Sunteți pe pagina 1din 30

DECIZII PRONUNŢATE DE COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE

RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII,


începând cu data de 21.02.2011
DREPT PROCESUAL CIVIL

1 ianuarie 2018

CUPRINS

LEGI _________________________________________________________________________ 6
Codul civil din 1864 ________________________________________________________________ 6
- art.680 ________________________________________________________________________ 6
Decizia nr.2 din 4 aprilie 2011 (dosar 1/2011) click pentru vizualizare pe site ________________ 6
Codul civil din 2009 ________________________________________________________________ 6
- art. 107 ________________________________________________________________________ 6
Decizia nr. 28 din 4 decembrie 2017 (dosar nr.1950/1/2017) _____________________________ 6
Codul de procedură civilă din1865 ____________________________________________________ 6
- art. 5, art. 7 şi,respectiv, art.10 pct.1 _________________________________________________ 6
Decizia nr.8 din 10 iunie 2013 (dosar 5/2013) click pentru vizualizare pe site ________________ 6
- art. 41 alin. (l), art. lll ____________________________________________________________ 7
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site ____________ 7
- art.297 alin. (1) _________________________________________________________________ 7
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site ___________ 7
- art.312 alin. (2-4) ________________________________________________________________ 8
Decizia nr.5 din 4 aprilie 2011 (dosar 4/2011) click pentru vizualizare pe site ________________ 8
- art. 312 alin.4 ___________________________________________________________________ 8
Decizia nr.14 din 16 septembrie 2013 (dosar 11/2013) click pentru vizualizare pe site _________ 8
- art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua __________________________________________________ 8
Decizia nr.3 din 6 martie 2017 (dosar 23/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 8
- art.3731 ________________________________________________________________________ 8
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site _______________ 8
- art.3733 alin. (11) ________________________________________________________________ 9
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site __________ 9
- art. 399 ________________________________________________________________________ 9
Decizia nr.22 din 17 octombrie 2011 (dosar 24/2011) click pentru vizualizare pe site __________ 9
- art. 4042 alin. (3) _________________________________________________________________ 9
Decizia nr.5 din 12 martie 2012 (dosar 4/2012) click pentru vizualizare pe site _______________ 9
- art.460 alin.(1) __________________________________________________________________ 9
Decizia nr.7 din 15 aprilie 2013 (dosar 4/2013) click pentru vizualizare pe site _______________ 9
- art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1) _____________________________ 10
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ________________ 10
- art. 725 alin. (1) şi (4) ___________________________________________________________ 10
Decizia nr.5 din 15 aprilie 2013 (dosar 2/2013) click pentru vizualizare pe site ______________ 10

1
Codul de procedură civilă (Legea nr.134/2010) _________________________________________ 10
- art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 ______________________________________________________ 10
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site ___________ 10
- art.60 ________________________________________________________________________ 11
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site ________ 11
- art. 94 şi art. 95 ________________________________________________________________ 11
Decizia nr.13 din 22 iunie 2015 (dosar 8/2015) click pentru vizualizare pe site ______________ 11
- art. 127 alin. (1) şi (3) ___________________________________________________________ 12
Decizia nr.7 din 16 mai 2016 (dosar 3/2016) click pentru vizualizare pe site ________________ 12
- art. 414 alin. (1) teza I ___________________________________________________________ 12
Decizia nr.2 din 30 ianuarie 2017 (dosar 22/2016) click pentru vizualizare pe site ____________ 12
- art. 435 _______________________________________________________________________ 12
Decizia nr.18 din 2 octombrie 2017 (dosar nr.1202/1/2017) click pentru vizualizare pe site ____ 12
- art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) ____________________ 12
Decizia nr.8 din 27 aprilie 2015 (dosar 2/2015) click pentru vizualizare pe site ______________ 12
- art 457 alin. (4) ________________________________________________________________ 13
Decizia nr.19 din 24 octombrie 2016 (dosar 18/2016) click pentru vizualizare pe site _________ 13
- art.480 alin.(3) _________________________________________________________________ 13
Decizia nr.23 din 6 noiembrie 2017 (dosar nr.1442/1/2017) _____________________________ 13
- art. 515 _______________________________________________________________________ 13
Decizia nr.18 din 2 octombrie 2017 (dosar nr.1202/1/2017) click pentru vizualizare pe site ____ 13
- art.650 şi art.665 raportat la art.818 şi art.819________________________________________ 13
Decizia nr.1 din 21 februarie 2011 (dosar 14/2010) click pentru vizualizare pe site ___________ 13
- art.665 _______________________________________________________________________ 14
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site ______________ 14
- art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) _____________________________ 14
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ________________ 14
- art. 915 alin. (2) ________________________________________________________________ 14
Decizia nr.20 din 24 octombrie 2016 (dosar 19/2016) click pentru vizualizare pe site _________ 14
- art. 1050 – 1053 ________________________________________________________________ 15
Decizia nr.19 din 5 octombrie 2015 (dosar 12/2015) click pentru vizualizare pe site _________ 15
Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin ___________________________________ 15
- art.61 alin.4 ___________________________________________________________________ 15
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site _________ 15
Legea nr.59/1934 asupra cecului _____________________________________________________ 15
- art.53 alin.(4) __________________________________________________________________ 15
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site _________ 15
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale ________________________________________ 16
- art. 136 alin.1) _________________________________________________________________ 16
Decizia nr.16 din 17 octombrie 2011 (dosar 19/2011) click pentru vizualizare pe site _________ 16
Legea nr.18/1991 privind fondul funciar ______________________________________________ 16
- art.53 ________________________________________________________________________ 16
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site _________ 16
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996________________________________________________ 16
- art. 18 ________________________________________________________________________ 16
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site ___________ 16

