Sunteți pe pagina 1din 72

NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases


Supplement 1/2017

Societatea Română de Neurogastroenterologie (SRNG)


Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH)
Romanian Society of Neurogastroenterology (RSDE)
Romanian Society of Gastroenterology and Hepatology (RSGH)

Meeting of the Romanian Society of


Neurogastroenterology
with

Rome IV Regional Central-East


European Meeting

Iași, 16-18 martie 2017 | Iasi, 16th-18th of March, 2017

Carte de Rezumate / Abstract Book

1
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases


Official Journal of the Romanian Society of Gastroenterology
Romanian Society of Gastroenterology and Hepatology (SRGH), Romanian Society of Digestive
Endoscopy (SRED)
Romanian Association for the Study of the Liver (ARSF), Romanian Society of Neurogastroenterology
(SRNG)

Editorial Office
3rd Medical Clinic
Str. Croitorilor, nr. 19-21
400162 Cluj-Napoca, România
Tel: +40 264 433 427
Fax: +40 264 431 758
Editor in Chief
Monica Acalovschi
Assistant Editors
Dan L. Dumitrașcu
Brîndușa Diaconu
Lidia Ciobanu
English language Editor: Sally Wood-Lamont
Biostatistical consultant: Teodora Mocan

ISSN 2457-3876
ISSN-L 2457-3876

2
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

CUPRINS

I. LUCRĂRI ORALE

1. IMPORTANŢA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI ÎN MANAGEMENTUL


DISMOTILITĂŢII FUNCŢIONALE GASTRO-INTESTINALE DIN SARCINĂ ................................ 10
Carmen Anton 1,2 ...................................................................................................................................... 10
THE IMPORTANCE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT IN FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL
DISMOTILITY MANAGEMENT DURING PREGNANCY ................................................................ 10
2. SII ȘI TULBURĂRI FUNCȚIONALE GASTROINTESTINALE ÎN MOLDOVA ....................... 11
Alexandru Babin ....................................................................................................................................... 11
IBS AND FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS IN MOLDOVA ................................. 12
3. MICROBIOTA INTESTINALĂ DIN PERSPECTIVA MICROBIOLOGULUI ........................... 13
Aida Corina Bădescu 1, Igor Jelihovschi 1, Raluca Ioana Șerban 1, Călin Lucian Maniu 2, Luminița
Smaranda Iancu 1 ..................................................................................................................................... 13
GUT MICROBIOTA: A MICROBIOLOGIST’S PERSPECTIVE ........................................................ 13
4. MARKERI AI INFLAMAŢIEI ÎN SII .................................................................................. 14
Alexandra Chira 1, Romeo Chira 2, Dan L. Dumitrașcu 1 ........................................................................... 14
INFLAMMATORY BIOMARKERS IN IBS ..................................................................................... 14
5. STRESUL OXIDATIV ȘI SINDROMUL DE INTESTINE IRITABIL – POSIBILĂ LEGATURĂ
PATOGENICĂ? ........................................................................................................................... 15
Camelia Cojocariu..................................................................................................................................... 15
6. INTESTINAL INFLAMMATION IS CORRELATED WITH SIBO .......................................... 15
Liliana David ............................................................................................................................................. 15
7. EVALUAREA STATUSULUI HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) LA PACIENȚII CU
BOALĂ DE REFLUX GASTROESOFAGIAN (BRGE) ...................................................................... 16
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2....................................... 16
THE EVALUATION OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) STATUS IN PATIENTS WITH
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) ...................................................................... 16
8. INFLUENȚA ERADICĂRII INFECȚIEI CU HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) ASUPRA
SIMPTOMELOR DE REFLUX ÎN BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN .................................. 17
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2....................................... 17
THE INFLUENCE OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) ERADICATION ON REFLUX
SYMPTOMS IN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) ............................................. 17
9. CARACTERISTICILE MANOMETRIC SI DEMOGRAFICE ALE PACIENTILOR CU DISFAGE
NON-OBSTRUCTIVA INTR-UN CENTRU TERTIAR DE GASTROENTEROLOGIE .......................... 18
Anca Dimitriu, Ion Băncilă, Cristian Gheorghe ......................................................................................... 18
HIGH-RESOLUTION MANOMETRIC AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS
WITH NON-OBSTRUCTIVE DYSPHAGIA IN A TERTIARY GASTROENTEROLOGY CENTER ........ 18
10. FACTORI PREDICTIVI AI DEPRESIEI LA PACIENȚII CU SINDROM DE INTESTIN
IRITABIL ................................................................................................................................... 19

3
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Mihaela Fadgyas Stanculete 1, Cristina Pojoga 2,3, Dan Lucian Dumitrașcu 4 ........................................... 19
PREDICTIVE FACTORS OF DEPRESSION IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME .......................... 19
11. ECHILIBRUL SIMPATO-VAGAL LA PACIENŢII CU BOALĂ DE REFLUX
GASTROESOFAGIAN .................................................................................................................. 20
Mariana Floria 1,2, Oana Bărboi 1,3, Iulia Birzu 3, Dumitriţa Savlovschi 3, Cristina Cijevschi-Prelipcean 1,3,
Gheorghe Balan 1,3, Vasile Liviu Drug 1,3 ................................................................................................... 20
SYMPATHO-VAGAL BALANCE IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ... 20
12. ETHICS OF GENETIC TESTING IN GASTROINTESTINAL FUNCTIONAL DISORDERS ...... 21
Cristina Gavrilovici .................................................................................................................................... 21
13. MICROBIOTA FUNGICĂ IN BOLILE INFLAMATORII INTESTINALE- ÎN CE ETAPĂ NE
AFLĂM?...................................................................................................................................... 21
Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2 ....................................... 21
FUNGAL MICROBIOTA IN IBD- WHERE ARE WE? ..................................................................... 22
14. CAT DE IMPORTANTA ESTE GENETICA IN BOLILE GASTROINTESTINALE
FUNCTIONALE ? ........................................................................................................................ 22
Eusebiu Vlad Gorduza, Lavinia Caba ........................................................................................................ 22
HOW IMPORTANT ARE GENETICS IN FUNCTIONAL GI DISEASES? ......................................... 22
15. IBS AND FGID IN CROATIA ............................................................................................ 23
Goran Hauser ........................................................................................................................................... 23
16. THE ASSOCIATION BETWEEN BINGE EATING, OBESITY AND GI SYMPTOMS – THE
DIFFICULT PATIENTS ................................................................................................................ 24
Oltea Daniela Joja ..................................................................................................................................... 24
17. ROLUL HORMONILOR STRESULUI ȘI A GASTRINEI ÎN DISFUNCȚII
GASTRODUODENALE LA PACIENȚII CU HEPATITĂ CRONICĂ VIRALĂ ..................................... 24
Iulianna Lupaşco 1, Vlada-Tatiana Dumbrava 1, Dan Lucian Dumitrașcu 3, Inna Vengher 1, Elena
Berezovscaia 2........................................................................................................................................... 24
THE ROLE OF STRESS HORMONES AND GASTRIN IN GASTRODUODENAL DYSFUNCTION IN
PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS .......................................................................... 25
18. IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS IN
POLAND ..................................................................................................................................... 25
Agata Mulak ............................................................................................................................................. 25
19. INTERVENTIILE DIETETICE IN SINDTOMUL INTESTINULUI IRITABIL ......................... 26
Laurenţiu Nedelcu .................................................................................................................................... 26
DIETARY INTERVENTION IN IRRITABLE BOWEL SYNDROM ................................................... 27
20. RESOLVING THE ENIGMA OF GENETIC FACTORS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME - A
CHALLENGING ENDEAVOUR ..................................................................................................... 27
B. Niesler .................................................................................................................................................. 27
21. TEAMWORK, COMMUNICATION AND EFFECTIVENESS IN THE
MULTIDISCIPLINARY CARE OF GASTROINTESTINAL FUNCTIONAL DISORDERS ................... 28
Liviu Oprea ............................................................................................................................................... 28
22. COMORBIDITĂȚI PSIHOPATOLOGICE LA PACIENȚII CU PATOLOGIE ONCOLOGICĂ
DIGESTIVĂ AVANSATĂ .............................................................................................................. 28
Cristina Pojoga 1,2, Mihaela Fadgyas-Stănculete 3 .................................................................................... 28

4
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

PSYCHOPATHOLOGICAL COMORBIDITIES IN PATIENTS WITH ADVANCED DIGESTIVE


ONCOLOGIC PATHOLOGY ......................................................................................................... 29
23. DIAMETRUL TRANSVERS ȘI GROSIMEA PERETELUI ANTERIOR AL RECTULUI LA COPII
CU ȘI FĂRĂ CONSTIPAȚIE FUNCȚIONALĂ ................................................................................ 29
Daniela Pop 1,2, Otilia Fufezan 2, Simona Tătar 2, Dorin Farcău 1,2 ............................................................ 29
TRANSVERSE RECTAL DIAMETER AND THICKNESS OF THE ANTERIOR WALL OF THE RECTUM
IN CHILDREN WITH AND WITHOUT FUNCTIONAL CONSTIPATION ........................................ 30
24. TRUST IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF IBS ........................ 30
Tudor-Ștefan Rotaru, Vasile Drug, Liviu Oprea ........................................................................................ 30
25. ÎNDEPLINESC TOLL-LIKE RECEPTORII UN ROL ÎN SINDROMUL DE INTESTIN
IRITABIL? ................................................................................................................................. 30
Flaviu Rusu, Dan Lucian Dumitrașcu ........................................................................................................ 30
DO TLRs PLAY A ROLE IN IBS? ................................................................................................. 31
26. DISPEPSIA ȘI HELICOBACTER PYLORI .......................................................................... 31
Andrada Seicean....................................................................................................................................... 31
DYSPEPSIA AND HELICOBACTER PYLORI ................................................................................ 31
Andrada Seicean....................................................................................................................................... 31
27. IBS AND FGID IN MACEDONIA ....................................................................................... 32
Meri Trajkovska ........................................................................................................................................ 32

II. POSTERE

1. BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN ȘI SINDROMUL DE INTESTIN IRITABIL,


AFECŢIUNI COEXISTENTE LA PACIENȚII CU DISPEPSIE FUNCȚIONALĂ - STUDIU
PROSPECTIV.............................................................................................................................. 33
Carmen Anton 1,2 Codrina Hartie 2 , Sandina Bistriceanu 2 , Sorana Anton 1 ........................................... 33
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME, COEXISTING
DISORDERS IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL DYSPEPSIA - PROSPECTIVE STUDY ............... 33
2. NEUROFIBROMATOZA VON RECKLINGHAUSEN SI COLITA PSEUDOMEMBRANOASA-
COMPLICATIE SAU CONSECINTA TERAPEUTICA PRIN DIAGNOSTIC INCERT ? ...................... 34
Carmen Anton 1,2, Roxana Pleşcuţă 2, Codrina Hârtie 2, Codrina Ancuţa 1 ............................................... 34
VON RECKLINGHAUSEN’S NEUROFIBROMATOSIS AND PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS -
COMPLICATION OR THERAPEUTIC CONSEQUENCE BY UNCERTAIN DIAGNOSIS ? ................ 34
3. CORELAŢII SEROLOGICE ŞI HISTOPATOLOGICE ÎN BOALA CELIACĂ LA COPIL ........... 35
Ginel Baciu 1, Silvia Fotea 2 ....................................................................................................................... 35
CELIAC DISEASE IN THE PEDIATRIC PATIENT SEROLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL
CORRELATIONS ......................................................................................................................... 35
4. IMPACTUL BOLII DE REFLUX GASTROESOFAGIAN CU MANIFESTĂRI DE LARINGITĂ
CRONICĂ ASUPRA SOMNULUI ȘI ACTIVITĂȚII SOCIO-PROFESIONALE.................................. 36
Oana-Bogdana Bărboi 1, Cristina Cijevschi-Prelipcean 1,2, Dan Cobzeanu 1,3, Dragoş Palade 1,3, Ahmed
Albusoda 1,4, Ana-Maria Darie 1,2, Diana Dumitrescu 1,2, Gheorghe Bălan 1,2, Vasile Drug1,2 ................... 36

5
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

THE IMPACT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ASSOCIATED WITH CHRONIC


LARYNGITIS ON SLEEP AND DAILY SOCIO-PROFESSIONAL ACTIVITIES OF PATIENTS ......... 36
5. DILATAREA PNEUMATICA A ACHALAZIEI – EXPERIENTA COLENTINA .......................... 37
Andreea Bengus, Andrei Voiosu, Radu Bogdan Mateescu ...................................................................... 37
BALOON DILATION FOR ACHALASIA – COLENTINA EXPERIENCE ........................................... 37
6. PARTICULARITĂȚI CLINICO-TERAPEUTICE ALE ANOREXIEI NERVOASE LA UN PACIENT
TÂNĂR. PREZENTARE DE CAZ ................................................................................................... 38
Alexandra Boloș 1, Gabriela Ștefănescu 1, Adela Bârzu 2, Andreea Silvana Szalontay 1 ........................... 38
CLINICO-THERAPEUTIC APROACHES REGARDING ANOREXIA NERVOSA AT A YOUNG
PATIENT. CLINICAL CASE PRESENTATION ............................................................................... 38
7. PARTICULARITĂŢI CLINICO-TERAPEUTICE ALE ANOREXIEI NERVOASE LA COPII ŞI LA
ADOLESCENŢI ........................................................................................................................... 39
Alexandra Boloș 1, Ilinca Untu 1, Dumitrița Savlovschi 2, Andreea Silvana Szalontay 1 ............................ 39
CLINICO-THERAPEUTIC PARTICULARITIES OF ANOREXIA NERVOSA IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS ........................................................................................................................... 39
8. PROGNOSTICUL SARCINILOR COMPLICATE CU COLESTAZĂ INTRAHEPATICĂ ............ 40
Roxana Bohiltea, Natalia Turcan, Crangu Ionescu, Oana Toader, Octavian Munteanu, Serban Nastasia,
Monica Cirstoiu ........................................................................................................................................ 40
OBSTETRIC OUTCOME OF PREGNANCIES COMPLICATED WITH INTRAHEPATIC CHOLESTASIS
40
9. SIMPTOME GASTROINTESTINALE ÎN SEVRAJUL ALCOOLIC PE O SECȚIE DE
PSIHIATRIE ............................................................................................................................... 41
Maria Bonea, Ioana Micluția .................................................................................................................... 41
GSTROINTESTINAL SYMPTOMS IN ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME ON A PSYCHIATRIC
WARD 41
10. PREZENȚA SINDROMULUI ASTENO-VEGETATIV LA PACIENȚII CU PANCREATITĂ
CRONICĂ FORMĂ DOLORĂ ........................................................................................................ 42
Rodica Bugai, Ion Țîbîrnă, Ludmila Condrațchi, Violetta Ucraințeva ....................................................... 42
THE PRESENCE OF THE ASTHENO-VEGETATIVE SYNDROME IN THE PATIENTS WITH DOLOR
FORM OF CHRONIC PANCREATITIS .......................................................................................... 42
11. ANXIETATEA ȘI MOTILITATEA INTESTINALĂ LA ȘOBOLANII SUPRAPONDERALI ........ 43
Bogdan Augustin Chiș 1, Ana Florica Chiș 2, Daniela Fodor 1, Adriana Mureșan 3, Dan Dumitrașcu 1 ...... 43
ANXIETY AND INTESTINAL MOTILITY IN OVERWEIGHT RATS ................................................ 43
12. ENCEFALOPATIE GAYET WERNICKE CU EVOLUȚIE RAPIDĂ SPRE DEMENȚĂ ÎN
DEPENDENȚA CRONICĂ ALCOOLICĂ-PREZENTARE DE CAZ ..................................................... 44
Cătălina Crișan 1, Laura Grosu 2, Oana Vanța 3, Vlad Zdrenghea 1 ........................................................... 44
GAYET WERNICKE ENCEPHALOPATHY WITH RAPID EVOLUTION TOWARD DEMENTIA IN
ALCOHOLIC DEPENDENCE-CASE REPORT ................................................................................. 44
13. INFLUENȚA ERADICĂRII INFECȚIEI CU HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) ASUPRA
SIMPTOMELOR DE REFLUX ÎN BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN .................................. 45
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2....................................... 45
THE INFLUENCE OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) ERADICATION ON REFLUX
SYMPTOMS IN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) ............................................. 46

6
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

14. EVALUAREA STATUSULUI HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) LA PACIENȚII CU


BOALĂ DE REFLUX GASTROESOFAGIAN (BRGE) ...................................................................... 46
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2....................................... 46
THE EVALUATION OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) STATUS IN PATIENTS WITH
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) ...................................................................... 47
15. ROLUL STRESULUI OCUPAȚIONAL ÎN SINDROMUL DE INTESTIN IRITABIL ................ 47
Iulia-Ioana Dîrzu 1, Oana-Mihaela Tiron 2, Cristina- Maria Strugariu 3, Maria Asaftei 4, Răzvan
Constantinescu 1,2 ..................................................................................................................................... 47
THE ROLE OF OCCUPATIONAL STRESS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME ............................. 48
16. ASPECTE CLINICE ŞI HISTOPATOLOGICE ÎN DUODENITA EOZINOFILICĂ IDIOPATICĂ
LA COPIL ................................................................................................................................... 48
Slvia Fotea 1, Ginel Baciu 2, Doina Mihăilă 3, Laura Tandafir 4, Dana Teodora Anton 4 ............................ 48
CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL ASPECTS OF IDIOPATHIC EOSINOPHILIC DUODENITIS
IN CHILDREN ............................................................................................................................ 49
17. GASTROINTESTINAL DISORDERS IN CHILHOOD OBESITY ........................................... 49
Laura Mihaela Trandafir, Otilia Frăsinariu, Mirabela Subotnicu, Ingrith Crenguța Miron ....................... 49
18. REFLUXUL GAZOS LA COPII ........................................................................................... 49
Felicia Galoș 1,2,Cătălin Boboc 2 , Miha Stoicescu 1,2, Mihai Munteanu 2, Mihaela Bălgrădean 1,2 ............ 49
GAS REFLUX IN CHILDREN ....................................................................................................... 50
19. MANIFESTĂRI DE REFLUX GASTROESOFAGIAN LA PACIENTUL CU ATREZIE
ESOFAGIANA OPERATA- PERSPECTIVA CHIRURGULUI PEDIATRU.......................................... 50
Simona Gavrilescu 1,2, Mihaela Ciornei 1, , Elena Hanganu 1,2 .................................................................. 50
20. FACTORI DE RISC ÎN INFECŢIA CU ROTAVIRUS ............................................................ 51
Călin Gigi, Ligia Stănescu, Mirela Popescu, Ramona Nedelcuţă .............................................................. 51
RISK FACTORS IN INFECTION WITH ROTAVIRUS ................................................................... 51
21. CELULELE GLIALE ENTERICE- VERIGA LIPSĂ ÎN MODULAREA BOLILOR INFLAMATORII
INTESTINALE?........................................................................................................................... 52
Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2 ....................................... 52
ENTERIC GLIAL CELLS- THE MISSING LINK IN MODULATING IBD? ........................................ 53
22. CONEXIUNI ÎNTRE INFLAMAȚIA SISTEMICĂ ȘI MECANISMELE FIZIOPATOLOGICE ALE
SINDROMULUI DE INTESTIN IRITABIL .................................................................................... 53
Raluca Ecaterina Haliga, Bianca Codrina Morarasu, Laurentiu Sorodoc .................................................. 53
CONNECTIONS BETWEEN SYSTEMIC INFLAMMATION AND PATHOPHYSIOLOGIC
MECHANISMS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME ................................................................... 54
23. SEMNIFICAȚIA PROTEINEI C REACTIVE ȘI A LIZOZIMULUI ÎN BOALA CROHN ȘI
RECTOCOLITA ULCEROHEMORAGICĂ TRATATE CU INFLIXIMAB ȘI ADALIMUMAB ................ 54
Andra Consuela Ionescu 1, Laura Gaman 2, Alina Vasilescu 3, Valeriu Atanasiu 2, Irina Stoian 2, Lucian
Ionescu 3, Mircea Diculescu 4 ................................................................................................................... 54
SIGNIFICANCE OF C-REACTIVE PROTEIN AND LYSOZYME IN CROHN’S ................................. 55
DISEASE AND ULCERATIVE COLITIS TREATED WITH INFLIXIMAB AND ADALIMUMAB ......... 55
24. INTERRELAȚIA DINTRE SCHIZOFRENIE ȘI TULBURĂRILE GASTROINTESTINALE ....... 55
Andra Isac 1,2, Bianca Pop 1,2, Vasile Andreica 1,3,Viorel Lupu 1,2, Ioana Micluția 1,4 ................................. 55

7
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

autor corespondență: Bianca Pop ............................................................................................................ 55


THE INTERRELATION BETWEEN SCHIZOPHRENIA AND GASTROINTESTINAL DISORDERS .... 56
25. NEUTROPENIC ENTEROCOLITIS (TYPHLITIS) AS A COMPLICATION OF ACUTE
LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA ..................................................................................................... 56
Mirabela Subotnicu 1,2, Laura Trandafir1,2, Anca Ivanov 1,2, Ingrith Miron 1,2 ........................................... 56
26. DEREGLĂRI PSIHOSOMATICE LA BOLILE CRONICE DIFUZE ALE FICATULUI ............... 57
Iulianna Lupașco 1, Elena Berezovscaia 1, 2, Vlada-Tatiana Dumbrava 1 ................................................... 57
PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES ................................. 58
27. PREDICTORI AI RĂSPUNSULUI LA INTERVENŢIA PSIHOLOGICĂ COGNITIV-
COMPORTAMENTALĂ ÎN CAZUL PACIENŢILOR CU INTESTIN IRITBAIL .................................. 58
A. Marian 1, D.L Dumitrascu 2 ................................................................................................................... 58
PREDICTORS OF RESPONSE TO COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN PATIENTS WITH
IRRITABLE BOWEL SYNDROME ................................................................................................ 59
28. THE ROLE OF FECAL CALPROTECTIN IN INVESTIGATING INFLAMMATORY BOWEL
DISEASES .................................................................................................................................. 59
Cristina Mărginean 1, Mihai Vladaia 2, Sorin Marian Popescu 2 ............................................................. 59
29. EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONAL DIGESTIVE DISEASE ........................... 60
M Malczyk1, R Goldis1, Razvan Diaconescu1, Adrian Goldis2 ................................................................... 60
30. SERICINA ȘI LACTOFERINA PROTEINELE VIITORULUI ÎN PREVENIREA SAU
AMELIORAREA CONSTIPAȚIEI PROVOCATĂ DE MORFINĂ? ..................................................... 61
Irina Mihaela Matran 1, Eugen Botan 2, Dan L. Dumitrascu 1 .................................................................. 61
SERICIN AND LACTOFFERIN - PROTEINS OF THE FUTURE IN PREVENTING OR IMPROVING
THE CONSTIPATION PROVOKED BY MORPHINE? .................................................................... 61
31. PRIMA LINIE ÎN TRATAMENTUL DE ERADICARE A INFECȚIEI CU HELICOBACTER
PYLORI LA PACIENȚII CU DISPEPSIE ...................................................................................... 62
Cătălina Mihai 1,2, Bogdan Mihai 1,3, Anca Cardoneanu 1,4, Mihaela Dranga 1,2, Otilia Gavrilescu 1,2, Vasile
Drug 1,2, Cristina Cijevschi Prelipcean 1,2 ................................................................................................... 62
FIRST LINE HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN DYSPEPTIC PATIENTS ....................... 62
32. MANIFESTĂRI DIGESTIVE ÎN TUMORA WILMS ............................................................. 63
Ramona Nedelcuţă, Mirela Popescu, Gigi Călin ....................................................................................... 63
WILMS TUMORS DIGESTIVE SYMPTOMS ................................................................................. 63
33. IBS IN A PATIENT WITH INCIDENTALLY FOUND MINOR FORM OF BETA-THALASSEMIA,
TREATED WITH RIFAXIMIN: A CASE REPORT .......................................................................... 64
D. Ristova 1, M. Trajkovska 1, N. Joksimovikj 1, G. Stevanovski 2 .............................................................. 64
34. CHILDHOOD OBESITY .................................................................................................... 64
Klara I.Sarbu 1,Gabriela Sumanariu 2,A.Iacoboaia 3 ................................................................................. 64
35. PROBIOTICS IN CHILDHOOD HELICOBACTER PYLORI INFECTION .............................. 64
Klara I.Sarbu 1, Laura Repciuc 2 , Ana Maria Mihai 3, Paula Andreeea Neznec3, Antonela Perlanovschi 3,
Geanina Haraga 3 ...................................................................................................................................... 64
36. COLITE ALERGICE CU EOSINOFILE LA COPIL ................................................................ 65
Georgeta Sinițchi ...................................................................................................................................... 65
EOSINOPHITIC COLITIS AT ALLERGIC CHILDREN ................................................................. 65

8
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

37. RELAŢIA DINTRE SINDROMUL DE COLON IRITABIL ȘI PATOLOGIILE PSIHIATRICE


COMORBIDE .............................................................................................................................. 65
B. Suciu 1,2 , R. Păunescu 2, I. Micluția 2 .................................................................................................... 65
RELATIONSHIP BETWEEN IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND COMORBID PSYCHIATRIC
DISORDERS ............................................................................................................................... 66
38. ESTE MANOMETRIA ESOFAGIANĂ DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE CU TOPOGRAFIE DE
PRESIUNE ÎNTOTDEAUNA UTILĂ? ............................................................................................ 66
Teodora Surdea-Blaga, Liliana Elisabeta David, Dan L. Dumitrascu ......................................................... 66
IS ESOPHAGEAL HIGH RESOLUTION MANOMETRY WITH PRESSURE TOPOGRAPHY ALWAYS
HELPFUL? .................................................................................................................................. 67
39. SARCINA DUPĂ TRATAMENTUL CHIRURGICAL PENTRU RECTOCOLITA ULCERO-
HEMORAGICĂ- PREZENTARE DE CAZ ........................................................................................ 67
Oana Toader 1,2, Alexandra Vintea1,2, Cătălina Mărgineanu 1 , N. Suciu 1,2, A. Voichitoiu 1,2 , Monica
Cîrstoiu 2,3, Roxana Bohîlţtea 2,3................................................................................................................ 67
PREGNANCY AFTER SURGICAL TREATMENT IN ULCERATIVE COLITIS .................................... 68
40. MANIFESTĂRI GASTRO-INTESTINALE LA COPII CU FIBROZĂ CHISTICĂ ..................... 68
Laura Mihaela Trandafir, Oana Teslariu, Ingrith Crenguța Miron, Dana Teodora Anton-Păduraru ........ 68
GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS ................... 69
41. CHRONIC CONSTIPATION, IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND THEIR OVERLAP ...... 69
Adela Turcanu, Ecaterina Pitel, Doina Chiriac, Angela Peltec, Rodica Lipcan .......................................... 69
42. TULBURĂRILE PSIHOSOMATICE ÎN PANCREATITĂ CRONICĂ LA PACIENȚII DE VÂRSTĂ
TÂNĂRĂ. .................................................................................................................................... 70
Violetta Ucraințev 1, Ion Țîbîrnă 1, Rodica Bugai 1, Svetlana Postoronca 2 ............................................... 70
PSYCHOSOMATIC DISORDERS OF THE YOUNG AGE PATIENTS WITH CHRONIC
PANCREATITIS. ......................................................................................................................... 70
43. DECLANȘAREA SIMPTOMELOR DE REFLUX ȘI DISPEPTICE DUPĂ DEPISTAREA
HEPATITEI CRONICE VIRALE .................................................................................................... 71
Inna Vengher, Iulianna Lupașco, Vlada-Tatiana Dumbrava ..................................................................... 71
THE ONSET OF REFLUX AND DYSPEPTIC SYMPTOMS AFTER DETECTION OF CHRONIC VIRAL
HEPATITIS ................................................................................................................................. 71

9
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

I. Lucrări orale
constipaţie. Prognosticul de evoluţie a sarcinii în
cazul tulburărilor funcţionale gastro-intestinale
este favorabil.

1. IMPORTANŢA
THE IMPORTANCE OF
DIAGNOSTICULUI ŞI
DIAGNOSIS AND TREATMENT IN
TRATAMENTULUI ÎN
FUNCTIONAL
MANAGEMENTUL
GASTROINTESTINAL
DISMOTILITĂŢII
DISMOTILITY MANAGEMENT
FUNCŢIONALE GASTRO-
DURING PREGNANCY
INTESTINALE DIN
SARCINĂ Carmen Anton 1,2
1
“Grigore T. Popa” University of Medicine
1,2
Carmen Anton and Pharmacy, Iasi, Romania
1
Universitatea de Medicina si Farmacie 2
Institute of Gastroenterology and
,,Gr.T. Popa’’, Iaşi, România Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
2
Institutul de Gastroenterologie si Romania
Hepatologie, Spitalul,, Sf.Spiridon’’, Iaşi,
România Introduction:Gastrointestinal motility disorders
represent some of the most frequent functional
Introducere: Tulburările motilităţii gastro- complaints during pregnancy. Emetizant
intestinale reprezintă cele mai des întâlnite dyspeptic syndrome is common in early
entităţi funcţionale în timpul sarcinii. Sindromul pregnancy, usually self-limiting and occurs in 50-
dispeptic emetizant este frecvent la începutul 90% of pregnancies. Risk factors for this
sarcinii şi apare la 50-90 % din femei. Factorii de syndrome include youth, obesity, first pregnancy,
risc includ vârsta tânără, obezitatea, prima smoking and tends to recur in subsequent
sarcină, fumatul şi tind să se repete la sarcinile pregnancies. Hyperemesis gravidarum is
ulterioare. Hyperemesis gravidarum este condiţia
considered to be at the severe end of the
clinică ce atinge maximul de severitate al
spectrum of nausea and vomiting in pregnancy,
spectrului dispepsiei emetizante în timpul sarcinii
leading to fluid and electrolyte imbalances.
care duce la dezechilibre hidro-electrolitice.
Tratamentul se axează pe aportul de fluide, Treatment focuses on replenishing fluids,
electroliti, vitamine şi minerale. Nu au fost electrolytes, vitamins, and minerals. No
observate deficite de greutate la naştere sau differences in birth weight or birth defects have
malformaţii congenitale la sarcinile cu această been observed in pregnancies affected by this
afecţiune. Boala de reflux gastroesofagian condition. Gastroesophageal Reflux Disease
(BRGE) este frecventă în timpul sarcinii, fiind (GERD) is common in pregnancy and is
experimentată de 45-80 % din femeile gravide. experienced by 45-80% of pregnant women.
Endoscopia poate fi indicată la pacientele cu Endoscopy may be indicated in patients with
complicaţii ale BRGE, iar pH metria ambulatorie complications of GERD and 24-hour ambulatory
24 de ore poate fi utilă în cazurile cu simptome pH studies is useful in patients with atypical
atipice. Modificările stilului de viaţă sunt prima presentations. Lifestyle modifications are the first
linie de management la femeile gravide cu BRGE. line of management in pregnant women with
Antiacidele sunt sigure în timpul sarcinii, iar GERD. Antacids or sucralfate are safe in
antireceptorii de histamina (H2) sunt de preferat pregnancy, Histamine 2 (H2) blockers are
inhibitorilor de pompa de protoni. Boala peptică
preferred over proton pump inhibitors (PPIs).
evoluează favorabil în timpul sarcinii datorită
Peptic ulcer disease is believed to improve
scăderii secreţiei gastrice acide. Exacerbările
during pregnancy as a result of decreased gastric
sindromului de intestin iritabil apar, de
asemenea, în sarcină. acid secretion. Treatment for Helicobacter
Concluzii: Tratamentul pentru eradicarea infecţiei pylori gastritis should be initiated after the
Helicobacter pylori se iniţiază după sarcină şi pregnancy and breastfeeding periods are
alăptare deoarece pot exista contraindicaţii complete because some medications are
terapeutice. Managementul conservator este contraindicated. Exacerbations of irritable bowel
opţiunea ideală în cazul diareei, iar schimbările syndrome can also occur in pregnancy.
dietei cu administrarea fibrelor alimentare Conservative management is the mainstay of
însoţită de creşterea activităţii fizice sunt utile în treatment for diarrhea in pregnancy. Dietary

