Sunteți pe pagina 1din 2

Strategii procedurale utilizate cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru lectură

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând


în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.
Învăţătorului îi revine rolul de a selecta, orienta şi îndruma lectura elevilor.
Aceasta contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la
formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la
educarea sentimentelor estetice. În acest scop am cuprins în programa pentru opţionalul
„Literatura pentru copii” texte ale marilor noştri scriitori: Ion Creangă, Mihail
Sadoveanu, Tudor Arghezi şi, nu în ultimul rând, Ion Luca Caragiale.
Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat în societate, atât la școală, în
familie cât și în afara acestora, iar textul „Vizită” de Ion Luca Caragiale, le oferă valențe
educative numeroase. Identificând aspectele negative din comportamentul personajului
principal, Ionel, și reflectând asupra lor, ei își vor putea crea o listă cu Așa nu se face…
aplicabilă în viața lor. Metoda Explozia stelară va dezvolta creativitatea prin tehnicile
interogative și va arăta cadrului didactic dacă elevii au receptat corect valențele textului.
Cine?

Ce ? Ionel Când?

Unde? De ce ?
CINE ? Cine vine în vizită la doamna Maria Popescu? Cine apare cu sabia scoasă în fața
mamei? Cine pune dulceață în șoșonii musafirului? Cine este copilul cel neascultător?
CE? Ce a primit Ionel cadou? Ce jucării are Ionel? Ce a făcut Ionel cu cheseaua de
dulceață?
CÂND ? Când se petrece întâmplarea? Când se va comporta Ionel frumos?
Când descoperă scriitorul ce a făcut Ionel cu dulceața?
UNDE? Unde ar fi trebuit Ionel să bată toba și să sufle din trâmbiță?
Unde pleacă băiatul cu cheseaua de dulceață? Unde merge scriitorul în vizită?
DE CE? De ce Ionel se comportă astfel ? De ce mama sa nu îl pedepsește? De ce Ionel
poartă o uniformă militară? De ce ieșise Ionel în vestibul?
Limbajul viu colorat, succesiunea dinamică a întâmplărilor si tâlcul lor,
extraordinara abilitate cu care sunt creionate personajele, fac din schiţa „D-l Goe” de Ion
Luca Caragiale un adevărat monument de artă literară. Autorul îşi exprimă dezaprobarea
şi dispreţul faţă de personaje, devine ironic când remarcă faptul că Goe este dus la
Bucureşti ca să nu mai rămână repetent şi anul acesta; când se referă la grija exagerată a
bunicii (ia un beret de rezervă); când foloseşte diminutivele “nepoţel”, “puişor”, “ capul
gol” (gol interior) şi în finalul schiţei când sugerează ideea că asupra făptaşului care a tras
semnalul de alarmă, planează incertitudinea- nu se poate şti cine a tras manivela.
Comportamentul lui Goe rezultă din năzbâtiile sale: nerăbdarea, pierderea pălăriei,
disputa cu conductorul.
Pentru ca şcolarii mei să înţeleagă cât mai profund aceste aspecte am folosit
metoda cadranelor:
1.Indică însuşiri care-i aparţin lui Goe. 2. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens :
- cuminte - încăpăţânat -isteţ frumos - dame -
-alintat - obraznic -politicos cupeu - călătorie -
- greşit educat fereastră -
3.Scrie câteva din acţiunile lui Goe! 4. Personajele sunt:
..................................................................
D-l Goe tanti Miţa
..................................................................
mamiţica autorul
..................................................................
urâtul mam-mare
Elevii au dat dovadă de creativitate, concepând diverse întrebări ce au
demonstrat buna receptarea a conținuturilor, au prezentat și argumentat păreri proprii .
Cartea este atât de înţelegătoare, încât, atunci când n-ai înţeles-o, nu se supără,
nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi
să plângi.
Material bibliografic:
1.Cornelia Timiş- “Stimularea interesului pentru lectură”- în“Învăţământul primar’’,
Editura Discipol, numărul 4, 1997;
2.Teodor Sărăcuţ-Comănescu – “Obiective şi finalităţi ale literaturii pentru copii” – în
“Învăţământul primar’’, Editura Discipol, numărul 1, 1998;
3.Maria Doiniţa-Georgescu -“Modalităţi de îmbogăţire a vocabularului prin orele de
lectură”- în“Învăţământul primar’’, Editura Discipol, numărul 3-4, 2005.

S-ar putea să vă placă și