Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.4.b. pentru portofoliul individual.

Resursă educațională deschisă (180 min)

Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o activitate de
învățare, la o disciplină la alegere, indicând:
 denumirea si contextul activității de învățare
 competența specifică vizată (în principal),
 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității, modalități de facilitare a
implicării elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de evaluare
 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație resursă, fișă de lucru/ de
evaluare etc.) - opțional, încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul).
 extinderi/ deschideri spre alte discipline.

Înscrieți activitatea în formularul dedicat, respectând sugestiile de la fiecare secțiune.


(Notă: Produsul activității de formare 2.4.b. ar putea fi inclus în baza de date cu resurse educaționale deschise dezvoltată în
proiectul CRED.)

REZOLVARE

Pentru această tema am ales disciplina Științe ale naturii, clasa a IV-a, competența specifică

1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese , iar ca activitate de învățare.

Activitatea de învățare:

- observarea unor aspecte dinamice ale realității mai îndepărtate de mediul de viață cunoscute prin vizionarea unor

filme sau realizarea unor jocuri de rol (mișcarea planetelor Sistemului Solar)

Metode: explicația, expunerea, joc de rol, experimentul, observația.

Material didactic: - suport vizual – manual și manual digital- editura ARS Libri, videoproiector – Resursă educațională

deschisă: https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co&feature=youtu.be și

https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU&list=PLbyvawxScNbuji8D06P_f8I4xg7SLJohc&index=9, lanternă,

glob pământesc, fișă de lucru -http://clasamea.eu/pamantul/

Formă de organizare: frontală, independentă,

Activitatea de observare va porni de la imaginile din manual pentru a observa anotimpurile. (pag. 52) . Apoi

voi porni prima RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ -

https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU&list=PLbyvawxScNbuji8D06P_f8I4xg7SLJohc&index=9 care se

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
va afișa și la panou, cu ajutorul videoproiectorului. Pe baza acestui material dar și al cunoștințelor

anterioare , vom realiza un experiment cu un glob pământesc și o lanternă, pentru a evidenția cum are loc

alternanța zi-noapte.

Se vor nota pe caiete informațiile importante, sub formă de schiță.

Pentru a observa mai departe formarea anotimpurilor, se va folosi a doua resursă educațională deschisă -

https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co&feature=youtu.be. Ca și mai înainte, se va realiza și experimentul

– un elev va tine o minge galbenă( SOARELE) iar altul va roti globul pământesc în jurul axei sale și în jurul soarelui,

explicând ceea ce observă.

Se va nota în caiet ceea ce au observat, informându-i totodată și de cele 4 momente ale mișcării de revoluție

a Pământului – echinocțiul de primăvară, solstițiu de vară, echinocțiul de toamnă, solstițiul de iarnă).

Pentru activitatea de evaluare, se va utiliza fișa de lucru -http://clasamea.eu/pamantul/, iar forma de organizare va fi

cea independentă. Corectarea acesteia se va face frontal, dar se va utiliza interevaluarea, astfel încât evaluarea va fi

făcută de colegul de bancă.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020