2
Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru ___________________________________ 17
- art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p) _____________________________________________________ 17
Decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013 (dosar 13/2013) click pentru vizualizare pe site _________ 17
- art.3 lit. o) _____________________________________________________________________ 17
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site ______________ 17
- art. 18 ________________________________________________________________________ 18
Decizia nr.7 din 8 decembrie 2014 (dosar 4/2014) click pentru vizualizare pe site ___________ 18
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991 ____________________ 18
- art.III alin.2 ___________________________________________________________________ 18
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site _________ 18
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti _____________________________________ 18
- art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) _______________________________________________________ 18
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ________________ 18
Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi
consumatori ______________________________________________________________________ 19
- art. 12 alin. (1) _________________________________________________________________ 19
Decizia nr.24 din 16 noiembrie 2015 (dosar 19/2015) click pentru vizualizare pe site ________ 19
Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989_____________________________________________________ 19
- art.26 alin.3 ___________________________________________________________________ 19
Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site _________ 19
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 _______________________________________ 20
- art. 58 şi art. 59 alin. (2) _________________________________________________________ 20
Decizia nr.8 din 15 mai 2017 (dosar 28/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 20
Legea sindicatelor nr.54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011) ___ 20
- art.28 alin.(2) __________________________________________________________________ 20
Decizia nr.1 din 21 ianuarie 2013 (dosar 19/2012) click pentru vizualizare pe site ____________ 20
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului __________________ 20
- art. 94 alin.3 ___________________________________________________________________ 20
Decizia nr.7 din 14 mai 2012 (dosar 7/2012) click pentru vizualizare pe site ________________ 20
- art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1)____________________________________________ 21
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site ____________ 21
- art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) _______________________________________ 21
Decizia nr. 28 din 4 decembrie 2017 (dosar nr.1950/1/2017) ____________________________ 21
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente ________________________________________________________________________ 21
Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site _________ 21
Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei ________________________________________ 22
- art.142 alin.(1) _________________________________________________________________ 22
Decizia nr.6 din 14 mai 2012 (dosar 6/2012) click pentru vizualizare pe site ________________ 22
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ________________________________ 22
- art. 320 alin. (1) ________________________________________________________________ 22
Decizia nr.22 din 6 noiembrie 2017 (dosar nr.1440/1/2017) _____________________________ 22

