Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE DE CONCEPŢIE

Controlul financiar preventiv - este controlul exercitat înainte de efectuarea


operaţiilor economico-financiare şi are rolul de a preveni operaţiile ilegale, neeconomicoase
sau inoportune, contribuind la utilizarea cu eficienţă maximă a mijloacelor materiale şi
băneşti, la creşterea răspunderii în angajarea şi efectuarea cheltuielilor, la respectarea
legislaţiei de gestiune şi la preîntâmpinarea risipei.
Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează
fondurile publice şi/sau patrimoniul public.
Documentele în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea
să devină acte juridice, sunt aprobate de către titularul de drept al competenţei sau de
către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii.
Acesta constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul activităţii de
control din punctul de vedere al:

- respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării
operaţiunilor (control de legalitate);
- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale s i metodologice
care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse
controlului (control de regularitate);
- încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
(control bugetar).