10
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

changes, using bulking agents and increasing Medicine. vol 1, p. 7-11(A. Babin, G. Bivol, DL.
physical activity are useful in constipation . The Dumitraşcu).
outcome for pregnant patients with functional
gastrointestinal disorders is favorable. Conlucrarea cu Societatea Romana de
Neurogastroenterologie Romania este reflectată
2. SII ȘI TULBURĂRI și în lucrarea - Small intestinal bacterial
FUNCȚIONALE overgrowth is associated with intestinal
GASTROINTESTINALE ÎN inflammation in the irritable bowel syndrome.
MOLDOVA 2014, Vol 87, No 3, Clujul Medical (L. David, A.
Babin, A. Picos, DL. Dumitrașcu).
Alexandru Babin
USMF N. Testemițanu, Chișinău, Moldova În anul 2015 a fost raportat la al XXXV-lea
Congres Național de Gastroenterologie,
Introducere. Istoricul neurogastroenterologiei în Hepatologie și Endoscopie Digestivă, Iasi. -
Moldova se începe de la I Congres de Comorbiditatea (SII) (IBS) cu boala de reflux
Neurogastroenterologie în Brașov, România, gastro-esofagian (BRGE) (GERD) în practica
2005, organizat de prof. DL Dumitrașcu si medicului de familie (MF).
Nedelcu L, la care am avut onoarea să
participăm cu lucrarea: Irritable bowel syndrome În anul 2016 a fost prezentată în Paris la
as a mask/ satellite of digestive diseases. Congresul 50-lea ESCI comunicare orală -
(International Symposium of Comorbiditas GERD and inflammatory bowel
Neurogastroenterology-Braşov, România, 22-25 disease (IBD) in management Family Physician
septembrie, 2005). Lucrarea a fost prezentată în of Moldova. European Journal of Clinical.
lumina criteriilor Roma II. A fost făcută Investigation, Volume 46, Issue S1, April 2016,
cunoștință cu prof. Douglas A. Drossman - (A. Babin, G. Bivol, V. Tolmaci, L. Petrov).
Director Emeritus, UNC Center for Functional GI La fel, în anul 2016 în luna iunie noi am
and Motility Disorders, USA – fondatorul participat la al XXXVI-lea Congres Național de
Criteriilor Roma. Am participat activ și la 2nd Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie
International Symposium of Digestivă, Cluj-Napoca, cu raport oral și ca
Neurogastroenterology of the Romanian Society moderatori la sesiunea: Boli intestinale.
of Neurogastroenterology, Cluj, România, 4-7
october 2007. Din 2006 suntem membru al La 16 iunie 2016, Chișinău, Moldova, Conferința
Societății Române de Neurogastroenterologie și de Gastroenterologie și hepatologie, cu
implicit al European Society of participare internațională – Particularitățile
Neurogastroenterology and Motility. clinico-terapeutice ale comorbidității BRGE și
sindromul intestinului iritabil (în lumenul
În anul 2008 - publicația și raportul comun cu criteriilor ROMA IV) – (Babin A.).
prof. DL Dumitrașcu la Conferința științifică a În calitate de spiker și cu raport am participat
USMF ”N. Testemițanu”, Chișinău - Aspectele activ la Congresul Societății Naționale de
moderne ale tratamentului sindromului Medicina Familiei, 26-29 octombrie 2016, ediția a
intestinulu iritabil la adulţi (în lumenul criteriilor 8-a, Iași.
Roma III), precum și Abordări holistice în
domeniul neurogastroenterologiei: SII în Tematica Tulburarilor functionale
contextul criteriilor Roma III; Clasificarea gastrointestinale (Roma III, IV) este inclusă în
Roma III a tulburărilor funcţionale digestive: ce a Programul ”Abordarea problemelor actuale în
adus nou criteriile Roma III în intestinul iritabil. Medicina de Familie” cu instruirea rezidenților,
Arta Medica, Chişinău, 2008. precum și perfecționarea a mai mult de 1700 de
medici de familie în Republica Moldova.
În anul 2011 a fost raportat la 3rd International
Symposium on Neurogastroenterology 17-19 Concluzii. Trebuie menționat faptul că
novamber, Iasi lucrarea: The vegetative motor dezvoltarea neurogastroenterologiei în Moldova
profile (VMP) in the assessment of functional este bazată pe conlucrarea strânsă cu Medical
gastro-intestinal disorders and comorbidities (în Association of Gastroenterology And Hepatology
lumenul criteriilor Roma III). (Moldova) și SRGH - Romanian Society of
Gastroenterology and Hepatology și The
A fost studiată comorbiditatea IBS, ceea ce a Romanian Society of Neurogastroenterology.
găsit reflectarea în articolul publicat în 2014 -
Key questions of irritable bowel syndrome (IBS)
and comorbidities. Eurasian Journal of Internal

11
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

IBS AND FUNCTIONAL associated with intestinal inflammation in the


irritable bowel syndrome. 2014, Vol 87, No 3,
GASTROINTESTINAL DISORDERS Cluj Medical (L. David A. Babin, A. Picos, DL.
IN MOLDOVA Dumitraşcu).
Alexandru Babin
2015 - was reported at the XXXV National
“N. Testemițanu” University of Medicine and Congress of Gastroenterology, Hepatology and
Pharmacy, Kishinew, Moldavia Digestive Endoscopy, Iasi. - Co-morbidity IBS
with gastro-oesophageal reflux disease (GERD)
Background: Neurogastroenterology history in in family practice doctor.
Moldova starts with the Ist
Neurogastroenterology Congress in Brasov, 2016 - was presented in Paris at the 50th
Romania, 2005, organized by prof. Dumitraşcu Congress ESCI oral communication -
DL and Nedelcu L, which we havd the honor to Comorbiditas inflammatory bowel disease and
participate with the communication: Irritable GERD in management Family Physician of
bowel syndrome as a mask/ satellite of digestive Moldova. European Journal of Clinical.
disases. (International Symposium of Investigation, Volume 46, Issue S1, April 2016
Neurogastroenterology-Brasov, Romania, 22-25 (A. Babin, G. Bivol, Tolmaci V., L. Petrov).
September 2005). The report was presented in Similarly, in June 2016 we participated in the
Rome II criteria lumen. It was made acquainted XXXVI National Congress of Gastroenterology,
with prof. Douglas A. Drossman - Director Hepatology and Digestive Endoscopy Cluj-
Emeritus, UNC Center for Functional GI and Napoca, with oral report and as moderators of
Motility Disorders, USA - Criteria founder of the session: Intestinal Diseases.
Rome.We attended the 2nd International
Symposium active and of Neurogastroenterology On 16 June 2016 Chisinau, Moldova - Hepatology
of the Romanian Society of and Gastroenterology Conference with
Neurogastroenterology, Cluj, Romania 4-7 international participation - Clinical and
october 2007. 2006 - Member of the Romanian therapeutic particularities of comorbidity GERD
Society Neurogastroenterology and the European and irritable bowel syndrome (lumen criteria
Society of Neurogastroenterology and Motility. ROME IV).
As speaker and the report we have actively
In 2008 - and the joint publication by prof. DL participated in the National Society of Family
Dumitraşcu at the Scientific Conference of the Medicine Congress, 26-29 October 2016, 8th
Medical University "N. Testemitanu ", Chisinau - edition of Iași.
Modern aspects of treatment IBS in adults (Rome
III criteria lumen) and Holistic approach to Theme Functional gastrointestinal disorders
neirogastroenterologiei: Rome III criteria for IBS (Rome III, IV) is included in the program
in context; Rome III classification of "Addressing the current Family Medicine"
functional digestive disorders: what has brought residents with training and improvement of more
new Rome III criteria in IBS? Art Medica, than 1700 family doctors in Moldova.
Chisinau, 2008.
Conclusion:It should be noted that the
In 2011 it was reported at the 3rd International development neurogastroenterology in Moldova
Symposium on 17-19 Neurogastroenterology is based on close collaboration with the Medical
novamber, Iasi communication: The vegetative Association of Gastroenterology and Hepatology
motor profile (VMP) in the assessment of (Moldova) and SRGH - Romanian Society of
functional gastro-intestinal disorders and Gastroenterology and Hepatology and The
comorbidities (lumen Rome III criteria). Romanian Society of Neurogastroenterology.

IBS has been studied comorbidity, which found


reflection in the article published in 2014 - Key
questions of irritable bowel syndrome (IBS) and
comorbidities. Eurasian Journal of Internal
Medicine. vol 1, p. 7-11 (A. Babin, G. Bivol, DL.
Dumitraşcu).

Cooperation with the Romanian Society of


Neurogastroenterology reflected in the work -
Small intestinal bacterial overgrowth is

12
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

GUT MICROBIOTA: A
3. MICROBIOTA INTESTINALĂ MICROBIOLOGIST’S
DIN PERSPECTIVA PERSPECTIVE
MICROBIOLOGULUI Aida Corina Badescu 1, Igor Jelihovschi 1,
Raluca Ioana Serban 1, Călin Lucian Maniu 2,
Aida Corina Bădescu 1, Igor Jelihovschi 1, Luminița Smaranda Iancu 1
Raluca Ioana Șerban 1, Călin Lucian Maniu 2, 1
“Grigore T. Popa” University of Medicine
Luminița Smaranda Iancu 1 and Pharmacy Iasi, Romania
1
Universitatea de Medicină și Farmacie 2
„Alexandru Ioan Cuza” University Iasi,
“Grigore T. Popa” Iași, România Romania
2
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași,
România The human body is highly dynamically nonlinear
coupled system and we often don’t treat it as the
Microbiota intestinală este o comunitate system it is. But in order to truly understand the
complexă care pare să-şi influenţeze gazda la state of the human body in health or disease we
toate nivelurile de organizare, în toate organele must consider such complex systems because
şi sistemele, cele două organisme (gazda şi ofour microbioata, which outnumbers the human
microbiomul intestinal) fiind interdependente şi cells by ten and the human genes by one
evoluând împreună. Metodele moderne de hundred to one. The three pounds of the
biologie moleculară și mai ales tehnicile de microbial communities we harbor can be more
secvențiere ADN permit analiza cu mare important to our well-being than any single gene
randament a structurii genetice a populațiilor of our genome. Recent advances in DNA
microbiene complexe și urmărirea dinamică a sequencing and metagenomic analysis
evoluției în timp a acestor comunități. Aceasta techniquesmade possible to track the dynamic
dechide oportunități nelimitate pentru studiul evolution of complex microbial communities
microbiotei colonului la persoanele cu stare de through time, trying to revealdistinct functional
sănătate comparativ cu diferite condiții signatures of gut dysbiosis linked to
patologice intestinale în vederea descifrării unui variousintestinal conditions or others as
profil microbian specific pentru tulburările Alzheimer, cancer or autism. The excitement of
digestive sau a altor boli (cancer, autism, numerous intervention studies which are
Alzheimer). Însă studiile actuale asupra acestui searching for ways to beneficially modulate the
subiect, deși destul de numeroase, sunt la gut microbiome as a way of treatment for very
început și trebuie privite cu precauție, deoarece diverse diseases, has spread beyond medical
se pot trage concluzii greșite, mai ales de către academic circles and has infected the public
persoanele fără studii medicale. Principalele imagination. The hype around gut microbiota
probleme ale acestor studii, dincolo de intervention research can prove dangerous in
complexitatea enormă a problematicii studiate, clinical settings by leading patients to ill-informed
sunt legate de numărul încă mic de pacienți decisions in hope of a cure of current incurable
investigați, de diferențele foarte mari între conditions. The microbiome science is the
populațiile studiate, de metodologia diferită de youngest of all health sciences and a lot of
studiu, de numărul foarte mare de factori care research is still needed to establish the
pot influența microbiota intestinală în afară de determinant factors involved in perturbation of
cei urmăriți și care pot denatura semnificativ gut microbiota and then more studies should be
rezultatele.Microbiota intestinală este profund done in order to find the way to reestablish the
adaptabilă, stilul nostru de viaţă fiind equilibrium between the host and microbiota.
determinant asupra modificărilor care au loc atât
în jurul nostru dar şi în interiorul nostru. Rămâne
ca cercetarile ulterioare să deceleze care sunt
factorii determinanți care perturbă echilibrul
caracteristic stării de sănătate și maniera în care
acesta poate fi restabilit în diferitele condiții
patologice.

13
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

4. MARKERI AI INFLAMAŢIEI INFLAMMATORY BIOMARKERS


ÎN SII IN IBS
Alexandra Chira 1, Romeo Chira 2, Dan L. Alexandra Chira 1, Romeo Chira 2, Dan L.
Dumitrașcu 1 Dumitrașcu 1
1 1
Clinica Medicală II, Departamentul de Medical Clinic II, Department of Internal
Medicină Internă, Universitatea de Medicină Medicine, University of Medicine and
şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Pharmacy "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca,
România Romania
2 2
Clinica Medicală I, Departamentul de Medical Clinic I, Department of Internal
Medicină Internă, Div. Gastroenterologie, Medicine, Gastroenterology, University of
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu"
Haţieganu" Cluj-Napoca, România Cluj-Napoca, Romania

Introduction. Irritable bowel syndrome (IBS) is


Introducere. Sindromul de intestin iritabil (SII) one of the most frequent functional
este una dintre cele mai frecvente afecţiuni gastrointestinal disorder, which poses a high
funcţionale gastrointestinale, generând costuri economic burden and impairs the quality of life
economice importante şi afectând calitatea vieţii. of patients. Our aim was to review data
Scopul nostru a fost să revizuim datele regarding the available markers of inflammation
disponibile privind markerii inflamaţiei în SII, in IBS, in particular those assessed from blood
vizând în special cei determinaţi din sânge şi care and that could be useful for a positive diagnosis.
ar putea fi utili pentru stabilirea diagnosticului
pozitiv. Method. We have performed several types of
search using PubMed motor in order to detect
Material şi metodă. Am efectuat o căutare pe relevant studies. Abstract of the results retrieved
motorul PubMed utilizând diverse strategii, as result of the various searches performed were
pentru a detecta studiile relevante. Rezumatele scanned and relevant studies were identified.
rezultatelor generate au fost parcurse pentru a
identifica cele potrivite scopului nostru. Results. Several cytokines were subjects of
studies that assessed them in various
Rezultate. Câteva citokine au fost subiectul mai components of the blood. Several studies found
multor studii, în care acestea s-au determinat în significantly statistic higher blood levels only for
diverse componente sanguine. Câteva studii au interleukin (IL) IL-6, IL-8 than in healthy
găsit valori semnificativ statistic mai mari ale controls. Regarding tumor necrosis factor (TFN)
interleukinelor (IL) IL-6, IL-8 la pacienţii cu SII –α there are several discrepancies, since some
faţă de martori. Privind factorul de necroză studies found higher blood levels in IBS than in
tumorală (TFN) – α există discrepanţe, având în controls, while others did not indicated higher
vedere că unele studii au relatat valori mai mari levels in IBS.
la pacienţii cu SII comparativ cu martorii, în timp
ce alte studii nu au indicat valori mai mari. Conclusions. Despite intensive research of IBS is
conducted, still there are major gaps in
Concluzii. Ȋn ciuda cercetării intensive a SII, încă understanding the gear of mechanism that leads
există necunoscute în angrenajul mecanismelor to IBS. Limited surrogate markers of
care conduc la SII. Un număr redus de markeri inflammation are available, but their role is still
surogat ai inflamaţiei există, dar încă rolul of limited use. Already described several years
acestora e limitat. Descrise deja de un număr de ago, only several cytokines were found to be
ani, însă doar câteva citokine au fost găsite significantly statistic different in IBS patients
semnificativ statistic modificate la pacienţi cu SII than in controls. Although there are evidence of
faţă de martori. Deşi există dovezi ale unui an imbalanced inflammatory status, still these
dezechilibru a statusului inflamator, aceşti markers are not approved for clinical use.
markeri nu sunt utilizaţi pentru uzul clinic. Studii Rigorous studies with higher number of
riguroase, cu un număr mai mare de subiecţi participants are mandatory to validate existing
sunt necesare pentru validarea datelor existente. data.

14
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

6. INTESTINAL
5. STRESUL OXIDATIV ȘI INFLAMMATION IS
SINDROMUL DE INTESTINE CORRELATED WITH SIBO
IRITABIL – POSIBILĂ Liliana David
LEGATURĂ PATOGENICĂ? Clinica Medicala II, Cluj-Napoca, Romania
Camelia Cojocariu
Universitatea de Medicină și Farmacie The small bowel is limited in normal
“Grigore T. Popa” Iași, România concentrations of bacteria. Small intestinal
bacterial overgrowth (SIBO) is defined as the
Sindromul de intestin iritabil (SII) reprezintă una increased number of bacteria in the small
dintre cele mai frecvente patologii întâlnită în intestine. SIBO is considered a pathogenic factor
practica clinică, cu efect semnificativ asupra for the irritable bowel syndrome (IBS), because
calității vieții pacienților și asociază costuri socio- the prevalence of SIBO in IBS is high.
economice apreciabile. We intend to detect the intestinal inflammation
with a semi-quantitative test for calprotectin,
Deși literatura de specialitate abundă de date that was not used in our country before. The
referitoare la această patologie frecventă calprotectin test is a rapid and noninvasive
mecanismele fiziopatologice ale SII au încă detection of fecal intestinal inflammation. In our
numeroase necunoscute. Este unanim acceptat hypothesis, the presence of bacteria in higher
că patogenia SII este multifactorială dar concentrations than normal, can be linked with
mecanismele intime ale lanțului fiziopatologic nu intestinal inflammation.
sunt încă pe deplin elucidate. Acest aspect are
un impact major asupra abordării clinice a unui The study is prospective, controlled. Consecutive
pacient cu SII: atât timp cât nu se cunosc toate patients with IBS were tested for intestinal
etapele intermediare patogenice tratamentul este inflammation and for SIBO. We followed the
simptomatic, cu rezultate terapeutice, de cele association between SIBO and intestinal
mai multe ori, nesatisfăcătoare. Considerată mult inflammation in IBS.
timp afecțiune pur funcțională, tot mai multe We used glucose hydrogen breath test (GHBT)
studii au evidențiat rolul proceselor inflamatorii and a semi-quantitative fecal test, easy to use
minime intestinale in patogenia SII. Implicarea and with good coefficient cost-effectiveness
stresului oxidativ în patogeneza a numeroase value.
afecțiuni (neuropsihice, cardiovasculare,
gastroenterologice) este un subiect de actualitate The IBS group included 33 men and 57 women.
în patologia clinică; sunt date în literatură (este The age range was varied between 19-72 years
adevărat, experimentale) care sugerează (mean age: 50 years), representative for our
implicarea stresului oxidativ în patogeneza SII patients with IBS.
(având în vedere legătura care se stabilește între
procesele inflamatorii și stresul oxidativ). From 90 subjects, 24 of them presented SIBO.
These data demonstrates a prevalence of 26.7%
Ipoteza implicării stresului oxidativ în patogeneza of SIBO in IBS patients. This is significantly
SII este extrem de promițătoare pentru associated with intestinal inflammation estimated
abordarea terapeutică a pacienților cu SII: by caprotectina surrogate marker of faeces.
terapia antioxidantă ar putea reprezenta un
element de bază, promițător, în schema
terapeutică a acestei afecțiuni.

15
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

7. EVALUAREA STATUSULUI THE EVALUATION OF


HELICOBACTER PYLORI (H. HELICOBACTER PYLORI (H.
PYLORI) LA PACIENȚII CU PYLORI) STATUS IN PATIENTS
BOALĂ DE REFLUX WITH GASTROESOPHAGEAL
GASTROESOFAGIAN REFLUX DISEASE (GERD)
(BRGE) Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2,
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
1
Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2 “Grigore T. Popa” University of Medicine
1
Universitatea de Medicină și Farmacie and Pharmacy, Iasi, Romania
2
“Gr.T.Popa”, Iași, România Institute of Gastroenterology and
2
Institutul de Gastroenterologie și Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Hepatologie, Spitalul “Sf.Spiridon”, Iași Romania

Introducere: Obiectivul studiului a fost evaluarea Introduction: The aim of our study was the
statusului infecției cu H. pylori (pozitiv/negativ) evaluation of H. pylori status (positive/negative)
la pacienții cu simptomatologie tipică de boală de in those patients with typical symptoms of GERD.
reflux.
Material and method: We have selected 35
Material si metoda: Am selectat un număr de 35 patients with typical symptoms of reflux
de pacienți cu simptome tipice de reflux (pirozis (heartburn and/or acid regurgitation) addressed
și/sau regurgitații acide) care s-au adresat pentru in the Ambulatory of the Institute of
consultație în Ambulatorul Institutului de Gastroenterology and Hepatology (IGH) Iasi in
Gastroenterologie și Hepatologie (IGH) Iași, în the last 6 months. They were explored with
ultimele 6 luni. Aceștia au fost evaluați upper digestive endoscopy (UDE), to evaluate
endoscopic, iar pentru statusul H. pylori s-a the esophageal lesions and with fecal antigen
efectuat testul antigen fecal. test, to determine the H. pylori status.
Results: The positivity of fecal antigen test was
Rezultate: Pozitivarea testului antigen fecal a fost equivalent to positive H. pylori status, and a
echivalată cu status H. pylori pozitiv, pe când negative test was considered as negative H.
testul negativ a reprezentat status H. pylori pylori status. UDE showed esophagitis grade A
negativ. Endoscopia digestivă superioară (EDS) a (Los Angeles classification) in 8 patients,
permis evidențierea leziunilor mucoasei esophagitis grade B in 3 patients and short
esofagiene, decelând esofagită gr A (conform segment Barrett's esophagus in 4 patients. A H.
clasificării Los Angeles) la 8 pacienți, esofagită gr pylori positive status was found in only 6 patients
B la 3 pacienți și esofag Barrett segment scurt la with GERD (17%), including 3 with grade A
4 pacienți. Statusul H. pylori pozitiv a fost esophagitis, the other 3 having normal
descoperit la numai 6 pacienți cu BRGE (17%), esophageal mucosa.
dintre care 3 aveau esofagită grad A, restul
aveau mucoasa esofagiană normală. Conclusions: The majority of patients with typical
symptoms of reflux have, in our study, a
Concluzii: Majoritatea pacienților cu simptome negative H. pylori status (83%), which
tipice de reflux au status H. pylori negativ correspond to the recent literature data. On the
(83%), ceea ce corespunde datelor recente din other hand, the severity of reflux esophageal
literatură. În ceea ce privește severitatea lesions does not correlate to the presence of H.
leziunilor de reflux, aceasta nu se corelează cu pylori infection.
prezența infecției cu H. pylori.

16
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

8. INFLUENȚA ERADICĂRII concluziona impactul eradicării H.pylori asupra


simptomelor de reflux.
INFECȚIEI CU
HELICOBACTER PYLORI (H.
PYLORI) ASUPRA THE INFLUENCE OF
SIMPTOMELOR DE REFLUX HELICOBACTER PYLORI (H.
ÎN BOALA DE REFLUX PYLORI) ERADICATION ON
GASTROESOFAGIAN REFLUX SYMPTOMS IN
GASTROESOPHAGEAL REFLUX
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2,
Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
DISEASE (GERD)
1
Universitatea de Medicină și Farmacie Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2,
“Gr.T.Popa”, Iași, România Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
2 1
Institutul de Gastroenterologie și “Grigore T. Popa” University of Medicine
Hepatologie, Spitalul “Sf.Spiridon”, Iași, and Pharmacy, Iasi, Romania
2
România Institute of Gastroenterology and
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Introducere: Până nu demult se cunoștea că Romania
eradicarea infecției cu H. pylori crește expunerea
esofagului la sucul gastric și în unele cazuri Introduction: Until recently, it has been known
înrăutățește simptomele de reflux. Alte studii au that H.pylori eradication increases esophageal
demonstrat că tratarea infecției cu H. pylori nu exposure to acid and in some cases worsens
are nici un impact asupra bolii de reflux reflux symptoms. Other studies have shown that
gastroesofagian (BRGE). Astfel relația dintre H.pylori eradication doesn`t have any impact on
eradicarea infecției cu H.pylori și GERD. Thereby, the relation between H. Pylori
simptomatologia bolii de reflux rămâne eradication and reflux symptomatology remains
contradictorie. contradictory.

Material și metodă: Am analizat un număr de 6 Material and method: We analyzed six studies
studii publicate în ultimii 3 ani (2014-2017) în published in the last three years (2014-2017) to
vederea aprecierii influenței eradicării infecției cu evaluate the influence of H. Pylori eradication on
H.pylori asupra simptomelor de reflux. reflux symptoms.
Results: A first analysis didn`t reveal significant
Rezultate: O primă analiză nu a decelat diferențe differences between H.pylori status
semnificative între statusul H.pylori (positive/negative) and the severity of symptoms
(pozitiv/negativ) și severitatea simptomelor or the number of reflux events. Also, it has been
precum și numărul episoadelor de reflux. established that positive H.pylori status as well
Totodată s-a constatat că statusul H. pylori as recent eradication (earlier than six months)
pozitiv, ca și eradicarea recentă a infecției (mai could be correlated with a majority of atypical
devreme de 6 luni) se asociază cu predominanța reflux symptoms, while patients with over six
simptomelor atipice de reflux, în timp ce pacienții months from eradication as well as H. Pylori
cu peste 6 luni de la eradicare, la fel ca și cei H. negative patients have shown a predominance
pylori negativi au prezentat majoritar simptome for typical reflux symptoms. The DeMeester
tipice de reflux. Calcularea scorului DeMeester în score determination by 3 hours postprandial pH-
urma monitorizării pH-ului esofagian la 3 ore monitoring proves a post-eradication
postptrandial dovedește o îmbunătățire post- improvement. However, other authors concluded
eradicare. Pe de altă parte, alți autori that as much as H.pylori prevalence decreases,
concluzionează că pe masură ce prevalența BRGE severity increases.
infecției cu H. pylori scade, crește severitatea
BRGE. Conclusion: While some results suggest an
inverse relation between H.pylori and the
Concluzie: În timp ce unele rezultate sugerează o severity of reflux symptoms, other studies show
relație invers proporțională între infecția cu H. that H.pylori eradication has an impact
pylori și severitatea simptomelor de reflux, alte particularly on reflux symptoms pattern
studii sugerează că eradicarea infecției cu H. (typical/atypical). Larger studies are required to
pylori are impact îndeosebi asupre tiparului conclude the effect of H.pylori eradication on
simptomelor de reflux (tipice/atipice). Sunt reflux symptoms.
necesare studii mai ample pentru a se putea

17
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

9. CARACTERISTICILE HIGH-RESOLUTION
MANOMETRIC SI MANOMETRIC AND
DEMOGRAFICE ALE DEMOGRAPHIC
PACIENTILOR CU DISFAGE CHARACTERISTICS OF PATIENTS
NON-OBSTRUCTIVA INTR- WITH NON-OBSTRUCTIVE
UN CENTRU TERTIAR DE DYSPHAGIA IN A TERTIARY
GASTROENTEROLOGIE GASTROENTEROLOGY CENTER
Anca Dimitriu, Ion Băncilă, Cristian Anca Dimitriu, Ion Băncilă, Cristian
Gheorghe Gheorghe
Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Fundeni Center of Gastroenterology and
Gastroenterologie și Hepatologie, București, Hepatology, Bucharest, Romania
România
Introduction/Aim. High-resolution esophageal
Introducere/Scop. Manometria esofagiană cu manometry is the gold-standard procedure in the
rezoluție înaltă reprezintă standardul de aur în evaluation of patients with non-obstructive
evaluarea pacienților cu disfagie non-obstructivă. dysphagia. We aimed to analyse the
Ne-am propus să analizăm datele demografice și demographic data and manometric diagnoses of
ponderea diagnosticelor manometrice ale all patients who complained of dysphagia and
pacienților cu disfagie care au efecuat who underwent esophageal manometry in our
manometrie esofagiană în centrul nostru într-o center in a period of one year.
perioada de 1 an.
Material and results. During the period March
Material si rezultate. În perioada martie 2016 – 2016 – February 2017 57 consecutive patients
februarie 2017 57 de pacienți (pac) au efectuat (pts) underwent high-resolution esophageal
manometrie cu rezoluție înaltă. Dintre aceștia, 48 manometry. 48 pts had dysphagia as main or
pac au prezentat disfagie ca simptom principal secondary symptom (24 females, 50%; mean
sau secundar (24 femei, 50%; varsta medie 54,7 age 54,7 years (18-80)). Of the 48 pts 36 (75%)
ani (18-80)). Din cei 48 pac 36 (75%) au fost were diagnosed with achalasia (type 1 - 12 pts
diagnosticați cu acalazie (tip 1 - 12 pac (33,3%); (33,3%); type 2 – 23 pts (63,8%); type 3 – 1
tip 2 – 23 pac (63,8%); tip 3 – 1 pac); 2 pac au pt); 2 pts had esophagogastric junction outflow
avut obstrucție la evacuarea joncțiunii obstruction (EGJOO); 2 pts had ineffective
esogastrice; 2 pac au prezentat motilitate esophageal motility; 1 had jackhammer
esofagiană ineficientă; 1 a prezentat esophagus; 1 had distal esophageal spasm
„jackhammer esophagus”; 1 a prezentat spasm (DES); 1 was diagnosed with jackhammer
esofagian distal (SED); 1 a fost diagnosticat cu esophagus concomitant with features of DES; 1
„jackhammer esophagus” concomitent cu SED; și pt lower esophageal sphincter (LES)
1 cu sfincter esofagian inferior (SEI) hypercontractility; 4 pts (8,3%) had no
hipercontractil; 4 pac (8,3%) nu au prezentat manometric abnormality.
modificări manometrice.
Conclusion. The majority of pts who complain of
Concluzii. Majoritatea pacienților ce acuza dysphagia are found with abnormalities at high-
disfagie au modificări manometrice la resolution manometry. Most pts are diagnosed
investigarea cu rezoluție înaltă. Cei mai mulți with achalasia, type 2 being the most prevalent.
pacienți sunt diagnosticați cu acalazie, tipul 2 Although rarely encountered as sole manometric
fiind cel mai prevalent. Cu toate ca este rar abnormality, hypercontractile LES, although not
intalnit ca modificare manometrică izolată, SEI mentioned in the Chicago classification, may be
hipercontractil, cu toate că nu este menționat în the cause of dysphagia in some patients. Less
clasificarea Chicago, ar putea fi cauza disfagiei la than 10% of patients are diagnosed with
unii pacienți. Sub 10% din pacienți sunt functional dysphagia according to the Chicago
diagnosticați cu disfagie functională conform classification of esophageal motility disorders.
clasificării Chicago a tulburărilor de motilitate
esofagiană.

18
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

10. FACTORI PREDICTIVI psihologi decât cu factorii care țin de boală


(durata bolii și nivelul durerii percepute).
AI DEPRESIEI LA
PACIENȚII CU SINDROM
PREDICTIVE FACTORS OF
DE INTESTIN IRITABIL
DEPRESSION IN IRRITABLE
Mihaela Fadgyas Stanculete 1, Cristina BOWEL SYNDROME
Pojoga 2,3, Dan Lucian Dumitrașcu 4
1
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Mihaela Fadgyas Stanculete 1, Cristina
Hațieganu”, Departamentul de Neuroștiințe, Pojoga 2,3, Dan Lucian Dumitrașcu 4
1
Disciplina Psihiatrie, Cluj-Napoca, România "Iuliu Haţieganu" University of Medicine
2
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul and Pharmacy, Department of Neuroscience-
de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Psychiatry, Cluj-Napoca, Romania
2
Institutul Internațional de Studii Avansate de Babes-Bolyai University, Department of
Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată, Clinical Psychology and Psychotherapy,
Cluj-Napoca, România International Institute of Advanced Studies
3
Institutul Regional de Gastroenterologie şi of Psychotherapy and Applied Mental Health,
Hepatologie O. Fodor, Cluj-Napoca, România Cluj-Napoca, Romania
3
4
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu O. Fodor Institute of Gastroenterology and
Hațieganu”, Departamentul de Medicină Hepatology, Cluj-Napoca, Romania
4
Internă, Cluj-Napoca, România "Iuliu Haţieganu" University of Medicine
and Pharmacy, Department of Internal
Introducere: Pacienții cu sindrom de intestin Medicine, Cluj-Napoca, Romania
iritabil (SII) prezintă frecvent comorbidități
psihiatrice, în special depresie. Prezența Background: Patients with irritable bowel
simptomelor depresive este asociată cu o syndrome (IBS) often have comorbid psychiatric
simptomatologie gastrointestinală mai severă și o disorders, particularly depression. The presence
evoluție clinică mai nefavorabilă în comparație cu of depressive symptoms is associated with more
pacienții fără acest tip de comorbidități.Obiectivul severe gastrointestinal symptoms and clinical
studiului de față a fost reprezentat de course less favorable compared to patients
identificarea factorilor psihosociali care pot oferi without this type of comorbidities. The aim of
o predicție a apariției simptomatologiei depresive this study was the identification of psychosocial
la pacienții cu sindrom de intestin iritabil (SII). factors that can give a prediction of the
emergence of depressive symptoms in patients
Material și metodă: Am realizat un studiu with irritable bowel syndrome (IBS).
transversal în care am inclus 70 pacienți
diagnosticați cu SII. Am folosit Inventarul de Methods: We conducted a cross sectional study
depresie Beck (BDI), scala Brief-COPE (B-COPE), in which we included 70 patients diagnosed with
Inventarul de furie stare-trăsătură (STAXI 2), IBS. We used Beck Depression Inventory (BDI),
scala atitudinilor disfuncționale (DAS A), scala Brief COPE Scale (B-COPE), State-Traite Anger
analog vizuală pentru durere (VAS). Am folosit Inventory (STAXI 2), Dysfunctional Attitudes
analize de corelație și analize de regresie multiplă Scale (DAS), visual analogue pain scale (VAS).
stepwise. Results: Average BDI score was 14.3 (SD =
9.54). BDI score correlated significantly with
Rezultate: Media scorului BDI a fost 14.3 state anger (r = .489, p <0.05), with trait anger
(SD=9,54). Scorul BDI a corelat semnificativ (r = .487, p <0.05), avoidance oriented coping
statistic cu furia ca stare (r=.489, p<0.05), cu strategies (r = .507, p <0.05), and increased
furia ca trăsătură (r=.487, p<0.05), copingul levels of irrational beliefs (r = .474, p <0.05).
orientat către evitare (r=.507, p<0.05), nivelul The variables that have a significant contribution
crescut al cognițiilor iraționale (r=.474, p<0.05). in explaining depressive symptoms were: state
Variabilele care au avut o contribuție anger, avoidance coping and age.
semnificativă la explicarea simptomelor depresive
au fost: furia ca stare, copingul evitativ și vârsta Conclusions: Depression in patients with IBS was
pacienților. found to be associated with psychological factors
rather than factors related to disease (disease
Concluzii: Depresia în rândul pacienților cu SII s- duration and level of perceived pain).
a dovedit a fi asociată mai degrabă cu factori

19
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

11. ECHILIBRUL SYMPATHO-VAGAL BALANCE IN


SIMPATO-VAGAL LA PATIENTS WITH
PACIENŢII CU BOALĂ DE GASTROESOPHAGEAL REFLUX
REFLUX DISEASE
GASTROESOFAGIAN Mariana Floria 1,2, Oana Bărboi 1,3, Iulia Birzu
3
Mariana Floria 1,2, Oana Bărboi 1,3, Iulia Birzu , Dumitriţa Savlovschi 3, Cristina Cijevschi-
3
, Dumitriţa Savlovschi 3, Cristina Cijevschi- Prelipcean 1,3, Gheorghe Balan 1,3, Vasile
Prelipcean 1,3, Gheorghe Balan 1,3, Vasile Liviu Drug 1,3
1
Liviu Drug 1,3 “Grigore T. Popa” University of Medicine
1
Universitatea de Medicină şi Farmacie and Pharmacy Iasi, Romania
2
,,Grigore T. Popa”, Iași, România Medical Clinic III, Iasi, Romania
3
2
Clinica III Medicală, Iași, România Institute of Gastroenterology and
3
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatology, Clinical Emergency Hospital “Sf.
Hepatologie a Spitalului Clinic de Urgenţe Spiridon” Iasi, Romania
,,Sf. Spiridon”, Iași, România
Introduction. Sympatho-vagal balance seems to
Introducere. Echilibrul simpato-vagal pare să fie be disturbed in patients with gastroesophageal
dezechilibrat la pacienții cu boala de reflux reflux disease (GERD). We aimed to assess time
gastro-esofagian (BRGE). Studiul a comparat and frequency domain parameters of heart rate
parametrii de variabilitate ai frecvenței cardiace variability in patients with GERD.
din domeniul timp şi frecvenţă la pacienții cu şi
fără BRGE. Material and methods. Patients were
prospectively included by a joint team consisting
Material şi metode. Pacienții au fost incluși of gastroenterologist and cardiologist. GERD
prospectiv de către o echipă mixtă formată din diagnosis was clinically assessed by
gastroenterolog şi cardiolog. Diagnosticul BRGE a gastroenterologist. In addition all patients
fost pus clinic. Pacienţii incluşi în studiu au fost underwent upper gastrointestinal endoscopy and
evaluaţi prin endoscopie digestivă superioară şi 24 hour ECG Holter monitoring. All patients were
monitorizare Holter ECG de 24 de ore. in stable sinus rhythm, with no history of atrial
fibrillation or ventricular arrythmias. Results.
Rezultate. Șaizeci pacienți au fost incluși în 2 Sixty patients were included in 2 groups: 25
loturi: 25 pacienți cu BRGE (lot de studiu; 52% patients with GERD (study group with 52% men,
bărbați, 64 ± 10 ani, IMC 29 ± 5 kg/m2) și 35 de 64±10 years, BMI 29±5 kg/m2; all p=NS) and
pacienți fără BRGE (lot de control; 39% bărbați, 35 patients without GERD (control group with
59 ± 11 ani, IMC 29 ± 5 kg/m2); p=0.70. Nu au 39% men, 59±11 years, BMI 29±5 kg/m2; all
fost diferenţe statistic semnificative între factorii p=NS). None statistically significance differences
de risc cardiovascular în cele 2 grupuri. Esofagita between cardiovascular risk factors of the 2
a fost prezentă la 56% și respectiv 14% dintre groups were obtained. Esophagitis was
pacienți (p=0,001). Hernia hiatală a fost diagnosed in 56% of patients with GERD and
diagnosticată la 16% și respectiv 20% dintre 14% of patients without GERD (p=0.001). Hiatal
pacienți (p=0,94). Parametrii din domeniul timp hernia was present in 16% of patients with
(SSDN; 88 ± 53 ms față de 146 ± 33 ms, p = GERD and 20% of patients without GERD
0,001) dar și nu cei din domeniul de frecvență (p=0.94). Heart rate variability in time (SSDN)
(raport frecvenţe joase/frecvenţe înalte; 0,76 ± and not in frequency (LF/HF ratio) domain
0,24 față de 0,72 ± 0,17; p = 0,749) au fost parameters were statistically significant different
statistic semnificativ diferiţi la pacientii cu BRGE. between patients with GERD (88±53 versus
146±33, p=0.001) and without GERD
Concluzii Deşi esofagita a fost mai frecventă în (0.76±0.24 versus 0.72±0.17, p=0.749).
lotul cu BRGE, echilibrul simpato-vagal nu pare
să fie perturbat. La acest grup de pacienți se Conclusions. Inspite of fact that esophagitis was
poate specula o dominare a sistemului more frequent in patients with gastroesophageal
parasimpatic. reflux disease, sympatho-vagal balance seems to
be not disrupted. However in this group of
patients a domination of the parasympathetic
system could be speculated.