3
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal __________________________________________ 22
- art 62 ________________________________________________________________________ 22
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 22
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap _____ 23
- art. 85 alin. (2) _________________________________________________________________ 23
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site ____________ 23
Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice _________ 23
- art. 22, art. 23 şi art. 24 __________________________________________________________ 23
Decizia nr.10 din 19 iunie 2017 (dosar 2/2017) click pentru vizualizare pe site ______________ 23
Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor _________ 23
- art. XXII alin. (2) _______________________________________________________________ 23
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site __________ 23
Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. __________ 24
- art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) ________________________________________________ 24
Decizia nr.18 din 17 octombrie 2016 (dosar 11/2016) click pentru vizualizare pe site ________ 24
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal __________________________________________ 24
- art. 87 ________________________________________________________________________ 24
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 24
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali _______________________________________ 25
- art. 54 alin. (5) _________________________________________________________________ 25
Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017) click pentru vizualizare pe site _____ 25
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente ___________________________ 25
- art. 59 alin. (7) _________________________________________________________________ 25
Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017) click pentru vizualizare pe site _____ 25
ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI ________________________________ 26
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic _________ 26
- art.58 alin.(1) __________________________________________________________________ 26
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site ________________ 26
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
________________________________________________________________________________ 26
- art.2851 raportat la art.28717 alin.(2)________________________________________________ 26
Decizia nr.2 din 19 ianuarie 2015 (dosar 8/21014) click pentru vizualizare pe site ____________ 26
- art.28716 _____________________________________________________________________ 26
Decizia nr.20 din 5 octombrie 2015 (dosar 13/2015) click pentru vizualizare pe site _________ 26
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a
pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora ____________________ 27
- art.6 alin.(1) ___________________________________________________________________ 27
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site ________________ 27

4
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne _________________________________________________________________ 27
- art. 7 alin. (3) __________________________________________________________________ 27
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site _____________ 27
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri
executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar __ 28
- art. 1 alin. (1) şi (2) _____________________________________________________________ 28
Decizia nr.1 din 16 ianuarie 2012 (dosar 25/2011) click pentru vizualizare pe site ____________ 28
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru __________ 28
- dispoziţiilor art. 34 alin. (1) _______________________________________________________ 28
Decizia nr.11 din 23 mai 2016 (dosar 8/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 28
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ______________________________________________ 28
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945
din motive etnice __________________________________________________________________ 28
- art. 7 alin. (4) __________________________________________________________________ 28
Decizia nr.6 din 20 martie 2017 (dosar 24/2016) click pentru vizualizare pe site _____________ 28
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare _____________________________________________________________________ 29
- art. 27 alin. (1) _________________________________________________________________ 29
Decizia nr.10 din 23 mai 2016 (dosar 7/2016) click pentru vizualizare pe site _______________ 29
Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor
publice, stabilite prin titluri executorii ________________________________________________ 29
- art.1-4 ________________________________________________________________________ 29
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site ________ 29
- art. 4 _________________________________________________________________________ 29
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site _____________ 29
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ________________________________________________ 30
Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a
comisiei pentru protecţia copilului __________________________________________________ 30
- art. 10 alin. (3) _________________________________________________________________ 30
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site ____________ 30

5
LEGI
Codul civil din 1864

- art.680

Decizia nr.2 din 4 aprilie 2011 (dosar 1/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:
Stabileşte că, în situaţia acţiunilor având ca obiect constatarea calităţii de unic moştenitor asupra
unei mase succesorale, statul nu are calitate procesuală pasivă decât în ipoteza în care pe seama
acestuia s-a emis certificat de vacanţă succesorală.

Codul civil din 2009

- art. 107

Decizia nr. 28 din 4 decembrie 2017 (dosar nr.1950/1/2017)


Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel
Constanța şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107 din Codul civil și ale art. 133 alin. (1)
coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competența de soluționare, în
primă instanță, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela
revine tribunalului.

Codul de procedură civilă din1865

- art. 5, art. 7 şi,respectiv, art.10 pct.1

Decizia nr.8 din 10 iunie 2013 (dosar 5/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
Stabileşte că acţiunea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de
act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil are caracterul unei acţiuni personale imobiliare.
Competenţa teritorială de soluţionare a unei astfel de acţiuni, înregistrată înainte de data de 15
februarie 2013, se determină în condiţiile art. 5, art. 7 şi,respectiv, art.10 pct.1 din Codul de
procedură civilă în vigoare la data înregistrării cererii.

