Sunteți pe pagina 1din 8

EXPRESII FRUMOASE PENTRU COMPUNERI

☺IARNA
*Cumplita iarnă
*Acoperământ pufos de omăt gros
*Lungi troiene călătoare
*Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
*Zale argintie
*Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare
*Întinderea pustie
*Doritul soare
*Oceanul de ninsoare
*Viscolul chiuia
*Lumina cenuşie a serii
*Vântul rece, mişcă uşor crengile goale ale copacilor
*Ce e zăpada? Lacrimi îngheţate
*Steluţe mici şi albe, plutesc în zbor legănat până departe în zări
*Mantie albă
*Cerul e ca leşia
*Viscolul se înteţeşte
*Amurgul serii se întinde ca un zăbranic sur
*Omătul scârţâie sub picioare
*Cerul se oglindeşte în neaua strălucitoare
*Înfăşurat într-o mantie de lumină, fără să-i pese de ger, soarele călătoreşte deasupra
tuturor
*Pulbere de zăpadă / Ninge ca-n poveste / Steluţe argintii
*Fulgi mari ca de vată
*Săniuţele zboară fără oprire
*Plapumă albă şi moale
*Zăpada scânteiază
*Întindere lucie de zăpadă
*Copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă
*S-a aşternut zăpadă nemiluită şi cade, cade puzderie, măruntă şi deasă ca făina la cernut
*Pădurile par cercelate cu flori de zahăr şi de corcoduş
*Ninge cu fulgi mari, care parcă se joacă de-a prinselea prin aer
*Covor moale şi pufos
*Pădurea albă, scânteind în mii de luminiţe, seamănă cu un castel din basme
*Întunericul fără fund al nopţilor de iarnă
*Zăpada jucăuşă
*Zăpada încarcă câmpiile în semn de belşug
*Din coşurile caselor se înalţă leneş fumul
*Vânt iute şi rece
*Din norii albi săgetează ace de ghaţă
*Fulgi uşori şi albi ca florile de cireş
*Pământ somnoros
*Suflarea duşmănoasă a crivăţului

1
☺PRIMĂVARA

*Pomii îşi îmbracă haina cu flori şi frunze verzi


*Păsările zboară vesele înspre razele aurii
*Razele aurii bat în geamurile caselor
*Rândunica cea voioasă la noi iarăşi a sosit
*Tuturelele se-ngână
*Mii de fluturi vezi zburând
*Prin livezi albinele şi-au pornit colinda
*Iarba a prins colţ fraged şi nou
*Cocorii sosesc din depărtări cu lumina prea albă şi fierbinte în această adevărată a lor
ţară, veche şi neuitată
*Floarea pură din livezi
*Livada însorită cu copaci tineri şi zvelţi, cu iarba moale
*Flori de muşeţel mărunte ca nişte bumbi aurii înconjuraţi de cununiţe albe
*Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme
*Primele frunzuliţe s-au deschis spre lumina cerului ca nişte ochişori verzi
*Muguraşii dezmierdaţi de soare încep a se umfla de bucurie
*Păsările dau triluri prelungi arătând nesecata bucurie de a trăi
*Pasărea cânta ca o chemare nebiruită a frumuseţii şi tinereţii
*Pe ferestrele caselor năvăleşte lumina nouă ca o fulguire de aur
*Ieşim şi noi ca gâzele la soare
*Pâraiele primăverii curg cântând şi scânteind
*Soarele cântă prin crengi
*Stăpânitorul lumii se ridică pe cer într-o revărsare de lumină
*Văzduhul e limpede ca lacrima
*Ciocârlia umple văzduhul de cântare
*Cea dintâi rază s-a împletit pe frunze
*Mireasma crinilor albi, singuratici cu potirul plin de colbul aurului mirositor
*Rândunica taie văzduhul ca o săgeată
*Înfăşurat într-o mantie de lumină, soarele călătoreşte deasupra tuturor
*Milioane de flori cheamă cu miresme dulci zburdălnicia copiilor, odihna vârstnicilor,
amintirile bătrânilor
*Vesela natură
*Soare dulce
*Ploaie de miresme