20
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

13. MICROBIOTA
12. ETHICS OF GENETIC FUNGICĂ IN BOLILE
TESTING IN INFLAMATORII
GASTROINTESTINAL INTESTINALE- ÎN CE ETAPĂ
FUNCTIONAL DISORDERS NE AFLĂM?
Cristina Gavrilovici Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2
Pharmacy Iasi, Romania 1
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.
T. Popa”, Iași, România
The landscape of genetic testing in 2
Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf.
gastroenterology is continuously evolving, and Spiridon”, Iași, România
this has been driven primarily by the rapid
advances in sequencing technology, the
Introducere: Date fiind dovezile acumulate
proliferation of genetic testing services
susținând rolul disbiozei în patogeneza bolilor
worldwide and ongoing investigations that inflamatorii intestinale (BII), cercetările s-au
identify new genetic contributions in focalizat asupra identificării elementelor cheie din
gastroenterology. Genetic testing in functional microbiota bacterienă. Totuși, datele disponibile
intestinal disorder encompasses a wide range of privind rolul microbiotei fungice în patogeneza
techniques ranging from karyotype analysis to BII sunt încă puține.
genome wide association studies (GWAS) and
more recently whole exome and whole genome Material și metodă: Am evaluat studiile actuale
sequencing. This paper aims to present some of de impact privind microbiota, cu accent pe
the major ethical challenges related to the studiul disbiozei fungice la pacienții cu BII,
current types of genetic testing applied in descriind mecanismele implicate în dezechilibrul
irritable bowel syndrome (IBS). Genetic testing is microbiotei rezultate din studii clinice şi pe model
generally morally acceptable when the diagnosis experimental. Am pus accentul pe rezultate
is likely to change the management, and improve recente ale studiilor privind influența microbiotei
the quality of life. Therefore, the main ethical fungice asupra statusului inflamator intestinal.
issues involved relates to informed consent,
Rezultate: În BII, diversitatea microbiotei
privacy and confidentiality of the test and
bacteriene este redusă, în timp cea a microbiotei
stigmatization and discrimination following test
fungice este redusă doar în colita ulcerativă (UC),
results disclosure. The development of GWAS nu și în boala Crohn (bC). Suprimarea fungilor pe
open the pandora’s box related to the detection model experimental a determinat agravarea
of unexpected or unsolicited findings, not always colitei acute; cercetând mecanismul prin care
easy to be managed. Whole-genome or exome fungii influenţează răspunsul inflamator, specii
sequencing generates an enormous amount of din genul Saccharomyces au exercitat efect
raw data requiring complex bioinformatic reglator asupra celulelor dendritice, modulând
analyses to extract useful information. We are producţia citokinelor antiinflamatorii. În studii
not prepared yet to envision all ethical issues clinice observaţionale, s-au identificat asocieri
that might appear associated to “next generation specifice între componente fungice şi bacteriene,
sequencing methods”. We conclude with some atât în timpul puseelor de activitate, cât şi în
precautionary recommendations, morally perioadele de remisiune, cu modificări diferite
grounded, when using genetics to better explore între UC şi bC; mecanismele prin care aceste
the pathways of IBS. interacţiuni şi componenta fungică acţionează
asupra sistemului imun sunt încă discutabile.

Concluzii: Modificările interdependente ale


microbiotei fungice şi bacteriene sunt o
certitudine în BII, sugerând implicarea fungilor în
patogeneza acestei categorii de boli, cu diferenţe
între UC şi bC. Disbioza fungică este un element
cert în BII, atât prin modificările cantitative, cât
şi prin cele de biodiversitate, studii suplimentare
fiind necesare pentru a specifica interacţiunile
imunologice specifice.

21
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

FUNGAL MICROBIOTA IN IBD- 14. CAT DE IMPORTANTA


WHERE ARE WE? ESTE GENETICA IN BOLILE
GASTROINTESTINALE
Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela FUNCTIONALE ?
Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2
1
“Grigore T. Popa” University of Medicine Eusebiu Vlad Gorduza, Lavinia Caba
and Pharmacy, Iasi, Romania Universitatea de Medicină şi Farmacie
2
"St. Spiridon" County Emergency Hospital, “Grigore T. Popa”, Iaşi, România
Iasi, Romania
Bolile gastrointestinale funcţionale (FGID-
Introduction: Since there is growing evidence functional gastrointestinal diseases) se
supporting the role of dysbiosis in the caracterizează prin durere şi disconfort
pathogenesis of inflammatory bowel disease gastrointestinal, pentru care nu există biomarkeri
(IBD), intensive researsch has focused on specifici utili pentru diagnostic şi tratament. Sunt
identifying key players among bacterial boli multifactoriale în al căror mecanism
components. However, available data on the role patogenic intervin factori genetici şi factori de
of fungal microbiota in IBD pathogenesis is mediu. Studiile genetice realizate au vizat în
scarce. principal cele mai frecvente FGID-Sindromul de
intestin iritabil şi Dispepsia funcţională. Căile
Material and methods: We reviewed important patogenice sunt numeroase şi interconectate
microbiome studies focusing on fungal dysbiosis vizând dismotilitatea gastrointestinală,
in patients with IBD and describe mechanisms of hipersensibilitatea viscerală, interacţiunile axului
intestinal microbiota dysfunction resulting from creier-intestin, inflamaţia, factorii genetici şi
both clinical and experimental studies. We imunologici, alterarea microbiotei, factorii ce ţin
focused on recent results of fungal microbiota de dietă. Astfel au identificate variante genice ale
research from observational studies to neurotransmiţătorilor (serotonină, receptor alfa 2
interventional studies regarding immune- adrenergic, catecol-O-metiltransferaza, receptori
mediated interactions between fungal microbiota canabinoizi), markerilor inflamatori (interleukina
and intestinal inflammatory status. 10, factorul de necroză tumorală alfa, proteina
G), absorbţia acizilor biliari, microARN (ca
Results: In IBD, bacterial microbiota diversity is element principal al epigenomului), dar şi variaţii
reduced, while fungal biodiversity is reduced only farmacogenetice implicate în metabolismul
in ulcerative colitis (UC) and not during Crohn’s medicamentelor sau în genele receptorilor,
disease (CD). Fungal depletion in experimental transportorilor sau enzimelor implicate în diverse
models has proved to worsen acute colitis. As for mecanisme fiziopatologice.
identifzing the fungal influence upon
inflammatory response, several species among Lucrarea de faţă doreşte să sintetizeze implicarea
Saccharomyces genera exert regulatory effect on factorilor genetici în diverse mecanisme
dendritic cells, modulating various anti- patogenice ale bolilor gastrointestinale
inflammatory cytokine production. In clinical funcţionale şi să ilustreze importanţa practică a
observational studies, specific associations profilului genetic în diagnosticul şi managementul
between bacterial and fungal components were personalizat la pacienţii cu boli gastrointestinale
identified, both during flares and remission funcţionale.
periods, involving different changes for UC and
CD, but specific mechanisms between fungal
components and host immune system are still HOW IMPORTANT ARE
under debate. GENETICS IN FUNCTIONAL GI
DISEASES?
Conclusions: Interkingdom microbiome
alterations are found in IBD, which suggest that Eusebiu Vlad Gorduza, Lavinia Caba
fungi may also be involved in disease “Grigore T. Popa” University of Medicine and
pathogenesis, with different involment in UC and Pharmacy, Iasi, Romania
CD. Fungal dysbiosis is a certain player in IBD,
both through composition and biodiversity Functional gastrointestinal diseases (FGID) are
alteration and further studies are needed to characterized by pain and gastrointestinal
specify the fungi-host immune interactions. discomfort, for which there are no specific
biomarkers for diagnosis and treatment. There

22
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

are multifactorial diseases whose pathogenic Zagreb Bjelovarsko-bilogorska O


mechanisms involved both genetic and county c
environmental factors. Genetic studies mainly Total (N) 500 264 7
targeted the most common FGID - Irritable
Male (N) 253 103 3
Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia. The
pathogenic pathways are numerous and Female (N) 247 161 3
interlinked: gastrointestinal dysmotility, visceral IBS + (N) 141 70 2
hypersensitivity, brain-gut axis interactions,
IBS prevalence % 28 26.52 2
inflammation, genetic and immunological factors,
altered microbiota, factors related to diet.
Studies identified genetic variants of the The recorded average prevalence of IBS in
neurotransmitters (serotonin, receptor alpha 2 northern Croatia is 28% and it is higher in
adrenergic, catechol-O-methyltransferase, comparison with the results elsewhere in the
cannabinoid receptors), inflammatory markers world. Worldwide prevalence of IBS varies from
(interleukin 10, tumor necrosis factor alpha, the 9 to 22% in the general population and is
G-protein) and in absorption of bile acids, affected by the diagnostic criteria used. The
microRNAs (as the main component of the differences could be due to the lack of
epigenome), pharmacogenetic variants involved harmonization of criteria and questionnaires or
in drug metabolism or in the genes of receptors, due to specific populations in northern Croatia
transporters and enzymes involved in various who were affected by war in period from 1991-
physiological mechanisms. 1995. Croatian epidemiological study has shown
increased risk for developing IBS in chronically ill
This paper aims to synthesize genetic factors patients, among the people who is living in
involved in various pathogenic mechanisms of households with more members and in persons
functional gastrointestinal diseases and to living in rural regions. It is not dependent
illustrate the practical importance of genetics in regarding to the educational level. Male to
the diagnosis and personalized management in female ration remained similar to current
patients with functional gastrointestinal diseases. literature data.

Future perspectives. Croatian


Neurogastromotility Group recently becomes a
15. IBS AND FGID IN
full affiliated society of ESNM. This will give us
CROATIA new perspectives for development health care
Goran Hauser for the patients with functional disorders and
new scientific opportunities as well. At this
Medical Faculty Rijeka, University of
moment our Society will focus on educational
Rijeka/Clinical Hospital Centre Rijeka, projects in order to promote diagnostic and
Croatia therapeutic algorithms. Interactive web page is
under the construction and this will serve as an
Epidemiological situation. Complete educational platform and communication channel
epidemiological data regarding the IBS for booth patients and medical professionals.
prevalence in Croatia are lacking. Up to date
there are three studies carried out in continental Current scientific focus is on the role of stress in
northern Croatia. Still we are missing data for the IBS symptom severity. Based on the key
rest of the country. Coastal part of Croatia would concepts of the CBT model and the proposed
be of specific interest because Mediterranean vicious circle, the aims of this study were to
culture affects the lifestyle and customs of the explore the relationship of daily stressful events
people forming a specific sociocultural and symptom severity in a prospective manner
environment. on the intra-individual level and to test the
possible mediating effect of neuroticism, anxiety
There are three epidemiological studies of and depression on the stress-symptom
irritable bowel syndrome conducted in Croatia (in relationship within the vicious circle model of
the area of capital Zagreb in 2002, Bjelovarsko- symptom perpetuation.
bilogorska county in 2008, and finally in Osjecko-
baranjska county in 2011) that we have References:
compared. P. Grubić. IBS in Croatia, Coll. Antropol. 38
(2014) 2: 565–570
TABLE 1 - THE PREVALENCES OF IBS IN B. Ebling. Some Characteristics of Irritable Bowel
CONTINENTAL CROATIA Syndrome, Coll. Antropol. 35 (2011) 2: 513–521

23
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

G. Hauser. Biological and psychological


determinants of health related quality of life in 17. ROLUL HORMONILOR
irritable bowel syndrome patients.
Neurogastroenterol. motil. 2015, 27, suppl. 2,
STRESULUI ȘI A
37--109 GASTRINEI ÎN DISFUNCȚII
G. Hauser. Perceived burden of illness in relation GASTRODUODENALE LA
to anxiety and quality of life measures in IBS
PACIENȚII CU HEPATITĂ
patients. Neurogastroenterol. motil. 2015, 27,
suppl. 2, 37--109 CRONICĂ VIRALĂ
Iulianna Lupaşco 1, Vlada-Tatiana Dumbrava
1
, Dan Lucian Dumitrașcu 3, Inna Vengher 1,
16. THE ASSOCIATION Elena Berezovscaia 2
BETWEEN BINGE EATING, 1
Laboratorul de Gastroenterologie,
OBESITY AND GI Universitatea de Stat de Medicină şi
SYMPTOMS – THE Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău,
Republica Moldova
DIFFICULT PATIENTS 2
Laboratorul Neurosanocreatologie,
Oltea Daniela Joja Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al
Institutul de Endocrinologie "C.I.Parhon" Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău,
Bucharest, Romania Republica Moldova
3
Clinica Medicală II, UMF „Iuliu Hațieganu”,
The relationship between binge eating (BE), Cluj-Napoca, Romania
obesity and gastrointestinal (GI) symptoms has
received increased clinical and research attention Introducere. Maladii cronice difuze hepatice
over the last decades. Binge Eating Disorder prezintă boli stresogene în care este afectat
(BED) is the most common eating disorder. Up echilibrul dintre starea emoțională și mentală a
to 2/3 of people satisfying criteria for BED are corpului, interacțiunea hormonului și a sistemelor
obese, and up to 20-30% of individuals with metabolice cît și modificările ale ficatului.
weight problems are displaying binge eating. Hepatita virală cronică (HC) cauzează stresul
Patients displaying bothobesity or overweight existent supratens prelungit a sistemului neuro-
and BE are among the most difficult to treat, as endocrin afectând și funcția tractului
psychological symptoms like body dissatisfaction, gastrointestinal.
restraint, disinhibition and depressed mood may
complicate the management of the disorders. Scopul studiului nostru a fost de a investiga
Gastrointestinal (GI) symptoms and disorders are nivelul de gastrină, ACTH, cortizol la pacienți cu
increased in obesity, and BE has been frequently hepatite cronice virale.
associated to gastrointestinal disorders, such as
gastroesophageal reflux disease (GERD) and Materiale și metode. Au fost cercetați 58 de
irritable bowel syndrome (IBS). Amongst pacienți cu HC B și C, 11 persoane sănătoase au
individuals with BED, those with comorbid servit ca grupul de control. Determinarea ACTH
obesity are more likely to have a lifetime history și gastrinei sa efectuat cu metoda RIA
of gastrointestinal diseases than those without (corticotropina immnoassy RIA, gastrina Gask-
comorbid obesity and it is known that rapid food immunassy- Cea Sorin). Cortizol sa apreciat
ingestion might lead to GI symptoms. (metoda cu imunofluorescență), folosind kit-uri
standard (Suedia LBH Deefa). Pacienții cu HC au
Screening for eating disorders among obese fost împărțiți în 2 grupe gr.A - 43 pacienți fără
patients presenting with GI symptoms, as well as modificări ale zonei gastroduodenale (ZGD) gr.B
screening for eating disorders among GI - 15 pacienți cu hipofuncție ZGD. La pacientii
disorders may be helpful in the management of gr.A nivelurile ACTH (69,72 ± 2,52pg / ml) și
these difficult patients and in taking into account cortizol (712,23 ± 16,24nmol / l, p˂0,01), au
a psychological treatment. The presentation will fost mai mari decât valorile indivizilor sănătoși
explore the efficacy of different psychotherapy (37,13 ± 3 , 28pg / ml și 521,35 ± 14,0nmol / l).
approaches, i.e. behavioral weight-loss În acest grup de pacienți concentrația serică de
management, cognitive behavioral therapy and gastrină (60,05 ± 8b70pg / ml, p˂0,05) a fost
interpersonal therapy for addressing this clinical mai mare datelor de control (38,67 ± 9,26pg /
subgroup. ml). La pacienții cu HC cu staza duodenal
funcțională gr.B a fost diagnosticată o reducere

24
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

semnificativă a concentrației de gastrină (19,61 methods (corticotropin - RIA immnoassy, gastrin


± 2,11pg / ml, p˂0,05) concomitent cu - Gask-immunassy Cea-Sorin). Cortisol was
reducerea nivelului de cortizol (421,06 ± investigated (immunofluorescent method) using
12,03nmol / l), comparativ cu persoanele standard kits (Sweden LBH Deefa). Patients with
sănătoase. Conținutul ACTH la pacienții gr.B a CH were divided into 2 groups: gr.A - 43 patients
fost mai crescut (53,22 ± 5,41 pg / ml, p˂0,05), without changes of gastroduodenal zones (GDZ),
deși nu la fel de semnificativ ca în gr.A. Trebuie gr.B - 15 Patients with GDZ hypofunction. In gr.A
remarcat faptul că la majoritatea pacienților din patients basal ACTH (69,72 ± 2,52pg / ml) and
grup a fost redusă nu numai activitatea motorie cortisol levels (712,23 ± 16,24nmol / l, p˂0,01)
a stomacului și duodenală dar și cea secretorie. were higher than the values of healthy
individuals (37,13 ± 3 , 28pg / ml and 521,35 ±
Concluzii. În HC virale apare disbalanța 14,0nmol / l). In this group gastrin concentration
hormonilor stresului ACTH si cortizolului sincron (60,05 ± 8b70pg / ml, p˂0,05) was above the
cu gastrină. Nivelul gastrinei și hormonilor control data (38,67 ± 9,26pg / ml). In patients
hipofizar - suprarenale a HC se schimbă în with chronic hepatitis gr.B and functional
funcție de starea activități motorii și de evacuare duodenal stasis was found a significant
a zonei gastroeduodenale diminishing of gastrin level (19,61 ± 2,11pg / ml,
p˂0,05) and lowering cortisol indices (421,06 ±
12,03nmol / l) compared to healthy individuals.
THE ROLE OF STRESS ACTH concentration in gr.B patients was
increased (53,22 ± 5,41 pg / ml, p˂0,05),
HORMONES AND GASTRIN IN though not as significant as in gr.A with CH. The
GASTRODUODENAL majority of patients in the group had reduced
DYSFUNCTION IN PATIENTS not only the motor activity of the stomach and
duodenum but also the secretory as well.
WITH CHRONIC VIRAL
HEPATITIS Conclusions. In chronic viral hepatitis stress
1
Iulianna Lupaşco , Vlada-Tatiana Dumbrava hormones ACTH and cortisol varies
1 synchronously with gastrin. Gastrin level and
, Dan Lucian Dumitrașcu 3, Inna Vengher 1,
pituitary-adrenal hormones in CH change in
Elena Berezovscaia 2 dependence on the state of the motor-
1
Laboratory of Gastroenterology, State evacuation activities of GDZ.
University of Medicine and Pharmacy
"Nicolae Testemitanu", Khisinew, Moldavia
2
Neuro - sanocreatology Laboratory, 18. IRRITABLE BOWEL
Institute of Physiology and Sanocreatology
SYNDROME AND
of the Academy of Sciences of Moldavia,
Khisinew, Moldavia FUNCTIONAL
3
Medical Clinic II, "Iuliu Haţieganu" GASTROINTESTINAL
University of Medicine and Pharmacy, Cluj- DISORDERS IN POLAND
Napoca, Romania
Agata Mulak
Introduction. CDDL are known as stressful
Department of Gastroenterology and
diseases in which disturbed the balance between Hepatology, Wroclaw Medical University,
the emotional and mental state of the body, the Wroclaw, Poland
interaction of hormone and metabolic systems
and affected liver. Chronic viral hepatitis cause Epidemiological data on functional
prolonged stress affecting neuro-endocrine gastrointestinal disorders (FGID) including
system, including the function of the irritable bowel syndrome (IBS) and functional
gastrointestinal tract. dyspepsia (FD) in the Polish population are
scarce. In the Polish study by Ziółkowski et al.
The aim of our study was to investigate the level [1] the prevalence of gastrointestinal symptoms
of gastrin, ACTH, cortisol in patients with chronic was assessed in the group of 850 subjects (510
viral hepatitis (CH). F, 340 M, age: 21-76 years). In this survey the
prevalence of dyspepsia in men and women was
Materials and methods. Was examined 58 similar (men 21%, women 25%). Surprisingly,
patients with chronic viral hepatitis, 11 healthy the percentage of men and women suffering
people served the control group. Determination from IBS was almost identical (13%) [1].
of ACTH and gastrin was carried on by RIA Recommendations on the management of IBS

25
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

published in 2009 by the Polish Society of


Gastroenterology [2] are currently being
updated. Despite availability of these 19. INTERVENTIILE
recommendations, it has been shown that only
33% of Polish family doctors and internal
DIETETICE IN SINDTOMUL
medicine specialists use the Rome criteria in their INTESTINULUI IRITABIL
daily practice [3]. The survey showed that the
Laurenţiu Nedelcu
positive diagnosis of IBS is still challenging since
95% of the doctors sent patients for additional
Universitatea Transilvania, Brașov, Romania
tests (e.g., 75% for fecal occult blood test, 47%
for endoscopy) [3]. In Poland, FD is treated with Sindromul intestinului iritabil (SII) este unul
antisecretory drugs, prokinetics (itopride), dintre cele mai frecvente tulburǎri
antidepressants, as well as Iberogast® (STW 5) gastrointestinale functionale, ce afecteazǎ in
and melatonin. Symptom based treatment for zona noastra geografica aprox. 14% din
IBS includes osmotic laxatives, loperamide populatie. Managementul acestei afectiuni este
(cholestyramine is not available), dificil si necesitǎ o buna comunicare medic-
antispasmodics, antidepressants, antibiotics pacient. Decizia terapeuticǎ este dificilǎ si ia in
(mainly rifaximin) and probiotics. Unfortunately, considerare etiologia multifactorialǎ a
the most effective pharmacotherapy for IBS (i.e. sindromului. Atât tratamentul farmacologic cât și
serotonergic drugs, chloride channel activators or cel non-farmacologic sunt luate ȋn consideraţie. O
guanylate cyclase C agonists) is still not available mare parte din pacienţi nu rǎspund la terapia
in Poland. The prevalence of anxiety and farmacologicǎ.
depressive disorders in IBS patients hospitalized Unele diete imbunatatesc simptomatologia SII,
in Polish tertiary care centers amounts to 57% dar datele care sǎ sustinǎ utilizarea anumitor
(4). The results of genetic studies in IBS patients tipuri de dietǎ sunt insuficiente. Câteva
in Poland revealed the association of HTR2A and interventţi dietetice specifice au fost incercate in
HTR2C polymorphisms with psychiatric SII: suplimentarea fibrelor alimentare, dieta
comorbidity [5]. Currently, the Rome IV criteria restrictivǎ,dieta cu foarte puţini carbohidraţi,
are actively being disseminated in Poland [6]. dieta sǎracǎ in fructozǎ, dieta fǎra gluten sau
Poland is also participating in Rome Foundation dieta FODMAPs (fermentable oligo-, di-,
Global Survey on the Epidemiology of the FGIDs. monosaccharides and polyols).

References: Dovezile privind eficacitatea dietei FODMAPS in


Ziółkowski BA, Pacholec A, Kudlicka M, Ehrmann SII sunt in creștere. Dieta este sigurǎ pe termen
A, Muszyński J: Prevalence of abdominal scurt, dar ȋnca nu sunt precizate cateva aspecte:
symptoms in the Polish population. Prz tipul exact al alimentelor, cantitatea, efectul
Gastroenterol 2012; 7: 20-25. aditiv al diferitelor alimente, siguranţa si
Bartnik W, Chojnacki J, Paradowski L, Skrzydło- eficacitatea pe termen lung. Dieta sǎracǎ £n
Radomańska B, Tomecki R: Recommendations FODMAPS reduce simptomele SII. Acești
on the management of irritable bowel syndrome. carbohidraţi sunt reprezentaţi de fructozǎ si
Gastroenterol Klin 2009; 1, 9-17. lactozǎ (mere, pere, pepene roșu, sucuri de
Krawczyńska A , Maciejewska K , Pawlik M, fructe, fructe uscate, lapte si derivate), polioli
Rydzewska G: Selected aspects of diagnosis and folosiţi la producerea alimentelor hipocalorice,
treatment of irritable bowel syndrome in clinical galactani si fructani (grâu, ceapǎ, usturoi, varza,
practice of family doctors and internal medicine soia, broccoli).
specialists. Prz Gastroenterol 2012; 7: 367–373.
Grzesiak M, Beszłej JA, Mulak A, et al. The Cercetǎrile actuale urmeazǎ sǎ identific un profil
lifetime prevalence of anxiety disorders among fecal bacterian al pacienţilor care rǎspund la
patients with irritable bowel syndrome. Adv Clin intervențiile dietetice în SII.
Exp Med 2014; 23: 987-992.
Mulak A, Waszczuk E, Beszłej JA, et al.
Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-
HT2C receptors genes with depressive and
anxiety disorders in patients with irritable bowel
syndrome. Gastroenterology 2013; 144
(Suppl.1): S-725, Mo2040.
Mulak A, Smereka A, Paradowski L: Novelties
and modifications in Rome IV criteria.
Gastroenterol Klin 2016; 8: 52-61.

26
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

microbiota) contribute to the manifestation of


the disease. Genetic studies to date mainly
DIETARY INTERVENTION IN comprised hypothesis-driven candidate gene
IRRITABLE BOWEL SYNDROM approaches and only two hypothesis-free
genome-wide association studies (GWAS) have
Laurenţiu Nedelcu
been published. Despite enlarged sample sizes,
Transylvania University of Brasov, Romania increased statistical power and meta-analyses,
genetics data are still scarce and/or have not
Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the been replicated in independent cohorts.1 I will
most common functional gastrointestinal summarize the current state in candidate studies
diseases that affects in our geographical area which concentrated on plausible candidate
round. 14% of the people.. Management of this genes, with a focus on variants which have been
disease is difficult and requires a good doctor- replicated in independent studies: of the
patient communication. The therapeutic decision serotonergic system (e.g. SLC6A4 and HTR2A,
is difficult and need to consider the intricate HTR3A and HTR3E, as well as HTR4 encoding
etiology of the syndrome. Both the the serotonin transporter and the serotonin
pharmacological and non-pharmacological receptor genes 2A, 3A, 3E and 4, respectively),
treatment will be take into discussion.. A large the immune system (e.g. IL-6, IL-10, TNFA and
number of patients fail to respond to TNFSF15) and neuronal signal transduction (e.g.
pharmacological therapy. the voltage-gated sodium channel SCN5A).1, 3,4,
Some diets improve symptoms of IBS, but data 2,5-7. I will furthermore, report on the
supporting their use are limited. Some specific knowledge gained by hypothesis-free approaches
dietary intervention were tested in IBS: dietary such as GWAS and stress the current pitfalls in
fiber supplementation, elimination diets, very low the applied designs as well as critical remarks
carbohidrat diet, no-gluten diet, Low and future perspectives.
Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides,
Monosaccharides, and Polyol Diet (FODMAPs). References
There is a growing body of evidence to support 1. Gazouli M et al., Nature Review
the use of a low FODMAP diet in IBS patients. Gastroenterology and Hepatology 2016
Diet is safe on short-term, but some issues are Feb;13(2):77-87. doi:
waiting for the answerer: the type of food, 10.1038/nrgastro.2015.206. Epub 2016 Jan 4.
quantity of food, the additive effect of various Review.
food, safety and long term efficacy. Low 2. Saito YA. Gastroenterol Clin North Am 2011;
FODMAPs diet reduces IBS symptoms. These 40: 45-67.
carbohydrates are represented by fructose and 3. Ek WE et al. Gut. 2015 Nov;64(11):1774-82.
lactose (apples, pears, watermelon, fruit juices, doi: 10.1136/gutjnl-2014-307997. Epub 2014
dried fruit, milk and derivatives), polyols used to Sep 23
produce low calories food, galactan and fructans 4. Holliday EG et al. Am J Gastroenterol 2014;
(wheat, onion, garlic, cabbage, soybeans, 109: 770-772.
broccoli ). 5. Beyder A et al. Gastroenterology 2014; 146:
The current researches will try to identify fecal 1659-1668.
bacterial profile of patients who responded to 6. Kapeller J et al. Hum Mol Genet 2008; 17:
dietary intervention in IBS. 2967-2977.
7. Wohlfarth C et al. Abstract OP089 presented
20. RESOLVING THE at UEGW, Berlin, Germany, October 12-16, 2013.
ENIGMA OF GENETIC
FACTORS IN IRRITABLE
BOWEL SYNDROME - A
CHALLENGING ENDEAVOUR
B. Niesler
Heidelberg, Germany

Complex disorders such as Irritable bowel


syndrome (IBS) are of multifactorial origin:
extrinsic factors such as environmental factors
(stress, infection, nutrition) combined with
intrinsic factors (genetics, epigenetics,

27
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

3
21. TEAMWORK, UMF Iuliu Hațieganu, Departamentul
COMMUNICATION AND Neuroştiințe, Disciplina Psihiatrie, Cluj-
Napoca, România
EFFECTIVENESS IN THE
MULTIDISCIPLINARY CARE Introducere. În ultimii ani întâlnim în practica
OF GASTROINTESTINAL clinică tot mai multe cazuri oncologice, multe
dintre acestea aflându-se în stadiu avansat,
FUNCTIONAL DISORDERS
înafara resurselor curative, scopul tratamentului
Liviu Oprea fiind în aceste situații prelungirea supraviețuirii
“Gr. T. Popa” University of Medicine and cu menținerea unui nivel acceptabil al calității
Pharmacy, Iasi, Romania vieții.
Comorbiditățile psihopatologice sunt deosebit de
frecvent întâlnite la acest grup de pacienți,
Chronic conditions are pervasive and their prezența acestora influențând dramatic calitatea
prevalence is increasing worldwide. Functional vieții acestor pacienți, precum şi aderența si
gastrointestinal disorders are not an exception in răspunsul la tratament, în consecință având efect
the healthcare landscape. In healthcare settings asupra prognosticului bolii neoplazice. Cele mai
individuals with functional gastrointestinal frecvent întâlnite comorbidități psihopatologice în
disorders are cared by health care specialists cazul pacienților cu patologie oncologică
who come from different disciplines such as metastatică sunt distressul emoțional, anxietatea
family medicine, gastroenterology psychology or şi depresia.
nutrition. Although these groups of health care
personnel are generically called teams, they Material şi metode. Obiectivul studiului a fost
need to earn true team status by demonstrating evaluarea influenței pe care o au distressul
teamwork. This raises the question of how these emoțional, anxietatea şi depresia asupra calității
teams of health care specialist should work vieții pacienților cu patologie oncologică digestivă
together such way to provide effective care and avansată. Am luat în studiu 32 de pacienți cu
subsequently to improve the health of their patologie neoplazică digestivă avasată internați
în IRGH Cluj, cărora le-am administrat
patients. In this paper is presented evidence that
chestionarul de calitate a vieții în patologia
cohesive health care teams have 5 key
oncologică EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0,
characteristics: clear goals with measurable
chestionarul de distress DAS-21 cu cele 3
outcomes, clinical and administrative systems, subscale: stress, anxietate, depresie, precum şi
division of labor, training of all team members, chestionarul mecanismelor de coping.
and effective communication. I then delineate
actual barriers that prevent the development of Rezultate. Analiza scorurilor obținute a
cohesive health care teams and show that taking demonstrat existența unei corelații inverse între
small steps towards the development of cohesive scorul calității globale a vieții QL2 şi scorul global
health care teams may improve the quality of al scalei DASS-21 (p<0,05, r=-0,60), aceleaşi
care. concluzii fiind valabile şi între scorul QL2 şi scorul
subscalei de stress a DASS-21 (p<0,05, r=-0,62),
al subscalei de depresie (p<0,05, r=-0,58), şi al
subscalei de anxietate (p<0,05, r=-0,50).
22. COMORBIDITĂȚI
PSIHOPATOLOGICE LA Concluzie. În cazul pacienților cu patologie
PACIENȚII CU PATOLOGIE oncologică avansată este important să evaluăm
prezența comorbidităților psihopatologice pentru
ONCOLOGICĂ DIGESTIVĂ a putea elabora o schemă de tratament
AVANSATĂ individualizată.
Cristina Pojoga 1,2, Mihaela Fadgyas-
Stănculete 3
1
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul
de Psihologie Clinică şi Psihoterapie,
Institutul Internațional de Studii Avansate de
Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată,
Cluj-Napoca, România
2
Institutul Regional de Gastroenterologie şi
Hepatologie O Fodor, Cluj-Napoca, România