6
- art. 41 alin. (l), art. lll

Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea
vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de
lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în
reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de
procedură civilă şi în continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă introduse sub
imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de
procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în
toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat),
justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există
documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la
art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor
primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare - obligaţie de a
face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a
vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de procedură civilă din 1865/art.
32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, angajatorul
desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate
sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată
în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

- art.297 alin. (1)

Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de prim adjunctul procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr.202/2010 privind
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, stabileşte că:
Dispoziţiile art.297 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct.27 din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, nu se
aplică proceselor în care prima instanţa a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Legii
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

7
- art.312 alin. (2-4)

Decizia nr.5 din 4 aprilie 2011 (dosar 4/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în sensul că:
În aplicarea dispoziţiilor art.11 alin. (1) şi art.12 din Legea nr.85/2006 coroborate cu dispoziţiile
art.312 alin. (2-4) din Codul de procedură civilă, curtea de apel, investită cu soluţionarea recursului
declarat împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei, admiţând recursul, va casa hotărârea şi va trimite cauza judecătorului sindic
pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

- art. 312 alin.4

Decizia nr.14 din 16 septembrie 2013 (dosar 11/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş şi,
în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 312 alin.4 din Codul procedură civilă de la
1865, în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr.202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor, în cazul rejudecării cauzei la un alt termen de judecată
decât la cel la care s-a dispus admiterea recursului şi casarea cu reţinere a hotărârii atacate de către
curţile de apel şi tribunale, prevederile art.305 Cod procedură civilă nu sunt aplicabile.

- art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua

Decizia nr.3 din 6 martie 2017 (dosar 23/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj.
În interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură
civilă de la 1865 stabileşte că momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire de o lună îl
constituie data la care partea a luat cunoştinţă, în orice mod, de împrejurările pentru care constatarea
infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală.
Această dată nu poate depăşi intervalul de 3 ani de la data producerii împrejurărilor sus-menţionate.

- art.373 1

Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art.3731 din Codul de procedură
civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiaşi debitor,
în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcţie de fiecare titlu executoriu supus
verificării instanţei de executare.

8
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin
Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a
executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai
mulţi creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art.373 3 alin. (1 1 )

Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în
consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea nr.58/1934 asupra
cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor
art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în
raport de dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de credit (cambie, bilet
la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.
- art. 399

Decizia nr.22 din 17 octombrie 2011 (dosar 24/2011) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de
contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materia contestaţiei la executare
propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

- art. 404 2 alin. (3)

Decizia nr.5 din 12 martie 2012 (dosar 4/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) din Codul de procedură civilă stabileşte:
1. Instanţa judecătorească competentă potrivit legii să soluţioneze cererea de întoarcere a executării silite prin
restabilirea situaţiei anterioare este instanţa de executare, respectiv judecătoria.
2. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă căii de atac a recursului.

- art.460 alin.(1)

Decizia nr.7 din 15 aprilie 2013 (dosar 4/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea art.460 alin.1 din Codul de procedură civilă, stabileşte că termenul de 3
luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, în care
creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza instanţa de executare în vederea validării
popririi este un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix şi absolut, a cărui nerespectare atrage
sancţiunea decăderii .

9
- art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1)

Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art.
246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul
judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat
la cererea de validare a popririi, ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii
obligaţiilor de către terţul poprit, sau de către debitor.

- art. 725 alin. (1) şi (4)

Decizia nr.5 din 15 aprilie 2013 (dosar 2/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. 1, art. 33 alin. 4 şi 5 şi art. 149 din Legea nr.
85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă cu referire la efectele
modificării pe cale legislativă a valorii prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006,
stabileşte că judecătorul sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei în
cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a
procedurii.

Codul de procedură civilă (Legea nr.134/2010)

- art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36

Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea
vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de
lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în
reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de
procedură civilă şi în continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă introduse sub
imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de
procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în
toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat),
justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există
documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la

10
art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor
primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare - obligaţie de a
face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a
vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de procedură civilă din 1865/art.
32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, angajatorul
desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate
sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată
în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

- art.60

Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
În aplicarea dispoziţiilor art.60 din Codul de procedură civilă raportat la art.19 din Le gea
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.1-4 din
O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de chemare în garanţie a
Ministerului Finanţelor Publice formulată de către instituţiile publice angajatoare sau ordonatorii de
credite cu privire la drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sau la ajutorul financiar
prevăzut în favoarea cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul
preuniversitar de Legea nr.315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în
învăţământul preuniversitar, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de textul de lege.
- art. 94 şi art. 95

Decizia nr.13 din 22 iunie 2015 (dosar 8/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Constanţa și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art.10 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din
Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o direcţie
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a
unei alte direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la suportarea cheltuielilor de
întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor de contencios
administrativ.