2
☺VARA

*Văzduh încins de arşiţa amiezii


*Lanurile au culoarea aurie
*Lanuri bogate, presărate ici-colo cu maci roşii
*Căldură înăbuşitoare
*Amiază ucigător de arzătoare
*Saorele îşi cumpăneşte pe albastrul şters al cerului discul său alb de lumină topită
*Soarele coborât în sacii de aur, mâine va fi pâine
*Soarele strecurându-se printre stânci
*Soarele răsări înfocat, vărsând parcă flăcări
*Cerul de sticlă, înflăcărat usucă totul
*Grânele coapte îşi sună povara
*Pe şesurile nesfârşite, lanurile par de aur
*Grânele aurii aşteaptă somnoroase secerişul
*Cerul uriaş de cristal
*Căldură cotropitoare
*Nopţi cu cerul spuzit de stele
*Marea cu valuri înspumate
*Nisipul plajei fin şi argintiu
*Răcoarea codrilor nesfârşiţi
*Soarele s-a oprit în creştetul cerului şi de acolo dogoreşte văzduhul
*E vară, pretutindenea e vară,
Şi patria te cheamă să colinzi
Să bei dintr-a fântânilor oglinzi
Când arşiţa se tolăneşte-afară.
*vara a acoperit cu aur greu spicele de grâu şi secară;
-natura îi zâmbeşte soarelui gata să apună;
-puiul de vânt se juca cu norii;
-cântecul păsărilor se împletea cu cântecul copiilor;
-albinele galbene şi pufoase; polenul strălucitor;
-fluturii zboară risipind polenul viu şi galben al florilor;
-în nuferi ,ca-n nişte potire plutitoare ,curg raze de aur
-vara a pictat cu un verde puternic toată pădurea;a acoperit păşunile şi munţii cu verdeaţă iar
pe sub copaci a pus multe şi felurite ciuperci;
-şoapta pădurilor şi susurul apelor ne mângâie auzul;

3
☺TOAMNA

*Mireasmă îmbătătoare
*Pâclă albăstrie
*Cădeau frunzele nucilor c-un fel de grabă
*Razele palide ale soarelui
*Brumă argintie
*Podoabă zdrenţuită
*Frunza cădea, legănându-se în aer ca o aripă de fluture
*Miresme de toamnă blândă
*Aer curat şi răcoros
*Viforniţă păgână
*Frunzele îngălbenite cad legănându-se
*Ciorchini cu boabe mari şi lungi
*Frunzele cădeau strecurându-se ca o şoaptă, ca o rugăciune, aşternându-se într-un
lăvicer pe deasupra căruia vântul aleargă grăbit
*Frunzele cad legănându-se ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri ca cerând ajutor
*Gutui amărui cu puf galben ca de pui
*Toamna mână păsările călătoare spre ţările calde
*Stoluri dese
*Văl de btumă argintie mi-a împodobit grădina
*Norii suri îşi poartă plumbul
*Porumbul tremură pe câmp
*Câmpia se culcă sub ploi şi zloată
*Arborii îşi dezbracă frunzişul şi aşteptă goi, dârdâind de frig, hainele noi ale primăverii
viitoare
*Ploaia rece şi subţire
*Ceaţa lăptoasă
*Dealuri zgribulite
*Toamna împrăştie arome dulci şi amărui
*Ţarini zdrenţuite
*Merele încovoiau crenguţele ca cerceii cu grele nestemate
*Toamna cea întunecată
*Codrul a prins a-şi lepăda frunza
*Toamnă mohorâtă cu vânturi mari, tânguitoare
*Tot cerul parcă s-a pornit pe plâns
*Ceaţa umedă şi deasă
*Toamnă aspră ca un bici
*Cer de plumb
*Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată,/Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri.
*....rândunelele se duc,/Se scutur frunzele de nuc,/S-aşază bruma peste vii...

4
*Frunza tânjea, se îngălbenea
*Iazurile s-au acoperit cu o pânză subţire de verdeaţă
*Ierburile ascunse se clatină blând
*Nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite
*Zimţii de gheaţă ai Luceafărului de seară

☺ANIMALELE

*Albină cu aripi de borangic


*Păsări albe şi cenuşii, galbene şi trandafirii, albastre şi negre
*Păsări cu picioare lungi, subţiri ca nişte rigle de-un metru
*Peşti subţiri şi argintii ca lamele de cuţit
*Păsări singuratice
*Păsări mărunte cât nuca
*O gânganie mică, fără strălucire, rotundă, ca o sămânţă
*Picioruşele fragede
*Ochişorii mărunţi cât nişte fire de colb
* Îşi scăldă cu mulţumire trupul într-o picătură de rouă
*Căţelul, plin de mirare, a plecat dând din coadă bucuros
*Sălbatic, ager armăsar
*Cocorii vâslesc cu aripile lor mari şi obosite
*Aripi cu foşnet de mătase veche
*Ochii lupului strălucesc lacomi
*Albina-cel mai mare inginer de sub cer
*Veveriţa-un ghem de blăniţă de culoarea flăcării cu coada stufoasă adusă pe spinare, cu
un căpşor minuscul în care licăreau ochişorii, ca două boabe de ploaie sau de lacrimi
*Se furişă pe o creangă subţire
*Face o săritură pe o creangă joasă în înălţime ca şi cum puful ei de flacără s-ar desprinde
şi ar pluti în sus
*Inimioara ei de puişor al fagului, al pădurii şi al primăverii
*Gândăcel cu mustăţile de aţă
*Cărăbuş cu barbă în hăinuţă aurie
*Încep a răsuna mii şi mii de glasuri, de ciripiri, de triluri şi de ecouri
*Bondari catifelaţi
*Libelule cu aripi străvezii
*Siluete fugare ale caprelor negre
*Boturile catifelate ale turmelor
*Capul cu botul mic, catifelat şi umed
*Blana moale, mătăsoasă
*Căprioara îşi azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăzneţe, se avântă ca o
săgeată
*Boii sunt mici, aproape nişte viţei şi merg încet, suflând aburi groşi pe nări
*Iepurii săreau ca lăcustele
*Boii îl privec duios, suflete mute, poate-i înţelegeau vorbele şi îl iertau pentru loviturile
pe care le dăduse până atunci
*Mieii negri şi creţi bigăie subţirel

