Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTURILE COPILULUI

1.Completează spaţiile libere :

-La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a


adoptat „Convenţia________________________________________________________”

-În 1990, România a __________________________ această Convenţie.

2.Răspunde prin A (adevărat) sau prin F (fals):

Toţi copiii lumii au aceleaşi drepturi.

Drepturile copiilor sunt mai importante decât drepturile adulţilor.

Copiii nu încalcă drepturile altor copii.

După obţinerea cărţii de identitate, copiii devin majori.

Există drepturi fără îndatoriri.

3. Numeşte 3 organizaţii / instituţii internaţionale sau din România care se


ocupă de îmbunătăţirea vieţii copiilor, de protecţia drepturilor acestora.

a)_________________________

b)_________________________

c)_________________________

4.Exprimă-ţi concis părerea în legătură cu afirmaţia:


„Este foarte important ca toate drepturile copilului să fie respectate!”

-DA! Pentru că ________________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-NU! Pentru că _______________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.Stabileşte, cu ajutorul cifrelor şi literelor, corespondenţa între situaţiile din
coloana stângă şi drepturile copilului care au fost încălcate, din coloana dreaptă:

Situaţii Drepturi încălcate


1.Elevii rromi nu au voie să a.Dreptul la asociere
înveţe la şcoala ta.

2.Unor copii li se interzice să b.Dreptul de a fi protejat


se joace împreună. împotriva abuzurilor

3.Unui copil i se interzice să se c.Dreptul la educaţie


joace în pauză.

4.Un elev este bătut și obligat d.Dreptul la liberă


de părinții săi să cerșească. exprimare

5.Unui elev i se interzice să e.Dreptul la recreere


publice în revista școlii.

6.Un elev , fiind bolnav, nu i se f.Dreptul la sănătate


acordă îngrijire medicală.

..............., ................ , .............. , ............... , ................ , ...................

6. Completează enunţul:
Dacă drepturile mele nu sunt respectate, pot solicita sprijinul următoarelor
persoane / instituţii/organizaţii:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
7. Alcătuieşte 6 propoziţii / fraze referitoare la drepturile copilului, folosind
pentru fiecare unul sau mai mulţi dintre termenii următori: abuz, a încălca, a
respecta, convenţie, copil, discriminare, drept, instituţie, lege, obligaţie, protecţie ,
responsabilitate.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Completează spaţiile de lucru, completând pe aripa stângă drepturi ale


copilului, iar pe aripa dreaptă responsabilităţile care decurg din aceste drepturi.
Colorează fluturele cum îţi place!
9.Găsește, cu ajutorul internetului, imagini care să ilustreze încălcarea
drepturilor copilului. Realizează, cu imaginile respective, un poster cu tema Drepturile
mele în imagini şi pune-l în portofoliul tău de Cultură civică.

10.Ilustrează un basm cunoscut de tine care are ca substrat încălcarea


drepturilor copilului. Fiecare imagine să fie însoțită de un scurt text, iar la sfârșit
prezintă , în câteva rânduri, drepturile încălcate.
Pune această lucrare în portofoliul tău de Cultură civică din acest semestru.

Prof. Drai Adriana


Liceul Teoretic W. Shakespeare Timisoara