11
- art. 127 alin. (1) şi (3)

Decizia nr.7 din 16 mai 2016 (dosar 3/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de
procedură civilă şi, în consecinţă, stabileşte că:
I. Sintagma „instanţa la care îşi desfăşoară activitatea” din cuprinsul art. 127 alin. (1) din Codul de
procedură civilă trebuie interpretată restrictiv, în sensul că se referă la situaţia în care judecătorul îşi
desfăşoară efectiv activitatea în cadrul instanţei competente să se pronunţe asupra cererii de
chemare în judecată în primă instanţă.
II. Art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă trebuie interpretat, sub aspectul noţiunii de
„grefier”, în sensul că este aplicabil şi în cazul reclamanţilor care fac parte din personalul auxiliar
de specialitate (grefier) la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti.

- art. 414 alin. (1) teza I

Decizia nr.2 din 30 ianuarie 2017 (dosar 22/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură
civilă, recursul formulat împotriva încheierii prin care a fost suspendată judecata, precum şi
împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei este admisibil,
indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunţată de instanţă într-o cauză în care hotărârea
ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

- art. 435

Decizia nr.18 din 2 octombrie 2017 (dosar nr.1202/1/2017) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii
cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei
soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi.

- art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)

Decizia nr.8 din 27 aprilie 2015 (dosar 2/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art.
719 alin. (7) din Codul de procedură civilă;
- cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători
- instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

12
- art 457 alin. (4)

Decizia nr.19 din 24 octombrie 2016 (dosar 18/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
Dispoziţiile art 457 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile dacă partea exercită o
cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate.
În ipoteza în care partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect
menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, instanţa de control judiciar va respinge ca inadmisibilă
calea de atac neprevăzută de lege, potrivit art. 457 alin. (l) din Codul de procedură civilă, în măsura
în care aceasta nu poate fi calificată prin aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4)
din Codul de procedură civilă.

- art.480 alin.(3)

Decizia nr.23 din 6 noiembrie 2017 (dosar nr.1442/1/2017)


Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Constanţa, referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 480 alin.
(3) din Codul de procedură civilă, sub următoarele aspecte:
a) înţelesul corect al sintagmei „prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata
fondului”;
b) termenul şi actul de procedură prin care partea interesată poate cere instanţei de apel trimiterea
cauzei spre rejudecare primei instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta, din aceeaşi
circumscripţie.

- art. 515

Decizia nr.18 din 2 octombrie 2017 (dosar nr.1202/1/2017) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii
cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei
soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi.

- art.650 şi art.665 raportat la art.818 şi art.819

Decizia nr.1 din 21 februarie 2011 (dosar 14/2010) click pentru vizualizare pe site
Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov în dosarul
nr.259/64/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de
interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.650 şi art.665 raportat la art.818 şi art.819 din Codul de
procedură civilă adoptat prin Legea nr.134/2010, respectiv determinarea instanţei competente
teritorial să judece cererea de încuviinţare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus
urmăririi este situat în raza unei instanţe (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu

13
efectuarea executării silite se află în raza altei instanţe (judecătorii), dar ambele instanţe aflate în
raza aceleiaşi curţi de apel.
- art.665

Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art.3731 din Codul de procedură
civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiaşi debitor,
în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcţie de fiecare titlu executoriu supus
verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin
Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a
executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai
mulţi creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1)

Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art.
246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul
judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat
la cererea de validare a popririi, ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii
obligaţiilor de către terţul poprit, sau de către debitor.

- art. 915 alin. (2)

Decizia nr.20 din 24 octombrie 2016 (dosar 19/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea și aplicarea art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, stabilește că acordul
părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ trebuie să fie
exprimat expres.