5
*Un pui de câine lup, frumuşel, dar nevolnic încă cu una dintre urechi ascuţită în sus, cu
cealaltă pleoştită
*Privighetoarea, cântăreaţa nopţilor
*Ciocârlia, câtăreaţa luminii şi a muncii
*Ciocârlia îşi porni cântecul în puzderia de aur
*Pui mic şi fricos

☺SENTIMENTE EXPRIMATE ÎN CUVINTE

*Eram fermecaţi de atâta frumuseţe


*Plini de fericire
*Bucurie tristă
*Mişcare neostenită
*Simţământ stăruitor şi neînţeles
*Chuiam de bucurie
*Tremuram din toate mădularele
*Roşu ca racul fiert
*Îmi venea să mă ascund de ruşine
*Mi-erau dragi ca lumina ochilor
*Rămase împietrit
*Înmărmurit de groază
*Plini de încântare
*Şi-a luat inima în dinţi
*Inima îi bătea mai tare ca niciodată
*Vocea tremurândă
*Ochii în lacrimi
*Pe feţele tuturor se vedea fericirea
*Simţământ stăruitor de milă
*Ochi îndureraţi
*Ochii surâdeau de fericire
*Picuri mari, lacrimi de fericire, izvorau în neştire din ochii lui
*Ca toate făpturile apăsate de necazuri, s-a închis în sine
*Îngăduitor şi tăcut
*Răscolit de amărăciune
*Şi-a scos focul de la inimă
*Erau veseli şi lucrau cu însufleţire
*Scârbit de fapta cea rea
*Picături de nelinişte
*Tăcerea tainică

6
☺FENOMENE ALE NATURII

*Fuioare de nori izvorăsc din adâncuri


*Norii greoi nu au astâmpăr
*Bulgărele de aur scăpătase de amiază
*Vântul îndoaie copacii până aproape de pământ
*A răsărit soarele, razele lui aleargă spre pământ
*O linie de foc brăzdează cerul
*Picături mari şi rare
*Perdea de apă
*Cerul se înseninează
*Florile-şi scutură capetele ude
*Soarele se iveşte printre norii pufoşi şi alburii
*Un tunet răzleţ răscoli clocotitor nemărginirile rotunde
*Deodată, peste firea întreagă se dezlănţuie furtuna
*Artileria cerească
*Fulgere puternice spintecă văzduhul
*Urletele vijeliei începură a-şi potoli glasul
*Zbuciumul codrului se potoli
*Muzica împărătească a vântului de pe culmi
*Încep crengile să se mişte ca înfiorate de o suflare de vânt
*Viscolul s-a pornit deodată ca şi cum s-ar fi deznodat toate baierile cerului
*Vântul îi plesnea şi-i ciupea ca nişte cauciucuri întinse de praştie, drept în obraz
*Zăpada se răsfira, se răsucea ca un burghiu usturător în pieptul şi umerii lor
*Soarele scăpătă după culme
*Întunecime viorie
*Vântul nu mai clătina nici o frunză
*Norii se îngroşau, mâncând albastrul cerului
*Ploaia curgea tot mai densă
*Din depărtări izvorau săgeţi lungi de aur, fulgerând în sus, în nori, şi în jos în oglinzile de
apă. Răpăitul ploii a încetat
*Undeva, pe un colţ de aur a apărut curcubeul
*Cea dintâi rază străpunse văzduhul
*Negurile se lasă predeluind zările
*Noapte lucie pe o lume ca din poveşti
*Uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată
sală de danţ
*Lumina se cerne din ce în ce mai densă
*Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de
fericirea unei asemenea atingeri
*Norii fugeau goniţi de vânturile din înălţimi
*Cerul era greoi ca de bumbac

7
8