28
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Conclusion. In patients with advanced oncologic


disease, it is important to assess the presence of
PSYCHOPATHOLOGICAL psychoptahological comorbidities, in order to
COMORBIDITIES IN PATIENTS tailor an individual treatment.
WITH ADVANCED DIGESTIVE
ONCOLOGIC PATHOLOGY 23. DIAMETRUL
Cristina Pojoga 1,2
, Mihaela Fadgyas- TRANSVERS ȘI GROSIMEA
Stănculete 3 PERETELUI ANTERIOR AL
1
Babes-Bolyai University, Department of RECTULUI LA COPII CU ȘI
Clinical Psychology and Psychotherapy,
International Institute of Advanced Studies
FĂRĂ CONSTIPAȚIE
of Psychotherapy and Applied Mental Health, FUNCȚIONALĂ
Cluj-Napoca, Romania Daniela Pop 1,2, Otilia Fufezan 2, Simona
2
O. Fodor Institute of Gastroenterology and Tătar 2, Dorin Farcău 1,2
Hepatology, Cluj-Napoca, Romania 1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
3
"Iuliu Haţieganu" University of Medicine Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
and Pharmacy, Department of Neuroscience- 2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii,
Psychiatry, Cluj-Napoca, Romania Cluj-Napoca, România
Introduction. Over the past years, the number of Introducere: Scopul acestui studiu a fost acela
oncologic cases has increased, many of them de a compara valorile diametrului transvers și ale
being diagnosed during advanced stages. In grosimii peretelui anterior al rectului la copii cu și
those cases, the aim of the treatment is no fără constipație funcțională, la diferite grupe de
longer to cure the disease, but to extend the vârstă.
lifespan, maintainig an acceptable quality of life. Material și metodă: Diagnosticul de constipație s-
Psychopathological comorbidities are often met a pus pe baza criteriilor Roma III pentru
in these patients, their presence dramatically constipație funcțională la copii. Diametrul
influencing quality of life, adherence and transvers al rectului și grosimea peretelui
response to the treatment, therefore having an anterior al rectului au fost măsurate utilizând
important effect on the prognosis of the ecografia abdominală.
oncologic ailment. The most frequently met are
emotional distress, anxiety and depression. Rezultate: Cei 45 copii incluși în studiu au fost
împărțiți în 4 grupe: copii cu vârsta cuprinsă între
Material and methods. The aim of the study was 0 și 4 ani cu fără constipație (n=13), respectiv
to assess the influence the emotional distress, constipație funcțională (n=9), copii cu vârste
anxiety and depression have on quality of life of între 4 și 16 ani, fără constipație (n=11) și având
the patients with advanced digestive oncologic constipație funcțională (n=12). Valoarea medie a
disease. We took into study 32 patients with diametrului transvers al rectului la copii între 0 și
advanced digestive oncologic disease admitted to 4 ani a fost 21 mm la cei fără constipație și 33
IRGH Cluj and we applied: Quality of Life mm la cei având constipație. Pentru copiii cu
Questionnaire in Oncologic Pathology vârsta între 4 și 16 ani valoarea medie a
EORTC QLQ-C30 version 3.0, DASS-21 Distress diametrului transvers al rectului a fost 27 mm la
Questionnaire with 3 subscales: stress, anxiety, copiii fără constipație și 45 mm în cazul
depression, and the Coping Mechanism pacienților având constipație. Am găsit valori ale
Questionnaire. grosimii peretelui anterior al rectului la copii cu
vârsta între 4 și 16 ani de 2,3 mm la copii cu
Results. The data demonstrated that there was transit intestinal normal și 3,3 mm la copiii cu
an inverse correlation between the score of the constipație funcțională.
global quality of life QL2 and the global score of
the scale DASS-21 (p<0.05, r=-0.60), the same Concluzii: Am găsit diferențe statistic
conslusions being valid also between QL2 scores semnificative în ceea ce privește valorile
and the scores of stress DASS-21 subscale dimetrului transvers al rectului respective
(p<0.05, r=-0.62), of depression DASS-21 grosimea peretelui anterior al rectului (măsurate
subscale (p<0.05, r=-0.58), and of anxiety prin ecografie abdominală) la pacienții având
subscale (p<0.05, r=-0.50). constipație funcțională față de cei cu transit
intestinal normal.

29
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

24. TRUST IN DOCTOR-


TRANSVERSE RECTAL DIAMETER PATIENT RELATIONSHIP
AND THICKNESS OF THE IN THE CONTEXT OF IBS
ANTERIOR WALL OF THE
Tudor-Ștefan Rotaru, Vasile Drug, Liviu
RECTUM IN CHILDREN WITH Oprea
AND WITHOUT FUNCTIONAL “Gr. T. Popa” University of Medicine and
CONSTIPATION Pharmacy, Iasi, Romania
Daniela Pop 1,2, Otilia Fufezan 2, Simona
Tătar 2, Dorin Farcău 1,2 Trust in the doctor-patient relationship is vital for
1 patients’ adherence to doctors’ recommendations
"Iuliu Haţieganu" University of Medicine and
despite the little knowledge with respect to how
Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
2 trust builds up in this relationship. In this paper,
Children's Emergency Clinic Hospital, Cluj-
we argue about the philosophical grounds for
Napoca, Romania
trust in medicine and we synthesize the main
Objectives: The aim of the study was to compare aspects of the doctor-patient trust. We also
the values of the transverse diameter and discuss the specifics of trust in the context of IBS
thickness of the anterior wall of the rectum in patients and we focus on the main findings of
children with and without functional constipation, quantitative and qualitative endeavors in the
in different age groups. study of trust. We also present the result of a
qualitative research on fifteen interviews of
Methods: The diagnosis of constipation was irritable bowel patients from Iasi Area, Romania,
based on the Rome III criteria for functional focused on their trust-related experiences. In this
constipation in children. The transverse rectal
latter study, we identified several pathways
diameter and the thickness of the anterior wall of
embedded in the communication process that
the rectum were measured using transabdominal
instilled trust and several that generated distrust.
ultrasound.
In the end, we sum up the main coordinates for
Results: The 45 children who entered the study further research in this area.
were divided in 4 groups: children between 0
and 4 years without constipation (n=13) and
with functional constipation (n=9), children 25. ÎNDEPLINESC TOLL-
between 4 and 16 years of age without
constipation (n=11) and with constipation
LIKE RECEPTORII UN ROL
(n=12). The mean value of the transverse rectal ÎN SINDROMUL DE
diameter in children between 0 and 4 years of INTESTIN IRITABIL?
age was 21 mm in children without constipation
and 33 mm in constipated children. For the Flaviu Rusu, Dan Lucian Dumitrașcu
children with ages between 4 and 16 years the Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj,
mean value of the transverse rectal diameter Clinica Medicală 2, Universitatea de Medicină
was 27 mm for children without constipation and și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca,
45 mm for children with constipation. We found România
mean values of the thickness of the anterior wall
of the rectum in children between 4 and 16 years Introducere: Sindromul de intestin iritabil (SII)
of 2.3 mm for children with normal bowel reprezintă o tulburare funcțională gastro-
movements and 3.3 mm for children with intestinală a cărei patogeneză nu este pe deplin
functional constipation. înțeleasă. Studii recente sugerează că un grad
scazut de activare a sistemului imunitar la nivelul
Conclusion: We found statistically significant
mucoasei intestinale poate contribui la
differences for the values of the transverse
fiziopatologia acestuia. Toll-like receptorii (TLRs)
diameter and the thickness of the anterior wall of
reprezintă o familie de receptori de recunoaștere
the rectum in children with and without
a agenților patogeni în sistemul imun înnăscut.
functional constipation.
Materiale și metode: Un studiu de analiză
Disclosure of interest: The authors have no
sistematică folosind datele de pe modulul
conflict of interest to disclose.
PubMed. Au fost analizate doar lucrările indexate
PubMed, având cel puțin abstractul în limba
engleză.

30
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

TLR2,4,5,9 and decreased levels of TLR7,8.


Rezultate: Am identificat câteva lucrări adecvate. Significant upregulation of TLR4 expression
A fost măsurat nivelul TLRs (TLR1-TLR10) în relative to controls was found in colonic mucosa
mucoasa colonică și în serul pacienților cu SII. A of IBS-D, increased expression of TLR9 was
fost observat un nivel crescut al TLR2, nivelul found in PI-IBS and upregulation of TLR2
TLR4 fiind fluctuant în serul pacienților. Un expression was found in IBS-M patients. TLR2
răspuns exagerat la agonistul TLR8 pentru toate and TLR4 mRNA expression correlates
citokinelor investigate a fost observat la pacienții significantly with duration of symptoms.
cu SII. În mocoasa colonică au fost observate
niveluri crescute pentru TLR2,4,5,9 și niveluri Conclusions: The TLRs and their subsequent
scăzute pentru TLR7,8. Creșterea semnificativă a cellular activation and production of messenger
expresiei TLR4 față de martori a fost observată la molecules can play a role in pathogenesis of IBS,
pacienții cu predominanța diareei (SII-D), un but future research is required.
nivel crescut al TLR9 în SII-PI (post infecțios) iar
o creștere a nivelului TLR2 a fost observată în
forma mixtă (SII-M). Expresia TLR2 și TLR4 a
fost corelată semnificativ cu durata simptomelor. 26. DISPEPSIA ȘI
HELICOBACTER PYLORI
Concluzii: TLRs, prin activarea celulară ulterioară
a acestora și producerea de molecule mesager, Andrada Seicean
pot juca un rol în patogeneza SII, fiind necesare Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu
însă cercetări suplimentare. Hațieganu", Cluj-Napoca, România

DO TLRs PLAY A ROLE IN IBS? Infecția cu Helicobacter pylori (H. pylori)


Flaviu Rusu , Dan Lucian Dumitrașcu reprezintă un factor de risc recunoscut pentru
Cluj County Emergency Hospital, Medical gastrita conică, ulcerul peptic, cancerul gastric și
Clinic 2, "Iuliu Haţieganu" University of limfomul gastric de tip MALT. De asemenea are
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, un rol in dispepsia funcțională sau neinvestigată
Romania încă, riscul de ulcer la pacienții cu terapie
antiinflamatoare sau cu aspirină, în anemia
feripriva de cauză neprecizată și in purpura
Introduction: The irritable bowel syndrome (IBS)
is a functional gastrointestinal disorder whose trombocitopenică idiopatică. Se estimează că mai
pathogenesis is not completely understood. mult din jumătate din populația lumii este
Recent studies suggest that low grade mucosal purtătoarea acestui germen pathogen,
immune activation contribute to the majoritatea fiind asimptomatici și de aceea
pathopsysiology of IBS. Toll-like receptors (TLRs) statusul lor infecțios nu se cunoaște.
are a family of pathogen-recognition receptors in
Alegerea tratatamentului pentru H. pylori trebuie
the innate immune system.
să țină cont de antibioticele administrate
Materials and methods: We performed a anterior pacientului. Eradicarea H. pylori este
systematic review study using data from utilă la pacienții cu risc crescut de cancer gastric
PubMed. We decided to look only for papers și pentru diminuarea morbidității asociate
indexed in Pubmed, thus having at least English patologiei benigne la pacienții cu risc redus de
abstract. We searched on PubMed following cancer gastric. Dimpotrivă, nu s-au dovedit a fi
keywords: irritable bowel syndrome, TLRs, benefice screeningul populațional deoarece
inflammation. Only relevant studies were terapia pacienților pozitivi pentru H.pylori crește
selected for analysis. riscul de boală de reflux gastroesofagian, esofag
Barrett, astm și obezitate,
Results: We identified a few papers appropriate
to this survey. Were measured expression of
TLRs (TLR1-TLR10) in the colonic mucosa and in DYSPEPSIA AND HELICOBACTER
the blood of IBS patients. Was found an PYLORI
increased expression of TLR2, whereas the
expression of TLR4 was fluctuating in the blood. Andrada Seicean
It seems that an exaggerated response to the "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and
TLR8 agonist for all cytokines investigated was Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
seen in IBS patients. In human colonic mucosa
was determinated increased expression of

31
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Helicobacter pylori (H. pylori) infection has been giving a new light to and old problem, making it
recognized as the key risk factor for chronic more complex, but increasing the possible
gastritis, peptic ulcer disease, gastric cancer and treatment modalities (psychosocial and
gastric MALT lymphoma. H. pylori may also have pharmaceutical)
a role in uninvestigated and functional dyspepsia, Overview of relevant statistical reports from
ulcer risk in patients taking low-dose aspirin or integrated Health Care System in Macedonia, in
starting therapy with a non-steroidal anti- last two years revealed almost two fold increase
inflammatory medication, unexplained iron in total number of newly diagnosed patients with
deficiency anemia, and idiopathic different forms of FGID from 23 490 in 2015 y.
thrombocytopenic purpura. It is estimated that to 46 037 in 2016 y. Among them in 2016 the
more than half of the world’s populations carry greatest percent 38.8% refers to chronic nausea
this gastric pathogen in their upper and vomiting disorder, while IBS is present in
gastrointestinal tract without any noticeable 11.5% of cases. The diagnosis has mainly been
symptoms and hence their infection status established through clinical symptoms and
remains unknown. “exclusion investigations” while treatment
depended mainly on simptomatology, and
While choosing a treatment regimen for available therapeutic agents/procedures.
H. pylori, patients should be asked about
previous antibiotic exposure and this information In conclusion FGID are becoming a big social
should be incorporated into the decision-making burden, measured through lost working hours,
process. The eradication of H. pylori is cost- lots of health-care visits, sometimes ending with
effective in high-risk populations for gastric even more deeply distressed patient and
cancer and for diminishing the non-malignant unsatisfied physician , regardless of benign
upper gastrointestinal diseases in populations at nature of the disease.
low risk of gastric cancer. However, the benefits
of population-based screening and their
treatment are doubtful because there is a rise in
the prevalence of diseases that are negatively
associated with H. pylori, such as GERD, Barrett
oesophagus, asthma and obesity.

27. IBS AND FGID IN


MACEDONIA
Meri Trajkovska
University Clinic of Gastroenterohepatology,
Faculty of Medicine, Ss.Cyril &Methodius
University, Skopje, Republic of Macedonia

Although irritable bowel syndrome (IBS) has


become almost epidemic (10% world-wide
prevalence), and despite increased interest in
resolving “multifactorial” etiology of this disorder
in the last few decades, it still remains a kind of
enigma, regarding absence of structural
changes ,various clinical pictures and
unpredictable response to different treatments.

Rome IV criteria have brought several changes in


classification of functional gastrointestinal
diseases (FGID), among them maybe most
important is replacing the terms “functional” with
“disorders of gut-brain axis”, with an accent
given on a relationship between signals
originating from periphery (altered microbiome,
visceral hypersensitivity, increased intestinal
permeability) and different brain networks
(sensory, motor and autonomic). This view is

32
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

II. Postere
spasmolitice, sedative şi dietă cu ameliorarea
calităţii vieţii.

GASTROESOPHAGEAL REFLUX
1. BOALA DE REFLUX DISEASE AND IRRITABLE BOWEL
GASTROESOFAGIAN ȘI SYNDROME, COEXISTING
SINDROMUL DE INTESTIN DISORDERS IN PATIENTS WITH
IRITABIL, AFECŢIUNI FUNCTIONAL DYSPEPSIA -
COEXISTENTE LA PROSPECTIVE STUDY
PACIENȚII CU DISPEPSIE Carmen Anton 1,2 Codrina Hartie 2 , Sandina
FUNCȚIONALĂ - STUDIU Bistriceanu 2 , Sorana Anton 1
PROSPECTIV 1
“Grigore T. Popa” University of Medicine
and Pharmacy, Iasi, Romania
Carmen Anton 1,2 Codrina Hartie 2 , Sandina 2
Institute of Gastroenterology and
Bistriceanu 2 , Sorana Anton 1
1 Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Universitatea de Medicina si Farmacie
Romania
,,Gr.T. Popa’’, Iaşi, România
2
Institutul de Gastroenterologie si
Introduction: Gastroesophageal reflux disease
Hepatologie, Spitalul,, Sf.Spiridon’’, Iaşi,
(GERD) is associated with bowel disorders like
România diarrhea or constipation, abdominal disconfort,
which are symptoms specific for irritable bowel
Introducere: Boala de reflux gastroesofagian syndrome (IBS).
(BRGE) poate fi asociată cu tulburări de tranzit
intestinal de tipul diareei sau constipației, Aim: The diagnostic evaluation of patients with
disconfortului abdominal care sunt simptome functional dyspepsia represented by heartburn,
specifice sindromului de intestin iritabil. acid regurgitation and intestinal transit disorders
of 3 months.
Scop: evaluarea diagnostică a pacienților cu
dispepsie funcțională reprezentată de simptome Material and methods : The study includes 48
ca pirozis, regurgitaţie acidă şi tulburări de patients (34 women, 14 men), average 58 with
tranzit intestinal manifeste de 3 luni. GERD symptoms associated with intestinal transit
disorders, which were clinically and paraclinically
Material și metodă: Studiul include 48 pacienți explored, by abdominal ultrasound, upper
(34 femei si 14 barbati) cu varsta medie 58 ani şi digestive endoscopy, colonoscopy and barium
simptome de BRGE asociate cu tulburări de enema.
tranzit intestinal, care au fost explorați clinic şi
paraclinic prin metode biologice şi imagistice, ca Results: For 31 patients (65%) the endoscopy
ecografie abdominala, endoscopie digestivă showed negative GERD and the rest of 17 (35%)
superioară, colonoscopie şi clismă baritată. presented esophagitis: 9 class A, 6 class B and 2
class C, coinfected with H.pylori. 20 patients
Rezultate: 31 pacienți au prezentat BRGE (42%) performed colonoscopy which revealed
endoscopic negativă (65%) și 17 (35%) au hemorrhoidal disease, diverticulosis,
prezentat esofagită: 9 clasa A și 6 clasa B, 2 inflammatory polyps. 15 patients (31%) were
clasa C, coinfectate H.Pylori. 20 pacienți (42%) investigated with barium enema which showed
au efectuat colonoscopie la care s-au evidențiat: radiological signs of irritable bowel syndrome.
boală hemoroidală, diverticuli, polipi inflamatori, Conclusions: Dyspeptic disorders may manifest
iar 15 pacienți (31%) au efectuat clismă baritată, with polymorphic digestive symptoms mainly in
prezentând semne radiologice de colon iritabil. women. The therapeutic response to proton
pump inhibitors is favorable in patients with
Concluzii: Dispepsia funcțională se manifestă prin BRGE and esophagitis. The coinfection with H.
simptome gastrointestinale polimorfe, fiind pylori must be eradicated and bowel disorders
preponderentă la femei. Răspunsul terapeutic la should be treated with antibiotics, spasmolytics,
inhibitorii pompei de protoni este favorabil la sedatives and diet with the improvement of the
pacienții cu BRGE şi esofagită. Coinfecţia H. quality of life.
Pylori trebuie eradicată, iar tulburările de tranzit
intestinal asociate vor fi tratate cu antibiotice,

33
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

2. NEUROFIBROMATOZA VON imposibilă, confirmând în acelaşi timp factorul


genomic al primei şi variabilitatea genetică a
RECKLINGHAUSEN SI celeilalte.
COLITA
PSEUDOMEMBRANOASA-
VON RECKLINGHAUSEN’S
COMPLICATIE SAU
NEUROFIBROMATOSIS AND
CONSECINTA
PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS
TERAPEUTICA PRIN
- COMPLICATION OR
DIAGNOSTIC INCERT ?
THERAPEUTIC CONSEQUENCE BY
Carmen Anton 1,2, Roxana Pleşcuţă 2, UNCERTAIN DIAGNOSIS ?
Codrina Hârtie 2, Codrina Ancuţa 1
1
Universitatea de Medicina si Farmacie Carmen Anton 1,2, Roxana Pleşcuţă 2,
,,Gr.T. Popa’’, Iaşi, România Codrina Hârtie 2, Codrina Ancuţa 1
1
2
Institutul de Gastroenterologie si “Grigore T. Popa” University of Medicine
Hepatologie, Spitalul ,,Sf.Spiridon’’, Iaşi, and Pharmacy, Iasi, Romania
2
România Institute of Gastroenterology and
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Pacient P.N. în vârstă de 43 ani,diagnosticat cu Romania
neurofibromatoză tip 1 Von Recklinghausen şi
encefalopatie infantilă, aflat sub tratament cronic We present a 43 years old patient, P.N., with
antiinflamator şi neuroleptic, se prezintă în medical history of type 1 von Recklinghausen
Clinica de Gastroenterologie pentru dureri neurofibromatosis and infantile encephalopathy
abdominale difuze însoţite de tranzit intestinal who was admitted in the Gastroenterology
accelerat (aproximativ 4 scaune department for diffuse abdominal pain and
semiconsistente/zi). La internare, examenul clinic accelerated intestinal transit (approximately 4
pune în evidenţă pete tegumentare de tip,,cafe – stools per day). Physical examination showed
au- lait’’şi tumori cutanate situate la nivelul several „cafe au lait” spots and multiple
trunchiului şi membrelor inferioare însoţite de subcutaneous tumors predominantely on the
mers vicios (în contextul pseudoartrozei cu trunk and lower limbs accompanied by gait
osteoscleroză localizată), durere în etajul inferior impairement (caused by pseudoarthrosis with
abdominal. Explorările biologice indică anemie localized osteosclerosis). Abdominal palpation
hipocromă normocitară şi leucopenie. S-a showed lower abdominal pain.Laboratory
efectuat colonoscopia care descrie ulceraţii findings reveal hypochromic normocytic anemia
aftoide şi mucoasă congestivă la 40 şi respectiv and leucopenia. Colonoscopy was performed
60 cm de marginea anală, examenul anatomo- describing aphtous ulcers and areas of
patologic indicând colită cronică nespecifică. congestive mucosa at 40 cm and 60 cm from the
Calprotectina fecală crescută ridică suspiciunea anal edge. Histopathology report indicated
unei boli inflamatorii intestinale (BII),care chronic nonspecific colitis.Elevated levels of fecal
corelată cu sindromul diareic face diagnosticul calprotectin raise the suspicion of an inflamatory
diferenţial între BII şi colita infecţioasă cu bowel disease (IBD), a differential diagnosis
Clostridium difficile, toxinele A şi B fiind pozitive. between IBD and infectious colitis being possible
Endoscopia digestivă superioară evidenţiază because Clostridium difficile A and B toxine
ulceraţii aftoide în 1/3 inferioară a esofagului, assay was positive. Upper digestive endoscopy
însă nu s-au prelevat biopsii datorită reveals aphtous ulcers in lower third esophagus,
necomplianţei pacientului. CT abdomino-pelvină mucosal biopsy being restricted by the low
relevă aspect inflamator inclusiv la nivelul ultimei compliance of the patient.Abdomino- pelvic CT
anse ileale, ce ar pleda pentru boala Crohn, dar scan described areas with an inflammatory
colita infecţioasă face dificilă stabilirea unui pattern including the terminal ileum, pleading for
diagnostic cert. Se instituie tratament cu Crohn’s disease.Nevertheless, the overlap with a
Vancomicină cu remisiunea sindromului diareic şi infectious colitis makes difficult a positive
negativarea toxinelor, monitorizarea în dinamică diagnosis.Consequently, the patient received
a pacientului fiind necesară pentru excluderea Vancomycin treatment with the complete
ulterioară a Bolii Crohn. remission of the diarrheic syndrome and the
achievment of negative toxins, follow-up being
Concluzii : Suprapunerea a două afecţiuni cu un necessary in order to exclude Crohn’s disease.
background genetic important cum sunt boala Conclusion: The overlap of diseases with strong
Crohn şi neurofibromatoza este rară dar nu genetic background such as Crohn’s disease and

34
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

neurofibromatosis is rare but not impossible, Introduction: Celiac disease represents an


underlining once again the genomic factor of the exaggerated immune response of the mucous
first and the genic variability of the latter. intestinal membrane, induced by gluten proteins,
in individuals with a genetic predisposition

3. CORELAŢII SEROLOGICE ŞI Method and material: We have conducted a


retrospective study on a group of 46 children
HISTOPATOLOGICE ÎN diagnosed with celiac disease and undergoing
BOALA CELIACĂ LA COPIL follow-up in the Pediatric Clinic no. III, Cluj-
Napoca.
Ginel Baciu 1, Silvia Fotea 2
1
Universitatea “Dunărea de Jos”, Facultatea Children were selected based on the
de Medicină şi Farmacie, Galaţi, România characteristic clinical manifestations, positive
2
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. serological tests (tissue transglutaminase
Ioan”, Galaţi, România antibodies IgA – ATg and anti-endomisium
antibodies IgA-AAE), upper digestive endoscopy,
Introducere: Boala celiacă reprezintă un răspuns followed by intestinal biopsy and
imun exagerat al mucoasei intestinale la anatomopathological analysis.
proteinele din gluten la persoanele cu
predispoziţie genetică. Results: Out of the 64 children studied, 11 were
classified Marsh IIIb (17.18%). From these, 2
Material şi metodă: Am efectuat un studiu presented positive antibodies (18.18%), 2
retrospectiv pe un lot de 64 de copii diagnosticaţi positive AAE (18.18%) and 5 were identified with
şi urmăriţi în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca cu positive ATg (45.45%).
boală celiacă.
Conclusion: All patients with celiac disease
Copiii au fost selectaţi pe baza simptomatologiei classified Marsh IIIC with histological
clinice caracteristică sindromului de modifications, also had high positive serology
malabsorbţie, testelor serologice pozitive values for at least one of the serological
(anticorpi antitransglutaminază tisulară –Ig A- antibodies investigated.
ATg şi anticorpi antiendomisium Ig A-AAE),
endoscopiei digestive superioare urmată de
biopsie intestinală şi examen anatomopatologic.
Rezultate: Din cei 64 de copii, 11 cazuri au fost
Marsh III b (17,18%). Din cele 11 cazuri Marsh
III b- 2 cazuri (18,18%) au avut ambii anticorpi
pozitivi, 2 cazuri (18,18%) au avut AAE pozitivi,
5 cazuri (45,45%) A Tg pozitivi.

Concluzii: Toţi pacienţii cu boală celiacă cu


modificări histologice din clasa Marsh III c au
avut serologie pozitivă cu valori mari pentru cel
puţin unul din anticorpii serici investigaţi.

CELIAC DISEASE IN THE


PEDIATRIC PATIENT
SEROLOGICAL AND
HISTOPATHOLOGICAL
CORRELATIONS
Ginel Baciu 1, Silvia Fotea 2
1
"Lower Danube", Faculty of Medicine and
Pharmacy, Galati, Romania
2
Emergency Hospital for Children "St. Ioan
", Galati, Romania

35
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

statistic între subloturi (p>0,05). Impactul bolii


asupra somnului și vieţii cotidiene nu s-a corelat
4. IMPACTUL BOLII DE semnificativ cu fumatul, consumul de alcool sau
REFLUX de cafea (p>0,05).
GASTROESOFAGIAN CU Concluzii: Somnul și activitatea cotidiană a
MANIFESTĂRI DE pacienților cu BRGE și manifestări de laringită
LARINGITĂ CRONICĂ cronică sunt afectate, în special la cei cu profesii
care solicită intens vocea (profesori, cântăreți de
ASUPRA SOMNULUI ȘI operă, actori).
ACTIVITĂȚII SOCIO-
PROFESIONALE
THE IMPACT OF
Oana-Bogdana Bărboi 1, Cristina Cijevschi- GASTROESOPHAGEAL REFLUX
Prelipcean 1,2, Dan Cobzeanu 1,3, Dragoş DISEASE ASSOCIATED WITH
Palade 1,3, Ahmed Albusoda 1,4, Ana-Maria
Darie 1,2, Diana Dumitrescu 1,2, Gheorghe CHRONIC LARYNGITIS ON SLEEP
Bălan 1,2, Vasile Drug1,2 AND DAILY SOCIO-
1
Universitatea de Medicină și Farmacie PROFESSIONAL ACTIVITIES OF
“Grigore T. Popa” Iași, România PATIENTS
2
Institutul de Gastroenterologie și
Hepatologie Iași, România Oana-Bogdana Bărboi 1, Cristina Cijevschi-
3
Spitalul “Sf. Spiridon” Iași – Clinica de ORL, Prelipcean 1,2, Dan Cobzeanu 1,3, Dragoş
România Palade 1,3, Ahmed Albusoda 1,4, Ana-Maria
4
Royal London Hospital, United Kingdom Darie 1,2, Diana Dumitrescu 1,2, Gheorghe
Bălan 1,2, Vasile Drug1,2
1.
Introducere: Boala de reflux gastroesofagian “Grigore T. Popa” University of Medicine
(BRGE) este din ce în ce mai recunoscută, mai and Pharmacy, Iasi, Romania
2.
ales prin simptomatologia extradigestivă, ca o Institute of Gastroenterology and
patologie care poate afecta calitatea vieții Hepatology, Iasi, Romania
3.
pacienților. Simptomele nocturne care trezesc “Sf. Spiridon” Hospital Iasi – ENT Clinic,
pacienții din somn influențează calitatea Iasi, Romania
somnului și au un impact negativ asupra 4.
Royal London Hospital, United Kingdom
activității diurne, cu consecințe socio-
profesionale importante.
Introduction: Gastroesophageal reflux disease
(GERD) is recognized as a pathology that can
Material și metodă: Studiu prospectiv de tip caz-
alter quality of patients’ lives especially when
control, desfășurat la Institutul de
extradigestive manifestations are present. The
Gastroentrologie şi Hepatologie Iaşi, în perioada
patients who experience nocturnal awakening
noiembrie 2012 - noiembrie 2015, incluzând 90
due to GERD symptoms (typical or
de pacienți la care s-a confirmat asocierea dintre
extradigestive) have an impaired quality of sleep
BRGE și laringita cronică. Pacienții au fost
that causes significant daytime distress and
întrebați dacă manifestările de BRGE le-au
impaired social or occupational functioning.
influențat somnul (dificultate în inducerea
somnului, somn nesatisfăcător, cu treziri
Material and method: A prospective case-control
repetate) și, implicit, activitatea lor zilnică.
study including 90 patients with chronic laryngitis
associated GERD was conducted at the Institute
Rezultate: Din cei 90 de pacienți incluși (53,3%
of Gastroenterology and Hapatology Iasi,
bărbați, vârsta medie: 49,94±14,36 ani), 56,7%
between November 2012-November 2015. The
au declarat afectarea somnului și a
patients were asked if the symptoms of the
randamentului diurn. Vârsta nu a fost factor de
disease had a negative influence on their sleep
risc semnificativ pentru afectarea somnului și a
(in terms of sleep onset or sleep maintenance
activității zilnice (p=0,486). Profesiile ce
insomnia) and on their daily activities.
utilizează intens vocea au crescut semnificativ
riscul de afectare (21,6% vs 5,1%; p=0,020).
Results: More than half (56.7%) of the 90
Analiza comparativă a distribuţiilor procentuale în
patients included (53.3% men, mean age:
funcţie de prezenţa simptomatologiei tipice de
49.94±14.36 years) complained of sleep
BRGE nu a evidențiat diferențe semnificative
disturbances and decreased performance at

36
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

work. Age did not have a statistically significant răspuns și după a treia ședință, fiind ulterior
influence on the quality of sleep and daily activity îndrumați către chirurgie.
(p=0.486). Professional voice users were more
affected than the others (21.6% vs 5.1%; Concluzii: Dilatarea pneumatică, sub ghidaj
p=0.020). The comparative analysis of the fluoroscopic este o metodă sigură și eficientă de
percentage distributions depending on the tratament a achalaziei, cea de tip III fiind cel mai
presence of GERD typical symptoms revealed no rar întălnită si având răspunsul cel mai prost la
statistically significant differences between tratament.
subgroups (p>0.05). The impact of the disease
on patients sleep and daily life was not
significantly correlated with smoking, alcohol or BALOON DILATION FOR
coffe intake (p>0.05). ACHALASIA – COLENTINA
EXPERIENCE
Conclusions: Sleep and daily activity of patients
with GERD and chronic laryngitis manifestations Andreea Bengus, Andrei Voiosu, Radu
are impaired espacially in those with jobs Bogdan Mateescu
requiring intense voice (teachers, opera singers, Clinical Hospital Colentina, Gastroenterology
actors). Clinic, Bucharest, Romania

Introduction: Achalasia is an esophageal motility


5. DILATAREA PNEUMATICA A disorder, of 3 subtypes according to Chicago
ACHALAZIEI – EXPERIENTA classification. The aim of this sudy was to
evaluate the distribution of these 3 subtypes
COLENTINA between patients adressed to us and the results
Andreea Bengus, Andrei Voiosu, Radu of baloon dilation.
Bogdan Mateescu
Spitalul Clinic Colentina, Clinica Matherial and methods: The study included 25
consecutive patients, diagnosed with achalasia in
Gastroenterologie, București, România
our departament between june 2015 and
december 2016. The patients were evaluated
Introducere: Achalazia reprezintă o afecțiune
clinically (Eckhart score), endoscopically, by
motorie a esofagului, divizată conform clasificării
barium radiography and the diagnosis was
Chicago in 3 subtipuri. Scopul acestui studiu este
confirmed by high resolution manometry.
reprezentat de evaluarea distribuției celor 3
Manometric characteristics as well as the respose
subtipuri in rândul pacienților care s-au adresat
to therapy were analyzed for every of the 3
clinicii noastre, precum și a rezultatelor terapiei.
aclalasia subtypes.
Material și metode:În studiu au fost incluși 25 de
Results: Among the 25 paients, 12 (48%) had
pacienți diagnosticați cu achalazie în intervalul
type I achalasia, 12 (48%) – type II achalasia
iunie 2015 – decembrie 2016. Pacienții au fost
and only one (2%) – type III.the type III patient
evaluați clinic (scor Eckhart), endoscopic, prin
was an eldery man. Most of the patients
tranzit baritat si prin manometrie de înaltă
(23/92%) were treated by baloon dilation.
rezoluție. Caracteristicile manometrice precum și
Posttherapeutic evaluation was performed using
răspunsul la tratament au fost evaluate in funcție
the Eckhart score and the high resolution
de cele 3 tipuri de achalazie.
manometry, one months after the procedure. 19
patients needed only one procedure, 2 needed 2
Rezultate: Dintre cei 25 de pacienți, 12 (48%)
dilations and 2 of them (including type III
prezentau achalazie tip I, 12 (48%) – achalazie
patient) were reffered to surgery.
de tip II si unul singur (2%) – achalazie de tip
III. Pacientul cu tipul III de achalazie era mai
Conclusions: Dilatarea pneumatică, sub ghidaj
vârstnic decât cei cu tipurile I si II. Majoritatea
fluoroscopic si endoscopic este o metodă sigură
pacienților (23/ 92%) au fost tratați prin dilatație
și eficientă de tratament a achalaziei, cea de tip
pneumatică. Monitorizarea a fost efectuată pe
III fiind cel mai rar întălnită si având răspunsul
baza scorului Eckhart (clinic) și prin manometrie
cel mai prost la tratament. Baloon dilation,
esofagiană de înaltă rezoluție, la o luna după
fluoroscopically and endoscopically guided, is a
fiecare dilatare. Din cei 23 de pacienți, la 19 a
safe and efficient method for treating achalasia.
fost necesară o singură ședință de dilatare, 2
Type III achalasia was less frequent diagnosis
necesintând 2 ședințe, iar 2 rămânând fără
and had the worst response to this treatment.