14
- art. 1050 – 1053

Decizia nr.19 din 5 octombrie 2015 (dosar 12/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava.
În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1050 - 1053 din Codul de procedură civilă şi art. 56,
art.76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011, stabileşte că procedura specială reglementată de prevederile
art. 1050 - 1053 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute
anterior intrării în vigoare a Codului civil.

Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

- art.61 alin.4

Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în
consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea nr.58/1934 asupra
cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor
art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în
raport de dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de credit (cambie, bilet
la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.

Legea nr.59/1934 asupra cecului

- art.53 alin.(4)

Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în
consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea nr.58/1934 asupra
cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor
art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în
raport de dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de credit (cambie, bilet
la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.

15
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale

- art. 136 alin.1)

Decizia nr.16 din 17 octombrie 2011 (dosar 19/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 136 alin.1) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, în cazul
cererilor întemeiate pe dispoziţiile legale evocate, instanţa de judecată se dezinvesteşte după
desemnarea experţilor, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului experţilor şi a modalităţii de
plată, pronunţând, în procedură necontencioasă, o încheiere împotriva căreia poate fi exercitată
calea de atac a recursului, conform art.336 din Codul de procedură civilă.

Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

- art.53

Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea nr.18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor
comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997
pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, stabileşte că Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula acţiuni în constatarea
nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor
forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

- art. 18

Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea
vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de
lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în
reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de
procedură civilă şi în continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă introduse sub
16
imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de
procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în
toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat),
justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există
documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la
art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor
primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare - obligaţie de a
face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a
vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de procedură civilă din 1865/art.
32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, angajatorul
desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate
sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată
în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru

- art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p)

Decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013 (dosar 13/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p) din Legea nr.146/1997,
modificată şi completată, stabileşte:
Cererile prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor de judecată sunt cereri
principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculează la valoarea pretenţiilor deduse
judecăţii, chiar dacă cererile care au format obiectul litigiului din care aceste cheltuieli provin au
fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

- art.3 lit. o)

Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art.3731 din Codul de procedură
civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, stabileşte că:

17
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiaşi debitor,
în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcţie de fiecare titlu executoriu supus
verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin
Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a
executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai
mulţi creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art. 18

Decizia nr.7 din 8 decembrie 2014 (dosar 4/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi
completările ulterioare, partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de
timbru poate formula critici care să vizeze caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată
exclusiv în cadrul cererii de reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar prin
intermediul apelului sau recursului.

Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991

- art.III alin.2

Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea nr.18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor
comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997
pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, stabileşte că Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula acţi uni în constatarea
nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor
forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

- art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a)

Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

18
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art.
246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul
judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat
la cererea de validare a popririi, ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii
obligaţiilor de către terţul poprit, sau de către debitor.

Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi
consumatori

- art. 12 alin. (1)

Decizia nr.24 din 16 noiembrie 2015 (dosar 19/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind
clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorului/alte organe ale administraţiei publice şi băncile comerciale/profesioniştii,
atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorului/alte organe ale administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele
specializate în materie civilă (litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului.

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989

- art.26 alin.3

Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
în consecinţă stabileşte că:
1. În acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, republicată,
prin care se solicită obligarea Statului Român să acorde despăgubiri băneşti pentru
imobilele preluate în mod abuziv, Statul Român nu are calitate procesuală pasivă.
2. Acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de
restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005,
îndreptate direct împotriva Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din
Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie, sunt inadmisibile.

19
Legea administrației publice locale nr. 215/2001

- art. 58 şi art. 59 alin. (2)

Decizia nr.8 din 15 mai 2017 (dosar 28/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Bucureşti şi de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi, în
consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, hotărârile primei
instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor sunt
încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu apel în 30 zile, în condiţiile art. 534 alin. (3) şi
(4) din Codul de procedură civilă.

Legea sindicatelor nr.54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011)

- art.28 alin.(2)

Decizia nr.1 din 21 ianuarie 2013 (dosar 19/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de prim adjunctul procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.28 alin.(2) din Legea sindicatelor nr.54/2003
(în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au
calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.269 alin.(2) (fost art.284 alin.2) din Codul
muncii, republicat, instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul
acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

- art. 94 alin.3

Decizia nr.7 din 14 mai 2012 (dosar 7/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 alin.3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 129 din
acelaşi act normativ, ordonanţa preşedinţială prin care se dispune măsura plasării copilului în regim
de urgenţă este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea
părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor, conform art. 582 alin.1 din Codul de
procedură civilă.

