Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.4.a. pentru portofoliul individual.

Aplicare contextualizată (120 min)

Identificați o competență specifică, la alegere, inclusă într-o programă școlară a unei discipline, pentru anul de studiu la
care predați, și analizați exemplele de activități de învățare prin care se structurează competența respectivă, din perspectiva
nivelului achizițiilor elevilor cu care lucrați. (Luați în considerare specificul dezvoltării elevilor cu care lucrați și nivelul lor de
achiziții ale învățării.)
Propuneți un alt exemplu de activitate de învățare, astfel încât să realizați o aplicare contextualizată a programei școlare.
Descrieți activitatea, în maxim 1,5 pagini, argumentând alegerea metodei (sau metodelor) și incluzând: clasa, disciplina,
competența specifică vizată, modalitățile prin care situațiile de învățare prevăzute acoperă posibilitățile, expectanțele și nevoile
diverse ale elevilor.

REZOLVARE

Clasa a IV-a, disciplina MATEMATICĂ


Competența specifică: 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau
cu numere fracţionare

Activitatea de învățare: - efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000
000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor

Pentru această activitate de învățare voi utiliza metoda CUBULUI.


Elevii sunt împărțiți în 6 echipe. Fiecare echipă își desemnează câte un lider care va arunca un zar pe care
sunt notate cele 6 cuvinte cheie: DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. În funcție
de ceea ce a ales, fiecare echipă primește câte o coală pe care sunt notate sarcinile de lucru. Se va menționa faptul
că fiecare copil al grupei va trebui să se implice, un copil având voie să scrie doar o dată.

1. DESCRIE:
Descompune numerele următoare:
647.304 =
890.471 =
53.259 =

2. COMPARĂ :
Compară suma numerelor 545.030 şi 38.376 cu diferenţa numerelor 641.780 şi 387.900

3. ANALIZEAZĂ:
Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia:
La acţiunea ,,Protejaţi pădurea!”, o grupă de elevi a strâns 51.689 kg de hârtie, iar altă grupă cu 25.090 kg
mai puţin.
Câte kg de hârtie au strâns cele două grupe?

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
4. ASOCIAZĂ:
Asociază corespunzător:
Suma numerelor 16.612 și 379.853 760
Diferenţa numerelor 962.000 și 574.506 545
Măriţi cu 46.075 numărul 293.783 388

5. APLICĂ:
Află numărul necunoscut:
74.620 – a = 45.797 b – 465.890 = 387.004 c + 4.602 = 741.209
a = …………………….. b = …………………….. c = ……………
a = …………………….. b = …………………….. c = ……………………
V: ……………………. V: ………………………. V: …………………….

6. ARGUMENTEAZĂ
638.701 + 274 = 274 + 638.701

24.9697 +146.003 + 360.140 < 42.879+ 146.605+382.999

841.000 >10.614+684.635

Consider că această activitate este una care se poate desfășura la clasa mea deoarece am 24 de elevi. Lucrul
pe grupe oferă elevilor ocazia să socializeze cu mai mulți colegi, să se implice și conlucreze pentru ca rezultatele
obținute să fie corecte și complete.
Însă, totodată, elevii au diferite nevoi, de aceea, elevii care întâmpină dificultăți vor fi asezați grupe și vor fi ajutați
de cadrul didactic, acesta având grijă ca fiecare să se implice, dar sarcinile lor vor fi dieferențiate: ( să încercuiască
numerele pare, să facă pe calculator verificarea etc)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și