37
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

CLINICO-THERAPEUTIC
6. PARTICULARITĂȚI APROACHES REGARDING
CLINICO-TERAPEUTICE ALE ANOREXIA NERVOSA AT A
ANOREXIEI NERVOASE LA YOUNG PATIENT. CLINICAL
UN PACIENT TÂNĂR. CASE PRESENTATION
PREZENTARE DE CAZ
Alexandra Boloș 1, Gabriela Ștefănescu 1,
1 1
Alexandra Boloș , Gabriela Ștefănescu , Adela Bârzu 2, Andreea Silvana Szalontay 1
Adela Bârzu 2, Andreea Silvana Szalontay 1 1
“Grigore T. Popa” University of Medicine
1
UMF GR.T.Popa, Iași, România and Pharmacy, Iasi, Romania
2
Institutul de Psihiatrie Socola, Iași, 2
Socola Psychiatric Institute, Iasi, Romania
România
Eating disorders are not, as can be think at first
Tulburările de alimentație nu sunt, așa cum glance, a different way of life or just a diet food
poate s-ar crede la prima vedere, un alt mod de that has gone too far, but it is a serious
viață sau doar o dietă alimentară care a ajuns psychiatric disorder that threating patients' lives.
"prea departe", ele reprezintă tulburări psihice They have important behavioural and emotional
severe, care pun în pericol viața pacienților. consequences and caused severe distortion of
Acestea au consecințe importante la nivel thoughts. Their impact is not only physical, but
comportamental, emoțional și lanivel cognitiv. also on mental health, and is associated with
Impactul lor este nu numai la nivel fizic, dar și al other medical conditions or psychiatric disorders
sănătății mentale, asociindu-se și cu alte such as depression, anxiety, substance abuse
afecțiuni medicale sau tulburări psihice, cum ar fi and personality disorders.
depresia sau tulburări de personalitate.
In this paper, we present a patient, male, aged
În această lucrare vom prezenta cazul unui 34 years old, who came to hospitalization in
pacient de sex masculin, în varstă de 34 de ani, February 2016, at the Institute of Psychiatry
care s-a prezentat la internare în februarie 2016, Socola Iasi, accompanied by his mother, for
în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași, symptoms that had the onset about five years
însoțit de mama sa, pentru o simptomatologie ago, with a fluctuated evolution and that was
care a debutat în urmă cu aproximativ cinci ani, initially assisted at the Clinic of Diabetes and
ce a avut o evoluție oscilantă și pentru care a Metabolic Diseases. The patient was diagnosed
fost inițial asistat la Clinica de Diabetologie și Boli with a severe denutrition and D hypovitaminosis.
de Nutriție. Aici s-a constatat o denutriție severă At the first psychiatric evaluation of the patient,
și hipovitaminoză D. La momentul primei evaluări the body mass index was 13,32kg/m²,
psihiatrice, pacientul avea un indice de masă consequence of long periods of dietary
corporală de 13,32 kg/mp consecință a lungilor restriction, refusal of some food categories. It
perioade de limitare a aportului alimentar, cu was established the diagnosis of "Anorexia
refuzul unor categorii alimentare, stabilindu-se nervosa", with depressive symptoms, moderate
diagnosticul de "Anorexie nervoasă", la care a severity. We initiated an antidepressant
fost supraadăugată o simptomatologie depresivă treatment with Mirtazapine and after about a
de intensitate medie. În acest context, s-a inițiat month of hospitalization, the weight gain was
tratament antidepresiv cu Mirtazapină și după around one kilogram. The assessment and the
aproximativ o lună de spitalizare s-a reușit therapeutic management of the patient was
creșterea în greutate cu aproximativ un kilogram. complex, requiring a multidisciplinary team
Evaluarea și terapia pacientului a fost complexă, involving neurologist, gastroenterologist,
necesitînd o echipă multidisciplinară, care a internist, along with the psychiatrist and
implicat gastroenterolog, internist, alături de psychologist.
psihiatru și psiholog.

38
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

7. PARTICULARITĂŢI CLINICO-THERAPEUTIC
CLINICO-TERAPEUTICE ALE PARTICULARITIES OF ANOREXIA
ANOREXIEI NERVOASE LA NERVOSA IN CHILDREN AND
COPII ŞI LA ADOLESCENŢI ADOLESCENTS
Alexandra Boloș 1, Ilinca Untu 1, Dumitrița Alexandra Boloș 1, Ilinca Untu 1, Dumitrița
Savlovschi 2, Andreea Silvana Szalontay 1 Savlovschi 2, Andreea Silvana Szalontay 1
1 1
UMF Gr.T.Popa Iași, Disciplina Psihiatrie, “Grigore T. Popa” University of Medicine
Iași, România and Pharmacy- Psychiatry Department, Iasi,
2
Spitalul Sf. Spiridon Iași, România Romania
2
“Sf. Spiridon” Hospital, Iasi, Romania
Introducere. Anorexia nervoasă înregistrează o
scădere remarcabilă a vârstei de debut, atingând Introduction. Anorexia nervosa has recorded a
frecvent populaţia pediatrică. În ciuda dramatic reduction of age at onset, thus
caracterului ameninţător de viaţă al anorexiei frequently affecting the paediatric population.
nervoase, există un număr scăzut de cercetări cu Despite the life-threatening character of anorexia
privire la particularităţile acestei categorii nervosa, researches are scarce regarding the
nosologice în rândul copiilor şi adolescenţilor, particularities of this nosological category among
faţă de alte tulburări psihice ce vizează aceeaşi children and adolescents, compared to other
grupă de vârstă. mental disorders targeting the same age group.

Materiale și metodă. Studiul de față constituie un Material and methods. The present study is a
review al literaturii de specialitate, realizat cu review performed in order to highlight the
scopul de a sublinia particularitățile clinico- particularities of anorexia nervosa in children,
terapeutice ale anorexiei nervoase la copii, adolescents and young adults, in terms of clinic-
adolescenți și tineri adulți. Astfel, am analizat 20 therapeutic approach. A number of 20 articles
de articole vizând acest subiect, publicate între related to this subject, published between 2012
2012 și 2016. and 2016 had been studied.

Rezultate. Incidenţa prepubertală a anorexiei Results. The prepubertal incidence of anorexia


nervoase este de aproximativ 3% din totalul nervosa is approximately 3% of all children and
copiilor şi adolescenţilor diagnosticaţi cu această adolescents diagnosed with this disorder. On the
tulburare. Pe de altă parte, abordarea other hand, the therapeutic approach to anorexia
terapeutică a anorexiei nervoase a fost în mod nervosa has been predominantly neglected: only
predominant neglijată, doar 12 dintre 100 cele 12 of the 100 most cited papers on anorexia
mai citate articole despre anorexia nervoasă nervosa focus on a treatment for it. At the same
vizând tratamentul acesteia. Totodată, există o time, a series of scientific evidence plead for the
serie de dovezi ştiinţifice care pledează pentru association between anorexia nervosa among the
asocierea anorexiei nervoase în populaţia paediatric population with autism spectrum
pediatrică cu elemente autiste sau cu tulburări disorder or with mental disorders. The studies
afective. Studiile realizate până în prezent încep conducted thus far begin to depict particularities
să contureze particularităţi ce ţin atât de related to both the clinical presentation of
prezentarea clinic a anorexiei nervoase la copii şi anorexia nervosa in children and adolescents, as
la adolescenţi, dar şi o serie de particularităţi well as a series of particularities related to the
legate de abordarea terapeutică, în special cea therapeutic approach, especially the one
ce vizează dezechilibrele psihoemoţionale şi concerning psycho-emotional disturbances and
abilităţile sociale, care contribuie în mod social skills, which contribute fundamentally to
fundamental la evitarea recăderilor. avoiding relapses.

Concluzii. Lucrarea de faţă doreşte să constituie Conclusions. This paper is meant to be a premise
o premisă a unor cercetări viitoare, prin for future researches because it synthesizes the
alcătuirea unei sinteze a literaturii de specialitate latest literature on this topic.
recente.

39
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

8. PROGNOSTICUL
SARCINILOR COMPLICATE OBSTETRIC OUTCOME OF
CU COLESTAZĂ PREGNANCIES COMPLICATED
INTRAHEPATICĂ WITH INTRAHEPATIC
Roxana Bohiltea, Natalia Turcan, Crangu CHOLESTASIS
Ionescu, Oana Toader, Octavian Munteanu,
Serban Nastasia, Monica Cirstoiu Roxana Bohiltea, Natalia Turcan, Crangu
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Ionescu, Oana Toader, Octavian Munteanu,
Davila, București, România Serban Nastasia, Monica Cirstoiu
Carol Davila University of Medicine and
Incidența colestazei intrahepatice în sarcină este Pharmacy, Bucharest, Romania
estimată la 0,5% dintre sarcini, cu largi variații
The incidence of intrahepatic cholestasis of
geografice. Simptomatologia clinică a acestei
pregnancy is estimated to be 0.5% of all
condiții este dominată de prurit intens îndeosebi
deliveries, with great geographic variations.
la nivelul palmelor și plantelor, exacerbat în
Clinical onset of this condition is represented by
timpul nopții. Deși cauza colestazei intrahepatice
intolerable pruritus dominant on the palms and
de sarcină este necunoscută, studiile continuă în
soles of the feet with the emphasizing of
scopul clarificări etiopatogeniei, datorită efectului
symptoms during the night. Although the cause
important cu care afecțiunea grevează sarcina.
of intrahepatic cholestasis of pregnancy is
Prognosticul acestei patologii este în general
unknown, studies continues for its complete
bun, deși a fost descrisă asocierea ei cu
clarifying due to the important role of its folding
preeclampsia și ficatul gras acut de sarcină. În
over pregnancy. Maternal prognosis in this
ceea ce privește riscurile fetale, principalele
pathology is good, however, association with the
complicații sunt prematuritatea, moartea fetala
development of preeclampsia and acute fatty
intrauterină, eliberarea de meconiu în lichidul
liver of pregnancy was described. Regarding the
amniotic și o incidență crescută a sindromului de
risks for the fetus, the main complications are
detresă respiratorie neonatală. Studiul nostru
prematurity, intrauterine demise, meconium-
retrospectiv a avut ca scop analiza incidenței
stained amniotic fluid and a greater incidence of
colestazei hepatice de sarcină pe o perioadă de
neonatal respiratory distress syndrome. Our
șase ani în cadrul Spitalului Universitar de
retrospective study aimed to analyze the
Urgență București, analizând efectul pe care
incidence of intrahepatic cholestasis of
vârsta și paritatea maternă le au asupra
pregnancy for a period of six years in Bucharest
prevalenței bolii precum și complicațiile
Emergency University Hospital, fluctuations of
neonatale. Prezentăm analiza cazurilor noastre în
the incidence depending on maternal age and
contextul literaturii de specialitate în scopul
parity, also, related neonatal risks. Secondly, we
actualizării modalităților de monitorizare maternă
present a literature review regarding maternal
și fetală pentru prevenirea complicațiilor. Scopul
and fetal follow-up and the possibilities for
major al managementului acestor cazuri constă
preventing the potential related complications.
în monitorizarea fetală riguroasă și extragerea
The major purpose of management of these
fătului atunci când riscurile fetale determinate de
pregnancies consist in a rigorous fetal
patologie depășesc riscurile induse de
surveillance and early delivery guided by the
prematuritate, în absența unor recomandări
comparison of the risk of fetal death and
standardizate universal recunoscute.
potential risks of prematurity, yet there is no
ideal method for fetal surveillance in intrahepatic
cholestasis of pregnancy.

40
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

“Iuliu Haţieganu” University of Medicine and


9. SIMPTOME Pharmacy, Department of Psychiatry and
Child psychiatry, Cluj-Napoca, Romania
GASTROINTESTINALE ÎN
SEVRAJUL ALCOOLIC PE O Introduction: Alcohol use disorder, because of its
SECȚIE DE PSIHIATRIE prevalence, is one of the most important public
Maria Bonea, Ioana Micluția health problems. Frequently, on the medical
UMF ,,Iuliu Hațieganu”, Catedra de Psihiatrie departments, the discovery of these patients is
related to trauma, gastrointestinal and liver
și Psihiatrie pediatrică, Cluj-Napoca,
disease. Nausea and vomiting are often present
România in alcohol withdrawal treated on psychiatric
wards. In addition, chronic ethanol use
Introducere: Tulburarea consumului de alcool, influences intestinal motility and structure, with
prin prevalență, este una dintre cele mai the possibility of diarrheic syndrome.
importante probleme de sănătate publică.
Frecvent, pe secțiile medicale, descoperirea Objective: Evaluation of digestive symptoms
acestor pacienți se face în relație cu through a retrospective observational study in
traumatisme, afecțiuni gastrointestinale și patients admitted with a diagnosis of alcohol
hepatice. Greața sau vărsăturile sunt adesea withdrawal.
prezente în cadrul sevrajului alcoolic tratat pe
secțiile psihiatrice. De asemenea, uzul cronic de Methods: We reviewed the medical charts of
etanol influențează structura și motilitatea patients with a diagnosis of alcohol withdrawal,
intestinală, cu posibilitatea apariției sindromului hospitalized in January and February 2017 in the
diareic. First and Second Psychiatric Clinic of the
Emergency County Hospital Cluj-Napoca. We
Obiective: Evaluarea simptomelor digestive recorded the demographics, the type of
printr-un studiu retrospectiv observațional la withdrawal, the presence of digestive symptoms
pacienții internați cu diagnosticul de sevraj like nausea, vomiting and diarrhea.
alcoolic.
Results: Of the 53 patients hospitalized with this
Metode: Au fost consultate fișele de observație diagnosis, 89% male and 11% female, with a
ale pacienților cu diagnosticul de sevraj alcoolic, mean age of 47.7 years, 69% with
internați în lunile ianuarie și februarie 2017 în uncomplicated withdrawal, 15% withdrawal with
Clinicile Psihiatrie I și II a Spitalului Județean de convulsions and 25% withdrawal with delirium.
Urgență Cluj-Napoca. S-au urmarit datele 70% had nausea, 25% vomiting, one patient
demografice, tipul sevrajului, prezența suffered a diarrheal episode.
simptomelor digestive greață, vomă și diaree.
Rezultate: Dintre cei 53 de pacienți internați cu Conclusion: Mild digestive symptoms are
acest diagnostic, 89% bărbați și 11% femei, cu o common in patients treated on the psychiatric
vârstă medie de 47,7 ani, 69% cu sevraj ward for alcohol withdrawal. The more severe
necomplicat, 15% sevraj complicat cu crize gastrointestinal pathology is the prerogative of
convulsive și 16% sevraj complicat cu delirium. the Gastroenterology department.
70% au prezentat greață, 25% vomă, un singur
pacient a prezenat sindrom diareic.

Concluzii: Simptomele digestive de intensitate


redusă sunt frecvente la pacienții tratați pe secția
de psihiatrie pentru sevraj la alcool, patologia
gastrointestinală severă fiind apanajul secțiilor de
gastroeneterologie.

GSTROINTESTINAL SYMPTOMS
IN ALCOHOL WITHDRAWAL
SYNDROME ON A PSYCHIATRIC
WARD
Maria Bonea, Ioana Micluția

41
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

10. PREZENȚA THE PRESENCE OF THE


SINDROMULUI ASTENO- ASTHENO-VEGETATIVE
VEGETATIV LA PACIENȚII SYNDROME IN THE PATIENTS
CU PANCREATITĂ CRONICĂ WITH DOLOR FORM OF
FORMĂ DOLORĂ CHRONIC PANCREATITIS
Rodica Bugai, Ion Țîbîrnă, Ludmila Rodica Bugai, Ion Țîbîrnă, Ludmila
Condrațchi, Violetta Ucraințeva Condrațchi, Violetta Ucraințeva
USMF „N.Testemițanu”, Departamentul USMF "N.Testemiţanu" Department of
Medicină Internă, Disciplina de Medicina Internal Medicine, Department of Internal
Internă-semiologie, Chișinău, Moldova Medicine-semiology, Khisinew, Moldavia

Introducere: Pancreatita cronică (PC) forma Introduction: The dolor form of chronic
doloră este o afecțiune, ce se manifestă prin pancreatitis (CP) is a disease, which manifests
afectarea calității veții, în mare parte la itself through the affecting the quality of life,
persoanele apte de muncă, inclusiv prin apariția mainly in the people of working age, through the
de tulburări funcționale ale sistemului nervos occurrence of functional disorders of the central
central. nervous system.

Material și metode: Studiul a inclus 36 de Materials and methods: The study included 36
pacienți cu PC formă doloră cu recidive, b/f- patients with dolor form of CP with relapses, m/f-
17/19, vârsta medie-44,54±1,72 ani (19-59 ani) 17/19, average age -44,54 ±1,72 years old (19-
și 34 pacienți-cu PC formă latentă (PCL), b/f- 59 years) and 34 patients with latent CP, m/f-
15/19, vârsta medie-48,73±1,23 ani (19-59 ani). 15/19, average age- 48,73 ±1,23 years old (19-
Diagnosticul de PC a fost stabilit conform 59 years). The CP diagnosis was established in
criteriilor clinico-paraclinice specifice, sindromul accordance with specific clinical and paraclinical
dolor fiind apreciat prin utilizarea Scalei Vizual criteria, dolor syndrome has been evaluated by
Analogice (VAS). using the Visual Analogue Scale (VAS).

Rezultate: La pacienții cu PC formă doloră în faza Results: In the patients with dolor form of CP the
de acutizare valoarea medie a durerii, conform average value of pain, according to VAS scale,
scalei VAS, a fost de 81,02±1,41mm (la 13,09%- was 81,02±1,41mm (13,09%-moderate,
moderată, 86,91%-severă), la pacienții cu PC 86,91%-severe), in patients with latent CP-
latentă-26,34±1,88 mm (97,06%-ușoară, 26,34±1,88 mm (97,06%-light, 2.94%-
2,94%-moderată), p<0.001. La 94,52% din moderate), p<0,001. In 94,52% of the patients
pacienții cu PC formă doloră durerea a fost with dolor form of CP the pain was constant,
permanentă, continuă, cu intensificări periodice, continuous, with periodic intensification, in
la 5,58%-interminentă, de lungă durată. În 5,56%- intermittent, long-lasting. In the clinical
tabloul clinic al majorității pacienților cu PC formă picture of the majority of the patients with the
doloră (66,72%) au fost prezente fatigabilitatea dolor form of CP (66,72%) the fatigue and
şi adinamia, astenia fizică și psihică, deprimarea adinamia, physical and mental asthenia,
dispoziției, scăderea capacității de muncă, depressed mood, decreased ability to work, sleep
dereglarea somnului; simptomatica vegetativă s- disturbance have been present; the vegetative
a manifestat sub formă de cefalee, transpiraţie, symptomatic was manifested as headache,
spasme abdominale, cardialgii periodice, senzație sweating, abdominal spasms, periodic heart pain,
de discomfort fizic și emoțional. La 38.92% physical and emotional discomfort feeling. At
bolnavi, preponderent la bărbați, a crescut 38.92% of the patients, mainly among men, the
iritabilitatea şi labilitatea emoţională cu reacţii irritability and emotional labiality with affection
afective. Diferențele semnelor asteno-vegetative reactions have been increased. The differences
între pacienții cu PC formă doloră și PC latentă of astheno-vegetative signs among the patients
au fost statistic semnificative (p<0,01). with the dolor and latent form of CP were
statistically significant (p<0.01).
Concluzie: PC forma doloră prezintă o largă
varietate de manifestări ale sindromului asteno- Conclusion: The dolor form of CP manifests itself
vegetativ, preponderent la pacienții cu durere through a wide variety of signs of astheno-
permanentă, continuă, cu intensificări periodice. vegetative syndrome, predominantly in the
patients with continuous, permanent pain, with
periodic intensification.

42
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

ANXIETY AND INTESTINAL


11. ANXIETATEA ȘI MOTILITY IN OVERWEIGHT
MOTILITATEA RATS
INTESTINALĂ LA Bogdan Augustin Chiș 1, Ana Florica Chiș 2,
ȘOBOLANII Daniela Fodor 1, Adriana Mureșan 3, Dan
SUPRAPONDERALI Dumitrașcu 1
1
"Iuliu Haţieganu" University of Medicine
Bogdan Augustin Chiș 1, Ana Florica Chiș 2,
and Pharmacy, 2 Medical Clinic, Cluj-
Daniela Fodor 1, Adriana Mureșan 3, Dan
Napoca, Romania
Dumitrașcu 1 2
1 "Iuliu Haţieganu" University of Medicine
Universitatea de Medicină și Farmacie
and Pharmacy, Pneumology Clinic, Cluj-
”Iuliu Hațieganu”, Clinica Medicală 2, Cluj-
Napoca, Romania
Napoca, Romania 3
2 "Iuliu Haţieganu" University of Medicine
Universitatea de Medicină și Farmacie
and Pharmacy, Department of Physiology,
”Iuliu Hațieganu”, Clinica de
Cluj-Napoca, Romania
Pneumoftiziologie, Cluj-Napoca, Romania
3
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu
Background: Obesity is a major cause of
Hațieganu”, Catedra de Fiziologie, Cluj- morbidity. Anxiety and related disorders
Napoca, Romania influence a healthy and active lifestyle. Weight
gain could be correlated with behavior changes.
Background: Obezitatea este o cauză majoră de Irritable bowel disease is highly influenced by
morbiditate. Anxietatea și afecțiunile associate stress status or lifestyle changes.
influențează un stil de viață sănătos și activ.
Câștigul ponderal ar putea fi corelat cu modificări Objective: The experiment studied if there is an
ale comportamentului. Sindromul intestinului association between weight gain and intestinal
iritabil este influențat de stress și de schimbările motility.
stilului de viațp. Methods: 3 types of diets (standard diet-St; high
sugar-HS- daily dose 2 ml of glucose
Obiective: Experimentul a încercat să găsească o
syrup=8kcal additional to St; high fat-HF- 2 ml of
asociere între câștigul ponderal, motilitatea
lard additional to St=18 kcal) were given to 6
intestinală și anxietate.
groups of 10 adult Wistar rats each, for 28 days.
Material și metodă: 3 alimentații (standard-St; For each diet, one group was sedentary while
hiperglucidică-HS- gavaj zilnic a 2 ml de sirop de one swam for 1 hour daily. Anxiety (urination
glucoză în plus față de St; hiperlipidică-HF- gavaj and defecation) was measured trough Open field
de 2 ml untură=18kcal față de St) au fost date la test at the beginning and at the end of the
6 grupuri a câte 10 șobolani adulți rasa wistar, experiment.
timp de 28 de zile. Pentru fiecare alimentație, un
grup a fost sedentary, un altul a înotat zilnic timp Results: Daily weight gain was significantly
de o oră. Scorul de anxietate (urinări și defecări) higher in high calories diets. Overweight
a fost calculate prin testul Open Field la începutul determined higher levels of anxiety score
și sfârșitul experimentului. (urinations and defecations sum). Anxiety score
was correlated with the caloric intake and daily
Rezultate: Câștigul ponderal zilnic a fost weight gain. Trained groups had significantly
semnificativ mai mare în dietele hipercalorice. lower daily weight gain and lower anxiety levels.
Supraponderea a determinat scoruri de anxietate
mai mare (suma urinărilor și defecărilor). Scorul Conclusion: Weight gain is correlated with an
de anxietate a fost corelat cu aportul caloric și increased anxiety score and intestinal motility in
câștigul ponderal zilnic. Grupurile antrenate a open field test in experimentally overweight in
avut pe lângă un câștig ponderal mai mic, un rats.
scor de anxietate redus.

Concluzie: Câștigul ponderal este corelat cu un


scor de anxietate crescut și motilitate intestinală
accelerată în testul Open Field la șobolanii
supraponderali induși experimental.

43
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

12. ENCEFALOPATIE Concluzii: Având în vedere că sechelele


neurologice sunt comune la pacienții cu
GAYET WERNICKE CU dependență cronică alcoolică, o colaborare
EVOLUȚIE RAPIDĂ SPRE permanentă între psihiatru și neurolog este
DEMENȚĂ ÎN DEPENDENȚA esențială în detectarea și tratamentul acestor
afecțiuni.
CRONICĂ ALCOOLICĂ-
PREZENTARE DE CAZ Bibliografie:
1 2
Cătălina Crișan , Laura Grosu , Oana Vanța 1.Chamorro Fernández, A.J., Marcos Martín, M.,
3 Laso Guzmán, F.J. Wernicke encephalopathy in
, Vlad Zdrenghea 1
1 alcoholic patients. Rev Clin Esp.
Disciplina Psihiatrie și Psihiatrie Pediatrică, 2011;211(9):458-63
Departamentul Neuroștiințe, UMF “Iuliu 2. Manzo, G., De Gennaro, A., Cozzolino, A.,
Hațieganu” Cluj-Napoca, România Serino, A., Fenza, G., Manto, A. MR imaging
2
Disciplina Neurologie Adulți, Departamentul findings in alcoholic and nonalcoholic acute
Neuroștiințe, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj- Wernicke's encephalopathy: a review. Biomed
Napoca, România Res Int. 2014;2014:503596. doi:
3
Catedra de Anatomie și Embriologie, 10.1155/2014/503596. Review
Departamentutul Științe Morfologice, UMF 2. Vetreno, R.P., Hall, J.M., Savage, L.M. Alcohol-
“Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, România related amnesia and dementia: animal models
have revealed the contributions of different
etiological factors on neuropathology,
Introducere: Encefalopatia Gayet Wernicke este
neurochemical dysfunction and cognitive
o condiție acută psihiatrico-neurologică
impairment. Neurobiol Learn Mem.
determinată de deficitul de tiamină. Doar o mică
2011;96(4):596-608
parte din pacienți prezintă triada
simptomatologică completă cu oftalmoplegie,
ataxie și confuzie, aceasta apărând în special la GAYET WERNICKE
cei cu consum cronic de băuturi alcoolice.
Evoluția este fie spre vindecare, fie spre sindrom ENCEPHALOPATHY WITH RAPID
Korsakoff, demență sau deces. EVOLUTION TOWARD DEMENTIA
IN ALCOHOLIC DEPENDENCE-
Scop: Obiectivul acestui studiu este de a
prezenta două dintre cele mai severe complicații CASE REPORT
posibile la un pacient cu dependență cronică Cătălina Crișan 1, Laura Grosu 2, Oana Vanța
alcoolică. 3
, Vlad Zdrenghea 1
1
Department of Pediatric Psychiatry and
Material și metodă: Lucrarea de față prezintă
cazul d-lui LA, 56 ani, cunoscut cu un consum
Psychiatry, Department of Neuroscience,
cronic de băuturi alcoolice, care a fost internat în "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and
Clinica Psihiatrie I în decembrie 2016 pentru Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
2
simptomatologia unui sevraj complicat cu Adults Neurology Department, Department
delirium (halucinații vizuale, dezorientare of Neuroscience, "Iuliu Haţieganu" University
temporo-spațială, tremor, insomnie). Analizele de of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca,
laborator au evidențiat o ușoara hepatocitoliză, Romania
iar examenul neurologic a fost fără modificări. 3
Department of Anatomy and Embryology,
Rezultate: La 5 zile de la internare, examenul Departamentutul Morphological Sciences,
neurologic a relevat sindrom confuziv, nistagmus
University of Medicine and Pharmacy, Cluj-
orizontal, ptoză palpebrală, dismetrie bilaterală,
ataxie, interpretate in contextul unei
Napoca, Romania
encefalopatii Wernicke. După administrarea de
tiamină, statusul neurologic al pacientului s-a Introduction: Gayet Wernicke encephalopathy is
ameliorat semnificativ, acesta dezvoltând însă un an acute neuropsychiatric condition, caused by
sindrom demențial cu declin semnificativ al thiamine deficiency. Only a small percentage of
funcțiilor mentale (memorie, comunicare, limbaj, patients experience all three symptoms with
abilitatea de a-și focusa atenția, judecată) și ophtalmoplegia, ataxia and confusion and the full
afectare majoră a funcționalității zilnice și a triad occurs more frequently among those who
autonomiei. have overused alcohol. The evolution is toward
full recovery, Korsakoff syndrome, dementia or
death.

44
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

13. INFLUENȚA
Aim: The objective of this study is to present two
of the most severe complications in patients with
ERADICĂRII INFECȚIEI CU
alcoholic dependence. HELICOBACTER PYLORI (H.
PYLORI) ASUPRA
Material and Methods: The case of a 56-year-old
SIMPTOMELOR DE REFLUX
patient, known with a diagnostic of alcoholism is
presented. He was admitted in 1st Psychiatric ÎN BOALA DE REFLUX
Clinic for a complicated withdrawal syndrome GASTROESOFAGIAN
with delirium (visual hallucinations, disorientation
in time and space, tremor, insomnia). Paraclinic Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2,
workup showed hepatocytolysis and a normal Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
1
neurological examination. Universitatea de Medicină și Farmacie
“Gr.T.Popa”, Iași, România
2
Results: After five days of hospitalization, the Institutul de Gastroenterologie și
neurological examination showed confusion, Hepatologie, Spitalul “Sf.Spiridon”, Iași,
horizontal nystagmus, ptosis, bilateral dysmetry, România
ataxia, symptoms interpreted as Wernicke
encephalopathy. After thiamine treatment, the
Introducere: Până nu demult se cunoștea că
neurological status improved, but the patient
eradicarea infecției cu H. pylori crește expunerea
developed a dementia syndrome (a significant
decline of the core mental functions-memory, esofagului la sucul gastric și în unele cazuri
communication and language, ability to focus înrăutățește simptomele de reflux. Alte studii au
and pay attention, reasoning and judgment) with demonstrat că tratarea infecției cu H. pylori nu
severe impairment of daily functioning. are nici un impact asupra bolii de reflux
gastroesofagian (BRGE). Astfel relația dintre
Conclusions: Taking into account that the eradicarea infecției cu H.pylori și
neurological sequelae are particularly common in simptomatologia bolii de reflux rămâne
alcohol use, a permanent collaboration between contradictorie.
psychiatrist and neurologist is essential for
detection and treatment of these conditions. Material și metodă: Am analizat un număr de 6
studii publicate în ultimii 3 ani (2014-2017) în
Refferences: vederea aprecierii influenței eradicării infecției cu
1.Chamorro Fernández, A.J., Marcos Martín, M., H.pylori asupra simptomelor de reflux.
Laso Guzmán, F.J. Wernicke encephalopathy in
alcoholic patients. Rev Clin Esp.
Rezultate: O primă analiză nu a decelat diferențe
2011;211(9):458-63
semnificative între statusul H.pylori
2. Manzo, G., De Gennaro, A., Cozzolino, A.,
(pozitiv/negativ) și severitatea simptomelor
Serino, A., Fenza, G., Manto, A. MR imaging
findings in alcoholic and nonalcoholic acute precum și numărul episoadelor de reflux.
Wernicke's encephalopathy: a review. Biomed Totodată s-a constatat că statusul H. pylori
Res Int. 2014;2014:503596. doi: pozitiv, ca și eradicarea recentă a infecției (mai
10.1155/2014/503596. Review devreme de 6 luni) se asociază cu predominanța
2. Vetreno, R.P., Hall, J.M., Savage, L.M. Alcohol- simptomelor atipice de reflux, în timp ce pacienții
related amnesia and dementia: animal models cu peste 6 luni de la eradicare, la fel ca și cei H.
have revealed the contributions of different pylori negativi au prezentat majoritar simptome
etiological factors on neuropathology, tipice de reflux. Calcularea scorului DeMeester în
neurochemical dysfunction and cognitive urma monitorizării pH-ului esofagian la 3 ore
impairment. Neurobiol Learn Mem. postptrandial dovedește o îmbunătățire post-
2011;96(4):596-608 eradicare. Pe de altă parte, alți autori
concluzionează că pe masură ce prevalența
infecției cu H. pylori scade, crește severitatea
BRGE.

Concluzie: În timp ce unele rezultate sugerează o


relație invers proporțională între infecția cu H.
pylori și severitatea simptomelor de reflux, alte
studii sugerează că eradicarea infecției cu H.
pylori are impact îndeosebi asupre tiparului

45
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

simptomelor de reflux (tipice/atipice). Sunt particularly on reflux symptoms pattern


necesare studii mai ample pentru a se putea (typical/atypical). Larger studies are required to
concluziona impactul eradicării H.pylori asupra conclude the effect of H.pylori eradication on
simptomelor de reflux. reflux symptoms.

