Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.d.

Argumente pentru lectură conștientă a programei școlare (30 min)

Pentru orice disciplină de studiu, planificarea şi proiectarea demersului didactic sunt precedate de lectura personalizată
a programei școlare.
Formulați două argumente prin care să puneți în evidență necesitatea lecturii integrale și personalizate a programei școlare.
Faceți referire la o singură disciplină.

REZOLVARE

Programa școlară este principalul document curricular cu rol de a direcționa și regla activitatea cadrului didactic. Lectura

programei este o activitate profunda ce implica timp si studiu și este obligatorie pentru fiecare cadru didactic. Acest document este

compus din mai multe părți: nota de prezentae, competențele generale, competențele specifice, activitățile de învățare și sugestii

metodologice.

Comunicare în limba română/ Limba și literatura română

1. Pentru a permite o mai bună vizualizare și urmărire a continuității și progresului la nivelul competențelor și conținuturilor, s-a

apelat la o nouă structură astfel: Comunicare în limba română( pentru clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a) și Limba și literatura

română ( clasa a III-a, clasa a IV-a). Prezentarea progresivă ajută la realizarea unei imagini de ansamblu asupra disciplinei, asigurând

coerență, lectura realizându-se atât pe orizontală cât și pe verticală.

2. Activități de învatare sunt doar propuneri și permit cadrului didactic să aleagă dintre acestea, să adauge, să modifice sau să le

înlocuiască cu altele care se potrivesc clasei de elevi.

Lecturând programa se observă faptul că, pentru fiecare an de studiu consecutiv, se completează competențele specifice, iar

activitățile propuse sunt mai bogate și mai avansate.

De asemenea, in structura programei sunt prezentate și sugestii metodologice, care sunt facultative și au rolul de a orienta cadrul

didactic în aplicarea programei, pentru proiectarea și delurarea la clasă a activităților de predare-învățare- evaluare,

Eu citesc programa școlară pentru a ști ce competențe generale și specifice trebuie să formez unui elev pe parcursul anului

școlar, ce conținuturi am, pentru că am idei de activități de învățare pe care le pot folosi sau le pot modifica/șterge/adăuga, pentru

a ma inspira din partea Sugestii metodologice.

Programa îmi oferă o viziune clară asupra procesului instructiv-educativ ce urmează să se desfășoare pe parcursul unui an școlar.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020