20
- art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1)

Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba
Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8
alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect
anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a
copilului cu dizabilităţi revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

- art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3)

Decizia nr. 28 din 4 decembrie 2017 (dosar nr.1950/1/2017)


Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel
Constanța şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107 din Codul civil și ale art. 133 alin. (1)
coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competența de soluționare, în
primă instanță, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela
revine tribunalului.

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente

Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi în consecinţă stabileşte că:
1. În acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, re publicată,
prin care se solicită obligarea Statului Român să acorde despăgubiri băneşti pentru
imobilele preluate în mod abuziv, Statul Român nu are calitate procesuală pasivă.
2. Acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de
restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005,
îndreptate direct împotriva Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din
Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie, sunt inadmisibile.

21
Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei

- art.142 alin.(1)

Decizia nr.6 din 14 mai 2012 (dosar 6/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de apel Suceava şi
stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.142 alin.(1) din Legea nr.85/2006, raportat la art.136
alin.6 din Codul de procedură fiscală, executarea hotărârilor judecătoreşti de atragere a răspunderii
membrilor organelor de conducere sau de supraveghere în condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, se va efectua, în cazul concursului dintre creditorii fiscali şi ceilalţi
creditori ai debitorului, potrivit Codului de procedură fiscală.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

- art. 320 alin. (1)

Decizia nr.22 din 6 noiembrie 2017 (dosar nr.1440/1/2017)


Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel
Constanța și, în consecință, stabileşte că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoana
care a suferit o vătămare corporală prin fapta altuia nu poate fi obligată, către furnizorul de servicii
medicale, la plata cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a beneficiat în cadrul
unităţii medicale respective, potrivit legii, în limitele pachetului de bază ori minimal, după caz, în
situaţiile în care autorul vătămării nu a fost identificat sau persoana vătămată nu a formulat sau şi-a
retras plângerea prealabilă ori a intervenit împăcarea părţilor.
În interpretarea şi aplicarea aceloraşi dispoziţii legale, autorul vătămării poate fi chemat în judecată,
pe cale civilă separată, pentru suportarea cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a
beneficiat persoana vătămată, în limitele pachetului de bază ori minimal, în situaţia în care acesta nu
răspunde penal, întrucât a intervenit împăcarea părţilor.

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal

- art 62

Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 62 din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în
executarea unor pedepse privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanţe
fiscale.

22
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în
executarea unor pedepse privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale
stabilite prin hotărârile de condamnare.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- art. 85 alin. (2)

Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba
Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8
alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect
anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a
copilului cu dizabilităţi revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice

- art. 22, art. 23 şi art. 24

Decizia nr.10 din 19 iunie 2017 (dosar 2/2017) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010, instanţa
competentă să soluționeze acțiunea în constatarea nulității absolute a unui contract de muncă sau a
unui contract civil, formulată de Agenția Națională de Integritate ulterior întocmirii raportului de
evaluare prin care s-a constatat existența conflictului de interese, se determină în raport cu natura
juridică a contractului.

Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

- art. XXII alin. (2)

Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de prim adjunctul procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă :

23
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr.202/2010 privind
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, stabileşte că:
Dispoziţiile art.297 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct.27 din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, nu se
aplică proceselor în care prima instanţa a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Legii
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

- art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2)

Decizia nr.18 din 17 octombrie 2016 (dosar 11/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti
şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) din Legea nr.
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi
completările ulterioare, stabileşte următoarele:
Competenţa materială procesuală a tribunalelor/secţiilor specializate se determină în funcţie de
obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin.
(1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu
modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal

- art. 87

Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 62 din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în
executarea unor pedepse privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanţe
fiscale.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în
executarea unor pedepse privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale
stabilite prin hotărârile de condamnare.

24
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

- art. 54 alin. (5)

Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa materială procesuală de
soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor birourilor electorale de circumscripţie de admitere
sau respingere a candidaturilor revine instanţelor civile.