THE INFLUENCE OF
14. EVALUAREA
HELICOBACTER PYLORI (H.
STATUSULUI
PYLORI) ERADICATION ON
HELICOBACTER PYLORI (H.
REFLUX SYMPTOMS IN
PYLORI) LA PACIENȚII CU
GASTROESOPHAGEAL REFLUX
BOALĂ DE REFLUX
DISEASE (GERD)
GASTROESOFAGIAN
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, (BRGE)
Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
1
“Grigore T. Popa” University of Medicine Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2,
and Pharmacy, Iasi, Romania Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2
1
2
Institute of Gastroenterology and Universitatea de Medicină și Farmacie
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi, “Gr.T.Popa”, Iași, România
2
Romania Institutul de Gastroenterologie și
Hepatologie, Spitalul “Sf.Spiridon”, Iași,
Introduction: Until recently, it has been known România
that H.pylori eradication increases esophageal
exposure to acid and in some cases worsens Introducere: Obiectivul studiului a fost evaluarea
reflux symptoms. Other studies have shown that statusului infecției cu H. pylori (pozitiv/negativ)
H.pylori eradication doesn`t have any impact on la pacienții cu simptomatologie tipică de boală de
GERD. Thereby, the relation between H. Pylori reflux.
eradication and reflux symptomatology remains
contradictory. Material si metoda: Am selectat un număr de 35
de pacienți cu simptome tipice de reflux (pirozis
Material and method: We analyzed six studies și/sau regurgitații acide) care s-au adresat pentru
published in the last three years (2014-2017) to consultație în Ambulatorul Institutului de
evaluate the influence of H. Pylori eradication on Gastroenterologie și Hepatologie (IGH) Iași, în
reflux symptoms. ultimele 6 luni. Aceștia au fost evaluați
endoscopic, iar pentru statusul H. pylori s-a
Results: A first analysis didn`t reveal significant efectuat testul antigen fecal.
differences between H.pylori status
(positive/negative) and the severity of symptoms Rezultate: Pozitivarea testului antigen fecal a fost
or the number of reflux events. Also, it has been echivalată cu status H. pylori pozitiv, pe când
established that positive H.pylori status as well testul negativ a reprezentat status H. pylori
as recent eradication (earlier than six months) negativ. Endoscopia digestivă superioară (EDS) a
could be correlated with a majority of atypical permis evidențierea leziunilor mucoasei
reflux symptoms, while patients with over six esofagiene, decelând esofagită gr A (conform
months from eradication as well as H. Pylori clasificării Los Angeles) la 8 pacienți, esofagită gr
negative patients have shown a predominance B la 3 pacienți și esofag Barrett segment scurt la
for typical reflux symptoms. The DeMeester 4 pacienți. Statusul H. pylori pozitiv a fost
score determination by 3 hours postprandial pH- descoperit la numai 6 pacienți cu BRGE (17%),
monitoring proves a post-eradication dintre care 3 aveau esofagită grad A, restul
improvement. However, other authors concluded aveau mucoasa esofagiană normală.
that as much as H.pylori prevalence decreases,
Concluzii: Majoritatea pacienților cu simptome
BRGE severity increases.
tipice de reflux au status H. pylori negativ
Conclusion: While some results suggest an (83%), ceea ce corespunde datelor recente din
inverse relation between H.pylori and the literatură. În ceea ce privește severitatea
severity of reflux symptoms, other studies show leziunilor de reflux, aceasta nu se corelează cu
that H.pylori eradication has an impact prezența infecției cu H. pylori.

46
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

15. ROLUL STRESULUI


THE EVALUATION OF OCUPAȚIONAL ÎN
HELICOBACTER PYLORI (H. SINDROMUL DE INTESTIN
PYLORI) STATUS IN PATIENTS IRITABIL
Iulia-Ioana Dîrzu 1, Oana-Mihaela Tiron 2,
WITH GASTROESOPHAGEAL Cristina- Maria Strugariu 3, Maria Asaftei 4,
REFLUX DISEASE (GERD) Răzvan Constantinescu 1,2
1
Mihaela Dimache 1,2, Sandina Bistriceanu 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.
Ana-Maria Filip 2, Cătălin Anton 2 Spiridon” Iași, România
2
1
“Grigore T. Popa” University of Medicine Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.
and Pharmacy, Iasi, Romania T. Popa”, Facultatea de Medicină Generală,
2
Institute of Gastroenterology and Iași, România
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Romania Introducere: De o lungă perioadă de timp se
consideră că factorii psihosociali împreună cu cei
Introduction: The aim of our study was the biologici au un rol principal în instalarea sau
exacerbarea simptomatologiei sindromului de
evaluation of H. pylori status (positive/negative)
intestin iritabil (SII). Totuși, dovezile care susțin
in those patients with typical symptoms of GERD.
rolul stresului ocupațional în apariția SII sunt
puține. Chestionarul Indicatorul de Management
Material and method: We have selected 35 al Presiunii (IMP) a fost conceput pentru a oferi o
patients with typical symptoms of reflux măsură comprehensivă și compactă a variatelor
(heartburn and/or acid regurgitation) addressed laturi ale stresului ocupațional.
in the Ambulatory of the Institute of
Gastroenterology and Hepatology (IGH) Iasi in Scop și metode: Scopul acestui studiu a fost
the last 6 months. They were explored with evaluarea legăturii dintre managementul
upper digestive endoscopy (UDE), to evaluate presiunii (MP) și SII. 75 pacienți cu SII și 90
the esophageal lesions and with fecal antigen cazuri-control au completat chestionarele IMP și
test, to determine the H. pylori status. Roma IV. Din cauza exemplarelor incomplete,
lipsei unei ocupații, altor diagnostice GI și a
Results: The positivity of fecal antigen test was refuzului ulterior de a participa, 48 de subiecți
equivalent to positive H. pylori status, and a care au îndeplinit criteriile Roma IV (vârsta
negative test was considered as negative H. medie=37±12 ani) și 55 indivizi aparent sănătoși
pylori status. UDE showed esophagitis grade A (vârsta medie=30±10 ani) au fost analizați.
(Los Angeles classification) in 8 patients,
esophagitis grade B in 3 patients and short Rezultate: S-au demonstrat asocieri statistic
segment Barrett's esophagus in 4 patients. A H. semnificative între opt variabile ale efectelor
pylori positive status was found in only 6 patients presiunii socio-profesionale analizate și SII, cu
with GERD (17%), including 3 with grade A mediile scorurilor mai mari pentru grupul cu SII
esophagitis, the other 3 having normal la capitolele Organizare, Percepția jobului,
esophageal mucosa. Comportamentul la locul de muncă, Sănătatea
fizică, Comportamentul general, Surse ale
Conclusions: The majority of patients with typical presiunii, și cu mediile scorurilor mai mici pentru
symptoms of reflux have, in our study, a capitolele Interpretarea evenimentelor și Cum
negative H. pylori status (83%), which faci față. Analiza multivariată confirmă o legătură
correspond to the recent literature data. On the puternică între MP și SII (p<0.001).
other hand, the severity of reflux esophageal
lesions does not correlate to the presence of H. Concluzii: Deși a existat o heterogenitate privind
domeniul de activitate, mediul socio-cultural și
pylori infection.
bolile asociate, incidența SII a fost influențată
direct nu numai de stresul din viața personală,
chestiune demonstrată și în studii anterioare, ci
și de cel de la locul de muncă.

47
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

THE ROLE OF OCCUPATIONAL 16. ASPECTE CLINICE ŞI


STRESS IN IRRITABLE BOWEL HISTOPATOLOGICE ÎN
SYNDROME DUODENITA EOZINOFILICĂ
Iulia-Ioana Dîrzu 1, Oana-Mihaela Tiron 2, IDIOPATICĂ LA COPIL
Cristina- Maria Strugariu 3, Maria Asaftei 4, Slvia Fotea 1, Ginel Baciu 2, Doina Mihăilă 3,
Răzvan Constantinescu 1,2 Laura Tandafir 4, Dana Teodora Anton 4
1
Institute of Gastroenterology and 1
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi, “Sf.Ioan”, Galaţi, România
Romania 2
Universitatea “Dunărea de Jos” Facultatea
2
“Grigore T. Popa” University of Medicine de Medicină şi Farmacie, România
and Pharmacy, General Medicine Faculty, 3
Laboratorul de Anatomie Patologică –
Iasi, Romania Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.
Maria”, Iaşi, România
Introduction: Psychosocial factors have long 4
Clinica a-III-a Pediatrie , Spitalul Clinic de
been thought to play a primary role together Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria”, Iaşi,
with biologic factors in the onset or exacerbation România
of irritable bowel syndrome (IBS) symptoms.
Nevertheless, evidence that supports the role of Introducere: Enteropatia eozinofilică este o
occupational stress in the occurence of IBS is entitate idiopatică, cronică, recurentă
scarce. The Pressure Management Indicator caracterizată prin inflitrare inflamatorie
(PMI) questionnaire was designed to provide a eozinofilică tisulară a tractului gastrointestinal.
comprehensive and compact measure of the
various dimensions of occupational stress. Material şi metodă: Am luat în studiu 45 de copii
cu duodenită eozinofilică idiopatică diagnosticată
Aims and methods: The purpose of this study în Clinica a III-a Pediatrie în perioada 2002-2008
was to evaluate the connection between a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.
pressure management (PM) and IBS. Maria” Iaşi.
Questionnaires including PMI and Rome IV Copiii au fost selectaţi pe baza datelor
criteria were completed by 75 IBS pacients and anamnestice, manifestărilor clinice, investigaţiilor
90 non-IBS controls. Due to non-completions of paraclinice, endoscopia digestivă superioară,
questionnaire, lack of occupation, other GI urmate de biopsii asociate cu examenul
diagnoses and refusal to participate, 48 subjects histopatologic.Pentru a confirma diagnosticul de
who met the Rome IV criteria (mean age=37±12 duodenită cronică eozinofilică ca valoare
years) and 55 healthy controls (mean patologică la examenul anatomopatologic
age=30±10 years) were available for analysis. prezenţa a mai mult de 20 eozinofile/câmp.
Rezultate: au fost simptomele predominante de
Results: There was a statistically significant durere abdominală 77,78%, inapetenţă 71,11%,
association between the eight socio-proffesional diaree cronică 42,22%, falimentul creşterii
pressure effects variables analysed and the 24,44%. Examenul anatomopatologic a arătat că
presence of IBS, with higher median scores for la 55,55% din cazuri au fost duodenite cronice
the IBS group for Organisation, Job perception, eozinofilice forma uşoară, 28,88% au fost
Work behaviour, Physical health, General duodenite cronice forma moderată.
behaviour, Sources of pressure in your job and
Concluzii: Duodenita eozinofilică idiopatică este o
lower median scores for Interpretation of events
boala subdiagnosticată cu predominenţă clinică a
around you and Coping. The multivariate analysis
durerii abdominale.
confirms the strong link between PM and IBS
(p<0.001).

Conclusions: Although there was a group


heterogenicity concerning area of activity, socio-
cultural background and associated diseases, the
occurence of IBS symptoms was directly
influenced not only by personal stress, as
demonstrated in several other sudies, but by
workplace stress as well.

48
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

CLINICAL AND Classically, obesity is associated with several


comorbidities linked to metabolic syndrome. In
HISTOPATHOLOGICAL ASPECTS addition, recent data have reported, both in
OF IDIOPATHIC EOSINOPHILIC adults and children, an association between
DUODENITIS IN CHILDREN obesity and a wide range of gastrointestinal
disorders (GID), such as gastro-esophageal
Slvia Fotea 1, Ginel Baciu 2, Doina Mihăilă 3, reflux, functional constipation, functional
Laura Tandafir 4, Dana Teodora Anton 4 abdominal pain.
1
"St. John" Children's Emergency Hospital
Galaţi, Romania Methods: The authors present three cases that
2 underline the GID in obese children.
"Lower Danube" University of Medicine and
Pharmacy, Romania Results: The first case was a teenager aged 13
3
Pathologic Anatomy Laboratory, "St. Maria years, with a weight of 60 kg and a BMI of 26.2,
" Emergency Hospital for Children, Iasi, admitted for heartburn and epigastric pain. He
Romania was diagnosed with gastro-esophageal reflux and
4
Medical Clinic III Pediatrics, "St. Maria " investigations revealed Helicobacter pylori
infection. Under diet of 1200 calories, liver
Emergency Hospital for Children, Iasi,
protective drugs and triple therapy (pump
Romania inhibitors and two antibiotics), the outcome was
Introduction: Eosinophilic gastroenteritis favorable. The second case was an 8 years old
represents a recurrent, chronic, idiopathic entity boy, 42 kg and BMI 24.10, hospitalized for
characterized by an eosinophilic, inflammatory chronic constipation. Following a fiber-rich diet,
tissue infiltration of the gastrointestinal tract. exercise program, administration of prokinetic
drug and symbiotics, evolution has been
Method and material: We have studied 45 favorable. The third case was a ten years old
children diagnosed with idiopathic eosinophilic boy, 48 kg and BMI 23.1, diagnosed with celiac
duodenitis between years 2002-2008 in the disease at the age of five (weight=16kg). Under
Pediatric Clinic no. III of “Sf. Maria” Clinical gluten-free diet, he presented a weight gain of
Emergency Hospital For Children, Iasi. Patients 32 kg in five years. The weight curve was
were included based on anamnestic data, clinical descendant after restrictive diet with 1200
manifestations, paraclinical investigations, upper calories and gluten free was recommended,
digestive endoscopy followed by biopsy and associated with physical exercises.
histopathological exam. To confirm such a
diagnosis, the exam must determine more than Conclusions: There is an association between
20 eosinophils/field. obesity and GID in children. Obesity can
adversely affect the outcome of GID. The
Results: The most common symptoms were: mechanism of this association is still unclear and
abdominal pain 77.78%, lack of appetite 71.1%, need further studies.
chronic diarrhea 42.22%, failure to thrive
18. REFLUXUL GAZOS LA
24.44%. Anatomopathological exam showed that
55.55% cases were of mild chronic eosinophilic COPII
duodenitis and 28.88% were moderate chronic Felicia Galoș 1,2,Cătălin Boboc 2 , Miha
eosinophilic duodenitis.
Stoicescu 1,2, Mihai Munteanu 2, Mihaela
Conclusion: Idiopathic eosinophilic duodenitis is Bălgrădean 1,2
1
an underdiagnosed illness in which abdominal Universitatea de Medicină și Farmacie Carol
pain is the most common clinical manifestation. Davila București, România
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
17. GASTROINTESTINAL Marie Sklodowska Curie București, România
DISORDERS IN CHILHOOD
OBESITY Introducere: Impedanța electrică esofagiană
Laura Mihaela Trandafir, Otilia Frăsinariu, permite evaluarea mișcării la nivelul esofagului și
Mirabela Subotnicu, Ingrith Crenguța Miron diferențierii între conținutul lichidian și gazos.
“Grigore T. Popa” University of Medicine and
Scop: Ne-am propus să evaluăm refluxul gazos la
Pharmacy, Iasi, Romania copii prin pH-metrie asociată impedanță.
Children’s Hospital “Sf. Maria”, Iasi, Romania
Introduction: Childhood obesity has reached Metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv,
epidemic proportion in the last decades. examinând toate înregistrările de impedanț-pH-

49
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

metrie ale pacienților suspectați de reflux detected by impedance, the number of acid
gastroesofagian (RGE) și am selectat pacienții cu reflux episodes, the number of weakly acidic
reflux gazos. Limita inferioară pentru reflux reflux episodes, the number of weakly alkaline
gazos patologic a fost de 72. Am analizat reflux episodes and the composition of the
următorii parametrii: indicele de reflux, numărul reflux: liquid, mixed or gaseous.
de episoade de reflux acid detectate de pH-
metrie, numărul total de episoade de reflux Results: Thirty two children (18 male) were
detectate de impedanță, numărul episoadelor de selected for the study, according to protocol,
reflux acid, ușor acid, ușor alcalin și compoziția aged between 4 months and 16 years (averae
acestora: lichidian, mixt sau gazos. age was 3 years and 5 months). Using MII,
3586 gaseous reflux episodes and 1907 liquid
Rezultate: 32 copii (18 băieți) au fost selectați and mixed reflux episodes were identified.
conform protocolului, cu vârste între 4 luni și 16 Predisposing conditions for gaseous reflux were
ani (mediana a vârstei de 3 ani și 5 luni). S-au identified in 24 children: 20 children were
identificat prin impedanță 3586 episoade de diagnosed with alimentary allergies (17 non IgE
reflux gazos și 1907 episoade de reflux lichidian mediated) and four children with small intestinal
și mixt. Condițiile favorizante pentru refluxul bacterial overgrowth detected by determining
gazos au fost identificate la 24 de copii: 20 copii the level of expired hydrogen, after glucose
au fost diagnosticați cu alergii alimentare (17 ingestion. 11 patients were treated with proton
non IgE mediate) și 4 copii cu suprapopulare pump inhibitors for acid RGE.
bacteriană. 11 pacienți au necesitat tratament
antisecretor având un și RGE acid patologic. Conclusions: MII permits the detection and
characterization of GER, including gaseous
Concluzii: Impedanța electrică esofagiană reflux. The majority of children with gaseous
permite detectarea și caracterizarea RGE, fiind reflux in our study were allergic (62.5%).
singura diagnostică pentru refluxul gazos.
Majoritatea copiilor cu reflux gazos din lotul
nostru de studiu au fost alergici (62,5%). 19. MANIFESTĂRI DE
REFLUX
GAS REFLUX IN CHILDREN GASTROESOFAGIAN LA
Felicia Galoș 1,2,Cătălin Boboc 2 , Miha PACIENTUL CU ATREZIE
Stoicescu 1,2, Mihai Munteanu 2, Mihaela ESOFAGIANA OPERATA-
Bălgrădean 1,2 PERSPECTIVA
1
“Carol Davila” University of Medicine and CHIRURGULUI PEDIATRU
Pharmacy, Bucharest, Romania
2
Emergency Hospital for Children Marie Simona Gavrilescu 1,2, Mihaela Ciornei 1, ,
Sklodowska Curie, Bucharest, Romania Elena Hanganu 1,2
1
Disciplina de Chirurgie Pediatrică,
Background: Multichannel intraluminal Departament Chirurgie II, UMF Gr. T. Popa
impedance (MII) recording allows the Iași, România
assessment of flow through the oesophagus and 2
Clinica de Chirurgie Pediatrică, Spitalul
the differentiation between liquid and gas Clinic De Urgente pentru Copii " Sf. Maria"
contents. Iași, România
Aim: We aimed to evaluate the role of gas reflux
Introducere: Atrezia esofagiana pura sau cea
in children evaluated with pH-metry associated
with MII (MII-pH). care asociaza fistula esotraheala este cea mai
frecventa malformatie congenitala esofagiana.
Methods: We performed a retrospective study, Urmarirea pe termen mediu si lung a pacientilor
examining all of our recordings of patients cu atrezie esofagiana operati in perioada
suspected of gastroesophageal reflux (GER) neonatala prin anastomoza primara sau
evaluated with MII-pH and selected the ones esofagoplastie cuprinde putine raportari in ceea
with pathological gas reflux. The inferior value ce priveste aparitia refluxului gastroesofagian, a
for pathological gas reflux was 72. The following problemelor digestive, nutritionale si respiratorii
parameters were evaluated: reflux index, the legate de acesta.
number of acid reflux episodes detected with pH-
metry, the total number of reflux episodes

50
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Scop: Scopul acestei lucrari este acela de a malnutriţia, economic statusul, statusul vaccinal,
identifica frecventa raportarii simptomatologiei apariţia sezonieră.
esofagiene si a diagnosticarii manifestarilor Profilul clinic al copiilor a fost analizat împreună
digestive si extradigestive ale refluxului cu detectarea antigenului rotavirus în scaun.
gastroesofagian intr-un centru tertiar de
tratament si urmarire a pacientilor cu atrezie Rezultate. Am constatat că 70% din copii a fost
esofagiana. în intervalul de 6 luni-2 ani. Folosirea biberonului
a fost asociată în mod independent cu diareea cu
Metoda: Am realizat un studiu descriptiv utilizand rotavirus. Prevalenţa rahitismului a fost de 46%.
baza de date a Spitalului Clinic de Urgente
pentru Copii „Sf. Maria” si am identificat un Concluzii. O frecvenţa ridicată a enterocolitei cu
numar de 21 pacienti cu atrezie esofagiana rotavirus s-a întâlnit la copii cu vârstă 6 luni -2
supravietuitori operati in perioada 1999-2008. ani, la copii alimentaţi cu biberonul şi la cei ce
Evaluarea pacientilor s-a realizat telefonic si/sau prezentau rahitism, cu deficit de vitamina D3.
prin email utilizand un chestionar privind
simptomele respiratorii si digestive. RISK FACTORS IN INFECTION
Rezultate: Simptomatologia de reflux a fost WITH ROTAVIRUS
raportata de 12 pacienti (57%) iar disfagia a fost Călin Gigi, Ligia Stănescu, Mirela Popescu,
intalnita la 10 pacienti (47%). Simptomele Ramona Nedelcuţă
respiratorii au fost raportate de 29% din pacienti Philanthropy Hospital, Craiova, Romania
cele mai frecvente afectiuni intalnite fiind astmul
bronsic (18%), bronsita (8%), pneumonii Introduction. Rotavirus is a virus seasonal That
repetate (10%) si tusea persistenta (5%). should not be underestimated. It causes acute
gastroenteritis (irritated or inflamed stomach or
Concluzii: Pacientii cu atrezie esofagiana operata intestinal surface) in children 5 years of age or
necesita un protocol de urmarire pe termen lung younger, leading to severe cases of dehydration
a patologiei de reflux gastroesofagian si in children 3 to 35 months of age.Rotavirus
afectiunilor respiratorii care se extinde dincolo de disease is characterized by vomiting and watery
perioada adolescentei pana in cea de adult. diarrhea for three to eight days. Fever and
abdominal pain also frequently occure.
Symptoms include loss of appetite and
dehydration. The incubation period for rotavirus
20. FACTORI DE RISC ÎN disease is approximately 2 days.
INFECŢIA CU ROTAVIRUS
Călin Gigi, Ligia Stănescu, Mirela Popescu, Material and method. A total of 89 children with
Ramona Nedelcuţă rotavirus enterocolitis Were included in the
Spitalul Filantropia, Craiova, România study. The following parameters were evaluated
- history, physical examination, anamnesis, age,
gender, breast or bottle feeding, rickets
Introducere. Rotavirusul este un virus sezonier
association with malnutrition, economic status,
care nu trebuie subestimat. Acesta cauzează
vaccine status, seasonal occurrence.
gastroenterită acută (stomac iritat sau inflamat
The clinical profile of the children was analyzed
sau suprafaţă intestinală), la copii cu vârstă de 5
along with detection of rotavirus antigen in stool.
ani sau mai tineri, ceea ce duce la cazuri severe
de deshidratare la copii de 3 până la 35 luni.
Results. We found that 70% from children was in
the range 6 months-2 years. Bottle feeding was
Enterocolita cu rotavirus se caracterizează prin
independently associated with rotavirus diarrhea.
vomă şi diaree apoasă timp de 3 până la 8 zile.
The prevalence of rickets was 46%.
Febra şi durerile abdominale, de asemenea, apar
frecvent. Simptome suplimentare includ
Conclusions. High frequency of rotavirus was
pierderea poftei de mâncare şi deshidratare.
encountered in infants 6 months to 2 years in
Perioada de incubaţie pentru enterocolita cu
bottle-fed children and those presenting with
rotavirus este de aproximativ 2 zile.
rickets, with deficiency of vitamin D3.
Material şi Metodă. Un total de 89 de copii cu
enterocolită cu rotavirus au fost incluşi în studiu.
Au fost evaluaţi următorii parametri, istoric,
examenul fizic, anamneză, vârstă, sex, alimentaţi
la sân sau biberon, rahitimul asociat cu

51
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

21. CELULELE GLIALE


ENTERICE- VERIGA LIPSĂ
ÎN MODULAREA BOLILOR
INFLAMATORII
INTESTINALE?
Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela
Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.
T. Popa”, Iași, România
2
Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf.
Spiridon”, Iași, România

Introducere: Celulele gliale enterice (CGE)


reprezintă componenta majoritară a sistemului
nervos enteric, exprimând caracteristici comune
cu astrocitele din cadrul sistemului nervos
central, incluzându-le pe cele legate de răspunsul
în context inflamator. Deşi studii anterioare au
evidenţiat efectele activării celulelor gliale de la
nivelul mucoasei intestinale şi implicarea lor în
procesul inflamator din cadrul bolilor inflamatorii
intestinale (BII), mai puţin cunoscut este efectul
inflamaţiei asupra întregii reţele a CGE, inclusiv a
celor mienterice.

Material şi metodă: Am avut în vedere studiile


publicate în ultimii 5 ani şi incluse în PubMed,
referitoare la funcţiile CGE şi la implicarea lor în
procesul inflamator din cadrul BII. Punctul
central de interes a fost rolul CGE în menţinerea
homeostaziei intestinale, în declanşarea şi
întreţinerea fenomenului inflamator.

Rezultate: CGE au fost identificate ca modulatori


ai inflamaţiei intestinale, prin secreţia excesivă a
proteinei S100B, reprezentând un factor
neurotrofic implicat în modificările de tip
inflamatori la nivelul mucoasei intestinale. De
asemenea, CGE şi-au demonstrat implicarea în
răspunsul la inflamaţia severă, generând
stimularea expresiei proteinei fibrilare acide
gliale, cu o modificare consecutivă a profilului de
expresie genică, în special prin modificarea
semnalizării prin proteinkinaza mitogen-activată.

Concluzii: CGE- în special cele mienterice- sunt


responsive în micromediu inflamator şi ar putea
reprezenta un modulator timpuriu al inflamaţiei
la nivel local. Ţintirea CGE sau a factorilor
neurotrofici eliberaţi de acestea ar putea în
consecinţă reprezenta o opţiune terapeutică
superioară ţintirii citokinelor proinflamatorii în
BII.

52
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

ENTERIC GLIAL CELLS- THE 22. CONEXIUNI ÎNTRE


MISSING LINK IN MODULATING INFLAMAȚIA SISTEMICĂ ȘI
IBD? MECANISMELE
Georgiana- Emmanuela Gîlcă 1,2, Manuela FIZIOPATOLOGICE ALE
Ciocoiu 1,2, Gabriela Ştefănescu 1,2 SINDROMULUI DE
1
“Grigore T. Popa” University of Medicine INTESTIN IRITABIL
and Pharmacy, Iasi, Romania
2 Raluca Ecaterina Haliga, Bianca Codrina
Institute of Gastroenterology and
Morarasu, Laurentiu Sorodoc
Hepatology, “Sf.Spiridon'” Hospital, Iasi,
Clinica II Medicină Internă, Spitalul Clinic
Romania
Județen de Urgență ,,Sf. Spiridon” Iași,
România
Introduction: Enteric glial cells (EGC) represent
the main component of the enteric nervous Sindromul de intestin iritabil (SII) determină o
system, expressing similar characteristics with simptomatologie gastrointestinală funcțională
astrocytes from the central nervous system, variabilă, cu scăderea calității vieții. Apariția SII
including inflammation-related response. nu are încă o cauză exactă, însă studiile atestă
Although previous studies have revealed the prezența unei activări excesive ale sistemului
effects of mucosal glia activation and imun, ceea ce alterează în diferite puncte
involvement in the inflammatory process during comunicarea la nivelul axei creier-intestin. În
inflammatory bowel disease (IBD), less is known acest studiu am revizuit literatura curentă a cărei
on the effect of inflammation on the entire EGC subiect de cercetare s-a axat pe activarea
network, including the myenteric glial cells. anormală a sistemului imun ce poate duce la
apariția unei reacții inflamatorii atât la nivelul
Material and methods: We considered studies tractului gastrointestinal cât și sistemice, ceea ce
published in the last 5 years and included in ar putea fi considerată un mecanism
PubMed database, realated to EGC function and fiziopatologic ce stă la baza SII. Este posibilă
involvement in the inflammatory process during existența unei conexiuni strânse între microbiota
IBD. Our focus was on the role of EGCs in the intestinală, permeabilitate intestinală crescută și
maintenance of gut homeostasis, in triggering inflamație locală, care ar putea reprezenta o
and supporting inflammation. cauză sau un efect. În primul rând, la biopsiile
prelevate din tractul gastrointestinal al pacienților
Results: EGC have been reported to modulate cu SII, s-a observat un număr crescut de celule T
intestinal inflammation, through specific activate, deși numărul lor absolut în circulația
oversecretion of S100B protein, a neurotrophic sistemică este normal. În al doilea rând, s-au
factor involved in inflammatory changes at gut obiectivat nivele plasmatice crescute de citokine
mucosa level. Moreover, EGC respond to a proinflamatorii, TNF-α, IL-1β, IL-6 care ar putea
severe intestinal inflammation with fulminant fi expresia unei inflamații sistemice cronice.
upregulation of glial fibrillary acidic protein Aceste citokine dețin rolul unor mesageri imuni
expression, with consequent shift in gene care activează terminațiile nervoase de la nivelul
expression profile, especially via mitogen- tractului gastrointestinal, ele fiind corelate cu
activated protein kinases signaling. simptomatologia din SII. Studii ulterioare sunt
necesare pentru stabilirea cauzei activării
Conclusions: EGC- mainly the myenteric glia- are inflamației atât la nivel intestinal cât și sistemic,
reactive to an inflammatory microenvironment dacă inflamația prezintă un rol cheie în
and might represent an early modulator of local mecanismul fiziopatologic al SII, purtând rolul
inflammation. Targetting ECG or specific unei cauze sau a unui efect și dacă citokinele
neurotrophic factors released by ECG might proinflamatorii ar putea fi folosite ca markeri
consequently represent a better therapeutic serici pentru a diagnostica și urmări pacienții cu
option than proinflammatory cytokines in IBD. SII.

