația poveste
ului Copiii formulează propoziții cu cuvintele noi învățate.
8.Încheierea Fac aprecieri generale și individuale referitoare la desfășurarea conversația Frontal Observarea
activităţii activității sistemică