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

- art. 59 alin. (7)

Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa materială procesuală de
soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor birourilor electorale de circumscripţie de admitere
sau respingere a candidaturilor revine instanţelor civile.

25
ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic

- art.58 alin.(1)

Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău şi, în
consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din
păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007, coroborate
cu dispoziţiile art.254 şi art.266 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art.58 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.427/2001, cu modificările ulterioare, acţiunile în răspundere patrimonială
formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele produse pe
suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în condiţiile art.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.85/2006, sunt de competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,


a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- art.285 1 raportat la art.287 17 alin.(2)

Decizia nr.2 din 19 ianuarie 2015 (dosar 8/21014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de
Apel Cluj, şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.285 1 raportat la art.287 17 alin.(2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art.287 17
alin.(2).

- art.28716

Decizia nr.20 din 5 octombrie 2015 (dosar 13/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia

26
de contencios administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor
pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind
executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de
achiziţie publică, poate fi atacată numai cu recurs.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a


pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

- art.6 alin.(1)

Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău şi, în
consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din
păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007, coroborate
cu dispoziţiile art.254 şi art.266 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art.58 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.427/2001, cu modificările ulterioare, acţiunile în răspundere patrimonială
formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele produse pe
suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în condiţiile art.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.85/2006, sunt de competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului


Afacerilor Interne

- art. 7 alin. (3)

Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din
17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne,
în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuală pasivă în litigiile dintre
angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect
solicitarea unor drepturi de natură salarială.

27
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri
executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

- art. 1 alin. (1) şi (2)

Decizia nr.1 din 16 ianuarie 2012 (dosar 25/2011) click pentru vizualizare pe site
Respinge recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.18/2010 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2010, în procedura de executare
silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

- dispoziţiilor art. 34 alin. (1)

Decizia nr.11 din 23 mai 2016 (dosar 8/2016) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibile, recursurile în interesul legii declarate de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare, cu privire la stabilirea înţelesului unitar al sintagmei „finalitate diferită" şi
determinarea modalităţii de stabilire a taxei judiciare de timbru în cadrul acţiunilor având ca obiect
pretenţii băneşti, constând atât în contravaloarea debitului principal, cât şi a dobânzilor sau
penalităţilor de întârziere aferente, după caz, acestui debit.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945
din motive etnice

- art. 7 alin. (4)

Decizia nr.6 din 20 martie 2017 (dosar 24/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă,
stabileşte următoarele:
Dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârile
judecătoreşti pronunţate în cauzele având ca obiect contestaţii împotriva hotărârilor pronunţate de
comisiile din cadrul caselor judeţene de pensii sau din cadrul Casei de pensii a municipiului
28
Bucureşti nu sunt supuse recursului, hotărârea judecătorească pronunţată în primă instanţă având
caracter definitiv.

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de


discriminare

- art. 27 alin. (1)

Decizia nr.10 din 23 mai 2016 (dosar 7/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov
şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanţa competentă
să soluţioneze cererile pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare este judecătoria sau tribunalul, după caz,
ca instanţe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii şi valoarea acestuia, cu excepţia cererilor în
care discriminarea a survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale şi în care
protecţia drepturilor subiective se realizează în faţa unor jurisdicţii speciale, cazuri în care cererile
vor fi judecate de aceste instanţe, potrivit dispoziţiilor legale speciale.

Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice,
stabilite prin titluri executorii

- art.1-4

Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
În aplicarea dispoziţiilor art.60 din Codul de procedură civilă raportat la art.19 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.1-4 din
O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de chemare în garanţie a
Ministerului Finanţelor Publice formulată de către instituţiile publice angajatoare sau ordonatorii de
credite cu privire la drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sau la ajutorul financiar
prevăzut în favoarea cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul
preuniversitar de Legea nr.315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în
învăţământul preuniversitar, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de textul de lege.
- art. 4

Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

29
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din
17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne,
în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuală pasivă în litigiile dintre
angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect
solicitarea unor drepturi de natură salarială.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei
pentru protecţia copilului

- art. 10 alin. (3)

Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba
Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8
alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect
anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a
copilului cu dizabilităţi revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

30

S-ar putea să vă placă și