53
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

CONNECTIONS BETWEEN 23. SEMNIFICAȚIA


SYSTEMIC INFLAMMATION AND PROTEINEI C REACTIVE ȘI
PATHOPHYSIOLOGIC A LIZOZIMULUI ÎN BOALA
MECHANISMS OF IRRITABLE CROHN ȘI RECTOCOLITA
BOWEL SYNDROME ULCEROHEMORAGICĂ
Raluca Ecaterina Haliga, Bianca Codrina TRATATE CU INFLIXIMAB
Morarasu, Laurentiu Sorodoc ȘI ADALIMUMAB
Internal Medicine Clinic II, Clinical County Andra Consuela Ionescu 1, Laura Gaman 2,
Emergency Hospital “St. Spiridon” Iasi, Alina Vasilescu 3, Valeriu Atanasiu 2, Irina
Romania Stoian 2, Lucian Ionescu 3, Mircea Diculescu
4
Irritable bowel syndrome (IBS) accounts for 1
many gastrointestinal (GI) functional symptoms
Institutul Clinic Fundeni - București,
which diminishes quality of life. The exact cause România
2
for IBS is yet to be discovered, but there is Universitatea de Medicină și Farmacie “
evidence that enhanced immune activity impairs Carol Davila” - București, România
3
gut-brain axis communication at different levels. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
We have reviewed current literature that inquired “Grigore Alexandrescu”- București, România
about immunological altered activation which 4
Institutul Clinic Fundeni - București,
may cause GI and systemic low-grade România
inflammation, thought to be one of the
underlying pathophysiologic cause for IBS. Introducere: Nivelurile Proteinei C Reactive(PCR)
Furthermore, it might be a strong interaction sunt utilizate ca marker pentru detectarea Bolilor
between gut microbiota, altered intestinal Inflamatorii Intestinale(BII), stabilirea severității
permeability and local inflammation, from which și monitorizarea răspunsului la
the latter might be a cause or an effect. tratament.Lizozimul este o enzimă ce catalizează
Inflammation seems to play a key role. Firstly, an hidroliza legăturilor glicozidice din bacteriile Gram
increased number of activated T cells have been pozitive.
found in the biopsy samples from GI tract of the
IBS patients, although their circulating levels Materiale și Metode: Am determinat nivelurile
seem to be unaltered. Secondly, increased PCR și lizozimului seric în cazul a 15 pacienți cu
baseline plasma levels of proinflammatory BII, tratați cu Adalimumab și Infliximab.
cytokines, such as TNF-α, IL-1β, IL-6 may be the Determinarea lizozimului s-a efectuat prin
expression of chronic low-grade systemic metoda clasică turbidimetrică, bazată pe
inflammation. These cytokines act as immune activitatea litică a lizozimului.
messengers promoting neural activation within
the GI tract and correlates with IBS symptoms. Rezultate: 8 pacienți sufereau de Boala
Further research is needed in order to establish Crohn(BC)(75% barbați, 25% femei), 37,5% cu
what triggers intestinal and systemic BC ileocolonică, 50% cu BC ileală, 12,5% cu
inflammation, if it holds a key role in IBS afectare colonică. 75% erau tratați cu Infliximab,
pathophysiology, either as a cause or as a 25% cu Adalimumab. PCR era crescută în cazul a
consequence and if inflammatory cytokines may 50% pacienți, lizozimul crescut la 75% pacienți.
be used as biomarkers in diagnosis and follow-up 87,5% din pacienți erau în remisiunea bolii,
of IBS patients. 12,5% aveau boală moderată. Din toți pacienții,
12,5% aveau niveluri crescute ale PCR și
lizozimului și aveau boală moderată, 25% din
pacienți aveau ambii markeri crescuți și erau în
remisiune.
În grupul Colitei Ulcerative(CU) au fost incluși 7
pacienți(57,14% bărbați, 42,86% femei),
85,71% tratați cu Infliximab, 14,29% cu
Adalimumab. În remisiunea bolii erau 71,43%,
cu boală moderată 14,29%, boală severă
14,29%. Niveluri crescute ale PCR s-au
descoperit în cazul a 42,86% pacienți, iar de
lizozim în 85,71% cazuri. Ambele niveluri erau
crescute la 28,57% pacienți în remisiune,

54
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

14,29% aveau boală moderată și ambii markeri Adalimumab. In disease remision were 71,43%,
crescuți. with moderate disease were 14,29% and with
severe were 14,29%. High levels of CRP were
Concluzii: Markerii de laborator sunt utili și found in 42,86%, lysozyme was elevated in
trebuie să fie folosiți în managementul pacienților 85,71%. Both levels of CRP and lysozyme were
cu elevated in 28,57% of patients with remision,
BII. Markerii PCR și Lizozimul, ar trebui folosiți ca 14,29% had moderate disease and both markers
instrument de observație clinică și monitorizare elevated.
a activității bolii.
Conclusion: Laboratory markers are useful and
SIGNIFICANCE OF C-REACTIVE should be part of the management of IBD
patients. CRP and lysozyme markers should be
PROTEIN AND LYSOZYME IN
used as a tool to clinical observation and disease
CROHN’S activity monitoring.
DISEASE AND ULCERATIVE
COLITIS TREATED WITH
INFLIXIMAB AND ADALIMUMAB 24. INTERRELAȚIA
DINTRE SCHIZOFRENIE ȘI
Andra Consuela Ionescu 1, Laura Gaman 2,
Alina Vasilescu 3, Valeriu Atanasiu 2, Irina
TULBURĂRILE
Stoian 2, Lucian Ionescu 3, Mircea Diculescu GASTROINTESTINALE
4
Andra Isac 1,2, Bianca Pop 1,2, Vasile Andreica
1
Fundeni Clinical Institute- Bucharest, 1,3
,Viorel Lupu 1,2, Ioana Micluția 1,4
Romania autor corespondență: Bianca Pop
2
University of Medicine and Pharmacy 1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
"Carol Davila" - Bucharest, Romania Hațieganu”, Cluj-Napoca
3
Emergency Hospital for Children "Grigore 2
Clinica Psihiatrie Pediatrică, Spitalul Clinic
Alexandrescu" - Bucharest, Romania de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca
4
Fundeni Clinical Institute- Bucharest, 3
Institutul Regional de Gastroenterologie și
Romania Hepatologie “Prof. Dr. O. Fodor”, Cluj-
Napoca
Introduction: Creactive-protein(CRP) levels are 4
Clinica Psihiatrie II, Spitalul Județean Cluj-
used as a marker for detecting Inflammatory Napoca
BowelDiseases(IBD), setting the disease severity
, and monitoring the response to therapy.
Introducere: Schizofrenia este considerată
Lysozyme is an enzyme that catalyzes the
prototipul bolii psihice, având în vedere că
hydrolysis of specific glycosidic bonds in gram-
afectează fiinţa umană în profunzimea ei -
positive bacteria.
personalitatea şi intelectul. Este o tulburare care
durează cel puţin şase luni, cu cel puţin o lună în
Matherials and Methods: Measurements were
care sunt prezente ideile delirante, halucinaţiile,
made of serum CRP and lysozyme in fifteen
comportamentul incoerent, alogia, avoliţia,
patients with IBD treated with Adalimumab and
anhedonia și dezorganizarea funcționării
Infliximab. Lysozyme determination was done by
individului.
a turbidimetric method based on the lytic activity
Mecanismele fiziologice cele mai cercetate în
of lysozyme on Micrococcus lysodeikticus cells.
ultima decadă în schizofrenie sunt: disfuncția
Results: 8 patients had CD (75% males, 25%
proceselor imunologice și inflamatorii, stresul
females), 37,5% with ileocolonic CD, 50% with
oxidativ, rolul microgliei, implicarea patologiei
ileal and 12,5% colonic damage. 75% were
tubului digestiv și acțiunea toxicelor din mediu.
treated with Infliximab, 25% with Adalimumab.
CRP was elevated in 50% of patients, lysozyme
Metodă: În prezentul studiu, autorii își propun să
levels elevated in 75%. 87,5% of them were in
analizeze publicațiile care atestă interrelația
remision and 12,5% had mild disease. From all
dintre schizofrenie și tubul digestiv. Tubul
patients, 12,5% had high levels of CRP and
digestiv este considerat a fi cel mai mare organ
lysozyme and mild disease, and 25% with both
imunologic al organismului și poate fi veriga de
markers elevated were in disease remision.
conectare între schizofrenie, autoimunitate,
In the UC group were included 7 patients
inflamație și homeostazia microbiană
(57,14% males, 42,86% females), 85,71% were
gastrointestinală.
treated with Infliximab and 14,29% with

55
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

can be the connecting link between


Rezultate: Pornind de la rezultatele cercetărilor schizophrenia, autoimmunity, inflammation and
care arată asocierea dintre patologia gastrointestinal microbial homeostasis.
gastrointestinală (boala celiacă, intoleranța la
cazeină, gastrita, enterita, colita, etc.) și Results: Starting from the researchers’ results
schizofrenie, se poate susține rolul microbiomul that show the association between
digestiv în etiologia schizofreniei. Se cunoaște gastrointestinal pathology (celiac disease, casein
efectul antipsihoticelor asupra motilității tractului intolerance, gastritis, enteritis, colitis etc.) and
digestiv, dar există studii care atestă prezența schizophrenia, we can support the role of the
modificărilor inflamatorii gastrointestinale la digestive microbiome in the etiology of
pacienții fără medicație. schizophrenia. The effect of antipsychotics on
digestive tract motility is known, but there are
Concluzii: Pe baza studiilor care susțin corelația studies that attest the presence of
dintre patologia gastrointestinală și schizofrenie, gastrointestinal inflammatory changes in
această recenzie propune investigarea afectării medication-naïve patients.
sferei gastrointestinale la pacienții cu
schizofrenie, tratamentul patologiei digestive Conclusions: Based on the studies that support
impunându-se ca o parte suplimentară a the correlation between gastrointestinal
tratamentului schizofreniei. pathology and schizophrenia, this review
proposes investigating the impairment in the
gastrointestinal spectrum in patients with
THE INTERRELATION BETWEEN schizophrenia, the treatment of the digestive
SCHIZOPHRENIA AND pathology imposing itself as a complementary
GASTROINTESTINAL DISORDERS part in schizophrenia treatment.

Andra Isac 1,2, Bianca Pop 1,2, Vasile Andreica


1,3
,Viorel Lupu 1,2, Ioana Micluția 1,4 25. NEUTROPENIC
corresponding author: Bianca Pop ENTEROCOLITIS
1
"Iuliu Haţieganu" University of Medicine
and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
(TYPHLITIS) AS A
2
Pediatric Psychiatry Clinic, Emergency COMPLICATION OF ACUTE
Hospital for Children, Cluj-Napoca, Romania LYMPHOBLASTIC
3
“O. Fodor” Institute of Gastroenterology LEUKEMIA
and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania
4 Mirabela Subotnicu 1,2, Laura Trandafir1,2,
Psychiatry Clinic II Cluj-Napoca County
Anca Ivanov 1,2, Ingrith Miron 1,2
Hospital, Romania 1
“Grigore T. Popa” University of Medicine
Introduction: Schizophrenia is considered the
and Pharmacy Iasi
2
prototype of the psychiatric disorders, Emergency Hospital for Children „St Mary”
considering that it affects the human being in its Iasi
depth – personality and intellect. It is a disorder
that lasts for at least six months, with delirious Neutropenic Enterocolitis (Typhlitis) is a rare,
ideas, hallucinations, incoherent behavior, alogia, life-threatening gastrointestinal complication
avolition, anhedonia and disorganization in the seen in patients with hematologic malignancies.
functionality of the person being present for at Severe neutropenia, infections or chemotherapy
least a month before the onset. alterate the bowel mucosal surface which can
The most researched physiological mechanisms lead to necrosis and perforation.
in the last decade in schizophrenia are:
dysfunction of immunological and inflammatory We report 4 cases of pediatric patients
processes, oxidative stress, microglia role, the diagnosed with acute lymphoblastic leukemia
implication of digestive tract pathology and the treated with myelosuppresive chemotherapy,
action of toxics in the environment. who developed severe neutropenic enterocolitis.

Method: In the present study, the authors According to BFM ALL 2002 risk stratification, 3
propose an analysis of publications that attest patients were included in High Risk group and
the interrelation between schizophrenia and the one in Standard Risk group. All children had
digestive tract. The former is considered to be received chemotherapy before the diagnosis of
the organism’s greatest immunological organ and typhlitis; at the time of the diagnosis, 2 patients

56
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

had bone marrow relapse, while the other 2 had Metode. A fost analizată literatura de specialitate,
chemotherapy induced bone marrow aplasia. 3 utilizând baza de date Pub Med, Google
patients presented the typical triad of Academic (2000-2016) 137 de surse.
neutropenia, fever and abdominal pain.
Rezultate și discuții. Analiza studiilor publicate
Most frecquent clinical features included prezintă asociația ridicată de BCDF cu un șir larg
abdominal pain,diarrhea and abdominal de tulburări emoționale, astenice, cognitive și
distention. Abdominal ultrasonography scan comportamentale. Majoritatea pacienților cu
identified diagnostic features consistent with BCDF au una sau câteva DPS. Unii savanți
typhlitis. One patient presented surgical presupun că creșterea prevalenței DPS la
condition such as bowel perforation. pacienții cu BCDF poate fi indusă prin
schimbarea proceselor de sinteză și
3 patients died despite prompt diagnosis and biotransformare în ficat a unor substanțe
treatment with broad spectrum (including fungal) neurotoxice, influența infecției cronice virale, cît
antibiotics, granulocyte colony-stimulating factor, și prin factorii psihosociali în contextul
bowel rest, parenteral nutrition, and platelet problemelor de înțelegere a bolii, stigmatizării
concentrate and packed red cell transfusions. etc.

The diagnosis of typhlitis is based upon clinical Concluzie. Comorbiditatea DPS în BCDF este un
features and is supported by radiologic fenomen frecvent. Cu toate acestea, rămîne
evaluation. Affected patients may evoluate neclară patogeneza comorbidității înalte. Nu
towards the sepsis syndrome, multisystem organ există date specifice despre tipologia și
failure and death. Oncologic patients presenting fenomenologia DPS pentru fiecare tip de BCDF.
with fever, abdominal pain and neutropenia are Sunt necesare cercetări suplimentare pentru
more likely to develop typhlitis. formarea unei abordări individuale în tactica de
sprijin și tratament al pacienților cu BCDF cît și
de prevenire a DPS la acești pacienți.
26. DEREGLĂRI
PSIHOSOMATICE LA
BOLILE CRONICE DIFUZE
ALE FICATULUI
Iulianna Lupașco 1, Elena Berezovscaia 1, 2
,
Vlada-Tatiana Dumbrava 1
1
Laboratorul de Gastroenterologie,
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău,
Republica Moldova
2
Laboratorul Neurosanocreatologie,
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al
Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău,
Republica Moldova

Introducere.Interrelațiile dintre sferele psihice și


somatice reprezintă o problemă globală,
complexă și în același timp nerezolvată a
medicinii contemporane. Bolile cronice difuze ale
ficatului (BCDF) sunt asociate cu un spectru larg
de manifestări extrahepatice, inclusiv dereglări
psihosomatice (DPS) (52-100%), care ocupă un
loc important.

Scopul studiului a fost de a explora bazele


teoretice ale comorbidității DPS la pacienții cu
BCDF și de a sistematiza datele existente.

57
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

PSYCHOSOMATIC DISORDERS 27. PREDICTORI AI


IN CHRONIC DIFFUSE LIVER RĂSPUNSULUI LA
DISEASES INTERVENŢIA
Iulianna Lupașco 1, Elena Berezovscaia 1, 2
, PSIHOLOGICĂ COGNITIV-
Vlada-Tatiana Dumbrava 1 COMPORTAMENTALĂ ÎN
1
Laboratory of Gastroenterology, State CAZUL PACIENŢILOR CU
University of Medicine and Pharmacy INTESTIN IRITBAIL
"Nicolae Testemitanu", Khisinew, Moldavia
2
Neuro - sanocreatology Laboratory, A. Marian 1, D.L Dumitrascu 2
1
Institute of Physiology and Sanocreatology Universitatea de Medicina si Farmacie
of the Academy of Sciences of Moldavia, “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania
2
Khisinew, Moldavia Clinica Medicala II,Universitatea de
Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj-
Introduction. The relationship issue between the Napoca, Romania
psychic and somatic spheres represent major,
complex and at the same time unsolved problem Introducere. In prezent exista puţine studii care
of contemporary medicine. Chronic Diffuse Liver examinează predictorii răspunsului la intervenţia
Diseases (CDLD) are associated with a wide cognitiv-comportamentală in cazul pacientilor cu
spectrum of extrahepatic manifestations sindromul intestinului iritabil. Diferite tipuri de
including Psychosomatic Disorders (PSD) (52- tratament au fost studiate ca intervenţii în
100%), which occupy an important place. The sindromul intestinului iritabil incluzând: terapia
purpose of this study was to explore the cognitiv-comportamentală, hipnoterapia, si
theoretical backgrounds of comorbidity of PSD in terapia psihanalitică. Aceste tratamente indică în
patients with CDLD and systematization of general o imbunataţire dar efectele intervenţiilor
existing data. variază considerabil între studiile care folosesc
acelasi tip de intervenţie. Sunt cunsocute puţine
Methods. A review of the literature was carried lucruri despre caracteristicile pacienţilor care
out, using the PubMed, Google Scholar database prezic rezultate de succes în urma tratamentelor
(2000-2016) 137 sourses. psihologice. Mai multe cunostinţe legate de
predictorii/caracteristicile subiecţilor care răspund
Results and Discussion. Analysis of published
la intervenţia psihologică sunt importante, de
studies shows high comorbidity of CDLD with a
asemenea pot contribui la o potrivire mai
lot of emotional, asthenic, cognitive and
adecvată a pacienţilor cu tipul de tratament.
behavioral disorders. The majority of patients
Aceste noi informaţii ar putea fi folosite pentru a
with CDLD have one or more PSD. Exist two
creste proporţia pacienţilor care raspund la
hypothesis explaining the increase data of PSD
tratament. De asemenea, cunoscând mai bine
prevalence in patients with CDLD: somatic,
predictorii răspunsului la tratament si a
suggesting that this could be induced by some
menţinerii efectelor pe termen lung, putem
neurotoxic substances as a result of pathologic
proiecta protocolale de interventie care să
modifications of synthesis and biotransformation
includă intervenţia pe acele variabile cunoscute
mechanisms, that are going on in the affected
ca importante în raspunsul la tratament si
liver, and psychosocial, that explain the
evoluţia ulterioară.
exogenous social factors of understanding the
disease per se , as well as stigmatization etc.
Material si Metodă. Am realizat o metaanaliza a
studiilor care au luat in considerare predictori ai
Conclusion. Comorbidity of PSD in CDLD is
răspunsului la tratamentul psihologic de tip
common. However, remains unclear the
cognitiv-comportamental. Ne propunem
pathogenesis of such high comorbidity. Missing
integrarea rezultatelor unor studii clinice
data about typology and phenomenology of PSD
randomizate care cercetează predictorii
specific for different type CDLD. Further research
răspunsului la intervenţia psihologică, clarificarea
is needed for the formation of an individual
predictorilor care determina răspunsul la
approach in management of support and
tratamentul psihologic, cresterea puterii statistice
treatment in patients with CDLD and prevention
a rezultatelor coroborând studii cu eşantioane
of PSD.
mai reduse, obţinerea unei estimari mai corecte
asupra rezultatelor intervenţiilor psihologice în
sindromul intestinului iritabil.

58
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Rezultate si Concluzii. În urma examinării the response to psychological treatment,


predictorilor, am identificat urmatorul model: increasing the statistical power of the results
distresul psihologic comorbid; anxietatea legată corroborating studies, getting a more accurate
de simptomatologia gastrointestinală; estimate of the results of psychological
comportamentele de evitare, comorbiditatea interventions in irritable bowel syndrome.
psihiatrica(anxietatea si depresia) sunt predictori
ai rezultatelor intervenţiei psihologice cognitiv- Results and Conclusion.After examining the
comportamentale în cazul pacienţilor cu intestin predictors we identified the following model:
iritabil. comorbid psychological distress; anxiety related
to gastrointestinal symptoms; avoidance
behaviors, psychiatric comorbidity (anxiety and
PREDICTORS OF RESPONSE TO depression) are predictors of cognitive-behavioral
COGNITIVE-BEHAVIORAL psychological intervention results in patients with
THERAPY IN PATIENTS WITH irritable bowel.
IRRITABLE BOWEL SYNDROME
A. Marian 1, D.L Dumitrascu 2 28. THE ROLE OF FECAL
1
"Iuliu Hatieganu" University of Medicine
CALPROTECTIN IN
and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania
2
Medical Clinic II, "Iuliu Hatieganu" INVESTIGATING
University of Medicine and Pharmacy Cluj- INFLAMMATORY BOWEL
Napoca, Romania DISEASES
Cristina Mărginean 1, Mihai Vladaia 2, Sorin
Introduction. Currently there are few studies
Marian Popescu 2
examining the predictors of response to 1
cognitive-behavioral intervention in patients with Craiova University of Medicine and
irritable bowel syndrome. Different types of Pharmacy, County Emergency Hospital,
treatment interventions have been studied in Medical Clinic II, Craiova, Romania
2
irritable bowel syndrome including: cognitive County Emergency Hospital, Medical Clinic
behavioral therapy, hypnotherapy, and II, Craiova, Romania
psychoanalytic therapy. These treatments
generally indicates an improvement but the Inflammatory bowel diseases (IBDs) are chronic
effects of interventions vary considerably intestinal diseases that progress with periods of
between studies using the same type of remission and activation. Although recently there
intervention. There are few informations about is growing data regarding disease progression,
patient characteristics that predict successful diagnosis, and treatment options, we still are
outcomes after psychological treatment. More looking for easy, accurate, non-invasive and not
knowledge of the predictors / subjects features expensive methods to estimate disease activity
that are important in responding to psychological and differentiate IBD symptons from the
intervention can contribute to a more symptons of irritable bowel syndrome (IBS).
appropriate matching of patients with treatment
type. This new informations could be used to It is often difficult to differentiate patients with
increase the proportion of patients who respond inflammatory bowel disease (IBD) from those
to psychological treatment. Also, knowing better who suffer from irritable bowel syndrome due to
predictors of treatment response and similar symptoms of patients. Both groups show
maintaining long-term effects, we can design similar nonspecific symptoms such as abdominal
intervention protocols that includes intervention pain and diarrhea. Calprotectin is a protein
on those variables known to be important in belonging to the S100 family and occurring in
treatment response and subsequent large amounts in neutrophil granulocytes, where
developments. it accounts for 5% of total proteins and 60% of
cytoplasm proteins. Smaller amounts of
Material and method. We conducted a meta- calprotectin has also been detected in monocytes
analysis of studies that have considered and activated macrophages.
predictors of treatment response to cognitive-
behavioral therapy. We intend to integrate the The structure of calprotectin consists of a light
results of randomized trials investigating polypeptide chain and two heavy polypeptide
predictors of response to psychological chains, with a molecular weight of 36,5 kDa.
intervention, clarifying predictors that determine Bacteriostatic and mycostatic properties of

59
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

calprotectin are comparable to those of 29. EPIDEMIOLOGICAL


antibiotics. For this reason the abundance of
calprotectin in neutrophil granulocytes and its
ASPECTS OF FUNCTIONAL
antimicrobial activity suggest a substantial role of DIGESTIVE DISEASE
this protein in the defence of the organism.
M Malczyk1, R Goldis1, Razvan Diaconescu1,
Calprotectin has been found in several human
Adrian Goldis2
biological materials: serum, saliva, cerebrospinal
fluid and urine. However, the assessment of fecal 1
Algomed Policlinic Timisoara
calprotectin is a widely used method for the 2
University of Medicine and Pharmacy
detection of bowel inflammation severity.
Calprotectin is an extremely stable protein, and it Timisoara
can be found unaltered in stool for longer than 7
days. The aim of this prospective study was to
investigate some epidemiological aspects of
Fecal calprotectin is considered a marker high digestive functional pathology in private
associated with colorectal inflammation. High gastroenterology out patients unit.
concentrations of fecal calprotectin were In a 2 years (2015-2016) period 3575 patients
detected also in malignant conditions such as were consulted and 1653 of them underwent
gastric or colorectal cancer. upper or lower endoscopy. We excluded 274
subjects who underwent hepatology evaluation
When inflammatory processes occur, calprotectin for B and C virus and 215 subject who where
is released due to the degranulation of neutrophil referred to the unit as oncologic suspicion. From
granulocytes. The fecal assay provides direct the remaining 3084 patients we selected patients
information about the inflammation site, whereas that after endoscopy had no organic lesions and
with serum or plasma, inflammation might be functional digestive symptoms.
located anywhere. An increased Calprotectin Results: The remaining batch with functional
concentration in stool is the direct consequence pathology had 1213 subjects with the mean age
of neutrophil degranulation due to mucosal of 43,4 years(range 18-95 years).There were
damage. In patients affected by ulcerative colitis 731 women and 482 men with functional
or patients with Crohn's disease, the level of pathology.753 where IBS, 274 functional
calprotectin is generally very high. In IBS dyspepsia and 186 subjects with overlapping
subjects, the calprotectin level is lower if functional dyspepsia and IBS.
compared to patients with the active IBD, Further more, from them 377 (31.67%)
sometimes higher than the cut-off value but proceeded with endoscopy with had no findings,
always higher than healthy subjects. both on gastroscopy, colonoscopy or both.
We also investigated the treatment option and in
Fecal calprotectin is a simple and non-invasive a batch of 183 subjects quality of life was
method for assessing excretion of macrophages investigated.
into the gut lumen. Fecal calprotectin values can Conclusions: Functional digestive diseases are
be used to screen asymptomatic patients, to frequent encountered in out patients department
predict inflammatory bowel disease relapses and on gastroenterology unit, IBS is the most
to evaluate the response to treatment in patients frequent encountered diagnostic. A high
with IBD. percentage (31%) of the patients proceeded
with endoscopy.
IBS and FD were more founded on women
patients.

60
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

30. SERICINA ȘI Concluzii: Sericina poate reprezenta o


glicoproteină importantă pentru industria
LACTOFERINA alimentară și farmaceutică. Pentru utilizarea în
PROTEINELE VIITORULUI industria alimentară, sericina trebuie avizată de
ÎN PREVENIREA SAU EFSA - Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară.
AMELIORAREA
CONSTIPAȚIEI PROVOCATĂ
DE MORFINĂ? SERICIN AND LACTOFFERIN -
PROTEINS OF THE FUTURE IN
Irina Mihaela Matran 1, Eugen Botan 2, Dan
L. Dumitrascu 1 PREVENTING OR IMPROVING
1
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu THE CONSTIPATION PROVOKED
Hațieganu" Cluj - Napoca BY MORPHINE?
2
Intreprindere Individuala "Eugen Botan"
Irina Mihaela Matran1, Eugen Botan 2, Dan
Sibiu
L. Dumitrascu 1
1
"Iuliu Haţieganu" University of Medicine
Introducere: Indiferent de vârstă, în prezent,
and Pharmacy Cluj – Napoca, Romania
constipația este una din bolile cronice ale 2
secolului, fiind des întâlnită la copii, adolescenți,
Individual enterprise "Eugen Botan" Sibiu
adulți, sau persoane în vârstă. Deși cauzele
apariției constipației pot fi multiple, în prezenta Introduction: Regardless of age, currently,
lucrare am analizat prevenirea/ ameliorarea constipation is one of the chronic diseases of the
constipației provocată de morfină. century, is common in children, adolescents,
adults or elderly. Although the causes of the
Material și metodă: Studiu preclinic s-a realizat appearance of constipation may be multiple, in
pe un număr de 36 șobolani Wistar adulți, 18 this study we analyzed the prevention /
femele și 18 masculi, care au fost împărțiți în 3 improvement of constipation provoked by
loturi egale: martor la care s-a administrat morphine.
morfină și hrană standard (nutreț combinat -
Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino", Material and methods: the preclinical study was
România), lotul la care s-a administrat morfină, conducted on a total of 36 adult Wistar rats, 18
hrană standard și 3% sericină (XiˈAn Zhongyun females and 18 males, who were divided into 3
Biotechnology CO., LTD, China) și lotul la care s- equal groups: the witness group to which
a administrat morfină, hrană standard și 3% morphine was administrated and standard feed
lactoferină bovină, marca "Vivinal Lactoferrin TD" (combined fodder - National Research Institute
(furnizor KUK România, producător "Cantacuzino "Romania), the group that received
FrieslandCampina DMV B.V, Olanda). Pentru morphine, standard food and 3% sericin (Xi An
exactitatea determinărilor au fost utilizate două Zhongyun Biotechnology CO., LTD, China) and
tipuri de cuști metabolice. Analizele biochimice the group that received morphine, standard food
ale urinei au fost determinate cu ajutorul and 3% bovine lactoferrin brand "Vivinal
aparatului Cybow R-50 (DFI CO.LTD, Korea), iar lactoferrin TD" (supplier KUK Romania, producer
cele fizico - chimice ale fecalelor cu ajutorul pH- Friesland Campina DMV BV, Netherlands). Two
metrului Adwa, Ungaria și a refractometrului HI types of metabolic cages were used to determine
96801, România. Vâscozitatea soluțiilor de the accuracy of the measurements. Biochemical
sericină și lactoferină, a fost realizată cu analysis of urine were determined by using the
vâscozimetrul rotațional digital Brookfield RVDV- apparatus Cybow R-50 (DFI CO.LTD, Korea) and
E, producător Brookfield Engineering the physical - chemical analisys of the faeces by
Laboratories, Inc., SUA. using a pH meter Adwa, Hungary and a
refractometer HI 96 801, Romania. The viscosity
Rezultate: Analizele biochimice ale urinei of the solutions of sericin and lactofferin was
(urobilinogen, glucoza, bilirubina, corpi cetonici, determined by using the rotational viscometer
densitate, sânge, pH, proteine, nitriți, leucocite) Brookfield digital RVDV-E, producer Brookfield
la cele trei loturi indică faptul că nu au fost Engineering Laboratories, Inc., SUA.
modificări ale funcționării sistemelor renal și
hepatic. Constipația s-a ameliorat în cazul Results: Biochemical analysis of urine
șobolanilor hrăniți cu sericină. (urobilinogen, glucose, bilirubin, ketones,
density, blood, pH, proteins, nitrites, leukocytes)
in the three groups indicates that there were no

61
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

changes in kidney and liver functioning systems. 2/zi, claritromicină, amoxicilină, metronidazol) 14
Constipation was improved in the case of the zile. Succesul eradicării a fost verificat la 6
rats fed with sericin. săptămâni prin antigen monoclonal fecal, fiind
Conclusions: Sericin may represent an important consemnate toate efectele secundare ale
glycoprotein for food and pharmaceutical terapiei.
industry. For the use in the food industry, sericin
must be approved by EFSA The European Food Rezultate. Lotul de studiu a inclus 47 de femei și
Safety Authority. 33 bărbați cu o vârstă medie de 45,9 ani. În lotul
A eradicarea HP a fost obținută la 27 pacienți
31. PRIMA LINIE ÎN
(67,5%) iar în lotul B la 34 pacienți (85%) (p=
TRATAMENTUL DE 0,03). S-au constatat efecte secundare (grețuri,
ERADICARE A INFECȚIEI vărsături, diaree) la 7 pacienți în grupul A
CU HELICOBACTER PYLORI (17,5%) și la 13 pacienți în grupul B (32,5%)
LA PACIENȚII CU (p=0,06). Doi pacienți din grupul B au fost
DISPEPSIE diagnosticați cu infecție cu Clostridium difficile.

Cătălina Mihai 1,2, Bogdan Mihai 1,3, Anca


Concluzii. TQC cu doze mari de IPP și durată de
Cardoneanu 1,4, Mihaela Dranga 1,2, Otilia
14 zile este mai eficace comparativ cu TTS în
Gavrilescu 1,2, Vasile Drug 1,2, Cristina
prima linie de eradicare a infecției cu HP la
Cijevschi Prelipcean 1,2
pacienții cu dispepsie. În același timp TQC se
1
Universitatea de Medicină și Farmacie asociază cu mai multe efecte secundare, inclusiv
"Grigore T. Popa" Iași, România risc crescut de infecție cu Clostridium difficile.
2
Institutul de Gastroenterologie și
Hepatologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași, FIRST LINE HELICOBACTER
România PYLORI ERADICATION IN
3
Centrul de Diabet, Nutriție și Boli DYSPEPTIC PATIENTS
Metabolice, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași,
Cătălina Mihai 1,2, Bogdan Mihai 1,3, Anca
România Cardoneanu 1,4, Mihaela Dranga 1,2, Otilia
4
Spitalul de Recuperare, Iași, România Gavrilescu 1,2, Vasile Drug 1,2, Cristina
Cijevschi Prelipcean 1,2
1
Introducere. Eradicarea infecției cu Helicobacter "Grigore T. Popa" University of Medicine
pylori (HP) a devenit în prezent o adevărată and Pharmacy Iasi, Romania
2
provocare datorită creșterii rezistenței la Institute of Gastroenterology and
antibioticele folosite în schemele terapeutice Hepatology, Hospital "St. Spiridon", Iasi,
anterioare. Romania
3
Center of Diabetes, Nutrition and Metabolic
Scop: compararea eficacității și siguranței a două Diseases, Hospital "St. Spiridon", Iasi,
scheme de primă linie în eradicarea HP la
Romania
4
Rehabilitation Hospital, Iasi, Romania
pacienții dispeptici: tripla terapie standard (TTS)
și terapia qvadruplă concomitentă (TQC) cu o
Background. Helicobacter pylori (HP)
durată de 14 zile și doză dublă de inhibitor de
pompă de protoni (IPP). eradication became a challenge due to
increasing resistance to previously efficacious
Metode. Au fost înrolați prospectiv pacienți antibiotic therapies.
diagnosticați cu dispepsie asociată infecției HP.
Aim: to compare the efficacy and safety of two
Toți pacienții au efectuat endoscopie digestivă
first-line therapeutic regimens for HP eradication:
superioară, HP fiind diagnosticat prin test rapid
standard triple therapy (STT) and quadruple
ureazic. Pacienții au fost randomizați 1:1 în două
concomitant therapy (QCT) for 14 days with high
grupuri. Grupul A a primit TTS (esomeprazol 20
dose of proton pomp inhibitors (PPI) in dyspeptic
mg x 2/zi, claritromicină, amoxicilină) 10 zile și
patients.
grupul B a primit TQC (esomeprazol 40 mg x

62
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Methods. We prospectively enrolled naive sexul, modalitatea de debut, stadializarea,


patients diagnosed with HP associated tratamentul pre/postoperator, tiparea
dyspepsia. Endoscopy was performed in all imunohistochimică.
Rezultate. Sindromul dispeptic atipic poate
patients; the HP infection was diagnosed by
semnaliza boala în stadiu incipient, când tumora
rapid urease test. The patients were randomized este limitată la rinichi, fără diseminare la
1: 1 in two groups: group A received distanţă.
esomeprazole (20 mg bid) – clarithromycine –
amoxiciline STT for 10 days and group B Concluzii. Simptome că balonarea, greaţa,
received QCT (Esomeprazol 40 mg bid, vărsăturile, anorexia, durerile abdominale
nesistematizate, constipaţia, sunt cvasiprezente
Claritromicina, Amoxicilina, Metronidazol) for 14
la debut. Corelarea studiilor de imunohistochimie
days. All patients were reevaluated at 6 weeks a celulelor tumorale cu diverse celule ce intervin
after eradication by monoclonal stool antigen în apărarea imunitară ar putea deschide o nouă
test. The side effects of therapy were noticed. etapă de tratament. Este cea a corespondenţei
individuale între un anumit imunostimulator,
Results. There were 47 female and 33 male, with markerii de imunohistochimie, stadiul bolii, etapa
a mean age of 45.9 years. In group A the de tratament pre sau post chirurgical.
eradication rate was obtained in 27 patients Tratamentul stimulator adaptat specific se pliază
dictonului clasic conform căruia “nu există boli ci
(67.5%), versus 34 (85%) patients in group B
bolnavi” şi asigură maximul de rezultat
(p=0.03). The side effects (nausea, vomiting,
terapeutic, modulat specific.
diarrhea) appeared in 7 patients in group A
(17.5%) and in 13 patients in group B (32.5%) WILMS TUMORS DIGESTIVE
(p=0.06). Clostridium difficile infection was
SYMPTOMS
noticed in two group B patients.
Ramona Nedelcuţă, Mirela Popescu, Gigi
Conclusions. QCT with high dose of PPI and Călin
prolonged duration is more effective than STT as
Philanthropy Hospital, Craiova
first – line HP eradication in dyspeptic patients
Introduction. Renal Tumors is the fifth most
but has more side effects (including Clostridium common tumor in children, and Wilms' tumor is
difficile infection). the most frequently occurring renal tumor in
children. Nephroblastomatosis consist in
stimulating the development of neural blastoma,
32. MANIFESTĂRI which can lead to abnormal immune stimulation
due to no longer recognize non-self cells that
DIGESTIVE ÎN TUMORA multiply abnormally.Evolution is silent with poor
WILMS clinical signs and is the basis for late diagnosis
Ramona Nedelcuţă, Mirela Popescu, Gigi and correlates with poor response to therapy.
Călin
Spitalul Filantropia, Craiova Material and method. We conducted a
retrospective study of 7 cases of nephroblastoma
Introducere. Tumorile renale reprezintă a cincea diagnosed in various stages of evolution. We
cea mai frecventă tumoră la copii, iar tumora studied history, anamnesis, child's age, gender,
Wilms este tumora renală ce apare cel mai mode of onset, staging, pre / postoperative
frecvent la copii. Nefroblastomatoza este treatment, immunohistochemical typing.
stimularea dezvoltării blastomului neuronal,
putând avea drept cauză o stimulare anormală a Results. Dyspeptic syndrome can signal atypical
imunităţii care nu mai recunoaşte celulele non- disease in its early stages, when the tumor is
self ce se multiplică aberant. Evoluţia silenţioasă confined to the kidney without distant
a bolii, săracă în semne clinice, stă la baza dissemination.
diagnosticului tardiv şi se coreleză cu răspuns
redus la terapie. Conclusions. Symptoms like bloating, nausea,
vomiting, anorexia, abdominal unorganized pain,
Material şi metodă. Am realizat un studiu constipation, are quasi present
retrospectiv asupra a 7 cazuri de nefroblastom onset.Immunohistochemistry studies correlating
diagnosticat în diverse stadii de evoluţie. S-a tumor cells with various cells involved in immune
urmărit istoricul, anamneza, vârsta copilului, defense that could open a new phase of

63
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

treatment. It is a individual correspondence Conclusion: Rifaximin is a broad spectrum oral


between a specific immunostimulant, antibiotic with proven efficacy in some patients
immunohistochemical markers, disease stage, with IBS.
the stage of pre or post surgical
treatment.Stimulator specifically adapted
treatment follows classic adage “The physician 34. CHILDHOOD OBESITY
should not treat the disease but the patient who
1
is suffering from it” and ensure maximum Klara I.Sarbu ,Gabriela Sumanariu
2
therapeutic outcome, specifically modulated. ,A.Iacoboaia 3
1
CF Hospital Iasi
2
Scoala Postliceala
33. IBS IN A PATIENT Sanitara”Laureatus”Targu Neamt
WITH INCIDENTALLY 3
Scoala Postliceala Sanitara
FOUND MINOR FORM OF “Laureatus”Targu Neamt
BETA-THALASSEMIA,
Due to increased amount of consumption of
TREATED WITH
calorie-dense food and sedentary lifestyle obesity
RIFAXIMIN: A CASE and its associated co-morbidities increased
REPORT throughout the world in the last 50 years. It is
D. Ristova 1, M. Trajkovska 1, N. Joksimovikj essential to combat with obesity at all available
1
, G. Stevanovski 2 means and levels, including medical, societal and
1
University Clinic of international measures and nurses can be
involved in it.Childhood obesity persists into
Gastroenterohepatology, Clinical Center,
adulthood depending on the presence of parental
Skopje, R. Macedonia obesity and severity of obesity.
2
Faculty of Medicine, Ss. Cyril and
Methodius University, Skopje, R. Macedonia
35. PROBIOTICS IN
Irritable bowel syndrome (IBS) is a
gastrointestinal disorder recognized by a CHILDHOOD
presence of a recurrent abdominal pain and HELICOBACTER PYLORI
altered bowel habits in the absence of any INFECTION
underlying organic cause. Patients with moderate
to severe IBS usually struggle with symptoms Klara I.Sarbu 1, Laura Repciuc 2 , Ana Maria
that impair their quality of life and work Mihai 3, Paula Andreeea Neznec3, Antonela
productivity. Evidence that altered gut microbiota Perlanovschi 3, Geanina Haraga 3
is playing a role in IBS pathogenesis, has been 1
CF Hospital Iasi, Romania
used for introducing antibiotics as a therapeutic 2
Health School "Laureatus" Siret, Romania
option. 3
AMG III, Health School "Laureatus" Siret,
A case of a 60-year-old male with abdominal Romania
pain and belching, in the prior seven months, is
presented. Apart from the recurrent pain in the Helicobacter pylori is most frequently acquired
lower abdomen, followed by changes in the during childhood. Standard triple therapy has
bowel movement habits, he had a belching been the recommended first-line therapy since
connected with functional dyspepsia (FD). During the first guidelines for H. pylori infection in
the routine biochemistry for presented children were published., the success of such
symptoms, he was suspected, and later eradication therapy has declined,in the last
genetically confirmed for a presence of Beta- decade, in part due to the development of H.
thalassemia minor. Abdominal sonography did pylori resistance. Because the infection is
not reveal any pathological condition, while common and may have serious consequences,
colonoscopy excluded organic pathology and alternative anti-H. pylori treatments have
revealed diffuse colonic spasms. recently received attention. One of the potential
Therapeutic trial with Rifaximin was started in therapies is probiotic cultures; promising results
the recommended dose regimen of 400 mg three have been observed in initial studies with
times a day, in two weeks duration. Treatment numerous probiotic strains.. The effect of the
provided relief of symptoms, just several days addition of probiotics to the standard H. pylori
after beginning of therapy. eradication therapy for the prevention of

64
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

antibiotic associated side effects is also eosinophils alongside colitis eosinofile. The
discussed. prelevation biopsy by endoscopy / colonoscopy
confirms the diagnosis .The treatment is to avoid
36. COLITE ALERGICE CU the causal food , next treatment with
antihistamine and cortisone and possibly diet
EOSINOFILE LA COPIL hypoallergenic of mother.
Georgeta Sinițchi
Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulica”
Iaşi, România 37. RELAŢIA DINTRE
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, România
SINDROMUL DE COLON
Centrul Medical Alergologic „Atopia” Iaşi,
România IRITABIL ȘI PATOLOGIILE
PSIHIATRICE COMORBIDE
Rezumat: Colitele alergice cu eosinofile fac parte
din dezordinile gastro-intestinale cu eosinofile: B. Suciu 1,2 , R. Păunescu 2, I. Micluția 2
1
esofagite, gastrite, gastro-enterite, colite cu Spitalul de Urgență pentru Copii, Cluj-
eosinofile primare și secundare.Colitele cu Napoca, România
2
eosinofile sunt definite prin acumularea Department de Neuroștiințe, Universitatea
importantă a unui infiltrat eosinofilic la nivelul de Medicina și Farmacie, “Iuliu Hațieganu”,
mucoasei colonice.Cele primare sunt atopice și Cluj-Napoca, România
nonatopice.Alergia alimentară este cauza
frecventă la copil, fiind IgE Introducere: Sindromul de colon iritabil
dependente.Alimentele sensibilizante sunt laptele reprezintă o patologie cronică, comună la nivelul
de vacă, soia, brânza.Manifestarea clinică este populației generale, cu o prevalență cuprinsă
dată de scaune frecvente, uneori hemoragice, între 5% și 11% a pacienților afectați, cu o
precedate de crampe abdominale.Uneori copilul componentă crescută în rândul sexului feminin
are o sănătate bună. Manifestările clinice pot fi și decât a celui masculin, caracterizată prin crampe
în context: esofagita cu eosinofile, gastro- și durere ambdominală flatulență, diaree și
enterita cu eosinofile alături de colită cu constipație. Prezintă un efect negativ asupra
eosinofile.Prelevarea bioptică prin calitații vieții, a productivității la locul de muncă,
endoscopie/colonoscopie confirmă și prin urmare implică costuri economice crescute
diagnosticul.Tratamentul constă în evitarea fiind o patologie gastrointestinală recurentă sau
alimentului cauzal alături de tratamentul poate fi de asemenea considerată ca o patologie
antihistaminic și cortizonic, eventual regim psihiatrică.
alimentar hipoalergic al mamei..
Metodă: Studiul este bazat pe o trecere in revistă
EOSINOPHITIC COLITIS AT a literaturii de specialitate recente, pentru o mai
ALLERGIC CHILDREN bună înțelegere a dimensiunii relaţiei dintre
sindromul de colon iritabil și patologiile
Georgeta Sinițchi
psihiatrice.
Research Institute "Acad. John Haule "
Iaşi University "Apollonia" Rezultate: Studiile au raportat un procent de 44
"Atopy" Center, Iasi, Romania % dintre pacienţii diagnosticaţi cu sindromul de
colon iritabil prezentând comorbidităţi psihiatrice,
Summary: allergic colitis with eosinophils are precum patologia depresivă, anxietate, și
part of disorders of gastrointestinal eosinophils tulburări ale somnului. Adiţional, insomnia și
like: esophagitis, gastritis, gastroenteritis, colitis calitatea slabă a somnului au fost asociate cu o
with eosinophils primary and secundary. The influenţă negativă asupra simptomatologiei și
colitis with eosinophils are defined by the evoluţiei Sindromului de colon iritabil.
important accumulation of a infiltrated Intr-un studiu efectuat de Organizaţia mondială a
eosinophilic mucosal cells. The primary are sănătăţii ,s-a raportat faptul că depresia ca
atopic and nonatopic. The allergy at food is often patologie comorbidă prezintă un impact negativ
caused in children, IgE dependent. The aliments mai puternic asupra sănătăţii decât boala
sensitizing are cow's milk, soy, cheese. .The depresivă ca atare. De asemenea un alt studiu,
clinic manifestation is given by frequent stools, arată că un procent de 9,7% dintre pacienţii
sometimes bleeding, preceded by abdminal diagnosticaţi cu sindrom de colon iritabil, acuză
cramps.Sometimes the child is in good health . insomnie și tulburări depresive acestea fiind
Clinical manifestations may be in context: asociate cu o simptomatologie gastrică mai
esophagitis eosinophils, gastro-enteritis gravă.

65
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

38. ESTE MANOMETRIA


Concluzii Datorită asocierii între diferite patologii
psihiatrice sindromul de colon iritabil, depresia,
ESOFAGIANĂ DE ÎNALTĂ
anxietatea sau insomnia pot fi considerate factori REZOLUȚIE CU
de risc. TOPOGRAFIE DE PRESIUNE
ÎNTOTDEAUNA UTILĂ?
RELATIONSHIP BETWEEN Teodora Surdea-Blaga, Liliana Elisabeta
IRRITABLE BOWEL SYNDROME David, Dan L. Dumitrascu
AND COMORBID PSYCHIATRIC Clinica Medicală 2, Universitatea de medicina
DISORDERS si farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca,
B. Suciu 1,2 , R. Păunescu 2, I. Micluția 2 Romania
1
Children’ s Emergency Hospital , Cluj-
Napoca, Romania Introducere. Dezvoltarea manometriei esofagiene
2
Department of Neurosciences, UMF Iuliu de înaltă rezoluție cu topografie de presiune
Hațieganu Cluj-Napoca, Romania (MEIR-TP) a dus la reclasificarea tulburărilor de
motilitate esofagiană pe baza unor noi parametri.
Introduction: Irritable bowel syndrome (IBS) is a Stabilirea unui diagnostic cert este importantă
chronic disorder, very common in the general pentru conduita terapeutică. În prezent, criteriile
global population, with a prevalence of 5% to Chicago sunt cele mai folosite pentru definirea
11% affected individuals, higher in females than tulburărilor de motilitate esofagiană.
in males, characterized by cramping, abdominal
pain, bloating, diarrhea and constipation. It has Scopul studiului. Scopul acestui studiu a fost de a
an important negative effect on quality of life, stabili utilitatea MEIR-TP în stabilirea
work productivity and this entails significant diagnosticului final
health care costs as a relapsing gastrointestinal la pacienții cu simptome esofagiene și tulburări
problem or could be considered a psychiatric de motilitate esofagiană.
problem, also.
Material și metodă. Am revăzut toate MEIR-TP
Method: This study is based on the review of efectuate în clinica noastră în perioada noiembrie
recent literature, performed in order to 2014 - februarie 2017. Au fost excluși pacienții
understand the dimension of the relationship cu istoric de intervenții chirurgicale sau
between IBS and coexistence of psychiatric endoscopice pentru achalazie. Cazurile rămase
disorders. au fost evaluate și clasificate pe baza criteriilor
Chicago.
Results: Studies have reported that 44% of Rezultate. Din 131 MEIR-TP, 28 de pacienți au
patients with IBS have a psychiatric comorbidity, avut istoric de proceduri chirurgicale sau
represented by depressive disorders, anxiety endoscopice pentru achalazie și au fost excluse.
problems and sleep disturbances. In addition, În opt cazuri sonda nu a fost poziționată corect,
insomnia or poor quality of sleep have a negative dar 3 pacienți au fost retestați cu succes, fiind
influence on the IBS symptoms and course. incluși în cele 95 de cazuri rămase. Am
In a study-survey made by Word Health identificat următoarele tulburări de motilitate:
Organization, it was reported that comorbid achalazie tip I (27), achalazie tip II (31),
depression has a stronger negative impact on motilitate esofagiană ineficientă (11), obstrucția
health than does depression disorder alone. Also, joncțiunii esofago-gastrice (4), manometrie
another study showed that 9, 7% of patients normală (18) cu modificări minore (ex. hipertonia
diagnosed with IBS have insomnia and sfincterului esofagian superior sau hernia
depression problems and this was associated hiatală). Trei cazuri (2,9%) nu au putut fi
with higher burden symptoms. clasificate (modificări variate și incomplete). În
10 cazuri, modificările manometrice observate
Conclusion: Because of the coexistence of puteau fi secundare prezbiesofagului. În final
different psychiatric disorders with IBS, 7,7% din cazuri au rămas nediagnosticate, fie
depression, anxiety or insomnia could be din motive tehnice, fie din cauza aspectelor
considered as risk factors. manometrice atipice.

Concluzie. Rata de diagnostic prin MEIR-TP,


bazat pe criteriile Chicago este foarte mare.
Rareori, unele aspecte anormale nu se

66
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

încadrează în criteriile stricte Chicago și rămân some abnormal aspects do not fit in the strict
nediagnosticate. Chicago criteria and remain undiagnosed.

IS ESOPHAGEAL HIGH
39. SARCINA DUPĂ
RESOLUTION MANOMETRY WITH
PRESSURE TOPOGRAPHY TRATAMENTUL
CHIRURGICAL PENTRU
ALWAYS HELPFUL?
RECTOCOLITA ULCERO-
Teodora Surdea-Blaga, Liliana Elisabeta HEMORAGICĂ-
David, Dan L. Dumitrascu
Medical Clinic II, "Iuliu Haţieganu" University
PREZENTARE DE CAZ
Oana Toader 1,2, Alexandra Vintea1,2,
of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca,
Cătălina Mărgineanu 1 , N. Suciu 1,2, A.
Romania
Voichitoiu 1,2 , Monica Cîrstoiu 2,3, Roxana
Bohîlţtea 2,3
Introduction. The development of high resolution 1
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei
esophageal manometry with pressure
topography (HREM-PT) allowed the
şi Copilului “Alessandresu- Rusescu”,
reclassification of esophageal motility disorders, Maternitatea Polizu, București, România
2
based on new parameters. A clear diagnosis is Universitatea de Medicină şi Farmacie
important to establish the best treatment. “Carol Davila”, Bucureşti, România
3
Chicago criteria are currently the most used Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti,
criteria to define esophageal motility disorders. România

Aim. The aim of this study was to establish the Introducere. Rectocolita ulcero- hemoragică
usefulness of HREM-PT to establish a final (RCUH) reprezintă o boala inflamatorie
diagnosis in patients with esophageal symptoms. intestinală cu incidenţă maximă în perioada
reproductivă la femeie. Scopul tratamentului este
Materials and Method. We reviewed all the reprezentat de ameliorarea puseelor şi obţinerea
HREM-PT studies performed in our department remisiunii. La femeia gravida, RCUH se poate
between November 2014 and February 2017. We agrava, influenţând prognosticul matern şi cel
excluded patients that previously had therapeutic fetal. RCUH asociată gravidităţii încadrează
procedures for achalasia. The remaining cases sarcina în categoria riscului obstetrical crescut.
were evaluated and classified based on Chicago Este importantă colaborarea între obstetrician şi
criteria. gastroenterolog pentru o evoluție cât mai
favorabilă.
Results. From 131 HREM-PT studies, 28 had a
history of surgery or endoscopic procedures for Materiale şi metode. Prezentăm cazul pacientei
achalasia and were excluded. From the PA, 20 ani, care se prezintă la spital pentru
remaining 103 studies, 8 were failures of probe contracţii uterine duroase. Pacienta este
placement, but 3 patients were successfully însărcinată în 39 săptămâni. Din antecedentele
retested and included in the remaining 95. We personale patologice reţinem proctocolectomie
identified the following patterns: type I achalasia totală cu ileostomă definitivă pentru RCUH la 15
(27), type II achalasia (31), ineffective ani.
esophageal motility (11), esophago-gastric
outflow obstruction (4) normal esophageal Rezultate. Supravegherea antenatală nu a pus
manometry (18) with minor changes (i.e. probleme de conduită. Stoma a fost permeabilă
hypertensive upper esophageal sphincter or şi funcţională pe toata durata sarcinii. Deoarece
hiatal hernia). Three cases (2.9%) could not be nu a avut contraindicaţii, pacienta a fost supusă
classified (mixed and incomplete patterns). In 10 travaliului, dar din cauza stagnării acestuia la o
cases, presbyesophagus could be responsible for dilatatie de 6 cm s-a practicat operaţia cezariană
the manometric anomalies observed. Finally, (indicaţia fiind lipsa de progresiune a travaliului)
7.7% of cases were not classified, either due to extrăgându-se un fat viu, sex feminin, greutate
technical difficulties or atypical aspects of 2500g, scor Apgar 8-7. Intraoperator nu s-au
esophageal motility. evidenţiat aderenţe post chirurgicale, iar stoma a
fost verificată.
Conclusion. The diagnosis rate of HREM-PT,
based on Chicago criteria is very high. Rarely,

67
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

Concluzii.RCUH este o boală care, în ciuda


tratamentului corect, poate avea repercursiuni Conclusions. Despite the right treatment, UC is a
asupra calităţii vieţii pacientelor. Afectarea disease which can have a major influence on the
funcţiei sexuale reprezintă un aspect des întâlnit, quality of life. The concerns about sexual health
mai ales în rândul pacientelor tinere supuse are very common, especially in the young ladies
chirurgiei radicale. În sarcină, pacientele cu who underwent surgical treatment. During
ileostomă pot fi afectate de obstrucţie intestinală pregnancy, the ileostomy may be affected by
sau alte complicaţii legate de stoma. Acestea ar obstruction or other complications. Lacking any
trebui încurajate să nască natural atunci când nu contraindications, the patients should be
există contraindicaţii (obstetricale sau medicale). encouraged for vaginal delivery.

PREGNANCY AFTER SURGICAL


40. MANIFESTĂRI
TREATMENT IN ULCERATIVE
GASTRO-INTESTINALE LA
COLITIS
COPII CU FIBROZĂ
Oana Toader 1,2, Alexandra Vintea 1,2, CHISTICĂ
Cătălina Mărgineanu 1 , N. Suciu 1,2 , A.
Voichitoiu1,2, Monica Cîrstoiu 2,3, Roxana Laura Mihaela Trandafir, Oana Teslariu,
Bohîlţtea 2,3 Ingrith Crenguța Miron, Dana Teodora
1
"Alessandresu- Rusescu" National Institute Anton-Păduraru
for the Health of the Mother and Child, UMF “Grigore T. Popa”, Iași
Polizu Hospital, Bucharest, Romania Spitalul de Copii “Sf. Maria”, Iași
2
"Carol Davila" University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest, Romania Fibroza chistică (FC) este o boală genetică
3
University Emergency Hospital Bucharest, autosomal recesivă caracterizată printr-o
anomalie de transport a ionului de clor, rezultând
Romania
o creștere a vâscozității secrețiilor la nivelul
plămânilor, tractului gastrointestinal, căilor biliare
Introduction. Ulcerative colitis (UC) is an
și pancreasului. Pe lângă simptomatologia
inflammatory bowel disease with a high
respiratorie, manifestările gastrointestinale joacă
incidence during reproductive age in female. The
un rol important în evoluția, prognosticul și
aim of the treatment is to control the symptoms
calitatea vieții pacienților cu FC. A fost luat în
and obtain remission. Pregnancy may influence
studiu un lot de 40 de pacienți pediatrici cu
the evolution of the disease with repercussions
diagnosticul de fibroză chistică aflați în evidența
on the mother and fetus. Pregnancy with UC is
clinicii III Pediatrie, Spitalul de Copii Sf. Maria
categorized as high risk. The collaboration
Iași, în intervalul 2011-2015. S-au urmărit
between the obstetrician and gastroenterologist
parametrii antropometrici, vârsta la momentul
is important for a more favorable evolution.
diagnosticării, vârsta la debutul
simptomatologiei, manifestările digestive
Materials and methods. We present the case of
prezente inițial. Din lotul examinat, 17 pacienți
PA, 20 years, who is admitted to hospital
au prezentat tulburări gastro-intestinale de tipul
because of uterine contractions. The patient is
diaree cronică (7 cazuri), curbă ponderală
39 weeks pregnant. From her history, it is
deficitară asociată cu refuzul alimentației (4
important to notice the total proctocolectomy
cazuri), ileus meconial (3 cazuri), ocluzie
with ileostomy for UC at the age of 15.
intestinală (1 caz), peritonită prin perforația
colonului transvers (1 caz), prolaps ano-rectal (1
Results. The antenatal care did not raise any
caz). Vârsta la debutul simptomatologiei a variat
medical problems. The stoma was permeable
între 2 zile și 9 luni. Vârsta la momentul
and functional all over the pregnancy. Because
diagnosticului a variat între 4 zile și 3 ani și 6
there were no contraindications, the patients
luni. Aprecierea evoluției greutății a evidențiat o
undergo the labor, but the cervical dilatation
creștere semnificativă statistic între momentul
stopped at 6 cm and the it was performed the
diagnosticului și la 6 luni după introducerea
caesarean-section. The indication was fail of
tratamentului specific. Având în vedere faptul că
progression of the labor. A 2500g, Apgar score-
manifestările gastro-intestinale apar frecvent
8-7 female child was born. During the C-section,
înaintea celor respiratorii în cazul FC, o bună
there were not found any intraperitoneal
cunoaștere a acestora și un diagnostic corect și
adhesions from previous surgeries and the
precoce contribuie la un management mai bun și
ileostomy was revised.

68
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

la o ameliorare a prognosticului bolii, precum și 41. CHRONIC


la creșterea calității vieții pacienților cu FC.
CONSTIPATION,
IRRITABLE BOWEL
GASTROINTESTINAL SYNDROME AND THEIR
MANIFESTATIONS IN CHILDREN OVERLAP
WITH CYSTIC FIBROSIS Adela Turcanu, Ecaterina Pitel, Doina
Chiriac, Angela Peltec, Rodica Lipcan
Laura Mihaela Trandafir, Oana Teslariu,
Department of Gastroenterology, State
Ingrith Crenguța Miron, Dana Teodora
University of Medicine and Pharmacy
Anton-Păduraru
“Nicolae Testemitanu”, Khisinew, Moldavia
“Grigore T. Popa”University of Medicine and
Pharmacy, Iasi, Romania Chronic constipation (CC) and irritable bowel
“Sf. Maria” Children’s Hospital, Iasi, Romania syndrome (IBS) are two disorders (according
ROMA III) that should be theoretically separated
Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive but many specialists have serious doubts
genetic disease characterized by an abnormality regarding a clear separation. However, the
of chloride ion transport, resulting in an considerable symptom overlap between these 2
increased viscosity of the secretions in the lungs, disorders has been highlighted in recent studies
the gastrointestinal tract, the biliary tract and the and similar therapeutic strategies are often
pancreas.In addition to respiratory symptoms, utilized. From a regulatory standpoint, these
gastrointestinal manifestations play an important conditions are treated as separate entities but in
role in the prognosis and quality of life of CF clinical practice, the symptoms of IBS-C and
patients. It was studied a group of 40 pediatric chronic constipation overlap significantly and
patients diagnosed with cystic fibrosis, oftentimes, their distinction is quite arbitrary. It
hospitalized in IIIrd Pediatric Clinic, Children's is notable that many of the pharmacologic
Hospital St. Mary Iasi, between 2011-2015. treatments for the IBS-C were also approved for
There were followed anthropometric parameters, the treatment of CC. The aim of this study was
age at time of diagnosis, age at onset of to investigate the relationship between IBS and
symptoms, digestive manifestations initially chronic constipation, laxative use, and their
present. From the examined group, 17 patients clinical consequences. Results: We analyzed 68
had gastro-intestinal disorders, such as chronic patients (predominate women – 69%, mean age
diarrhea (7 cases), failure to thrive associated 42.7±3.6 years), from which 41 met criteria of
with food refusal (4 cases), ileus meconium (3 the IBS-C (constipate - type), and 27 – chronic
cases), intestinal obstruction (1 case), peritonitis constipation (CC). Thus, 20.0% of all patients
through perforation of transverse colon (1 case), with CC met criteria for IBS, and 13 patients
ano-rectal prolaps (1 case). Age at onset of (31.7%) of all respondents with IBS-C met
symptoms ranged from 2 days to 9 months. Age criteria for CC. Constipation was very
at diagnosis ranged between 4 days and 3 years bothersome in 70.7% of IBS-C respondents,
and 6 months. Analysis of weight evolution 66.6% of CIC (P<0.01). Gastrointestinal
showed a statistically significant increase symptoms disrupted productivity a mean of 4.9
between the time of diagnosis and at 6 months days per month in patients with overlap (IBS and
after initiating specific therapy. Considering that CC) versus 3.6 IBS-C (p<0.01), 2.9 in CIC
in CF gastrointestinal manifestations often (P<0.001). The patients with chronic
develop before the onset of respiratory constipation were more satisfied with laxative
symptoms, a good knowledge and correct and use than subgroup IBS (P<0.01) and overlap-
early diagnosis contribute to better management patients (p<0.01). Fiber and probiotics use were
and improvement in prognosis, as well as similar between patients with SII (100%) and CC
increasing the quality of life of patients with FC. (87.9%). The reevaluation (during 5±2.7 years)
of the patients has included colonoscopy, thus
83% of the patients with SII haven’t been
detected with any intestinal mucosal injuries, at
9.7% of them had hyperplastic colonic polyps,
7.3% - adenomas and 2.4% - melanosis coli, on
when those with CC were detected 11.1% (3)
with melanosis coli, 14.8% (4) - rectal polyps
(hyperplastic or adenomas without dysplasia),
7.4% (2) - advanced lessions (cancer and

69
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

adenomas with malignancy). Conclusion: This la 72,2% - reacții depresive ușoare și la 9,6% -
study confirm the difficulty in differentially reacții depresive moderate. Reacțiile depresive
identifying patients with IBS and CC, meanwhile au fost în mare măsură de caracter anxios și
attesting the high presence of the ovelap erau însoțite de echivalente somatice.
between these diseases with meaningful
consequences for clinical practices and optimal Concluzii: Prezența înaltă a reacțiilor depresive la
treatment in a managed care setting. pacienții tineri cu pancreatită cronică au aspecte
Colonoscopy examination is appropriate in atât psiho-emoționale cît și somatice.
patients with prolonged duration of constipation Instrumentele psihosomatice pot fi informative
or laxative use and those who have not pentru diagnosticul precoce prin aprecierea
previously had colon cancer screening. statutului psihologic, tratamentul complex și
evaluarea calității vieții.

42. TULBURĂRILE PSYCHOSOMATIC DISORDERS


PSIHOSOMATICE ÎN OF THE YOUNG AGE PATIENTS
PANCREATITĂ CRONICĂ LA WITH CHRONIC PANCREATITIS.
PACIENȚII DE VÂRSTĂ Violetta Ucraințev 1, Ion Țîbîrnă 1, Rodica
TÂNĂRĂ. Bugai 1, Svetlana Postoronca 2
Violetta Ucraințev 1, Ion Țîbîrnă 1, Rodica 1
State University of Medicine and Pharmacy
Bugai 1, Svetlana Postoronca 2 "N. Testemitanu", Department of Internal
1
Universitatea de Stat de Medicină și Medicine – Semiology, Khisinew, Moldavia
Farmacie „N. Testemițanu”, Departamentul 2
IMSP Hospital "St. Michael", Khisinew,
de Medicină Internă – Semiologie Moldavia
2
IMSP Spitalul „Sf.Arhanghel Mihail”
Chișinău, Republica Moldova Purpose: Currently, there is an increase of
incidence of chronic pancreatitis. This is due not
Introducere: Actualmente, există o creștere a only of improved methods of diagnosis, but also
incidenței pancreatitei cronice. Aceasta se due to increase the influence of alcohol, in some
datorează nu numai imbunatățirii metodelor de countries, increased exposure of environmental
diagnostic, dar și influenței creșterii consumului factors that affect different protective
de alcool, în unele țări, expunerea crescută la mechanisms. Regarding knowledge
factorii de mediu care afectează diferite psychological characteristics in patients with
mecanisme de protecție. Referitor la cunoașterea chronic pancreatitis was given less attention;
caracteristicilor psihologice la pacienți cu otherwise it is important to apply tests for
pancreatită cronică s-a acordat mai puțină studying psychosomatic changes and, possibly,
atenție, dealtfel este important de a aplica their use for early diagnosis and evaluation of
testele psihosomatice pentru studierea quality of life.
modificărilor și, posibil, folosirea lor pentru
diagnostic precoce și evaluarea calității vieții. Objectives: To study the psychological
characteristic features of the young age patients
Obiective: Studierea caracteristicelor psihologice with chronic pancreatitis, painful form.
la pacienții de vârstă tânără cu pancreatită
cronică forma algică. Materials and Methods: The study group
consisted of the 22 patients with primary chronic
Materiale și metode: Lotul de studiu a fost pancreatitis diagnosed, hospitalized in the
alcătuit din 22 pacienți cu pancreatită cronică Municipal Hospital "St. Arh. Michael ", Chisinau,
primar depistată, internați în Spitalul Clinic Republic of Moldova in the year 2016, aged
Municipal „Sf. Arh. Mihail”, mun. Chișinău, în anul between 18-35 years. In order to determine
2016, cu vârstă între 18-35 ani. Pentru levels of depression was used Hamilton scale.
determinarea nivelului de depresie a fost utilizată
scala Hamilton. Results: The presence of depressive reactions
was detected in 81.8%, while 18.2% of patients
Rezultate: Prezența reacțiilor depresive s-au were free of depressive symptoms. It was found
depistat la 81,8%, în același timp la 18,2% that in chronic pancreatitis all depressive
dintre pacienți simptome depresive au lipsit. S-a reactions were from mild to moderate grade:
depistat că în pancreatită cronică toate reacțiile 72.2% - mild depressive reactions and 9.6% -
depresive au fost de grad ușor până la moderat: moderate depressive reactions. Depressive

70
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

reactions had largely anxious character and were HCrV prevalența lor a crescut: sindrom
accompanied by somatic equivalents. postprandial 888,67%, durere epigastrică
53,37%, pirozis 23,13%, eructații 13,61%.
Conclusions: The high percent of presence of Prevalența acestor simptome a fost mai mare la
depressive reactions of the young patients with pacienții din GS cu depresie versus nondepresivi
chronic pancreatitis has both psycho-emotional (p<0,001, p<0,01, p<0,001, p<0,001).
aspects as well as somatic. Psychosomatic tools
for early diagnosis can be informative in Concluzii. Depistarea hepatitei cronice virale este
assessing the status psychologically complex un eveniment stresant care poate favoriza
treatment and evaluation of quality of life. dezvoltarea depresiei și somatizare, exprimată
prin simptome de reflux și dispeptice.

THE ONSET OF REFLUX AND


43. DECLANȘAREA
DYSPEPTIC SYMPTOMS AFTER
SIMPTOMELOR DE REFLUX
DETECTION OF CHRONIC VIRAL
ȘI DISPEPTICE DUPĂ
HEPATITIS
DEPISTAREA HEPATITEI
CRONICE VIRALE Inna Vengher, Iulianna Lupașco, Vlada-
Tatiana Dumbrava
Inna Vengher, Iulianna Lupașco, Vlada- State University of Medicine and Pharmacy
Tatiana Dumbrava "N. Testemitanu ", Gastroentrerology
Universitatea de Stat de Medicină și Laboratory, Khisinew, Moldavia
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Laboratorul
de Gastroenterologie, Chișinău, Republica Introduction. Chronic viral hepatitis (ChVH) are
Moldova often asymptomatic or the symptoms are
nonspecific. Disclosure of ChVH may affect the
Introducere. Hepatitele cronice virale (HCrV) au psychological state of patients. Gastrointestinal
un tablou deseori asimptomatic sau cu simptome symptoms are associated with psychosocial
nonspecifice. Detectarea HCrV poate afecta factors and somatization.
starea psihologică a persoanei. Simptomele
gastrointestinale funcționale sunt asociate cu Aim. To determine the influence of the detection
factorii psihologici și somatizarea. of chronic viral hepatitis on the prevalence of
dyspeptic and reflux symptoms.
Scop. Determinarea influenței evenimentului de
diagnosticare a hepatitei cronice virale asupra Material and methods. Study group (SG) – 147
prevalenței simptomelor de reflux și dispeptice la patients with ChVH (B, C, D), 57,1% men,
persoanele diagnosticate cu hepatită cronică average age 37,29±0,89. Control group (CG) –
virală. 29 healthy people, average age 30,97±1,05. All
participants were asked about the dyspeptic and
Material și metode. Grupul de studiu (GS) reflux symptoms at the moment (after disclosure
constituit din 147 pacienți cu HCrV (B, C, D), ChVH) and in the past (before diagnostic). The
51% bărbați, vârsta medie 37,29±0,89 ani. Lotul presence and degree of depression was revealed
martor (LM) 29 persoane sănătoase, vârsta using Hamilton Rating Scale for Depression
medie 30,97±1,05 ani. Pacienții au fost (HDRS-21).
chestionați despre existența simptomelor de
Results. The positive for depression were
reflux și dispeptice la momentul examinări (după
85,03% patients in SG vs 13,79% in CG
6 luni de la diagnosticarea HCrV) și în perioada
(p<0,001). In 38,78% of ChVH patients the
de până la diagnosticul de HCrV. Prezența și
disease has been detected incidentally. They
gradul depresiei au fost apreciate cu testul
were asymptomatic or ignoring symptoms before
Hamilton (HDRS-21).
diagnostics. Before diagnosis 38,78% of SG had
Rezultate. Scoruri depresive pozitive au fost la dyspeptic postprandial symptoms; 18,37%
85,03% din GS versus 13,79 în LM (p<0,001). La epigastric pain; 7,48% heartburn. After 6 months
38,78% pacienți HCrV a fost depistată ocazional, of diagnosing the ChVH the symptoms
până atunci ei nu aveau simptome sau le prevalence has increased: epigastric postprandial
ignorau. În perioada antediagnostică prevalența fullness and/or early satiation – 66,67%;
simptomelor studiate a fost: 38,78% simptome epigastric pain 53,37%; heartburn 23,13%;
postprandiale; 18,37% durere epigastrică; eructation 13,61%. The prevalence of these
7,48% pirozis. După 6 luni de la diagnosticarea symptoms in SG was higher in depressive versus

71
NeurogastRO 2017 Iasi, March 16 – 18, 2017

non-depressive ChVH patients (p<0,001, p<0,01,


p<0,001, p<0,001).

Conclusions. Disclosure of chronic viral hepatitis


(B, C, D) is a stressful event which may lead to
depression and somatization with onset of
dyspeptic and reflux symptoms.

72